close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Відділ інформаційних
технологій:
• Глухова М.В., завідувач відділу
• Коваль Н.М., методист
• Корнєв М.М., методист
http://vit-ippo.at.ua/
[email protected]
[email protected]
Мета:
 ознайомити учасників семінару з оновленим Державним
стандартом початкової загальної освіти, освітньою
галуззю «Технології» початкової школи, в якій
виокремлено
змістову
лінію
«Ознайомлення
з
інформаційно-комунікаційними технологіями»;
 надати науково-теоретичну базу учасникам семінару при
викладанні предмету в початкових класах;
 надати методичні рекомендації викладання інформатики
в початкових класах;
 ознайомити з інформаційно-методичним забезпеченням
освітнього процесу в початковій школі.
Завдання:
 ознайомити з впливом предмета інформатики на
розвиток особистості учня початкової школи;
 зробити огляд ПЗ для можливого використання при
викладанні курсу «Сходинки до інформатики» в
початкових класах;
 надати методичні рекомендації щодо оцінювання
індивідуальних досягнень учнів з інформатики в
початкових класах;
 окреслити проблеми, задачі та перспективи роботи
МО вчителів інформатики та початкових класів з
даної проблеми на 2012-2013 р.р.
План роботи
1. Питання
Оновлений Державний стандарт початкової загальної освіти. Освітня галузь «Технології» початкової школи. Змістова
лінія «Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями». Предмет «Сходинки до інформатики».
(Коваль Н.М., методист відділу інформаційних технологій)
2. Питання
Вплив предмета інформатики на розвиток особистості учня початкової школи (вебінар).
(Залевська Наталія Миколаївна, вчитель інформатики вищої категорії, учитель-методист, ЗОШ № 69 м.
Маріуполь)
3. Питання
Огляд програмного забезпечення для можливого використання при викладанні курсу «Сходинки до інформатики».
(Лавщук Володимир Іванович, вчитель інформатики вищої категорії, старший учитель, Берестівська ЗОШ І-ІІІ ступенів
Артемівської міської ради)
4. Питання
Портфоліо як один із методів оцінювання індивідуальних досягнень учнів.
(Чура Тетяна Вікторівна, вчитель початкових класів вищої категорії, учитель-методист, Авдіївська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 2
Авдіївської міської ради)
5. Питання
Презентація досвіду роботи Донецької спеціалізованої з інформаційних технологій ЗОШ І-ІІІ ступенів №61 у напрямку
впровадження інформаційно-кумунікаційних технологій в початковій школі.
(Гундарева Галина Володимирівна, вчитель математики і інформатики вищої категорії, учитель-методист)
Підведення підсумків
Оновлений Державний стандарт початкової
загальної освіти. Освітня галузь «Технології»
початкової школи. Змістова лінія
«Ознайомлення з інформаційнокомунікаційними технологіями». Предмет
«Сходинки до інформатики».
(Коваль Н.М., методист відділу
інформаційних технологій)
“Істиним орієнтиром шкільних предметів
має бути не наука, не література, не
історія і не географія, а соціальна
діяльність самої дитини”.
Джон Дьюї
Питання для роздумів
• Які існують причини появи оновленого
Державного
стандарту
початкової
загальної освіти?
• Чи є оновлений Державний стандарт
початкової
загальної
освіти
своєчасним?
Стрижневими особливостями нового Державного
стандарту початкової загальної освіти є:
• формування ключових компетентностей молодших
школярів;
• екологічна спрямованість освіти та посилення
природничої складової стандарту;
• вивчення іноземної мови з 1 класу;
• використання здоров’язбережувальних технологій;
• формування і розвиток в учнів технологічної,
інформаційно–комунікаційної компетентності.
Питання для роздумів
• Яку Ви бачите суперечність між
оновленим
Державним
стандартом
початкової
загальної
освіти
та
готовністю освітян до цих перетворень?
Напрямок ІІ
Загальна
середня освіта
Проект «Впевнений старт першокласника»
(Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти)
початкових класів
Тренінги “Учителі
в онлайні”
Майстер-класи
Курси
310
Пед.
училища
Спеціаліза
ція 135
Семінари
788
Всього
вчителів
ВНЗ
275
Круглі столи
ПДС
162
інформатики
Конференції
Форуми
Аналіз кадрового та технічного забезпечення
викладання предмету «Сходинки до інформатики»
• Відсутність
навчального
комп’ютерного класу
(НКК) – 29 закладів.
Фахівець, який
викладатиме
предмет «Сходинки
до інформатики»
вчитель початкових
класів (338)
вчитель інформатики
(715)
з інформатики та
основ ІКТ (162)
Необхідність
додаткової
підготовки фахівця
з методики
викладання предмету
«Сходинки до
інформатики» (581)
з методики навчання
учнів молодшої школи
(474)
Питання для роздумів
• Як Ви вважаєте, чи є введення
предмету інформатика з 2 класу
необхідним та актуальним для навчання
молодших школярів?
Діти в інформаційному світі
Діти в інформаційному світі
• Інформатика — один з улюбленіших,
інноваційних і затребуваних предметів
шкільної підготовки, що робить школу
сучасною і наближає її до життя й вимог
суспільства.
Витяг з Державного стандарту
початкової загальної освіти
Ознайомлення з інформаційно-комунікаційними технологіями (ІКТ)
Зміст початкової загальної
Державні вимоги до рівня
освіти
загальноосвітньої підготовки учнів
Комп’ютер та його
можливості
мати уявлення про можливості комп’ютерів, види діяльності, в яких
використовується комп’ютер, основні частини комп’ютера та їх призначення
мати уявлення про те, як людина сприймає інформацію, збирає її, зберігає,
Інформація та інформаційні
процеси
опрацьовує, передає та використовує, а також про об’єкти та їх властивості, називає
приклади властивостей конкретних об’єктів та значення таких властивостей
уміти вмикати та вимикати комп’ютер, вибирати об’єкти та переміщувати їх
Використання комп’ютера
з використанням миші, відкривати та закривати вікна, запускати програму на
виконання та закінчувати роботу програми, використовувати елементи керування
Комунікаційні технології
мати уявлення про Інтернет, основні послуги, уміти здійснювати простий
пошук інформації, отримувати та надсилати електронні листи
Програма «Сходинки до інформатики» для 2–4
класів
• Програма спрямована на реалізацію мети та завдань
освітньої галузі «Технології».
• Курс «Сходинки до інформатики» є підготовчим курсом.
• Цей курс - необхідний інструмент, що в сучасному
суспільстві сприятиме більш успішному навчанню учнів у
молодшій школі і в наступних класах, формуванню як
предметних так і ключових компетентностей, всебічному
розвитку дитини молодшого шкільного віку.
Ключова та предметна ІКТкомпетентності навчального курсу
Ключова компетентність
• ІКТ-компетентність;
• «уміння вчитися».
Предметна компетентність
• ІКТ-компетентність:
–
–
–
–
здатність раціонально використовувати
комп’ютер і комп’ютерні засоби для
розв’язування завдань, пов’язаних з
опрацюванням
даних,
їх
пошуком,
зберіганням, поданням і передаванням;
готовність
вирішувати
інформаційні
проблеми шляхом застосування засобів
ІКТ та алгоритмів виконання завдань;
здатність співпрацювати за допомогою
засобів ІКТ для виконання комплексних
завдань;
вміння
безпечно
працювати
з
комунікаційними системами.
Вміння учнів молодшого шкільного віку
• Технологічні.
• Телекомунікаційні.
• Алгоритмічні.
Структура навчальної програми
• Курс «Сходинки до інформатики» розрахований на
105 годин (35 годин у 2 класі, 35 годин у 3 класі і 35
годин у 4 класі з розрахунку 1 година на тиждень за
рахунок інваріантної частини навчального плану).
• Змістові лінії: комп’ютер та його складові,
інформація та інформаційні процеси, використання
інформаційних технологій, алгоритми і виконавці,
комунікаційні технології.
Особливості навчання
• Однією з важливих складових програми є
інтегративні навчальні проекти, при виконанні яких
відбувається закріплення, поглиблення та активне
засвоєння матеріалів курсу.
• Програмою
передбачено
створення
учнями
індивідуальних або групових проектів у 3-ому і 4-ому
класах.
Характеристика умов навчання
Програмні засоби:
•
•
При вивченні курсу «Сходинки
до інформатики» кожний урок
проводиться із використанням
комп’ютерів. Тому на кожному
уроці класи діляться на підгрупи
так, щоб кожен учень був
забезпечений
індивідуальним
робочим місцем за комп‘ютером,
але не менше 8 учнів у підгрупі.
Згідно санітарно-гігієнічних норм
час роботи учнів за комп’ютером
на
1
уроці
не
повинен
перевищувати 15 хв.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
операційна система;
програми на розвиток логічного та
критичного мислення;
розвиваючі програми;
комп‘ютерні програми на підтримку
вивчення української мови, іноземної
мови, математики, образотворчого
мистецтва, музики тощо;
клавіатурний тренажер;
тренажер миші;
графічний редактор;
текстовий процесор;
редактор презентацій;
середовище виконання алгоритмів.
Характеристика умов навчання
• Види діяльності, які слід реалізовувати в процесі
вивчення курсу:
–
–
–
–
–
–
–
–
ігрова;
навчально-ігрова;
практичне експериментування;
конструювання;
художня діяльність;
дослідження;
співпраця в парі;
групова взаємодія.
Характеристика умов навчання
• З метою оцінювання індивідуальних досягнень учнів
може
бути
використаний
метод
оцінювання
портфоліо. Таке оцінювання передбачає визначення
критеріїв для включення учнівських напрацювань до
портфоліо; форми подання матеріалу; спланованість
оцінного процесу; елементи самооцінки з боку учня
тощо.
• Пропонується проводити оцінювання на базі
портфоліо
учня:
портфоліо
розвитку
та
демонстраційне портфоліо.
Перелік підручників, які визнані переможцями
Всеукраїнського конкурсу рукописів підручників для учнів 1-4
класів ЗНЗ та отримали гриф «Рекомендовано
МОНмолодьспорт України»
• Сходинки до інформатики
– Ломаковська Г.В., Рівкінд Ф.М., Ривкінд Й.Я.,
Проценко Г.О. (ТОВ «Видавничий дім «Освіта»);
– Потапова Ж.В., Лабага О.П., Чижевська С.М. (ТОВ
«Далечинь»);
– Коршунова О.В. (ТОВ «Видавництво «Генеза»);
– Зарецька І.Т., Корнієнко М.М., Крамаровська С.М.
(ТОВ «Видавництво «Ранок»).
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа