close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Начальнику управління охорони
історичного середовища
___________________________
___________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
___________________________
(адреса проживання, телефон)
___________________________
ЗАЯВА
Прошу надати висновок про можливість та умови здійснення містобудівних,
архітектурних і ландшафтних перетворень на території історичного ареалу
міста у разі реалізації намірів забудови земельної ділянки щодо об’єктів,
реконструкція яких здійснюється на підставі містобудівних умов та обмежень
забудови земельної ділянки _________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
(вказати назву об’єкта містобудування)
за адресою: вул. _______________________________________ у м. Львові.
Перелік документів, що додаються:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
“____“___________ 20__ року
___________
(підпис)
________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
Перелік документів, що додаються:
1. Копії сторінок паспорта громадянина України (ст. 1, 2, 11, завірені
заявником) – 1 примірник.
2. Нотаріально посвідчений документ, що дає право представляти
інтереси зацікавленої особи у Львівській міській раді (при необхідності) (копія,
завірена заявником) – 1 примірник.
3. Документ, який засвідчує право власності або користування
земельною ділянкою, на якій розташований об’єкт будівництва (копія,
завірена заявником, державного акта на право власності на землю чи на
право постійного користування земельною ділянкою або договір оренди) – 1
примірник.
4. Документи, що засвідчують право власності заявника на об’єкт
нерухомості чи його частину – свідоцтво про право власності, витяг з реєстру
про право власності та правовстановлюючі документи (договір купівліпродажу, договір дарування або міни, свідоцтво на спадщину) (копії, завірені
заявником) – 1 примірник.
5. Технічний паспорт на об’єкт нерухомості чи його частини (копія,
завірена заявником) – 1 примірник.
6. Ситуаційний план (схема) місцезнаходження земельної ділянки (у
довільній формі) (оригінал, підписаний заявником) – 1 примірник.
7. Витяг з земельного кадастру (копія, завірена заявником) – 1
примірник.
8. Топографічне знімання (М 1:500), виконане ліцензованою
організацією, яке відображає існуючу ситуацію (термін придатності якого 2
роки), з нанесеними червоними лініями та завіреною наявністю інженерних
мереж і перевірене відділом інженерних споруд, транспорту та геослужби
управління архітектури департаменту містобудування (копія, завірена
заявником) – 1 примірник.
9. Ліцензія проектувальника на проектні роботи (копія, завірена
керівником проектної організації) – 1 примірник.
10. Фотофіксація земельної ділянки та об’єкта нерухомості (з
оточенням) (оригінал, підписаний заявником).
11. Містобудівний розрахунок з техніко-економічними показниками
запланованого об’єкта будівництва (схема використання земельної ділянки,
ескіз забудови, функціональні, об’ємно-архітектурні, планувальні рішення,
розрахунок інженерних комунікацій, виконаний на підставі технічних умов на
інженерне забезпечення, транспортного обслуговування та благоустрою з
існуючою забудовою і з дотриманням чинних нормативних документів,
розгортка забудови вулиці).
12. Історико-містобудівнеобгрунтування, погоджене у встановленому
порядку (копія, завірена заявником) – 1 примірник.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа