close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Фізичні величини.
Вимірювання фізичних
величин.
Який ріст Дюймовочки?
Підготувала вчитель фізики
Ляхоцька Оксана Євгенівна
“Наука починається відтоді, коли
починають вимірювати”
Д. І. Менделєєв.
Фізична величина
• Фізична величина – це кількісна
характеристика певного фізичного
явища.
• Кожну фізичну величну позначають
певною буквою.
• Виміряти фізичну величину – означає
порівняти її з однорідною величиною,
яку взято за одиницю цієї величини.
Міжнародна система одиниць
(СІ)
• Інтернаціональна система одиниць
прийнята в 1960 р.
• Система базується на 7 одиницях (метр,
секунда, кілограм, ампер, моль,
кандела, кельвін).
• Правила написання одиниць виміру:
з великої букви пишуться одиниці, що
мають в основі прізвище автора.
Наприклад: 1м але 1 Па (Паскаль)
Величина
Літера
Одиниця
Позначення
Довжина
l
метр
м
Площа
S
квадратний
метр
м²
Об’єм
V
кубічний метр
м³
Час
t
секунда
с
Маса
т
кілограм
кг
Температура
T або tº
кельвін або градус
Цельсія
К або ºС
Кратні одиниці
Кратні – це одиниці, більші від основних
одиниць у 10, 100, 1000 й більше разів.
Префікс
Позначення
тера
Т
гіга
Г
мега
М
кіло
к
Множник
12
1000000000000 = 10
9
1000000000 = 10
1000000 = 10
1000 = 10
3
6
Частинні одиниці
Частинні – це одиниці, менші від
основних у 10, 100, 1000 й більше разів.
Префікс
Позначення
деци
д
санти
с
мілі
м
мікро
мк
Множник
-1
0,1=10
-2
0,01 = 10
0,001 = 10
-3
-6
0,000001 = 10
Вимірювальні прилади
• Фізичні величини вимірюють за
допомогою вимірювальних мір і
приладів.
• Більша частина приладів має шкалу,
що задає певну міру для порівняння з
вимірювальною величиною.
Межі вимірювання
• Межі вимірювання –
це найбільше та
найменше значення
фізичної величини, які
можна виміряти певним
приладом.
• Межа вимірювання
мірного циліндра – 250.
Ціна поділки
Ціна поділки – це значення вимірюваної
величини між двома сусідніми позначками
шкали.
Ціна поділки
лінійки – 1 мм
Визначення ціни поділки
150 - 100 = 50
50
= 5
10
– ціна поділки
10
Щоб визначити ціну
поділки потрібно:
а) знайти два найближчі штрихи шкали,
позначені цифрами;
б) від більшого
значення відняти
менше;
в) одержаний
результат
поділити на
кількість
поділок, що
знаходяться
між ними.
Цікаво
З давніх часів людям доводилось виміряти
довжину, відраховувати час, знаходити масу тіл.
В кожній країні було прийнято свої зручні
одиниці виміру. Використовувались, наприклад,
такі одиниці:
локоть – відстань від локтя до кінчиків пальців
( на Русі)
бочка – це сорок відер ( на Русі)
дюйм - ширина великого пальца
( в Англії)
фут – довжина ступні ( в Англії).
Російські одиниці виміру
Міри довжини.
Пядь – 20 см
Вершок - 44.38 мм
Аршин - 0.71 м = 16 вершків = 28 дюймів
Сажень - 3 аршина = 2.13 м
Верста -1066.78 м = 500 сажень.
Міри маси.
Доля - 0.0444 г
Золотнік - 4.2656 г
Лот - 12.7969 г = 3 золотніка = 288 долей
Пуд - 16.38 кг = 1280 лотів
Англійські одиниці виміру
Міри довжини.
Лінія - 2.12 мм
Дюйм - 25.4 мм
Фут - 304.8 мм
Ярд - 0.9144 м
Миля - 1609 м
Міри маси.
Гран - 0.0648 г
Драхма - 1.77 г
Унція - 28.35 г
Фунт - 453.59 г
Стоун - 6.35 кг
Задачі
1.Який ріст Дюймовочки? Виразіть
цю величину в одиницях СІ.
2.«Семь пядей во лбу!» — так говорили на Русі,
бажаючи похвалити розумну людину. Яким
повинно бути чоло, щоб вмістити сім ваших
пядей?
3. «Мал золотник, да дорог!». Обчисліть,
скільком золотнікам дорівнює один пуд.
Домашній експеримент
1.З крана капає вода. Визначіть,
користуючись лише підручними
засобами, об’єм однієї краплини
і час її падіння.
2. Якої приблизно довжини буде павучок,
якщо його збільшити в мільйон разів?
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа