close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Навчальний елемент
Назва: Правила оформлення зносок
до текстів, приміток,
додатків
Професія:
Код:
Секретар - друкарка
4115--1UA003
Цілі:
після вивчення цього навчального елементу,
Ви зможете:

оформляти зноски до тексту згідно правил;

оформляти примітки, додатки згідно правил.
Оформлення зносок до тексту
1. Зноска - текст (доповнення, пояснення), який розміщується в
кінці сторінки і відокремлюється від основного тексту
підкреслюючою лінією.
Правила оформлення зносок
2. В тексті після слова, речення, яке потрібно прокоментувати,
ставлять знак зноски - арабську цифру або зірочку
(складається з букви «х» і риски під цифрою 2), яку друкують
на півінтервалу вище рядка без пропуску .
3. Знак * використовують, коли зносок на сторінці не більше 3.
4. Арабськими цифрами зноски номерують в межах однієї
сторінки або через всю роботу. Знаки зносок в роботі повинні
бути однаковими.
5. Текст зноски друкують внизу сторінки, незалежно від того
скільки місця займає основний текст, так, щоб останній рядок
останньої зноски розміщувався на рівні нижнього поля.
6. Підкреслюючу лінію для виділення тексту
зноски від
основного тексту проводять через 2 інтервали довжиною 1520 ударів рискою під цифрою 2.
7. Від підкреслюючої лінії до тексту зноски - 2 інтервали.
8. Знак зноски ставлять з абзацу на півінтервалу вище
рядка, роблять пропуск і друкують текст зноски з
великої букви через один інтервал **.
9. Якщо на сторінці декілька зносок, їх відділяють двома
інтервалами.
10. Всі зноски друкують на тій сторінці, до якої вони
відносяться. Розривати зноски і переносити їх на
другу сторінку не рекомендується.
Порядок розрахунку зноски
11. На кожний рядок зноски в рукописному тексті потрібно
залишити один інтервал.
12. Щоб підрахувати, скільки інтервалів залишити від нижнього
поля для написання зноски, необхідно підрахувати кількість
інтервалів у зносці (для кожної зноски окремо), додати їх і
додати 2 інтервали від першого рядка зноски до лінії. На дану
кількість інтервалів підняти листок від нижнього поля і
зробити підкреслюючу лінію. Від лінії зробити 2 інтервали
вверх і відмітити нове нижнє поле олівцем.
13. Наприклад, якщо перша зноска займає 2 рядки, друга - 3, а
третя - 1 рядок, то від нижнього поля потрібно відступити 9
інтервалів до підкреслюючої лінії і 11 - до нижнього поля.
14. Розгляньте приклад.
Оформлення приміток, додатків до тексту
15. Ви повинні знати, що примітки призначені для того, щоб
пояснити ті місця в тексті, які можуть бути незрозумілими чи
потребують додаткових роз’яснень і матеріалів, без чого вони
будуть неповними, односторонніми.
16. Запам’ятайте, що примітка – доповнююче пояснення до
тексту.
17. Слово «Примітка» пишуть малими буквами (перша - велика)
від лівого поля, в кінці ставлять крапку.
18. Текст примітки друкують через 1 інтервал.
19. Якщо приміток декілька, їх нумерують арабськими цифрами з
крапкою. Слово «Примітки» пишуть у множині і ставлять «:».
Пункти приміток виділяють 2 інтервалами.
20. Примітки від тексту відділяють 2-4 інтервалами.
21. Якщо текст примітки не поміщається на сторінці, його
переносять на наступну, відступаючи від лівого поля 10 ударів
(слово «Примітка» - 8 ударів, «крапка» і «пропуск»- 2 удари).
Наприклад:
22. Додатки, підстави оформляються аналогічно приміткам,
тільки після цих слів завжди ставиться «:».
23. Про наявність додатків вказується під основним текстом.
24. Якщо назва додатку повністю наведена в тексті документу, то у
відмітці після тексту він позначається скорочено.
Наприклад:
25. Якщо назва додатку не вказується в тексті, то її оформляють у
примітці.
Наприклад:
26. При перечисленні додатків їх вказують в тому порядку, в
якому вони згадуються в тексті.
Наприклад:
27. Додатки повинні включати назву, заголовок, підписи, дату,
відмітки про погодження, затвердження і т.д.
28. Відмітка про наявність додатку на документі - додаток
друкується від 5-го положення табулятора (після 40 ударів) за
наступною формою:
29.
Якщо додатків декілька,
проставляють його номер:
то
після
слова
«додаток»
30. Розгляньте тренувальну вправу.
Експертиза цінності документів
Експертиза цінності документів - це визначення значення документів з метою
встановлення терміну їх зберігання.
Поділ документації установи на основну, допоміжну і щодо особового складу
значно полегшує експертизу цінності документів.
Основна документація відображає основні напрями діяльності установи в
відповідності з її призначенням і тому, як правило, зберігається постійно. На
постійне збереження відбирають оригінали документів*.
Допоміжна документація - це оперативна переписка, документи по фінансуванню,
обліку, звітності і т.д. , які мають оперативне значення. До неї встановлюються
тимчасові терміни зберігання **.
Документація щодо особового складу звичайно має довготривалі терміни
зберігання, оскільки вона використовується часто у довідкових цілях ***.
-----------------------------* При відсутності оригіналів цінних документів на збереження залишаються їх
завірені копії.
** Період зберігання документів визначений в спеціальних переліках (типових,
відомчих).
*** Особові справи видатних діячів науки, літератури, мистецтва, депутатів
Верховної Ради і т.д. підлягають постійному зберіганню. Документи щодо
особового складу зберігаються 75 років.
Для проходження тестування з даного навчального
елементу натисніть на кнопку
,у
вікно тестуючої програми введіть необхідні дані і
виберіть Тест № 51
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа