close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Функція.
Графік функції.
7 клас.
Залежність площі квадрата від
довжини його сторони
a= 4
a= 2
2
S=2 =4
Змінна a - незалежна
змінна S - залежна
2
S = 4 = 16
a= 3
S=a
S = 32 = 9
2
По змісту задачі
a>0
Залежність шляху, пройденого
автомобілем зі швидкістю
50 км/год від часу
0
100
t = 1ч
S = 50 .1 = 50 км
t = 2ч
S = 50 .2 = 100 км
t = 4ч
S = 50 .4 = 200 км
200
S = 50t
По змісту задачі t ≥ 0
t - незалежна змінна
S - залежна змінна
Залежність температури
повітря від часу доби
Т,о С
4
2
t, ч
0
2
4
6
8
10
-2
-4
-6
t - незалежна змінна
T - залежна змінна
12
14
16
18
20
t = 4ч
Т= -6 оС
t = 12ч
Т= 2о С
t = 14ч
Т= 4 С
t = 24ч
Т= -4 С
о
о
22
24
Таблиця квадратів
х
1
2
3
4
5
6
7
8
9
у
1
4
9
16
25
36
49
64
81 100
х - незалежна змінна
у - залежна змінна
Залежність однієї змінної від другої
називають функціональною залежністю
або функцією.
10
Функція задана формулою
у 
В таблиці указані значення аргументу.
Заповніть таблицю, обчисливши
відповідні значення функції:
х
-5
-3
-1
1
3
5
у
-3
-5
-15
15
5
3
15
х
Функція задана формулою
у   6 х  10
В таблиці указані значення аргументу.
Заповніть таблицю, обчисливши
відповідні значення функції:
х
-4
-1
0
1
3
5
у
34
16
10
4
-8
-20
Функція задана формулою
у  0, 5 х  3
В таблиці указаніы значення аргументу.
Обчисліть віповідні значення функції:
х
-6
-2
0
1
4
10
у
-6
-4
-3
-2,5
-1
2
Приготуйся до відповіді на ці ж
запитання в автоматичному режимі
показу слайдів
До початку залишились
секунд
Заповни самостійно зарання
заготовлені таблиці
Приготуйся до відповіді на ці ж
питання в автоматичному режимі
показу слайдів
9
7
8
15
6
4
2
3
0
1
Функція задана формулою
у 
В таблиці указані значення аргументу.
Обчисліть відповідні значення функції і
заповніть таблицю:
х
у
-5
-3
-1
1
3
5
15
х
2
Функція задана формулою
у   6 х  10
В таблиці указані значення аргументу.
Заповніть таблицю, обчисливши
Відповідні значення функції:
х
у
-4
-1
0
1
3
5
3
Функция задана формулой
у  0, 5 х  3
В таблице указаны значения аргумента.
Заполните таблицу, вычислив
соответствующие значения функции:
х
у
-6
-2
0
1
4
10
Графік функції
Графік функції– це множина всіх точок
координатної площини, абсциси яких дорівнюють
значенням аргументу, а ординати – відповідним
значенням функції.
у
3
х2
1  х  4
,
у
де
х
У
-1
3
0
1,5
1
1
2
0,75
3
0,6
4
0,5
3
2
1
х
-1
0
1
2
3
4
На рисунку зображено графік
температури повітря на протязі
доби.
Знайдіть
температуру
повітря в
різний
час доби.
Заповніть
таблицю:
t, ч
T, C
4
-5
6
-2
9
0
13
4
15
5
о
Т С
t, ч
На рисунку зображено графік
температури
повітря
протягом
доби
Знайдіть
температуру
повітря в різний
час доби.
Заповни
таблицю:
t, ч
T, C
7
-1
22
-2
20
0
19
1
17
4
о
Т С
t, ч
На рисунку зображено графік
температури повітря протягом
Яке найменше
доби.
значення
температури ?
о
Т С
-6 оС
Яке найбільше
значення
температури ?
t, ч
о
5 С
Протягом якого часу
відслідковувалась температура
повітря ?
0 ≤ t ≤ 24ч
Як змінилась
температура
о
повітря протягом доби?
о
-60С ≤ Т ≤ 90С
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа