close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Про результати
вивчення стану організації роботи
з кадрами та із зверненнями
громадян в районних (міських)
відділах (управлінь) освіти
Грачова О.М.,
начальник відділу кадрової роботи
НАКАЗ ГУОН
від 18.01.11 № 31
«Про вивчення стану
діяльності районних (міських)
відділів (управлінь) освіти
щодо організації роботи з
кадрами та зверненнями
громадян»
Райони (міста) області, що підлягали
тематичному вивченню
 Валківський,
 Зачепилівський,
 Золочівський,
 Нововодолазький,
 Печенізький,
 Чугуївський
За результатами
вивчення питань встановлено
наявність :
 нормативно-правової бази з питань
організації роботи з кадрами;
 Положень про відділи освіти;
 Колективних договорів;
 відповідних книг та журналів реєстрації
Освітній рівень
педагогічних працівників
1687
145
Повна вища
Неповна вища
90
Базова вища
19
Загальна
середня
Відомості про пед. працівників, які
мають повну вищу освіту
85,0%
93,0%
89,0%
84,6%
С
ер
.п
о
об
ла
ст
В
ал
і
кі
вс
ьк
Зо
ий
ло
чі
вс
ьк
ий
П
еч
ен
із
За
ьк
че
ий
пи
лі
Н
вс
ов
ьк
ов
ий
од
ол
аз
ьк
ий
Ч
уг
уї
вс
ьк
ий
86,6%
85,6%
83,3%
Відомості про кваліфікаційний рівень
педпрацівників навчальних закладів
Перша, 616
Вища, 604
Вища
Перша
Друга
Спеціаліст
Спеціаліст,
293
Друга, 223
о
об
ла
ст
В
ал
і
кі
вс
ьк
Зо
ий
ло
чі
вс
ьк
ий
П
еч
ен
із
За
ьк
че
ий
пи
лі
Н
вс
ов
ьк
ов
ий
од
ол
аз
ьк
ий
Ч
уг
уї
вс
ьк
ий
С
ер
.п
Відомості про пед. працівників, які
досягли пенсійного віку
16%
13%
11%
17%
16%
16%
17%
Відомості про педпрацівників, які
працюють не за фахом
15.2%
16%
8.6%
11%
6.1%
5.9%
6%
2.4%
3.3% 4.0%
В
ал
к.
За
че
пи
л.
Зо
ло
Н
ов
ч.
ов
од
П
ол
еч
.
ен
із
ьк
Ч
ий
уг
уї
вс
ьк
ий
С
ер
.п
о
об
ла
ст
і
1%
Основні недоліки при оформленні
особових справ та карток П-2
 не всі графи особового листка заповнені




працівником;
відсутні підписи працівників в особовому
листку та автобіографії;
не всі копії документів, що зберігаються в
особових справах, завірені печаткою;
не завжди у форму П-2 вносяться відомості
про відпустки;
на працівників, які призначені після 01.01.10
форма П-2 заповнюються старого зразка
(2008 року)
Основні недоліки при заповненні
трудових книжок працівників
 порушуються вимоги п.2.15. Інструкції щодо
внесення записів про зміну назви навчального
закладу;
 порушуються вимоги п.2.23. Інструкції щодо
порядку внесення відомостей про
нагородження – не завжди вказується
підстава внесення відповідного запису
 порушуються вимоги п.3.2. Інструкції щодо
видачі вкладиша до трудової книжки
Основні недоліки при виданні
наказів з особового складу
 відсутність підписів працівників про
ознайомлення із змістом наказу;
 не повністю вказуються підстави для
видання наказів;
 реєстрація наказів з основної
діяльності здійснюється у книзі
наказів по особовому складу
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від 24 лютого 1999 року
№ 50 “Про затвердження
Положення про порядок добору
управлінських кадрів загальної
середньої освіти“
Нормативно-правова база по
роботі із зверненнями громадян
 Закон України «Про звернення громадян»;
 Указ Президента України від 07.02.08 N 109/2008
«Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування»;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.97
N 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за
зверненнями громадян в органах державної влади і
місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності, в засобах масової інформації»;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.08
N 858 «Про затвердження Класифікатора звернень
громадян»
Основні недоліки
 не завжди проставляються індекси відповідно до






Класифікатора як в журналах обліку особистого
прийому, так і в журналах реєстрації звернень;
у журналах обліку особистого прийому відсутні повні
записи щодо наданих доручень за результатами
прийому, а також результати щодо виконання
наданих керівництвом доручень виконавцям
не завжди на зверненнях вказується вхідний номер;
не здійснюється зняття з контролю звернень
керівництвом,
відмітки щодо списання «до справи» відсутні
індекс письмової відповіді за результатами розгляду
звернення не відповідає вимогам Інструкції;
обкладинки не в повній мірі відповідають вимогам
Інструкції
Розгляд питань роботи із зверненнями
громадян на колегіях та нарадах
На КОЛЕГІЇ відділу освіти за підсумками роботи із
зверненнями громадян розглядались у:
 Валківському - грудень 2010 року
 Зачепилівському - травень 2011 року
 Нововодолазькому - 4 квартал 2011 року
На нарадах з керівниками навчальних закладів району
питання роботи зі зверненнями розглядалось у:
 Валківському (19.10.10),
 Золочівському (25.01.11),
 Печенізькому (22.02.11, 29.03.11),
 Зачепилівському (травень 2011)
 Нововодолазькому (30.03.11, червень, грудень).
Інформація щодо розміщення
інформації з питань роботи із
зверненнями громадян на
офіційних сайтах відділів освіти
Лише на офіційному сайті відділу освіти
Золочівської РДА є окрема рубрика, де
розміщений перелік нормативних
документів, узагальнені довідки та інші
матеріали
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа