close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Розділ 3. Бази даних. Системи
управління базами даних
ІНФОРМАТИКА 11 КЛАС
Системи управління базами даних
Впорядкування даних, пошук даних.
У процесі роботи з БД введення даних здійснюється в
довільному порядку.
Для зручності сприймання інформації
записи в БД упорядковують згідно зі
значенням певних полів.
Після впорядкування значення обраних полів розміщуються в порядку
зростання\спадання (для числових полів) або в алфавітному
прямому\зворотньому порядку (для символьних полів).
18.02.2015
3
Впорядкування даних
В Access упорядковуння інформації здійснюється за допомогою
сортування і фільтрації
Сортування даних у полі - Контекстне меню\Команда “Сортувати за ...” або
Кнопки на панелі інструментів у режимі таблиці
Накладання фільтра на записи згідно з виділеним фрагментом -Контекстне меню\Команда
“Фільтр за виділеним” або Кнопки на панелі інструментів у режимі таблиці
Зміна критеріїв фільтрації - Контекстне меню заголовка таблиці\Команда “Змінити фільтр” або
Кнопки на панелі інструментів у режимі таблиці
Застосування фільтра - Контекстне меню заголовка таблиці\Команда “Застосувати фільтр” або
Кнопки на панелі інструментів у режимі таблиці
Видалення фільтра (відновлення змісту таблиці) - Контекстне меню заголовка
таблиці\Команда “Видалити фільтр” або Кнопки на панелі інструментів у режимі таблиці
Пошук даних в базі даних
Пошук інформації в Access виконується в таблицях і формах.
Для пошуку заданої послідовності символів у певному полі
необхідно виконати такі дії:
1. встановити курсор у
поле, в якому необхідно
виконати пошук;
2. клацнути по кнопці пошуку на панелі
інструментів;
3. ввести значення, яке потрібно знайти, у поле Зразок. Якщо точне
значення невідоме, можна використати знаки підстановок;
• визначити інші параметри пошуку
Щоб знайти перше входження вказаного значення,
клацнути по кнопці Знайти. Для продовження пошуку
клацніть кнопку Знайти далі
Пошук даних в базі даних
Для пошуку даних допускається застосування
підстановуючих знаків:
•*
Будь-який символ
• ?
Відповідає будь-якому текстовому символу
• ! Відповідає будь-якому одному символу, крім узятих у
дужки
• []
Відповідає будь-якому одному символу з узятих у дужки
• #
Відповідає будь-якій цифр
•
Відповідає будь-якому символу з діапазону
-
Висновок
БД і СУБД створювалися для
швидкого пошуку необхідної
інформації з великого масиву даних.
Сортування даних і пошук
інформації –– це основні функції, з
якими доводиться працювати
користувачам СУБД.
Контрольні запитання
1. Які основні дії можна виконувати над записами в Access?
2. У чому полягає суть упорядкування інформації?
3. Як здійснюється сортування даних в БД?
4. Як здійснюється пошук даних в БД? Як скасувати зроблений вiдбір?
5. Які маски застосовують для пошуку інформації в БД?
6. Яким буду результат
пошуку при застосуванні
таких масок:
• a) Іван*;
• б) С?ло;
в) С[ао]ло;
г) 5##148?
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа