close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ДІАЛОГ, СКЛАДЕНИЙ ВІДПОВІДНО ДО ЗАПРОПОНОВАНОЇ
СИТУАЦІЇ, ДІАЛОГ-ОБМІН ДУМКАМИ, ВРАЖЕННЯМИ
(ОФІЦІЙНА І НЕОФІЦІЙНА РОЗМОВА); ОБГОВОРЕННЯ
САМОСТІЙНО ОБРАНОЇ ТЕМИ
Прочитайте афоризми. Поясніть їх зміст.
Сформулюйте за ними тему й мету уроку.
1. Єдина відома мені розкіш — це розкіш
людського спілкування (Антуан де Сент Екзюпері).
2. Дефіцит спілкування привів до того, що воно з
розкоші перетворилося на предмет першої
необхідності (С. Лузан). 3. Більшість людей
шукають суспільства не стільки з метою слухати,
скільки говорити (Олександр Поп). 4. Без багато
чого може обходитися людина, але тільки не без
людини (Людвіг Берне). 5. Для одних форма
спілкування — діалог, для інших — монолог (Ілля
Шевелев).
Дайте визначення діалогу.
Охарактеризуйте репліки в
розмовно-побутовому стилі.
Як називаються речення, якими
оперують учасники розмови?
Охарактеризуйте репліки в
офіційному стилі.
Які розділові знаки вживаються при
записуванні діалогів?
Які діалоги розрізняють за
жанровими особливостями?
Які різновиди діалогу вам відомі
залежно від стилю мовлення?
Які синтаксичні ознаки властиві
діалогу?
Пригадайте, що вам відомо про комунікативну ситуацію?
Доповніть подану схему.
Що треба взяти до уваги перед тим, як вступити в спілкування?
Ситуація спілківання
Де?
?
?
З ким?
?
Навіщо?
?
?
Орієнтування в ситуації спілкування
Де спілкуємось?
Хто адресат?
Яка мета спілкування?
Рідні, друзі, незнайомі, дорослі ….
В офіційній
обстановці
(в установі
В
неофіційне
обстановці
З’ясування
Спонукання,
вплив
Повідомл
ення
Треба подумати (спланувати
Тему
Основну думку
Форму
Стиль
З’ясуйте, хто бере участь у діалозі.
У якій ситуації відбувається поданий діалог?
Визначте стиль, жанр, тему й мету діалогу, особливості
мовних засобів.
Схарактеризуйте репліки за метою висловлювання, за
емоційно-експресивним забарвленням, за повнотою.
Різновиди діалогу за
комунікативною функцією
діалог розпитування
діалог-обмін враженнями
(думками)
діалог домовленість
діалог-обговорення
(дискусія)
Доповніть репліки діалогу, визначте його
різновид.
Відповідь обґрунтуйте.
— Чому мову вважають візитною карткою людини?
— Та тому, що по тому, як людина говорить, ми пізнаємо, з ким
маємо справу.
— Можемо визначити ступінь інтелігентності, сказав би вчений.
—…
— Ступінь її психологічної урівноваженості, ступінь її можливої
закомплексованості.
—…
— Розвивати і вдосконалювати своє мовлення.
—…
— Тому, що мова — втілення думки: що багатша думка, то
багатша мова.
—…
— Ні, не я.
—…
— М. Рильський.
— Людину, яка зрікається легко й добровільно рідної мови, Б.
Харчук назвав нещасною, неправдивою людиною.
Сформулюйте правила ведення
діалогу.
Працюючи парами, складіть діалогобговорення за самостійно обраною
темою.
Доповніть визначення.
Діалогічне спілкування здійснюється в… (усній) формі під час
безпосереднього контакту… (співрозмовників), висловлювання
яких чергуються. Таким чином, кожен, хто бере участь у
діалогічному спілкуванні, і… (говорить), і… (слухає).
Висловлювання співрозмовника, що бере участь у… (діалозі),
називається… (реплікою).
За стилем розрізняють…
За комунікативною функцією діалоги поділяють на…
Сенкан «Діалог».
Іменник
Діалог
Прикметник (2)
побутовий, художній
Дієслова (3)
розпитую, домовляюся, обговорюю
Речення з 3–4 слів
використовую в діалозі неповні речення (прості
синтаксичні конструкції, різні речення за метою
Слово-синонім
розмова (бесіда)
Виписати з художніх творів три діалоги різних видів,
обґрунтувати свій вибір.
Підготувати лінгвістичне повідомлення «Діалог».
Складіть і записати діалог, який би міг відбутися між
випускником школи та його вчителем через 10–15
років після випускного вечора.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа