close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Практична робота №1
Тема: складання алгоритмів для виконавців у словесній формі і у графічному
вигляді. Виконання алгоритмів.
Мета: навчитися складати алгоритми для виконавців у словесній формі, і у
графічному вигляді. Навчитися виконувати створені алгоритми.
Обладнання: Дошка для писання крейдою або маркером, (дана) інструкція.
Структура уроку
1. Організаційний момент.
2. Актуалізація опорних знань.
3. Інструктаж з ТБ.
4. Виконання практичної роботи
5. Підбиття підсумків уроку, виставлення оцінок.
6. Домашнє завдання.
Хід уроку
1. Організаційний момент
Вітання з класом. Перевірка присутності і готовності учнів до уроку.
Перевірка виконання домашнього завдання.
2. Актуалізація опорних знань
Дати означення або пояснення понять, виділених нижче жирним, і
порівняти їх з поданими.
Алгоритм — це запис скінченої послідовності вказівок, виконання
яких призводить до розв'язання певної задачі.
Виконавець (алгоритму) — це жива істота (людина або тварина) або
автоматичний пристрій (робот, електронна обчислювальна машина тощо),
спроможна діяти відповідно з алгоритмом.
Система вказівок виконавця — це множина (сукупність) всіх
вказівок, які може виконувати даний виконавець.
Середовище виконання алгоритму — об'єкти, з якими працює
виконавець у процесі виконання алгоритму.
Властивості алгоритму: дискретність, визначеність, виконуваність,
скінченність, результативність і масовість.
Словесна форма подання алгоритму — запис алгоритму у вигляді
послідовності команд, кожна з яких має свій порядковий номер і записана
мовою людською спілкування, наприклад, українською. Допустимі вставки
— математичні формули.
Графічна форма подання алгоритму — подання алгоритму блоксхемою. У цьому випадку кожну вказівку записують у зображенні
геометричної фігури (блоці) певного вигляду. Блоки з’єднують між собою
стрілками, які вказують напрям переходу до виконання наступної вказівки.
3. Інструктаж з ТБ
4. Закріплення вивченого матеріалу
Завдання 1. Подати у словесній і графічній формах алгоритм
знаходження величини виразу
(a – b)∙(c – d),
де a, b, c, d — дані дійсні числа.
Розв'язання (синім кольором подано коментар-тлумачення, що не є
складовою алгоритму).
1. Увести величини змінних a, b, c, d. У результаті виконання цієї вказівки
виконавець запам’ятовує введені дані як величини відповідних
змінних.
2. Обчислити величину різниці (a – b) і результат запам’ятати як
величину змінної x.
3. Обчислити величину різниці (c – d) і результат запам’ятати як
величину змінної y.
4. Обчислити величину добутку x ∙ у і вивести результат.
Завдання 2. Є посудина місткістю 8 л, заповнена рідиною, і дві
порожні посудини місткістю 5 л і 3 л. Подати у словесній і графічній формах
алгоритм одержання в одній з посудин 1 літру рідини і повідомлення, в якій
саме.
Розв'язання.
1.
2.
3.
4.
5.
Наповнити 3-літрову посудину з 8-літрової.
Перелити з 3-літрової посудини в 5-літрову.
Наповнити 3-літрову посудину з 8-літрової.
Наповнити 5-літрову посудину з 3-літрової.
Вивести повідомлення: «1 л одержано в 3-літровій посудині»
Завдання 3. Обчислити шлях за швидкістю і часом руху. Записати
алгоритм у словесній формі.
Словесний запис алгоритму:.
1. Ввести швидкість v і час руху t.
2. Обчислити шлях за формулою S = v·t.
3. Вивести шлях S.
Завдання 4. Щоб не запізнитися на наступний урок, семикласник має
навчитися складати свої речі в рюкзак за 15 секунд. Обчисліть згідно з
поданою блок-схемою, скільки разів встигне скласти свої речі семикласник
за x хвилин перерви при x = 10, 15, 20.
5. Підбиття підсумків уроку
Виставлення оцінок.
6. Домашнє завдання
1. Опишіть розмовною мовою алгоритм приготування вашої улюбленої
страви.
2. Складіть блок-схему алгоритму обчислення виразу a2 + b2.
3. Намалювавши будинок з димарем, виконайте алгоритм, поданий блоксхемою
4. Виконайте алгоритм, поданий у словесній формі.
1. Прочитай слово (за вибором вчителя).
2. Виділи і запиши закінчення.
3. Виділи і запиши основу.
4. Виділи і запиши корінь.
5. Виділи і запиши префікс.
6. Виділи і запиши суфікс.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа