close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Про деякі питання
підготовки до
ЗНО-2015
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Реєстрація на
ЗНО-2015
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Витяг з Календарного плану підготовки
до проведення ЗНО-2015
(наказ МОНУ від 27.11.2014 №1393)
Визначення в ЗНЗ
відповідальних за формування
комплектів реєстраційних
документів випускників старшої
школи
Департамент, управління освіти і
науки облдержадміністрації,
керівники ЗНЗ
до 26.12.2014
Формування та відправлення до Департамент, управління освіти і
РЦОЯО комплектів
науки облдержадміністрації,
реєстраційних документів
керівники ЗНЗ
випускників старшої школи ЗНЗ
05.01-20.02.2015
Внесення за вимогою учасників
ЗНО змін до реєстраційних
даних
Регіональні центри
05.01-01.04.2015
Реєстрація ЗНО-2015:
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
ЗНЗ, як суб’єкт проведення реєстрації та його функції
надання консультаційної та технічної допомоги учням, які
проходитимуть у 2015 році ДПА з української мови у формі ЗНО та
братимуть участь у ЗНО з інших навчальних предметів (далі –
випускники поточного навчального року);
формування та надсилання до регіональних центрів реєстраційних
документів випускників поточного навчального року і списку осіб, які
проходитимуть ДПА з української мови у формі ЗНО;
вручення випускникам поточного навчального року індивідуальних
конвертів із Сертифікатами ЗНО.
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Реєстрація ЗНО-2015:
документи
 копія документа, що посвідчує особу;
 дві однакові фотокартки для документів
розміром 3 х 4 см із зображенням, що
відповідає досягнутому віку (фотокартки мають
бути виготовлені на білому або кольоровому
фотопапері).
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Реєстрація ЗНО-2015:
у разі відсутності паспорта
 для особи, яка народилася після 01 вересня 1998 року, – копія свідоцтва
про народження;
 для особи, яка звернулася за захистом в Україні, – копія довідки про
звернення за захистом в Україні;
 для особи, яка згідно з чинним законодавством проживає на тимчасово
окупованій території (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь) або на
території населених пунктів, зазначених у Переліку населених пунктів, на
території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють або
здійснюють не в повному обсязі свої повноваження, але навчається за
дистанційною або екстернатною формою навчання в навчальних закладах,
розташованих на території, де органи державної влади здійснюють у повному
обсязі свої повноваження, – довідка з навчального закладу з фотокарткою;
 для інших осіб – копія одного з документів, передбачених частиною
першою статті 13 Закону України «Про Єдиний державний демографічний
реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують
особу чи її спеціальний статус».
Реєстрація ЗНО-2015:
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
перелік документів, передбачений частиною першою статті 13 Закону
України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи,
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її
спеціальний статус»
1) документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України:
б) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
в) дипломатичний паспорт України;
г) службовий паспорт України;
ґ) посвідчення особи моряка;
д) посвідчення члена екіпажу;
е) посвідчення особи на повернення в Україну;
є) тимчасове посвідчення громадянина України;
2) документи, що посвідчують особу та підтверджують її спеціальний статус:
а) посвідчення водія;
б) посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон;
в) посвідка на постійне проживання;
г) посвідка на тимчасове проживання;
ґ) картка мігранта;
д) посвідчення біженця;
е) проїзний документ біженця.
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Реєстрація ЗНО-2015:
перелік документів для окремих категорій осіб
 особа з особливими освітніми потребами – висновок, виданий
органом або закладом охорони здоров'я, із зазначенням
особливих (спеціальних) умов проходження ЗНО;
 особа, у документах якої є розбіжності в персональних даних, –
копію документа про зміну прізвища, ім’я, по батькові;
 особа, яка подає документи, оформлені іноземною мовою, –
переклад документів українською мовою, завірений
нотаріально;
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Реєстрація ЗНО-2015:
перелік документів для окремих категорій осіб
 особа, яка в поточному році навчається за кордоном (випускник
закордонного навчального закладу, учасник міжнародної програми з обміну
тощо) та не може пройти ЗНО у встановлені строки:
- довідку, що підтверджує факт навчання за кордоном;
- заяву щодо надання можливості пройти ЗНО з певного (-их) предмета
(-ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що
унеможливлює участь в основній сесії;
 особа, яка за релігійними переконаннями не може взяти участь в
основній сесії ЗНО з одного чи кількох предметів:
- заяву щодо надання можливості пройти ЗНО з певного (-их) предмета
(-ів) під час додаткової сесії, у якій має бути вказана причина, що
унеможливлює участь в основній сесії;
- клопотання релігійного управління (центру), що діє згідно із
законодавством України про свободу совісті та релігійні організації.
Реєстрація ЗНО-2015:
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
надсилання до регіонального центру реєстраційних документів
Оформлену реєстраційну картку
Копію документа, що посвідчує особу
Інші документи, у разі необхідності
На копіях документів повинен бути напис про
засвідчення документа, що складається зі слів
«Згідно з оригіналом» (без лапок), а також
особистий підпис особи, яка реєструється, її
ініціали та прізвище, дата засвідчення копії
Реєстрація ЗНО-2015:
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
надсилання до регіонального центру реєстраційних документів
Відповідальний за формування комплектів реєстраційних документів:
 Після отримання реєстраційних документів від усіх випускників формує
список осіб, які проходитимуть ДПА з української мови у формі ЗНО (далі –
список випускників).
 Фіксує у списку випускників факт відсутності через поважні причини
(навчання за кордоном за програмою обміну, довготривала хвороба,
неможливість вчасно отримати реєстраційні документи тощо) комплекту
реєстраційних документів одного або декількох випускників.
 Надсилає в установлені строки за адресою регіонального центру список
випускників, засвідчений підписом керівника та печаткою загальноосвітнього
навчального закладу і комплекти реєстраційних документів.
Реєстрація ЗНО-2015:
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Отримання Сертифікатів ЗНО та інформаційних матеріалів
 Особі, яка зареєстрована для проходження ЗНО (далі – учасник ЗНО),
регіональний центр виготовляє та надсилає:
-Сертифікат ЗНО,
-реєстраційне повідомлення учасника ЗНО,
-інформаційний бюлетень «Зовнішнє незалежне оцінювання. 2015 рік»:
 Випускникам поточного навчального року регіональний центр надсилає
підсумкові реєстраційні документи за адресою ЗНЗ, де вони навчаються.
 Для кожного учасника ЗНО на офіційному сайті УЦОЯО створюється
інформаційна сторінка, доступ до якої здійснюється за номером Сертифіката
ЗНО та PIN-кодом, указаним у ньому.
Реєстрація ЗНО-2015:
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Сертифікат ЗНО
Дублікати Сертифікатів ЗНО-2015 оформлюються з 15.04.2015
Реєстрація ЗНО-2015:
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Реєстраційне повідомлення та інформаційний бюлетень
!!!
Реєстрація ЗНО-2015:
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Інформаційна сторінка
 розміщується інформація щодо реєстраційних даних
 розміщується Інформаційний бюлетень, укладений мовою, вибраною під
час реєстрації
 розміщується Запрошення-перепустка із зазначенням місця та часу
проходження ЗНО
 розміщується Інформаційна картка із результатами ЗНО
Реєстрація ЗНО-2015:
Відмова в реєстрації
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Підстави для відмови в реєстрації:
Порушення вимог до оформлення реєстраційної
картки.
Ненадання особою одного або кількох документів,
необхідних для реєстрації (перереєстрації).
Надсилання реєстраційних документів після
завершення встановленого строку реєстрації
(перереєстрації).
Неможливість створення особливих (спеціальних)
умов для проходження ЗНО відповідно до висновку,
виданого закладом або органом охорони здоров’я.
Реєстрація ЗНО-2015:
Відмова в реєстрації
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Особа, якій відмовлено в реєстрації,
усунувши причини, що стали підставою для
прийняття такого рішення, може надіслати
до регіонального центру (через ЗНЗ)
повний комплект реєстраційних документів,
включно список ЗНЗ до 06 березня 2015
року.
Реєстрація ЗНО-2015:
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Унесення змін до реєстраційних даних (перереєстрація)
до 01.04.2015
(до 06.03.2015 для зміни рівня складності з укр.мови і літ.)
Зазначити необхідні зміни в реєстраційній картці, розміщеній на інформаційній
сторінці, що створена на офіційному сайті УЦОЯО, та повторно роздрукувати
реєстраційну картку.
Оформити реєстраційну картку.
Для здійснення перереєстрації учасник ЗНО має подати такі документи за
адресою регіонального центру:
Реєстраційну картку, сформовану під час перереєстрації.
Надісланий раніше Сертифікат ЗНО, що анулюється.
У разі зміни персональних даних або відомостей про місце навчання, а також
особливих умов проходження ЗНО – документ, що підтверджує ці зміни.
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Реєстрація ЗНО-2015:
інформаційне забезпечення реєстрації
Індивідуальні бюлетені
Оформлення у ЗНЗ
інформаційних куточків
«Реєстрація ЗНО-2015» з
використанням уніфікованих
матеріалів, розміщених на сайті
ХРЦОЯО www.zno-kharkiv.org.ua
у розділі «Адміністрування»
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Реєстрація ЗНО-2015:
Формування та оформлення
реєстраційної картки
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Реєстрація ЗНО-2015:
Відстеження ходу реєстрації
Відстеження ходу реєстрації та обробки
Відстеження ходу надходження реєстраційних
документів до ХРЦОЯО
КОНТАКТИ
ЗОВНІШНЄ
НЕЗАЛЕЖНЕ
ОЦІНЮВАННЯ
Телефон інформаційної служби:
(057) 705-07-37
Електронна пошта:
[email protected]
Сайт/форум:
www.zno-kharkiv.org.ua
Адреса:
майдан Свободи, 6, офіс 463, м. Харків,
61022
З найкращими побажаннями колектив ХРЦОЯО
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа