close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Математика
2014
Характеристика тесту 2014
Зміст тесту визначався на основі Програми
зовнішнього незалежного оцінювання з
математики (затверджено Міністерством
освіти і науки України, додаток № 7 до
наказу № 1689 від 03.12.2013 р.)
Загальна кількість завдань тесту – 34 .
Час виконання завдань – 150 хвилин.
Тест містив завдання трьох різних форм:
– завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1 – 20),
які оцінювалися 0 або 1 балом;
– завдання на встановлення відповідності, (логічні пари)
(№ 21 – 24), які оцінювалися від 0 до 4 балів;
– завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25 – 34).
Завдання 25-26 оцінювалися 0, 1 або 2 балами,
завдання 27-34 – 0, або 2 балами.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно
розв’язавши всі завдання тесту з математики – 56.
Аналіз тестових завдань з математики
Інтервал
значення
Складність тестового
завдання – успішність понад 80 %
учасників тестування у60% - 79%
виконанні цього
40% - 59%
завдання.
20% - 39%
менше 20%
Характеристика
завдання
дуже легке
легке
оптимальні
складні
дуже складні
Розподіл завдань за індексом складності
№ завдання
Складність
Кількість
%
3
легкі
1
3
1, 2, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 21
оптимальні
10
29
8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
складні
23
68
Передбачалось таке співвідношення
кількостей завдань:
Легкі - 20 %
Середньої складності - 60 %
Складні - 20 %
7 – m = 7 – (n – 1) = 7 – n + 1 = 8 – n
З розкриттям дужок не впоралися біля 60% абітурієнтів.
Загальний вигляд графіка елементарної функції встановили лише 53, 85%, решта –
обирали відповідь навмання.
Координати вектора за малюнком встановили лише 63,12%. Це те саме одне єдине
легке завдання у тесті.
Розподіл відповідей в цьому завданні є “ шоковою терапією ” для тих, хто знає
означення кореня рівняння .
Лише 50,47% абітурієнтів впоралося з цим завданням.
Знання основ планіметрії продемонстрували лише 50,62% абітурієнтів.
3 · 5 = 15
Розв'язали комбінаторну задачу з використанням правила добутку 45,31%
абітурієнтів.
3
4 4 4 4
1


64
64 16
Виконувати прості дії з коренями вміють лише 55,52% абітурієнтів.
Знайшли вартість сукні після уцінення 34, 63 % абітурієнтів.
Обчислили відсоткове відношення двох чисел 11,64% абітурієнтів.
Математика
2015
Два рiвні складності сертифікаційної роботи
(тесту)
Абітурієнти складатимуть тести ЗНО
з математики двох рівнів складності – базового
і поглибленого, обрати який слід буде під час
реєстрації. Рівень складності тесту, необхідний
для вступу на навчання, визначатиметься
Правилами прийому до вищого навчального
закладу.
Характеристика сертифікаційної
роботи з математики
Зміст роботи (базовий і поглиблений рівень)
визначається на основі Програми зовнішнього
незалежного оцінювання з математики для осіб, які
бажають здобувати вищу освіту на основі повної
загальної середньої освіти (затверджено
Міністерством освіти і науки України, наказ
від 01.10.2014 р. № 1121 )
Базовий рівень
Загальна кількість завдань тесту – 30 .
Час виконання завдань – 130 хвилин.
Сертифікаційна робота складається із завдань трьох форм:
– завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1 – 20),
які оцінюються 0 або 1 балом;
– завдання на встановлення відповідності, (логічні пари)
(№ 21 – 24), які оцінюються від 0 до 4 балів;
– завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25 – 30).
Завдання 25-26 (структуровані) оцінюються 0, 1 або 2 балами,
завдання 27-30 – 0, або 2 балами.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно
виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з математики
базового рівня – 48.
Поглиблений рівень
Загальна кількість завдань тесту – 36 (30 завдань базового рівня та
6 завдань поглибленого рівня) .
Час виконання завдань – 210 хвилин (130 хв. – базовий рівень,
80 хв. – поглиблений).
Сертифікаційна робота складається із завдань чотирьох форм:
– завдання з вибором однієї правильної відповіді (№ 1 – 20),
які оцінюються 0 або 1 балом;
– завдання на встановлення відповідності, (логічні пари)
(№ 21 – 24), які оцінюються від 0 до 4 балів;
– завдання відкритої форми з короткою відповіддю (№ 25 – 30 (базовий
рівень), № 31 – 34 (поглиблений рівень)).
Завдання 25-26 (структуровані) оцінюються 0, 1 або 2 балами,
завдання 27-34 – 0, або 2 балами.
– завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (№ 35, 36).
Завдання № 35 (геометрія) оцінюється 0, 1, 2, 3 або 4 балами.
Завдання № 36 (алгебра) оцінюється 0, 1, 2, 3, 4, 5 або 6 балами.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно
виконавши всі завдання сертифікаційної роботи з математики
поглибленого рівня – 66.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа