close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Інформаційний
проект
БУДОВА ТА
ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ РИБ
Підготував:
Учень 8 класу
ЗШ№23
м.Кіровограда
Клюєнко Ярослав
Будова риби, як і всякої
іншої тварини,
нерозривно пов’язана з її
способом життя й з
навколишнім
середовищем. Всім
рибам властиві обтічна
форма тіла, зяброве
дихання, наявність
кінцівок у вигляді
плавників і деякі інші
особливості.
ФОРМА ТІЛА
 Форма тіла риб досить
різноманітна. Вона може
бути веретеноподібною
(лосось, форель),
плоскою, але високотілою
(лящ, карась),
стріловидною (щука),
змієподібною (в’юн, вугор)
та іншою. Між
веретеноподібною й
плоскою формами є ряд
переходів.
ЗОВНІШНЯ БУДОВА РИБ
 Незважаючи на
різноманітність у зовнішній
формі, в риб, як правило,
загострена голова непомітно
переходить у тулуб, а
останній - в хвостовий відділ.
Кордон між головою й
тулубом позначають зяброві
щілини, а між тулубом і
хвостовим стеблом анальний отвір. На тілі риби
є плавники: парні - грудні і
черевні і непарні - спинний,
хвостовий та анальний.
ЗОВНІШНЯ БУДОВА РИБ
 Поверхня тіла риби
вкрита шкірою, а шкіра
більшості риб - лускою. В
одних риб луска дрібна, в
інших - велика, є риби
без луски, а у осетрових
риб уздовж всього тіла
замість луски
розташовані рядами
кісткові утворення жучки. Луска в тій чи
іншій мірі покрита слизом,
яку виділяє шкіра.
ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА
 Опорою тіла риби є скелет. У
більшості риб скелет кістковий,
але у деяких – хряще-кістковий
або хрящовий. Скелет риб
складається з черепа, хребта
та скелета плавців. Кожний
плавець утворений складкою
шкіри, яка пронизана
кістковими променями. Череп
складається з двох відділів –
мозкового та зябро-щелепного.
Хребет риб складається з
окремих хребців. У хребті
виділяють два відділи –
тулубний і хвостовий.
ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА
 Кожний хребець має тіло,
верхній відросток, нижній
відросток. Між тілом і відростком
розташовані отвори – верхня
дуга і нижня дуга. Верхні дуги
хребців утворюють спинномозковий канал, в якому
знаходиться спинний мозок.
Нижні дуги тулубових хребців не
змикаються , вони становлять
собою відростки до яких
приєднуються ребра. Нижні дуги
хвостових хребців зливаються і
утворюють канал, через який
проходять кровоносні судини.
ОПОРНО-РУХОВА СИСТЕМА
 Під шкірою знаходяться
м'язи, прикріплені до кісток
скелета. М'язи складаються з
найдрібніших м'язових
волокон, що мають
поперечно-смугасту будову і
з'єднаних між собою рихлою
сполучною тканиною.
Загалом мускулатура риб
представлена двома типами
м'язів. “Повільні” м'язи
використовуються при
спокійному плаванні. ”Швидкі”
мязи використовуються при
швидких раптових ривках.
ТРАВНА СИСТЕМА РИБ
 Органи травлення риб
починаються ротовим
отвором. Залежно від
способу харчування
положення рота в різних
видів неоднаково: рот
може бути нижнім
(подуст, рибець),
кінцевим (червоноперка),
верхнім (чехоня), може
витягатися в трубочку
(лящ, сазан).
ТРАВНА СИСТЕМА РИБ
 У хижаків рот озброєний
зубами, загнутими вістрями
назад. У мирних риб зубів у
роті зазвичай не буває, але
в багатьох, наприклад у
ляща, плітки, язя та інших з
родини коропових, є так
звані глоткові зуби,
розташовані за зябрами. За
допомогою цих зубів і
мозолистого тіла, що
лежить над ними - жоренця
- риби розчавлюють і
перетирають їжу.
ТРАВНА СИСТЕМА РИБ
 Травна система
починається ротовим
отвором. Через глотку та
стравохід їжа потрапляє до
шлунка. Частково
перетравлена їжа
проходить до тонкого
кишечника, куди впадають
протоки підшлункової
залози, печінки та жовчного
міхура. Неперетравлені
рештки видаляються через
анальний отвір.
ТРАВНА СИСТЕМА РИБ
 У пересування риби в
вертикальному напрямі
велика роль належить
плавальному міхуру,
наповненому газами й
розташованому в порожнині
тіла. Він утворився як виріст
кишечника. В одних риб він
відокремлений від кишечника,
а в інших зєднаний.
Спливання й опускання її в
товщі води обумовлено тим,
що під впливом зміни об’єму
плавального міхура
змінюється об’єм тіла.
ТРАВНА СИСТЕМА РИБ
 По характеру харчування риб
ділять на чотири групи:
бентофаги - риби, що
харчуються дрібними
організмами, що мешкають
на дні або поблизу дна;
планктофаги - риби, що
харчуються організмами, що
живуть в підвішеному стані в
товщі води;
змішаного харчування ;
хижаки - риби, що
харчуються іншими рибами.
ДИХАЛЬНА СИСТЕМА РИБ
 Органи дихання в риб, як і в інших
тварин, пов’язані з органами
кровообігу. Риби дихають за
допомогою зябер, розташованих по
обидва боки голови в порожнинах
під зябровими кришками. На
додаток до зябрів риби можуть
використовувати і багато інших
систем газообміну. На стадії личинки
помітна частина газообміну
здійснюється через шкіру; кілька
видів риб мають „легені”, де
зберігається зволожене повітря;
деякі види можуть дихати повітрям
безпосередньо.
ДИХАЛЬНА СИСТЕМА РИБ
 Зябра складаються з
кісткових зябрових дуг,
зябрових пелюсток та
зябрових тичинок.
Зяброві тичинки
білуватого кольору, це
цідильний апарат.
Зяброві пелюстки
яскраво-червоного
кольору, вони
обплетені капілярами.
ДИХАЛЬНА СИСТЕМА РИБ
 Дихання відбувається
коли риба прокачує
воду, набираючи її
ротом і випускаючи
через зябра. Вода
омиває зяброві
пелюстки, при цьому
кров поглинає кисень і
віддає вуглекислий газ.
Так через тонкі стінки
капілярів відбувається
газообмін.
КРОВОНОСНА СИСТЕМА РИБ
 Кровоносна система у
риб замкнена,
складається з
двокамерного серця і
кровоносних судин.
Серце складається з
передсердя та шлуночка.
У серці містится венозна
кров. Шлуночок
скорочується, і виштовхує
кров у черевну аорту.
КРОВОНОСНА СИСТЕМА РИБ
 Аорта несе венозну кров до зябер,
де в результаті газообміну кров
стає артеріальною. Далі вона по
судинах, які розгалужуються і
стають дедалі тоншими, надходить
до всіх органів і тканин риби. Через
стінки капілярів відбувається
газообмін: кров віддає кисень,
поглинає вуглекислий газ і
перетворюється на венозну.
Венозна кров по венах надходить
до передсердя.
ВИДІЛЬНА СИСТЕМА РИБ
 Видільна система
складається з парних
нирок, що лежать уздовж
хребта, сечоводів і
сечового міхура. Кров
омиває нирки, де
відбувається фільтрація. У
результаті цього
утворюється сеча. Сеча по
сечоводах надходить до
сечового міхура,
накопичується там і
виводиться назовні.
СТАТЕВА СИСТЕМА РИБ
 Більшість риб –
роздільностатеві
організми. У самців у
парних статевих залозах,
сімяниках, утворюються
сперматозоїди, їх
називають молоками. У
самок в яєчниках яйцеклітини, їх називають
ікрою. Запліднення, як
правило, зовнішнє,
відбувається у воді.
НЕРВОВА СИСТЕМА РИБ
 Нервова система риб
поділяється на
центральну та
периферичну. До складу
центральної нервової
системи входять
головний та спинний
мозок, а
периферичної —
розташовані поза ними
нервові клітини та
волокна.
НЕРВОВА СИСТЕМА РИБ
 Головний мозок у риб в процесі
еволюції утворився з передньої
частини нервової трубки.
Головний мозок риб поділяється
на три великі частини: передній,
середній та задній мозок.
Передній мозок складається з
переднього мозку та проміжного
мозку. Середній мозок
складається із зорових долей та
тегментума. Задній мозок
складається з мозочка, моста,
та довгастого мозку. Кожний з
відділів виконує певні функції.
НЕРВОВА СИСТЕМА РИБ
 Спинний мозок
проходить всередині
нервових дуг хребців по
всій довжині хребта риби.
В будові спинного мозу
спостерігається
сегментація. В кожному
сегменті тіла сенсорні
нейрони входять в
спинний мозок, а моторні
нейрони виходять з
нього.
ОРГАНИ ЧУТТІВ РИБ
 Очі риб за своєю будовою дуже
схожі з очами інших хребетних,
в яких світло через роговицю та
кришталик потрапляє на
сітківку, де палички та колбочки
обробляють візуальну
інформацію та передають
сигнали на нейрони. Взагалі
риби здатні розрізняти
предмети на відстані 1 м, але
далі 12 м вони практично нічого
вже не бачать. Крім кольору,
риби можуть розрізняти форму
й величину навколишніх
предметів.
ОРГАНИ ЧУТТІВ РИБ
 Головними механорецепторами
риб є вуха, що функціонують як
орган слуху та рівноваги, та
органи бокової лінії. Внутрішнє
вухо риб складається з трьох
напівкруглих каналів та трьох
камер, кожна з яких вміщує
отоліт, який тисне на відростки
чутливих волосоподібних клітин,
які в свою чергу передають
сигнали до нейронів. Сенсорні
волоскові клітини в напівкруглих
каналах дозволяють рибам
відчувати швидкість власного
руху.
ОРГАНИ ЧУТТІВ РИБ
 Бічна лінія - орган чуттів у риб,
який сприймає рухи
і вібрації навколишньої води.
Використовується для орієнтації
у воді. Ззовні виглядає як тонка
лінія по обидва боки тіла
від зябер до основи хвоста. У
деяких видів частина
рецепторів бічної лінії
виконують функції
електрорецепторів, уловлюючи
електричні коливання
навколишнього середовища.
ОРГАНИ ЧУТТІВ РИБ
 Органи дотику риб
розташовуються переважно
на кінці рила й на губах у
вигляді вусиків або груп
чуттєвих клітин. Однак у
деяких риб на плавникових
променях є спеціальні органи
обмацування в вигляді різних
виростів і ниток. Органи
дотику найбільш розвинені в
тих видів, що мешкають в
каламутних водах або ведуть
нічний і донний спосіб життя.
ОРГАНИ ЧУТТІВ РИБ
 Органи нюху риб розташовані в
ніздрях, які являють собою
ямки, вистелені чутливими
клітинами, які пов’язані з
нюховими нервами. Особливо
високої досконалості вони
досягають, наприклад, у хижих
риб, які полюють із засідки й
ведуть нічний спосіб життя, а
також у риб, що харчуються
донними організмами. Органи
смаку представлені смаковими
сосочками не лише в роті, а й
на інших частинах тіла
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа