close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Що таке рівняння?
Рівність
з
невідомим
значенням змінної називають
рівнянням з однією змінною (або
рівнянням з одним невідомим).
Що таке корінь рівняння?
Значення змінної, для якого рівняння
перетворюється
у правильну числову рівність,
називають коренем
або
розв’язком рівняння
Що означає розв’язати
рівняння ?
Розв’язати рівняння означає
знайти всі його корені або
довести, що коренів немає
Які рівняння називаються
лінійними?
Рівняння виду
ax=b, у якому
a і b – деякі відомі числа,
а x – змінна,
називають лінійним рівнянням з
однією змінною
Розв’язати рівняння:
3х = 2
2
x
3
0х = 5
коренів немає
0х = 0
х – будь-яке
число
Скільки розв’язків може мати
рівняння? Від чого це залежить?
Коефіцієнти
ax=b –
лінійне
рівняння
a0
Корені
b/a
-єдиний
корінь
a=0,b0
коренів
немає
a=0,b=0
рівняння має
безліч коренів
S=a2
a
a
S
7
49
15
225
11
121
9
81
13
169
Квадрат ніколи не буває від’ємним !
Розв’язати приклади:
9
3
100
10
0
0
 36
256
----16
Як ви думаєте, як
називаються такі рівняння:
1
x  2x  3  0,
6
3x  6  0,
x  5x  0
2
2
2
Тема уроку:
Квадратним рівнянням називають рівняння виду
ax2+bx+c=0,
де x – змінна, a, b, c – деякі числа,
причому a0 .
a, b, c – коефіцієнти квадратного
рівняння
a – перший (старший) коефіцієнт;
b – другий коефіцієнт;
с – вільний член.
КВАДРАТНІ РІВНЯННЯ
ПОВНІ
НЕПОВНІ
Якщо перший коефіцієнт квадратного
рівняння дорівнює 1, то таке
рівняння називають зведеним
Наприклад,
x  2x  1  0;
x  4  0;
x  3x  0
2
2
2
Якщо в квадратному рівнянні
ax2+bx+c=0
хоча б один з коефіцієнтів b або с
дорівнює нулю, то таке рівняння
називається неповним квадратним
рівнянням
Розв’язати рівняння:
5x2=0;
5x2 - 14x=0;
2x2+3=0;
8x2-16=0
Значення
коефіцієнтів
bіс
Рівняння
Корені
b=c=0
ax2=0
x=0
b0,c=0
ax2+bx=0 x1=0,x2=-b/a
b=0,-c/a<0
ax2+c=0
коренів
немає
b=0,-c/a>0
ax2+c=0
x  
1, 2
c
a
Серед
поданих
рівнянь
вкажіть
квадратні і назвіть, чому дорівнюють старший
коефіцієнт, другий коефіцієнт і вільний член
кожного з них:
1) x  0;
2
2) x  0;
3) x 2  x  0;
2
4) x  1  0;
5) x 2  4x  2  0;
6)3x  x  6  0;
7)  2x 2  7 x  8  0;
8) x 3  x  9  0;
9)6  x 2  4x  0;
2
10)  x  2x  3  0.
3
2
Складіть
якому:
квадратне
рівняння,
у
1) старший коефіцієнт дорівнює -1,
другий коефіцієнт дорівнює -2, а
вільний член дорівнює 1,6;
2) старший коефіцієнт і вільний член
дорівнюють 2, а другий коефіцієнт
дорівнює 0.
Укажіть,
які
з
даних
рівнянь
є
зведеними, і перетворіть незведені рівняння у
зведені:
1)  x 2  8x  7  0;
2
2)16  6x  x  0;
1 2
3) x  x  5  0;
3
4)2x 2  6x  8  0;
2
5) x  5x  34  0;
2
6)  0,2x  0,8x  1  0.
Розв’яжіть рівняння:
1)5x  45  0;
2
2) x  8x  0;
2
3)2 x  10  0;
2
4)2 x  10x  0;
2
5)64x  9  0;
2
6) x  16  0
2
Як розв’язати рівняння
2
2х -6х+1=0
?
Підведення підсумків
1. З яким новим видом рівнянь ми
сьогодні познайомились?
2. Що таке квадратне рівняння?
3. Які є види квадратних рівнянь?
Домашнє завдання:
1) § 20, № 417, 418, 419
2) Повторити квадрати чисел від 1 до 20
3) Повторити формули скороченого
множення
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа