close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ТЕМА:
„ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ
ПРОГРАМИ INTEL "НАВЧАННЯ
ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО" ДЛЯ
АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ”
Об’єкт дослідження:
процес
використання
інформаційних
технологій
у
навчальному
процесі.
Предмет дослідження:
умови і методика застосування програми
INTEL® “Навчання для майбутнього” для
активізації пізнавальної діяльності учнів.
Мета дослідження:
розглянути умови ефективного застосування
програми
INTEL®
“Навчання
для
майбутнього” в процесі навчання.
Гіпотеза дослідження:
використання методики програми INTEL®
"Навчання для майбутнього" сприяє активізації
пізнавальної діяльності учнів.
Завдання:
- проаналізувати сучасний стан використання проектнодослідницької методики програми INTEL® "Навчання для
майбутнього" для активізації пізнавальної діяльності учнів;
- довести ефективність впровадження методики програми
INTEL ® "Навчання для майбутнього" для активізації
пізнавальної діяльності учнів;
- дати характеристику стану використання методики
програми
INTEL ® "Навчання
для майбутнього“ у
Вінницькій області;
- розробити
електронне
портфоліо за технологією
INTEL ® "Навчання для майбутнього“ для впровадження
в систему професійно-технічної освіти.
Розділ 1.
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА INTEL®
„НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО” ДЛЯ
АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
1.1. Суть, мета та завдання програми.
1.2. Запровадження освітньої програми
INTEL® “Навчання для майбутнього” – новий
шлях у розвитку освіти.
В основі концептуальних засад програми дослідноекспериментального дослідження лежить:
Проектна методика на основі самостійної
дослідницької діяльності учнів
Система оцінювання всіх
Особистісно-орієнтований підхід
видів діяльності учнів
Проблемний метод і
"відкриті" питання учнів
Циклічна побудова
навчання вчителів
Орієнтування при плануванні проекту
на вимоги та зміст
державних загальноосвітніх стандартів
Шляхи ефективного
використання
ІКТ у навчальному процесі
Індивідуальні і групові
форми навчання учнів
Розвиток учня - формування
навичок мислення високого рівня
Розділ 2.
ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ПРОГРАМИ
INTEL® «НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО»
ДЛЯ АКТИВІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ
2.1. Технологія проектної діяльності за програмою
INTEL® «Навчання для майбутнього».
2.2. Характеристика стану використання методики
програми INTEL® «Навчання для майбутнього» у
Вінницькій області.
2.3. Ефективність впровадження методики INTEL®
“Навчання для майбутнього” для активізації
пізнавальної діяльності учнів.
100
98
96
94
92
90
88
86
84
82
80
91,1
88,9
створення
учнівського вебсайту
92,7
створення
методичних
матеріалів
створення
учнівської
публікації
91,2
створення
учнівської
мультимедійної
презентації
87,7
знаходження та
оцінювання
ресурсів для
вашого проекту
обговорення та
осмислення
педагогічних
проблем в
зв’язку з
впровадженням
формування
ключового і
тематичного
питань
Корисність
тренінгу
при
вивченні
механізму
інтегрування комп’ютерних технологій в практику роботи
92,8
90,2
Ряд1
Що краще:
відрізати чи доточити?
Ми задумалися:
“Чи можна жити без вимірювання?”
Для цього ми ознайомились:
- з історією вимірювання
- єдиною системою СІ
- провели експеримент.
Історія нам сказала!
У давнину були такі одиниці довжини:
- лікоть (довжина ліктя)
- фут (довжина ступні)
- дюйм (ширина великого пальця)
- аршин.
Одиниці площі:
- криниця (площа яку можна полити з однієї криниці).
Сучасні вимірювальні
інструменти

Штангенциркуль цифровой карманный
Міжнародна система
одиниць СІ - це сучасна
форма метричної системи

Основні одиниці
Довжина
- м.
 Маса
- кг.
 Час
- сек.
 Сила світла - кд.

Провели експеримент
Учням за професією “слюсар” дали завдання.
Виготовити 100 гр. молоток за даним кресленням.
1 група: при виготовлені молотка застосовувала
вимірювальні інструменти: лінійки, штангенциркуль,
радіусомір.
2 група: роботу виконувала лише ріжучим інструментом.
Отримали результат:
1 група – вироби зробили якісні
2 група – отримали браковані вироби.
90
80
70
60
якісні %
50
брак %
40
30
20
10
0
1
2
Висновки
Отже вимірювання необхідне!
 Оскільки від вимірювання залежить:
-точність
- якіст
- безпека.
Найкращий варіант вимірювати і точно
відрізати чим доточити.


http // www.vz.kiev.ua/pop
 http //ukrslovo net./ ppint
 http // gorenie.ua./ magolib
ВИСНОВКИ
Таким чином, проектна діяльність за технологією Intel® «Навчання для
майбутнього» :
а) формує проектне творче мислення, поєднуючи різні види діяльності;
б) передбачає методи активного навчання, забезпечуючи повноцінний
зв’язок теорії з практикою;
в)
визначає
способи «живої»
діяльності,
виступає
впровадження компетентністно спрямованого підходу;
механізмом
г) забезпечує адекватну реакцію освіти на зміни соціокультурного та
інформаційно-технологічного середовища;
д) розробляє та впроваджує різновид інноваційних підходів;
е) розглядає важливі аспекти соціального проектування як одного з
важливих напрямів життєвої практики учнів;
є) заступає засобом вивчення того чи іншого предмету (географія, біологія,
фізика тощо);
ж) забезпечує технологію розв’язання завдань: від постановки мети – до
кінцевого результату.
Дякую за увагу
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа