close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Технологія
створення тестових
завдань
Іноземцева Ольга Леонідівна
учитель-методист української мови і літератури
Зугреської ЗОШ №9
Харцизької міської ради
Донецької області
Тестування – це метод
педагогічної діагностики
Рівні засвоєння знань (за Блумом)
оцінювання
СИНТЕЗ
АНАЛІЗ
ЗАСТОСУВАННЯ
РОЗУМІННЯ
ЗНАННЯ
ТЕРМІНОЛОГІЯ
ІНСТРУКЦІЯ
Прочитайте текст, виконайте
завдання до нього, які мають лише
один правильний варіант відповіді
(1) Постукала весна в прозорий кришталь вікон, торкнулася
серця лоскітливим подихом травня й невтримно поманила
в замріянний гай. (2) А в гаю синіми вогниками коливаються
на тонких стебельцях проліски. (3) Схожі вони на бірюзові
намистинки розгублені чиєюсь невинною рукою між
вузеньких листочків боязкої травиці. (4) Може, то безжурний
жайвір бризнув на галявину іскри невичерпного натхнення
чи соромлива синичка розсипала зерна свого співу?
■ Орфографічну помилку допущено в слові
А замріянний♦
Б безжурний
В невичерпний
Г пестливого
СТИМУЛ, або
КОНТЕКСТ
ЗАПИТАННЯ
А, Б, В, Г – варіанти
А - ключ
Б, В, Г – дистрактори
Правила створення тестових завдань

Кожне завдання має оцінювати досягнення
важливої та суттєвої освітньої цілі.

Персонаж, який розповідає про театр: “На комедії одні
виходять – поговорять, поговорять та й підуть; другі ж
вийдуть те ж роблять; деколи під музику співають, сміються,
плачуть, лаються …” це
А Золотницький (“Хазяїн” І.Карпенка-Карого)
Б Василь (“Маруся” Г.Квітки-Основ’яненка )
В Петро (“Наталка Полтавка” І.Котляревського)
Г Інститутка (“Інститутка” Марка Вовчка)
Д Максим Ґудзь (“Хіба ревуть воли…” П. Мирного)
ЗНО-2009
Про київського князя Святослава (“Слово про
похід Ігорів”) йдеться в рядку
А “Великому Хорсові путь перебігав”
Б “Жадоба спробувати Дону великого знамення йому
заступила”
В “Підпер гори угорськії своїми залізними полками”
Г “Ізронив злоте слово, з сльозами змішане”
Д “Думкою поле міряє од великого Дону до малого
Дінця”

ЗНО-2010
Правила створення тестових
завдань
Кожне тестове завдання має перевіряти
відповідний рівень засвоєння знань, у
тому числі вищі когнітивні рівні.
 Слова, які по-різному називають той самий
предмет, ознаку чи дію називаються
А синоніми
Б омоніми
В антоніми

Застосування знань
Слово очі утворює нормативне
словосполучення із синонімом
А зачинити
Б заплющити
В закрити

Уникнення метамови
Установіть відповідність, утворіть
словосполучення
А очі
1. відчиняти
Б пляшку
2. розплющувати
В зошит
3. розгортати
Г двері
4. роззявляти
Д рот
5. відкорковувати
6. відкривати

Правила створення тестових завдань

Інформація, що міститься в одному тестовому
завданні, не повинна давати відповідь на інше
тестове завдання.
Встановіть відповідність між письменником і назвою його твору
1 Василь Стус
А “Жовтий князь”
2 Василь Барка
Б “Два кольори”
3 Дмитро Павличко
В “Вершники”
4 Іван Драч
Г “Сто років, як сконала січ”
Д “Балада про соняшник”
Встановіть відповідність між назвами та героями художніх творів
1 Василь Барка “Жовтий князь”
А родина Катранників
2 Іван Багряний
Б родина Сірків
3 Улас Самчук “Марія”
В родина Половців
ЗНО-2009
2. Чи мають прислівники ступені порівняння?
А так
Б ні
4. Прислівники швидше, краще, тепліше
мають таку спільну ознаку:
А найвищий ступінь порівняння
Б вищий ступінь порівняння
Горошкіна О.М.
Українська мова: Підручн. для 7 кл.
С.101
Завдання з вибором однієї
відповіді





Питання має бути закритим та однозначним
Усі дистрактори мають бути правдоподібними і
однорідними.
Для дистракторів доцільно використовувати
поширені помилки, хибні уявлення,
твердження, які є вірними для інших запитань.
Уникайте фразування правильної відповіді
цитатою з підручника та прикладів з підручника
Усі дистрактори мають бути однакової довжини
Багатозначність у питанні

У творі “Маруся Чурай” Ліни Костенко характеристика
персонажа
Був молодий і гарний був на вроду.
І жив, і вмер, як личить козаку.
За те, що він боровся за свободу,
його спалили в мідному бику
стосується
А Григорія Бобренка
Б Северина Наливайка
В Гордія Чурая
Г Мартина Пушкаря
Д Леська Черкеса
ЗНО-2009
Багатозначність у питанні
У якому рядку наявне третє зайве слово?
А таємно, розумно, безладно;
Б старанно, щорічно, нездоланно;
В широко, низько, важко

Горошкіна О.М.
Українська мова: Підручн. для 7 кл.
С.101
Малопривабливі дистрактори
Хто з героїв “Слова про похід Ігорів” сказав, що
хоче “списа приломили кінець поля Половецького”?
А Всеволод
Б Ігор
В Гзак
Г Кончак
Д Святослав

ЗНО-2009
В основу твору Ліни Костенко “Маруся Чурай”
покладено події
А Північної війни 1700-1721 років
Б Наполеонівської навали 1812 року
В російсько-турецької війни 1787-1791 років
Г Національно-визвольної війни під проводом
Богдана Хмельницького
Д антифеодального повстання, відомого в історії
під назвою “Коліївщина”

ЗНО-2010
Дієприкметник із залежними від нього
словами називають…
А дієприкметниковим зворотом
Б дієприкметниковою видозміною
В дієприкметниковою сполукою
Г дієприкметниковим стійким сполученням
слів

Молочко Р. Українська мова.
Підсумкові контрольні роботи.
7 кл.
В.31
Двоскладним є речення
А Не ламай калини, не рубай тополі.
Б Ніщо нашого козака не зламає.
В Любиш кататися – люби і санчата возити.
Г Вечоріло.

Молочко Р. Українська мова.
Підсумкові контрольні роботи.
8 кл.
В.18
Правильна відповідь містить слова з питання
Лірична героїня поезії “Ви щасливі, пречистії
зорі” звертається до:
А зірок
Б хмар
В птахів
Г людей

Слоньовська О. Українська література
8 кл.
С.204
Використовуйте поширені помилки
Граматично правильна відповідь на запитання
“Котра година?”
А дванадцять тридцять
Б половина дев'ятої
В десять хвилин першої
Г без двадцяти десять
Д за п'ять одинадцята

ЗНО-2010
Не можна включати в тест завдання, що
містять оцінні судження або передбачають
формулювання з власною думкою з певного
питання
“Той, в кого совість як чистий кришталь” є ідеалом
автора твору
А “Чого являєшся мені у сні” Івана Франка
Б “Послання до Основ’яненка” Тараса Шевченка
В “Ісаія. Глава 35” Тараса Шевченка
Г “І все-таки до тебе думка лине” Лесі Українки
Д “Всякому місту – звичай і права” Г. Сковороди
ЗНО-2009
Усі дистрактори мають бути
однакової довжини
Поширеним є речення
А Усе затихло.
Б Оксанко, будь чесною!
В Мабуть, потеплішає.
Г Тут затишно і спокійно.

Молочко Р. Українська мова.
Підсумкові контрольні роботи.
8 кл.
В.14
У якому рядку всі слова – вигуки?
А ох, ах, привіт, кування
Б вйо, вйокнути, ну, гей
В ах, алло, ой, цить

Горошкіна О.М.
Українська мова: Підручн. для 7 кл.
С.146
Уникайте фраз








Все з вищесказаного
Нічого з вищевказаного
Завжди
Ніколи
Інколи
Ймовірно
Що правильно, КРІМ…
Вибрати НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ
Вид підрядного зв'язку в словосполученні:
Жити щасливо
А узгодження
Б керування
В прилягання
Г підрядний зв’язок відсутній

Молочко Р. Українська мова.
Підсумкові контрольні роботи.
8 кл.
В.8
Виходячи з тексту, долю Квітки Цісик НЕ
МОЖНА вважати здійсненням американської
мрії, бо
А це поняття означає високий життєвий стандарт і
славу, а співачка їх не досягла
Б вона лишалася українкою, байдужою до
американських цінностей
В американська мрія передбачає самостійну
працю, а Квітка мала підтримку родичів
Г метою її життя стала творчість, а не соціальний
статус і матеріальні статки.

ЗНО-2009
Завдання з декількома
правильними відповідями
Вкажіть, які три з наведених прикладів є
словосполученнями
А яскраве сонце
Б звучить музика
В сміятися весело
Г хата сниться
Д брат і сестра
Є плисти за течією

Завдання на встановлення
відповідностей


Елементи мають бути подібними як за змістом, так і
за формою
У стовпчиках має бути неоднакова кількість елементів
Установіть відповідності між назвою твору і його
жанром
1. «І мертвим, і живим…»
2. «Художник»
3. «Назар Стодоля»
4. «Причинна»
А поема
Б балада
В послання
Г повість
Д п’єса
Бінарні завдання
(Правильно/ Неправильно,
Так/Ні)


Не використовувати подвійних заперечень
Уникайте довгих та складних висловлювань
Невдало
Покарання – не є
ефективним способом
мотивації дитини
А так
Б ні
Краще
Покарання – ефективний
спосіб мотивації дитини
А так
Б ні
Не використовувати подвійних заперечень
У найвищому ступені порівняння не можуть
уживатися префікси як-, щоА так
Б ні

Вигук цить! не виражає заборону
А так
Б ні

Горошкіна О.М.
Українська мова: Підручн. для 7 кл.
С.101, с. 147
Які із зазначених ознак НЕ є характеристикою
речення?
А має граматичну основу
Б виражає повідомлення, питання, спонукання
В має граматичну будову
Г не виражає завершеної думки
Молочко Р. Українська мова.
Підсумкові контрольні роботи.
8 кл.
В.3
Завдання альтернативного вибору
Вкажіть найбільш ефективний спосіб
мотивації дитини
А покарання
Б похвала

Вигук цить! виражає
А заборону
Б почуття

Завдання відкритого типу



Заповнення пропусків
Короткі відповіді
Есе
Заповнення пропусків



Чим ближчі пропуски, тим складніше
завдання
Однакове графічне зображення пробілів
Має бути наданий відповідний контекст
Недостатній контекст, невірно зображені
та близько розташовані пробіли
Як ________ діти пішли _ _______.




Прочитайте текст, виберіть варіант відповіді, у
якому містяться слова, пропущені в цьому тексті:
Ліс був густий. Навіть сонячного (1____)
стояли в ньому присмерки. Біля старого
(2____) височить мурашник. У (3____) тонко
пахло (4____).
А 1 - дня, 2 - пенька , 3 – лісі, 4 – грибами
Б 1 - дня, 2 - пеньку, 3 – лісі, 4 – гриби
В 1 - дню, 2 - пенька, 3 – лісу, 4 – гриби
Короткі відповіді



-
Конкретні, прямі питання
Уникати питань ДЕ, ЯК, ЧОМУ, КОЛИ без
дієслів дії
Використовуйте дієслова:
Наведіть, назвіть
Опишіть
Поясніть чому
Накресліть схему
Подайте графічне зображення
Проблеми із ЧОМУ, ДЕ, ЯК
Мій друг мешкає в дорогому елітному
приміському районі Києва
Де живе мій друг? _________________
В дорогому елітному приміському районі
У Києві
В Україні
Завдання відкритого типу
Напиши есе на тему: «….»
Декілька простих правил



Чітко сформулюйте питання, переконайтеся,
що всім воно зрозуміле
Заздалегідь підготуйте схему оцінювання
Ознайомте учнів із критеріями оцінювання
роботи
Оцінювання власного висловлювання








Теза 0-2 б.
Аргументи 0-2 б.
Приклади з літератури чи мистецтва 0-2 б.
Приклади з історії, суспільно-політичного чи
власного життя 0-2 б.
Логічність, послідовність 0-2 б.
Висновки 0-2 б.
Орфографічні та пунктуаційні помилки
Лексичні, граматичні та стилістичні помилки
Використання тестових
технологій на уроках
української мови та
літератури
Іноземцева О.Л.
учитель-методист української мови і
літератури
Зугреської ЗОШ №9
Харцизької міської ради
Етап сприймання та первинного
усвідомлення матеріалу


Робота мовної лабораторії
Опрацювання мовознавчих понять
“Лінгвознай”

Дослід № 1. Розподіліть прикметники на два
стовпчики: ті, що пишуться з великої літери; ті, що
пишуться з малої літери. На які питання вони
відповідають? До якого розряду за значенням
належать?
мамина вишня, ластів'яче гніздо, Оленчин вінок,
Шевченкові твори, Миколині книжки, ведмежий
барліг
Виберіть правильне твердження:
1. Присвійні прикметники пишуться
А з великої літери, якщо вказують на належність тварині;
Б з малої літери, якщо вказують на належність людині;
В з великої літери, якщо утворені від імен і прізвищ
Заповніть пропуски


Іменник – це _______ частина мови, яка
означає ______ і відповідає на питання ______ і
______.
Іменники змінюються за _____ і _____,
належать до ______, _____ або _____ роду.
1. жіночого
2.предмет
3. самостійна
4. середнього
5. відмінками
6. хто?
7. що?
8. числами
9. чоловічого
Етап застосування знань






Пазл
Кластер
Вправа “Добери умову до тестового
завдання”
Вправа “Добери ключ”
Вправа “Добери дистрактори”
Вправа “Добери та обґрунтуй”
Пазл

Склади із частин тестове завдання
(використавши всі елеметни)

Склади із частин тестове завдання
(використавши лише потрібні елементи)
Формат тестового завдання
1. Запитання
А ….., …..
Б ….., …..
В ….., …..
Г ….., …..

У кожному рядку по 2 слова, рядок Б - ключ
Усі слова пишуться
з апострофом у рядку
медв…яний
грав…юра
черв…як
торф…яний
тьм…яний
пів…ями
св…ятковий
м…ятний
Усі слова пишуться з апострофом у рядку
А черв…як, тьм…яний
Б пів…ями, торф…яний
В м…ятний, св…ятковий
Г грав…юра, медв…яний

Формат тестового завдання
2. Запитання
 А …..
 Б ……
 В ……
 Г ……
У кожному рядку 1 фразеологізм, рядок В – ключ
Поясніть, які елементи виявилися зайвими і чому?
Позначте фразеологічне
сполучення, яке є синонімічним
до фразеологізму збити пиху
під п'ятою сидіти
танцювати під дудку
сам собі на умі
намилити шию
сміється сонечко
пів на п'яту
2. Позначте фразеологічне сполучення,
яке є синонімічним до фразеологізму
збити пиху
А танцювати під дудку
Б під п'ятою сидіти
В намилити шию
Г сам собі на умі


пів на п'яту, сміється сонечко
Кластер

Прочитайте слова, виконайте подані після них завдання,
які передбачають вибір слова, що містить певне мовне
явище. Оберіть правильні відповіді (їх може бути одна і
більше). Правильну відповідь позначте хрестиком Х.

1. легко, 2. просьба, 3. б'єшся, 4. молотьба,
5. доля, 6. друже, 7. юнак, 8. сім’я.
А Позначте слова з пом’якшеними звуками
Б Позначте слова, де букви Ю, Я, Є позначають два звуки
В Позначте слова, де відбувається уподібнення
1
А
2
3
4
5
Х
Х
Х
Х
Б
В
Х
Х
Х
Х
6
7
Х
Х
Х
8
Х
Добери умову до тестового
завдання

___________________________
А літо, літній, перелітний, влітку
Б старий, старість, постаритися, постаратися
В океан, океанічний, заокеанський, океанарій
Г лінь, лінивий, полінувався, лінія
Добери ключ
Усі слова пишуться через дефіс в рядку:
А українсько/німецький, вічно/зелений, пів/аркуша
Б_________________________________________
В темно/червоний, кисло/солодкий, вагоно/ремонтний
Г південно/східний, жовто/гарячий,сніжно/білий
Добери дистрактори
Усі слова пишуться без м’якого знака в рядку
А тон…ший, буквар…, майбут…нє
Б
В
Г
Добери та обґрунтуй
Риси характеру гусака-батька (за
оповіданням “Гусенятко”)?
А доброта
Д співчуття
Б милосердя
Е сміливість
В незалежність
Є винахідливість
Г любов до дитини
Ж вправність
Ґ мудрість
З рішучість
Завдання відкритого типу


Есе за опорними словами (на етапі
рефлексії)
Створення буклета
Есе


Пам’ятайте, що ви обмежені
обсягом цього аркуша, тому
плануйте висловлення
заздалегідь!
Пишіть розбірливо!
ЕСЕ
Ім’я __________________
Дата __________________
Тема есе: Які поезії Лесі Українки вам запам’ятались найбільше
Назва поезії____________________________________________________
Які думки вона у вас викликала____________________________________
_______________________________________________________________
Які почуття ____________________________________________________
_______________________________________________________________
Для мене сьогодні важливим було __________________________________
________________________________________________________________
Українська хата
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
___________________
____________________________________
__________________
__________________
__________________
__________________
Українська хата
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
____________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
_________
Знання, тільки
тоді знання, коли вони
набуті зусиллям своєї
думки, а не самою
пам'яттю.
Л.Толстой
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа