close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Дипломна робота
Використання навчальних
елементів для формування
професійних умінь учнів з основ
підприємництва
Арсенюк Жанни Віталіївни
Мета дослідження:
теоретично обґрунтувати та
експериментально перевірити
ефективність використання навчальних
елементів у формуванні професійних
знань і умінь учнів з основ
підприємництва в системі модульної
освіти.
Об'єкт дослідження:
підготовка кваліфікованих робітників з
підприємницької діяльності в професійнотехнічних навчальних закладах.
Предмет дослідження:
зміст і технологія формування
професійних знань і умінь учнів з онов
підприємництва на основі навчальних
елементів.
Гіпотеза дослідження
полягає в припущенні, що ефективність
навчання учнів з основ підприємництва у
модульній системі освіти визначається
реалізацією спеціально розробленої
методики, яка ґрунтується на
використанні навчальних елементів,
методів і технологій навчання,
спрямованих на формування ініціативи,
самостійності та творчої активності
майбутніх підприємців.
Завдання дослідження:
• проаналізувати стан формування професійних знань і умінь
учнів з основ підприємництва у системі модульної освіти з
використанням навчальних елементів;
• на основі теоретичного аналізу визначити структуру,
принципи та умови використання навчальних елементів у
професійній освіті;
• розробити навчальні елементи з основ підприємництва;
• експериментально перевірити методику та ефективність
використання навчальних елементів для формування
професійних умінь учнів з основ підприємництва.
Розділ 1. Педагогічні особливості
використання модульного навчання для
формування професійних умінь учнів з
основ підприємництва
1.1. Модульне навчання та навчальні
елементи: визначення, принципи та
фактори ефективності.
1.2. Відмінність модульної системи
професійного навчання з основ
підприємництва від традиційної.
1.3. Особливості здійснення навчального
процесу за модульною системою.
Розділ 2. Методика розробки модульної
навчально-методичної документації та
організація навчального процесу за модулями
трудових навичок
2.1. Методика розробки програм модулів трудових
навичок.
2.2. Принципи та послідовність створення
навчального елементу.
2.3. Здійснення програми навчання Модулем
Трудових Навичок.
2.4. Розробка навчальних елементів з дисципліни
«Організатор малого бізнесу».
Навчальний елемент
Цілі: після виконання цієї
лабораторної роботи Ви будете
знати:
•
•
•
•
•
як працюють механізми пошуку
методику пошуку інформації
базові правила побудови запитів
виконувати пошук за допомогою простих запитів
виконувати пошук за допомогою розширених
запитів
Пошук інформації у INTERNET
1.
Пошукові сервери — це виділені комп’ютери, що
автоматично переглядають усі ресурси Internet і індексують
їхній зміст. Ви можете передати такому серверу слово, фразу
чи набір ключових слів, що описують тему яка вас цікавить, і
сервер поверне вам список ресурсів, що відповідають вашому
запиту.
2. Пошукові системи звичайно складаються з трьох компонентів:
- агент ( чи павук ), що переміщається по Мережі і збирає
інформацію;
- база даних, що містить всю інформацію, що збирається
павуками;
- пошуковий механізм, що люди використовують як інтерфейс
для взаємодії з базою даних.
Як працюють механізми пошуку
3. Засоби пошуку і структурування інформації в Internet, іноді називають
пошуковими механізмами, і вони використовуються для того, щоб
допомогти людям знайти потрібну їм інформацію.
4. Засоби пошуку типу агентів, павуків, кроулеров і роботів це
спеціальні програми, що займаються пошуком сторінок у мережі,
вони знаходять гіпертекстові посилання на цих сторінках і
автоматично індексують знайдену інформацію, для побудови бази
даних.
5. Кожен пошуковий механізм має власний набір правил, що
визначають, як збирати документи.
Пошук за допомогою системи
Рамблер
43. Завантажте початкову
сторінку системи Рамблер
(адреса–
http://www.rambler.ru),
повторивши кроки15-18
цього навчального
елементу
44. Оскільки система має
російський інтерфейс і
робота в ній принципово
нічим не відрізняється від
роботи в системі AltaVista,
познайомтесь з її
можливостями самостійно
Тест досягнень
Зверніться до Вашого майстра виробничого навчання, який
запропонує Вам виконати завдання і оцінить правильність їх
виконання.
1. Знайдіть за допомогою AltaVista всі
документи, у яких зустрічається слово
Интернет
2. Знайдіть за допомогою AltaVista всі
документи, у яких зустрічається слово
Интернет, що починається з великої
літери
Вміє Не вміє
Вміє Не вміє
Розділ 3. Експериментальне дослідження
ефективності використання навчальних
елементів у формуванні професійних умінь учнів
з основ підприємництва
3.1. Організація та методика дослідження.
3.2. Обрахунок результатів педагогічного
експерименту.
Графік відмінності результатів тестування
в контрольній та експериментальній
групах
Коефіцієнт засвоєння знань
Коефіцієнт засвоєння знань
1,2
1
0,8
Група 26
Група 27
0,6
0,4
0,2
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Учні групи
9
10
Кількість учнів
11
12
13
14
15
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа