close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Систематика (таксономія)
освітніх цілей за Блумом
Систематика освітніх цілей
Оцінювання
Синтез
Високий рівень
Аналіз
Використання
Низький рівень
Розуміння
Знання
У 1956 Бенджамін Блум, професор Чикагського університету, запропонував теорію
“Систематика освітніх цілей“, шість рівнів мислення, які використовуються освітянами впродовж
останніх п’ятидесяти років
Знання
Відтворення чи впізнавання інформації
• володіння термінологією, основними фактами
та елементами;
• знання з предметних категорій, технологій
та методів.
Знання
формуються з допомогою дієслів:
визначити
відтворити
впізнати
описати
ознайомити
повторити
перерахувати
скласти список
ідентифікувати
запам'ятати
переказати
Розуміння
Розуміння та інтерпретація
• інтерпретація (перефразування);
• наведення прикладів;
• класифікація за вивченими чи знайомими
ознаками;
• підведення підсумків;
• встановлення взаємозв'язків;
• порівняння;
• пояснення.
Розуміння (завдання)
формується з допомогою дієслів:
пояснити
інтерпретувати
перетворити
перефразувати
розпізнати
класифікувати
встановити взаємозв'язки
продемонструвати
підсумувати
трансформувати
візуалізувати
навести приклади
Використання
Здатність використовувати інформацію та
застосовувати знання в нових умовах
• виконання завдань за відомою чи наданою
вчителем інструкцією;
• виконання завдань за самостійно
розробленою інструкцією.
Навички використання
формуються з допомогою дієслів:
вирішити проблему
проілюструвати
обчислити
застосувати
встановити співвідношення
модифікувати
використати на практиці
продемонструвати
зіграти у ролях
Аналіз
Ідентифікація частин та встановлення
співвідношень між ними
•
•
•
диференціація (ділення цілого на складові);
впорядкування за певною ознакою;
визначення характерних ознак.
Навички аналізу
формуються з допомогою дієслів:
проаналізувати
диференціювати
вивести (умовивід,
формулу)
виокремити
протиставити
порівняти
розпізнати
категорізувати
зобразити схематично
знайти відповідність
Синтез
Здатність комбінувати нове ціле з частин для
одержання більш загальної картини
•
•
•
створення нового “продукту” з окремих
складових;
планування (створення сценаріїв діяльності,
дослідження, експерименту);
генерування ідей, гіпотез, альтернативних
рішень за певними критеріями.
Навички синтезу
формуються з допомогою дієслів:
створити, зібрати
сконструювати
підтвердити (відстояти) думку
скомбінувати
скомпонувати
спланувати
висунути гіпотезу
переструктурувати
розробити
винайти
зробити висновок
створити (розробити)
сценарій
Оцінювання
Здатність визначати цінність чи можливість ефективного
використання інформації, використовуючи відповідні
критерії та стандарти (аргументувати оцінку)
• перевірка й оцінювання згідно певних
критеріїв;
• критика, рецензування згідно певних
критеріїв;
• ранжування (впорядкування згідно суттєвих
ознак).
Навички оцінювання
формуються з допомогою дієслів:
оцінити
обрати найважливіше
встановити головне
порівняти з …
розсудити
відстояти (думку)
рецензувати
критикувати
виправдати
дебатувати
аргументувати
визначити місце
проранжувати
(впорядкувати)
передбачити
Приклад формулювання завдань
Музичне мистецтво, 5 клас.
Тема: "Розмалюємо писанку" (Державна програма 1996 р., 5 клас,
розділ "Чи можемо ми почути живопис").
Мета: знайти у писанках символи й музику життя.
Завдання:
навчальні: знайомство з історією й символікою писанок, із творчістю
самодіяльного рівненського композитора О. Смика, музичними образами
писанок, повторення нотної грамоти;
розвиваючі: розвиток образного сприймання декоративноприкладного мистецтва й музики; розвиток навичок двоголосного співу;
розвиток навичок читання нотного запису; уміння аналізувати своє та
чуже вокально-хорове виконання; розвиток навичок мислення високого
рівня (аналіз, синтез, оцінювання); розвиток творчих навичок;
виховні: виховання інтересу до традицій українського народу, любові й
поваги до рідної землі.
Музичний матеріал: веснянка "Розлились мости" з репертуару
Н. Матвієнко, "Писанка" О. Смика.
Технічне й програмне забезпечення уроку: мультимедіапроектор,
проекційний екран, мультимедійна презентація «Розмалюємо писанку»,
роздаткові матеріали, аудіозаписи музичних творів (веснянки "Розлились
мости" з репертуару Н. Матвієнко й "Писанки" О. Смика).
Структура уроку
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Вхід учителя до класу під веснянку "Розлились
мости" з репертуару Н. Матвієнко. Музичне
вітання.
Оголошення теми уроку. Розповідь про символи
Великодня.
Бесіда про символіку писанок.
Ритмічна імпровізація.
Музикування на саморобних шумових
інструментах (маракасах).
Розучування пісні О. Смика "Писанка".
Підведення підсумків.
Приклади завдань для формування
знань
перерахуйте (назвіть, запам’ятайте,
повторіть, запишіть), які живописні
орнаменти малюють на писанках;
визначить (з'ясуйте), якими музичними
тривалостями можна позначати словасимволи писанок.
Приклади завдань для формування
навичок розуміння
ідентифікуйте (розпізнайте,
продемонструйте, поясніть) символи
писанки в лініях та орнаментах
запропонованих малюнків-писанок;
опишіть (виразіть) слова-символи писанок
у вигляді ритмічного малюнку, допомагаючи
собі остинато.
Приклади завдань для формування
навичок використання
продемонструйте (застосуйте,
проілюструйте) вміння побудови
ритмічного малюнку слів-символів писанки з
допомогою остинато;
встановіть (з'ясуйте, вирішіть
проблему), що в музиці є особливою
фарбою, яка відрізняє забарвлення звуків
інструментів і голосів;
встановіть, з допомогою яких музичних
засобів можна зображати відтінки кольорів.
Приклади завдань для формування
навичок аналізу
проаналізуйте (порівняйте) експозицію
малюнків-писанок і виділіть типи орнаментів, які
зустрічаються на них;
під час розспівування порівняйте ритмічний
малюнок й динаміку першої та другої розспівок;
прослуховуючи пісню "Писанка" рівненського
композитора і поета Олександра Смика,
проаналізуйте її слова й розпізнайте, які
символи, візерунки й орнаменти використав
О.Смик-поет і які засоби виразності використав
О.Смик-композитор для зображення образів цих
символів.
Приклади завдань для формування
навичок синтезу
сконструюйте ескіз й схематично
розфарбуйте вигадану вами музичноритмічну писанку;
зберіть (об'єднайте) у двоголосний
орнамент дві розспівки;
створіть (придумайте, розмалюйте)
свою писанку, обираючи засоби для цього
самостійно: живописні або музичні.
Приклади завдань для формування
навичок оцінювання
оцініть (розсудіть), чи можна розписати
писанку вокально-хоровими засобами;
оцініть правильність висловлювання:
"Музика звучить у живописі";
передбачте (спрогнозуйте), які образи
Різдва та Нового року можна відобразити в
живописі і музиці.
Види писанок
Типи символів писанок
Ритмічний малюнок слів-символів
писанки
Приклад музично-ритмічної писанки
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа