close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Човен, бочак піва да вяселле
Ягайлава
МАЦЕЙ ШАЎЧЭНКА, ГРОДЗЕНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ УНІВЕРСІТЭТ
ІМ.Я.КУПАЛЫ, ПРАВАЗНАЎСТВА,
[email protected], 8(029)9159539
Гісторыя гэта захавалася ў родзе маей
бабулі Людмілы, народжанай Хітрун.
Яе бабуля Ганна, ураджоная
Янчэўская шляхецкага герба «Ліс» з
вескі Далекія, апавядала: …
2
МАЦЕЙ ШАЎЧЭНКА
Здарылася гэта ў часы, калі
Гаспадаром Літвы быў князь
Вітаўт, якога яшчэ пры жыцці
ворагі ўзвялічылі Вялікім
Закляты брат Гаспадарскі, Кароль
Польскі Ягайла-Якаў ажаніўся, каб род
ня згас, ды й па каханню вялікаму, на
дачке ворагаў сваіх Гальшанскіх, гербу
Кітаўрас.
3
МАЦЕЙ ШАЎЧЭНКА
Гулялі па звычаю: шлюб бралі
у старой сталіце Наваргадку.
А пасля прывез Ягайла жонку сваю
Софью да маёнтка дзедзічаў у Ліду.
Гулялі доўга, елі і пілі да няхочу і
няможу. Свавольнічалі без меры. І
брыды нарабілі – пібілі ўсе бочкібочачкі з півам ды віном. Ды палеглі
пьяныя спаць…
4
МАЦЕЙ ШАЎЧЭНКА
А раніцай…
Раніцай гвалт і жах – няма чым частаваць
Гаспадара з братам ягоным Ягайлай-Якавам, ды
гасцей яснавельможных.
Як раніцай на вяселле піва
славутага, піва пеннага, якое
Госпад даслаў,
каб людзі
счаслівымі былі і вяселымі, не
выпіць кубак другі?
5
МАЦЕЙ ШАЎЧЭНКА
Піць няма чаго!
Ежу ды пітво цягалі з маентка Гаспадарскага, які за
рэчкай быў, праз масток-грэблю.
Алеж,
бяда
адна
не
ходзіць…
Ляснуў у ваду той масток.
Ці то бабры стачылі, ці
рака змыла.
6
МАЦЕЙ ШАЎЧЭНКА
Тады гаспадарскі падчашны
Ян з сынамі…
пераплылі на чоўне рэчку, прыбеглі
на двор, схапілі бочку з півам і
назварот!
А у бочке піва вёдзер з дзесяць.
Ўкінулі у човен бочку, самыя побач
паплылі, за барта трымаючысь.
Пераплылі, узнялі на рукі і пабеглі. Дай Бог паспець!
Дай Бог моцы данесці!
7
МАЦЕЙ ШАЎЧЭНКА
А ў замке …
прачнуўся Вітаўт, выйшаў на ганак, сеў у крэсла свае
залачонае і загадвае піва сабе паднесці.
А ўсе паньсва ў ногі і
падае: «Няма нічога,
пабілі, папілі учора!
Пагулялі!!!»
8
МАЦЕЙ ШАЎЧЭНКА
Спахмурнеў Гаспадар, ды брат
яго Ягайла ўзлуваўся.
Загадалі сабелькі дзве прынесці.
Ой, паспрабуюць яны кроў паноў ды
падпанкаў!
Ой выпье паньства чашу апошнюю,
чашу крывавую!
9
МАЦЕЙ ШАЎЧЭНКА
А тут брамка малая ў замке і
грукне.
І бачаць усе, як Ян з сынамі бочку з півам да двара
ўносяць, у кубачкі піва наліваюць, з паклонам Гаспадару
ды Каралю падносяць.
Пье,
частуецца
Гаспадар,
частуецца брат яго Ягайла-Якаў.
Лагодней позірк у Вітаўта і брата яго,
усміхаюцца яны, аб сабельках
забыўшыся.
10
І волю сваю абвяшчаюць:
За кемлівасць і спрытнасць валодаць
Яну з сынамі гербам «Ліс», ды зямліцай
у Далекіх. Бо з далеку радасць
прынеслі, там і быць ім гаспадарамі.
Вось так і сталісь у Далекіх Янчэўскія, што герба
«Ліс».
І пачалі у нас казаць, што піва, калі яно ў час і ў
месцы патрэбным, не толькі смачна, але і карысна.
11
МАЦЕЙ ШАЎЧЭНКА
Дзякуй!
12
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа