close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПОЕМА «МОЙСЕЙ» —
ОДНА З ВЕРШИН
ТВОРЧОСТІ І. Я.
ФРАНКА
«Мойсей» Франка — це
заповіт українському
народові.
О. Білецький
Протягом скількох років І. Франко
створював збірку «Зів’яле листя»?
А 1886–1896;
Б 1887–1897;
В 1886–1895
Скільки жмутків мала збірка
«Зів’яле листя»?
А Два;
Б три;
В чотири.
До якого жмутку збірки «Зів’яле
листя» належить поезія «Червона
калино, чого в лузі гнешся?»?
А До першого;
Б до другого;
В до третього.
Однією з високохудожніх перлин
української літератури є написання в
1905 році глибоко патріотичної
поеми Франка «Мойсей»
У передмові до поеми «Мойсей»
Франко писав: «Основною темою
поеми я зробив смерть Мойсея, як
пророка, не признанного своїм
народом».
скульптура Мікеланджело — образ
біблійного Мойсея.
•Якими думами сповнений вступ до поеми?
•Для чого пророк нагадує своєму народові про
рабське минуле і Божий задум?
•Чим керується Мойсей у своїх діях?
У поемі є притча про терен? Кого символізує ця
рослина?
•Чи доречним є порівняння іудеїв з тереном?
•Яке ваше враження від поеми «Мойсей»?
Поет змальовує Мойсея справжнім
народним ватажком. Він був повністю
відданий інтересам пригніченого народу,
усе життя, силу й здоров’я віддав йому.
•Кого звинувачує у своїх бідах Мойсей?
•Якими художніми засобами автор
розкриває образ Мойсея?
•Які риси притаманні характеру Мойсея?
•Чи є які хиби в Мойсея?
•Чому смерть Мойсея змусила народ
переглянути свої погляди і раптово
осягнути Боже призначення?
1. Центральний образ поеми — Мойсей.
2. Опис зовнішності.
3. Особлива місія Мойсея.
4. Відданість інтересам народу.
5. Важкі сумніви, внутрішня боротьба
пророка.
6. Трагізм долі Мойсея.
7. Віра в майбутнє.
Домашнє завдання
1. Вивчити напам’ять уривок з прологу до
поеми «Мойсей».
2. Аналіз поеми «Мойсей».
3. Характеристика образу Мойсея.
4. Скласти цитатний план до прологу поеми
«Мойсей».
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа