close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Проект бюджету
м. Бердянськ
2015 рік
Структура надходжень доходів міського бюджету у 2014р.
Всього надійшло – 425 283,9 тис.грн.
Кошик 2
40 347,5
9%
- Плата за землю 31 518,7
- Місцеві податки
і збори 2 764,9
- Оренда майна комунальної
власності 3 880,5
- податок на прибуток ком.
підприємств 1 031,1
- Інші 1 152,3
Субвенції з/ф
121338,1
30%
Спеціальний
фонд
39 647,5
9%
Кошик 1
90 776,0
21%
- Податок на доходи фізичних осіб
90 673,0
- Державне мито 103,0
- Збір з-а першу реєстрацію т/з
92,8
- збір за патентування деяких
видів підприємницької
діяльності 178,2
- надходження до екологічного
фонду 438,7
- Штрафи по екологіі 142,7
- Цільовий 41,6
- Власні надходження
бюджетних установ 13265,6
- єдиний податок 21760,3
- податок на нерухоме майно
174,2
- від продажу майна 1509,2
- від продажу землі 1335,4
- надходження коштів
пайової участі 80,5
Дотації
110 761,8
26%
Загальний фонд міського бюджету – 363 223,4 тис. грн.
Спеціальний фонд міського бюджету – 62 060,5 тис. грн.
Субвенції с/ф
22 413,0
5%
Структура надходжень доходів міського бюджету на 2015р.
Всього заплановано – 466 681,155 тис.грн.
Соціальні
субвенції
145 967,2
31%
Загальний фонд
145 997,9
32%
- Податок на доходи фізичних
осіб – 75 570,0 ;
- Державне мито 1 459,0 тис.грн.
-Акцизний податок з
реалізованих суб’єктами
господарювання роздрібної
торгівлі підакцизних товарів –
9 190,0
- Оренда майна комунальної
власності- 3 160,0
- Податок на прибуток
підприємств комунальної
власності - 999,2
- Єдиний податок – 19 038,7
- Екологічний податок – 478,0
- Туристичний збір – 523,1
- Податок на нерухоме майно –
320,1
- Транспортний податок – 225,0
- плата за землю – 34 617,7
- Інші – 417,1
Спеціальний
фонд
14 164,3
3%
- Бюджет розвитку –
3 180,5 тис.грн.
- Власні
надходження
бюджетних установ
– 10 953,8 тис.грн.
-Інші 30,0 тис.грн.
Базова дотація
13 910,5
3%
Медична
субвенція
80 128,1
17%
Загальний фонд міського бюджету – 452 516,799 тис. грн.
Спеціальний фонд міського бюджету – 14 164,356 тис. грн.
Освітня
субвенція
66 513,1
14%
Структура надходжень доходів загального фонду міського бюджету на 2015р.
Всього заплановано – 452 516,8 тис.грн.
Структура загального фонду без урахування
трансфертів (податкові та не податкові
надходження)
Транспортни
й податок
225,0
Податок на
0,2%
нерухоме
майно
320,1
0,2%
Плата за
землю
34 617,7
23,7%
Інші
417,1
0,3%
Структура загального фонду з урахуванням
трансфертів
Екологічний
податок
478,0
0,3%
Податкові
та не
податкові
надходжен
ня
145 997,9
32,3%
Базова
дотація
13 910,5
3,1%
Соціальні
субвенції
145 967,2
32,3%
Туристичний
збір
523,1
0,4%
Єдиний
податок
19 038,7
13,0%
Податок на
прибуток
підприємств
комунальної
власності
999,2
0,7%
Оренда
майна
комунальної
власності
3 160,0
2,2%
Акцизний
податок
9 190,0
6,3%
Держ авне
мито
1 459,0
1,0%
Податок на
доходи
фізичних
осіб
75 570,0
51,8%
Медична
субвенція
80 128,1
17,7%
Освітня
субвенція
66 513,1
14,7%
Порівняльна таблиця джерел доходів до внесення та після внесення змін до
Бюджетного та Податкового кодексів України
За старим БКУ та ПКУ
Джерела доходів
За новим БКУ та ПКУ
норматив
відрахувань
прогноз
норматив
відрахувань
прогноз
60%
100%
75 570,0
1 459,0
100%
9 190,0
100%
999,2
100%
100%
523,1
320,1
Транспортний податок
Плата за землю
Єдиний податок( у т.ч. Фіксований
сільськогосподарський податок)
Екологічний податок
100%
100%
225,0
34 617,7
100%
25%
19 038,7
478,0
Плата за оренду майна комунальної власності
Частина чистого прибутку комунальних
підприємств
Інші доходи
Всього без трансфертів:
Базова дотація
100%
3 160,0
Джерела доходів
ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
Кошик1
Податок з доходів фізичних осіб
Державне мито
75%
100%
Кошик2
90 649,0
90546,0
103,0
Податок з доходів фізичних осіб
Державне мито
Акцизний податок з реалізації через
роздрібну торговельну мережу пива,
алкогольних напоїв, тютюнових виробів,
тютюну
та
промислових
замінників
тютюну, нафтопродуктів, біодизелю та
скрапленого газу, що зараховується до
бюджетів
об'єднаних
територіальних
громад, міських бюджетів;
38 410,7
Податок на прибуток підприємств комунальної
власності
Місцеві податки і збори,у т.ч.:
100%
999,2
Туристичний збір
100%
523,1
збір за патентування деяких видів підприємницької
діяльності
Плата за землю
100%
100%
2 032,4
31 220,0
Фіксований сільськогосподарський податок
100%
12,9
Плата за оренду майна комунальної власності
100%
3 160,0
Частина чистого прибутку комунальних підприємств
Інші доходи
Всього без трансфертів:
Дотація вирівнювання
Додаткова дотація на вирівнювання фінансової
забезпеченості м/б
Соціальні субвенції
83,0
380,1
129 059,7
107 828,5
Всього загальний фонд
382 439,9
145 551,7
Податок на прибуток підприємств комунальної
власності
Місцеві податки, у т.ч.:
Туристичний збір (відсутній в бюджетному
кодексі)
Податок на нерухоме майно
Соціальні субвенції
Освітня субвенція
Медична субвенція
Всього загальний фонд
37,0
380,1
145 997,9
13 910,5
145 967,2
66 513,1
80 128,1
452 516,8
Структура надходжень доходів спеціального фонду міського
бюджету на 2015р. Всього заплановано – 14 164,3 тис.грн.
Бюджет
розвитку
3 180,5
22%
- Приватизація комунального майна
1 600,0
- Кошти від продажу землі 1 500,0
- Надходження пайової участі 80,5
Інші
30,0
0%
Власні
надходження
бюджетних
установ
10 953,8
78%
За старим БКУ та ПКУ
Джерела доходів
За новим БКУ та ПКУ
норматив
відрахувань
Джерела доходів
норматив
відрахувань
прогноз
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну
порушенням законодавства про охорону
навколишнього природного середовища внаслідок
господарської та іншої діяльності, в тому числі: до
сільських, селищних, міських бюджетів
Надходження до цільового фонду
Власні надходження бюджетних установ
50%
100%
100%
0,0
30,0
10 953,8
100%
90%
100%
1 600,0
1 500,0
80,5
3 180,5
14 164,3
466 681,1
прогноз
СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу
збір за патентування деяких видів підприємницької
діяльності
Надходження до екологічного фонду
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої
діяльності, в тому числі: до сільських, селищних,
міських бюджетів
Надходження до цільового фонду
Власні надходження бюджетних установ
Єдиний податок
Податок на нерухоме майно
Надходження від відчуження майна комунальної
власності
Надходження від продажу землі
Надходження коштів пайової участі
Всього бюджет розвитку:
Всього спеціальний фонд:
Разом загальний та спеціальний фонди
50%
65,0
100%
25%
163,6
478,0
50%
100%
100%
0,0
30,0
12 775,1
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ
100%
19 000,0
100%
260,1
100%
90%
100%
1 600,0
1 500,0
80,5
22 440,6
35 952,3
418 392,2
Надходження від відчуження майна комунальної
власності
Надходження від продажу землі
Надходження коштів пайової участі
Всього бюджет розвитку:
Всього спеціальний фонд:
Разом загальний та спеціальний фонди
Структура міського бюджету на 2015р.
Загальний фонд
145 997,9 тис.грн.
Базова дотація
13 910,5 тис. грн.
Бюджет
всього
Освітня субвенція
66 513,1 тис. грн.
Медична субвенція
80 128,1 тис. грн.
- Податок на доходи фізичних осіб – 75 570,0 ;
- Державне мито 1 459,0 тис.грн.
- Акцизний податок з реалізованих суб’єктами
господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів 9 190,0
- Оренда майна комунальної власності- 3 160,0
- Податок на прибуток підприємств
комунальної власності - 999,2
- Єдиний податок – 19 038,7
- Екологічний податок – 478,0
- Туристичний збір – 523,1
- Податок на нерухоме майно – 320,1
- Транспортний податок – 225,0
- плата за землю – 34 617,7
- Інші – 417,1
Соціальні субвенції
145 967,2 тис. грн.
Спеціальний фонд
14 164,3 тис.грн.
- Бюджет розвитку – 3 180,5 тис.грн.
- Власні надходження
бюджетних установ – 10 953,8 тис.грн.
-Інші 30,0 тис.грн.
міський бюджет 2015 року – 466 681,155 тис.грн.
Структура видатків загального фонду бюджету
м. Бердянська на 2015 рік. Загальний фонд – 452 516,799 тис.грн.
Програми
жиловокомунального
господарства
26 535,622
6%
Бюджетна
сфера
(в т.ч. зарплата
191 046,813 т.грн.
42,2%)
264 049,167
58%
Соціальні
субвенції
145 967,199
32%
Інші місцеві
програми
15 964,811
4%
Структура видатків бюджетної сфери
загального фонду бюджету на 2015 рік.
Всього -264 049,167 тис.грн.
Соціальна сфера
(в т.ч.: БЦСМ340,401т.грн; Терцентр3817,717т.грн.;
Компенсація
фіз.особам-676,235
т.грн.; Центр
соціаль ної
реабілітації дітейінвалідів-
Культура
15 982,526
6,1%
Фізична
культура і спорт
3 744,997
1,4%
Місцеве
самоврядування
23 879,566
9,0%
1690,831т.грн.)
6 525,184
2,5%
Охорона
здоров"я
86 538,227
32,8%
Освіта
127 378,667
48,2%
ВИДАТКИ
Місцеве самоврядування
Освіта
Охорона здоров"я
БЦСМ
Терцентр
Культура
ФКіС
Компенс фіз особам
Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів
Разом бюджетна сфера
Потреба з
у т.ч.
Бюджет
Кредиторська
кредиторськ
Потреба на
заборгованіст
2014
ою
ь на
2015
з субвенцій з доходів
уточнений
заборгованіс
01.01.2015
на рік
тю
БЮДЖЕТНА СФЕРА
21 107 196
23 777 637
23 777 637
101 929 23 879 566
106 641 229 125 802 368
66 513 100 59 289 268
1 576 299 127 378 667
71 635 030
85 633 035
80 128 100
5 504 935
905 192 86 538 227
627 139
335 168
335 168
5 233
340 401
4 018 530
3 801 548
3 801 548
16 169
3 817 717
12 959 187
15 456 760
15 456 760
525 766 15 982 526
3 126 894
3 709 203
3 709 203
35 794
3 744 997
505 813
676 235
676 235
676 235
86 881
1 683 708
1 683 708
7 123
1 690 831
220 707 899 260 875 662 146 641 200 114 234 462
3 173 505 264 049 167
ПРОГРАМИ
Програми охорони здоров'я
Програма стоматологічного обслуговування
3 285 000
3 464 438
Підтримка цукрознижуючими препаратами
160 000
320 000
Всього програми охорони здоров'я
3 445 000
3 784 438
Місцеві програми соціального захисту населення
Програма соцзахисту сімей міста
510 677
765 225
Програма соціального захисту бездомних
громадян
9 474
75 935
Міська програма зайнятості населення
100 000
150 000
Підтримка ветеранських організацій
97 674
235 346
Програма поліпшення умов праці
381
10 000
Всього соціальний захист
718 206
1 236 506
Програми житлово- комунального господарства
Благоустрій міста
12 281 096
23 988 732
Розробка нормативів питного водопостачання
50 000
200 000
Поліпшення якості питної води
146 416
706 800
Очистка каналізаційних мереж
154 556
572 800
Рятування на водах
600 000
763 330
Програма поховання невідомих, безрідних громадян
45 094
60 388
Всього ЖКГ
13 277 162
26 292 050
3 464 438
320 000
3 784 438
61 626
61 626
3 526 064
320 000
3 846 064
765 225
3 067
768 292
75 935
150 000
235 346
10 000
1 236 506
5 052
80 987
150 000
235 346
10 000
1 244 625
23 988 732
200 000
706 800
572 800
763 330
60 388
26 292 050
66 996
8 119
23 348
153 228
243 572
24 055 728
200 000
730 148
726 028
763 330
60 388
26 535 622
ВИДАТКИ
Потреба з
у т.ч.
Бюджет
Кредиторська
кредиторськ
Потреба на
заборгованіст
2014
ою
ь на
2015
з субвенцій з доходів
уточнений
заборгованіс
01.01.2015
на рік
тю
Програми виконкому міської ради
ТВ-Бердянськ
450 000
Підтримка органів самоорганізації населення
295 799
Програми землеустрою
400 059
Внески в Асоціацію міст України
33 515
Внески в Асоціацію енергоефективних міст України
10 000
Міські заходи
177 114
Система управління якістю
35 126
Програма "Почесний громадянин міста"
Програма по виконанню рішення суду
Всього Програми виконкому
1 401 613
Різні запити
Резервний фонд
Програма управління комунальним майном
99 252
Молодіжні програми
74 668
Транспортні послуги ( відділ сім"ї, молоді та спорту)
69 330
Палац спорту - фінансова підтримка
520 260
Програма розвитку спорту
196 146
Програма оздоровлення дітей
20 790
Культура - заходи
121 882
Охорона культурної спадщини
Природоохоронні заходи
Ремонт дорог
Всього різні запити
1 102 328
Всього програми
19 944 309
РАЗОМ ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
240 652 208
Соціальні субвенції
Разом загальний фонд з соціальними субвенціями
РАЗОМ СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД
ВСЬОГО БЮДЖЕТ
ДЕФІЦИТ
1 350 000
606 000
1 340 499
33 515
10 000
322 300
63 000
14 743
523 418
4 263 475
1 350 000
606 000
1 340 499
33 515
10 000
322 300
63 000
14 743
523 418
4 263 475
1 000 000
187 008
115 963
98 540
670 000
311 711
22 134
160 000
18 000
478 000
3 375 000
6 436 356
42 012 825
302 888 487
1 000 000
187 008
115 963
98 540
670 000
311 711
22 134
160 000
18 000
478 000
3 375 000
6 436 356
42 012 825
156 247 287
146 641 200
50 000
98 464
1 373
12 800
162 637
9 054
1 000
1 600
11 654
487 608
3 661 113
1 350 000
656 000
1 438 963
33 515
10 000
323 673
75 800
14 743
523 418
4 426 112
1 000 000
196 062
116 963
98 540
670 000
311 711
22 134
161 600
18 000
478 000
3 375 000
6 448 010
42 500 433
306 549 600
145 967 199
452 516 799
14 164 356
466 681 155
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа