close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Пароутворення і конденсація.
Насичена і ненасичена пара.
Вологість повітря. Методи
вимірювання вологості
повітря
План заняття:
1. Пароутворення і конденсація.
Випаровування.
2. Насичена і ненасичена пара. Точка роси.
3. Кипіння. Залежність температури
кипіння від тиску.
4. Водяна пара. Парціальний тиск.
5. Абсолютна і відносна вологість.
6. Вимірювання вологості. Гігрометр.
Психрометр.
1. Пароутворення і конденсація.
Випаровування
 Пароутворення — це процес переходу
рідини з рідкого стану в газоподібний.
 Зворотний процес називається
конденсацією.
1. Пароутворення і конденсація.
Випаровування
Пароутворення поділяють на: випаровування
і кипіння.
1. Пароутворення і конденсація.
Випаровування
 Випаровування — це пароутворення з
вільної поверхні рідини.
 Випаровування твердих тіл називається
сублімацією.
1. Пароутворення і конденсація.
Випаровування
1) Випаровування відбувається за будь-якої
температури.
2) Під час випаровування температура
рідини знижується.
3) Швидкість випаровування залежить від:
 температури рідини;
 роду рідини;
 площі вільної поверхні рідини;
 наявності вітру над рідиною.
2. Насичена і ненасичена пара.
Точка роси
 Якщо число молекул, що вилітають з
рідини під час випаровування, перевищує
число молекул, що повертаються, то така
пара називається ненасиченою.
2. Насичена і ненасичена пара.
Точка роси
 Динамічна рівновага – стан, при якому кількість
молекул, які покидають пару протягом деякого
інтервалу часу, дорівнює кількості молекул, які за
цей час повертаються в рідину.
 Насиченою називається пара, яка перебуває в
стані динамічної рівноваги зі своєю рідиною.
2. Насичена і ненасичена пара.
Точка роси
 Температура, за якої ненасичена водяна
пара стає насиченою, називається точкою
роси.
3. Кипіння. Залежність температури
кипіння від тиску
 Кипіння — це пароутворення не тільки з
вільної поверхні рідини, а й із середини
рідини, яке відбувається за певної для даної
рідини температури.
3. Кипіння. Залежність температури
кипіння від тиску
 Кожна рідина кипить за певної
температури, яка називається
температурою кипіння.
 Температура кипіння залежить від
зовнішнього тиску над рідиною.
4. Водяна пара. Парціальний тиск
 Вміст водяної пари в повітрі, тобто його
вологість можна охарактеризувати
парціальним тиском, абсолютною і
відносною вологістю.
4. Водяна пара. Парціальний тиск
 Тиск, який чинила б тільки водяна пара за
відсутності інших газів, називається
парціальним тиском водяної пари.
 Парціальний тиск — один із показників
вологості повітря;
вимірюється в паскалях (Па) або
міліметрах ртутного стовпчика
(мм рт. ст.)
5. Абсолютна і відносна вологість
 Абсолютна вологість — це маса водяної
пари, яка міститься в одному кубічному
сантиметрі повітря за даної температури.
 Інше кажучи, абсолютна вологість — це
густина водяної пари за даної температури.
 Одиниця абсолютної вологості в СІ —
кілограм на метр у кубі.
5. Абсолютна і відносна вологість
 Відносна вологість — це відношення
абсолютної вологості повітря за деякої
температури до густини насиченої водяної
пари за тієї ж температури:


100%
н
6. Вимірювання вологості.
Гігрометр. Психрометр
Для вимірювання відносної вологості повітря
необхідно:
1) виміряти температуру повітря і за таблицею
знайти тиск насиченої пари, який відповідає
даній температурі;
2) визначити точку роси і за таблицею знайти
тиск водяних парів, що відповідає цій же
температурі;
3) обчислити відносну вологість повітря за
формулою.
6. Вимірювання вологості.
Гігрометр. Психрометр
Для визначення точки роси водяних парів,
які містяться в повітрі, створені спеціальні
прилади — гігрометри.
Найбільш простими є металевий гігрометр
Ламберта і волосяний гігрометр.
6. Вимірювання вологості.
Гігрометр. Психрометр
Для визначення точки роси водяних парів,
які містяться в повітрі, створені спеціальні
прилади — гігрометри.
Найбільш простими є металевий гігрометр
Ламберта і волосяний гігрометр.
6. Вимірювання вологості.
Гігрометр. Психрометр
Металевий гігрометр
Ламберта:
1 – гумова груша —
повітродувний пристрій;
2 – трубка;
3 – металева посудина в формі
циліндра;
4 – термометр;
5 – блискуче кільце.
6. Вимірювання вологості.
Гігрометр. Психрометр
Психрометр Августа:
складається з двох
термометрів, один з яких
сухий, а другий — вологий,
бо знизу він обгорнутий
марлевою тканиною, нижнім
кінцем зануреною у відкриту
посудину з рідиною (водою
або спиртом).
Фізичний диктант:
1. Процес переходу рідини з рідкого стану в
газоподібний називається...
(пароутворення)
2. Процес переходу газу до рідкого стану
називається...
(конденсація)
3. Пароутворення поділяють на...
(випаровування і кипіння)
4. Пароутворення з вільної поверхні рідини
— це...
(випаровування)
5. Пароутворення не тільки з вільної поверхні рідини,
а й із середини рідини, яке відбувається за певної
для даної рідини температури, називається...
(кипінням)
6. Якщо число молекул, які вилітають з рідини під час
випаровування, перевищує число молекул, що
повертаються, то така пара називається...
(ненасиченою)
7. Якщо число молекул, які вилітають з рідини під час
випаровування, дорівнює числу молекул, що
повертаються, то така пара називається...
(насиченою)
8. Температура, за якої ненасичена водяна пара стає
насиченою, називається...
(точкою роси)
Домашнє завдання:
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа