close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1
Міністерство освіти та науки України
Донецький національний технічний університет
Звягінцева Гана Вікторівна
УДК 502.34:352
ПРИНЦИПИ ОЦІНКИ ЕКОЛОГІЧНИХ РИЗИКІВ
ПРИ ЗАБРУДНЕННІ НАВКОЛИШНЬОГО
ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
Донецьк - 2007
Схема аналізу екологічних ризиків
2
Аналіз ризику
Процедури аналізу ризику
Управління ризиком
Оцінка ризику
е
т
а
п
и
I. Ідентифікація
небезпек
II. Оцінка ризику
впливів
III.Характеристика ризику
е
т
а
п
и
I. Вибір стратегії
зниження та
контролю ризику
II. Прийняття
управлінських
рішень
Інформування
про ризик
Обговорення фахівців
Представлення у
засобах масової
інформації
Виконання
експертиз ризику
Заслуховування звітів
на громадських
слуханнях
3
Характеристика науково-дослідної роботи
• Мета роботи – впровадження в практику природоохоронної
діяльності методичного забезпечення оцінки екологічних ризиків,
пов'язаних з забрудненням навколишнього природного
середовища.
• Об’єкт розробки – методичне забезпечення з оцінки екологічних
ризиків при забрудненні навколишнього природного
середовища.
• Основні задачі, що вирішуються при виконанні НДР:
• обґрунтування основних принципів і методів оцінки та аналізу
екологічних ризиків при забрудненні навколишнього природного
середовища;
• розробка проекту нормативно-методичного документа з оцінки
екологічних ризиків при забрудненні навколишнього природного
середовища;
• апробація та збір відгуків щодо нормативно-методичного
документу.
4
Орієнтований перелік пріоритетних складових
для використання при оцінці екологічних ризиків
№
з/п
Природні та
техногенні об’єкти та
території
1
Природно-промислові
об’єкти з зонами впливу
промислових підприємств
Середовище,
яке впливає на
реципієнтів
повітряне
середовище
водне середовище
ґрунти
2
Міста, населені пункти,
житлові масиви
повітряне
середовище
водне середовище
ґрунти
3
Рекреаційні території
повітряне
середовище
водне середовище
4
5
Природні території та
об’єкти, ліси, землі
сільськгосппризначення
Території та об’єкти
Реципієнти
(можливі об’єкти впливу)
людина, тварини, рослини
риби та водні організми
рослини
людина, рослини
риби та водні організми
рослини
людина, тварини, рослини
риби та водні організми
ґрунти
рослини
повітряне
середовище
біосфера
водне середовище
риби та водні організми
ґрунти
рослини
повітряне
біосфера
5
Характерний вигляд залежності “доза-ефект”
6
Фактори невизначеності, які прийняті при впливах на об’єкти живої
природи (внутрівидова екстраполяція)
Фактор невизначеності, UF
Об’єкти впливу, вид
впливу
Вразливі
групи
Середньо вразливі
групи
Найменш вразливі
групи
Людина, хронічний вплив
1
5
10
Людина, гострий вплив
1
3
6
Риби та водні організми,
хронічний вплив
8
Рослинність, хронічний та
гострий вплив
8
Біосфера, хронічний
гострий вплив
8
та
7
Моделі для імітаціонного моделювання залежності «доза-ефект»
при слабких впливах
1. Лінійно-квадратична модель щодо оцінки верхньої границі ризику
R   a  HQ  b  HQ

2. Модель розподілу Вейбула щодо оцінки нижньої границі ризику
,
R    e
    HQ  
3. Коефіцієнт небезпеки
HQ  C / ГДК
ГДК – безпечний рівень впливу

8
Приклад оцінки ризику хронічного впливу на людину при
забрудненні навколишнього природного середовища
Коефіцієнт
небезпеки
(HQ)
Кількісна оцінка ризиків
Середнє значення
Максимально
можливе значення
ризику
Мінімально можливе
значення ризику
1,00
--
--
--
1,05
3,05ּ10-5
5,94ּ10-5
1,60ּ10-6
1,10
6,20ּ10-5
1,23ּ10-4
6,30ּ10-6
1,15
9,80ּ10-5
1,93ּ10-4
1,43ּ10-5
1,20
1,46ּ10-4
2,68ּ10-4
2,53ּ10-5
1,25
1,91ּ10-4
3,48ּ10-4
3,96ּ10-5
1,30
2,46ּ10-4
4,35ּ10-4
5,70ּ10-5
1,35
2,94ּ10-4
5,26ּ10-4
7,78ּ10-5
1,40
3,58ּ10-4
6,24ּ10-4
1,01ּ10-4
1,45
4,14ּ10-4
7,26ּ10-4
1,28ּ10-4
1,50
1,81ּ10-4
8,35ּ10-4
1,58ּ10-4
1,55
5,26ּ10-4
9,49ּ10-4
1,92ּ10-4
1,60
6,21ּ10-4
1,07ּ10-3
2,28ּ10-4
1,65
7,00ּ10-4
1,19ּ10-3
2,68ּ10-4
1,70
8,00ּ10-4
1,32ּ10-3
3,10ּ10-4
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа