close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1
Алгоритм роботи з методикою «12 тварин» Б. К. Пашнєва
Цілі і задачі:
 виявлення індивідуальних типологічних рис особистості;
 відстеження якісних особистісних змін у процесі розвитку особистості учня;
 виявлення основних рис характеру та тимчасових психічних станів;
 інформація про особистісні риси та внутрішній світ обстежуваного;
Контингент, вікові категорії: вікових обмежень практично не існує, обстеження за цією методикою
можна проводити як з дітьми молодшого, так і старшого віку (і навіть із дорослими).
2. Організація дослідження
Матеріали та обладнання: наочний матеріал (малюнки 12 тварин у вигляді плакату або на дошці),
аркуші, олівці, ручки.
Тварини: сова, заєць, ведмідь, ящірка, павич, лисиця, лев, миша, рись, голуб, олень, собака.
Інструкція. «Підпишіть, будь ласка, аркуші — ваше прізвище та ім’я, вік, сьогоднішнє число та клас, у
якому ви вчитеся. Далі проставте у стовпчик номери від 1 до 12. А тепер уявіть, що ми потрапили до
зоопарку, де знаходяться різні тварини. Ось список 12 тварин — подивіться уважно та під номером 1
запишіть істоту, яка вам подобається найбільше і до якої б ви прийшли перш за все. Тепер під номером
12 запишіть тварину, яка вам не подобається більше за всіх. Далі під номером 2 поставте тварину, що
подобається із тих, що зосталися у списку, під номером 11 — що не подобається. Так працюйте і надалі
(3 — 10, 4 — 9…). Таким чином, ми отримали ранжувальний ряд, тобто розставили цих тварин за
ступенем привабливості для вас.
Тепер подивіться у свій список і підкресліть однією прямою лінією ту тварину, на яку, як вам здається,
ви схожі. Двома рисками — ту тварину, на яку хотіли б бути схожими. І хвилястою лінією — істоту, на
яку б ніколи не хотіли бути схожими».
Процедура тестування: слідкуйте, щоб діти не заважали одне одному. Вони не повинні оцінювати та
пояснювати свій вибір вголос.
Інтерпретація результатів. Необхідно знати, що істота, яку поставили не перше місце, вказує на
конституційні риси. Тварина, яку підкреслено однією чи двома рисками, вказує на особливості
характеру, які були сформовані у процесі адаптації до реальності. Зверніть увагу, на якому місці у
списку стоїть істота, з якою дитина себе ідентифікує — можна зробити висновок про стан самооцінки.
Необхідно пам'ятати, що це особистісна методика і інтерпретувати її вголос потрібно вкрай обережно!
Якщо на першому місці собака, це свідчить про тягу та потребу у спілкуванні, вірність, чуйність,
піклування, надійність. Людина є чутливою до відтінків відношення, потребує емоційного контакту.
Має широке коло знайомих та друзів, легко сходиться з людьми, комунікабельна, виявляє цікавість та
інтерес до людей. Метою цього типу особистості є спілкування, дружба та теплі відносини. Заради цього
людина здатна підтримати думку більшості, навіть якщо з нею не згодна. Якщо ви вважаєте, що схожі
на цю тварину, ви, напевно, уникаєте самотності та соціальної ізоляції, готові піти на компроміси.
Лев виказує такі риси характеру, як активність, енергійність, почуття власної гідності, гордість,
лідерство. Ця людина потребує незалежності та значних досягнень, в неї досить високий рівень
самооцінки. Це суто чоловічий тип характеру, що за допомогою сили прагне досягти власті, впливовості
та безпеки. Якщо ви схожі на лева, то ви доволі чутливі до схвалення себе іншими, у вас розвинений
інстинкт самозбереження. Ви не переносите неповаги до себе, може повестися агресивно, проте ви
доволі обережні. Демонструєте підвищену вимогливість до себе та інших. Уникаєте ситуацій невдачі.
Якщо першою ви поставили рись, то ви екстраверт (спрямовані назовні), можливо, часто буваєте
агресивним, дратівливим, прагнете емоційного збудження. Ви рухливі, для вас кращим захистом є
напад, діє активно-захисна реакція. Якщо ви підкреслили рись однією рискою, ви імпульсивні, спочатку
дієте, потім міркуєте. Любите демонструвати свою силу, незалежність. Можете бути дуже жорстким,
схильні до лідерства, але за допомогою залякування та агресії. Якщо рись підкреслена двома рисками,
ви, можливо, відчуваєте нервово- психічне напруження.
Вам найбільше подобається павич? Тоді ви, напевне, любите демонструвати себе і свої здібності. Вам
властиві самолюбство, гордість, а також егоїстичність. Ви прагнете дивувати, потребуєте підвищеної
уваги, любові та турботи, маєте схильність до маніпулювання іншими. Як людина артистична, можете
бути інфантильною та навіть капризною. Вас відрізняє розвинена уява.
2
Якщо приваблює лисиця, ви прагнете поваги та успіху і добиваєтеся цього за допомогою
самоствердження. Ви можете бути людиною дуже хитрою. Щоб досягти впливовості та визнання,
схильні вдаватися до різноманітних маніпуляцій, інтриг, навіть обману, схильні до фантазування.
Заєць на першому місці говорить про тривожність, боязкість, невпевненість у собі та обережність. Ви,
напевне, прагнете безпеки, досягаєте її за рахунок втікання, уходу, уникання. Доволі песимістично
ставитеся до життя, іноді випробовуєте дитячі форми поведінки. Якщо вам здається, що ви схожі на
зайця, для вас характерно неприйняття себе. У вашій поведінці простежується тенденція до уникання
невдач, тобто ви настроєні не відчувати особливого щастя при успіхах, а от невдачі переживаєте дуже
сильно, гостро відчуваєте провину та приниження. Ви прагнете не бути гіршим за інших та уникаєте
успіхів, шукаєте можливості відмови, не здатні адекватно дібрати завдання, вибираючи або дуже прості,
або дуже складні задачі. Коли раптом щось вийшло, вважаєте, що «так склались обставини», вам
«просто поталанило», зате невдачі приписуєте тільки собі.
Якщо перше місце займає ведмідь, ви прагнете стабільності та спокою, і досягаєте цього, спираючись
на постійність. Реагуєте і приймаєте рішення доволі повільно, і вас не треба підганяти. Можна сказати,
що ви — флегматик, доволі консервативний, спокійний, почуваєте себе захищеним. Іноді буваєте
впертим та агресивним, потребуєте «економії сил», тобто лінощі вам теж властиві. Ведмідь — зниження
рухливості нервових процесів, флегматичність. У вас легко формуються та закріплюються звички,
особливо це стосується динамічних стереотипів. Ви схильні турбуватися, якщо перед вами стоїть
проблема вибору. Якщо цю тварину ви підкреслили двома лініями, вам властива відчуженість,
відгородженість. Ви чітко усвідомлюєте свою імпульсивність та неврівноваженість, конфліктність і
прагнете стабільності на рівноваги.
Вам імпонує сова — тоді, швидше за все, ви інтроверт, самодостатні та трохи замкнені у собі, навіть
ізольовані. Вам властиве відчуження та стриманість, ви мало залежите від думки оточуючих. Ви доволі
мовчазний, прагнете приховувати свої справжні відчуття та думки, дещо сором'язливий та обережний.
Якщо ви підкреслили це слово однією рискою, ви прагнете незалежності, ви замкнені, відгороджені та
самодостатні. Ви, напевне, не дуже любите спілкуватися.
Першим у списку виступає олень — ви чутливі, сентиментальні, естетичні, замріяні, тактовні,
розсудливі та врівноважені. Це скоріше жіночий тип характеру. Ви дуже вимогливі до своїх моральноетичних якостей, вас відрізняє благородство та совісність. Хоча ви і любите спілкуватися, у вас небагато
друзів, ви більше схильні до самотності, можна сказати, що ви інтроверт. Достатньо працелюбні, але
рішення приймаєте важко. Любите мріяти та фантазувати, рідко живете теперішнім. Зостаєтеся вірним
своїм звичкам, не любите змін. Якщо не можете чогось досягти, легко стаєте обережним та
відлюдькуватим.
Голуб на початку вашого списку вказує на серйозність, акуратність, поблажливість, конформність,
невпевненість у собі, сором'язливість, залежність. Ви схильні звинувачувати себе, частіше за все
несправедливо. Прагнете гармонії, злагоди, співчуття, намагаєтесь уникати конфліктів та боротьби,
схильні поступатися. Вам властиві такі риси, як миролюбство та дружелюбність. Довго переживаєте
невдачі, тривожні, схильні довго відчувати провину, емоційно нестабільні. Більше реагуєте на негативні
стимули.
Мишу на першому місці ставлять люди обережні, тривожні, залежні та пасивні. Ви потребуєте турботи,
опіки, захисту. На небезпеку реагуєте пасивно-оборонною реакцією, можливий комплекс
неповноцінності, дитячі форми поведінки, відмова від пошуку. Вам інколи хочеться щезнути, ви
відмовляєтесь від боротьби та опору. Можливо, у вас занизька самооцінка, ви відчуваєте слабкість та
провину, не сприймаєте себе позитивно, дуже самокритичні. Вам потрібен відпочинок на самоті. Якщо
мишу підкреслено двома рисками, така людина «ховається за хворобою», прагне бути маленькою, щоб
її опікували. їй хронічно недостатньо спокою, відпочинку, вона почувається винною, приниженою та
одинокою.
Якщо на першому місці у вас ящірка, ви відчуваєте тривогу та глобальну невпевненість у собі. Ви
людина неврівноважена, імпульсивна та проворна, дещо легковажна та безвідповідальна, іноді вдаєтеся
до лестощів та хитрощів. Вам не завадить трохи самоорганізації, інакше ви завжди будете підлеглим.
Якщо вам здалося, що ви схожі на ящірку, ви відчуваєте емоційну напругу, у вас дуже низька здібність
до саморегуляції, ви неврівноважені та збудливі. Якщо хотіли б бути схожим на ящірку — ви скоріше
за все дезадаптовані, відчуваєте негативний емоційний стан, тривогу, смуток, навіть відчай.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа