close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Порядок заповнення чеків із розрахункових книжок та їх
використання.
1. Чеки заповнюються від руки чорнилом, кульковою ручкою або з
використанням технічних засобів. Підписуються чеки чорнилом або
кульковою ручкою.
2. Назва отримувача вписується після слова «Кому».
3. Підчас розрахунків за товари (виконані роботи, інші послуги) у рядку
«Списати за цим чеком» зазначається загальна назва товарів (виконані
роботи, інші послуги), а а також номер та дата рахунка, за оплату якого
виписаний чек.
4. Чеки підписує власник книжки або за його дорученням уповноважена
особа, яка має право підпису. Чеки скріплюються відбитком печатки
чекодавця.
5. Будь-які виправлення в чеку не дозволяються.
6. Власнику забороняється передавати чекову книгу будь-якій юридичній
або фізичній особі, а також підписувати незаповнені бланки чеків та
засвідчувати їх відбитком печатки.
7. Розрахункові чеки підписуються тільки для безготівкових
перерахувань з рахунку чекодавця на рахунок отримувача коштів і не
підлягають оплаті готівкою.
8. Головні бухгалтери підприємства, які ведуть розрахунки чеками,
зобов’язані періодично перевіряти:
 Правильність використання чеків особою, яка уповноважена їх
підписувати.
 Правильність виведення залишків ліміту на корінцях чеків, а на
зворотному боці останнього перевіреного корінця чека має
робитися відмітка за підписом головного бухгалтера (заступника
головного бухгалтера) чекодавця.
 Відповідність суми на корінцях чеків записам з особового
рахунка в банку.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа