close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Ринковий попит. Ринкова
пропозиція. Нецінові
чинники попиту та
пропозиції.
Вчитель географії СЗШ№99 м. Львова
Савенець Н.М.
Поняття попиту
Попит (demand D)
Кількість товару чи послуг
яку споживач бажає і може
придбати за певною ціною
Величина попиту (Qd)
Ціна попиту (price P)
Максимальна кількість
товару (послуги), яку
погодиться придбати
споживач за певною ціною
Найвища ціна,
яку згоден заплатити
споживач за певну
кількість товару (послуги)
Величина попиту на товар тим
більша, чим нижча його ціна
(закон попиту)
Qd = a – b · P
a – максимальна величина попиту на товар;
b – на скільки зміниться величина попиту
при зміні ціни товару на одиницю;
Р – ціна за одиницю товару;
Qd – величина попиту на товар
Величина
попиту (Q)
2
4
6
8
Ціна товару
(Р)
25
15
10
5
графік попиту
Р (ціна)
30
А
25
20
Б
15
D
10
5
0
2
4
6
Q1 = 2; Р1 = 25 (А)
8
Q (кількість)
Q2 = 4; Р2 = 15 (Б)
Q↑ , Р↓
Особливості кривої попиту
• Ефект доходу – якщо ціна товару
знижується, то за того самого
доходу споживач може купляти
більше, тобто величина попиту
зростає.
• Ефект заміщення – якщо ціна
товару зростає, то він заміщується
замінником (при наявності
останнього), тобто величина попиту
на товар зменшується.
Нецінові чинники попиту
1. Ціни на товаризамінники (субститути)
та допоміжні товари
(компліменти) (Pb,Pz).
(Попит на автомобілі при
значному
подорожчанні бензину)
Нецінові чинники попиту
2. Кількість споживачів (КС)
(Попит на канцелярські
товари перед новим
навчальним роком).
3. Сезонність (Сез)
(Попит на оселедець перед
Різдвом)
Нецінові чинники попиту
4. Смаки та вподобання споживачів
(мода)
(?)
5. Інфляційні очікування
(?)
6. Зміни у доходах споживачів (І)
(?)
Виключення з закону попиту
1. Товар Гріфена. Малоцінні товари, якщо
вони займають значну частку у структурі
споживання (ефект Гріфена).
2. Ефект Веблена. “Снобістський ефект”.
Престижні коштовні товари.
3. Товари ажіотажного попиту.
З збільшенням ціни на дані товари величина
попиту на них зростає.
Поняття пропозиції
Пропозиція (supply S)
Кількість товару чи послуг
яку пропонує виробник для
реалізації за певною ціною
Величина попиту (Qd)
Ціна пропозиції (price P)
Конкретна кількість
товару (послуги), яку згоден
запропонувати продавець
за певною ціною
Найнижча ціна, за
якою виробник згоден
запропонувати певну
кількість товару (послуги)
Чим вища ринкова ціна тим
більшою буде величина
пропозиції
(закон пропозиції)
Qs = c + d · P
c – мінімальна величина пропозиції на товар;
d – на скільки зміниться величина пропозиції
при зміні ціни товару на одиницю;
Р – ціна за одиницю товару;
Qs – величина пропозиції на товар.
Величина
пропозиції (Q)
2
4
6
8
Ціна товару (Р)
5
10
15
25
графік пропозиції
Р (ціна)
30
S
25
20
15
10
5
Б
А
0
2
4
Q1 = 2; Р1 = 5 (А)
6
8
Q2 = 4; Р2 = 10 (Б)
Q↑ , Р↑
Q (кількість)
Нецінові чинники пропозиції
1. Ціни на інші товари (P)
(Пропозиція автомобілів
при подорожчанні ціни
на комплектуючі
деталі)
2. Ціни на ресурси (Pres)
(Пропозиція виробів з
алюмінію при
подорожчанні
електроенергії)
Нецінові чинники пропозиції
3. Кількість виробників (N)
(Пропозиція сірників після
відкриття нової фабрики
по їх виробництву).
4. Рівень розвитку
технології (Tech)
(Пропозиція
поліетиленових виробів
при встановленні
автоматичної лінії по їх
виробництву).
Нецінові чинники пропозиції
5. Вплив природно-кліматичних умов (K)
(?)
6. Податки та субсидії (Т/S)
(?)
7. Очікування виробників (Е)
(?)
Цінова еластичність
Попиту (Еd)
Показує на скільки відсотків
зміниться величина попиту на
товар (послугу) при зміні його
ціни на 1%
Пропозиції (Es)
Показує на скільки відсотків
зміниться кількість товару
(послуги), що пропонується
при зміні його ціни на 1%
Еd = (∆Q : ∆P) · (P1: Q1)
Еs = (∆Q : ∆P) · (P1: Q1)
∆Q – зміна величини попиту або
пропозиції
(Q2 – Q1);
∆P – зміна ціни на товар
(Р2 – Р1);
Q1 – початкова величина попиту
або пропозиції;
Р1 – початкова ціна товару.
Товари з різною ціновою
еластичністю попиту
1. Нормальні товари (деякі продукти харчування)
∆P = ∆Q , |Еd| = 1;
2. Товари високоеластичного попиту (меблі, парфуми,
квіти…)
∆P < ∆Q , |Еd| > 1;
3. Товари низькоеластичного попиту (основні продукти
харчування)
∆P > ∆Q , |Еd| < 1;
4. Абсолютно нееластичні товари (ліки)
∆Q = 0, |Еd| = 0;
5. Абсолютно еластичні товари
∆P = 0, |Еd| = ∞
Вигляд кривої попиту для товарів
різної еластичності
Висновки
• Попит – це бажання споживача купити товар за певною ціною.
• Величина попиту на товар тим більша, чим нижча його ціна (закон
попиту).
• Виключення з закону попиту складають: товари Гріфена, товари
Веблена, ажіотажний попит.
• Якщо ціна товару знижується, величина попиту зростає (крива попиту
не змінює свого положення).
• Збільшення (зменшення) попиту приводить до зміщення кривої попиту
відповідно праворуч (ліворуч) і обумовлено неціновими чинниками.
• Пропозиція – це бажання виробника запропонувати товар за певною
ціною.
• Чим вища ринкова ціна тим більшою буде величина пропозиції
(закон пропозиції).
• Якщо ціна товару знижується, величина пропозиції зменшується (крива
пропозиції не змінює свого положення).
• Збільшення (зменшення) пропозиції приводить до зміщення кривої
пропозиції відповідно праворуч (ліворуч) і обумовлено неціновими
чинниками.
• Цінова еластичність показує на скільки відсотків зміниться величина
попиту (пропозиції) на товар (послугу) при зміні його ціни на 1%.
Використані ресурси:
• Л. П.Крупська, І. Є. Тимченко, Т.І. Чорна Економіка
11 клас (підручник рівень стандарту) Кам’янецьПодільський: “Абетка Нова”, 2011
• osvita.ua›Вища освіта›…/econom_theory/21580
• Башнянин Г.І., Лазур П.Ю., Медведєв В.С.
Політична економія. – К.: Ніка –Центр, 2000. –
С.445-473.
• Горленко Г.О. Практичні роботи з економіки.11 клас
(рівень стандарту).– Кам ’янець-Подільський:
Аксіома,2011.– 32 с.
• Горленко Г.О., Пархоменко І. М. Збірник завдань з
економіки. – Кам’янець-Подільський: “Абетка Нова”,
2001
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа