close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Виряджаючи дитину до школи, кожна мати
вірить у те, що справжній учитель побачить
у її дитині щось таке, чого не бачить вона,
буде розвивати помічені здібності.
В.О.Сухомлинський
Майстер-клас підготувала
заступник директора з НВР
ССЗШ № 37 м. Львова Кравс Л.Є.
Обдарована дитина – це
така дитина, яка має вищий рівень
здібностей, ніж у її однолітків.
Обдарованість – специфічне
Понятійний
калейдоскоп
поєднання здібностей високого
рівня, а також інтересів, потреб, що
дає можливість виконувати певну
діяльність на якісно високому рівні,
відмінному від умовного “середнього
рівня”.
Обдарованість дитини – це
здібність, яка в структурі особистості
дитини найбільш розвинена, хоча
може не перевищувати здібностей
однолітків; в останньому випадку
виникає парадокс існування
обдарованості “необдарованої”
дитини.
УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
№ 927/2010 від 30.09.2010р.
“Про заходи щодо розвитку
системи виявлення та
підтримки обдарованих і
талановитих дітей та
молоді»
Закон Укрїни “Про загальну
середню освіту”
(ст. 5,9,11,29)
Указ Президента України від
17.04.2002 року № 347/2002
''Про Національну доктрину
розвитку освіти''
Національна стратегія
розвитку освіти в Україні на
період до 2021
року(затверджена указом
президента України №
344/2013 від 23.06.2013р.)
Нормативна
база
"Державної цільової
програми роботи з
обдарованою молоддю на
2007 - 2010 роки",
затвердженої постановою
Кабінету Міністрів України
від 8 серпня 2007 р.№1016
Наша Програма організації роботи з
обдарованими учнями передбачає
 створення освітнього простору школи як сукупності умов
для розвитку особистості шляхом здійснення переходу
від ідеї розвитку особистості до ідеї саморозвитку;
 задоволення потреб суспільства в творчих, обдарованих
учнях;
 реалізацію процесу пошуку, відбору і творчого розвитку
обдарованих дітей в процесі впровадження традиційних і
інноваційних форм і методів навчання
Методи роботи
самостійна робота
спостереження
портфоліо
пошуковий підхід
дослідницький підхід
діагностування
Структура управлінських взаємозв'язків в
роботі з обдарованими
Виявлення обдарованості
Виявлення
обдарованості
Банк
обдарованих
учнів
Підготовка вчителів до
роботи з обдарованими
Аналіз
адміністрацією
досягнень учнів
Самооцінка
здібностей
Діагностування дітей
Участь у
конкурсах,
олімпіадах,
виставках
Оцінка
здібностей
через органи
учнівського
самоврядуванн
я
Психологічна
діагностика
Анкетування батьків
Позаурочна діяльність
Взаємозв᾽язок з
родиною
Урок, спецкурси,
факультативи
Спостереження
вчителів
Перелік орієнтовних заходів щодо планування
роботи з обдарованими дітьми
Узагальнення отриманих
результатів
Відкриті уроки
Квітень
Батьківський лекторій
Грудень - Березень
Поповнення бібліотечного
фонду школи
Засідання творчої групи
Жовтень-Листопад
Вересень
Моніторингове дослідження
Створення банку даних
обдарованих дітей
Анкетування
Видання наказу по школі
Вересень
Систематизація нормативної бази
Ми постійно в інноваційному процесі,
ми постійно в пошуках; крокуємо в ногу
з часом; завжди попереду!
комбіновані (змішані)
уроки
Створення
web -сайту
школи
Комп’ютерн
а підтримка
предметів
інваріантної
складової
складової
Підтримка
психологіч
ної служби
школи
Використання
ІКТ в
навчальній
діяльності
Формуванн
я
інформацій
ної
культури
вчителів
уроки формування
навичок і вмінь
уроки узагальнення і
систематизації знань
Комп’ютер
на
підтримка
профільног
о навчання
Комп’ютер
на
підтримка
предметів
варіативної
складової
уроки засвоєння
нових знань
уроки практичного
застосування знань,
навичок і умінь
уроки контролю і
корекції знань,
навичок і вмінь
нестандартні типи
уроків
Педагогічна рада на
тему “Якісний
показник знань учнів
за І семестр
2012-2013 н.р.”
Успішність 2011-2012 н.р.
За крок до успіху
2011-2012 н.р.
За крок до успіху
2012-2013 н.р.
Успішність 2012-2013 н.р.
Якісний показник середніх класів
2012-2013 н.р.
Виведення рейтингу кращих учнів школи за
2012/2013 н.р.
Математика
Шишкін О.
Фізика
Бігун О.
Біологія
Ділай О.
Хімія
Солоніна Є.
Українська мова
та література
Гудима Л.
Правознавство
Онишко С.
Історія
Гавришкевич
Р.
Ангглійська мова
Французька мова
Угриновська І
Рейтинги ССЗШ № 37 м. Львова
Моніторинг досягнень
На належному рівні ведеться гурткова робота. У школі діють
гуртки за такими напрямами роботи:
учнів школи як один із
Моніторинг результативності участі учнів
засобів
удосконалення
школи у В сеукраїнських олімпіадах
роботи
з
В ідстеження загальної результативності
учнів школи
у ІІ етапі В сеукраїнських
обдарованими
дітьми
У часть учнів у конкурсах
олімпіад
з ф ранцузької
В ідстеження
загальноїмови
результативності
Напрям роботи гуртка
24
25
21
20
15
13
10
12
10
5
0
3
5
99
2
0
Керівник гуртка
“Палітра”
16
Вачкова Л.С.
Історико-краєзнавчий
“Мій Львів”,
“Краєзнавець”
37
Руда О.Б.,
Голод О.В.
Французька мова
(підготовка до Євро-201 2)
Гіди-перекладачі
11
Ясниська М.Я.
Музичний
“Мелодія”
15
Вонсович О.Й.
Драматичне
12
Жарова Н.П.
Кількість учасників
Участь учнів
у конкурсах
мистецтво
8
олімпіад
з української
мови та літератури
8
Диплом
10 2 ступеня
Гуртки на базі школи:
8
4
Кількість
дітей
Художньо-естетичний
1516
14
13
учнів
школи у ІІ етапі ВТеатральний
сеукраїнських
1112
Диплом 1 ступеня
10
6
Назва гуртка
Конкурси
Диплом 3 ступеня
8
8
7
5
6
6
7
8
2005/2006
27
Напрям роботи
гуртка
н.р.
2006/2007 2007/2008 2008/2009
Назва
гуртка
Кількість
н.р.
н.р. дітей Керівник
н.р.
Міжнародний
29
78
Юних 1сопілкарів
Диплом
ступеня
4математичний
3
Гурток2бандуристів
“Гамалія”
Диплом
ступеня
8
В ідстеження загальної
результативності
учнів
школи
у
конкурс
Диплом
3 ступеня мист.
Образотворчого
“Фітодизайн”
Міжнародному дитячому
“Кенгуру”конкурсі з української мови
імені Петра Я цика
Міжнародний
9
4
5
4
3,5
3
3
2
2
1,5
4
Всеукраїнський
інтерактивний
природний
конкурс
“Колосок”
14
54О.І.
Левеня
Дверій
5
Колосок
Шаленко
Т.І.
15
Яцика
Роміна
С.В.
24
-
25
47
32
9
9
6
3
І місце
2
0
0
2006/2007
української мови
0
0
ім.П.Яцика
2007/2008
2008/2009
ІІ місце
ІІІ місце
1
1
Конкурс
знавців
1
0,5
гуртка
Кенгуру
фізичний
конкурс
5
“Левеня”
4,5
2,5
6320 56
9
0
2009/2010
Система заохочень обдарованих учнів
Нагородження
грамотами,
подяками
Нагородження
цінними
призами,
подарунками
Бенефіси
обдарованих
учнів
Обдаровані
учні
Вручення
винагороди
“Найкращий
учень школи”
Занесення
на дошку
пошани
Забезпечення
участі у конкурсах,
виставках,
змаганнях різного
рівня
Нагородження
поїздками ,
екскурсіями
Розповсюджен
ня інформації
на веб-сайті
школи
Нагородженням
путівками у
дитячі табори
відпочинку
Дякуємо за увагу!
Своєчасно знайти, виховати й розвинути
задатки і здібності у своїх вихованців, своєчасно
розпізнати в кожному його покликання — це
завдання стає тепер найголовнішим у системі
навчально-виховного процесу.
В.О. Сухомлинський
Перелік орієнтовних заходів щодо планування роботи
з обдарованими дітьми
1
13%
2
37 %
3
7%
• Створити інформаційні банки даних "Обдарованість".
• Систематизація матеріалів періодичних видань з проблеми дитячої
обдарованості.
• Проведення проблемних та навчальних семінарів з метою систематичного
підвищення майстерності вчителів, які працюють з обдарованими дітьми.
• Проведення учнівських науково-практичних конференції, конкурсів.
• Організація і проведення предметних олімпіад.
• Розробка авторських програм спецкурсів у системі факультативних занять
із врахуванням індивідуальних здібностей обдарованих дітей.
• Підготовка до друку методичних вказівок, розроблених вчителями, які
працюють з обдарованими дітьми в системі факультативних занять.
• Організація і проведення творчих звітів за результатами роботи предметних
гуртків, студій.
• Введення нових розвивальних курсів.
4
13 %
5
10 %
6
5%
• Здійснення моніторингу стану здоров'я обдарованих дітей.
• Організація постійно діючого семінару для класних керівників "Обдаровані
діти в умовах масової школи" із залученням лікаря, психолога, спеціалістів
управління освіти.
• Забезпечення участі обдарованих дітей у міських, районних,
республіканських конкурсах різного напряму.
• Удосконалення діяльності шкільного театру.
• Розробка системи діагностики рівня професійної компетенції вчителів, які
працюють з обдарованими дітьми
• Розробка системи стимулювання вчителів, які працюють з обдарованими
дітьми.
• Забезпечення психолого-педагогічної допомоги батькам обдарованих дітей.
• Організація роботи з виявлення професійних нахилів обдарованих дітей учнів 9-их класів.
• Обговорення проблем організації роботи з обдарованими дітьми і
визначення подальших перспектив на педраді (засіданні науково-методичної
ради, засіданнях методичних об'єднань.
7
10 %
8
5%
• Розробка пам'яток. алгоритмів для обдарованих дітей, методик
самостійної дослідницької діяльності.
• Оформлення стенду "Організація роботи з обдарованими дітьми":
• · психолого-педагогічні основи змісту роботи з обдарованими дітьми;
• · що таке обдарованість; · інформаційний бюлетень про новинки
психолого-педагогічної літератури з даної проблеми;
• · перспективи роботи з обдарованими дітьми.
• Організація творчих звітів учителів, які працюють з обдарованими дітьми
за напрямами:
• · гуманітарним;
• · фізико-математичним;
• · природничо-науковим;
• · художньо-естетичним.
• Організація семінару для молодих спеціалістів, які працюють з
обдарованими дітьми.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа