close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Лінзи
Лінзи
Лінзою називають
прозоре тіло,
обмежене з двох
боків сферичними
поверхнями.
Опуклі лінзи
С
1
С
2
О
R
2
R
1
Збиральні лінзи
1 – двоопукла
2 – плоско – опукла
3 –увігнуто – опукла
4 - позначення
1
2
3
4
Збиральні лінзи
Збиральною
називається лінза, в
якій паралельний
пучок променів
після проходження
через неї
збирається у одній
точці – фокусі.
Вгнуті лінзи
С
С
1
2
О
R
2
R
1
Розсіювальні лінзи
1 – двоувігнута
2 – плоско – увігнута
3 - опукло – увігнута
4 - позначення
1
2
3
4
Розсіювальні лінзи
Розсіювальною
називається лінза, в
якій паралельний
пучок променів
після проходження
через неї стає
розбіжним.
Фокальна
площина
Основні елементи лінзи
Головна оптична вісь
F
O
F
Оптичний центр
О – оптичний центр (т.О);
F – фокус (т.F).
• Фокус лінзи – точка, в якій перетинаються всі
промені, що проходять через лінзу.
• Головна оптична вісь – пряма, що проходить
через центри сферичних поверхонь лінзи.
• Оптичний центр – перетин головної оптичної
осі з лінзою.
• Побічна оптична вісь – будь – яка пряма, що
проходить через оптичний центр.
• Фокусна відстань – відстань від лінзи до її
фокуса.
Основні промені
1) Промінь, що проходить через оптичний
центр, після проходження через лінзу не
змінює напям.
2) Промінь, паралельний до головної оптичної
осі, після проходження через лінзу йде:
а) для збиральної лінзи –
через фокус,розташований
по інший бік лінзи
F
б) для розсіювальної лінзи –
так, що продовженя променя
йде через фокус, розташований
по той бік лінзи, звідки падає
промінь
F
3) промінь, що йде через “ближній” фокус (для
збиральної лінзи) або напрямлений так, що
його продовження проходить через “дальній”
фокус (для розсіювальної лінзи), після
проходження через лінзу йде паралельно до
головної оптичної осі.
розсіювальна
F
збиральна
F
Збиральні лінзи
Розсіювальні лінзи
Збирають світло
Розсіюють світло
Середина товстіша за
краї
Фокус лінзи - дійсний
(F>0), тому що
перетинаються сам
промені
Середина тонша за краї
Позначається
Позначається
Фокус лінзи - уявний
(F<0), тому що
перетинаються
продовження променів.
Оптична сила лінзи
• Оптична сила – це величина, обернена до
фокусної відстані лінзи, вираженої в метрах.
• Оптична сила збиральної лінзи – додатна,
а розсіювальної – від’ємна.
• [D] = 1 дптр - оптична сила лінзи
• [F] = 1 м – фокусна відстань
1
D
F
Формула тонкої лінзи
• F – фокусна відстань
• d – відстань від предмета до лінзи
• f – відстань від лінзи до зображення
1 1 1
 
F d f
Збільшення лінзи
Збільшенням
називається величина,
що визначається
відношенням розміру
зображення Н до
розміру предмета h:
H
Г
h
Застосування лінз
• Двоопуклі лінзи використовуються в
оптичних приладах.
• Лінзи – меніски широко застосовуються
в окулярах.
• В пучку, що збирається за збиральною
лінзою світлова енергія скупчується в
фокусі лінзи . На цьому принципі
базується випалювання за допомогою
лупи.
Запитання
• Як розвести вогонь шматком криги?
• Чому влітку, щоб полити овочі на городі,
треба рано підніматися?
• Склеївши два опуклих скла від
годинника, можна виготовити опуклу
лінзу. Чи буде така лінза збиральною,
якщо її помістити у воду?
Задачі
1. Яку оптичну силу має збиральна лінза,
фокусна відстань якої дорівнює 40 см.
2. Побудуйте зображення предмета, який
розташовано на відстані 10 см від
збиральної лінзи з оптичною силою 5
дптр. Дайте характеристику
зображення. Перевірте, чи
виконується в цьому випадку формула
тонкої лінзи.
Домашній експеримент
Зварити желе і вирізати з нього вгнуту та
опуклу лінзи. У листку картону зробити 3
розрізи, як показано на рисунку.
Розмістити перед ліхтариком картон із
розрізами, а далі желейні лінзи.
Змінюючи види лінз, спостерігати явище
заломлення променів. Завдання:
визначити оптичну силу
лінз.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа