close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ТЕРМОДИНАМІКА.
- перший закон термодинаміки .Q = A +  
U  Q  A
m
A  pV = RT

∆U =
- робота газу
3 m
3
RT = PV ( ∆U – зміна внутрішньої енергії газу, U - внутрішня енергія
2 
2
газу)
Назва
Визначення Рівняння
A
Ізохора
V=const
Q=U
А= 0
Ізобара
p=const
U=Q+pV
А=pV
Ізотерма
Адіабата
T=const
Q=const
Q=A
U=-A
ТЕПЛОВИЙ БАЛАНС
Qвід=Qотрим
Q=cmT - теплота нагрівання (охолодження)
Q=rm - теплота пароутворення (конденсації)
Q=m - плавлення (кристалізація)
Q=qm - згорання палива
ТЕПЛОВІ МАШИНИ

A Q1  Q2
- коефіцієнт корисної дії

Q1
Q1
Q  Q2
T T
,  max  1 2
 1
Q1
T1
ГІДРОСТАТИКА, ГІДРОДИНАМІКА
p
Fдавл
,
S
p  gh (тиск на глибині h).
  Vm -
густина тіла.
FA  gжидVтела ( сила Архімеда ).
F1 F2
- (гідравлічний прес).

S1 S2
h  const
Fп.н.  l
- закон сполучених посудин.
сила поверхневого натягу рідини.
КРАПЛЯ: F = 2σπR,
ПІПЕТКА: d =
mG
, N - кілкість крапель
N
2
- висота підйому рідини в капілярі
gr
2
Капілярний тиск Р =
, R – радіус капіляра
R
2
Надлишковий тиск в краплі: Р 
R
Eп.н.  S - енергія поверхневої сфери
h
ВОДЯНИЙ ПАР. ВОЛОГІСТЬ ПОВІТРЯ
Ρа - кількість водяного пару в 1 м3
Ρн – максимальна кількість водяного пару при даній температурі в 1 м3
Насичений водяний пар (табл.)

φ = ф 100 %
н
рп - парціальний тиск водяного пару
рн – тиск насиченого водяного пару при даній температурі (табл.)

рп
100 %
рн
МАССА ВОДЯНОГО ПАРУ В ПРИМІЩЕННІ
m = ρ aV = ρh V φ
∆ m = m2 – m1 = ρhV – ρ h V φ
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа