close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Інтерактивні технології
на уроках світової
літератури
З досвіду роботи
учителя світової літератури
Висоцької загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів
Митник Галини Миколаївни
Педагогічне кредо:
“Вірте в талант і творчі сили
кожного вихованця!”
В. О. Сухомлинський
Життєве кредо:
“Якщо ти, чогось
хочеш досягти, весь
Всесвіт буде
допомагати в тому,
щоб твоє бажання
здійснилося”.
Актуальність і перспективність
досвіду
• сприяє формуванню організаційних,
•
•
•
•
інформаційних, комунікативних
компетентностей учнів;
сприяє позитивній мотивації учнів до
пізнавальної діяльності, потребі в
самопізнанні, самореалізації та
самовдосконаленні;
забезпечує особистісно-зорієнтовану
модель навчання;
спрямовує на розвиток особистості, її
літературних здібностей, яскравої фантазії,
образної та емоційної пам’яті;
робить можливим оригінальний підхід до
побудови структури сучасного уроку
світової літератури.
Інтерактивне навчання - це специфічна форма організації пізнавальної
діяльності учнів, яка має передбачувану мету - створити комфортні умови
навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну
спроможність, здатність працювати з матеріалом різного характеру,
використовувати здобуті знання для розв’язання навчального завдання
I етап. Використовуючи способи
пізнання, учень вивчає певний
об’єкт, знаходить знання про нього,
конструює власні знання, одержує
особистісний освітній продукт
III етап - узагальнювальний. Він дає
змогу кожному учневі на основі даних
зіставлень, проведених на
попередньому етапі, створити сукупний
продукт виучуваного, спрогнозувати
життєву ситуацію, в якій можна його
використати
Етапи формування
інтелектуальної
компетентності
II етап. Створюється можливість
кожному учневі зіставляти власний
освітній продукт з освітніми
продуктами своїх однокласників. З
цією метою учитель пропонує різні
форми і методи інтерактивного
навчання
Основні напрями роботи за
технологією інтерактивного навчання
Створення умов
для всебічного розвитку
Впровадження
нових
форм і методів
Розвиток
індивідуальних
особливостей учнів
Формування
інформаційної
культури
Основні принципи роботи за
технологією інтерактивного навчання
Навчання
Наступність
Научність
Індивідуальний
підхід
Наочність
Доступність
Ефективність застосування
інтерактивних технологій
- залежить від уміння вчителя обрати та застосувати оптимальні
методи чи прийоми навчання:
- когнітивні (пізнавальні) – вміти відчувати навколишній світ,
ставити й обгрунтувати своє розуміння питання, вступати в
змістовний діалог чи дискусію, робити висновки;
- креативні (творчі) – виявляти гнучкість розуму, фантазію,
натхнення, мати свою точку зору, виявляти ініціативу,
нестандартність, неординарність;
- оргдіяльності – уміння ставити мету й забезпечувати її
досягнення, самоаналіз, самооцінка;
- комунікативні – здатність взаємодіяти з іншими суб’єктами і з
навколишнім світом.
Методи організації інтерактивного навчання
Метод
кооперативного
навчання
Метод
колективно-групового
навчання
П
р
и
Метод
ситуативного
моделювання
й о
м
Метод
опрацювання
дискусійних
питань
и
робота в парах
мікрофон
імітаційні ігри
займи позицію
ротаційні трійки
мозковий штурм
дискусія
робота в малих
групах
навчаючи учусь
розігрування
ситуації за
ролями
акваріум
ажурна пилка
незакінчені
речення
“Так – ні”
“Метод Прес”
Використання прийомів інтерактивного
навчання на різних етапах уроку
Інтерактивні прийоми, що впливають на
мотивацію навчальної діяльності:
мозковий штурм
мікрофон
картинна галерея
дає змогу
використати
інтелектуальні
можливості
школярів для
швидкого та
ефективного
вирішення
завдання
надає
можливість
кожному учневі
висловити свою
думку чи
позицію
стосовно
вирішуваної
проблеми
активізує роботу,
виробляє уміння
виділяти з-поміж
багатьох ознак ,
дій найголовнішу,
розвиває уміння
зосереджуватися,
концентрувати
увагу
Інтерактивні прийоми, які використовую з
метою активізації навчальної діяльності
учнів
“Так - ні"
навчає уважно
слухати й
аналізувати
питання,
систематизувати
відому інформацію,
зв’язувати воєдино
окремі
факти в загальну
картину
лінгвістичний
двобій
"вірю - не вірю"
бліц-опитування
ланцюжком
формує уміння
узагальнювати,
систематизувати
вивчене; будувати
короткі, стислі
питання і відповіді на
них
розвиває мислення,
уміння
обґрунтовувати свою
думку
виробляє увагу;
уміння логічно,
послідовно
систематизувати
мовний матеріал,
чітко, конкретно
ставити питання і
давати відповіді
Інтерактивні прийоми, що сприяють
вивченню нового матеріалу:
" павучки"
розвивають
асоціативне
мислення
діалог Ривіна
формує уміння уважно
читати, аналізувати
виучуваний матеріал,
виділяти з прочитаного
головне; працювати з
новими поняттями;
правильно будувати
речення, запитання для
товариша
навчальна пара
(навчаючи-учусь)
виробляє уміння
передавати знання
іншому
опорні схеми
сприяють
диференціації
навчання
Прийоми інтерактивного навчання, які
використовую на етапі узагальнення та
систематизації знань
Акваріум
Доміно
Мікрофон
Створи
тест
Портрет
Снігова
куля
Карусель
На смак і
колір
Переваги інтерактивного
навчання
• є захоплюючими, цікавими та, головне,
•
•
•
невимушеними;
учні працюють у групі однолітків, де вони можуть
досить вільно висловити свої думки, мобілізувати
знання, проявити творчий, організаторський та
лідерський потенціал;
відбувається процес саморозвитку особистості учнів;
формується позитивне
ставлення до навчання.
Діагностика знань, умінь,
навичок
64%
63%
62%
61%
60%
59%
58%
57%
56%
65%
64%
63%
62%
61%
60%
59%
58%
57%
56%
Ряд1
Ряд5
Ряд4
Ряд3
Ряд2
Ряд1
8 клас 8 клас 8 клас 8 клас
9 клас 9 клас 9 клас 9 клас
20082009
20082009
20092010
20102011
20112012
20092010
70%
68%
66%
64%
Ряд5
62%
Ряд4
60%
Ряд3
58%
Ряд2
56%
Ряд1
11 клас 11 клас 11 клас 11 клас
20082009
20092010
20102011
20112012
20102011
20112012
ВИСНОВОК
Інтерактивні методи навчання
вирішують проблему підвищення
ефективності уроку літератури,
виховання естетично розвиненої
особистості.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа