close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Зміни в профільному законі з аудиту як
складова реформ по гармонізації
законодавства України з Директивами ЄС
Наталя Гаєвська
Президент ВПГО “Спілка аудиторів України”,
член Аудиторської палати України
ПІДГРУНТТЯ РЕФОРМИ АУДИТУ
• Природні зміни на світовому рівні;
• Україна гармонізує законодавство на шляху до
Європи;
• Організація аудиту в Україні не в повній мірі
відповідає викликам сучасності.
2
УЧАСНИКИ ПРОЦЕСУ РЕФОРМУВАННЯ
• Аудиторська палата України – реформування
аудиту через реалізацію повноважень;
• Спілка аудиторів України – об’єднання аудиторів
для захисту професіональних інтересів;
• Міністерство фінансів України – реалізація
державної фінансової політики;
• Користувачі та державні регулятори –
через запит корисної інформації.
3
КЛЮЧОВІ ПУНКТИ РЕФОРМУВАННЯ
• Почати з визначень (суб’єкти суспільного інтересу,
обов’язковий аудит, компетентні органи, аудитор з
третьої країни);
• Норма про застосування МСА;
• Питання розслідування, санкцій та заходів;
• Ведення Єдиного державного реєстру аудиторських фірм
та аудиторів;
• Аудиторські комітети суб’єктів
суспільного інтересу;
4
КЛЮЧОВІ ПУНКТИ РЕФОРМУВАННЯ
• Розмежування функцій органу, що здійснює допуск САД
до здійснення обов’язкового аудиту (здійснює
сертифікацію і веде реєстр АФ і аудиторів), та органу, що
здійснює суспільний нагляд;
• Формування та повноваження органу суспільного
нагляду;
• Делегування повноважень до професійної організації;
• Порядок визначення переліку САД,
які здійснюють аудит ССІ.
5
КЛЮЧОВІ ПУНКТИ РЕФОРМУВАННЯ
• Вимоги до організації системи контролю якості всередині
САД та зовнішнього контролю якості;
• Внутрішня організація САД (поняття “ключового
партнера”, оцінка достатності власних ресурсів, політика
щодо незалежності);
• Вимоги до незалежності, професійного скептицизму,
заборона та обмеження щодо надання не аудиторських
послуг клієнтам – суб’єктам суспільного
інтересу;
6
РЕФОРМУВАННЯ ЧЕРЕЗ ЗМІНИ ЗАКОНУ
• Єдина національна організація аудиторів;
• Компетентний орган(и), що здійснює(ють) допуск САД до
здійснення обов’язкового аудиту, (сертифікація, реєстр
САД, подальше навчання, прийняття відповідних
стандартів) – комісія з сертифікації, комісія з контролю
якості, Рада АПУ – створення шляхом делегування з’їздом
ЄНОА, в окремих випадках – делегування державою.
• Орган суспільного нагляду – контроль якості,
розслідування та санкції щодо САД,
які здійснюють аудит ССІ.
7
ІНШІ ПИТАННЯ ЗМІН
• Звіт аудитора – кардинальні зміни: (Ключові питання аудиту,
пояснення щодо обсягу аудиту та властивих обмежень) – з
2017 року;
• Обов`язкова ротація аудиторських фірм;
• Комунікації аудитора стосовно суб’єктів суспільного інтересу.
• Частота перевірки системи забезпечення якості аудиторів та
аудиторських компаній, які здійснюють аудит ССІ;
• До сертифікаційне стажування аудитора
не менше 3-х років, в т.ч. не менше
2-х у САД.
8
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа