close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Презентація до уроку
«Розділові знаки в реченнях зі звертаннями»
Павленко Олена Василівна,
вчитель української мови та літератури
Розсохуватський навчально – виховний комплекс
«Дошкільний навчальний заклад –
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів» Катеринопільської
районної ради Черкаської області
Тема: Розділові знаки в реченнях
зі звертаннями
Мета: поглибити знання про розділові знаки в реченнях зі
звертаннями;формувати вміння правильно розставляти
розділові знаки та інтонувати речення зі звертаннями; розвивати
творчі вміння складати речення із звертаннями та
використовувати їх у усному та писемному мовленні; навчати
розрізняти речення , що виконують смислову і стилістичну
функції; виховувати любов до природних надбань української
держави та рідного краю.
Прочитати текст. Визначити тип і стиль мовлення. Дібрати
заголовок, який би виражав основну думку тексту. Виписати
речення зі звертаннями. Визначити роль звертань у реченнях.
СТЕП
Степе мій, урожайнику! Лежиш ти, повитий красою, шепочеш
стиглим колосом! Скільки раз на рік ти міняєш свою оздобу?
Навесні ти лежав чорнотілий, клубочився сизим маревом
випарів… Напоєний вологою, наснажений сонцем, прийняв ти в
лоно своє золотий засів.
Напоєний вологою, наснажений сонцем, прийняв ти в лоно своє
золотий засів. Потім зарум’янився, зазеленів першими сходами,
а згодом обіслався ніжними килимами – ярицвітами. Аж згодом
гойдав ти на собі хвилясту, зелену піну злаків, красувався
срібним колосом, цвів сережками, клубочився золотим пилом
квітування, половів хмарками і закипів золотим литвом
повнозерного колосу. І ось ми прийшли на твій поклик. Твої
недавні весняні сівачі стали женцями.
Яким же ти розкішним і багатим став, степе наш! Весело і любо
засівати тебе хлібом, зодягати, прикрашати тебе зелом молодих
лісів, напувати твої яри і вибалки срібноводдям ставків і озер.
Любо тебе заквітувати голубим льоном, червоними квітами
еспарцету, рожевими квітами конюшини… Весело обробляти
тебе, бо горнешся ти, красеню, до сівачів, господарів своїх.
Для них ти розквітаєш своєї красою, для них плодоносиш.
Завдання № 1
Переписати, вставляючи на місці крапок звертання.
Визначити відмінки іменників, якими виражене звертання. Пояснити
вживання розділових знаків.
Ото тобі, …, найбільше лихо, як в кузні тихо.
Горе тобі, …, якщо тебе корова рогом коле.
Міняй, …, сліпу кобилу на носату.
Мели, …, доки вітер не перестане.
Мели,…, бо погода тисне.
Держись,…, іде зима.
Поглянь,…, у воду на свою вроду.
Не смійся,…, ти не краще квасолі!
Надівай,…, ярмо коли волів не вгледів.
(Народна творчість).
Довідка.
Ковалихо(ковалю). Воле. Свате. Іване. Денисе. Хома. Козле. Горох. Пес.
Завдання № 2 Колективний аналіз схеми.
Розглянути схеми і скласти зв’язну розповідь про розділові знаки в
реченнях зі звертаннями.
1. Ο, …….
2. Ο! …….
3. ……., Ο, …….
4. ……., Ο.
Завдання № 3
Уставити замість крапок пропущені звертання, використовуючи
слова з довідки. Прочитати виразно відновлену поезію.
Поміркувати над задумом автора при створенні поданого
висловлювання.
Визначити вид звертань за будовою та спосіб їх вираження.
Назвати однорідні члени речення та з’ясувати їх стилістичну
роль.
Славтесь в нашім житті, і …., і …., і …..
Славтесь в нашім житті, …. .
Слався, …. ,
Революцій повстання , хай це знають і внуки, і діти.
Слався, …, що квітує рясними садами.
Славтесь ви, …, що нас підносили із нами,
Слався,…,
Молода і багата
Під ясними громами і дощами.
Довідка: дерева, ниво пожата, сонце, день наш світання , дорогі
заповіти , земле моя , віти, городи.
Завдання № 4
Переписати речення, розставляючи потрібні розділові знаки.
Підкреслити звертання і підмети.
Грай моя пісне як вітер сей грає.
Слово моя ти єдиная зброє ми не повинні загинуть обоє.
І тут можна помилитися Марійко у своїх здібностях.
Галю Риба вже прокинулась
Спи дитинко міцним сном.
Де ти фантазіє там радість і весна.
Через тумани лихі, через велике горе ти світиш мені моя зоре.
Зробити фонетичний розбір виділених слів.
Назвати односкладні речення. Визначити їх вид.
Завдання № 5
Перебудувати речення так, щоб іменники у називному відмінку
(підмети) стали звертаннями.
Громадянин Іваненко гарно виступив на зборах.
Сонце ласкаве зігріває весняні сходи.
Брат поспішав до школи.
Ліси шумлять зеленими кронами дерев.
Трави забуяли після рясного дощу.
Чудова українська пісня завжди лунає на святах.
Мрії так часто супроводжують мене.
Записати трансформовані речення . Пояснити розділові знаки.
Зробити синтаксичний розбір другого речення
Завдання № 6
Дібрати закінчення до прислів’я. Назвати звертання, їх вид.
1. Мовчи, глуха …
… завтра свято
2. Їж, Мартине, …
… а ти, Марку, грай!
3. Хоч нічого не виходить, …
… давай, бабо, сало
4. На тобі, небоже, …
… мати ще підкине
5. Ні сіло, ні впало, …
… що мені негоже
6. Гуляй, тату, …
… менше гріха
Перевірте правильність виконання
1. Мовчи, глуха …
… менше гріха
2. Їж, Мартине, …
… мати ще підкине
3. Хоч нічого не виходить, …
… а ти, Марку, грай!
4. На тобі, небоже, …
… що мені негоже
5. Ні сіло, ні впало, …
… давай, бабо, сало
6. Гуляй, тату, …
… завтра свято
Завдання № 7 Робота в групах
Скласти речення зі звертаннями ,
використовуючи подані фразеологізми.
Пояснити, у якому значенні використано
фразеологізми у побудованих реченнях.
1 група: мати довгого язика, бути в добрій пригоді,
довести до гріха, впиватися очима, мати серце з перцем.
2 група: іти по гарячих слідах, як п’яте колесо до воза, з
кам’яним лицем, витрішки ловити, не мати клепки.
Гра «Хто краще?»
Заслуховування складених речень
і визначення найкращих
Вправа «Мікрофон»
Сьогодні я засвоїв, що…
Сьогодні я навчився …
Домашнє завдання
Вивчити § 23. Написати твір-мініатюру, взявши за
основу народне прислів’я «Хто вчиться змолоду, той не знає
на старість голоду». У творі використовуйте звертання.
Список використаних джерел:
Література:
1. Рідна мова: Підручник для 8 кл. загальноосвіт.навч. закл./ М.І.
Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук. – Київ:
Освіта, 2008.
2. Омельчук С.А., Ляшкевич А.І. Усі уроки української мови у 8
класі. - Харків: Основа, 2008.
3. Глазова О.П. Рідна мова. 8 клас: Плани-конспекти уроків. Харків: Веста: Ранок, 2003.
4. Федоренко В.Л. Енциклопедія інтелектуальних ігор на уроках
української мови. - Харків: Основа, 2007.
5. Знайшов – не скач, згубив – не плач: Українські прислів’я,
приказки, усталені вирази та порівняння, загадки /Упорядник К.Л.
Яніцька. – Київ: Довіра, 2006.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа