close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ЗАТВЕРДЖУЮ
Головний лікар КЗОЗ «ХМКЛШНМД
ім. пр. О.І.Мещанінова»
_______________О.О.Ковальова
м. Харків
28.01.2015 р.
П Р О Т О К О Л № 39/1
засідання комітету з конкурсних торгів торгів КЗОЗ «ХМКЛШНМД ім.пр.О.І.Мещанінова»
щодо розгляду та вивчення конкурсних пропозицій на закупівлю товару:
20.11.1 Гази промислові (кисень медичний). 20.11.11-70.00 – кисень
ПРИСУТНІ:
Манойло В.О. – голова комітету з конкурсних торгів – заступник головного лікаря з економічних
питань
Буколова Н.В. – заступник голови комітету – головний бухгалтер
Жибер С.Г. – член комітету з конкурсних торгів - заступник головного лікаря з технічних питань
Ізвекова О.В.- член комітету з конкурсних торгів – юрисконсульт
Махортова О.І. – член комітету з конкурсних торгів – провізор
Гібкін О.М. – начальник відділу матеріально-технічного постачання
Підгірна О.М. - секретар комітету з конкурсних торгів – економіст з праці.
Засідання є правомочним на прийняття рішень щодо порядку денного.
ПОРЯДОК ДЕННИЙ:
1. Розгляд та вивчення пропозицій конкурсних торгів на предмет закупівлі товару: 20.11.1 Гази
промислові (кисень медичний). 20.11.11-70.00 – кисень.
СЛУХАЛИ:
Голову комітету з конкурсних торгів Манойло В.О., яка повідомила, що засідання присвячене
розгляду та вивченню пропозицій конкурсних торгів, які були подані на торги, оголошені на вебпорталі Уповноваженого органу 23.12.2014р. №156(23.12.2014), №218663 на предмет закупівлі товару:
20.11.1 Гази промислові (кисень медичний). 20.11.11-70.00 – кисень.
Голова комітету з конкурсних торгів Манойло В.О. нагадала, що комітетом з конкурсних торгів
отримано пропозиції від трьох учасників, що здатні забезпечити потреби лікарні у кисні медичному.
Розкриття пропозицій відбулося 28.01.2015 року, протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів
№5.
Комітетом з конкурсних торгів детально розглянуті пропозиції учасників з додержанням порядку
реєстрації, а саме пропозиції:
1. Товариства з обмеженою відповідальністю «Ді Пі Ейр Газ»;
2. Командитного товариства «ТОВ «Запорізький автогенний завод» і Компанія»;
3. Приватного акціонерного товариства «Харківський автогенний завод».
За результатами розгляду пропозицій конкурсних торгів учасників було встановлено:
1. У пропозиції Товариства з обмеженою відповідальністю «Ді Пі Ейр Газ» (вх. № 1 від
28.01.2015р.) виявлено невідповідність умовам Документації конкурсних торгів на закупівлю товару:
20.11.1 Гази промислові (кисень медичний). 20.11.11-70.00 – кисень, а саме:
1.1. У довідці, яка містить загальні відомості про підприємство відсутні наступні дані:
- особа (прізвище, ім'я та по батькові, посада, зразок підпису), яка уповноважена підписувати
документи, пропозицію конкурсних торгів від імені Учасника;
- особа (прізвище, ім'я та по батькові, посада, зразок підпису), яка уповноважена підписувати
договір.
Форма довідки «Загальні відомості про учасника» не відповідає формі, визначеній Замовником у
Додатку 1 Документації конкурсних торгів.
Голова комітету з конкурсних торгів Манойло В.О. наголосила, що зазначений факт підтверджує
невідповідність пропозиції Учасника умовам документації конкурсних торгів.
Дане питання поставлене на голосування.
«За» проголосували одноголосно.
1.2. Голова комітету з конкурсних торгів Манойло В.О. повідомила, що відповідно до
довіреності № ДО 27/01-15 від 27.01.2015 р. інтереси учасника - Товариства з обмеженою
відповідальністю «Ді Пі Ейр Газ» під час проведення процедури закупівлі доручено представляти
менеджеру ТОВ «Ді Пі Ейр Газ» - Кузнєцову О.М. (паспорт серія ВВ № 570492, виданий Єнакіївським
МВ УМВС України у Донецькій області 24 вересня 1998 р.).
Пропозиція Товариства з обмеженою відповідальністю «Ді Пі Ейр Газ» у своєму складі не
містить довідок, визначених у п. 6 розділу ІІІ Документації конкурсних торгів щодо підтвердження
інформації про відсутність підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі та відхилення
його пропозиції відповідно до ст. 17 Закону, а саме, довідок, виданих компетентними органами на ім’я
Кузнєцова О.М. - службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти
його інтереси під час проведення процедури закупівлі, таких як:
- оригінал або нотаріально завірена копія інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру
осіб, які вчинили корупційні правопорушення, виданої відповідним структурним підрозділом
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України (за місцезнаходженням учасника) не
раніше дати оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів, щодо відсутності/наявності в
такому реєстрі службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його
інтереси під час проведення процедури закупівлі;
- оригінал або нотаріально завірена копія довідки Департаменту/управління (відділу)
інформаційно-аналітичного забезпечення МВС України (за місцезнаходженням учасника) про
відсутність/наявність судимості та непритягнення/притягнення до кримінальної відповідальності
службової (посадової) особи учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час
проведення процедури закупівлі, видану не більше місячної давнини відносно дати розкриття
пропозицій конкурсних торгів.
Голова комітету з конкурсних торгів зазначила, що пропозиція конкурсних торгів Учасника
містить вищезазначені довідки лише на ім’я генерального директора ТОВ «Ді Пі Ейр Газ» ЛобоваВ.М., проте цього недостатньо для визнання відповідності пропозиції вимогам п. 6 розділу ІІІ
Документації конкурсних торгів.
Дане питання поставлене на голосування.
«За» проголосували одноголосно.
1.3. Відповідно до п. 2 Медико-технічних вимог, визначених у Додатку 3 Документації
конкурсних торгів, Учасник, оскільки не є виробником, у складі своєї пропозиції надає завірені
підписом уповноваженої особи та печаткою Учасника копії:
 ліцензії виробника на виробництво лікарських засобів;
 реєстраційні посвідчення на кисень медичний;
 сертифікат якості від виробника на лікарський засіб – кисень медичний рідкий;
 свідоцтво про атестацію аналітичної лабораторії виробника.
Проте згідно умов п. 2 Медико-технічних вимог перераховані довідки мають бути завірені
підписом та печаткою* виробника.
Голова комітету з конкурсних торгів наголосила, що зазначений факт підтверджує
невідповідність пропозиції умовам документації конкурсних торгів.
Дане питання поставлене на голосування.
«За» проголосували одноголосно.
1.4. Оригінал гарантійного листа ТОВ «Ді Пі Ейр Газ» про змогу поставляти необхідну кількість
кисню медичного, яка зазначена Замовником в оголошенні про проведення процедури закупівлі, не
містить посилання на номер та дату оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого
органу, як того вимагає п. 2 Медико-технічних вимог ДКТ.
1.5. Всупереч умов п. 2 Медико-технічних вимог, визначених у Додатку 3 Документації
конкурсних торгів, ТОВ «Ді Пі Ейр Газ» не надано у складі пропозиції гарантійний лист від виробника
кисню медичного рідкого, про наявність підписаного договору на 2015 рік на поставку кисню
медичного рідкого, з зазначеним терміном дії та об’ємом поставки.
Натомість Учасник у складі своєї пропозиції надає копію договору комісії від 04.01.2010 року
№2553, укладеного з виробником кисню медичного - ТОВ «Дари природи» терміном дії до 31.12.2015
року, на предмет реалізації газів газоподібних.
Проте зазначений факт не дає змоги визнати пропозицію як таку, що відповідає умовам п. 2
Медико-технічних вимог ДКТ, про що наголосила голова комітету з конкурсних торгів Манойло В.О.,
оскільки гарантійний лист виробника відсутній.
Дане питання поставлене на голосування.
«За» проголосували одноголосно.
1.6. Всупереч умов п. 3 Медико-технічних вимог, визначених у Додатку 3 Документації
конкурсних торгів, ТОВ «Ді Пі Ейр Газ» не надано у складі пропозиції довідки у довільній формі про
можливість поставки кисню медичного впродовж 5 (п’яти) годин з моменту заявки.
Голова комітету з конкурсних торгів наголосила, що зазначений факт підтверджує
невідповідність пропозиції умовам документації конкурсних торгів.
Дане питання поставлене на голосування.
«За» проголосували одноголосно.
2. До пропозиції Командитного товариства «ТОВ «Запорізький автогенний завод» і
Компанія» (вх. №2 від 28.01.2015р.) зауважень немає. Документи надані в повному обсязі та
відповідають вимогам замовника, зазначеним у документації конкурсних торгів. Замовником не
встановлені обставини для відмови в участі у процедурі закупівлі Командитному товариству «ТОВ
«Запорізький автогенний завод» і Компанія» відповідно до ст. 17 Закону, учасник відповідає
кваліфікаційним критеріям, визначеним ст.16 Закону та Документацією конкурсних торгів.
Голова комітету з конкурсних торгів Манойло В.О. запропонувала допустити до оцінки
пропозицію даного учасника та поставила питання на голосування.
«За» проголосували одноголосно.
3. До пропозиції Приватного акціонерного товариства «Харківський автогенний завод»
(вх.№3 від 28.01.2015р.) зауважень немає. Документи надані в повному обсязі та відповідають вимогам
замовника, зазначеним у документації конкурсних торгів. Замовником не встановлені обставини для
відмови в участі у процедурі закупівлі Приватному акціонерному товариству «Харківський автогенний
завод» відповідно до ст. 17 Закону, учасник відповідає кваліфікаційним критеріям, визначеним ст.16
Закону та Документацією конкурсних торгів.
Голова комітету з конкурсних торгів Манойло В.О. запропонувала допустити до оцінки
пропозицію даного учасника та поставила питання на голосування.
«За» проголосували одноголосно.
За результатами обговорення питання порядку денного члени комітету з конкурсних торгів
УХВАЛИЛИ:
1. Відхилити пропозицію конкурсних торгів Товариства з обмеженою відповідальністю
«Ді Пі Ейр Газ» на підставі п. 3 частини першої ст. 29 Закону України «Про здійснення
державних закупівель» від 10.04.2014 року №1197-VII зі змінами, а саме: «пропозиція
конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів».
2. Допустити до оцінки пропозиції Командитного товариства «ТОВ «Запорізький
автогенний завод» і Компанія» та Приватного акціонерного товариства «Харківський
автогенний завод», подані на предмет закупівлі товару: 20.11.1 Гази промислові (кисень
медичний). 20.11.11-70.00 – кисень.
3. Оприлюднити інформацію про відхилення пропозиції відповідно до вимог ст. 29, ст. 10
Закону України «Про здійснення державних закупівель» та повідомити учасника, пропозицію
якого відхилено, у строки, визначені законодавством – протягом трьох робочих днів.
Голосували: «за» – 7 членів комітету, «проти» - 0, «утримались» - 0.
Голова комітету з конкурсних торгів :
Члени комітету:
В.О. Манойло
Н.В. Буколова
С.Г. Жибер
О. В. Ізвекова
О.І. Махортова
О.М. Гібкін
О.М. Підгірна
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа