close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Міхась Скобла “Еўфрасіння
Полацкая”.
Сяргей Тарасаў “Фрэскі”:
Паэтызацыя аўтарамі слаўнага
імя і духоўнага подзвігу
беларускай святой.
Беларуская літаратура. 6 клас
Мэты:
•Выразна чытаць, аналізаваць мастацкі
твор з улікам яго жанравай спецыфікі;
вызначаць яго тэму, ідэю, сродкі
мастацкай вобразнасці;
•Развіваць камунікатыўныя і
рэфлексійныя здольнасці; навыкі
выразнага чытання твора;
•Выхаванне павагі да гісторыкакультурнай спадчыны, гонару за свой
народ.
Полацк
МІНСК
862
Князёўна-ігумення была
“памочніца пакрыўджаным,
зажураным – суцешэннем,
распранутым – адзеннем ці,
проста кажучы, для ўсіх была ўсім...”
Еўфрасіння Полацкая
1104-1167
1.Якое імя было ў Еўфрасінні да
пострыга?
Правільна!!!
Няправільна!!!
Еўдакія
Еўдакія
Прадслава
Еўпраксія
1
2
3
Няправільна!!!
2.Як звалі бацьку Еўфрасінні?
Няправільна!!!
Правільна!!!
Няправільна!!!
Рагвалод
Святаслаў-Георгій
Усяслаў
1
2
3
3.Як звалі дзеда Еўфрасінні?
Правільна!!!
Усяслаў Чарадзей
Чарадзей
Усяслаў
1
Няправільна!!!
Няправільна!!!
Мсціслаў
Лазар Богша
2
3
4.Колькі гадоў было Еўфрасінні Полацкай,
калі яе вырашылі аддаць замуж?
Няправільна!!!
Правільна!!!
16
20
12
1
2
3
Няправільна!!!
5.Колькі манастыроў заснавала
Еўфрасіння Полацкая?
Правільна!!!
Няправільна!!!
1
2
3
1
2
3
Няправільна!!!
6.Якую царкву па загаду Еўфрасінні Полацкай
пабудаваў полацкі дойлід Іаан?
Правільна!!!
Няправільна!!!
Няправільна!!!
Спаса
Сафійскі
Сафійскі сабор
сабор
Мірскі замак
1
2
3
7.Кім па загаду Еўфрасінні Полацкай
быў зроблены крыж?
Няправільна!!!
Няправільна!!!
Правільна!!!
Рагвалодам
Іаанам
Лазарам Богшам
1
2
3
8.Дзе памерла Еўфрасіння Полацкая?
Няправільна!!!
Правільна!!!
У Полацку
Ерусаліме
УУ Ерусаліме
1
2
9.Калі святкуецца дзень памяці
Еўфрасінні Полацкай?
Правільна!!!
Няправільна!!!
5 мая
5 чэрвеня
6 ліпеня
1
2
3
Няправільна!!!
Падзяліце тэкст твора “Фрэскі”
С.Тарасава на часткі і дайце ім
адпаведныя назвы.
•У старажытным Полацку.
•Думкі Андрэйкі.
•Размова з Лукашом.
•Незвычайна прывабны выгляд
Ефрасінні Полацкай.
•Уражанні хлопчыка.
Дамашняе заданне:
1. Верш “Ефрасіння
Полацкая” М.Скоблы
вывучыць на памяць.
2. Падрыхтаваць малюнак да
аднаго з твораў.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа