close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
КЛІТИННА
БІОТЕХНОЛОГІЯ
Мета

Ознайомитися з теоретичними основами
біотехнології, її сучасними методами,
досягненнями та перспективами розвитку,
засвоїти основні біотехнологічні поняття.
Визначити місце біотехнології в системі
біологічних наук. Дослідити біотехнологічні
процеси використання клітин та їхніх
структур для отримання легкодоступних та
оновлюваних ресурсів речовин, важливих
для життєдіяльності людини.
Біотехнологія


bios – життя, techno – мистецтво,
майстерність, вміння; logos – вчення.
Біотехнологія – це виробництво
корисних
людині
продуктів
за
допомогою живих організмів.
Біотехнологія
Рослинництво
та селекція
рослин
Тваринництво Мікробіологічна
та селекція
промисловість та
тварин
селекція мікрофлор
Секвенування ДНК,
генодіагностика та
генотерапія
Продукти харчування, фармацевтичні препарати та інші продукти
біологічного походження, біологічно нові або скоректовані
організми
СУЧАСНІ ГАЛУЗІ
БІОТЕХНОЛОГІЇ

Генна
інженерія
– це розділ
молекулярної
біології,
який
пов’язаний із свідомим втручанням
людини
в
закономірності
функціонування генетичних структур
клітини для зміни спрямованості її
метаболізму
в
штучних
умовах
існування.
методи
генної
інженерії
повинні
забезпечувати
штучні
біологічні
маніпуляції зі спадковими структурами
клітини:






виділення гена або групи генів з геномів
одних видів; перенесення їх у геноми інших
видів;
штучний синтез видів in vitro;
активне
розмноження
виділеного
або
синтезованого гена;
виділення автономних від хромосом клітинхазяїв таких генетичних елементів, як
плазміди, епісоми та переорієнтація напряму
їх функції;
з’єднання та створення нових функціональних
систем шляхом поєднання геномів різних
видів організмів.
Електронна фотографія плазміни бактерії E. coli
Методи генетичної
інженерії

1) Перенесення генів
плазмідами.

Мал.
Отримання
та
клонування
рекомбінантної
ДНК



2) Методи секвенування ДНК
3) Розвиток ДНК-технологій
4) Геноміка – це новий напрям
генетики
та
біотехнології,
який
досліджує геном, індивідуальні гени
на молекулярному рівні, структуру
(сиквенс) гена, його експресію та
механізм регуляції активності, а
також
клонування
гена
та
використання
його
у
генно
інженерних цілях

5) Гібридизація соматичних клітин
Мал. Етапи отримання рослинного організму шляхом
гібридизації соматичних клітин
Етапи отримання цибридів за умов in vitro

6) Клітинні
культури
Мал. Калюсна маса
клітин рослинного
організму

7) Гібридоми
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа