close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАНЯТТЯ З КОРЕКЦІЇ ПИСЕМНОГО
МОВЛЕННЯ
ДЛЯ ДІТЕЙ ІЗ СИСТЕМНИМ
НЕДОРОЗВИНЕННЯМ МОВЛЕННЯ
ЛЕГКОГО СТУПЕНЯ З ФОНЕТИКОФОНЕМАТИЧНОЮ ДИСГРАФІЄЮ
НОВІКОВА О.І.
ВЧИТЕЛЬ-ЛОГОПЕД,
СПЕЦІАЛІСТ ВИЩОЇ КАТЕГОРІЇ
ВЧИТЕЛЬ-МЕТОДИСТ,
ТАРАЩАНСЬКИЙ НАВЧАЛЬНОРЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ ЦЕНТР
ТЕМА: Диференціація звуків [ т-д ] в усному мовленні
букв т, д на письмі.
МЕТА: Уточнювати назви органів артикуляції, що беруть
участь у творенні звуків; закріплювати вміння дітей
працювати з артикуляційним профілем; закріплювати
правильну вимову звуків в складах, словах та зв’язному
мовленні; вчити дітей розрізнювати звуки в усному
мовленні та відповідні букви на письмі; працювати над
активізацією словника дітей; закріплювати навички
грамотного письма та осмисленого читання. Розвивати
фонематичні процеси шляхом визначення місця
заданого звуку у слові; зв’язне мовлення шляхом
складання розповіді за малюнком; пам’ять шляхом
запам’ятовування мовного матеріалу; стійкість та
переключення уваги шляхом чергування різних видів
діяльності на занятті. Виховувати самостійність,
наполегливість.
Обладнання:
• артикуляційний профіль, малюнки, мовний матеріал,
олівці, картки для індивідуальної роботи.
Хід заняття
І Загальнокорекційний етап
1. Організаційна підготовка учнів до праці
• Дітям пропонується стати біля своїх парт,
заспокоїтися приготуватися до заняття.
2. Нервово-психологічна підготовка учнів до праці
Дихальні вправи:
• а) вдихнути через ніс – видихнути через рот;
• б) вдихнути через рот – видихнути через ніс;
• в) вдихнути через ніс – видихнути через ніс.
ІІ. Основний етап
1. Повідомлення теми і мети заняття

Дітям повідомляється, що на занятті вони будуть
працювати над розрізненням звуків [ т-д ] в усному
мовленні та відповідних букв на письмі.
2. Робота з артикуляційним профілем.
•
Дітям пропонується розглянути артикуляційний
профіль диференційованих звуків; пригадати, які
органи артикуляції беруть участь у їх творенні;
порівняти положення артикуляційного апарату при
вимові заданих звуків.
Розгляньте артикуляційний профіль, порівняйте
вимову звуків [ т, д ] .
3. Розвиток фонематичних процесів.
• Прослухайте слова. Визначте місце звука [т] ([д]) у
слові і підніміть картку з відповідною цифрою.
• Таз (1), атлас (2),метро (3), страх (2), гурток
(4), антена (3), картон (4), живіт (5), метелик
(3), робота (5), цемент (6), там (1), страус (2),
хата (3), капуста (6), читанка (3), столиця (2).
• Душ (1), сад (3), кордон (4), будинок (3), суд
(3), розсада (6), ода (3), бродить (4), посуд (5),
плід (4), холод (5), шоколад (7), відбір (3),
борода (5), виноград (8), дошка (1), гніздо (5).
4. Прочитайте склади, чітко вимовляючи виділені
букви.
Прочитайте склади, чітко вимовляючи виділені
букви.
5. Прочитайте слова, назвіть першу букву у
прочитаних словах.
• тин, тара, тема, терен, тир,
тигр, тиша, темп, три, термос,
теніс, товар, торт, туман,
тополя, театр, тато, трава, танк,
тиждень, тисяча, тонкий,
тунель, телевізор, тарілка,
токар, танок, туфлі, тачка,
Тарас.
Прочитайте слова, назвіть першу букву у
прочитаних словах.
• дуб, дерево, дрова, дах,
давати, дача, душ, дар, Дон,
дата, дощ, дай, драбина,
добрий, досить, дошка, димар,
дочка, Дмитро, Денис, Данило,
динозавр, день, далечінь
Фізкультхвилинка
6. Спишіть, вставляючи замість зірочок букви д або
т. Обведіть букву д червоним кольором, а т —
синім.
Лопа*а, *уб, кар*опля, йо*,
зага*ка, біле*, *ятел, ме*,
ре*ька, кор*он, кі*, гніз*о,
блокно*, *итина, сала*, посу*,
велосипе*, захі*, *им, *уман,
лю*ина, бу*ува*и, по*ушка.
7. Робота в зошитах.
7.1. Переставте склади, щоб вийшли слова та
запишіть їх у зошит.
• род, го
• ко, ка, туш
• лат, ха
• лен, ка, дар
• ди, на, го
• ра, по, да
• пус, ка, та
• та, па, ло
• рі, від, зок
• дор, ри, ко
7.2. Доповніть слова відповідними складами та
запишіть слова у зошит.
Лопа…, робо..., кори...,
приро..., нагоро..., воро...,
тіс..., боро..., свобо...,
курча..., пого..., розса..., во...,
лис..., поро..., пора...
7.3. Розгляньте малюнки, назвіть їх, запишіть назви
малюнків в зошит, прочитайте слова та підкресліть
букву т синім олівцем, а букву д – червоним олівцем.
7.4. Із поданих слів складіть речення, запишіть їх.
Починайте речення виділеними словами.
1. допомагали, Діти, картоплю,
копати.
2. городі, На, капуста, і, росте,
петрушка.
3. Дмитрик, три, посадили,
Тарас, і, дерева.
8. Розвиток зв’язного мовлення.
• Розляньте сюжетний малюнок та складіть розповідь
“Дмитрик і кріт”.
ІІІ. Заключна частина
•
•
•
•
1. Підведення підсумків
Дітям пропонується пригадати, над якими звуками
працювали.
2. Домашнє завдання
Дітям пропонується придумати слова із звуками
[ т-д ] та скласти речення із цими словами.
3. Оцінювання роботи
Дітям повідомляється, як вони працювали на
занятті.
4. Приведення в порядок робочих місць.
5. Створення установки на відпочинок
Дітям пропонується стати біля парт, закрити очі,
вдихнути і видихнути повітря під музичний супровід.
Учням повідомляється, що заняття закінчене.
МОЛОДЦІ!
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа