close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Навчальний елемент
Назва:
Професія:
Код:
Доповідна записка.
Довідка.
Об'єм реквізитів
Секретар - друкарка
4115--1UA003
Цілі:
після вивчення цього навчального елементу,
Ви зможете:
• оформляти доповідні записки згідно вимог та
надавати поради
співробітникам
щодо
складання доповідних записок;
• оформляти довідки згідно вимог.
1. Доповідна записка - документ, адресований керівнику даної
або вищестоячої установи, який включає викладення певного
питання з висновками і пропозиціями особи, яка його складає
2. Доповідна записка складається як за ініціативою автора, так і
на підставі письмової або усної вказівки керівника.
3. Відрізняють доповідну записку ініціативну, інформаційну і
звітну.
4.
Ініціативна доповідна записка складається з метою
примусити адресата прийняти певне рішення. Текст, як
правило, включає загальні або конкретні пропозиції щодо
вирішення питання.
/Про
порушення
правил
документації в ПП «Сток»/.
оформлення
первинної
5. Інформаційна доповідна записка інформує керівника про хід
або розвиток певного процесу, загальний характер якого
керівнику відомий:
/Про стан успішності учнів групи Б-4 в місяці травні/.
Інформаційні доповідні записки подаються регулярно.
6. Звітна доповідна записка має інформувати керівника про
завершення роботи або хід виконання вказівок,
рекомендацій, планів.
/Про роботу семінару «Теорія і практика управління в
1995-1997 н.р./.
7. З погляду адресності доповідні записки поділяються на
внутрішні і зовнішні.
8. Внутрішні доповідні записки включають відомості
внутрішнього характеру і адресуються керівнику
установи. Оформляються рукописним способом на
форматі А4, підписуються особою, яка їх складає.
9. Зовнішні доповідні записки адресуються вищестоячим
організаціями від імені установи або структурного
підрозділу. Оформляються машинописним способом на
листі формату А4 або на загальному бланку з відпуском.
Підписується
підрозділу/.
керівником
установи
/структурного
10. Реквізити доповідної записки:
• Назва відомства.
• Назва організації.
• Назва структурного підрозділу.
• Адресат.
• Назва виду документу.
• Дата.
• Індекс.
• Місце складання.
• Заголовок до тексту.
• Текст.
• Відмітка про наявність додатку.
• Підпис.
11. Текст доповідної записки складається з двох
частин:
• в першій викладають факти, причини, які
послужили підставою для складання її;
• в другій - висновки, пропозиції, які, на думку
автора, мають виконуватися у зв’язку з
викладеними фактами.
12.
При
оформленні
доповідної
записки
використовується п’ять положень табулятора: 0, 1,
2, 4, 6.
13. Розгляньте зразок доповідної записки.
14. Довідка - це документ, який включає опис і підтвердження
певних фактів або подій, що мали місце.
15. Довідка від доповідної записки відрізняється тим, що вона не
включає висновки і пропозиції, а тільки викладення фактів.
16. Довідки, які містять інформацію з діяльності підприємства,
установи є довідками службового характеру.
17. Розгляньте зразок довідки службового характеру.
18. Довідки, які стосуються окремої особи (про стаж, місце
роботи, навчання, одержувану заробітну плату, прописку,
склад сім’ї) є довідками особистого характеру.
19. Розгляньте зразок довідки особистого характеру.
20. Довідки, які складаються за вимогою керівника (внутрішні)
підписуються службовою особою, що їх складає,
і
оформляються за спрощеною формою.
21. Довідки, які складаються за вимогою вищестоячої організації
(зовнішні) підписуються керівником установи і оформляються
на бланку.
22. Якщо довідка включає відомості фінансового характеру, її
підписує керівник установи і головний бухгалтер, підписи
завіряють печаткою.
23. Довідки особистого характеру оформляються, як правило, на
трафаретних бланках, підписуються керівником установи,
головним бухгалтером і завіряються гербовою печаткою, так
як ці документи підверджують юридичні права особи.
24. Найчастіше довідки додають до документів, підтвердженням
яких вони є (до різних актів, звітів про виробничу діяльність,
до технічної документації тощо).
25. Довідки реєструються в журналі або картці вихідних
документів і видають зацікавленим особам, про що в
зазначеному журналі робиться відповідна відмітка.
26. Реквізити довідки:
•реквізити штампу бланку;
•назва виду документу;
•дата;
•індекс;
•місце складання;
•заголовок до тексту;
•текст;
•адресат;
•відмітка про наявність додатку (якщо він є );
•підпис.
27. Дата або період часу, до яких відносяться факти, що
містяться в довідці, включаються в заголовок до
тексту або перед текстом довідки «Станом на
13.03.97» чи «За період з 23.04.96 по 31.07.97».
28. Якщо довідка містить декілька питань, текст
рекомендується розділити на підпункти. Кількість
підпунктів
визначається
кількістю
питань,
що
розглядаються. Текст довідки може оформлятися у
вигляді таблиці
потребі печаткою.
та посилання, завірятися при
Для проходження тестування з даного навчального
елементу натисніть на кнопку
,у
вікно тестуючої програми введіть необхідні дані і
виберіть Тест № 39
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа