close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Тема уроку:
«Перпендикулярні прямі в
просторі»
«Перпендикулярність
прямої і площини»
Модель куба.
1. Як називаються
прямі АВ і ВС?
D1
А1
2. Знайдіть кут між
С1 прямими АА1 і DC;
ВВ1 і АD.
В просторі
В1
перпендикулярні
прямі
можуть перетинатися
і можуть бути мимобіжними.
D
А
С
В
Розглянемо прямі АА1, СС1 і DC.
АА1
D1
С1
Якщо одна з паралельних
АА1 DC
В
прямих 1перпендикулярна
до третьої прямої, то і друга
пряма перпендикулярна
до цієї прямої.
А1
D
А
СС1 ; DC
С
В
 СС1
Знайдіть кут між прямою АА1 і прямими
площини (АВС):
АВ, АD, АС, ВD, МN.
D1
А1
С1
Пряма називаеться
900
перпендикулярною
до площини,
В1
якщо вона перпендикулярна до
0
будь-якої прямої, що лежить90
в цій площині.
D
С
М
А
N
В
900
900
900
Теорема: Якщо одна з двох паралельних
прямих перпендикулярна до площини,
то і друга пряма перпендикулярна
до цієї площини.
Дано: пряма а паралельна прямій а1 і
перпендикулярна площині α.
Довести: а1 α
а1
а
х
Обернена теорема:
Якщо дві прямі перпендикулярні до
площини, то вони паралельні.
M
c
а b1
b
Ознака перпендикулярності прямої і
площини.
• Якщо пряма перпендикулярна до двох
прямих, які перетинаються і належать
площині, то вона перпендикулярна і до цієї
площини.
Аа
Р
l
q
Q
O
m
B
L
р
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа