close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Про організацію роботи з
кадрами та зі зверненнями
громадян у навчальних
закладах обласного
підпорядкування
Ковальова С.В.,
головний спеціаліст відділу кадрової
роботи управління ресурсного
забезпечення
НАКАЗ Департаменту
від 11.10.2013 № 596
«Про вивчення стану
діяльності навчальних закладів
інтернатного типу щодо
організації роботи з кадрами
та зверненнями громадян»
- Закон України «Про освіту»;
- Закон України «Про загальну середню освіту»;
- Закон України «Про звернення громадян»;
- Указ Президента України від 07.02.2008 № 109/2008
«Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації
та гарантування конституційного права на звернення до
органів державної влади та органів місцевого
самоврядування»;
- постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997
№ 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за
зверненнями громадян в органах державної влади і
місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно від
форм власності, в засобах масової інформації»,
- наказ Міністерства освіти і науки України від 24.02.1999
№ 50 «Про затвердження Положення про порядок
добору управлінських кадрів загальної середньої освіти»
Навчальні заклади, що підлягали
тематичному вивченню
 КЗ «Богодухівський спеціальний навчально-виховний




комплекс» Харківської обласної ради;
КЗ «Харківська спеціальна загальноосвітня школаінтернат І-ІІІ ступенів № 6» Харківської обласної ради;
КЗ «Кочетоцька загальноосвітня санаторна школаінтернат І-ІІІ ступенів» Харківської обласної ради;
КЗ «Харківський санаторний навчально-виховний
комплекс № 1» Харківської обласної ради ;
КЗ «Балаклійська спеціальна загальноосвітня школаінтернат І-ІІ ступенів Харківської обласної ради».
За результатами
вивчення питань встановлено
наявність:
 нормативно-правової бази з питань




організації роботи з кадрами;
статутів навчальних закладів;
колективних договорів;
штатних розписів;
відповідних книг та журналів реєстрації
Вакансії
 КЗ «Харківський санаторний навчальновиховний комплекс № 1» Харківської обласної
ради:
1,0 ст. – педагог-організатор,
0,75 ст. – практичний психолог;
 КЗ «Харківська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 6» Харківської
обласної ради :
1,0 ст. – лікар,
1,0 ст. – вчитель початкових класів.
Відомості про педагогічних
працівників, які мають повну вищу
освіту
100,0%
87,9%
85,0%
92,3%
100,0%
93,0%
Середній
показник
КЗ
КЗ
КЗ "Кочетоцька КЗ "Харківська КЗ "Харківський
"Балаклійська "Богодухівський
ЗСШІ І-ІІІ
СЗШІ І-ІІІ
СНВК № 1" ХОР
СЗШІ І-ІІ ступенів СНВК"ХОР
ступенів" ХОР ступенів № 6"
ХОР"
ХОР
Освітній рівень
педагогічних працівників
250
200
231
150
100
50
0
9
Повна вища
Неповна
вища
2
Базова вища
6
Загальна
середня
Відомості про кваліфікаційний рівень
педагогічних працівників навчальних
закладів
Перша; 59
Вища; 85
Вища
Перша
Друга
Друга; 35
Спеціаліст; 68
Спеціаліст
Відомості про педагогічних
працівників, які досягли пенсійного
віку
25,0%
12,0%
Середній
показник
КЗ
"Богодухівський
СНВК" ХОР
18,0% 20,0%
КЗ "Кочетоцька
ЗСШІ І-ІІІ ступенів"
ХОР
КЗ "Харківський
СНВК № 1" ХОР
31,0%
23,0%
КЗ "Харківська
КЗ "Балаклійська
СЗШІ І-ІІІ ступенів СЗШІ І-ІІІ ступенів
№ 6" ХОР
ХОР"
Основні недоліки при оформленні
особових справ та карток П-2
 не всі графи особового листка заповнені
працівником (КЗ «Балаклійська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
Харківської обласної ради»,
КЗ «Богодухівський спеціальний навчальновиховний комплекс» Харківської обласної
ради);
 не завжди вносяться відомості про відпустки
працівників (КЗ «Балаклійська спеціальна
загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів
Харківської обласної ради»).
Основні недоліки при заповненні
трудових книжок працівників
 порушуються вимоги п. 2.15. Інструкції
щодо внесення записів про зміну назви
навчального закладу (КЗ «Харківська
спеціальна загальноосвітня школаінтернат І-ІІІ ступенів № 6» Харківської
обласної ради).
Основні недоліки при виданні
наказів з особового складу
 відсутність підписів працівників про
ознайомлення зі змістом наказу
(КЗ «Харківський санаторний навчальновиховний комплекс №1» Харківської обласної
ради);
 нумерація наказів не завжди здійснюється
відповідно до вимог (КЗ «Кочетоцька
загальноосвітня санаторна школа-інтернат
І-ІІІ ступенів» Харківської обласної ради);
 в усіх перевірених закладах не повністю
вказуються підстави для видання наказів.
Наказ Міністерства освіти
і науки України
від 24 лютого 1999 року
№ 50 “Про затвердження
Положення про порядок добору
управлінських кадрів загальної
середньої освіти”
Основні недоліки при оформленні
документів на осіб, які зараховані
до кадрового резерву
 у заяві працівника не вказується період на який він
зараховується до кадрового резерву (КЗ «Кочетоцька
загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів»
Харківської обласної ради);
 відсутні резолюції керівника на заявах працівників (КЗ
«Харківська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат ІІІІ ступенів № 6» Харківської обласної ради);
 не зазначається стаж роботи працівника у списку осіб,
зарахованих до кадрового резерву
(КЗ
«Богодухівський спеціальний навчально-виховний
комплекс» Харківської обласної ради).
Нормативно-правова база по
роботі із зверненнями громадян
 Закон України «Про звернення громадян»;
 Указ Президента України від 07.02.2008 N 109/2008
«Про першочергові заходи щодо забезпечення
реалізації та гарантування конституційного права на
звернення до органів державної влади та органів
місцевого самоврядування»;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 N
348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за
зверненнями громадян в органах державної влади і
місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на
підприємствах, в установах, організаціях незалежно
від форм власності, в засобах масової інформації»;
 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 N
858 «Про затвердження Класифікатора звернень
громадян»
Основні недоліки
 в усіх навчальних закладах не завжди
проставляються індекси відповідно до
Класифікатора в журналах обліку
особистого прийому;
 не здійснюється зняття з контролю
звернень керівництвом
(КЗ «Богодухівський спеціальний
навчально-виховний комплекс»
Харківської обласної ради).
Розміщення інформації з питань
роботи зі зверненнями громадян
на офіційних сайтах
на сайті усіх навчальних закладів розміщена
інформація про дні та години прийому громадян
керівництвом навчального закладу
- відсутні зразки оформлення звернення
(КЗ «Харківська спеціальна загальноосвітня
школа-інтернат І-ІІІ ступенів № 6» Харківської
обласної ради).
-
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа