close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Основні положення
Стратегії транскордонного співробітництва
Люблінського воєводства, Волинської,
Львівської та Брестської областей
на 2014-2020 роки
Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
обласної державної адміністрації
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Транскордонне співробітництво
Особливою ознакою сучасної державної регіональної політики
України є дедалі зростаюча роль транскордонного співробітництва.
Такий вид міжнародних відносин є дієвим інструментом соціальноекономічного розвитку регіонів та пом’якшення територіальних
диспропорцій.
Транскордонне співробітництво області здійснюється у таких
формах:
■ діяльність Єврорегіону “Буг”;
■ участь у ППС “Польща-Білорусь-Україна” ЄІСП;
■ членство Єврорегіону “Буг” в АЄПР (1996 рік);
■ реалізація 23 міжрегіональних угод, укладених з адміністративнотериторіальними одиницями 7 зарубіжних держав.
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Транскордонне співробітництво
1993
приєднання України до “Європейської рамкової конвенції про
транскордонне співробітництво між територіальними общинами
або владами“
1997
ратифікація Європейської хартії місцевого самоврядування
2004
набуття чинності ЗУ “Про транскордонне співробітництво ”
2004
затвердження Стратегії економічного і соціального розвитку
Волинської області на 2004-2015 роки
2010
реалізація Державної програми з розвитку транскордонного
співробітництва на 2011-2015 роки
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Передумови для розробки Стратегії
■ проголошення Європейським Союзом
транскордонного співробітництва;
курсу
на
поглиблення
■ опрацювання спільної концепції подальшого розвитку з огляду на
підготовку ЄК нового фінансового інструменту співробітництва ЄС з
країнами-сусідами на 2014-2020 роки;
■ розробка та реалізація спільних партнерських ініціатив;
■ ефективне
регіонів.
використання
транскордонного
потенціалу
сусідніх
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Стратегія транскордонного співробітництва
Ініціатива підготовки спільної Стратегії транскордонного
співробітництва Люблінського воєводства, Волинської, Львівської і
Брестської областей на 2014-2020 роки була прийнята під час засідання
Ради транскордонного об’єднання «Єврорегіон «Буг», яке відбулося у
Бресті 26 листопада 2012 року.
Ця ідея отримала підтримку Міністерства закордонних справ
Республіки Польща, як важливий елемент і фактор у розвитку
партнерських зв'язків та співпраці на східному кордоні.
Проект «Побудова партнерства з метою розробки Транскордонної
стратегії на 2014-2020 роки»
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Особливості Стратегії:
■ транскордонний регіон охоплює Люблінське воєводство (РП),
Волинську, Львівську області (Україна), Брестську область (РБ), що
межують, та є одночасно членами транскордонного об’єднання
«Єврорегіон «Буг»;
■ спільне визначення загальних цілей і пріоритетів розвитку чотирьох
регіонів на 7 років, що співпадає з найближчою фінансовою
перспективою ЄС на 2014-2020 роки;
■ представлення найбільш важливих ключових проектів для розвитку
транскордонних регіонів у перспективі до 2020 року;
■ врахування
пріоритетів
нової
Програми
прикордонного
співробітництва «Польща-Білорусь-Україна» нового фінансового
інструменту ЄС на 2014-2020 роки.
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Мета і стратегічні цілі Стратегії
Мета Стратегії – використання існуючих можливостей транскордонної
території для створення її конкурентоспроможності, формування
позитивного іміджу на європейському, національному та регіональному
рівнях.
Стратегічні цілі Стратегії:
■ економічне співробітництво з метою створення умов для залучення
іноземних інвестицій у розвиток транскордонної території;
■ охорона довкілля;
■ культура і туризм;
■ розвиток транспортної та прикордонної інфраструктури;
■ освіта та наука.
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Реалізація проекту
У рамках проекту була створена Робоча група, до складу якої увійшли:
■ представники з Волинської, Львівської та Брестської областей, а також
Люблінського воєводства;
■ члени транскордонного об’єднання “Єврорегіон “Буг”.
Робоча група працювала протягом 2013 року, і у ході 5-ти зустрічей
було:
■ опрацьовано концепцію стратегічного документа;
■ зроблено спільну діагностику соціально-економічного розвитку
транскордонного регіону;
■ проведено SWOT-аналіз;
■ визначено цілі та стратегічні напрямки спільних дій.
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Стратегія транскордонного співробітництва
■ на початку року відбулися громадські обговорення у чотирьох
транскордонних регіонах;
■ 7 травня 2014 року органами самоврядування та виконавчої влади
Люблінського воєводства, Волинської, Львівської та Брестської
областей підписано Декларацію про прийняття і реалізацію Стратегії
транскордонного
співробітництва
Люблінського
воєводства
(Республіка Польща), Волинської, Львівської областей (Україна) та
Брестської області (Республіка Білорусь) на 2014-2020 роки;
■ 15 травня 2014 року рішенням сесії обласної ради затверджено цей
стратегічний документ;
■ у ході чергового засідання Ради транскордонного об'єднання
“Єврорегіон “Буг” буде здійснена презентація Стратегії.
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Проекти Стратегії
У рамках Стратегії передбачена реалізація низки спільних проектів у сфері
економіки, екології, культури та туризму, транспорту та прикордонної
інфраструктури, освіти та науки, серед яких:
■ Покращання екологічної ситуації шляхом побудови мережі каналізаційних систем та
очисних споруд у сільських населених пунктах (села Світязь та Пульмо), розташованих
поблизу озера Світязь, яке входить до Шацького національного природного парку;
■ Поліпшення залізничного сполучення на українсько-польському прикордонні шляхом
проведення капітального ремонту колії довжиною 64,4 км та відновлення прямого
залізничного сполучення між Ковелем та Хелмом;
■ Будівництво нових міжнародних автомобільних пунктів пропуску «Адамчуки-Збереже»,
«Кречів-Крилув», «Амбуків-Грудек» на українсько-польській ділянці держаного
кордону, що проходить територією Волинської області та Люблінського воєводства;
■ Модернізація автомобільної дороги (Н22) з м. Устилуг до м. Луцьк, включаючи
будівництво об’їзних доріг навколо міст Устилуг, Володимир-Волинський, Луцьк,
протяжністю 100 км.
ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
Дякую за увагу!
Заступник начальника управління міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції облдержадміністрації
Кролік Наталія
тел. + 38 (0332) 778 248
e-mail: [email protected]
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа