close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПОДОЛАННЯ ПРОБЛЕМ
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я
ШКОЛЯРІВ ЗАСОБАМИ
ПСИХОКОРЕКЦІЇ
Кафедра спортивної медицини і валеології
к. психол. н., доцент Заікіна Г.Л.
здоров'я – стан повного фізичного,
психічного, духовного і соціального
благополуччя, а не тільки відсутність
хвороб або фізичних недоліків
 Шкільний невроз – це боязнь школи на
неусвідомлюваному рівні. Проявляється у вигляді
соматичних симптомів (блювота, головний біль,
підвищення температури тощо)
 Шкільна фобія – прояв непереборного страху, що
викликається відвідуванням школи
 Дидактогенні неврози виникають в результаті
неправильної поведінки учителя, порушень організації
процесу навчання
 Шкільна тривожність – це форма прояву емоційного
неблагополуччя, яка виражається у хвилюванні,
підвищеному занепокоєнні у навчальних ситуаціях, в
класі. Дитина постійно невпевнена в правильності своєї
поведінки, своїх рішень.
основні показники психічного
здоров'я
 Позитивний емоційний стан (характер
реагування на життєві факти; настрій).
 Емоційні реакції (безпосередні відповіді на
вплив подразників або ситуації) служать
сигналом сприятливої і несприятливої дії.
Фактори, що сприяють виникненню
«пограничних» станів школярів
 нездатність справлятися з навчальним
навантаженням
 вороже відношення учителя
 зміна шкільного колективу
 неприйняття учнівським колективом
 надмірне розумове навантаження.
ПОРАДИ ЩОДО ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ
СТІЙКОСТІ ПРОТИСТОЯТИ ТРУДНОЩАМ
 довіра до дитини;
 шанобливе ставлення;
 у разі невдачі – вселити упевненість в тому, що усе повинно вийти;
 необхідно демонструвати учневі позитивне відношення та впевненість
у можливості подолання труднощів;
 не можна обманювати дітей, оскільки вони дуже чутливі до фальші;
 менше порівнювати учня з іншими, особливо якщо це порівняння не на
його користь;
 щоб виробити у дитини почуття відповідальності, доручати їй справи,
за які відповідає тільки вона;
 не лаяти дитину за невдачу, а показати своє власне бажання здолати з
нею усі труднощі, виразити надію на неї і впевненість в ній;
Психокорекція – це система заходів,
спрямованих на виправлення
недоліків психологічного розвитку чи
поведінки людини за допомогою
спеціальних заходів психологічного
впливу.
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСОБІВ
ПСИХОКОРЕКЦІЇ
 Психокорекція орієнтована на клінічно здорову особистість.
 Орієнтується на здорові сторони особистості незалежно від
ступеня їх порушень.
 В психокорекції орієнтуються на теперішнє і майбутнє людини.
 Психокорекційні впливи спрямовані на зміну поведінки і розвиток
особистості.
 Психокорекція відрізняється від психологічного розвитку тим, що
психокорекція має справу з вже сформованими якостями
особистості чи видами поведінки і спрямована на їх переробку, в
той час як основна задача розвитку полягає в тому, щоб при
недостатньому розвитку сформувати у людини психологічні
якості.
ЕЛЕМЕНТИ ПСИХОКОРЕКЦІЙНОЇ
СИТУАЦІЇ
 Людина, яка потребує психокорекційної допомоги.
 Людина, яка допомагає (психолог, валеолог).
 Теорія, яка використовується для пояснення проблем людини
 Набір процедур (технік, методів), що використовуються для
вирішення проблем.
 Спеціальні соціальні відносини між людиною, яка потребує
психокорекції і спеціалістом, який її здійснює.
Арттерапія (лат. art – мистецтво,
грец. therapeia – лікування) являє
собою методику лікування за
допомогою художньої творчості
 Музикотерапія представляє метод, що використовує музику в
якості засобів корекції емоційних відхилень, страхів, рухових і
мовних порушень, психосоматичних захворювань, відхилень у
поведінці.
 Бібліотерапія – спеціальний корекційний вплив за допомогою
читання спеціально підібраної літератури з метою нормалізації і
оптимізації його психічного стану.
 Танцювальна терапія спрямована на розвиток усвідомлення
власного тіла, створення позитивного образу тіла, розвиток
навичок спілкування, дослідження почуттів і набуття групового
досвіду.
 Проективний малюнок дає вихід почуттям, бажанням, мріям,
перебудовує свої відношення в різних ситуаціях. Цей метод
використовують для зняття психічного напруження, стресових
станів, при корекції неврозів, страхів.
 Психогімнастика основний акцент робить на навчанні елементам
техніки виразних рухів у вихованні емоцій і вищих почуттів,
набуття навичок релаксації. Діти вивчають різні емоції,
можливість керувати ними.
Перелік музичних стилів та творів, спрямованих на
профілактику розумового стомлення та перенапруження
№
п/п
1
Мета музикотерапії
Лікування та профілактика
дратівливості та невротичних
порушень
Музичний стиль або твір
Твори
П.І.Чайковського, О.М.Пахмутової,
М. Тарівердієва
2
Зняття стресового напруження
Твори Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Листа
3
Профілактика розумового
стомлення
Мотиви пісень: 1) «Утро» Е. Грига,
4
Підняття настрою та позбавлення
від депресивних проявів
Джаз, блюз, діксіленд, соул, каліпсо, реггі.
5
Нормалізація роботи мозку
«Пер Гюнт» Е. Грига
6
Розвиток розумових здібностей
Твори Моцарта
7
Нормалізація серцевої діяльності
«Весільний марш» Ф. Мендельсона
2) «Рассвет над Москвой-рекой» М.Мусоргского;
3) «Вечерний звон», «Русское поле», «Времена года»
П. Чайковського
Прийоми колортерапії для профілактики
психічного перенапруження школярів
Спектр дії
Колір
І. Для підвищення розумової працездатності, активності та ліквідації
депресивних проявів (жовто-червона гамма)
Низька життєва активність
Помаранчевий, жовтий, червоний
Депресія
Оранжевий, жовтий, фіолетовий
Апатія
Оранжевий, жовтий
ІІ. Релаксаційна програма для зняття напруження, втоми та роздратування
(синьо-зелена гамма)
Неврози
Синій, зелений, світло-оранжевий
Безсоння
Зелений, блакитний
Нервове виснаження
Фіолетовий
Розумове перенапруження
Фіолетовий
Серцеві порушення
Синій, зелений, рожевий
ПРАВИЛА КАЗКОТЕРАПІЇ
 Сеанс казкотерапії необхідно проводити через деякий час після ймовірно
травмуючої ситуації, коли дитина заспокоїлася і здатна поглянути на те, що
сталося з боку, в даном випадку через призму казкової реальності.
Найбільш підходить для такого спілкування час після уроків.
 «У деякому царстві, в деякій державі». Ці слова неначе дають зрозуміти, що
така історія могла статися де завгодно: можливо, за тридев'ять земель.
Певне місце дії психологічно відділяє дитину від подій, що відбуваються в
казці.
 Для того, щоб дитина краще сприймала те, що з нею відбувається в казці,
можна придумати ритуал переходу в Чарівну країну. Одним з елементів
такого ритуалу може стати «перетворення» дитини на будь-якого казкового
героя (за його вибором). Для цього можна організувати місце перетворення.
 Спосіб подання казкового матеріалу і залучення дитини до творчого процесу
також можна вибрати самостійно. Можна розповідати казку, ставлячи
питання дитині, наприклад: «як ти думаєш, чому герой поступив так; тобі
сподобався його вчинок; як би ти поступив на його місці»? Можна
запропонувати дитині вигадувати казку разом, розповідаючи її невеликі
фрагменти по черзі. Також можливий варіант, коли дорослий пропонує
дитині вигадати казку на задану тему. Ще одним варіантом
казкотерапевтичної роботи може стати розповідь відомої казки від імені
різних персонажів.
ТЕМАТИКА ЗАНЯТЬ З ІЗОТЕРАПІЇ
 Заняття № 1, 2. « Вогнь і вода». 1) за допомогою акварельних фарб
намалювати декілька видів водопадів за власним уявленням.
Інтерпретація: дає можливість дітям виразити свої бажання через
малювання водопаду; 2) учні зображують за допомогою гуаші
вогонь, причому пропонується намалювати «вогонь власного
життя». Інтерпретація: «Вогонь життя» – робота із «Я-образом».
 Заняття 3. Кольоровими олівцями намалювати малюнок на тему
«Родюча земля». Інтерпретація: спрямована на подолання проблеми
самоствердження.
 Заняття 4. Зобразити 4 стихії з використанням олівців, гуаші,
фломастерів, акварельних фарб. Інтерпретація: «4 стихії – 4
потенціали » - ідентифікація із силами природи, активізація ресурсів
організму і особистості у цілому).
 Заняття № 5, 6. Присвячується пошуку особистісного ресурсу через
емоційну стабілізацію силами природи – малюнки за темами
«Колодязь бажань», «Енергетичне вогнище».
 Заняття № 7. Вправи на формування «емоційних карт» через призму
вибору архетипічних образів: казкові історії «Мої джерела сили» робота з листівками (зображення пор року, різноманітні пейзажі,
тварини, рослини тощо).
 Заняття № 8. Вправи з елемантами казкотерапії. Дітям пропонується
на вибір намалювати власну казку за темою: «Дух повітря»,
«Перстень стихій», «Жива і мертва вода» (на вибір). Інтерпретація:
через подібний малюнок учні мають можливість виразити події, які
вже відбулися в їх житті, а також ті, яких вони прагнуть підсвідомо у
майбутньому.
ЗАНЯТТЯ З ГЛИНОТЕРАПІЇ
 Заняття № 1. Вправа «Зліпи та розчави свій страх». Дітям пропонується
виліпити з тіста свій страх (за власним уявленням) і розчавити його.
 Заняття № 2. Вправа «Лампа джина» – як система візуалізації бажань
(завдання – зліпити «лампу джина»).
 Заняття № 3. Вправа «Шапка-невидимка» – робота із «Я-образом» системою
неприйняття себе.
 Заняття № 4. «Чоботи скороходи» - категорія тайм-контролю.
 Заняття № 5. «Перо з крила птаха» - ідентифікація із силами природи,
активізація ресурсів самовдосконалення.
 Заняття № 6. Вправа «Чому не кожний має чарівний предмет», яка
спрямована на пошук особистого ресурсу через ідентифікацію з чарівними
предметами (завдання: виліпити чарівний предмет для себе, який буде в
усьому допомагати).
 Заняття № 7. Вправа «Ґудзик моєї мрії». Завдання: зліпити 2 ґудзика: ґудзик,
який треба зберегти для близьких та ґудзик, який необхідно терміново
знищити. Даний прийом допомагає розвивати позитивні риси особистості і
боротися з негативними.
 Заняття № 8. Вправа «Ангел – любові, творчості, натхнення». Завдання:
виліпити ангела за подібними характеристиками (це може бути як один так і
три окремих ангела).
ОРІЄНТОВНІ ВПРАВИ З ПСИХОГІМНАСТИКИ
 Вправа «Я за тебе відповідаю» (корекція
тривожності)
 Гра «Конкурс хвальків» (зниження
агресивності, розвиток позитивних емоцій)
 Вправа «Ящик з образами» (за допомогою
активних дій виплеснути негативні
переживання)
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа