close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Навчальний елемент
Назва:
Друкування та заповнення
цифрових таблиць
Професія:
Код:
Секретар - друкарка
4115--1UA003
Цілі:
після вивчення цього навчального елементу,
Ви зможете:
• оформляти і друкувати таблиці згідно правил.
1. Таблиця – це перелік систематизованих цифрових даних, або
будь-яких інших відомостей, розміщених в певному порядку
по графах.
2. В залежності від характеру матеріалу таблиці бувають:
• цифрові, текстові;
• звітно-статистичні;
• пустографки – графи залишаються пусті і доповнюються
необхідними даними;
• таблиці-проформи (оформлється тільки головка, зразок для
звітних даних).
3. Таблиці складаються з наступних елементів:
• нумераційний заголовок (таблиця 1);
• тематичний заголовок;
• головка (заголовок і підзаголовок колонок);
• горизонтальні ряди;
• боковик (заголовок рядків);
• колонки (графи);
• зноски, примітки.
4. Розгляньте зразок таблиці.
Графлення табличних форм
5. Ви повинні знати, що горизонтальні лінії проводяться знаком
дефіс (під цифрою 2), знаком підкреслення ( під цифрою 8) або
олівцем.
6. Вертикальні лінії – знаками «:» або «!».
7. Майте на увазі, що при графленні розділовими знаками для
вертикального графлення існує два способи:
•
Встановіть ліве поле на місці проведення вертикальної
лінії, інтервальний диск встановіть на 1 інтервал, вдаряйте
по клавіші «:» або «!» і переведіть каретку на повний
рядок.
•
Притримуючи клавішу пропуску, вдарте по клавіші «:» або
«!» і переведіть каретку на новий рядок (клавішу пропуску
не відпускають).
8. Раціональним способом є спосіб графлення олівцем.
9. Для горизонтального графлення – вставте олівець в отвір
рядко-вказівника і, натиснувши клавішу вільного ходу
каретки, проведіть лінію, відвівши каретку вліво.
10.
Для вертикального графлення – відключивши
інтервальний механізм, намітьте місце, де будуть
колонки, повертаючи вал, проведіть лінії.
Правила заповнення табличних форм
11. Нумераційний заголовок, тобто слово «Таблиця» друкуйте від
7-го положення табулятора, нумеруйте арабськими цифрами,
знак № не ставте, «крапку» в кінці не ставте також.
12. Запам’ятайте, що тематичний заголовок (назва таблиці)
розміщують двома способами - центровим або прапорцевим.
Друкуйте малими буквами, розділові знаки вкінці не ставте,
не допускайте переноси слів. Тематичний заголовок від
нумераційного і від верхньої горизонтальної лінії
відділяється двома інтервалами.
Наприклад:
Оформлення головки таблиці
13. Ви повинні знати, що головка таблиці включає заголовки і
підзаголовки колонок та назву боковика. Рядки заголовків
(підзаголовків) вирівнюють зліва по першому рядку для
спрощення оформлення таблиці. Боковик оформляється в
останню чергу.
14. Заголовки колонки друкуйте з великої літери, а підзаголовки з
малої, якщо вони продовжують заголовок колонки.
15. Розгляньте приклад.
16. Підзаголовки, які мають самостійне значення друкуйте з
великої букви (тип, модель).
17. В кінці заголовків,
ставте.
підзаголовків розділові знаки не
18. Одиниці виміру або розмірності, одинакові для всіх
показників таблиці, виносьте в тематичний заголовок.
Наприклад:
19. Майте на увазі, що якщо цифрові дані в колонках таблиці
виражені в різних одиницях, то їх вказують в заголовку
(підзаголовку) кожної колонки і виносять в боковик.
20. Розгляньте приклад.
Клей
Температура, С
Тиск, кГс/см3
21. Запам’ятайте, що якщо таблиця велика, її перенесіть на
наступну сторінку, нумеруючи колонки арабськими цифрами.
Нумераційний заголовок –.
Оформлення боковика таблиці
22. Текст кожного з рядків друкуйте з великої букви.
23. Майте на увазі, що кому в боковику ставлять перед
позначенням одиниці виміру (довжина, м).
24. Однорядкові елементи боковика друкуйте з 0-го
положення табулятора через 1,5-2 інтервала.
25. Багаторядкові елементи боковика друкуйте через
інтервал.
Розрахунок таблиці
26. Розрахунок таблиці починайте справа наліво.
27. Ширину колонок визначайте максимальною кількістю
знаків в рядку заголовка (підзаголовка) колонки плюс два
знаки.
28. Оформляйте горизонтальні рядки, вертикальні колонки,
примітки та зноски в таблицях згідно наведених в
наступному кроці правил.
Правила заповнення рядків та колонок таблиці
29. Числа в колонках таблиці друкуються, зберігаючи розрядність,
тобто одиниці під одиницями, десятки під десятками і т.д.
30. Багатозначні числа поділяються на класи пропуском.
Наприклад:
1 234 532
87 464
6 101
3 427,8
12 365,2
3,1
31. Якщо в одній і тій самій колонці таблиці наведені неоднорідні
числа, то їх друкуйте посередині колонки.
32.Цифри в вертикальних колонках таблиці друкуйте на рівні
останнього рядка тексту боковика.
Наприклад:
33. При наявності в вертикальних колонках цифр і тексту
елементи колонок друкуйте на рівні першого рядка тексту
боковика.
34. Однаковий текст в колонках замінюйте словами «те ж» або
«лапками».
35. Запам’ятайте, що не дозволяється замінювати лапками
повторюючі цифри, знаки: «параграф», «номер», «плюс»,
«проценти», і т.д. символи (математичні і хімічні), окремі
букви, скорочення, визначення.
36. В таблиці не повинно бути пустих колонок. Якщо цифрові або
другі дані в колонках відсутні, то ставте тире.
Оформлення приміток, зносок
37. Примітки і зноски друкуйте зразу ж під таблицею, а не
внизу сторінки.
38. Зноски в таблицях так само, як і в текстах позначайте
знаком «*».
39. Від останнього рядка таблиці відступивши 2 інтервали,
проведіть горизонтальну лінію (під цифрою 2) і за
правилами оформляйте зноску, примітку.
Для проходження тестування з даного навчального
елементу натисніть на кнопку
,у
вікно тестуючої програми введіть необхідні дані і
виберіть Тест № 54
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа