close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Повторення.
«Функції і графіки».
Повторення.
Функцією називається залежність
змінної У від змінної Х, при якій
кожному значенню незалежної
змінної Х з деякої множини D
відповідає одне єдине значення
змінної У.
Всі значення змінної У утворюють
множину значень функції Е.
Х – аргумент (незалежна змінна) Х Є D ,
D – область визначення функції,
У – функція (залежна змінна) У Є Е,
Е – множина значень функції.
№1.Які з даних графіків являються
графіками деяких функцій?
Графік функції
 Графіком функції називається
множина всіх точок координатної
площини, абсциси яких дорівнюють
значенням аргументу, а ординати –
відповідним значенням функції
№ 2. Повторення.
9
у
х
у х
у  9,5х
у  4х  8
х


у

х
4

х
2
у
у  х
10
у


0
,
2
х
3
у  0,6х  2
у  3х  5
Лінійні функції.
y = ах + b
Правильно!
Функція називається спадною на деякому проміжку,
якщо більшому значенню аргумента на цьому проміжку,
відповідає менше значення функції.
Функція називається зростаючою на деякому проміжку,
якщо більшому значенню аргумента на цьому проміжку,
відповідає більше значення функції.
Функція називається сталою на деякому проміжку,якщо
на цьому проміжку кожному значенню аргумента
відповідає єдине значення функції.
Визначити монотонність
функцій:

1

2
№ 2. Повторення.
9
у
х
у х
у  9,5х
х


у

х
4

х
2
у
у  х
10
у


0
,
2
х
3
у  0,6х  2
Функції прямої пропорціональності.
у = kx
Правильно!
№ 2. Повторення.
9
у
х
у х
у  х
2
у  х4  х
у  0,6х  2
3
Функції оберненої пропорційности.
у = k/x
І все!
№3. Виберіть опис відповідної
математичної моделі.
у=а
Гіпербола
y = kx
Пряма, паралельна осі Ох
y = kx + m
y = x2
y = 1/x
Парабола
Прямая, яка проходить через
початок координат
Пряма
Повторення.
№4. Знайдіть відповідність:
у  0,5х
у  х  2
у  3х  1
у  3
Який графік
являється графіком
функції прямої
пропорційности?
Побудова графіка
лінійної функції.
y = ах + b
х
у
х1
у1
х2
у2
Побудова графіка
функції оберненої пропорційності.
у = k/x
1. Визначити, в яких
чвертях знаходиться
графік функції.
k > 0 – I і III ч.
k < 0 – II і IV ч.
№5. Знайдіть відповідності та вкажіть парні та непарні
функції
1
у
х
1
у
х
1
у  2
х
1
у  2
х
Розв’яжіть рівняння графічним
1
способом
3x   2
х
X=1,
X=-0,33
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа