close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
Аналіз виховної роботи за I семестр 2014 -2015 н. р.
2014-2015 навчальний рік є особливим з точки зору ведення виховної
роботи. В контексті нових викликів, що постали перед країною,задля
консолідації суспільства в закладі посилено національно-патріотичний характер
навчання та виховання, передбачено використання у виховній роботі з учнями
кращих традицій та звичаїв Українського народу.
Виховна робота школи спланована також і на громадянську освіту та
виховання, превентивне виховання та правову освіту, формування здорового
способу життя та фізичного здоров’я, морального здоров’я, трудове виховання,
родинне виховання та роботу з батьками.
Управління виховною роботою школи здійснюють заступник директора з
виховної роботи Шкатула Л.П. та педагог-організатор Півень С.О., ________.
На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю
та розвитку їх творчих здібностей у школі організовано роботу гуртків за
інтересами.
Для учнів 1 - 11 класів працювали гуртки та спортивні секції:
-
спортивний баскетбольний гурток (кер. Півень С.О.);
гурток інформатики (кер. Діденко О.А.);
краєзнавчий гурток (кер. Кохно С.Й.)
Педагогічний колектив школи працює над виховною проблемою:
«Виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої, національно свідомої
особистості здатної до саморозвитку і самовдосконалення».
Протягом першого семестру в школі було організовано і проведено
різноманітні заходи, що забезпечують виховну роботу в усіх її напрямках.
Координація всіх виховних заходів відбувається на щотижневому
плануванні. Контроль виховного процесу здійснюється адміністрацією школи.
Видаються відповідні накази щодо проведення тематичних тижнів, тижнів з
безпеки життєдіяльності, місячників цінісного ставлення особистості та інших
виховних заходів.
Сьогодні школа - це передусім простір життя дитини, де вона здійснює
перші кроки життєтворчості, готується до самостійної участі у соціальній
діяльності. Педагоги прагнуть вибудувати виховний простір так, щоб він сприяв
гармонізації відносин між дітьми і вчителями, школою і родиною.
Завдання виховної системи:
•
Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого,
життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і
приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.
•
Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості,
розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.
•
Розвивати дитяче
громадянського виховання.
самоврядування
як
осередок
самореалізації
•
Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та
розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів
соціального та благодійного напрямків.
•
Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.
•
Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють
формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення
можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху.
Система виховної роботи школи забезпечує:
•
активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;
•
організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з
педагогами, класними керівниками;
•
розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий
розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;
•
згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних
творчих справ, участь у проектах;
•
соціальну захищеність і підтримку учнів;
•
співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями,
об’єднаннями, колективами;
•
співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами
з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;
•
концентрацію сил педколективу за пріоритетними напрямками
виховної роботи.
Управління
шкільною
виховною
системою
здійснюється
через
конкретизацію цілей виховання, розширення видів діяльності, введення
інновацій у виховний процес, діяльність соціально – психологічної служби
розширення взаємодій з середовищем. Пошук сучасних шляхів і засобів
виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить
одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу. Тому в школі
визначено коло питань для приоритетного вирішення сутності виховного
процесу, функцій, які спрямовані на розв’язанні проблеми становлення творчої
особистості.
У центрі виховного процесу є особистість – її нахили, здібності, потреби,
інтереси, соціальний досвід, самосвідомість, характер. Уся виховна робота
2
школи спрямована на кінцевий результат — випускника Школи життєтворчості,
який повинен володіти наступними якостями, вміннями.
Основними принципами
життєтворчості є:
організації
виховного
простору
школи
•
Максимально можлива свобода учня у виборі форми та міри власної
участі у виховному просторі;
•
Створення сприятливих можливостей щодо розвитку та здійснення
життєтворчості учня, набуття та реалізації ним індивідуально-особистісних
технологій життєтворчості.
•
Заохочення учня до визначення власних цілей та завдань, вироблення
індивідуального плану участі у виховному просторі.
•
Врахування особистісних особливостей учня: його досвіду, рівня
знань, здібностей, стилю життя, актуального стану його життєвої
компетентності.
•
Орієнтація на самостійну активну участь учня у виховному просторі;
•
Обов’язковий самоаналіз та самооцінку учнем власних результатів.
Виховна робота реалізується за такими напрямками:
ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей;
ціннісне ставлення особистості до природи;
ціннісне ставлення особистості до мистецтва;
ціннісне ставлення особистості до праці;
ціннісне ставлення особистості до себе.
- виховання громадянської свідомості через учнівське самоврядування,
формування активної життєвої позиції;
- виховання правової культури та профілактика правопорушень;
- пропаганда здорового та безпечного способу життя. Психологічна
підтримка учнів та вихованців;
- національно-патріотичне виховання;
- еколого-натуралістичне виховання, краєзнавство;
- культурологічне виховання;
- організація позаурочної діяльності учнів через гурткову роботу.
Кожний напрям відбито в річному плані роботи школи в доступному обсязі.
Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку та
самореалізації особистості кожного учня.
Протягом першого семестру 2014-2015 н. р. в школі
традиційні тематичні дні та тижні, загальношкільні заходи.

День знань: святкова лінійка і перший урок.
3
були проведені
Лінійка була проведена на достатньому рівні. (Учнівське самоврядування, 11
кл., педагог – організатор Посна В.А.) Слід відмітити активність батьків на
шкільних заходах.

«Олімпійський тиждень». Спортивні змагання для учнів 5-11 класів.
(вч. фіз.. культури, педагог – організатор Півень С.О.)

Тематичні класні години щодо вшанування пам’яті жертв голодомору
та політичних репресій.
Треба відмітити роботу учнівського самоврядування класів, які
підготували тематичні виставки, повідомлення про «Голодомори 32-33 років».
Особливо подякувати дітям 8 класу Козинець К., Драч А., Єщенко Е., Коган Е.,
Захаровій О. (Кл. керівник Шегеньова Н.Г.
21листопада учні 1- 6 класів мали можливість відвідати шкільний
музей, де оформлена виставка – реквієм «Скорботна свічка пам’яті людської».
(зав. музеєм Кохно С.Й.)
Урок – реквієм «Голодомор – непоправна втрата для України», 6 кл.,
кл. керівник Пономаренко Н.В.

Всеукраїнський місячник шкільних бібліотек. (Жовтень)
«Хто багато читає, той багато знає»8 кл., Шегеньова Н.Г.,
«У світі казки чарівної», шкільний бібліотекар Ткаченко Г.І., кл.
керівник 4 класу Лігостова Л.Б.
Акція «Подаруй дитині книгу»
Акція «Здай макулатуру, збережи дерево!»

Місячник української писемності та мови.(Листопад) (
«Шевченківські читання», вч. укр.. мови і літератури Васильєва І.Д.
«Вернісаж українських пісень», вч. муз. Мистецтва Махотка В.Л.
«Україна моя барвінкова», кл.керівник Кудря Л.Г.

Місячник морально-правового виховання . Тиждень права. (Грудень)
«Ми помандруємо в світ науки, що правознавством звуть», вч. історії
та правознавства Лебединська О.Є.
«Знай свої права, дитино»2кл.

Співпраця з Червоним хрестом.
Благодійна акція «Щедрий врожай»
Благодійна акція «Іграшка - дітям»
Передані речі, одяг, іграшки, взуття, книги на суму більше 3 тис. грн.

Спортивне свято «Ігри патріотів» (вч. фіз.. культури, педагог –
організатор Півень С.О.)

Уроки мужності, уроки-зустрічі з військовослужбовцями. Вшанування
учасників бойових дій АТО.
3кл., «За Україну, за її волю, за честь , за славу, за народ», кл. керівник
Джоган Н.П.
8 кл., «Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна тільки
Батьківщину », кл. керівник Шегеньова Н.Г.
9 кл., «Хоробрі серця», кл. керівник Тканова Л.Г.
4
1 і 2 кл., урок мужності до Дня Збройних сил України. Зустріч з
бійцями АТО. Кл. керівники Чумаченко А.М. , Кудря Л.Г.
Благодійний концерт в підтримку воїнів АТО.

Благодійні ярмарки в підтримку захисників. За перший семестр було
передано близько 7 500 грн. (Учнівське самоврядування, педагог організатор
Півень С.О., всі класні керівники учні,вчителі школи)

Спортивне свято до Дня Захисника Вітчизни. (Спортивні змагання для
учнів ЗШ №21, 23, 15)

Тематичні класні години до річниці визволення м. Кіровограда від
німецько-фашистських загарбників.
«Пам'ять про минуле дає надії на майбутнє», 1 кл., кл. керівник
Чумаченко А. М.

День Святого Миколая, 1 кл. і 2 кл.

Свято Нового року ( ШПД, педагог – організатор Посна В.А.)

Учні школи є активними глядачами концертів у Кіровоградській
філармонії
В школі розроблені плани-заходи та відповідно до цих планів проводяться
заходи щодо Виконання Закону України «Попередження насильства в сім’ї»,
заходи з питань протидії проявам ксенофобії, расової та етнічної дискримінації в
українському суспільстві та серед дітей, заходи щодо профілактики дитячої
безпритульності та бездоглядності серед неповнолітніх, заходи щодо виконання
Концепції реалізації державної політики у сфері протидії поширенню
наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних
речовин.
Щоденно контролюється стан відвідування учнями занять, проводяться
рейди з профілактики правопорушень та злочинності серед учнів, соціального
захисту «Урок», «Відповідальність починається з мене».
Велика увага у школі надається профілактиці правопорушень. Для
здійснення
превентивного
виховання
створено
Раду
профілактики
правопорушень, до якої увійшли дирекція школи, класні керівники, шкільний
психолог та голова батьківського комітету школи. На засіданні Ради
профілактики розглядаються випадки порушень поведінки учнями, схильними
до правопорушень.
Треба сказати, що на внутрішкільному обліку стоять 13 учнів. На кожного
учня, який стоїть на обліку, заведено окремі папки
індивідуальних
спостережень, в них відображено індивідуальну роботу з цими учнями, а саме:
проведені бесіди, відвідування вдома, бесіди представників служби сім’ї та
молоді, участь у різних видах діяльності, в гуртковій роботі, а також фіксуються
зміни, що відбуваються у поведінці та свідомості учня ( за результатами
анкетування, спостережень, опитувань). Проводився постійний контроль за
відвідуванням учнями школи, аналіз стану відвідування.
Рада профілактики працює згідно плану роботи, проводить рейди
обстеження матеріально-побутових умов життя учнів, розробляє систему
5
індивідуальної та колективної роботи з учнями, схильними до правопорушень.
На засідання ради запрошуються батьки учнів, які порушують поведінку.
Соціальним педагогом школи ведеться журнал відвідування учнями навчальних
занять, протягом першого уроку соціальний педагог школи збирає дані про
відсутніх учнів, з’ясовує причини відсутності. Якщо причина не підтверджена
документально (відсутні довідка від лікаря чи заява батьків), з учнем та його
батьками проводиться індивідуальна робота класним керівником, дирекцією
школи, у разі повторних пропусків занять без поважних причин особиста справа
цього учня розглядається на Раді профілактики.
З метою профілактики правопорушень проводяться хвилинки пізнання
«Відповідальність підлітків за скоєні правопорушення», «Незнання закону, не
звільняє від відповідальності» та інші. Проступки учнів-правопорушників
розглядаються на класних зборах, засіданнях шкільного учнівського
парламенту, шкільних лінійках.
За планом заходів школи з метою превентивного виховання учнів та
профілактики злочинності в заклад були запрошені дільничний інспектор,
фахівці служби у справах дітей, представники кримінальної міліції.
У навчальному закладі значна увага приділяється створенню належних умов
для навчання учнів соціальних категорій. В закладі у першому семестрі 20142015 н. р. навчається ___ дитини, позбавлені батьківської опіки, __ дитини –
інваліда, ___ дітей з багатодітних сімей, ___ дітей, які виховуються у неповних
сім’ях, ___ дітей, які виховуються матір’ю-одиначкою, ___ дітей-напісиріт, ___
дітей, які виховуються у неповних сім’ях, ___ дітей з кризових сімей. Всі учні
мають безперешкодний доступ до навчання. Протягом семестру в закладі
проводилися обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей –
інвалідів, дітей позбавлених батьківського піклування та дітей кризових сімей.
Волонтерами школи проводяться доброчинні акції «Милосердя», «Серце до
сердця» ( було зібрано речі, іграшки, книжки на суму близько 3 тисяч гривень).
У школі працює психологічна служба. Практичним психологом проводиться
серед учнів діагностика правопорушень за допомогою анкет, тренінгів.
Профілактика здійснюється під час корекційно-розвиваючих занять, тренінгів,
індивідуальних бесід і консультацій на правову тематику.
У школі проводиться ряд заходів на правовиховну тематику. Під час «Тижня
правових знань» класні керівники спільно із вчителем правознавства, учнями
готують виховні години у вигляді «круглих столів», брейн-ринги, усні журнали
на теми «Конвенція прав дитини – міжнародний документ для твоїх ровесників
у світі», «Жити за законами держави», «Права і обов’язки громадян України»,
проводяться конкурси малюнків, стіннівок «Ми – майбутнє України», « Наші
права та обов’язки».
Велику роль відіграє індивідуальна робота з батьками і відвідування
учителями сімей своїх учнів вдома, індивідуальні бесіди та консультації.
6
Проводиться батьківський лекторій, де розглядалися такі питання як:
турбота батьків про використання дітьми вільного часу;
виховання дітей у сім’ї;
заохочення та покарання дітей у сім’ї.
Основним у правовиховній роботі класного керівника та школи в цілому з
неблагополучними сім’ями повинен бути індивідуальний підхід на основі
глибокого знання внутрішніх сімейних стосунків.
Однією із основних форм правового виховання є чітка організація контролю
за станом відвідування. Класний керівник разом з батьками веде роботу з
попередження пропусків без поважних причин.
Здоров’я є необхідною умовою благополуччя та задоволення всіх інших
потреб. Цим самим педагогічний колектив школи здійснює практичне
виконання Указу Президента України від 15.03.2002р. № 258/2002 «Про
невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та
утвердження здорового способу життя». У зв’язку з цим вся робота школи з
даного питання підпорядковується одній меті – формування у дітей і підлітків
орієнтації на здоровий спосіб життя.
Педагогічний колектив школи для розв’язання даного питання визначає такі
пріоритети у своїй діяльності по збереженню і зміцненню здоров’я дітей:
сприяти забезпеченню умов пропаганди здорового способу життя
серед учасників навчально-виховного процесу;
організовувати та проводити спортивно-масові заходи серед учнівської
молоді;
здійснювати роботу з батьківською громадськістю з питань збереження
і зміцнення здоров’я дитини;
залучати місцеві органи самоврядування, громадські організації до
проведення превентивних заходів щодо профілактики негативних проявів і
дитячому та молодіжному середовищі;
проводити щорічні медичні огляди працівників школи та учнів;
формувати культуру здоров’я у підростаючого покоління шляхом
проведення позакласних та позашкільних спортивно-масових заходів.
Для організації роботи широко залучаються різні категорії працівників
школи – заступники директора з навчальної та виховної роботи, практичний
психолог, педагог-організатор, медична сестра, бібліотекар, класні керівники,
учителі-предметники.
Кожного року у школі проводяться тижні з безпеки життєдіяльності.
Протягом першого семестру були проведені тижні з безпеки життєдіяльності:
1.
Тиждень знань Правил дорожнього руху на тему «Руху правила єдині
– поважати їх повинні!». За результатами проведення Тижня кращими з
організації та проведення заходів були визнані наступні: «Знай і виконуй
правила дорожнього руху» (кл. керівник Кудря Л.Г., «Азбуку міста вивчай і
добре її пам’ятай» , «Будь обережним на дорозі» (кл. керівник Пономаренко
7
Н.В., Шегеньова Н.Г. ), «Я учасник дорожнього руху» (кл. керівник Зороляк
А.О.). Протягом Тижня відбулося засідання батьківського лекторію «Моя
дитина – учасник дорожнього руху».
2.
Тиждень безпеки життєдіяльності «Вогнище – це романтично, проте
дуже небезпечно!» Відповідно до тематики Тижня в закладі були проведені
заходи:
Загальношкільна лінійка за участю учнів 1-11 класів, присвячена
проведенню Тижня знань пожежної безпеки на тему : «Вогнище – це
романтично, проте дуже небезпечно!» (педагог-організатор Півень С.О.);
Практичне заняття для учнів 10 -11 класів «Надання першої
долікарської допомоги при опіках» (медична сестра Усатенко О.Ю.)
Бесіда для учнів 8 класу "Як запобігти трагічним наслідкам пожеж"
(Шегеньова Н.Г.)
Вікторина – змагання з пожежної безпеки для учнів 9 класу
" Бережись вогню» (Тканова Л.Г.)
Виступ агітбригади учнів 7 класів "Юний пожежник" для учнів 5-7 кл.
(Зороляк А.О., Півень С.О.)
Учні 6 класу відвідали Музей пожежної охорони, кл. керівник
Пономаренко Н.В.
Учні початкових класів разом з класними керівниками, їхніми батьками
приймають активну участь у всіх перерахованих вище заходах. Слід відмітити
роботу Чумаченко А.М., Кудрі Л.Г, Джоган Н.П., Лігостової Л.Б. Вихователі
ГПД Паливода О.М. і Іщенко Ю.В. є постійними помічниками вчителів
початкових класів.
Проводиться робота з попередження дитячого травматизму серед учнів.
Проведено планові бесіди з попередження травматизму, інструктажі, додаткові
лекції з правил поведінки на водоймищах, порядку дій населення при
виявлення вибухонебезпечних предметів, пожежі, надання допомоги
потопаючому. В школі постійно аналізується стан дитячого травматизму.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в нашому закладі
здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків,
створення безпечних умов навчання.
Належна роль відводиться таким учнівським структурам, як учнівське
самоврядування, волонтерський загін. Учні школи під керівництвом досвідчених
педагогів при підготовці і проведенні різних за формою заходів, проявляють
зацікавленість у пошуку матеріалів, сценаріїв для їх проведення. Вони завжди є
активними учасниками тематичних лекцій, практичних занять, психологічних
тренінгів, круглих столів, семінарів із актуальних тем пропаганди здорового
способу життя та інших позакласних шкільних заходів.
Учнівське самоврядування
З метою виховання у молоді високих моральних цінностей, ефективності
розв`язку проблем, що можуть виникнути у подальших життєвих ситуаціях,
сприянню розвитку лідерського потенціалу та самовдосконалення дітей та
юнацтва у школі було створено учнівське самоврядування, на органи якого було
покладено виконання наступних функцій:
8

Забезпечення порядку в школі, чергування по школі, в класах;

Проведення загальношкільних зборів лідерів, звітно-виборчих
конференцій (2 рази на рік);

Робота збереженню шкільного майна;

Робота по благоустрою території школи «Двомісячник благоустрою»;

Підготовка і проведення конкурсів, свят, змагань;

Контроль відвідування учнями школи;

Заслуховування звітів органів учнівського самоврядування;

Робота трудового об`єднання старшокласників;

Участь у розробці плану роботи школи на новий навчальний рік.

Шкільна виборча кампанія. Робота самоврядування.

Участь представників нашої школи в сесії міського парламенту дітей
та роботі комісій міського парламенту дітей (Васильєв О. та Захарова О.)
В цьому навчальному році організовано роботу координаторів центрів
учнiвського самоврядування. Діяльність органів учнівського самоврядування в
школі сприяє згуртуванню шкільного колективу, розвитку громадянської
позиції, процесу соціалізації учнів, більш ефективному їх входженню в доросле
життя. Школа керується інтересами й потребами дітей, прагне стати осередком,
де учні не лише вчаться, а й відбуваються як особистості, живуть повноцінним,
духовним життям.
Необхідно планувати виховну роботу так, щоб допомогти дитині визначити,
чим саме її сім'я, школа, вулиця, місто найкращі. Чому наша країна нам дорога.
Давати дітям необхідно таку інформацію, що її діти здатні зрозуміти і
обговорити зі своїми друзями.
Під час проведення виховних заходів з молоддю доцільно використовувати
навчальні дебати, що є важливим засобом розвитку в учнів критичного
мислення та навичок аргументованого висловлювання.
Особливої уваги потребують питання превентивного виховання, які
передбачають впровадження системи підготовчих та профілактичних дій
педагога, спрямованих на запобігання формуванню в учнів негативних звичок,
рис характеру, проявів асоціальної поведінки.
Зусилля педагогів мають бути спрямовані на формування в учнів
відповідальності, правомірності шляхів і засобів їх реалізації, моральних
якостей, які б регулювали їхню поведінку.
Важливим в питаннях профілактики дитячої жорстокості та насильства є
проведення належного сімейного виховання, відродження сімейних цінностей,
підвищення ваги виховної функції сім'ї та підняття її авторитету, підготовка
підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя.
З огляду на ймовірність швидкоплинної зміни ситуації, навчальним закладам
у взаємодії з органами державної влади, батьківською громадськістю,
неурядовими організаціями бути готовими гнучко реагувати на прояви тих чи
інших тенденцій, застосовувати сучасні інформаційні та інші технології задля
надання психологічної та педагогічної допомоги дітям та їх батькам.
9
10
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа