close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
ПРОБЛЕМНИЙ СЕМІНАР
Тема: Організація роботи над науково-методичною проблемою «Удосконалення
освітньо-виховного процесу, спрямованого на успішний розвиток дитини через створення
акмеологічного середовища, впровадження
акмеологічної
освітньої технології
«Створення ситуації успіху», сучасних технологій формування духовної культури»
(І-й рік).
Стратегічна мета: переведення навчально-виховного процесу на якісно вищий рівень формування акмеологічного середовища, у якому відбувається цілісний розвиток кожного
суб’єкта педагогічного процесу.
Прогнозований результат: якісна освіта, успіх кожного вихованця, креативний педагог,
створення садка розвитку дитини.
Завдання:
- сформувати уявлення про акмеологічні засади сучасної освіти;
- впроваджувати технології освіти відповідно до вимог сучасності, у тому числі за рахунок
використання ІКТ;
- сприяти створенню системи науково-пошукової, експериментальної діяльності педагогів
щодо інтегрованого застосування акмеологічного, компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів до організації освітньо-виховного процесу;
- створювати колективний досвід шляхом розробки нової науково-методичної проблеми.
І етап – теоретико-діагностичний (2014-2015 н.р.)
№
з/п
1
2
3
4
ЗМІСТ
Акмеологія .–наука XXI століття
«Акмеологія як наука XXI століття, що
визначає головний принцип в е р ш и н н і с
т ь як методологічну базу устремління в
майбутнє, як теорію соціального ідеалу
особистості, реалізації власної мети,
досягненню "АКМЕ".
Підвищення рівня якості освіти через
формування акмеологічного середовища
(Консультація)
- Обґрунтування вибору, актуальність і
новизна;
- формування мети та завдань роботи;
- розробка плану роботи;
- прогнозування можливих результатів.
(Обговорення проблеми)
«У будь-якому проекті важливий фактор –
віра в успіх. Без віри успіх неможливий».
У.Джеймс.
Ознайомлення з акмеологічними
технологіями:
- технологія «Створення ситуації успіху»;
- педагогічна система Лінди Ллойд та
система «SELF-ESTEEM»;
- система селф – мейд.
Анонс психолого-педагогічної та
методичної літератури з обраної теми,
проблеми
Термін
Відповідал
ьний
вересень
Завідуюча
Методист
Завідуюча
Вихователь
- методист
Практични
й психолог
Вихователь
-методист
Відм
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа