close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Аналіз системи моніторингу
показників безпеки побутової
техніки та пропозиції щодо
удосконалення процедури
оцінки якості
Мета, завдання, предмет, об’єкт роботи
Об’єктом
дослідження
дипломної
роботи виступають показники якості і
безпеки побутової техніки в Україні.
Предметом дослідження виступає
науково-методичне забезпечення та
практичний інструментарій системи
моніторингу показників якості і безпеки
побутової техніки в Україні та
процедури
оцінки
відповідності
вимогам
технічного
регламенту
Електромагнітної сумісності.
Метою дипломної роботи є аналіз
показників якості і безпеки побутової
техніки в Україні, а також розробка
науково-обґрунтованих
практичних
рекомендацій, щодо удосконалення
системи моніторингу показників якості
і безпеки побутової техніки в Україні та
процедури
оцінки
відповідності
вимогам
технічного
регламенту
Електромагнітної сумісності.
Для досягнення поставленої мети в дипломній
роботі вирішувались наступні завдання:
•проаналізовано сучасний стан ринку побутової
техніки в Україні;
•досліджено законодавство України щодо
забезпечення якості та безпеки побутової
техніки;
•Визначено основні показники, що
впливають на якість та сприйняття
споживача
•досліджено відповідальність підприємств
торгівлі за реалізацію недоброякісної продукції.
•проведено аналіз показників якості і безпеки
побутової техніки в Україні та оцінку
відповідності вимогам технічного регламенту
електромагнітної сумісності побутової
техніки в Україні;
•розроблено пропозиції щодо удосконалення
системи моніторингу показників якості і
безпеки побутової техніки в Україні.
Сучасний стан ринку побутової техніки в Україні
В 2013 році майже в усіх секторах ринку побутової
техніки спостерігалося зростання.
Незважаючи на погіршення соціально-економічної
ситуації в країні наприкінці року, четвертий квартал
завершився з позитивним балансом.
Ключовими в останньому кварталі стали ринки
телекомунікацій та інформаційних технологій – саме
попит на товари цієї групи забезпечив добрі результати.
На ринку телекомунікацій високих показників
досягнуто завдяки смартфонам, які наприкінці року стали
і дешевшими, і більш функційними.
На ринку інформаційних технологій протягом року
традиційно зростали медіа-планшети.
Приклад аналізу показників якості для
холодильників
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Показники якості оцінюватимуться та
сумуватимуться за наступними показниками
критеріями:
рівень шуму;
швидкість виконання “операції”;
зручність у використанні
об’єм;
Сервісне обслуговування;
Споживання електроенергії;
Вимоги безпеки (зокрема ЕМС)
Аналіз показників якості і безпеки побутової техніки в Україні
Для дослідження було обрано 7 зразків холодильників, які
користуються найбільшим попитом на ринку побутової техніки
– Bosch, Samsung, LG, BEKO, Атлант, Indesit, Whirlpool.
Проводячи оцінку якості холодильників за різними
параметрами якості не було визначено єдиного
найкращого.
За об’ємом холодильних камер кращими були LG (335 л) і
Bosch (318 л). Максимальний корисний об'єм для
зберігання продуктів у холодильників LG (293 л) і Bosch
(290 л), а найбільша морозильна камера – у моделей
BEKO (124 л) і Whirlpool (123л).
Найменше споживання енергії відмічено у LG – 372 кВтгод за рік. У порівнянні з LG холодильник Атлант за рік
споживає майже вдвічі більше енергії (704 кВт-год. ​Клас
D).
В ході тестування виявилося, що довше за інших здатні
зберігати заморожені продукти LG (31 година 24
хвилини) і Samsung (29 годин 21 хвилина), Атлант
протримався лише 15 годин.
Вимоги технічного регламенту електромагнітної сумісності побутової
техніки в Україні - параметри безпеки
Електропобутове обладнання повинно відповідати
таким основним вимогам:
1) вимоги щодо захисту:
• обладнання повинно бути спроектовано та виготовлено з урахуванням рівня
технічного розвитку таким чином, щоб забезпечувати, що:
• створювані електромагнітні завади не перевищують рівня, вище якого радіо- і
телекомунікаційне та інше обладнання не може працювати за призначенням;
• воно має рівень завадостійкості до електромагнітних завад, очікуваних під час
його експлуатації за призначенням, який забезпечує його працездатність без
неприйнятного погіршення його роботи за призначенням;
2) особливі вимоги до стаціонарних установок:
• установлення та використання комплектувальних виробів за призначенням;
• стаціонарна установка повинна встановлюватися із застосуванням належного
інженерного досвіду та з урахуванням інформації про використання її
комплектувальних виробів за призначенням для забезпечення виконання вимог
щодо захисту. Відповідна документація повинна зберігатися відповідальною
особою (особами) протягом усього часу експлуатації стаціонарної установки.
Слід відзначити факт наявності зони виходу за межі норм і складну форму розподілу електромагнітних
випромінювань, що у ряді випадків може приводити до більшої небезпеки опромінення сусідів по робочому
приміщенню, ніж користувачів даного ПК.
Оцінка відповідності вимогам технічного регламенту електромагнітної
сумісності побутової техніки в Україні
Дослідження поширення магнітного поля промислової частоти від побутових
електричних приладів встановили відстань, на якій фіксується величина більше
0,2 мкТл. Найбільш небезпечними є:
Відстань, на якій фіксується
величина більше 0,2 мкТл
Холодильник, оснащений системою “no frost” (під час 1,2 м від дверцят; 1,4 м від задньої
роботи компресора)
стінки
Холодильник звичайний (під час роботи компресора) 0,1 м
Праска (режим нагрівання)
0,25 м від ручки
1,1 м від екрана; 1,2 м від бічної
Телевізор
стінки.
Електрорадіатор
0,3 м
Електродуховка
0,4 м від передньої стінки
Аерогриль
1,4 м від бічної стінки
Електрична плита
0,4 м від передньої панелі
Електричний чайник
0,3 м
Пральна машина
0,2 м
Мікрохвильова піч
0,1 м
Комп’ютер
0,7 м
Джерело
Удосконалення системи моніторингу показників якості і безпеки побутової
техніки в Україні
Для вирішення проблем з якістю побутової техніки була розроблена концепція
забезпечення належної якості товарів і послуг, де основними засадами стали такі:
 Формування та нарощування експортного потенціалу шляхом створення на системних скоординованих засадах
відповідних економічних, організаційних, науково-технічних, інформаційних та соціальних передумов.
 Створення для поступового зменшення залежності України від імпорту стратегічно важливих видів товарів,
технологій та послуг за рахунок раціонального використання і нарощування власного науково-технічного та
виробничого потенціалу, швидкого впровадження сучасних технологій, зокрема, імпортованих.
 Створення передумов, розроблення та впровадження функціонально-організаційних схем і механізмів
управління, які сприяють формуванню та посиленню зацікавленості підприємств-виробників побутової техніки
у підвищенні рівня якості та конкурентоспроможності продукції як найважливішого елементу їх ділового успіху.
 Розробка та впровадження механізмів захисту внутрішнього ринку України від неякісної побутової техніки,
недобросовісної конкуренції і реклами.
 Підготовка та впровадження в Україні нормативно-правових, нормативно-технічних документів у сфері
безпечності і якості, вимог, які гармонізовані з визнаними міжнародними стандартами та європейськими
правовими і технічними нормами.
 Створення економічних, організаційних та соціальних передумов і механізмів широкого впровадження на
базисному рівні економіки підприємств України професійних систем якості та систем управління навколишнім
середовищем як найбільш ефективного інструмента забезпечення якості і конкурентоспроможності продукції.
 Забезпечення задоволення вимог споживачів у формуванні експортного потенціалу, сприяння пошуку та
залучення стратегічних інвесторів, раціонального використання ресурсів.
 Вдосконалення та розвиток науково-методичної бази робіт з управління якістю і конкурентоспроможністю
побутової техніки, створення на державному та інших рівнях системи інформаційного забезпечення робіт у
сфері якості та конкурентоспроможності за допомогою застосування сучасних інформаційних технологій.
 Підтримка, вдосконалення та розвиток системи навчання, підвищення кваліфікації та перепідготовки фахівців
і персоналу, зайнятого у сфері забезпечення та поліпшення якості, управління якістю та
конкурентоспроможністю побутової техніки.
 Створення системи зв’язків із товариствами, асоціаціями захисту прав споживачів, товаровиробників, іншими
громадськими організаціями щодо проблем безпечності та якості побутової техніки.
Процедура оцінки відповідності
вимогам ТР ЕМС
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Процедура оцінки відповідності
Відповідність апаратури основним вимогам повинна підтверджуватися за процедурою оцінки
відповідності (внутрішній контроль виробництва), встановленою у цьому пункті.
Виробник повинен провести оцінювання електромагнітної сумісності апаратури на основі
відповідних явищ з метою забезпечення відповідності апаратури вимогам щодо захисту,
встановленим у підпункті 1 пункту 9 Технічного регламенту ЕМС. Правильне застосування всіх
відповідних стандартів з переліку національних стандартів рівнозначне проведенню оцінювання
електромагнітної сумісності.
Оцінювання електромагнітної сумісності повинно враховувати всі передбачувані нормальні умови
експлуатації. Для апаратури, застосування якої можливе в кількох конфігураціях, оцінювання
електромагнітної сумісності повинно підтверджувати, що апаратура відповідає вимогам щодо
захисту, встановленим у підпункті 1 пункту 9 Технічного регламенту ЕМС, в усіх можливих
конфігураціях, визначених виробником як типові для використання за призначенням.
Виробник розробляє технічну документацію, що містить докази відповідності апаратури основним
вимогам.
Виробник або уповноважений представник виготовлювача продукції в Україні (далі уповноважений представник) повинен зберігати технічну документацію не менш як 10 років після
дати випуску останньої одиниці апаратури.
Відповідність апаратури основним вимогам повинна підтверджуватися декларацією про
відповідність, складеною виробником або уповноваженим представником.
Виробник або уповноважений представник повинен зберігати декларацію про відповідність не
менш як 10 років після дати випуску останньої одиниці апаратури.
У разі коли виробник не є резидентом України та не має свого уповноваженого представника в
Україні, зобов'язання щодо збереження технічної документації та декларації про відповідність
покладається на особу, яка ввела апаратуру в обіг.
Процедура оцінки відповідності ТР ЕМС, придатна для
виробників та дистриб'юторів
•
•
•
•
•
За ініціативою виробника або уповноваженого представника може бути
застосована процедура оцінки відповідності із залученням призначеного
органу з оцінки відповідності.
Після застосування процедури внутрішнього контролю виробництва
виробник або уповноважений представник подає технічну документацію
до призначеного органу, зазначеного в пункті 28 цього Технічного
регламенту, із заявою щодо проведення її оцінювання. Виробник або
уповноважений представник зазначають основні вимоги, що повинні бути
оцінені призначеним органом.
Призначений орган повинен розглянути технічну документацію і оцінити, чи
доводить вона належним чином виконання виробником вимог,
установлених цим Технічним регламентом.
За позитивними результатами проведеного оцінювання технічної
документації призначений орган видає виробнику або уповноваженому
представнику сертифікат відповідності апаратури. Сертифікат
відповідності повинен обмежуватися тими основними вимогами, щодо
яких призначеним органом було проведено оцінювання.
Виробник повинен додати зазначений сертифікат відповідності до
технічної документації.
Висновки
1. Проведено Аналіз системи моніторингу
показників якості та безпеки побутової техніки
2. Розроблено пропозицій щодо удосконалення
оцінки якості через задоволення споживача.
3. Розроблено методику оцінки відповідності
вимогам ТР ЕМС.
4. Для того, щоб , споживачі могли бути
вимогливішими при виборі продукції або послуг
можна використовувати рекомендації,
розроблені у дипломі, оскільки продукція може
бути офіційно оцінена стосовно якості, безпеки
або інших вимог, і мати відповідне маркування
або сертифікат відповідності.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа