close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
НЕ і НІ З РІЗНИМИ
ЧАСТИНАМИ МОВИ
Тому, хто посадить
дерево, подякують
і онуки,
а того, хто загубить,
прокленуть і діти.
Народна творчість
Колективна робота з текстом
Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Дібрати
власний заголовок. Пригадати, які почуття і враження
виникають у вас під час перебування в лісі.
БЕЗЦІННИЙ ДАР
Ліси — неоціненний дар природи. Вони є надійним захисником полів. Це вони
пом’якшують клімат, поліпшують водний режим полів, захищають їх від суховіїв
і пилових бур, а ріки і водойми від замулювання та пересихання.
Ліс — це чудова лабораторія, гігантська фабрика цілющого повітря. Це легені
наших міст і селищ. Для кожного з нас перебування в лісі неначе свято. У лісі
неодмінно піднімається настрій, відчувається прилив енергії, бадьорості.
Ліси, парки, сквери — це не тільки зелена окраса. Вони мають і важливе
лікувальне значення. Саме тому більша частина санаторіїв, будинків
відпочинку розташовані в лісах або біля них.
Неабияке корисне повітря соснових лісів і дібров, які є найулюбленішими
місцями туризму та масового відпочинку (З книги «Дари лісів»).
Переказати текст, доповнюючи інформацією про роль і значення лісу
в житті людини.
Лінгвістичне дослідження
Варіант 1
Дібрати синоніми з часткою не до поданих слів.
Загроза, вигадка, рабство, ворог, підозра, брехня, тривога.
Виписати з орфографічного словника шість слів, які без не
не вживаються. З двома словами скласти речення.
Варіант 2
Дібрати антоніми з часткою не до слів.
Гарний, розумний, далеко, давно, завзято.
Виписати із художніх творів української літератури по п’ять речень з часткою
не, коли вона пишеться окремо і разом.
Гра «Добери синоніми»
Замінити рисочки буквами так, щоб вийшли синоніми з часткою
не, яка пишеться разом з іменниками:
1) Невіглас. 2) Хвороба. 3) Ворог. 4) Хиба. 5) Зневага.
6) Безладдя. 7) Нужда, нестатки. 8) Рабиня. 9) Прикрість.
1. не _ _
2. не _ _ _
3. не _ _ _ _
4. не _ _ _ _ _
5. не _ _ _ _ _ _
6. не _ _ _ _ _ _ _
7. не _ _ _ _ _ _ _ _
8. не _ _ _ _ _ _ _ _
9. не _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Написання заперечної частки не
Разом
Окремо
1. З усіма словами, що без не не вживаються:
1. З числівниками, займенниками,
немовля, невід, ненавидіти, неволити, де не —
частина кореня.
займенниковими прислівниками, службовими
словами: не три, не такий, не під (деревом), не
який-небудь (але неабиякий).
2. З іменниками, прикметниками, прислівниками
тоді, коли утворюється нове слово, яке можна
замінити синонімом без не: недовір’я —
підозрілість, недобре — погано.
2. З дієсловами, дієслівними формами та деякими
3. З іменниками, прикметниками,
3. З іменниками, прикметниками, прислівниками,
дієприкметниками, прислівниками, дієсловами,
що мають префікс недо- (позначає неповну ознаку
або дію в неповній мірі): недоконаний,
недобачати, недосяжний.
дієприкметниками при протиставленні: Вона мені
не ворог, а подруга. Він рухався не швидко, а
повільно.
4. З дієприкметником без залежних від нього слів:
додатковий процес): Не досолить — не доїсть.
Бурею вривалися у незруйновані чисті міста (О.
Гончар).
5. З іменниками, прикметниками,
прислівниками: не хотів, не виконано, не
розуміючи, не гаразд, не видно, не треба.
4. З дієсловами з префіксом до (закінчення дії або
дієприкметниками, прислівниками, якщо в реченні
5. З дієприкметниками і прикметниками, якщо при є заперечення: Чи не близько він підійшов?
них є слова дуже, вельми, надзвичайно, що
6. З прислівниками: не до лиця, не до ладу, не до
збільшують ступінь якості: Надзвичайно негарний
смаку, не до пуття
випадок
Написання частки ні з різними
частинами мови
Разом
1. У заперечних займенниках, якщо
після ні немає прийменника: ніхто,
ніщо, нічий, ніякий.
2. У заперечних прислівниках: ніде,
нізвідки, ніскільки, нітрохи.
Окремо
1. Якщо ні заперечує наявніть дії,
ознаки предмета: ні місто, ні село; ні
великий, ні малий.
2. У займенникових сполученнях,
якщо після ні є займенники з
3. У словах, які без ні не вживаються: прийменником: ні на чому, ні до кого,
ні з ким
нівечити, нікчемний
Спостереження над мовним матеріалом
Прочитати. З’ясувати роль ні в кожному слові. Пояснити
правопис.
Ніхто, нісенітниця, ніякий, ні в чий, ні до кого,
нівроку, ніяк, ні одна, ніяковість, нічийний, ні краплі
дощу, ні сльозинки, нівечення.
З’ясувати лексичне значення виділеного слова. У разі потреби
звернутися до тлумачного словника.
Мовленнєва ситуація
Уявити ситуацію: вам доручили виступити на
зборах шкільного активу і розказати про
недобросовісне прибирання класами
пришкільних ділянок. У своїй розповіді вказати
на недоліки виконаної на суботнику роботи
і шляхи їх подолання. Використати слова з ні
з попередньої вправи.
Дослідження-відновлення
Записати, розкриваючи дужки. З’ясувати
правила написання не і ні з різними
частинами мови.
1) Уламок рейки!.. Він був такий важкий, що іншим разом Хаєцький
певно, (ні)защо його (не)підняв би. 2) Пройшовши наскрізь вуличку, він
(Хома) (не)зустрів (ні)кого зі своїх. 3) — (Не)вже ми оце врятовані? І
(ні)хто нас більше (не)ловитиме, (ні)хто (не)постріля?
4) Хомі (ні)колилось, бій уже відгримів десь за містечко (О. Гончар). 5)
Він (не)ловив линів у озерах (ні)волоком, (ні)топчійкою, а яко(сь)
(не)наче брав їх з води прямо руками. 6) — (Ні)чого у світі я так
(не)люблю, як саджати що (не)будь у землю, щоб проізростало, —
любила проказувати мати. 7) — Прямо, та й прямо, та й прямо, та
й (ні)куди ж (не)звертайте! — гукав дід подорожньому. 8) (Ні)дід, (ні)ми
(не)розуміли прочитаного, і це завжди хвилювало нас.
9) У хаті (ні)що (не)замикалось (О. Довженко).
Подумати і дати відповіді:
1. Коли не пишеться разом з різними частинами
мови? Навести приклади.
2. Коли ні пишеться разом з різними частинами
мови? коли окремо? Навести приклади.
3. З’ясувати написання слів неабияк, нікчема,
недокінчивши, не читаючи.
4. Коли не пишеться окремо з різними частинами
мови? Навести приклади.
Домашнє завдання
1. Уявити ситуацію: ви перебуваєте на екскурсії, під час якої
вас переповнюють почуття від побаченої краси й
різноманітності рослинного і тваринного світу України.
Скласти діалог, використовуючи частки.
2. Написати твір-мініатюру на тему «Мрії збуваються»,
використовуючи різні частини мови з частками не і ні.
Пояснити їх правопис.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа