close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Навчальний елемент
Назва:
Друк документа в
текстовому редакторі Word
Професія:
Код:
Оператор
комп’ютерного
набору
4112. 02UA002
Цілі:
після вивчення цього навчального елементу
Ви зможете:
- зробити попередній огляд документа перед
друком у програмі Word;
- підготувати документ до друку в програмі Word;
- встановити
програмі Word;
необхідні
параметри
- надрукувати документ у програмі Word.
друку
в
Підготовка документа до друку та
друк
1. Запустіть програму
Word.
Відкрийте
документ
computer.doc,
з
яким
Ви
працювали під час
вивчення
попередніх
навчаль-них
елементів.
Цей
документ зберігається на доданій
до
навчального
еле-менту дискеті
у
папці
Попередній огляд документа перед
друком
2. Перед друком документа зробіть
попередній огляд документа. В
цьому
режимі
показано,
як
документ буде розташовано на
папері після його друкування на
принтері. Переключіться в цей
режим. Для цього виконайте
команди
меню
“Файл”
або клацніть мишею
по кнопці
“Предварительный
просмотр”
“Предварительный
просмотр”
на
стандартній
панелі
інструментів.
Після
викон
аних
Вами
дій
екран
комп'
ютер
а буде
мати
такий
вигля
д.
3. Зверніть увагу
на те, що в
режимі
попереднього огляду
є
своя
панель
інструментів, за
допомогою якої
Ви
зможете
змінити
зображення документа на екрані
та виконати ще
4. Переконайтеся
в тому, що кнопка "Увеличить\уменьшить"
деякі
операції.
на панелі інструментів натиснута. Якщо це не так, то натисніть
її. Тепер клацніть мишею на зображенні документа. Після
цього вказана частина документа відобразиться у збільшеному
вигляді. Щоб зменшити документ, ще раз клацніть мишею по
ньому.
5. Якщо Ваш документ складається з кількох сторінок, то,
натиснувши на кнопку "Несколько страниц", Ви зможете
відображати в режимі попереднього огляду одночасно
декілька сторінок. Чим більше буде виведено сторінок,
тим менші вони будуть за розміром. За допомогою кнопки
"Одна страница" відобразіть на екрані в режимі
попереднього огляду тільки одну сторінку документа.
6. За допомогою кнопки "Масштаб" змініть масштаб
документа.
7. Зверніть увагу на кнопку "Подгонка страниц".
Використовуйте цю кнопку тоді, коли Ваш документ
складається з декількох сторінок і на останній з них
тексту дуже мало. Ця кнопка "стискає" документ так, щоб
він займав на одну сторінку менше.
8. Вийдіть з режиму попереднього огляду, для цього
натисніть кнопку "Закрыть" на панелі інструментів.
Друк документа
9. Надрукуйте створений Вами
документ. Для цього виконайте
таку послідовність дій:
- підготуйте принтер (принтер
повинен бути підключений до
комп’ютера,
включений
до
мережі і в нього повинен бути
заправлений папір, принтер
повинен знаходитися в режимі
On line);
- виконайте команди меню:
“Файл” - “Печать”;
- у діалоговому вікні “Печать”
встановіть
необхідні
параметри друку:
у
полі
“Принтер”
в
списку
“Имя”
виберіть принтер,
який
Ви
збираєтесь
використати для
друку.
(Якщо
необхідний
Вам
принтер у списку
не вказаний, його
необхідно встановити, використовуючи
папку
“Принтеры” вікна
"Мой компь’ютер"
Windows 95);
Принтер
обирається тут
- у розділі “Копии”
в
полі
“Число
копий”
вкажіть
кількість
копій
документа,
що
необхідно надрукувати
(по
замовченню
друкується
одна
копія);
у
розділі
“Страницы” вкажіть ті сторінки
документа,
які
необ-хідно
надрукувати;
- натисніть на
кнопку “Ок”.
Сторінки для
друку потрібно
вказати тут
Кількість копій
вказується у
цьому полі
Після виконаних Вами дій принтер почне
друкувати документ. Якщо у Вас виникнуть
труднощі, зверніться до консультанта.
10. Якщо Вам не потрібно встановлювати параметри
друку, то для того, щоб вивести документ на друк,
клацніть мишею по кнопці “Печать”
на
стандартній панелі інструментів.
11. Вийдіть з програми Word.
Для проходження тестування з даного навчального
елементу натисніть на кнопку
,у
вікно тестуючої програми введіть необхідні дані і
виберіть Тест № 12
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа