close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Основи алгоритмізації і
програмування
Тема 2. Моделі та моделювання (3 год)
Етапи
розв'язування
задач на
комп'ютері
Перш ніж одержати очікуваний результати роботи
програми на комп'ютері, необхідно виконати досить
велику копітку підготовчу роботу.
Усі ці дії можна сформулювати у такому вигляді:
постановка задачі;
побудова математичної моделі;
побудова алгоритму;
вибір мови програмування;
складання програми;
трансляція програми;
Постановка задачі
- це чітке формулювання умови задачі, визначення
вхідних даних для її розв'язання, точні вказівки щодо визначення результатів, які
мають бути отримані.
Побудова математичної моделі
– це визначення сукупності
математичних об'єктів і відношень між ними, які відображають деякі
властивості процесу, що моделюється.
Побудова алгоритму
Полягає у виборі того чи іншого способу розв'язування задачі.
Вибір мови програмування
Оптимальний вибір мови програмування базується на реальному оцінюванні
складності та характеру задачі.
Складання програми
Полягає у створенні тексту програми на основі розроблених алгоритмів
і представлень інформації з урахуванням алфавіту та правил запису
обраною мовою програмування.
Тр а н с л я ц і я п р о г р а м и - це переклад програми на машинну мову.
Налагодження програми, контрольний
п е р е р а х у н о к – це перевірка правильності роботи програми за
допомогою системи тестів та в різних режимах.
Е к с п л у а т а ц і я п р о г р а м и - це використання програми замовниками
або користувачами.
Виконайте
практично:
1. Розв'яжіть поетапно задачу:
 Визначити кількість шпалер для ремонту кімнати;
 Обчислити вартість тканини для скатертини на стіл.
2. Розв'яжіть поетапно задачу: Обчислити площу футбольного поля.
Домашнє завдання
Перевірте себе!!!
1.
Які існують етапи розв'язування задачі на комп'ютері?
2.
Що означає вираз «постановка задачі» ? Хто її виконує?
3.
Що означає вираз «побудова математичної моделі»?
4.
Що означає вираз «побудова алгоритму» ?
5.
Що означає вираз «вибір мови програмування»?
6.
Як перевіряється правильність алгоритму?
7.
Які помилки можуть бути в алгоритмі?
8.
Які помилки називаються синтаксичними?
9.
Які помилки називаються логічними ? Як їх визначити і виправити?
10.
Як отримати машинний код програми?
11.
Як здійснюється налагодження і тестування програми?
12.
До якого етапу можна переходити після налагодження програми?
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа