close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ
УДК: 378.014.25 (477.73)
ДРНТІ
Багмет М.О., Гуцалова М.В., Матяж С.В., Палагнюк Ю.В.
ІНТЕГРАЦІЙНІ ДОРОБКИ ЧОРНОМОРСЬКОГО
ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ПЕТРА
МОГИЛИ
Миколаїв – 2014
2
ЗМІСТ
1.
I.
ВСТУПНА ЧАСТИНА
3.II.
Досвід
навчально-наукового
4
центру
з
європейської
та
10
євроатлантичної інтеграції
2.
III.
Виконання гранту, отриманого від комісії Європейського Союзу за
26
програмою Жана Моне
IV. Реалізація
V.
євроінтеграційної
теми
за
тематичним
планом
Міністерства освіти і науки України
96
ДОДАТКИ
113
Монографії та брошури, що засвідчили інтеграційні доробки ЧДУ
імені Петра Могили
114
Матеріали щодо вивчення громадської думки про європейські
стандарти на півдні України
141
Програми інтеграційних заходів університету
149
VI. ЛІТЕРАТУРА
312
3
Укладачі:
1.
Багмет Михайло Олександрович – доктор історичних наук,
професор, академік Української академії політичних наук, Заслужений діяч
науки і техніки України, проректор з науково-педагогічної роботи та питань
розвитку,
завідувач
кафедри
державної
політики
та
менеджменту
Чорноморського державного університету імені Петра Могили;
2.
Гуцалова
Марина
Володимирівна –
магістр
політології,
помічник проректора з науково-педагогічної роботи та питань розвитку
Чорноморського державного університету імені Петра Могили, член
Громадської організації «Українська асоціація європейських студій»;
3.
Матяж Світлана Володимирівна – кандидат наук з державного
управління, старший викладач кафедри соціальної роботи, психології та
педагогіки Чорноморського державного університету імені Петра Могили;
4.
Палагнюк Юліана Вікторівна – кандидат політичних наук,
доцент, докторант кафедри державної політики та менеджменту, завідувач
кафедри Жана Моне Чорноморського державного університету імені Петра
Могили.
4
І. ВСТУПНА ЧАСТИНА
5
Історія Чорноморського державного університету імені Петра Могили
розпочалася
в
1996
р.,
коли
була
заснована
Миколаївська
філія
Національного університету «Києво-Могилянська академія». У 2002 р. згідно
Розпорядження Кабінету Міністрів України на базі філії був утворений
Миколаївський державний гуманітарний університет ім.. Петра Могили, який
у 2008 р. згідно урядового рішення був реорганізований у Чорноморський
державний університет імені Петра Могили.
Зараз це класичний університет, який зайняв провідні позиції у
Південному регіоні України, де вже існують власні нормативи, традиції,
звичаї і де кожен викладач та студент має унікальні можливості виявити себе,
пізнати навколишній світ, слухати та бути почутим.
У представленій депонованій роботі висвітлюється тільки невелика
частина інтеграційних доробок ЧДУ імені Петра Могили. Мова буде вестись
про здобутки науковців, викладачів і студентів Інституту державного
управління, факультетів політичних наук й соціології, які в ході підготовки
кадрів нової генерації намагаються вивчати й імплементувати у південному
регіоні кращі світові й європейські освітянські та соціальні стандарти. Все
що спрямовано на інтеграцію закладу у світове навчальне й наукове
середовище, підвищення якості майбутніх спеціалістів та рівня викладання за
допомогою міжнародних організацій, а також утвердження авторитету
університету за кордоном.
Авторами
даного
інтеграційних проектів:
депонування
є
такі
найактивніші
виконавці
6
Багмет М.О. – Заслужений діяч науки і техніки України, Відмінник
освіти України, проректор університету, доктор історичних наук, професор;
Гуцалова М.В. – магістр політології, помічник проректора з науковопедагогічної роботи та питань розвитку, член Громадської організації
«Українська асоціація європейських студій»;
Матяж С.В. – кандидат наук з державного управління, старший
викладач факультету соціології, заступник директора Інформаційного центру
Європейського Союзу в Миколаєві;
Палагнюк Ю.В. – кандидат політичних наук, доцент, докторант кафедри
державної політики та менеджменту ЧДУ імені Петра Могили.
На рубежі 2013-2014 рр. Україна потрапила в надзвичайно складно
політичну та й економічну ситуацію. З болем відмічаючи про це 29 січня
2014 р. перший Президент України Л.М. Кравчук на позачерговій сесії
Верховної Ради констатував: «Держава перебуває на межі громадянської
війни». А все почалося з Євромайдана, коли в кінці 2013 р. Уряд прийняв не
зовсім умотивоване рішення щодо призупинення роботи відносно підписання
у Вільнюсі Угоди про асоціацію України з Європейським Союзом.
Виходячи з того, що напередодні як в центрі, так і в регіонах
проводилася величезна євроінтеграційна робота, то варто хоча б коротко
нагадати цей процес, що розгортався на загальнодержавному і міжнародному
рівнях.
Під час XV саміту між ЄС та Україною, який відбувся 19 грудня 2011
року, лідери Євросоюзу та Президент України В.Ф. Янукович погодили текст
Угоди про Асоціацію. А 30 березня 2012 року у Брюсселі глави переговорних
делегацій її парафували.
Влітку 2013 року Міністр закордонних справ України Л.О. Кожара у
Брюсселі підкреслив, що підписання Угоди про Асоціацію з Європейським
Союзом на саміті «Східного партнерства», який відбудеться восени 2013
року у Вільнюсі було і є пріоритетом для України.
7
Щоправда, напередодні Вільнюського саміту у листопаді 2013 р. Уряд
України прийняв рішення щодо призупинення підготовки документів
відносно Угоди. Але, все ж таки, варто розглянути даний документ, бо згідно
з його умовами, він заклав би якісно нову правову основу для подальших
взаємин між Україною та ЄС, а й слугуватиме стратегічним орієнтиром для
проведення
системних
соціально-економічних
реформ
в
Україні,
широкомасштабної адаптації законодавства України до норм і правил ЄС.
Важливим елементом угоди є положення про створення поглибленої та
всеохоплюючої зони вільної торгівлі. Україна розглядає Угоду про асоціацію
як важливий крок на шляху наближення в перспективі до наступного етапу –
підготовки до вступу в ЄС.
Повний текст даної Угоди англійською мовою у 2013 році ще не став
відкритим для загального доступу. Але за ініціативою Фонду Конрада
Аденауера експерти Київського інституту Євроатлантичного співробітництва
та їх партнери першими підготували 50-ти сторінковий аналіз Угоди, де
зазначено наступне: «Ніколи раніше Європейський Союз не надавав жодній
із країн, що не мала статус кандидата на вступ, такої широкої та
документально зафіксованої перспективи, як це зроблено в Угоді про
асоціацію».
Угода про асоціацію налічує понад тисячу сторінок, а за своєю
структурою складається з преамбули, семи частин, 43 додатків та трьох
протоколів. Вона охоплює такі аспекти співробітництва.
У частині «Преамбула, загальні цілі та принципи» окреслюється
підґрунтя, яке існує сьогодні для укладення Угоди про асоціацію між
Україною та ЄС, зокрема, визнання з боку ЄС європейського вибору та
європейських устремлінь України як європейської країни, що поділяє з ЄС
спільну історію і спільні цінності, а також визначені цілі угоди, серед яких –
створення асоціації, поступове зближення між Україною та ЄС на основі
спільних цінностей, поглиблення економічних та торговельних відносин,
8
зокрема, шляхом створення Зони вільної торгівлі, посилення співробітництва
у сфері юстиції, свободи і безпеки.
Частина
«Політичний
діалог
і
реформи,
політична
асоціація,
співробітництво та конвергенція у сфері закордонних справ та політики
безпеки» містить положення, реалізація яких має сприяти розвитку і
зміцненню політичного діалогу у різних сферах, у т.ч. поступові конвергенції
позицій України з ЄС у сфері зовнішньої та безпекової політики.
У розділі визначені цілі політичного діалогу, ключовою з яких є
запровадження політичної асоціації між Україною та ЄС. Серед інших цілей поширення міжнародної стабільності та безпеки, зміцнення поваги до
демократичних принципів, верховенства права та належного урядування,
прав
людини
та
фундаментальних
свобод,
поширення
принципів
незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та непорушності
кордонів, співробітництва у сфері безпеки та оборони.
Серед ключових напрямів взаємодії – співробітництво з метою
поширення регіональної стабільності; зміцнення миру та міжнародного
правосуддя,
зокрема,
шляхом
імплементації
Римського
статуту
Міжнародного кримінального суду; забезпечення поступової конвергенції у
сфері зовнішньої і безпекової політики, включаючи Спільну політику
безпеки
та
оборони,
попередження
конфліктів,
нерозповсюдження,
роззброєння та контроль за озброєнням, боротьбу з тероризмом тощо.
У частині Угоди «Юстиція, свобода і безпека» визначені напрями
взаємодії у відповідних сферах. Важливою метою співробітництва є
утвердження верховенства права та зміцнення відповідних інституцій,
зокрема у сфері правоохоронної діяльності та встановлення правосуддя,
насамперед зміцнення судової системи, покращення її ефективності,
гарантування її незалежності та неупередженості.
9
Одним з елементів співпраці є забезпечення належного рівня захисту
персональних даних у відповідності до кращих європейських та міжнародних
стандартів.
З метою управління міграційними потоками угодою передбачається
запровадження всеохоплюючого діалогу щодо ключових питання у сфері
міграції, включаючи нелегальну міграцію, протидію торгівлю людьми тощо.
Крім того, в даному документі чітко окреслені такі пріоритети:
1.
Зближення між Україною та ЄС на основі спільних цінностей, а
також посилена участь України в програмах Європейського Союзу.
2.
Транскордонне співробітництво в галузі зовнішньої політики та
політики безпеки, зокрема – у попередженні конфліктів та у військовій сфері.
3.
Наближення України до європейських стандартів у галузі права
та внутрішніх справ шляхом сприяння розвитку принципів правової держави,
демократії та прав людини в Україні, а також підтримки боротьби з
корупцією, налагодження ефективної роботи органів юстиції та поліпшення
захисту даних.
4.
Посилення співробітництва в галузі економіки шляхом створення
поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС та Україною,
налагодження секторальної співпраці в більше ніж 30 сферах, зокрема – у
сільському господарстві, промисловості, енергозабезпеченні або в захисті
прав споживачів.
5.
Налагодження
нових
форматів
співробітництва,
надання
фінансового сприяння, створення платформи громадянського суспільства.
Метою даного депонованої рукопису, який підготовлено у вигляді
монографії, є коротке формулювання суті Угоди про асоціацію України з ЄС
та висвітлення послідовних кроків Чорноморського державного університету
імені
Петра
Могили
щодо
здійснення
науково-просвітницьких
євроінтеграційних заходів серед студентів, викладачів і співробітників у
південному регіоні України.
10
ІІ. ДОСВІД НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО
ЦЕНТРУ З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ТА
ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ
11
Першим кроком в реалізації науково-просвітницьких євроінтеграційних
заходів в Чорноморському державному університеті імені Петра було
створення у жовтні 2006 року Навчально-наукового центру з європейської та
євроатлантичної інтеграції України. Це було здійснено згідно Наказу ректора
університету професора Л.П. Клименка. Положення про Центр було
погоджено з тодішнім Першим заступником Міністра освіти і науки України
Б.М. Жебровським, головою координаційної ради Громадської Ліги УкраїнаНАТО кандидатом політичних наук С.Ф.Джерджом і директором Інституту
трансформації суспільства професором О.І.Соскіним.
На
початку
євроінтеграційних
існування
Центру
була
інформаційно-просвітницьких
розроблена
заходів,
які
програма
почали
впроваджуватися не тільки у вищих, а й загальноосвітніх закладах
південного регіону. Уже через 2–а роки керівники Центру успішно звітували
про виконання даної програми на різних Всеукраїнських та регіональних
форумах. Особливо активізувалася дана робота у 2008 та 2009 роках, коли на
замовлення Міністерства освіти і науки України виконувався проект на тему
«Реалізація інформаційно-просвітницьких заходів з питань європейської та
євроатлантичної інтеграції України в Миколаївській області». Участь у
даному проекті сприяла виконанню таких цікавих заходів:
12
- проведенню серії семінарів для директорів шкіл районів і викладачів
суспільних дисциплін з питань європейської та євроатлантичної інтеграції;
започаткуванню
1.
лекторіїв
з
питань
європейської
та
євроатлантичної інтеграції, запрошення для виступів перед населенням
районів представників Центру ЧДУ імені Петра Могили, експертів, науковців
тощо;
організації учнівських конкурсів на краще представлення переваг
2.
України в разі вступу до європейських та євроатлантичних структур;
формуванню у школах районів молодіжних клубів «Я –
3.
європеєць», з метою об’єднання проєвропейськи налаштованої української
молоді;
проведенню молодіжних ігор на тему: «Чому я «за» або «проти»
4.
НАТО/ЄС»;
відкриттю в бібліотеках районів інформаційних стендів для
5.
інформування населення про сучасну концепцію світової та європейської
інтеграції;
6.
формуванню у шкільних бібліотеках добірок книжок, журналів,
інших матеріалів із питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
У ході реалізації вказаної програми було проведено декілька десятків
тренінгів для школярів в усіх містах та ряді районних центрів Миколаївщини.
Активістами Центру розроблялися тексти анкет для проведення
соціологічних і експертних моніторингів серед громадян в усіх районах та
містах Миколаївської області.
Неодноразово здійснювалися моніторинги громадської думки населення
Миколаївщини щодо вступу України до НАТО/ЄС. Результати досліджень
викладались у виданнях, зокрема, під назвою «Аналіз соціологічних
досліджень з інтеграційних проблем на Миколаївщині».
Серед інших результатів діяльності Центру був налагоджений випуск
«Вісника Навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної
13
інтеграції України» як додатка до студентської газети ЧДУ імені Петра
Могили, а також проведено конкурси малюнків для учнів 1-7 класів та
конкурс есе для учнів 8-11 класів з інтеграційних проблем, розроблено
методику викладання для учнівської молоді курсу з євроінтеграції в
Миколаївській економічній молодіжній академії. Даний досвід було схвалено
у грудні 2006 року у Львові на підсумковій конференції «Фабрика
мультиплікаторів – лідерів європейської освіти», а практика проведення
літніх навчань з євроінтеграції для миколаївських десятикласників був
оприлюднений в м. Славську під час тренінгу «Управління європейськими
молодіжними проектами». Крім того, Європейською комісією був схвалений
проект налагодження «Інформаційних дні ЄС у школах України».
Представники
Центру
координували
участь
2-х
команд
у
Міжнародному конкурсі «Аліанте - Україна» на тему: «Чи обізнані Ви з
питань міжнародної безпеки та діяльності НАТО/ЄС». Обидві команди стали
переможцями І етапу і потрапили до фіналу, який відбувся у м. Севастополі.
Одна з двох команд у складі першокурсників факультету політичних наук,
спеціальності «міжнародні відносини» вийшла переможцем у фіналі і
отримала, крім відповідних сертифікатів, почесні грамоти Міністерства
закордонних справ України, де зазначалася висока обізнаність студентів з
питань міжнародної політики. Переможці конкурсу у серпні 2007 року
отримали нагоду відвідати 7 країн-членів ЄС та побувати у Брюсселі.
Заступник директора Навчально-наукового центру з європейської
інтеграції Дмитро Міхель брав участь у організації навчально-ознайомчого
візиту викладачів ЧДУ імені Петра Могили до штаб-квартири Ради Європи
та інших структур ЄС за наступним маршрутом: Миколаїв – Краків –
Злоторія – Баден-Баден – Страсбург – Париж – Брюссель –Роттердам – Гаага
– Берлін – Миколаїв. Дана поїздка була здійснена з 15 по 25 квітня 2011 року
за ініціативи Делегації України в Конгресі місцевих і регіональних влад Ради
Європи і Конгресу місцевих і регіональних влад Ради Європи. Такий євротур
14
був
також
підтриманий
Державним
самоврядуванню в Україні
при
фондом
Президентові
сприяння
України
місцевому
та Центром
міжнародного співробітництва в рамках Європейського тижня місцевої
демократії.
Разом з тим, на базі ЧДУ імені Петра Могили неодноразово були
організовані:
- 4-10 лютого 2007 року інформаційний день на тему: «Європейська
та євроатлантична інтеграція України: проблеми та шляхи їх вирішення».
- 5-7 червня 2008 року семінар на тему: «Шляхи посилення
інформування громадян з проблем євроатлантичної інтеграції України:
досвід та співпраця неурядових організацій і аналітичних центрів».
- 17 жовтня 2008 року інтерактивний семінар на тему: «Політичні,
економічні та безпекові переваги євроатлантичної інтеграції України:
регіональний вимір (на прикладі Миколаївської області)».
-
17-18
вересня
2009
року
науково-методична
конференція
“Інтеграційні процеси країн Чорноморсько-Балтійського регіону”.
-
21
жовтня
2009
року
науково-практична
конференція
“Соціокультурний розвиток Причорноморського регіону: європейський
контекст”.
- 2 червня 2011 року круглий стіл “Україна та ЄС: від партнерства до
асоціації”.
- 24 вересня 2011 року відбулась цікава зустріч студентів, аспірантів
та викладачів з представниками Фонду Конрада Аденауера і Фонду Роберта
Боша, які у співпраці з Польською Фундацією Роберта Шумана та Інститутом
Євро-Атлантичного співробітництва реалізують проект “Європа у валізі”,
покликаний
налагодити
німецько-польсько-український
діалог
щодо
європейського майбутнього України.
Варто відмітити, що у травні 2013 року відбувся ще один подібний
захід під назвою «Європа у валізі» в якому взяли участь представники ЧДУ
15
імені Петра Могили, а саме викладачі, аспіранти та студенти Інституту
державного
управління, факультетів політичних
наук (спеціальності:
політологія, історія та міжнародні відносини), соціології і економіки.
Модераторами
виступали
теж
представники
Інституту
Євро-
Атлантичного співробітництва, Фонду Конрада Аденауера, Фонду Роберта
Боша, Європейської Академії Берліну та Польської Фундації Роберта
Шумана (всього 12 осіб).
Активну участь у німецько-польсько-українській команді виявили
науковці та викладачі Сара Датч (м. Берлін, ФРН); Лео Віггер (м. Гамбург,
ФРН); Юстина Яновська (м. Краків, Польща); Марта Щепанік (м. Варшава,
Польща); Володимир Дудар (м. Чернівці, Україна); Олена Іллясевич
(м. Кам’янець-Подільський, Україна). До речі, інформація про захід була
розміщена
на
сайті
ЧДУ
імені
Петра
Могили,
а
повідомлення
продемонстровано по Миколаївському телебаченню, де з коментарями
виступили учасники проекту. До того ж, весь захід знімався телеоператорами
проекту «Європа у валізі», де виступили представники ЧДУ імені Петра
Могили.
Взагалі треба зазначити, що члени Центру брали участь у чисельних
семінарах, міжнародних конференціях, круглих столах, які відбувалися не
тільки ЧДУ імені Петра Могили, а й у різних організаціях як Миколаєва так й
інших регіонах України, зокрема:
- Інтерактивному семінарі «Європейська інтеграція: очікування
українців», який пройшов 27 квітня 2010 року в приміщенні та за ініціативи
Центру європейської інформації Миколаївської обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова».
- Міжнародній конференції на тему: «Україна в процесі євроатлантичної
інтеграції», яка відбулася 13-14 травня 2010 року в місті Одеса.
- Міжнародній конференції, яка відбулася 19 травня 2010 року теж у
м. Одесі під назвою: «Південь України в процесі європейської інтеграції».
16
- Конференції молодих учених і студентів «Геополітичний простір і
Україна: уроки історії та сучасність», за результатами якої у 2010 році було
надруковане видання – молодіжний науковий журнал “Студентські наукові
студії”, в якому опубліковано 18 статей з міжнародних проблем.
-
Круглому столі „Ціннісні орієнтири розвитку держави та
особистості”, який пройшов 1 липня 2010 року за ініціативою Центру
європейської інформації в приміщенні Миколаївської обласної універсальної
наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова.
- Регіональному семінарі “Східне партнерство – новий формат
взаємовідносин між Україною та ЄС”, який пройшов 12 вересня 2010 року в
м. Миколаєві за ініціативи Представництва Фонду Ф. Еберта в Україні та
Білорусії разом із Всеукраїнською молодіжною громадською організацією
“Європейська молодь України”.
1.
VI
Всеукраїнській
науково-практичній
міждисциплінарній
конференції, присвяченій Дню Європи в Україні, яка була проведена 17
травня 2011 року у м. Херсоні.
2.
IV Міжнародній науково-практичній конференції “Україна
європейська: сучасні тенденції і перспективи”, яка відбулась 11 липня 2011
року у Європейському університеті м. Чернігів.
3.
Круглому столі на тему: “Вплив вступу країн – колишніх
республік СРСР (Балтії) до ЄС та економічний і соціальний розвиток на
регіональному рівні”, який відбувся 22 вересня 2011 року у м. Миколаїв.
4.
Відеозустрічі із головою Секретаріату Громадської експертної
ради при Українській частині Комітету з питань співробітництва між
Україною та ЄС Любов’ю Акуленко на тему “Україна – ЄС: кроки
назустріч”, яка була організована 15 грудня 2011 року в м. Миколаїві у
приміщенні
Центру європейської
інформації
універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова.
Миколаївської
обласної
17
5.
Міжнародному круїзі у липні 2012 р. під назвою «Балтійські
друзі» із відвідуванням парламентів, державних установ та громадських
організацій у Литві, Латвії та Швеції.
Важливим напрямком стало нове залучення викладачів і студентів
факультету соціології щодо вивчення громадської думки в регіоні відносно
євроінтеграційних процесів.
Цікавим був останній результат соціологічного моніторингу, який був
здійснювався у грудні 2012 року – 1 половині 2013 року. Він надав
можливість зробити наступні висновки.
По-перше,
більш
половини
мешканців
Миколаївського
регіону
зазначили, що Україна повинна прагнути вступити до ЄС, але сьогодні тільки
незначна кількість опитаних підтримує таку ідею. До того ж, значна частина
населення Миколаївщини має середній або взагалі низький рівень
обізнаності щодо діяльності Європейського Союзу.
По-друге, доцільно розширити в регіоні інформаційно-дискусійну
кампанію з питань євроінтеграційних процесів України як між політичною
елітою, так і територіальною громадою.
По-третє, соціологічні опитування необхідно розглядати не як кінцевий
результат, а як важливу складову програми інформування населення щодо
ЄС і інструмент, що допомагає і вказує напрями можливих корегувань в
інформаційно-просвітницькій політиці держави.
По-четверте, необхідно відбудовувати узагальнюючі, багатофакторні
моделі опитувань, що відображають зв’язки між різними параметрами
(наприклад, між суспільною думкою про зовнішню політику та ціннісними
орієнтаціями) і дозволяють не тільки зрозуміти та описати процеси, а й
робити прогнози їхнього розвитку.
Щорічно представники Центру стали не тільки готувати різнопланові
публікації на євроінтеграційну проблематику, а й здійснювати захисти
студентських курсових, випускових і магістерських робіт, а такі аспіранти як
18
Тетяна Жолонко, Юлія Подаєнко, Олександра Палагнюк, Світлана Матяж,
Анна Соловйова, Володимир Шатун, Анастасія Хміль, Ірина-Христина
Фролова, Марина Гуцалова приступили до написання й уже захистили 7
дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидатів історичних і
політичних наук, а також кандидатів наук з державного управління. А
найдосвідченіші й дуже активні науковці успішно захистили докторські
дисертації. Скажімо, Микола Іванов, Олександр Євтушенко, Віталій
Ханстантинов стали докторами політичних наук, а Світлана Сорока –
доктором наук з державного управління. Нині завершують написання
докторських робіт Ганна Коваль і Юліана Палагнюк, а Людмила Ляпіна і
Віра Дерега приступили до такої діяльності.
Наступним кроком у посиленні науково-просвітницької інтеграційної
діяльності в університеті стало проголошення у травні 2011 року під час
проведення Днів Європи в Миколаївській області в урочистій обстановці
створення спеціалізованої кафедри Жана Моне. До речі, наказ про появу
такої кафедри і призначення її завідувачем кандидата політичних наук,
докторанта Юліану Палагнюк був зачитаний у присутності тодішнього
Голови Представництв Європейської співдружності в Україні Жозе Мануеля
Пінту Тейшейри та представників 11 посольств країн ЄС.
Наведемо витяги із наказу ректора ЧДУ імені Петра Могили професора
Л.П. Клименка, де зазначається наступне: «Виходячи із нагромадженого
досвіду
по
дослідженню
історії
і
сьогодення
країн
європейського
співтовариства та успішного викладання навчальних курсів з проблем ЄС для
студентів різних факультетів і з нагоди проведення Днів Європи у
Миколаївській області
НАКАЗУЮ:
1.
Створити на базі Навчально-наукового центру з європейської та
світової інтеграції України на громадських засадах кафедру програми Жана
Моне (основоположника ЄС).
19
Призначити
2.
завідувачем
кафедри
програми
Жана
Моне
кандидата політичних наук, докторанта Інституту державного управління
Палагнюк Юліану Вікторівну».
У положенні про кафедру Жана Моне, схваленому Вченою радою
університету вказується на те, що метою діяльності такого підрозділу є
здійснення заходів щодо забезпечення потреб органів державної влади та
місцевого самоврядування у сприянні поширенню об’єктивної інформації
щодо ролі європейської інтеграції в сучасному світі.
До головних напрямів роботи кафедри належать:
- організація й науково-методичне забезпечення навчання учнівської
та студентської молоді, інших верств населення та, зокрема, державних
службовців
і
посадових
осіб
місцевого
самоврядування
з
питань
міжнародних відносин і державного управління у сфері європейської
інтеграції;
- організація, проведення й координація наукових досліджень із
проблем європейської інтеграції України;
- розвиток існуючих міжнародних зв’язків та налагодження
співробітництва з університетами й науковими установами європейських
держав з євроінтеграційних питань;
інформування
-
органів
державної
влади
та
місцевого
самоврядування, громадськості, ЗМІ щодо результатів наукових досліджень
кафедри.
Назвемо і основні завдання кафедри Жана Моне, до яких
відносяться:
–
організація комплексу навчальних заходів щодо професійного
навчання фахівців із міжнародних відносин, політичних наук та державного
управління у сфері європейської інтеграції України;
–
формування сучасної навчально-методичної бази для поширення
об’єктивної інформації про Європейський Союз;
20
–
здійснення наукового забезпечення навчального процесу з питань
європейської інтеграції та міжнародних відносин;
–
проведення наукових досліджень у регіоні з актуальних проблем
європейської інтеграції України;
–
надання органами державної влади та місцевого самоврядування
методичних, інформаційних і консультативних послуг у сфері європейської
інтеграції України;
–
здійснення інформаційно-аналітичного забезпечення органів
державної влади та місцевого самоврядування за результатами проведених
досліджень і навчання;
–
проведення
експертно-консультативної
роботи
в
межах
визначених завдань;
–
створення та ведення бази експертів із питань європейської
інтеграції України;
–
організація
наукових,
науково-практичних
та
навчально-
методичних комунікативних заходів із питань європейської інтеграції
України.
Відрадно відзначити, що у 2012 році проект новоствореної кафедри
Жана Моне вийшов переможцем у Брюсселі серед учасників 207 пропозицій,
які представляли організації з усі континентів світу.
Після цього 23 листопада 2012 року у ЧДУ імені Петра Могили був
виданий наказ ректора про виконання проекту за програмою Жана Моне, в
якому зазначено:
«Згідно з виконанням Угоди 2012-4186/001-001 «Про надання ґранту
Освітньою, Аудіовізуальною, Культурною Виконавчою Агенцією, що діє на
підставі
повноважень,
(Брюссель)»
НАКАЗУЮ:
делегованих
Комісією
Європейського
Союзу
21
1.
Призначити проректора з науково-педагогічної роботи та питань
розвитку, доктора історичних наук, професора Багмета М.О. керівником
проекту 529061 – LLP-1-2012-1-UA-AJM-IC по програмі Жана Моне за
темою: «Європейська інтеграція: упровадження європейських стандартів та
принципів в Україні».
2.
Згідно зі статтею про «Витрати на оплату праці» для успішної
реалізації проекту начальнику відділу кадрів Саєнко О. А. зарахувати до
штатного складу таких виконавців проекту:
1. Багмета Михайла Олександровича
2. Палагнюк Юліану Вікторівну
3. Сороку Світлану Вікторівну
4. Подаєнко Юлію Леонідівну
5. Дерегу Віру Володимирівну
6. Ляпіну Людмилу Анатоліївну
7. Міхеля Дмитра Олеговича
9. Шатуна Володимира Тимофійовича
10. Палагнюк Олександру Вікторівну
3.
З метою реалізації запланованих заходів залучати за поданням
керівника проекту інших викладачів, науковців та студентів університету».
Представлений у вересні 2013 року річний звіт виконання проекту
засвідчує
про
друкування
монографій,
десятків
наукових
статей
з
європейської та світової інтеграції, участь представників кафедри Жана Моне
у проведенні нових різноманітних заходів, не тільки в Україні, а й за
кордоном. Чільне місце серед всіх заходів посідає організації VI Конгресу
Української Асоціації Європейських Студій, інтерактивного семінару
«Напрями та ресурси впровадження європейських стандартів і принципів в
Україні», студентського круглого
столу «Молодь півдня України про
європейську інтеграцію: історія та сучасність», семінару «Імплементація
22
європейських стандартів і принципів в Україні: результати реалізації
проекту».
Але найвагомішим серед усіх заходів має проведення в Криму в червні
2013
року
разом
із
оргкомітетом
міжнародної
науково-практичної
конференції «Ольвійський Форум – 2013: стратегії країн Причорноморського
регіону в геополітичному просторі» спеціальної конференції на тему:
«Європейська інтеграція: імплементація європейських стандартів і принципів
в Україна».
Конференція проходила у Кримському державному гуманітарному
університеті (Ялта), а також у актовій залі санаторію «Курпати», відділення
«Дружба». В її роботі взяли участь близько 200 як українських так
зарубіжних учасників. Серед них були представники міністерств і відомств,
державні службовці та політичні діячі України, провідні науковці не тільки
ЧДУ імені Петра Могили, а й інших вітчизняних та зарубіжних вищих
навчальних закладів і науково-дослідних установ, члени євроінтеграційних
Центрів із Криму, Львова, Одеса, Донецька, Вінниці, Дніпропетровська,
Чернігова, Луцька, Сум, Херсону та інших регіонів України.
Під час конференції було здійснено урочисте підписання офіційних
документів про залучення представників європейських студій та інших
учасників конференції до роботи в Асоціації українських університетів з
метою активізації подальшого співробітництва з питань інформаційної та
науково-дослідної діяльності в сфері впровадження європейських стандартів
в Україні в умовах конвергенції, а також організована виставка і презентація
літератури з проблем європейської інтеграції, яку підготували учасники
проекту за програмою Жана Моне та Центру. Тут же відбулося ознайомлення
з євроінтеграційними матеріалами учасників конференції, які надруковані у
фахових виданнях ЧДУ імені Петра Могили в серіях з політології,
державного
управління,
історії,
соціології,
економіки,
екології,
комп’ютерних технологій, педагогіки і техногенної безпеки. Цікавою стала
23
презентація
телевізійного
відеозапису,
здійсненого
Миколаївським
телевізійним каналом ТАК-ТВ про виконання проекту за програмою Жана
Моне.
Дуже високого результативністю і плідністю вирізнилась робота таких
секцій:
Секція №1 на тему: «Європейський Союз: етапи та поточні тенденції
розвитку (історія, досягнення та проблеми)» - модератори кандидати
політичних наук, доценти Світлана Сорока і Володимир Шатун.
Секція №2 на тему: «Європейські стандарти та принципи: проблеми
реалізації в південному та інших регіонах України» - модератори доктор
історичних наук, професор Михайло Багмет і кандидат політичних наук,
доцент Юліана Палагнюк.
Секція №3 на тему: «Соціальна відповідальність університетів:
соціальні виміри в контексті європейських цінностей» - модератори доктор
педагогічних наук, професор Ірина Мейжес і кандидат історичних наук,
доцент Микола Мінц.
В ході підведення результатів конференції були висловлені пропозиції
щодо доцільності створення координаційного центру який би узагальнював
інформаційну та науково-дослідну діяльність в Україні, за проектами
програми Жана Моне, ухвалена резолюція про необхідність окремого
студентського видання за програмою Жана Моне, де б популяризувались
знання про європейську інтеграцію в тому числі і у сфері впровадження
європейських стандартів і принципів в різних регіонах України. Учасники
конференції прийняли звернення до науковців про доцільність об’єднання
зусиль для подальшого поглиблення відносин України і ЄС, в рамках
укладання Угоди про асоціацію з Європейським Союзом.
У 2013-2014 навчальному році представники кафедри Жана Моне та
Навчально-наукового центру з європейської і світової інтеграції України
продовжують згідно з тематичним планом Міністерства освіти і науки
24
України
(лист
від
директора
наукової
діяльності
та
ліцензування
Міністерства О.В.Якименка від 03.04.2013 р. за № 6/2-435) здійснювати
дослідження
прикладної
теми
під
назвою
«Наукове
забезпечення
впровадження європейських соціальних стандартів у південному регіоні
України». На даний час тема зареєстрована в УКРІНТЕІ, визначений склад
виконавців проекту, окреслені загальна концепція, пріоритети, засоби та
інструментарії, методика проведення наукового дослідження. Уже проведено
ряд соціологічних анкетувань відносно обумовлення оптимальних життєвих
умов в різних соціальних сферах для громадян, особливо молоді південного
регіону. Аналітичні дані та результати моніторингу опубліковані в 2-х
брошурах, 2-х монографіях та ряді статей в наукових фахових збірниках.
Згідно тематичних заходів схвалених Міністерством уже проведено круглий
стіл, міжнародну науково-практичну конференцію, а також готуються нові
кандидатські й докторські дисертації.
Справедливості ради варто відзначити, що певні євроінтеграційні
доробки нагромадили не тільки члени кафедри Жана Моне та Навчальнонаукового центру з європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Представники інших факультетів та інститутів ЧДУ імені Петра Могили
кожного місяця ефективно демонструють власні цікаві інтеграційні
напрацювання.
Особливою
результативністю
відрізняються
Інститут
державного управління (директор – професор В.М. Ємельянов), Інститут
філології (директор - професор О.В.Пронкевич), Інститут післядипломної
освіти (директор - доцент Г.Л.Норд), факультет соціології (декан – доцент
Л.А.Ляпіна), факультет економічних наук (декан – доцент О.О.Ляховець),
юридичний факультет (декан – доцент Д.С. Січко). Але найбільше
інтеграційних доробок мають представники факультету політичних наук
(декан – професор О.В.Шевчук). Тут, зокрема члени кафедри політології
(завідувач – професор М.С.Іванов), кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики (завідувач – професор О.П.Тригуб), кафедри всесвітньої
25
історії (завідувач – професор С.В.Пронь), кафедри історії (завідувач –
професор Ю.В.Котляр) регулярно публікують оригінальні наукові праці на
євроінтеграційну проблематику та постійну організовують надзвичайно
цікаві заходи на дану тематику, до яких завжди залучають аспірантів і
студентів.
Вищенаведений матеріал свідчить про чітку і послідовну діяльність
професорсько-викладацького
і
студентського
складу
Чорноморського
державного університету імені Петра Могили щодо науково-просвітницької
євроінтеграційної діяльності.
Безперечно, нині в Україні існують різні міжнародні інтеграційні
доктрини. Одні виступають за тісні європейські інтеграційні відносини, інші
за вступ України до Митного Союзу і блокування з Росією та країнами СНД,
треті пропагують доцільність створення єдиного міждержавного об’єднання
під
умовною
назвою
«Євросія»,
четверті
пропонують
створення
наднаціонального інтеграційного Міжнародного суспільного об’єднання
«ОКЕАН» (Открытая Конфедерация Европейских и Азиатских Народов), до
речі, з центром у Києві. Є ще й інші думки. В даній статті відображено
євроінтеграційна цивілізаційна сутність представників ЧДУ імені Петра
Могили напередодні Вільнюського саміту, який відбудеться у листопаді 2013
року. На необхідність такої роботи звернув увагу і Президент України В.Ф.
Янукович у своєму виступі з нагоди 22-ї річниці проголошення незалежності
України, коли заявив: «Асоціація з Європейський Союзом має стати для
України важливим стимулом для
подальшого формування сучасної
європейської
маємо
держави.
Одночасно
зберегти
та
продовжити
поглиблення наших стосунків, інтеграційні процеси з Росією, країнами
євразійського співтовариства, іншими світовими лідерами та новими
центрами економічного розвитку. Це – вибір України, і лише ми усі разом
несемо відповідальність за його здійснення».
26
ІІІ. ВИКОНАННЯ ГРАНТУ, ОТРИМАНОГО ВІД
КОМІСІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЗА
ПРОГРАМОЮ ЖАНА МОНЕ
27
Реалізація проекту та практичні рекомендації
для впровадження європейських стандартів та
принципів в Україні
Інформація за вересень 2012 року
28
Інтерактивний семінар на тему:
«Напрями та ресурси впровадження європейських
стандартів та принципів в Україні»
Проведений захід є навчальним та науковим дослідженням, на якому
дебатувалися напрями та ресурси для впровадження європейських стандартів
в Україні. На інтерактивному семінарі було здійснення завдання з метою
розподілу зусиль для якісного і своєчасного впровадження цілей проекту.
Фотоілюстрації:
29
30
Таким чином, у вересні 2012 року, згідно етапів виконання проекту
були:
- Обговоренні і ухваленні мета, цілі, завдання, методологія та інші
науково-практичні параметри проекту, які спрямовані на імплементацію
Європейських стандартів в Україні, а також прийнятті рішення щодо
інформаційної та науково-дослідної діяльності у сфері євроінтеграційних
процесів, зокрема, у питаннях європейських стандартів та принципів;
- визначенні ключеві виконавці проекту та офіційно подані ними заяви
до відділу кадрів, залучені інші учасники програми, в тому числі
представники неурядових організацій та ЗМІ, окреслені напрями їх
відповідальності;
- підготовлено наказ ректора університету по здійснення проекту за
програмою Жана Моне та складено разом з бухгалтерією кошторис на
виконання і реалізацію заходу № 1;
- затверджено помісячне виконання етапів реалізації проектів і
розпочалася робота по опублікуванні результатів заходу № 1 на web –
сторінці
проекту
http://www.chdu.edu.ua.
офіційного
сайту
ЧДУ
імені
Петра
Могили
-
31
Інформація за жовтень 2012 р.
Після отримання інформації з Брюсселю від Освітньої, Аудіовізуальної,
Виконавчої, Культурної Агенції про перемогу ЧДУ імені Петра Могили у
конкурсі 2012 року за програмою Жана Моне, але ще не маючи укладеної
Угоди, кафедра Жана Моне виступила у жовтні 2012 року співорганізатором
проведення в Університеті VI Конгресу Української Асоціації Європейських
Студій на тему: «Сучасні методики викладання і дослідження європейських
студій: міжнародний та український досвід».
ЧДУ імені Петра Могили виділив частку коштів для забезпечення
якісного проведення даного Заходу.
Інформація про VI КонгресУкраїнської асоціації європейських
студійна сайті ЧДУ імені Петра Могили www.chdu.edu.au
18 та 19 жовтня в Чорноморському державному університеті ім. Петра
Могили відбувся VI Конгрес Української асоціації європейських студій
18 та 19 жовтня в Чорноморському державному університеті ім. Петра
Могили відбувся VI Конгрес Української асоціації європейських студій.
Темою конгресу було обрано «Сучасні методики викладання і дослідження
європейських студій: міжнародний та український досвід».
Урочисто відкрили Конгрес Роман Петров (Президент Української
Асоціації Європейських студій(УАЄС)), Леонід Клименко (Ректор ЧДУ ім.
П.Могили) та Ганна Каськова (заступник начальника управління освіти і
науки Миколаївської облдержадміністрації).
Христина Одді (колишній депутат Європейського парламенту, викладач
європейських студій університету Варвік в Великобританії), прочитала
лекцію на тему: «Європейські студії, як складова Європейського освітнього
простору». Також, Валеріо Тарабант ( викладач європейських студій фундації
32
Боша),
розповів
про
сучасні
методики
викладання
і
дослідження
європейських студій.
Після обідньої перерви розпочався круглий стіл на тему: «Перспективи
викладання і дослідження європейських студій в світлі реформи вищої освіти
України».
Другий день Конгресу розпочався з відвідування галереї мистецтв ЧДУ
ім. П. Могили. Учасникам та гостям Конгресу було представлено мистецьку
підбірку картин Ольги Артим. Також, відвідувачі прослухали коротку лекцію
про мистецьке життя Миколаєва. Лекцію прочитала Омельченко Любов
Анатоліївна.
Після відвідування галереї, всі присутні були запрошені на круглий стіл,
темою якого було: «Викладання і дослідження європейських студій в
Україні. Найкращі методологічні здобутки».
Всі учасники та гості мали змогу обговорити сучасний стан і
перспективи викладання і дослідження європейських студій в світлі реформи
вищої освіти в Україні, та пройти тренінг з активних методик викладання
європейських студій. Також, представники локальних осередків УАЄС та
гості Конгресу дивилися презентації програми ім. Жана Моне для
українських науковців і викладачів, дискутували на тему найкращого досвіду
і практик викладання, дослідження європейських студій в Україні і за
кордоном.
Завідувач
кафедри
соціально-гуманітарних
дисциплін
Сумського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, к. філос. н., доцент
Жук Михайло Васильович провів майстер - клас «Сучасні моделі аналітики
як фактор життєвого успіху» для студентів факультету економічних наук
ЧДУ ім. П. Могили. На майстер класі були присутні студенти другого курсу
напряму підготовки «Фінанси і кредит зі знанням іноземної мови», завідувач
кафедри професійного англомовного навчання та викладачі.
33
Після обідньої перерви, пройшла звітна конференція УАЄС. Присутні
почули звіт про діяльність УАЄС за 2011/12, звітували голови секції,
секретаріат та Президент УАЄС. Пройшли вибори керівництва Української
асоціації європейських студій.
Завершальною стадією Конгресу було урочисте закриття.
Учасники та гості, після закриття Конгресу, відвідали Центр «Європа –
Україна» на базі Миколаївського муніципального колегіуму та культурноісторичну екскурсію м. Миколаєвом.
Гості та учасники VI Конгресу Української асоціації європейських
студій залишились задоволені отриманим досвідом, новими знаннями та
сповнені враженнями. Бажаємо розвитку та нових поповнень до лав
Української асоціації європейських студій, і чекаємо нових зустрічей у
нашому місті.
Фотоілюстрації з VI Конгресу Української асоціації
європейських студій
34
35
Матеріал про VІ Конгрес
Української асоціації європейських студій,
розміщений на порталі «Європейський простір»
http://eu.prostir.ua/news/255080.html
У Миколаєві відбувся VІ Конгрес Української асоціації європейських студій
Анна Ліханова | Європейський Простір
«Сучасні
методики викладання і дослідження
європейських студій: міжнародний та український
досвід» - такою була тема цьогорічного Конгресу
Української асоціації європейських студій, що
проходив 18-19 жовтня у Чорноморському державному університеті імені
Петра Могили.
У Конгресі брали участь високоповажні гості: Депутат Європарламенту у
відставці, професор європейських студій університету Ворвік (Велика
Британія) Христина Одді, викладач європейських студій фундації Роберта
Боша (Німеччина) Валеріо Трабанта.
36
Також на заході були присутні почесні гості: голова Миколаївської
облдержадміністрації Микола Круглов, Миколаївський міський голова
Володимир Чайка, президент УАЄС Роман Петров, начальник управління
освіти і науки Миколаївської облдержадміністрації Валерій Мельниченко,
начальник управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з
громадськістю Олександр Малікін, Сергій Січко, директор Миколаївського
муніципального колегіуму та ректор ЧДУ імені Петра Могили Леонід
Клименко.
УкраїнськаасоціаціяЄвропейськихстудій
–
учасницяСвітовоїасоціаціїЄвропейськихстудійECSA-World,
національнаасоціаціяфахівцівзєвропейськоїінтеграції,
якареалізуєрядмасштабнихпроектівугалузієвростудій. Була створена у 2006
році за ініціативи учасників міжнародних семінарів і конференцій з
євростудій, які проходили у 2005-2006 роках за підтримки Європейської
Програми Міжнародного фонду "Відродження".
Саме в жовтні цього року представники Європейських студій, за
словами
Романа
Петрова,
вирішили
«подорожувати
Україною,
як
Сковорода». Чорноморський державний університет став місцем проведення
цього заходу не випадково, адже він є інноваційним університетом, де
37
незабаром
вперше
буде
проведена
зустріч
усіх грантерів програми імені Жана Моне.
Христина Одді була депутатом у Європарламенті протягом 10 років, є
фахівцем у галузі трудового права, а зараз є викладачем євростудій у
британському університеті. У своєму виступі пані Христина акцентувала на
можливостях для студентів та наукових діячів у рамках програми ERASMUS
MUNDUS та програми Leonardo da Vinci. Також пані Одді говорила про
необхідність підвищення якості освіти у галузі IT, дистанційного навчання,
другої освіти тощо. «Людина, яка розмовляє однією мовою, подібна до тої
людини, яка не розрізняє кольорів».
УсвоючергуВалеріоТрабантарозповівпрометодикувикладанняєвропейськихст
удій,
структуруєвропрограмтаїхніособливостіврізнихкраїнахЄвросоюзу.
Такожгістьзазначивпросучаснітемидослідженьєвропейськихстудій,
середнихзокрема:
- Європейська фінансова криза (економічний розвиток з урахуванням
помилок минулого)
- В галузі історії (співпраця країн світу на сучасному етапі в
історичному розрізі)
38
- В галузі культури (контакти між людьми, в т.ч. вплив футболу на
культурну взаємодію)
- В галузі правознавства (євроінтеграція, питання міжнародних угод,
асоціацій).
Також учасники Конгресу надали широку інформацію про можливості
працевлаштування для тих, хто навчався в країнах ЄС.
Окреме тематичне обговорення в рамках зустрічі торкалося сучасного
стану і перспектив викладання і дослідження європейських студій у світлі
реформи вищої освіти в Україні, найкращого досвіду і практик викладання і
дослідження європейських студій в Україні та за кордоном. Для учасників
був проведений тренінг з активних методик викладання європейських студій
та було презентовано програму ім. Жана Моне.
Таким чином, у жовтні 2012 року згідно етапів виконання проекту
були:
- налагодженні зв’язки з центрами та кафедрами Жана Моне, які
існують в Україні;
- запрошенні до Миколаєва, саме до Чорноморського державного
університету імені Петра Могили представники українських проектів Жана
Моне, а саме:
39
Національного університету «Києво-Могилянська академія» (м. Київ).
Дипломатичної академії України Міністерства закордонних справ
України.
Львівського національного університету імені Івана Франка.
Донецького державного університету управління.
Чернівецького національного університету ім.. Ю. Федьковича.
Херсонського економічного правового інституту.
Харківського регіонального інституту державного управління.
Таврійського національного університету ім. В.І Вернадського.
Рівненського інституту ту слов’янознавства.
Одеського національного університету «Одеська юридична академія».
40
Інформація за листопад 2012 р.
Зустрічі у ЧДУ імені Петра Могили учасників проекту та керівників
університету із зарубіжним професором програми Жана Моне
Олівером Шмідтке (Канада)
Читання лекції для студентів -магістрів, які беруть участь у
виконанні проекту програми Жана Моне
www.chdu.edu.au
21 листопада пан Олівер Шмідтке прочитав лекцію для студентівмагістрів ІДУ про основні засади місцевого самоврядування в Канаді. Пан
Шмідтке є професором департаментів політології та історії Університету
Вікторії (Канада), а також професором Жана Моне з Європейської історії та
політики. Лекція була дуже цікавою. Студенти із захопленням слухали
професора та попросили в наступний його приїзд прочитати лекцію про
співпрацю Європейського Союзу із Канадою.
41
Зустріч викладацько-наукового складу Інституту державного
управління з професором Університету Вікторії Олівером
Шмідткеwww.chdu.edu.au
Зустріч професора департаментів політології та історії Університету
Вікторії (Канада), який є професором Жана Моне з Європейської історії та
політики Олівера Шмідтке з професорсько-викладацьким складом Інституту
державного
управління
пройшла
20
листопада.
Професор був запрошений на засідання Ради Інституту державного
управління.
Олівер Шмідтке розповів про себе і забажав познайомитися зі всіма
ближче, попросив кожного представитися, розповісти про власні здобутки та
дослідження у сфері науки. Після того, як всі присутні представилися
відбулася дружня бесіда, де обговорювалися важливі питання інтеграції та
політичні проблеми. Пан Шмідтке подякував за прийом та запросив усіх
присутніх на свої групові та індивідуальні консультації.
42
43
44
45
Зустріч професора програми Жана Моне Олівера Шмідтке Університету
Вікторії з директором Інституту державного управління www.chdu.edu.au
19 листопада після офіційної зустрічі з Ректором ЧДУ ім. П. Могили, та
попереднім ознайомленням з університетом, Олівер Шмідтке відвідав зустріч
із Володимиром Михайловичем Ємельяновим – директором Інституту
державного управління, та заступником директора Фуртатовим Віктором
Софроновичем, на зустрічі була присутня Палагнюк Юліана, докторантка
Інституту державного управління.
Володимир Михайлович розповів про здобутки Інституту, зокрема
історію, презентував фахові видання, книги та підручники. Зазначив, що наш
університет має спеціалізовану вчену раду із захисту кандидатських та
докторських дисертацій, яких десять по Україні, а із двохсот університетів
України, тільки п’ять мають подібні ради. Розповів про докторів наук
інституту, та про кандидатів наук. Пояснив гостеві різницю між кандидатом
наук та доктором, адже канадська система не має іншу систему захисту та
класифікацію вчених. Ємельянов запропонував шляхи співпраці ЧДУ ім. П.
Могили із Університетом Вікторії.
Олівер Шмідтке пояснив, чому вивчає європейську інтеграцію.
Розповів, що система інституцій Канади, та державного устрою, подібна до
багаторівневого устрою Європейського Союзу, адже Канада є федеративною
державою.
46
Директор Інституту державного управління розповів трохи своєї
біографії та біографії Віктора Софроновича, для того щоб Шмідтке міг
розуміти, що в Інституті державного управління працюють люди, що не
тільки науковці-теоретики, а й практики, знають державне управління, так би
мовити, «із середини».
Професор Університету Вікторії
задавав питання, щодо нашої
політичної ситуації в країні. Висловив думку, що ми маємо будувати
потужну економіку, не зважати на труднощі, йти впевнено своїм шляхом, і
тоді, Європейський Союз, сам покличе нас до себе. Він вважає, що
Європейський Союз не має зупинятися лише на тих країнах, що є членами,
він має розширюватися.
Володимир Михайлович запросив Олівера прочитати коротку лекцію
студентам ЧДУ ім. П. Могили. Пан Шмідтке люб’язно погодився. Він
розповість про свої праці, про свій університет та про устрій Канади.
Всіх бажаючих прослухати лекцію Олівера Шмідтке, просимо звертатися до
Інституту державного управління.
47
48
Згідно щомісячного етапу виконання проекту всі учасники взяли участь
у щорічній науково-методичні конференції «Могилянські читання – 2012»
під назвою: «Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний,
національний
та
регіональний».
Зокрема,
керівник
проекту,
доктор
історичних наук Михайло Багмет та кандидат політичних наук, доцент
49
Людмила Ляпіна були включені до складу оргкомітету «Могилянських
читань – 2012».
На вказаних читаннях керівник проекту Михайло Багмет
очолював
секцію під назвою: «Державна політика і менеджмент: світовий досвід та
Україна», де також виступив із доповіддю «Перспектива науково-дослідної
та навчально-методичної діяльності представників кафедри програми Жана
Моне».
Крім того, учасники проекту підготовили такі виступу:
Дмитро Міхель - «Проблеми імплементації європейських стандартів в
Україні та шляхи їх вирішення».
Віра Дерега -
«Демографічна ситуація та стан інституту сім’ї в країнах
Європейського Союзу».
Володимир
Шатун
-
«Концепт
громадської
думки
відносно
європейської інтеграції».
Юліана
Палагнюк
–
«Створення
договірно-правових
основ
євроінтеграційної стратегії в Україні».
Олександра Палагнюк – «Особливості державного регулювання
нелегальної міграції у країнах Європейського Союзу».
Світлана Сорока – «Стан наукової розробки державної влади та
територіального самоврядування: Україна та європейський досвід».
Тетяна Бочкарьова – «Використання Україною партнерського досвіду
співробітництва Скандинавських країн з НАТО».
Юлія Подаєнко та Анастасія Гордієнко - «Досвід реалізації політики
мультикультуралізму в Бельгії».
Людмила Ляпіна – «Мультикультуралізм як соціальний феномен».
Світлана Матяж – «Роль громадянського суспільства у процесі
формування та розвитку соціально-правової держави: досвід України та країн
ЄС».
50
Марина Гуцалова
-
«Особливості політичної
участі
молоді
у
зарубіжній та вітчизняній практиці».
Інформація за січень 2013 р.
Відбувся студентський круглий стіл на тему: «Молодь півдня України
про європейську інтеграцію: історія та сучасність»
Свідчення із сайтупро
проведення студентського круглого столу
http://www.chdu.edu.ua
Проведений студентський круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам України до
Європейського союзу
18 січня на базі Чорноморського університету ім. Петра Могили був
проведений студентський круглий стіл, присвячений інтеграційним процесам
України до Європейського союзу в історичному розрізі та на сучасному
51
етапі. Організатори заходу: ректор ЧДУ Клименко Леонід Павлович та
керівник
програми
Олександрович.
До
Жана
Моне,
проректор
організаційного
ЧДУ,
комітету також
Багмет
Михайло
входили:
декан
факультету політичних наук Шевчук О.В. так декан факультету соціології –
Ляпіна Л.А., завідувач кафедри програми Жана Моне Палагнюк Ю.В.,
заступник декана факультету політичних наук Погромський В.О. та
заступник декана факультету економічних наук Міцкевич Н.В., директор
Центру з євроатлантичної інтеграції МНУ імені В. Сухомлинського Гладенко
В., директор ЗШ І-ІІІ ступенів №31., депутат Херсонської міської ради
Новгородський В. , кандидат політичних наук, старший викладач ЧДУ
Шатун В.Т., аспірант ЧДУ Дмитро Сай, студентський декан політичних наук
Лілія Недбай та соціології Марія Ступак та студентка Миколаївського
відділення Національної академії внутрішніх справ України Катерина Сіра.
Учасники заходу – члени кафедри Жана Моне, викладачі, аспіранти та
студенти Миколаївської та Херсонської області в загальній кількості 60 осіб.
Серед присутніх були також представники НУК ім. адмірала Макарова, МНУ
ім.
В.О.
Сухомлинського,
Миколаївський
національний
аграрний
університет, Миколаївський державний коледж економіки та харчових
технологій,
відділення
Херсонський
економіко-правовий
Національної
академії
інститут,
Миколаївське
внутрішніх
справ.
Круглий стіл розпочався з привітального слова ректора ЧДУ Клименка
Леоніда Павловича та організатора і модератора круглого столу Багмета
Михайла Олександровича. До привітального слова долучилися представники
студентства Максим Козачук та Лілія Недбай.
Програма круглого столу була поділена на ІІІ секції, тож після
привітального слова учасники мали змогу розділитися за секціями для
обговорення питань, присвяченим євро інтеграційним процесам. Теми
секцій: «Історія та сучасні виклики в Європейському Союзі», «Участь
студентської молоді ЧДУ ім.. Петра Могили у здійсненні освітніх програм
52
європейських студій» та «Молодіжний погляд на вивчення громадської
думки у сфері євроатлантичних процесів». Кожен учасник круглого столу
мав змогу представити свої наукові роботи і поділитися новим поглядом у
своїй спеціалізованій темі.
Після закінчення основної частини, абітурієнтам ЧДУ була проведена
ознайомча екскурсія, потім оголосили перерву на обід. Далі учасникам
надали можливість відвідати місто Херсон з метою обміну думками та
досвідом зі студентами Херсонського інституту економіки та права.
Даний захід – один з прикладів добре організованої зустрічі представників
інтелігенції, які мають змогу консолідуватися з метою обговорення важливих
для України питань. Ціль даного круглого столу була досягнута і її
організатори
мають
пишатися
такою
кількістю
професорського
і
викладацького складу та студентства, які прагнуть до пошуку нових ідей і
знають, як їх реалізувати.
ЗВЕРНЕННЯ
учасників студентського круглого столу, який відбувся 18 січня 2013
року у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили
за проектом програми Жана Моне
до активної та небайдужої молоді України, студентських і молодіжних
організацій
Дорогі друзі, колеги!
53
Звертаємося до Вас із закликом підтримати нашу ініціативу щодо
дослідження та вивчення питань європейської інтеграції та пропагування
європейських цінностей і стандартів серед молоді України, шляхом:
Проведення моніторингів громадської думки та сприяння
1.
обізнаності населення щодо євроінтеграційних перспектив нашої держави;
Організації
2.
круглих
столів,
інтерактивних
семінарів,
інформаційних днів, дискурсів, тренінгів з євроінтеграційної проблематики;
Зосередження зусиль по підготовці доповідей, рефератів,
3.
курсових, дипломних робіт; кандидатських та докторських дисертацій,
присвячених вивченню історії та сьогодення євроінтеграційних процесів;
Опанування електронних та друкованих, всеукраїнських та
4.
регіональних ЗМІ, що висвітлюють історичні процеси залучення України до
європейських інтеграційних процесів.
Започаткування періодичного видання наукових студентських
5.
публікацій (студій) за тематикою програми Жана Моне.
Дане звернення було передано представникам таких університетів
України, де діють програми Жана Моне та регіональні осередки Української
Асоціації Європейських Студій
Перелік керівників євроінтеграційних установ, куди
направлено звернення:
Загороднюк Сергій Васильович, к. н. держ. упр., м. Київ
1.
(Національна академія державного управління при Президентові України).
Сулімова Світлана Іванівна, к. н. держ. упр., м. Вінниця
2.
(Вінницький
національний
технічний
університет,
доцент
кафедри
філософії).
Стукало Наталія Вадимівна, д.е.н., проф., м. Дніпропетровськ
3.
(ДНУ
ім.
О.
Гончара,
міжнародних фінансів).
факультет
міжнародної
економіки,
кафедра
54
4.
Тодоров Ігор Ярославович, к.і.н., проф., м. Донецьк (Науково-
інформаційний Центр міжнародної безпеки та євроатлантичної співпраці
Донецького національного університету).
5.
Лендьел Мирослава Олександрівна, к.і.н., доц., Закарпаття
(Ужгородський національний університет, факультет суспільних наук).
6.
Васильчук Любов Василівна, м. Івано-Франківськ (Громадський
Центр «Ділові ініціативи»).
7.
Семенюк Олег Анатолійович, д. філол.н., проф., м. Кіровоград
(Державний пед. університет ім. Володимира Винниченка).
8.
Недопьокіна
Марина
Валентинівна,
м.
Луганськ
(Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля).
9.
Микієвич Михайло Миколайович, д.ю.н., проф., м. Львів
(Львівський національний університет ім. І.Франка).
10.
Назім Ярослав Вікторович, к.т.н., доц., м. Макіївка (Донбаська
національна академія будівництва і архітектури).
11.
Подаєнко Юлія Леонідівна, к.політ.н., ст. викладач, м. Миколаїв
(Чорноморський державний університет ім. П.Могили).
12.
Вишняков Олександр Костянтинович, д.ю.н., доц., м. Одеса
(Одеська національна юридична академія).
13.
Год Борис Васильович, д. пед.н., проф., м. Полтава (Полтавський
державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка).
14.
Смолінський Микола Володимирович, м. Рівне (Рівненський
державний гуманітарний університет).
15.
Хорольський Роберт Борисович, к.ю.н., м. Харків (Національна
юридична академія імені Ярослава Мудрого).
16.
Коробов
Володимир
Кузьмич,
к.соц.н.,
(Херсонський національний технічний університет).
доц.,
м.
Херсон
55
17.
Козменко Володимир Мирославович, м. Чернівці (Чернівецький
торговельно-економічний інститут Київського національного торговельноекономічного університету).
18.
Вдовенко Юрій Станіславович, к.е.н., м. Чернігів (Чернігівський
державний технологічний університет).
Під час проведення Круглого столу відбулися наступні заходи:
1). Виставка літератури про історію та сьогодення країн ЄС, під час якої
для всіх учасників заходу була вручена монографія завідуючої кафедри Жана
Моне Юліани Палагнюк «Державне управління аудіовізуальних засобів
масової комунікації: європейський досвід та України» опубліковано ЧДУ
імені Петра Могили 2012 р., обсягом 236 стор.
2).
Відвідування
картинної
галереї,
твори
якої
відображають
євроінтеграційні процеси України.
3). Відвідування Центру європейської інформації Миколаївської
обласної наукової бібліотеки імені Олексія Гмирьова.
4). Здійснення візиту до Фонду розвитку міста Миколаєва, керівник якої
Михайло Золотухін є радником Миколаївського міського голови Володимира
Чайки і експертом проекту Жана Моне.
Позитивно відзначили роботу Круглого столу за програмою Жана Моне
громадськість півдня України, органи державної влади про що зазначались у
Інтернет-виданнях, друкованих засобах масової інформації та місцевому
телебаченні на каналах «Миколаїв» та ТАК-ТВ.
Фотоілюстрації про проведення студентського круглого
столу
За результатами Студентського круглого столу буде надруковано
науковий студентський збірник під назвою «Студентські студії за програмою
56
Жана Моне», а також будуть опубліковані результати анкетування про
вивчення громадської думки у вигляді брошури «Соціологічний моніторинг
про європейську інтеграцію України».
Учасники проекту за програмою Жана Моне
виявили ініціативу
відносно передрукування англійською мовою навчального посібника для
студентів ЧДУ імені Петра Могили, який присвячений євроінтеграційним
процесам.
57
Зустріч членів проекту Жана Моне ЧДУ ім. Петра Могили і
Херсонського економіко-правового інституту
Після проведення студентського круглого столу, виконавці проекту та
найбільш активні учасники проекту Жана Моне
провели зустріч у м.
Херсоні, а саме у Херсонському економіко-правовому інституті, який
вийшов у 2012 р. переможцем за програмою Жана Моне за модулем:
«Економічна конвергенція України та ЄС» керівник проекту Валентина
Покотилова.
58
Під час зустрічі був здійснений обмін думками, внесені уточнення у
Звернення учасників Заходу №2 до студентської молоді та виробленні
подальші плани щодо європейської інтеграції.
Список учасників Студентського круглого столу, які
направляються з міста Миколаєва до міста Херсону для зустрічі в
Херсонському інституті економіки і права
1.
Михайло Багмет – керівник проекту програми Жана Моне,
проректор ЧДУ імені Петра Могили, доктор історичних наук, професор.
2.
Максим Козачук – голова студентської колегії ЧДУ імені Петра
Могили.
3.
Юліана Палагнюк – завідувач кафедри програми Жана Моне,
кандидат політичних наук, докторант ЧДУ імені Петра Могили.
4.
Віктор Погромський - кандидат історичних наук, заступник
декана факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили.
5.
Людмила Ляпіна – декан факультету соціології, кандидат
політичних наук, доцент.
6.
Неоніла Міцкевич – кандидат економічних наук, заступник
декана факультету економічних наук ЧДУ імені Петра Могили.
7.
Віктор Гладенко – директор Центру з євроатлантичної інтеграції
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.
8.
Лілія Недбай - студентський декан факультету політичних наук
ЧДУ імені Петра Могили.
9.
Марія Ступак – студентський декан факультету соціології ЧДУ
імені Петра Могили.
10.
Катерина
Сіра
–
студентка
Миколаївського
відділення
Національної академії внутрішніх справ України.
11.
Тетяна Бочкарьова – член кафедри програми Жана Моне.
12.
Марина Гуцалова - член кафедри програми Жана Моне.
59
13.
Юрій Сірий – полковник, начальник Миколаївського відділення
національної академії Внутрішніх справ України.
14.
Тетяна Пшенична – студентка факультету політичних наук
ЧДУ імені Петра Могили.
15.
Олександра Калачова - студентка факультету політичних наук
ЧДУ імені Петра Могили.
16.
Дмитро Дума - студент факультету політичних наук ЧДУ імені
Петра Могили.
17.
Катерина Білотіл - студентка факультету політичних наук ЧДУ
імені Петра Могили.
18.
Ірина Тихоненко - студентка факультету політичних наук ЧДУ
імені Петра Могили.
19.
Катерина Волинець - студентка факультету політичних наук
ЧДУ імені Петра Могили.
20.
Анна Гац - студентка факультету політичних наук ЧДУ імені
Петра Могили.
21.
Дар’я Фоміна - студентка факультету політичних наук ЧДУ
імені Петра Могили.
22.
Інна Юріна – студентка факультету політичних наук ЧДУ імені
Петра Могили.
23.
Світлана Сорока – кандидат політичних наук, докторант, член
кафедри програми Жана Моне;
24.
Світлана Матяж – кандидат наук з державного управління,
старший викладач ЧДУ імені Петра Могили; член кафедри програми Жана
Моне.
25.
Юлія Подаєнко – кандидат політичних наук, старший викладач
ЧДУ імені Петра Могили.
26.
Олександр Орленко - студент факультету політичних наук ЧДУ
імені Петра Могили.
60
27.
Олександр Макух - студент факультету політичних наук ЧДУ
імені Петра Могили.
28.
Тетяна Донченко – член кафедри програми Жана Моне.
29.
Володимир Шатун – кандидат політичних наук, старший
викладач ЧДУ імені Петра Могили, член кафедри програми Жана Моне.
30.
Віра Дерега – кандидат політичних наук ЧДУ імені Петра
Могили, член кафедри програми Жана Моне.
31.
Василь Мельничук – студент факультету соціології ЧДУ імені
Петра Могили.
32.
Аліна Підручна - студентка факультету соціології ЧДУ імені
Петра Могили.
33.
Інна Михайловська - студентка факультету соціології ЧДУ
імені Петра Могили.
34.
Владислав Недоступ - студент факультету соціології ЧДУ імені
Петра Могили.
35.
Крістіна Чишньовська- студентка факультету соціології ЧДУ
імені Петра Могили.
36.
Ніна Драган - студентка факультету соціології ЧДУ імені Петра
Могили.
37.
Олена Ляпіна – аспірантка Інституту державного управління
ЧДУ імені Петра Могили.
38.
Олександра Палагнюк – аспірантка ЧДУ імені Петра Могили.
Список
представників
Херсонського
інституту, які взяли участь у зустрічі.
Викладачі:
економіко-правового
61
1.
Валентина
Покотилова – ректор Херсонського економіко-правового інституту, керівник
проекту Жана Моне.
2.
Кузьменко
Людмила Валентинівна, перший проректор, кандидат технічних наук,
доцент.
3.
Шаповалова
Валентина Миколаївна. Координатор проекту, кандидат економічних наук,
доцент.
4.
Абеаве
Людмила Олександрівна, завідувач кафедрою «Фінанси та кредит», кандидат
економічних наук, доцент.
5.
Піддубнок
Тятьяна Анатоліївна, доцент кафедри «Менеджмент організацій», кандидат
технічних наук, доцент.
6.
Шульга
Наталья Анатоліївна, завідувач кафедри «Облік і аудит», кандидат
економічних наук, доцент.
7.
Губерук
Юлія Георгіївна – група МВ-51
8.
Коваленко
Ігор Костянтинович
9.
Ларченко
Оксана Валеріївна
10.
Лобінцев
Денис Валерійович
11.
Віталій Володимирович
Маловічко
62
12.
Нівіна Юлія
Вікторівна
13.
Обертас
Олена Борисівна
14.
Олейніченко
Ігор Олександрович
15.
Олєйнік
Валентина Анатоліївна
16.
Онопрієнко
Павло Олексійович
17.
Пуля Дмитро
Вікторович
18.
Рева Віталій
Іванович
19.
Рижий Євген
Сергійович
20.
Рубан
Олександр Вікторович
21.
Таранов
Михайло Борисович
22.
Тверда
Марина Костянтинівна
23.
Чайка
Юлія
Володимирівна
24.
Чередниченк
о Артем Сергійович
25.
Олександрович
Янін Максим
63
26.
Александров
а Анна Сергіївна – група МВ-41
27.
Артеменко
Валерій Валерійович
28.
Бобчук
Євгеній Володимирович
29.
Богатиренко
Марія Павлівна
30.
Березок Ігор
Леонідович
31.
Бзикав
Кирило Ігорович
32.
Буровська
Христина Олександрівна
33.
Падалка
(Вірмієнко) Яна Ігорівна
34.
Горова
Олександра Володимирівна
35.
Дроздова
Ірина Михайлівна
36.
Єфименко
Тетяна Ігорівна
37.
Косяченко
Наталія Миколаївна
38.
Линок Павло
Сергійович
39.
Євгенович
Лисенко Ігор
64
40.
Мойсеєнко
Владислав Петрович
41.
Олексін Олег
Ігорович
42.
Павленко
Карина Володимирівна
43.
Федоренко
Яна Олександрівна
44.
Хруленко
Андрій Петрович
45.
Чабан
Іван
Сергійович
46.
Чумак
Тетяна Вікторівна
47.
Шамановськ
а Марина Олегівна
48.
Лука
(Юрчук) Оксана Олександрівна
49.
Гайшук
Вікторія Сергіївна – Магістри Фінансів
50.
Гончар
Марина Олександрівна
51.
Комаренко
Вікторія Ігорівна
52.
Назарова
Христина Олександрівна
53.
Анна Вікторівна
Нікішенко
65
54.
Різун Наталя
Сергіївна
55.
Руденко
Катерина Василівна
56.
Сокур
Тетяна Володимирівна
57.
Солодкий
Антон Юрійович
58.
Бондаренко
Віталіна Віталіївна – група Ф-41
59.
Бугайова
Вікторія Вадимівна
60.
Гіт Маріанна
Сергіївна
61.
Голошивець
В’ячеслав Анатолійович
62.
Грицик Юрій
Миколайович
63.
Данфорт
Євген Миколайович
64.
Дрозд
Володимир Юрійович
65.
Іванів
Марина Сергіївна
66.
Клепка
Андрій Вікторович
67.
Галина Олександрівна
Лисенко
66
68.
Мамедов
Ібрагім Гафуржанович
69.
Матюшенко
Анна Миколаївна
70.
Мочалов
Євген Анатолійович
71.
Панфільцев
Олександр Олександрович
72.
Резвін
Тетяна Миколаївна
73.
Семикопенко
Вікторія Вікторівна
74.
Стаднік
Олександр Олександрович
75.
Токар Діана
Владиславівна
76.
Українець
Людмила Ярославівна
77.
Харламова
Марія Леонідівна
78.
Губерук
Юлія Георгіївна – МВ-51
79.
Нивина Юлія
Вікторівна
80.
Бондаренко
Віталіна Віталіївна
81.
Олександр Вікторович
Рубан
67
Семикопенко
82.
Вікторія Вікторівна
Токарь Діана
83.
Владиславівна
Пишкова
84.
Тетяна Юріївна
Телемик
85.
Анастасія Анатоліївна
Іванів
86.
Марина
Трохименко
87.
Юлія
Федорченко
88.
Юлія
Бугаєнко
89.
Вікторія Геннадіївна
Шаповалова
90.
Анастасія Валеріївна
Ровенко
91.
Катерина Валеріївна
Гомон
92.
Анастасія Валеріївна
Фотоілюстрації про зустріч
68
69
70
71
Крім того, у січні 2013 р. були проведені такі
заходи:
Завершено створення сайту програми Жана Моне, де міститься
інформація про проект. [http://www.chdu.edu.ua/ Міжнародна співпраця/
Програма Жана Моне]
Завершено моніторинг, який здійснювали члени Центру соціологічних
досліджень про вивчення громадської думки на Миколаївщині щодо
європейської інтеграції України (керівник – декан факультету соціології,
к.політ.н., доцент Людмила Ляпіна).
Завершена підготовка до друку англійською мовою навчального
посібника для студентів ЧДУ імені Петра Могили про європейську
72
інтеграцію (автори: к.політ.н., докторант Юліана Палагнюк, к.політ.н.,
доцент, докторант Світлана Сорока, аспірант Дмитро Сай).
Учасники проекту програми Жана Моне Володимир Шатун отримав у
Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України диплом кандидата
політичних наук (диплом ДК № 009402) за захист дисертації з проблем
європейської та світової інтеграції.
Члени проекту на чолі з професором Михайлом Багметом взяли участь
у Інформаційних днях, які проводилися у Миколаєві Національним ТЕМПУС
– офісом в Україні. Тут же відбулася зустріч із координатором –
представником Європейської-освітньої програми імені Жана Моне, пані
Оленою Оржель.
Розпочалася підготовка по випуску наукових студентських студій
(збірник статей) з проблем європейської інтеграції.
Інформація за лютий 2013 р.
Розпочалася
робота
щодо
підготовки
Заходу
№
3
на
тему:
«Євроінтеграція: впровадження європейських стандартів та принципів в
Україні». Захід відбудеться у червні 2013 р. у м. Ялта в Автономній
Республіці Крим. Підготовка до даного заходу включає:
1.
складання регламенту роботи та програми Заходу;
2.
обговорення місця і часу проведення конференції;
3.
запрошення учасників і т.д.
Опублікований Науково-методичний журнал. Наукові праці серії
«Політологія» Вип. 192, Том 204, Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2012 р. –
140 с., де міститься розділ під назвою «Політичні проблеми міжнародних
73
систем та європейських студій», в якому надруковано 6 статей з проблем
євроінтеграції.
У цьому ж збірнику в рубриці «Наукове життя» опублікована стаття
керівника проекту, професора Михайла Багмета на тему: «Викладання і
дослідження європейських студій – головне завдання кафедр програми»
Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 192. Т. 204. Політологія.
– Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили, 2012. – С. 132-135.
Зустріч 20.02.2013 р. членів проекту із Генеральним консулом
Республіки
Болгарія
представником
в
Одесі
болгарського
доктором
Стояном
Горчівкіним
та
товариства
в
культурно-національного
Миколаєві на предмет Співпраці та передачі досвіду відносин запровадження
європейських принципів і стандартів.
Зустріч
28.02.2013
р.
учасників
проекту
із
представниками
Люблінського політехнічного університету (Республіка Польща) з метою
обговорення шляхів вдосконалення викладання різнопланових освітянських
аспектів Болонського процесу.
Опубліковано англійською мовою науковий збірник серії «Державне
управління», де містяться статті про євроінтеграційні процеси в Україні. Іссе
3. Миколаїв. – Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили. – 2012. – 92 с.
Опублікована монографія к.політ.наук, доцента Світлани Сороки
«Механізми взаємодії уряду і парламенту в процесі державного управління:
досвід країн Європейського Союзу та українська практика». – Миколаїв –
ФОП Ємельянова Т.В. – 2012. – 422 с.
Опублікована позапланова монографія Олександра Лозовицького
«Зовнішня політика держави: становлення та розвиток в умовах глобалізації»
(FOREIGNPOLICYOFTHESTATE:
theestablishmentanddevelopmentinaglobalizing) Київ. – Вид-во Європейського
університету – 2012. – 400 с.
74
Учаснику проекту програми Жана Моне к.політ.наук, докторанту
Юліані Палагнюк Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України
присвоєно вчене звання доцента по кафедрі державна політика та
менеджменту.
Завершується підготовка до друку брошури під назвою «Громадська
думка про євроінтеграційні процеси в Україні». Відповідальні за випуск:
керівник проекту Жана Моне, професор М.Багмет і декан факультету
соціології, к.політ.наук, доцент Л.Ляпіна.
Розміщено на сайті проекту відеоматеріал Миколаївських телевізійних
операторів каналів «Миколаїв», «ТАК-ТВ» про Захід № 2, тобто про
Студентський круглий стіл на тему: «Молодь півдня України про
європейську інтеграцію: історія та сучасність». Даний відеоматеріл декілька
разів демонструвався на місцевих каналах у січні – лютому 2013 р.
Передано в усі євроінтеграційні Центри України та учасникам
програми імені Жана Моне, які діють у вищих навчальних закладах
звернення студентів ЧДУ імені Петра Могили до молоді України із закликом
розширити дослідження та вивчення питань європейської інтеграції та
пропагування європейських цінностей і стандартів серед українського
студентства.
Підготовлено і подано до Брюсселя на адресу Виконавчого агентства з
питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури 2 нові заявки на програму
Жана Моне:
4.
модуль: «Історія, політика та правові засади Європейського
Союзу».
5.
Напрям: «Залучення молоді півдня України до інформаційно-
дослідницької діяльності ЄС».
75
Зустріч у ЧДУ імені Петра Могили із сенатором Республіки Польща
Станіславом Гогачем
та професором, завідувачем кафедри соціології
Люблінського католицького університету Яном Павлом ІІ.
Інформація за березень 2013 р.
Прийнято Вченою радою Чорноморського державного університету
імені Петра Могили такі рішення:
1.
Рекомендація до друку брошури по проекту Жана Моне з питань
аналізу населення Миколаївської області про ЄС.
2.
Рекомендація
до
друку
Студентських
наукових
студій,
студентського наукового журналу по програмі Жана Моне на тему:
76
«Європейська
інтеграція:
впровадження
європейських
стандартів
та
принципів в Україні».
Розроблення програми Заходу №3 під назвою науково-практична
конференція на тему: «Європейська інтеграція: впровадження європейських
норм та принципів в Україні», проведення якої заплановано у червні 2013 р. у
м. Ялта (Автономна Республіка Крим) на базі Кримського державного
гуманітарного університету.
Підготовка запрошення для іногородніх представників для участі у
вищезазначеній конференції.
Налагодження персональних зв’язків з іншими університетами України
та
навчально-науковими
Центрами,
які
займаються
проблемами
європейських студій з метою персонального запрошення представників на
конференцію у
м. Ялта.
Виготовлення запису диску Миколаївським телевізійним каналом ТАКТВ по заходу № 2, який присвячений студентському круглому столу
«Молодь півдня України про європейську інтеграцію: історія та сучасність».
Розміщення матеріалів вищезазначеного диску на сайті проекту Жана
Моне. http://www.chdu.edu.ua/
Рецензування керівником проекту Жана Моне професором Багметом
М.О. навчального посібника Кальниша Ю.Г., Ємельянова В.М. і Сороки С.В.
«Методологія наукових досліджень», який надрукований у видавництві ЧДУ
імені Петра Могили, обсягом 132 с. і присвячений аналізу європейського і
вітчизняного
досвіду
підготовки
магістрів
спеціальністю
«Державна
служба».
Опубліковання брошури, обсягом 35 сторінок під назвою «Громадська
думка про європейські процеси в Україні». Відповідальні за випуск: керівник
проекту, професор Михайло Багмет і декан факультету соціології, доцент
Людмила Ляпіна.
77
З метою поглиблення євроінтеграційних зв’язків керівник проекту
Михайло Багмет, взяв участь у підготовці матеріалів до Республіки Польща.
Планування
делегації
від
України
здійснює
Асоціація
сприяння
міжнародному бізнесу та розвитку.
Кандидат політичних наук, ст. викладач кафедри політичних наук
Юлія Подаєнко здійснювала:
- Роботу над розробкою та оновленням інформації стосовно Проекту на
веб-сторінці Кафедри Жана Моне;
-
Наукове
керівництво
студентськими
роботами
(курсові,
бакалаврські, магістерські) стосовно євроінтеграційної тематики;
- Наукове керівництво у написанні студентами наукових статей на
євроінтеграційну тематику;
- Підготовку студентки 4-го курсу факультету політичних наук
І. Юріної до участі у всеукраїнській олімпіаді за тематикою «Європейські
Студії»;
-
Участь
у
міжнародному
англомовному
семінарі
«UkraineandtheEasternPartnership / Simulationsin (Political) Education» за
участю
лекторів
із
Німеччини
(ElkeHeublein,
SebastianSchaffer,
ChristophSchnellbach);
- Роботу над науково-методичними матеріалами до курсу «Європейські
студії»;
- Підготовку до участі у міжнародній конференції (за участю провідних
європейських і українських експертів) «Угода про асоціацію між
Європейським Союзом та Україною: на шляху до глибокої інтеграції без
набуття повного членства?» Центру ім. Жана Моне з європейських студій
НаУКМА за підтримки Програми Жана Моне, 22 квітня 2013 року
(Національний університет «Києво-Могилянська академія», м. Київ).
- Написання 2-х фахових наукових статей щодо тематики європейської
інтеграції: «Специфіка реалізації європейської культурної дипломатії на
78
сучасному етапі розвитку ЄС» та «Європейська культурна дипломатія»
(видання у м. Київ та Донецьк).
Кандидатом політичних наук, доцентом Світланою Сорокою
проведено:
- тренінг 6 березня 2013 року в Миколаївському обласному центрі
підвищення кваліфікації державних службовців на тему: «Зона вільної
торгівлі з ЄС або Митний союз – перспективи для України».
- тренінг 28 березня 2013 року в Миколаївському обласному центрі
підвищення кваліфікації державних службовців на тему: «Еволюція
взаємовідносин України з Європейським Союзом».
Кандидат наук з державного управління, ст.. викладач Світлана
Матяж взяла участь у:
- у організації зустрічі з представниками
Республіки Польща –
сенатором верхньої палати Сенату С. Гогачем та професором Люблінського
католицького університету Іоанна Павла ІІ (28.02.2013, м. Миколаїв)
- у 13 Європейській науковій конференції «Європа та Європейський
Союз в умовах кризи: діагностика, вирішення та сценарії на майбутнє» (7-8
лютого 2013, м. Слубіце, Республіка Польща). Доповідь: «Європейський
досвід для України у сфері взаємодії органів державної влади з
громадянським
суспільством у процесі побудови соціально-правової
держави».
Інформація за квітень 2013 р.
79
Керівник проекту професор Багмет Михайло у складі української
делегації від Асоціації сприяння міжнародному бізнесу та розвитку (м.
Кременчук) здійснив поїздку до Республіки Польщі. Там були зустрічі у
Варшаві, Бидгощі та Торуні підписана Угода про співпрацю ЧДУ імені Петра
Могили з вищою школою економіки (м. Бидгощ) відносно запровадження
європейських освітянських стандартів.
Завідуюча кафедрою Жана Моне доцент Палагнюк Юліана разом із
двома членами проекту відвідали Туреччину де взяли участь у міжнародній
конференції з міжнародних відносин та політичних наук. Юліана Палагнюк
виступала з рецензіями наукових робіт з історії та сьогодення ЄС:
Роберта Хачатряна (Інститут державного управління, Єреван, Вірменія)
– «Відступ демократії та цинізм громадян до бюрократії»;
Чінари
Єзенгуль
(кафедра
міжнародних
відносин
Киргизького
національного університету, Бішкек, Киргизія) – «Девіантна демократизація
досвіду Монголії та Республіки Киргизія і ЄС».
Аспірант Палагнюк Олександра виступила на секції «Європеїзація
України: вивчення трансформаційних ефектів Європейського Союзу в регіоні
його східного сусідства» з доповіддю: «Торгівля людьми в Україні:
постановка задач та законодавчі рішення відповідно до європейських
стандартів», а аспірант Дмитро Сай виступив з доповіддю: «Історичні
аспекти освітніх послуг для дітей з особливими потребами в Європейському
Союзі та Україні: з найдавніших часів до XVII століття. Результати
політики».
Всі члени проекту взяли участь у ряду зустрічей із канадським
професором Олівером Шмідтке, який є професором програми Жана Моне, де
обговорювалися питання інтеграції України до ЄС та шляхи успішного
виконання нашого проекту по темі: «Європейська інтеграція: впровадження
європейських стандартів та принципів Україні».
80
Матеріали
про
дані
зустрічі
були
розміщені
на
сайті
http://www.chdu.edu.ua/index.php?page=mone1&hl=ukr та надруковані в газеті
«Вагант» - органу ЧДУ імені Петра Могили.
Професор
Багмет
Михайло
дав
інтерв’ю
для
Миколаївського
телебачення з дня нагоди Дня Науки на тему: «Плідне виконання проекту за
програмою Жана Моне – успішна європеїзація ЧДУ імені Петра Могили».
Член проекту Жана Моне Подаєнко Юлія взяла участь у міжнародній
конференції «Угода про Асоціацію між Європейським Союзом та Україною:
на шляху до глибокої інтеграції без набуття повного членства». Конференція
була організована Центром Жана Моне з Європейських студій при
Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» (м. Київ).
Інформація про конференцію розміщена на веб-сторінці Центру імені
Жана
Моне
з
європейських
студій
НаУКМА
http://ince.ukma.kiev.ua/uk/activities.
Професор Багмет М.О. виступив рецензентом у книзі Кальниша Ю.Г.,
Ємельянова
В.М.,
Сороки
С.В.
Методологія
наукових
досліджень.
Навчальний посібник для підготовки магістрів за спеціальністю 8.150101
«Державна служба». Миколаїв. – Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили. – 132 с.
Книга була надрукована у квітні 2013 року.
Декан факультету політичних наук, професор Шевчук Олександр, який
є активним учасником проекту Жана Моне надрукував у співавторстві
монографію під назвою: «США і світ у ХХІ столітті», яка опублікована у
Києві в Центрі Вільної преси, у 2013 році, обсягом 620 сторінок.
Шевчук Олександр та кандидати наук Подаєнко Юлія, Жолонко Тетяна,
Морозова Ольга надрукували 4-и статті з євро інтеграції у збірнику наукових
праць Інституту світової економіки і міжнародних відносин Національної
академії наук України (м. Київ) у випуску 2 (63) за 2013 р.
81
Учасники проекту за програмою Жан Моне у квітні 2013 року взяли
участь у заочній Інтернет-конференції "Інноваційний потенціал української
науки - ХХI сторіччя" і підготували такі матеріали:
Багмет М.О., Ляпіна Л.А., Гуцалова М.В. – Основні складові частини
проекту програми Жана Моне в ЧДУ імені Петра Могили.
Бочкарьова Т.Ю. – Економічний потенціал країн Скандинавії в Європі
та світі.
Матяж С.В. – Соціальна мобільність студентської молоді в процесі
входження України до Європейського освітнього простору.
Палагнюк О.В. – Теорії та аналітичні моделі дослідження міжнародної
міграції.
Палагнюк
Ю.В.
–
Формування
–
Культурна
договірно-правових
механізмів
інтеграції України до ЄС.
Подаєнко
Ю.Л.
дипломатія
сучасної
України:
європейський досвід та подальші перспективи.
Сорока С.В. – Правова система Європейського Союзу на сучасному
етапі.
Шатун В.Т. – Західноєвропейський Союз як основа оборонної політики
європейських держав після другої світової війни.
Матеріали конференції розміщені на сайті: http://nauka.zinet.info/konf_20.php
Всі учасники проекту Жана Моне взяли участь у зустрічі у ЧДУ імені
Петра Могили з Генеральним Консулом Грузії в Одесі Теймуразом Ніжнідзе
з нагоди відкриття фотовиставки у галереї мистецтв на тему: «Грузія очима
українських журналістів». Матеріали по захід розміщені на сайті ЧДУ імені
Петра Могили та надруковані у газеті «Вагант».
Члени проекту взяли участь у семінарі організованому Міністерством
економічного розвитку і торгівлі України та Миколаївською обласною
державною адміністрацією, яка відбулася 24.04.2013 р. у м. Миколаєві у
готелі «Александровский» на тему: «Поглиблена та всеохоплююча зона
82
вільної торгівлі між Україною та ЄС: основні аспекти та переваги.
Реформування системи технічного регулювання».
Матеріали про участь у роботі конференції були продемонстровані на
Миколаївському місцевому телебаченні.
16 студентів факультету політичних наук під керівництвом викладачівактивістів проекту Жана Моне здійснили візит до Києва з метою участі у
Міжнародному молодіжному форумі на тему: «Головування України в
ОБСЄ: ключові пріоритети та перспективи». Захід був організований
Дипломатичною академією України разом із Міністерством закордонних
справ України.
Магістри та аспіранти Інституту філології та факультету політичних
наук під керівництвом активістів Програми Жана Моне організували семінар
на тему: «Східноєвропейське партнерство», на якому виступали лекторами та
модераторами 3-и викладачі із Німеччини.
Кандидат політичних наук, доцент Світлана Сорока надрукувала такі
статті:
1. Сорока С. В. Механізми впливу уряду на законодавчий процес в
країнах ЄС : особливості застосування та аналіз ефективності / С. В. Сорока
// Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012.
– № 2. – С. 176-181.
2. Сорока С. В. Делеговане законодавство як форма участі уряду в
законодавчому процесі у країнах Європейського Союзу / С. В. Сорока //
Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Серія : Державне управління.
– 2012. – Т. 181. – Вип. 169. – С. 54-62.
3. Сорока С. В. Парламентські розслідування як форма контролю за
діяльністю уряду в країнах ЄС / С. В. Сорока // Актуальні проблеми
європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України :
матеріали ІХ регіон. наук.-практ. конф., 17 травня 2012 р., Дніпропетровськ /
83
за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. – С.
223-225.
Вийшло 2-е видання книги, співавторами якої є члени проекту Жана
Моне. English. Textbook for Training Professionals in the Field of European and
Euro-Atlantic Integration / [Glukhova Y., Say D., Palagnyuk Y., Ponomaryov S.,
Soroka S.]. – 2nd ed., updated. – Mykolayiv: Yemelyanova T.V., 2012. – 480 p.
Інформація за травень 2013 р.
Сформована програма, тематика спільного пленарного засідання та
робота 3-х секцій по заходу № 3, який відбудеться 5-8 червня 2013 р. у м.
Ялта (Автономна Республіка Крим) під назвою: Науково-практична
конференція
«Європейська
інтеграція:
імплементація
європейських
стандартів і принципів в Україні».
Надруковані статті виконавців проекту Жана Моне, які брали участь у
ХХ – й Всеукраїнській науково-практичній конференції
«Інноваційний
потенціал української науки у ХХІ столітті», що проходила з 20 по 28 квітня
2013 р. у м. Запорожжі та висвітлювалась на сaйті http://nauka.zinet.info в
рамках проекту «Нова Україна».
Список авторів статей:
Багмет М.О. - д.і.н., професор, проректор, керівник проекту програми
Жана Моне ЧДУ ім. Петра Могили;
Палагнюк Ю.В. - к.політ.н., доцент докторант ЧДУ ім. Петра Могили;
Ляпіна Л.А. - к.політ.н., доцент, декан факультету соціології ЧДУ ім.
Петра Могили;
Сорока С.В. - к.політ.н., доцент ЧДУ ім. Петра Могили;
Матяж С.В. -
к.н. з держ. упр., старший викладач кафедри
соц.роботи ЧДУ ім. Петра Могили;
Подаєнко Ю.Л. - к.політ.н., начальник міжнародного відділу ЧДУ ім.
Петра Могили;
84
Шатун В.Т. - к.політ.н, доцент кафедри державної політики та
менеджменту ЧДУ ім. Петра Могили;
Бочкарьова Т.Ю. - аспірант кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики ЧДУ ім. Петра Могили, методист кафедри програми
Жана Моне;
Гуцалова М.В. - провідний фахівець ЧДУ ім. Петра Могили;
Палагнюк О.В.- аспірант кафедри державної політики ІДУ ЧДУ ім.
Петра Могили.
Надрукований молодіжний науковий журнал «Студентські наукові
студії». Миколаїв. – Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили. - 2013. – Випуск 2 (33). –
116 с. До редакційної колегії увійшли всі члени проекту Жана Моне. У 2-х
розділах поміщені статті 27 студентів та аспірантів, які присвячені історії та
сьогодення країн Європи та євроінтеграційним проблемам України.
Список авторів статей:
Дума Д., Гончаренко Н., Донченко Т., Кутельвас Т., Козачук М.,
Куліченко О., Міхель Д., Мельничук В., Пшенична Т., Рубан В., Савета К.,
Фоміна Д., Харченко І., Байдикова К., Білотіл К., Волинець К., Калачова О.,
Кравець А., Лакутіна Н., Мосійчук О., Московець В., Недбай Л., Олійник Ю.,
Палагнюк О., Сустова Ю., Тихоненко І., Шостак А.
Зібрано матеріали, в кількості 40 книжок, наукових праць та
довідників, для виставки літератури з проблем європейської інтеграції, які
будуть
продемонстровані
у
Кримському
державному
гуманітарному
університеті (м. Ялта) під час проведення Заходу №3 проекту за програмою
Жана Моне.
Підготовлений відеофільм Миколаївським телебаченням каналу ТАКТВ про реалізацію проекту за програмою Жан Моне. Інтерв’ю для ролика
дали ректор університету, професор Клименко Л.П., а також такі учасники
проекту: Багмет М.О., Палагнюк Ю.В., Ляпіна Л.А., Сорока С.В., Матяж
85
С.В., Подаєнко Ю.Л., Шатун В.Т., Бочкарьова Т.Ю., Гуцалова М.В.,
Палагнюк О.В.
З нагоди Дня науки за активну дослідницьку Євроінтеграційну
діяльність керівник проекту за програмою Жана Моне, професор Михайло
Багмет на урочистих зборах був нагороджений Грамотою Південного
наукового центру Національної академії наук України та Міністерством
освіти і науки України, а активні учасники проекту, кандидати політичних
наук Юліана Палагнюк, Світлана Сорока, Володимир Шатун і кандидат наук
з державного управління Світлана Матяж Почесними Грамотами ЧДУ імені
Петра Могили.
15 травня 2013 р. у ЧДУ імені Петра Могили за активною участю
представників кафедри Жана Моне була проведена програма – діалог
«Європа у валізі», яка присвячувалася Дню Європі в Україні.
До Заходу були залучені викладачі, аспіранти та студенти Інституту
державного
управління, факультетів політичних
наук (спеціальності:
політологія, історія та міжнародні відносини), соціології та економіки.
Модераторами виступили представники Інституту Євро-Атлантичного
співробітництва,
Фонду
Конрада
Аденауера,
Фонду
Роберта
Боша,
Європейської Академії Берліну та Польської Фундації Роберта Шумана
(всього 12 осіб).
Активну участь у німецько-польсько-українській команді виявили
науковці та викладачі Сара Датч (м. Берлін, ФРН); Лео Віггер (м. Гамбург,
ФРН); Юстина Яновська (м. Краків, Польща); Марта Щепанік (м. Варшава,
Польща); Володимир Дудар (м. Чернівці, Україна); Олена Іллясевич
(м. Кам’янець-Подільський, Україна).
Інформація про Захід розміщена на сайті ЧДУ імені Петра Могили
http://www.chdu.edu.ua.
Повідомлення
також
було
продемонстровано
по
Миколаївському телебаченню, де з коментарями виступили учасники
86
проекту Жана Моне. До того ж, весь захід знімався телеоператорами проекту
«Європа у валізі», де виступили представники ЧДУ імені Петра Могили.
Науковий співробітник, магістр державного управління, член кафедри
Жана Моне Дмитро Міхель, взяв участь у веб-конференції, яку організував
Євроінтеграційний центр Миколаївської обласної наукової бібліотеки імені
Олексія Гирьова на тему: «Порівняння вигод і втрат від приєднання України
до Митного союзу РБК та Угоди про Асоціацію з ЄС», яка відбулася 22
травня 2013 р. в рамках відзначення Днів Європи». Через мережу Інтернет
участь у заході взяли експерти та громадськість Києва, Миколаєва, Сум,
Хмельницького, Черкас, Чернівців, Чернігова та Харкова. Організаторами
заходу виступили в Миколаєві – Центр європейської інформації, що
створений та працює на базі Миколаївської обласної наукової бібліотеки
імені Олексія Гирьова з 2009 р. при підтримці Миколаївського Фонду
„Відродження”, в Чернігові - Сіверський інститут регіональних досліджень,
Центр
Європейської
Інформації
«Буковина-Європа»,
Товариство
«Український Народний Дім в Чернівцях». За результатами будуть
надруковані статті.
Представник кафедри Жана Моне, аспірант Дмитро Сай став учасником
тренінгу "Creative Minds», який відбувся у місті Лафборо, Великобританія.
Тренінговий курс був спрямований на навчання молодих лідерів та людей,
які працюють з молоддю у сільський місцевості, творчим підходам в освіті. У
тренінгу взяли участь 30 учасників з Польщі, Чехії, Великобританії, Латвії,
Естонії, Болгарії, Грузії, Вірменії, Молдови, України та Росії. Учасники
тренінгу отримали знання з різних аспектів творчості через дослідження
зв'язку творчого процесу (креативні механізми і фази), творчої особистості
(риси характеру і навички) і творчого продукту (практичне застосування
вмінь та навичок). Вони також дізналися про креативне вирішення проблем
за допомогою особистісних та лідерських навичок та використання творчості
в концепції неформальній освіті. Учасники вчилися творчому вирішенню
87
проблем через обмін практичним досвідом та тематичними дослідженнями.
Цей навчальний курс був організований Асоціацією спільноти Фіарон
(Фіарон хол) і фінансувався Британською радою, Національним агентством
програми «Молоді в дії» у Великобританії, під егідою програми
Європейської комісії «Молодь в дії».
23-24 травня 2013 р. учасники кафедри Жана Моне взяли участь у
проведенні у ЧДУ імені Петра Могили міжнародної науково-практичної
конференції «Історія України ХХ століття в сучасній закордонній
історіографії».
На конференції виступили науковці з України, Росії, Великої Британії,
Польщі, Німеччини і Словаччини, які зробили більше 30 доповідей та
повідомлень з євроінтеграційних процесів.
В ЧДУ імені Петра Могили за сприяння Посольства Франції в Україні,
Управління освіти і науки Миколаївської обласної державної адміністрації,
Асоціації
викладачів
французької
мови
в
Україні,
Миколаївського
художнього музею ім.. В.В. Верещагіна була проведена ІХ міжнародна
наукова конференція»Україна і франкомовний світ: формування нового
мислення».
Проведено
молодіжний
Ольвійський
Форум
у
смт.
Коблево
Миколаївської області, де взяли участь, крім студентів ЧДУ, представники
інших вузів Миколаєва, Києва та м. Любліна (Республіка Польща). Основна
увага приділялася висвітленню проблем євроінтеграційній політиці Україні.
88
Інформація за червень 2013 р.
Проведено у м. Ялті Автономна Республіка Крим, 5-9 червня 2013року
під назвою Науково-практична конференція «Європейська інтеграція:
імплементації європейських стандартів і принципів в Україні».
Опубліковано більше 50 тез виступів до конференції у 10 окремих
випусках у видавництві ЧДУ імені Петра Могили.
40 статей з міжнародної політики, проблем історії та сьогодення країн
ЄС та євроінтеграційної політики України у науково-методичних журналах
«Наукові праці ЧДУ імені Петра Могили» українською, російською,
англійською та польськими мовами в серії: «Державне управління»,
«Політології», «Історії», «Соціології», «Педагогіки» та «Економіки».
Видалися 4 буклети по проекту Жана Моне.
28
матеріалів
у
Студентських
наукових
студій
(Молодіжному
науковому журналі).
Крім того, окремо підготовлена до друку монографія Андріяш В.І.
«Державна етнополітика України в умовах глобалізації», де в усіх розділах
детально аналізуються сучасні моделі та принципи в умовах євроінтеграції.
89
Надруковані 2 статті Фролової І-Х.Р. у ЧДУ імені Петра Могили та у
Харкові у видавництві «Зоря».
Здійснені такі захисти:
2-х докторських дисертацій:
- Сорока С.В. на здобуття наукового ступеня доктора наук з державного
управління у спецраді ЧДУ імені Петра Могили (м. Миколаїв).
- Пронь Т.М. на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук з
проблем міждержавних зв’язків України і Польщі у післявоєнні роки. Захист
здійснений у спецраді Донецького національного університету.
2-х кандидатських дисертацій:
- Фролова І-Х.Р. на здобуття наукового ступеня кандидата наук з
державного управління на тему: «Механізми адаптації системи державного
управління України до інституційних принципів міждержавної співпраці в
Європейському Союзі». Захист здійснено у спецраді ЧДУ імені Петра
Могили.
- Хмель А.О. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук,
на тему: «Дипломатичні відносини Франкістської Іспанії з європейськими
країнами (1933 – 1975 рр.)». Захист здійснено у Черкаському національному
університеті.
Представник проекту Жана Моне Палагнюк О.В. була відряджена до
Варшави (Республіка Польща) для участі у Літній школі «Європа та східне
партнерство».
Керівник проекту, професор Багмет М.О., професор Сінкевич Є.Г.,
кандидат історичних наук Морозова О.С. запрошені у жовтні 2013 року до
Любліна (Республіка Польща) на міжнародний конгрес з євроінтеграційних
питань.
Професора Багмета М.О. долучили до оргкомітету у Херсонського
інституту бізнесу та права по підготовці конференції з питань економічної
конвергенції, яка відбудеться у вересні 2013 року.
90
РІШЕННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
учасників науково-практичної конференції
«Європейська інтеграція: імплементація європейських стандартів та
принципів в Україні»,
яка відбулася 6-7 червня 2013 року у м. Ялта
за проектом програми Жана Моне
Учасники конференції висловлюють подяку програмі Жана Моне,
оргкомітету конференції і всім, хто брав в ній активну участь.
З метою подальшої активізації науково-дослідної та інформаційної
діяльності учасники конференції вбачають за необхідне:
активізувати дослідження різних аспектів європейської інтеграції,
зокрема європейської інтеграції України;
91
поширювати знання про європейських цінності і стандарті в усіх сферах
життя в України;
розповсюджувати інформацію про Європейський Союз, його історію,
сьогодення, співпрацю з Україною тощо;
проводити моніторинги громадської думки в Україні щодо європейської
інтеграції нашої держави;
посилювати
роботу
по
підготовці
курсових,
дипломних
робіт;
кандидатських та докторських дисертацій, присвячених вивченню історії та
сьогодення процесів євроінтеграції;
організовувати
й
надалі
круглі
столи,
інтерактивні
семінари,
інформаційні днів, конференції з євроінтеграційної проблематики, у тому
числі на базі кафедри програми Жана Моне ЧДУ імені Петра Могили;
створити Євроклуб для студентської молоді на базі ЧДУ імені Петра
Могили.
ЗВЕРНЕННЯ
учасників науково-практичної конференції
«Європейська інтеграція:
імплементація європейських стандартів і принципів в Україні»,
яка відбулася 6 - 7 червня 2013 р.
у м. Ялта Автономна Республіка Крим.
Звернення підтримує Українська Асоціація Європейських Студій
Виходячи з того, що в ході активного обговорення відносин України з
Євросоюзом, Радою Європи і ОБСЄ та у зв’язку із завершенням підготовки
до підписання Угоди про асоціацію Україна-ЄС учасники конференції
зобов’язалися посилити діяльність щодо роз’яснення та усвідомлення
92
відмінностей Угоди між Україною та ЄС про партнерство та співробітництво,
яка набула чинності у 1998 р. та Угоди про асоціацію, яка була парафована.
Ініціаторами конференції, зокрема, представники кафедри програми
Жана Моне і Навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної
інтеграції Чорноморського державного університету імені Петра Могили,
звертаються до владних структур, політиків, науковців, педагогів, молоді
зосередити зусилля на дослідженні та поширенні ціннісних, політикобезпекових, економічних та правових вимірів євроінтеграції шляхом:
-
проведення моніторингів громадської думки щодо обізнаності
населення стосовно питання європейської інтеграції та впровадження
Європейських принципів і стандартів у суспільно-економічне життя України;
- організації нових конференцій, круглих столів, інтерактивних
семінарів, інформаційних днів, дискурсів, тренінгів тощо з євроінтеграційної
проблематики;
- розширення підготовки доповідей, рефератів, курсових, дипломних
робіт; кандидатських та докторських дисертацій, присвячених вивченню
історії та сьогодення євроінтеграційних процесів;
- висвітлення вищезазначеної тематики у електронних, друкованих,
аудіовізуальних всеукраїнських та регіональних ЗМІ;
- видання наукових студентських студій за програмою Жана Моне в
Україні згідно з створеною спільною координаційною редакційною колегією,
яку представлятимуть центри Європейських студій і різні вищі навчальні
заклади України та інших держав.
- активізувати мобільність студентів, викладачів та дослідників, що
займаються тематикою європейської інтеграції в межах України та
закордоном, з метою обговорення результатів досліджень, започаткування
спільних науково-дослідних проектів та вироблення рішень та рекомендацій.
93
Інформація за липень – серпень 2013 р.
У липні – серпні 2013 року була підготовка до проведення 4 Заходу інтерактивного семінару на тему: «Впровадження європейських стандартів та
принципів в Україні: результати реалізації проекту», який відбувся 30 серпня
2013 року у м. Миколаєві за проектом програми Жана Моне. Була
надрукована програма Заходу, обговоренні та прийняті рішення та
рекомендації.
За результатами реалізації проекту з 01 вересня 2012 року – 31 серпня
2013 року було підготовлено та надруковано загальний звіт, в якому
міститься узагальнена інформація про проведення 4-х запланованих заходів
проекту з фото-ілюстраціями; надано інформацію щодо видання публікацій
відповідно до завдань проекту, а також щодо проведення інформаційної та
дослідницької роботи учасниками проекту по програмі Жана Моне.
94
РІШЕННЯ І РЕКОМЕНДАЦІЇ
учасників інтерактивного семінару
«Впровадження європейських стандартів та принципів в Україні:
результати реалізації проекту»,
який відбувся 30 серпня 2013 року у м. Миколаєві
за проектом програми Жана Моне
Учасники інтерактивного семінару висловлюють подяку програмі Жана
Моне, оргкомітету даного заходу і всім, хто брав в ньому активну участь.
З метою подальшої активізації інформаційної та науково-дослідної
діяльності у сфері європейської інтеграції вбачаємо за необхідне:
продовжувати
дослідження різних аспектів історії і сьогодення
Європейського Союзу, а також європейської інтеграції України;
поширювати знання про європейських цінності і стандарти в усіх
сферах життя в Україні;
95
проводити моніторинги громадської думки в Україні щодо європейської
інтеграції
нашої
держави,
імплементації
європейських
стандартів
і
принципів;
посилювати
роботу
по
підготовці
курсових,
дипломних
робіт,
кандидатських та докторських дисертацій, присвячених вивченню історії та
сьогодення процесів євроінтеграції;
ініціювати проведення і організовувати круглі столи, інтерактивні
семінари, інформаційні дні, конференції з євроінтеграційної проблематики, у
тому числі кафедрою програми Жана Моне ЧДУ імені Петра Могили;
налагодити щорічний випуск всеукраїнського молодіжного наукового
журналу «Студентські наукові студії», присвяченого євроінтеграційній
проблематиці, на базі ЧДУ імені Петра Могили;
продовжувати ведення веб-сторінки кафедри програми Жана Моне на
офіційному сайті ЧДУ імені Петра Могили шляхом оновлення інформації
про майбутні наміри і здобутки у дослідницькій та інформаційній діяльності
у сфері євроінтеграції членами кафедри програми Жана Моне;
створити Євроклуб для студентської молоді на базі ЧДУ імені Петра
Могили;
активізувати налагоджену співпрацю з Українською Асоціацією
Європейських Студій, іншими науково-дослідними центрами з європейської
інтеграції в Україні;
продовжувати налагодження співпраці з західними університетами та
науково-дослідними центрами, у тому числі започатковану співробітництво
протягом реалізації програми Жана Моне з професором Жана Моне Олівером
Шмідтке з Університету Вікторії (Вікторія, Канада).
96
ВИСНОВКИ
У кожному регіоні України є чимало яскравих прикладів щодо
здійснення послідовного євроінтеграційного курсу. В цьому контексті варто
звернути увагу на євроінтеграційні доробки Чорноморського державного
університету імені Петра Могили.
Першим кроком в реалізації науково-просвітницьких євроінтеграційних
заходів було створення в університеті у жовтні 2006 р. за погодженням із
Міністерством освіти і науки Навчально-наукового центру з європейської та
євроатлантичної інтеграції і розроблення комплексних інтеграційних заходів,
які почали впроваджувалися як у вищих, так і загальноосвітніх закладах
південного регіону. В ході реалізації такої цілеспрямованої програми були
започатковані лекції, проведення спецсемінарів і наукових конференцій,
тренінгів, інформаційних днів, круглих столів, присвячених розкриттю
97
політичних, економічних та правових євроінтеграційних переваг. Особливо
активізувалася дана робота у 2008 та 2009 рр. коли, на замовлення
Міністерства освіти і науки України, виконувався проект на тему «Реалізація
інформаційно-просвітницьких
заходів
з
питань
європейської
та
євроатлантичної інтеграції України в Миколаївській області».
За наслідками десятків різнопланових заходів представники Центру
щорічно публікували чисельні публікації у вигляді статей для фахових
журналів, брошур, буклетів, монографій і т.д. Крім того, викладачі стали
постійно
рекомендувати
студентам
готувати
на
євроінтеграційну
проблематику написання конкурсних, курсових, випускових і магістерських
робіт, а аспіранти і докторанти приступили до підготовки кандидатських і
докторських дисертацій.
Важливим напрямом стало залучення представників факультету
соціології
до
вивчення
громадської
думки
в
регіоні
відносно
євроінтеграційних процесів. Цікавим став останній результат соціологічного
моніторингу, який був здійснений у грудні 2012– січні 2013 рр. Він надав
можливість зробити висновки про збільшення у регіоні прибічників
євроінтеграційних процесів та доцільність поглиблення уваги до здійснення
інформаційно-дискусійних кампаній.
Наступним кроком у посиленні науково-просвітницької інтеграційної
діяльності в університеті в умовах конвергенції стало проголошення у травні
2011 р. створення спеціалізованої кафедри Жана Моне. До речі, наказ про її
появу
було
зачитано
ректором
у
присутності
тодішнього
Голови
Представництва ЄС в Україні Жозе Мануеля Пінту Тейшейри та
представників 11 посольств країн ЄС.
Варто відзначити, що у 2012 р. проект запропонований членами
кафедри Жана Моне вийшов переможцем у Брюсселі по темі: «Європейська
інтеграція: впровадження європейських стандартів та принципів в Україні».
98
Протягом річного виконання проекту були захищені 1 докторська та 3
кандидатські дисертації, надруковані нові монографії, десятки статей з
інтеграційної проблематики, проведено ряд цікавих заходів, серед яких
найвагомішою є науково-практична конференція, яка проходила у червні
2013 р. у Криму під назвою «Ольвійський Форум – 2013: Стратегії країн
Причорноморського регіону в геополітичному просторі».
У роботі конференції взяли участь представники міністерств і
відомств, державні службовці та політичні діячі України, провідні науковці
не тільки ЧДУ імені Петра Могили, а й інших вітчизняних та зарубіжних
вищих
навчальних
закладів
і
науково-дослідних
установ,
члени
євроінтеграційних Центрів із Криму, Львова, Одеса, Донецька, Вінниці,
Дніпропетровська, Чернігова, Луцька, Сум, Херсону та інших регіонів
України.
У ході проведення підсумків конференції були висловлені пропозиції
щодо доцільності створення координаційного центру який би узагальнював
інформаційну та науково-дослідну діяльність в Україні за проектами
програми Жана Моне, а також була ухвалена резолюція про необхідність
окремого студентського видання за програмою Жана Моне, де б
популяризувались знання про європейську інтеграцію в тому числі і у сфері
впровадження європейських стандартів та принципів в різних регіонах
Україні в умовах конвергенції.
Сьогодні
представники
університету
згідно
тематичного
плану
Міністерства освіти і науки України здійснюють нове дослідження під
назвою «Наукове забезпечення впровадження європейських соціальних
стандартів у південному регіоні України». Одним із ключових заходів по
виконанню даного проекту стала участь у Миколаєві 12 вересня 2013 р. у
інформаційній кампанії «Будуємо Європу в Україні», яку організувало
Представництво Європейського Союзу в Україні.
99
Важливого значення того дня набув візит до ЧДУ імені Петра Могили
делегації, до якої увійшли Голова Представництва ЄС в Україні, Посол Ян
Томбінські, заступник Посла Швеції в Україні Мортен Енберг та аташе, прессекретар Представництва ЄС в Україні Давід Стулік. Поважних гостей
хлібом-сіллю зустрічали керівництво університету на чолі з ректором
Леонідом Клименком і студенти в українському народному вбрані і
традиційних мантіях.
На зустрічі з ректором, а пізніше і з більш широким загалом
запрошених, представники ЄС наголошували на важливості і незворотності
євроінтеграційної як логічного, невпинного процесу розвитку світової історії.
Вони також неодноразово підкреслювали, що євроінтеграція для України
зовсім не означає ізоляцію від інших країн, що не входять до Євросоюзу.
Своєю найголовнішою задачею пан Посол Ян Томбінські вважає
«зводити мости» між Україною та Європою. Закликаючи до об’єднання з
демократичною Європою, він, однак, застеріг, що демократія – це постійна
дискусія. У демократичному суспільстві готових, «спущених згори» рішень
не буває. І до цього має бути готова Україна, якщо вона планує жити в
Євросоюзі.
На даній зустрічі було підкреслено те, що хоча університет уже має
значні
напрацювання
у
євроінтеграційній
діяльності,
але
прагнучи
вдосконалювати діяльність щодо поширення інформації про історію та
сьогодення Європейського Союзу серед професорсько-викладацького та
навчально-допоміжного складу і студентства, керівництво університету
запропонувало
створити
на
його
базі
спеціалізований
Центр
від
Представництва ЄС.
Створення Центру Європейського Союзу дозволить задовольнити попит
на доступ до офіційних матеріалів ЄС широкого загалу південного регіону.
Поінформованість про Європейський Союз дозволить значно ефективніше
реалізувати прагнення України до інтеграції. Це буде своєчасним кроком, що
100
відповідає спільним інтересам як Представництва ЄС в Україні, так і
університету.
У разі створення Центру планується запровадити нові нетрадиційні
модулі відносно викладання і дослідження історії й сьогодення ЄС;
розпочати пілотний проект по залученню членів неурядових організацій до
вирішення на Миколаївщині питань міграційної політики; налагодити випуск
для громадян південного регіону 28-ти оригінальних видань про країни, які
входять до складу ЄС; поширювати різнопланову інформацію, яку буде
пропонувати представництво ЄС в Україні.
Представники ЄС схвалили дану пропозицію і пообіцяли прибути на
відкриття даного Центру. У свою чергу ректорат ЧДУ імені Петра Могили
зобов’язався надати приміщення для Центру і створити необхідні умови для
його успішної діяльності.
Таким чином, реалізація проекту за програмою Жана Моне свідчить про
переконливу
і
послідовну
євроінтеграційну
діяльність
ректорату,
професорсько-викладацького, а головне, студентського складу ЧДУ імені
Петра Могили, бо нині, як зазначив 24 серпня 2013 р. Президент України
В.Ф. Янукович, у виступі з нагоди 22-річниці проголошення незалежності
України, Асоціація з Європейським Союзом має стати для України важливим
стимулом для подальшого формування сучасної європейської держави.
101
IV. РЕАЛІЗАЦІЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНОЇ ТЕМИ
ЗА ТЕМАТИЧНИМ ПЛАНОМ МІНІСТЕРСТВА
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
У 2013-2014 рр. представники кафедри Жана Моне та Навчальнонаукового центру з є європейської та світової інтеграції України ведуть
дослідження згідно тематичного плану Міністерства освіти і науки України
за
проблемою
під
назвою
«Наукове
забезпечення
впровадження
європейських соціальних стандартів у південному регіоні Україні».
102
Відразу після визначення ЧДУ імені Петра Могили переможцем у
конкурсі наукових проектів, дана тема була зареєстрована в УКРІНТЕІ та
визначенні склад виконавців дослідження проблеми.
Згідно наказу ректора університету виконавцями теми було визначено
керівником теми Багмета М.О. – доктора історичних наук, професором,
Заслуженого працівника освіти і науки України, Відмінника освіти України,
проректора з науково-педагогічної роботи та питань розвитку університету.
Виконавцями теми були визначені такі працівники університету:
Зюзін В.О. – доктор медичних наук, професор;
Сорока С.В. – доктор наук з державного управління, доцент;
Котляр Ю.В. – доктор історичних наук, професор;
Палагнюк Ю.В. – кандидат політичних наук, доцент;
Ляпіна Л.А. – кандидат політичних наук, доцент;
Норд Г.Л. – кандидат економічних наук, доцент;
Шатун В.Т. – кандидат політичних наук, доцент;
Донченко Т.О. – кандидат наук з державного управління;
Матяж С.В. – кандидат наук з державного управління, ст. викладач;
Погромський В.О. – кандидат історичних наук;
Седнєва Н.О. – кандидат політичних наук;
Черненок К.П. – кандидат економічних наук;
Гуцалова М.В. – провідний спеціаліст;
Кравцова А.В. - провідний спеціаліст;
Міхель Д.О. – науковий співробітник;
Бочкарьва Т.Ю. – аспірант;
Палагнюк О.В. – аспірант.
Протягом першого року дослідження були визначенні такі пріоритети,
засоби та інструментарії наукового дослідження проекту.
Опанування
міжнародного
інструментарію,
з
метою
творчого
використання в ході здійснення модернізації України, зокрема реформування
103
соціальної сфери, щодо набуття європейськості
українською державою.
Виходячи з такого стратегічного завдання важливе місце посідає здійснення
конкретних цілеспрямованих соціальних реформ в кожному регіоні, в тому
числі і на півдні України, які відповідають світовому рівню. У даному
дослідженні провідні доктори та кандидати наук з державного управління,
історії, філософії, політології, економіки, педагогіки, охорони здоров’я і
спорту та інші науковці й залучені аспіранти і студенти формулюють
методологію, концепцію, положення, закономірності й пропонують модель
впровадження європейських соціальних стандартів у південному регіоні
України. Викладена модель базується на Законі України «Про засади
внутрішньої
і
зовнішньої
загальноприйнятого
політики
європейського
(2010
р.)».
Використання
світосприйняття,
виваженої
загальнодержавної зовнішньої та внутрішньої політики із врахуванням
регіональних
особливостей
південного
регіону
сприятиме
підняттю
стандартів життя українських громадян до європейського рівня.
В основу проекту покладено науковий аналіз, який містить в собі
історичний метод, системний, порівняльний, інституціональний підходи.
Ідеїпоставленої проблеми базуються на синтезі загальнонаукових методів
пізнання. Застосовані в дослідженні перераховані методи дозволить всебічно
охарактеризувати
визначений
предмет,
рівень
його
розвитку,
систематизувати тематичні знання та виконати поставлені завдання.
Порівняльний метод дослідження надасть можливість зіставити однотипні
політичні явища. Крім того, порівняльний метод буде використовуватися в
ході характеристики цінностей та соціальних стандартів окремих країн і
соціальних груп, суспільства в цілому, відповідності стандартів життя
громадян України загальноцивілізаційним тенденціям формування ціннісних
орієнтацій. Принцип об’єктивності застосований в процесі дослідження
також
сприятиме
відображенню
реальних
умов
формування
й
104
функціонування системи соціальних стандартів, яка нам дісталась в
спадщину 20 років тому. Все це обумовлює об’єктивний розгляд сучасних
цивілізаційних підходів.
Серед основних критеріїв забезпечення оптимальних життєвих
умов в різних соціальних сферах для громадян Миколаївської,
Херсонської та Одеської областей, були окреслені наступні:
Відповідно до конвенцій Міжнародної організації праці (МОП) кожна
людина має право на такий життєвий рівень (включаючи їжу, одяг, житло,
медичний
догляд,
соціальне
обслуговування),
який
необхідний
для
підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї, а також право на
забезпечення у разі безробіття, інвалідності тощо. Підвищення рівня життя
сприяє поліпшенню якості життя, тобто умов існування людини.
Якість життя характеризується насамперед рівнем споживання товарів і
послуг, а також включає соціальні результати економічного і політичного
розвитку, а саме: середня тривалість життя, рівень захворюваності, умови й
охорона праці, соціальна захищеність населення, поліпшення соціального
середовища, забезпечення прав людини.
Згідно з рекомендаціями МОП рівень життя відображають такі
показники: обсяг фонду споживання на душу населення, реальні доходи,
тривалість життя, освіта; обсяг споживання важливих продуктів у
натуральному виразі, забезпеченість житлом, комунальними і соціальними
послугами,
транспортом
і
зв’язком;
охорона
здоров’я,
соціальне
забезпечення. Виходячи з міжнародних норм необхідно також враховувати:
зайнятість і умови праці, чинні соціальні гарантії, демографічні, екологічні
умови, домашнє майно тощо. Окрім цього, необхідно брати до уваги
поширення негативних соціально-економічних явищ, таких як інфляція,
безробіття, бідність, злочинність, дискримінація в різних її проявах. Рівень
життя визначають в цілому по країні, по окремих територіях та соціальних
групах.
105
Одним із показників стану суспільної свідомості є соціальне
самопочуття населення. Соціальне самопочуття людини визначається мірою
задоволення її соціальних потреб, які, своєю чергою, є похідними від наявної
в суспільстві системи соціальних благ, виробництва й розподілу їх.
Страх перед зростанням цін знаходиться на першому місці в усіх
регіонах України, хоча і з деякими відмінностями за масштабом. Найбільше
бояться цієї загрози мешканці східних областей – серед них про побоювання
зростання цін заявили 85,6 %, тоді як серед мешканців центральних областей
таких 83,2 %, серед мешканців південних областей 82,0 %, а менше всього
серед мешканців західних областей – 70,3 %.
Рівень побоювань щодо можливості опинитися без роботи дещо вищий
серед жителів південного регіону (70,9 %), найменшим же він є серед
жителів центральних областей (61,9 %). Загрози не отримання заробітної
плати, пенсій та інших виплати більше побоюються мешканці східного (63,0
%) і південного (61,5 %) регіону країни, а менше всього – мешканці західних
областей (41,2 %). Також варто відмітити більш високий, порівняно з іншими
регіонами, рівень занепокоєності мешканців південних областей загрозою
міжнаціональних конфліктів. Це скоріше всього пов’язано з існуванням
проблеми співжиття в Криму росіян і українців з кримськими татарами.
Крім того, важливим моментом є те, що соціально-економічний та
демографічний розвиток окремих регіонів України не є рівномірним.
Регіональна диференціація демографічної ситуації в Україні зумовлена
комплексною
дією
різноманітних
природно-географічних,
історичних,
економічних, політичних факторів, таких, як різний ступень розвитку
господарської
та
соціальної
інфраструктури,
структура
виробництва,
регіональні відмінності рівня та якості життя населення, специфіка ринків
праці, особливості способу життя сільського та міського населення,
передусім
у
мегаполісах,
динаміка
міграційних
процесів,
тенденції
урбанізації, екологічна ситуація, культурно-історичні традиції тощо.
106
Протягом
2002-2012
років
на
покращення
наявного
стану
демографічного розвитку була спрямована низка державних та регіональних
програм. Позитивним є те, що у проекті стратегії демографічного розвитку на
2006-2015 роки, розробленим Міністерством у справах сім‘ї, молоді та
спорту спільно з Інститутом демографії та соціальних досліджень НАН
України відповідно до Концепції демографічного розвитку на 2005 - 2015
роки окрема увага приділена «удосконаленню механізму диференційованого
надання державної підтримки у сфері регіонального демографічного
розвитку; розвитку та використанню механізмів соціального діалогу,
підтримці регіональних і місцевих соціальних ініціатив щодо розв’язання
регіональних проблем демографічного розвитку».
З
цією
метою
в
проекті
поставлені
першочергові
завдання
демографічного розвитку для окремих регіонів України. Зокрема, для
Миколаївської області передбачено: зниження смертності у працездатному
віці, зокрема від: новоутворень, хвороб системи кровообігу, захворювань
органів дихання, інфекційних захворювань, нещасних випадків, отруєнь і
травм; створення стимулів для заохочення до народження другої дитини;
зменшення міграційного відтоку населення; зниження захворюваності на
туберкульоз органів дихання та інфекційними хворобами. Для Одеської
області:
зниження
смертності
немовлят;
зниження
смертності
у
працездатному віці, зокрема від: захворювань органів дихання, інфекційних
захворювань, нещасних випадків, отруєнь і травм; зниження захворюваності
на туберкульоз органів дихання та інфекційні хвороби. Для Херсонської
області:
зниження
смертності
у
працездатному
віці,
зокрема
від:
новоутворень, хвороб системи кровообігу, інфекційних захворювань,
нещасних випадків, отруєнь і травм; зменшення міграційного відтоку
населення; зниження захворюваності на туберкульоз органів дихання та
інфекційні хвороби. Крім того, важливим негативним чинником, що впливає
на стан здоров’я та тривалість життя в усіх трьох областях є тютюнопаління.
107
Система стандартів соціальних послуг повинна формуватися з
урахуванням показників якості життя тих, хто їх отримує, встановлювати
вимоги до якості та умов надання послуг. Для цього слід врахувати наступні
критерії та рекомендації.
1. Має бути запроваджена обов’язковість дотримання соціальних
стандартів
при
розробці
програм
соціально-економічного
розвитку.
Передумовами цього мають стати розробка і затвердження методик, на
основі яких формуватимуть державні мінімальні соціальні стандарти.
2. Необхідно скоригувати загальну концепцію державної стандартизації
та нормування соціальних послуг з метою введення гнучкої завершеної
системи соціальних стандартів, яка б достатньою мірою враховувала
соціальні й територіальні особливості України.
3. Згідно з Концепцією Методики визначення розмірів фінансового
забезпечення державних соціальних стандартів надання послуг населенню
при розробці програм фінансування державних та комунальних закладів слід
посилити роль нормативів, передбачених, зокрема, Законом України “Про
державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”. Для цього
необхідно внести зміни в Бюджетний кодекс України відносно розрахунків
соціальних
нормативів,
що
передбачатимуть
розробку
нормативів
розрахунків на споживача відповідно до різних типів адміністративнотериторіальних одиниць: область, район, місто-регіон, місто-район, сільська
громада.
4. Для забезпечення планомірної інтеграції України в європейське
співтовариство, відповідно до ратифікованої Верховною Радою України
“Європейської соціальної Хартії”, необхідно продовжити роботу щодо
удосконалення та приведення у відповідність із міжнародними нормами і
стандартами
національних
соціальних
стандартів,
зокрема,
тих,
які
стосуються питань оплати праці, підвищення пенсійного забезпечення,
108
загальнообов'язкового
державного
соціального
страхування,
надання
соціальної допомоги сім'ям з дітьми та малозабезпеченим сім'ям.
5. З метою ефективного функціонування та вдосконалення системи
державних соціальних стандартів необхідно доручити Кабінету Міністрів
розробити та подати на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення
змін до Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні
соціальні гарантії” щодо конкретизації поняття та показників якості надання
соціальних послуг, однозначної заборони зменшувати доплати іншими
законами.
6. Доручити Кабінету Міністрів України передбачити виділення коштів
на проведення моніторингу чинного законодавства щодо соціальних
стандартів та внесення змін до чинного законодавства стосовно посилення
статусу Державного класифікатора соціальних стандартів та нормативів.
7. З метою уніфікації законодавства у сфері надання соціальних послуг
та адаптування його до ринкових умов необхідно внести зміни до Законів
України, зокрема:
-
до Закону України “Про соціальні послуги” - щодо визначення
поняття та показників якості надання соціальних послуг;
- до Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне
страхування”,
в
якому
передбачити
обчислення
та перерахування
розміру пенсій за єдиним базовим принципом;
-
до законів України щодо вилучення показника “рівень забезпечення
прожиткового мінімуму” як такого, що не відповідає Конституції України.
8. Удосконалити, за участю сторін соціального діалогу, методику
визначення прожиткового мінімуму в напрямку реалізації принципів
формування наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів
та наборів послуг з урахуванням сучасних змін у структурі споживання та
регіональних розбіжностей;
109
9. Забезпечити прискорення розроблення державних соціальних
стандартів та нормативів у сферах здійснення соціальної роботи з дітьми,
молоддю та різними категоріями сімей, навчальними закладами, закладами
охорони здоров'я, житлово-комунального обслуговування, обслуговування
закладами культури, транспорту та зв'язку, в основу яких слід закласти
механізм
визначення
якості
надання
таких
послуг
та
встановити
уповноважений орган державної влади або самоврядну організацію з
функцією контролю за наданням таких соціальних послуг.
10. Необхідно суттєво розширити саме поняття соціальних стандартів.
Слід розробити й законодавчо затвердити цілісну систему соціальних
стандартів, в яких прожитковий мінімум стане лише вихідною базою, на якій
нарощуються інші, більш високі життєві стандарти для різних соціальних
прошарків.
11. Розглянути можливість запровадження загальнонаціонального
індикатору відповідності прийнятих соціальних стандартів та ступеня
задоволеності ними громадян. В якості подібного індикатора можна
використати “індекс задоволеності споживачів”, розроблений за методикою
Стокгольмської Школи економіки згідно з проектом Європейського Союзу
“Спільнота, споживачі та громадські об’єднання”.
12. Для забезпечення відповідності державних мінімальних стандартів
нормативно-правовій базі, соціально-економічним умовам, ситуації з
наданням соціальних послуг державні мінімальні стандарти повинні
регулярно переглядатись та доповнюватись відповідно до п. 5.1 постанови
Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку розроблення та
затвердження мінімальних державних стандартів якості соціальних послуг” .
Методика проведення дослідження, загальної концепції щодо
європейських соціальних стандартів на півдні України включала такий
зміст.
110
Соціальна політика держави є ефективною тільки тоді, коли базується
на дієвій системі стандартів, відповідальності за їх виконання, проведенні
аналізу
причини
тих
диспропорцій.Проте
чи
інших
питання
явищ,
виявлених
використання
відхилень
соціальних
і
стандартів
залишаються недостатньо вивченими в українській державі, зокрема на
півдні України.
Актуальність
вивчення
громадської
думки
щодо
європейських
соціальних стандартів полягає у виявленні елементів зворотного зв’язку між
суспільством та державою як єдиного засобу легітимації останньої. Саме
рівень інформування громадськості з питань впровадження європейських
соціальних
стандартів
в України
дозволить надати повну картину
усвідомлення населенням наслідків вступу чи відмови вступу в ЄС на основі
проведення різноманітних соціологічних досліджень.
Метою проекту є підготовка на регіональному рівні якісно нової моделі
здійснення реальних кроків щодо впровадження європейських соціальних
стандартів для практичного використання працівниками органів державної
влади і місцевого самоврядування, активістів громадських організацій і
товариств, керівників підприємств і відомств півдня України.
Соціологічні опитування як елемент зворотного зв’язку є обов’язковою
передумовою ефективної реалізації будь-якої політики, а підтримка
суспільством урядових дій – єдиний засіб їх легітимації.
Методика проведення дослідження, її загальна концепція спирається:
– по-перше, на аналіз всеукраїнських та регіональних результатів
запровадження законів та рішень органів місцевої влади, які стосуються
проблем європейських соціальних стандартів;
– по-друге, на налагоджений, постійно діючий моніторинг на півдні
України,
з
метою
виявлення
позитивних
і
запровадження європейських соціальних стандартів;
негативних
наслідків
111
– по-третє, на розроблення конкретних наукових рекомендацій та
варіативного моделювання для Миколаївської, Херсонської та Одеської
областей з урахування специфіки вирішення соціальних програм.
За результатами дослідження доцільно розробити систему показників,
яка відображає різні аспекти ставлення населення України до впровадження
європейських
соціальних
стандартів,
визначає
тенденції
зміни
цих
показників.
Загальна концепція дослідження передбачає можливість:
– простежити
динаміку
зміни
орієнтирів
населення
стосовно
впровадження європейських соціальних стандартів;
– проаналізувати подальші перспективи зовнішньої орієнтації України.
Загальними тенденціями зміни громадської думки щодо стосунків
України з ЄС зараз є ріст зацікавленості темою, ріст визначеності у ставленні
до асоціації, збільшення уваги до прагматичних аспектів стосунків. В той же
час теоретично-методологічні принципи здійснення дослідження полягають у
тому, щоб виявити, чи дійсно відповідь респондента свідчить про наявність у
нього думки з поставленого запитання. За таких умов респондент принаймні
повинен:
– бути компетентним (інформованим щодо теми опитування);
– бути зацікавленим (цікавитися тим, про що йдеться в запитанні);
– бути соціально активним (відчувати актуальність і важливість того,
про що запитується).
Зауваження щодо методології проведення дослідження:
–
соціологічні
опитування
не
є
формою
просвітництва
або
інформування громадян;
– соціологічні опитування – це спосіб виявити нові тенденції в
соціальній реальності, можливість підтвердити чи спростувати наявні
гіпотези щодо варіантів розгортання подій;
112
– інтерпретуючи результати соціологічних опитувань, необхідно
враховувати, що ми маємо справу із суб’єктивними, суперечливими
поглядами людей, які, відповідаючи на запитання інтерв’юерів, не завжди
впевнені у своїх відповідях.
Були також розроблені аналітичні дані моніторингу, виявлення
резервів у впровадженні європейських соціальних стандартів по кожній
області півдня України.
У якості прикладу наведемо звітпро проведення соціологічного
опитування в Чорноморському державному університеті ім. Петра Могили,
який проводився 14.01. – 17.01.2013 р.
Загальна кількість опитаних – 1,539
1. Як Ви оцінюєте свою старанність у навчанні?
1) навчаюся сумлінно протягом усього триместру - 64,45%
2) навчаюся лише час від часу – 35,1%
3) навчаюся тільки під час сесії – 0,35%
Немає відповіді – 0,1%
2-3. Якби у Вас з’явилась можливість знову вступати до ВНЗ, чи
обрали би Ви
знову: (варіант відповіді обирайте в кожному рядку):
Так,
Скоріше Скоріше Нізащо не Немає
обов’язково так
3
.
обрав би
відповіді
37% 47, 7%
11,3%
3%
1,1%
39,4% 41,3%
14,1%
4%
1,2%
Могили
4
.
ЧДУ ім. Петра
ні
Ту ж
спеціальність
4. Оцініть, будь-ласка, якість освіти, яку Ви отримуєте зараз в ЧДУ ім.
Петра Могили:
1) отримую якісну освіту – 42,5%
113
2) отримую скоріше якісну освіти, ніж неякісну – 46,4%
3) якість освіти, яку я отримую, є посередньою – 8,7%
4) отримую скоріше неякісну освіту, ніж якісну – 1,5%
5) отримую неякісну освіту - 0.9%
5. Скажіть, будь-ласка, наскільки змінились Ваші знання з англійської
мови під час навчання в університеті?
1) значно покращились – 37,6%
2) незначно покращились - 35,3%
3) не змінились взагалі – 21,1%
4) незначно погіршились – 4%
5) значно погіршились – 2%
6. Що, на Ваш погляд, в першу чергу забезпечує високий рівень надання
освітніх послуг? (можливо декілька варіантів відповідей):
1) професійна підготовка викладача – 52%
2) особисті якості викладача (людяність, відповідність, принциповість)
– 40,8%
3) методичне забезпечення навчального процесу (навчальні посібники,
методичні розробки)– 14,6%
4) наявність системи контролю й оцінки знань студентів, що відповідає
сучасним вимогам – 14,3%;
5) застосування сучасних освітніх технологій (дистанційне навчання,
активні методи навчання, інтернет - технології – 22%;
6) залучення викладачів до науково-дослідницької роботи -1,8%
7) залучення студентів до науково-дослідницької діяльності – 9,4%
8) відповідність навчальних програм сучасним вимогам – 11%
9) матеріально-технічне забезпечення навчального процесу – 10%
10) спрямованість викладача на формування соціальних якостей фахівця
– 11%
11) стимулювання самостійної роботи студентів – 13%
114
12) Ваш варіант - 0,2%
Немає відповіді – 0,4%
9. Вкажіть, будь-ласка, чи давали Ви особисто кому-небудь з викладачів
певну винагороду за складання / перескладання іспиту/ заліку (або
підвищення оцінки з іспиту/ заліку) під час зимової та весняної сесій
поточного навчального року ? (вкажіть прізвища викладачів)
1) так – 1,9%
2) ні – 93,3%
Немає відповіді – 4,8%
10. В якій формі викладач отримав від Вас винагороду за складання /
перескладання іспиту/ заліку ( або підвищення оцінки ) під час останньої
сесії ?
1) грошова винагорода – 0
2) цінні подарунки (оргтехніка, комплектуючі, телефони тощо) – 0
3)
традиційні
подарунки
(алкогольні
напої,
речі
особистого
користування та ін.. ) – 0
4) використання певних послуг (ксерокопіювання,друк матеріалів тощо)
– 0,1%
5) придбання книг, підручників – 1,3%
6) Ваш варіант – 0.
У цей же період були розроблені
принципи
здійснення
впровадження
дослідження
європейських
та
та
теоретично-методологічні
концептуальні
регіональних
правових
положення
основ
з
урахуванням специфіки регіону. До них відносилися такі положення:
Стрімкий розвиток різноманітних сфер людської життєдіяльності
півдня України вимагає здійснення належного реагування зі сторони
правової системи держави. При цьому важливою є проблема визначення
сутності та змісту вихідних засад або принципів правового регулювання, які
115
б забезпечили стійкість, злагодженість та ефективність цього процесу на
сучасному етапі розвитку півдня України.
У зв’язку із зростаючою глобалізацією та посиленням міжнародної
співпраці нашої держави максимальне наближення законодавства України
до норм, стандартів та принципів міжнародного а насамперед Європейського
права є нагальною потребою та завданням державного управління. Так,
відповідно до загальноприйнятої практики основними принципами розвитку
правової системи більшості європейських країн є: верховенство права; точне
і неухильне дотримання конституції, міжнародних договорів, законів і
підзаконних актів; юридична рівність перед законом і судом; передбачення
законом творчої діяльності суб’єктів права; справедливість, гуманність і
демократичність законодавства і правосуддя; обов’язковість встановлення
об’єктивної істинності в юридичній справі; юридична відповідальність тільки
за встановлену вину; виключення видів покарання, що порушують людську
гідність чи спричиняють фізичні страждання; забезпечення внутрішньої
збалансованості правової системи, її інтеграція і диференціація на відповідні
елементи; узгодженість елементів у системі і структурі права. Відтак
визначення орієнтирів державної політики стосовно дослідження та
впровадження європейських правових основ постає одним із головних
завдань на сучасному етапі розвитку України. Вирішення цієї задачі
обумовлюється низкою чинників, серед яких, в першу чергу, слід виділити
наступні: 1) стратегічні рішення, сформульовані в нормативних актах
України; 2) завдання щодо розробки законопроектів; 3) державні програми,
що діють та розробляються; 4) загальнодержавні проекти; 5) урядові
рішення.
Отже, до теоретично-методологічних принципів дослідження та
впровадження європейських правових норм у національне законодавство
України на прикладі півдня України відносяться наступні:
116
Комплексність. З метою забезпечення більш повного, всеосяжного,
виваженого та максимально об’єктивного дослідження норм Європейського
права та оцінки можливості їх імплементації в Українське законодавство
обов’язковою умовою є застосування принципу комплексності, що має на
меті вивчення та аналіз великої кількості нормативно-правових та
підзаконних актів Європейського Союзу з різних сфер суспільного життя.
Систематичність,
послідовному,
що
виражається
постійному
та
у
логічно
цілеспрямованому
побудованому,
науково-практичному
дослідженні, яке є повністю та суцільно орієнтованим на результат.
Аналітичність.
Цілеспрямована та наполеглива діяльність, що
направлена на аналіз великої кількості нормативно-правових та підзаконних
актів Європейського Союзу та виділення серед них лише тих, які є
доцільними та підходящими для імплементації в національне законодавство з
подальшим
напрацюванням
науково-практичних
рекомендацій
для
здійснення даного дослідження у майбутньому.
Стратегічність, коли
визначаються основні концептуальні засади
здійснення науково-практичного дослідження
а потім відповідно до
визначеної концепції будується стратегія здійснення дослідження та
впровадження європейських правових норм у національне законодавство
України, важливою складовою яких є вибір пріоритетів, побудова системи,
формування цілей та завдань, розробка відповідних технологій тощо.
Важливим елементом застосування даного принципу є прогнозування впливу
розробленої державної концепції та стратегії на посиленням міжнародної
співпраці
нашої держави та розвиток різноманітних сфер людської
життєдіяльності півдня України.
В цілому за перший рік виконання проекту було проведено
Всеукраїнський круглий стіл на тему: «Молодь півдня України про
європейські інтеграцію: історія та сучасність», 2-і науково-практичні
конференції з опублікуванням доповідей, надруковано 2 монографії та 15
117
статей, у збірниках з переліку ВАК і захищено 1 докторська та 2-і
кандидатські дисертації.
У 2014 р. заплановано: підготовку нових публікацій, проведення нової
науково-практичної конференції і тренінгу, а також залучення студентів до
написання магістерських і дипломних робіт з інтеграційних проблем, і
зокрема, з питань впровадження європейських соціальних стандартів у
південному
регіоні
України.
Завершення
дослідження
передбачено
впровадження результатів у лекційних курсах та семінарських занять і
підготовка рекомендацій до регіональних органів державної влади та
місцевого самоврядування, політичних і громадських організацій, діяльність
яких пов’язана з імплементацією європейських стандартів в Україні. Все це
неминуче відобразиться на покращенні політичних, економічних і соціальних
умов в різних населених пунктах регіону, що в свою чергу відобразиться на
досягненні соціальної справедливості, миру і злагоди в полі етнічному
суспільстві.
118
V. ДОДАТКИ
119
120
МОНОГРАФІЇ ТА БРОШУРИ, ЩО ЗАСВІДЧИЛИ
ІНТЕГРАЦІЙНІ ДОРОБКИ
МОГИЛИ
ЧДУ ІМЕНІ ПЕТРА
121
Монографія Сороки С.В.
122
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ
Сорока Світлана Вікторівна
МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ УРЯДУ І ПАРЛАМЕНТУ В ПРОЦЕСІ
ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ: ДОСВІД КРАЇН ЄВРОПЕЙСЬКОГО
СОЮЗУ ТА УКРАЇНСЬКА ПРАКТИКА
123
МОНОГРАФІЯ
Миколаїв
2012
УДК 328.1:061.1 EU
ББК 67.99(2Ук)116
Рецензенти:
Антонова Л.В. – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри фінансів, обліку і аудиту
Чорноморського державного університету імені Петра Могили;
Бакуменко В.Д. – д.держ.упр., професор, проректор з наукової роботи Академії
муніципального управління, заслужений діяч науки і техніки України;
Івашова Л.М. – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри державної служби та митної
справи Академії митної служби України;
Руденко О.М. – д.держ.упр., доцент, начальник відділу європейської інтеграції та адаптації
зарубіжного досвіду Інституту проблем державного управління та місцевого самоврядування
Національної академії державного управління при Президентові України.
Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені
Петра Могили (протокол № 2 від 11 жовтня 2012 року).
Сорока С.В.
Механізми взаємодії уряду і парламенту в процесі державного управління: досвід країн
Європейського Союзу та українська практика : монографія / Світлана Вікторівна Сорока. –
Миколаїв : ФОП Ємельянова Т.В., 2012. – 422 с.
ISBN 78-966-2650-09-9
У монографії досліджено механізми взаємодії уряду і парламенту в процесі реалізації
функцій державного управління в країнах Європейського Союзу. Докладно розглянуто
інституційно-правові основи взаємодії уряду і парламенту в законодавчому процесі, особливості
застосування механізмів взаємодії уряду і парламенту під час реалізації парламентської
відповідальності уряду та виконання контрольної функції державного управління. Розроблені
124
практичні рекомендації щодо оптимізації та удосконалення механізмів взаємодії Кабінету
Міністрів України і Верховної Ради України з урахуванням досвіду країн Європейського Союзу.
Монографія розрахована на фахівців у галузі державного управління, конституційного права
та місцевого самоврядування, науковців, викладачів, студентів.
УДК 328.1:061.1 EU
ББК 67.99(2Ук)116
ISBN 78-966-2650-09-9
С.В. Сорока 2012
125
ЗМІСТ
ВСТУП
5
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ УРЯДУ ТА ПАРЛАМЕНТУ В ПРОЦЕСІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ДЕРЖАВНО-УПРАВЛІНСЬКИХ ФУНКЦІЙ
8
1.1. Теоретико-методологічні аспекти взаємодії уряду і парламенту та стан
8
наукової розробки проблеми
1.2. Сутність та моделі взаємодії уряду й парламенту в процесі реалізації
39
законодавчої функції державного управління
1.3. Основні механізми парламентського контролю над урядом: теоретичний
58
аспект
РОЗДІЛ 2. ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ВЗАЄМОДІЇ УРЯДУ І
80
ПАРЛАМЕНТУ В ЗАКОНОДАВЧОМУ ПРОЦЕСІ КРАЇН ЄС
2.1. Роль уряду як суб’єкта законодавчої ініціативи в країнах Європейського Союзу
80
2.2. Механізми впливу уряду на перебіг законодавчого процесу в парламенті:
100
особливості застосування та аналіз ефективності
2.3. Делеговане законодавство як форма участі уряду в законодавчому процесі
122
РОЗДІЛ 3. МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ УРЯДУ ТА ПАРЛАМЕНТУ В ПРОЦЕСІ
156
РЕАЛІЗАЦІЇ ПАРЛАМЕНТСЬКОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ УРЯДУ
3.1. Роль парламенту в процесі формування уряду в країнах Європейського Союзу
156
3.2. Особливості застосування механізму вотуму довіри парламенту за ініціативою
165
126
уряду
3.3. Вотум недовіри як форма взаємодії уряду і парламенту в процесі виконання
182
державно-управлінських функцій
РОЗДІЛ 4. МЕХАНІЗМИ ВЗАЄМОДІЇ УРЯДУ І ПАРЛАМЕНТУ ПІД ЧАС
ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
4.1. Депутатські запити як форма парламентського контролю уряду в країнах
210
210
Європейського Союзу
4.2. Парламентські слухання та дебати як інструменти інформаційно-корекційного
227
контролю уряду
4.3. Роль постійних комітетів та тимчасових комісій у процесі парламентського
237
контролю уряду в країнах ЄС
РОЗДІЛ 5. ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМІВ ВЗАЄМОДІЇ КАБІНЕТУ
260
МІНІСТРІВ І ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ КРАЇН ЄС
5.1. Еволюція взаємодії уряду і парламенту в процесі реалізації функцій
260
державного управління в Україні на сучасному етапі
5.2. Оптимізація співпраці Кабінету Міністрів і Верховної Ради України в процесі
274
реалізації законодавчої функції
5.3. Удосконалення механізму реалізації функції парламентського контролю уряду
298
в Україні
ВИСНОВКИ
329
ДОДАТКИ
343
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
459
127
Монографія Палагнюк Ю.В.
128
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Ю.В. ПАЛАГНЮК
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ
АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА
Монографія
129
Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили
Миколаїв
2012
УДК 351:32.019.51(4+477)
ББК 63.3
П 14
Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету
імені Петра Могили (протокол № 10 від 14.04.2011 р.).
Рецензенти:
Лопушинський І. П., доктор наук з державного управління, професор,
Шкляж Й. М., доктор історичних наук, професор,
Шевчук О. В., доктор політичних наук, професор.
Палагнюк Ю. В.
Державне регулювання аудіовізуальних засобів масової комунікації:
європейський досвід та Україна: [монографія] / Ю. В. Палагнюк. –
Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 236 с.
У монографії досліджено сутність та особливості формування і реалізації державної
політики щодо аудіовізуальних засобів масової комунікації в країнах Європи. Визначено
теоретичні основи регулювання медіа-ринку. Проведено аналіз регуляторної політики ЄС
щодо аудіовізуальних засобів масової комунікації, як на наднаціональному рівні, так і в
країнах-членах ЄС Західної Європи. Проаналізовано досвід регулювання аудіовізуальних
мас-медіа у постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи в умовах
євроінтеграції. Охарактеризовано трансформацію державної політики щодо аудіовізуальних
засобів масової комунікації в сучасній Україні.
Монографію розраховано на фахівців у галузі державного управління, політичних
наук, журналістики та права, науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться
особливостями державного регулювання засобів масової комунікації в Європі.
130
УДК 351:32.019.51(4+477)
ББК 63.3
ISBN 978-966-336-226-7
Палагнюк Ю.В., 2012
ЧДУ ім.. Петра Могили, 2012
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА ……………………………………………………………………4
РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ .... 7
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МАС-МЕДІА…. 31
РОЗДІЛ 3. РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ЄС НА РИНКУ
АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ…………………59
РОЗДІЛ 4. РЕГУЛЮВАННЯ АУДІОВІЗУЛЬНИХ МАС-МЕДІА В
КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ………………………………..88
РОЗДІЛ 5. ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО
АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В
СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ………………………………………………………….. 128
ВИСНОВКИ …………………………………………………………………….222
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….236
131
Міністерство освіти і науки України
Державний комітет радіомовлення та телебачення України
Миколаївський державний гуманітарний університет
імені Петра Могили
Навчально-науковий центр з європейської
та євроатлантичної інтеграції України
Миколаївська обласна організація
Товариства «Знання»України
СВІТОВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА
ІНТЕГРАЦІЯ
132
Видавництво МДГУ імені П. Могили
Миколаїв
2008
УДК 327.39
ББК 66.4
С 24
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник з державного
управління (лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-2477 від 03.12.2008 р.)
Рекомендовано до друку вченою радою Миколаївського державного гуманітарного
університету імені Петра Могили (протокол №2 (66) від 09.10.2008 р.)
Рецензенти:
Гавеля В.Л., доктор філософських наук, професор
Панченко П.П., доктор історичних наук, професор, віце-президент Української академії
історичних наук
Солдатенко В.Ф., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України
Голова редакційної колегії:
Багмет М.О., доктор історичних наук, професор
Заступник голови редакційної колегії:
Сорока С.В., кандидат політичних наук
Відповідальний секретар редакційної колегії:
Коваль Г.В., кандидат політичних наук
Члени редакційної колегії:
М.І. Михальченко – член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук,
професор, президент Української академії політичних наук
М.С. Іванов – доктор політичних наук, професор
Ю.Г. Кальниш – доктор наук з державного управління
Ю.В. Котляр – доктор історичних наук, професор
С.В.Пронь – доктор історичних наук, професор
В.М. Ємельянов – кандидат технічних наук, доцент
О.Н. Євтушенко – кандидат політичних наук, доцент
Л.А. Ляпіна – кандидат політичних наук, доцент
В.С. Фуртатов – доцент
В.М. Головата – голова політичної ради Миколаївської обласної організації “Наша
Україна”
133
Світова та європейська інтеграція : навч. посібник. – Миколаїв : Вид-во
МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 340 с.
У даному навчальному посібнику розглядаються загальні тенденції світової та
європейської інтеграції, надається об’єктивна інформація, яка базується на офіційних
документах співробітництва з НАТО, про Північно-Атлантичний альянс, історію його
створення, спрямованість та сучасний стан, а також про визначення стратегії зовнішньої
політики України.
Для викладачів, аспірантів, слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфікації керівного персоналу державного управління та
державної служби.
Посібник також буде корисним учителям середніх загальноосвітніх шкіл, усім, хто прагне
знайомитися з реаліями та перспективами вступу України до НАТО.
Статті подаються в авторській редакції
ISBN 978-966-336-111-6.
ЗМІСТ
М.О. Багмет
Сучасні міжнародні виклики для України
РОЗДІЛ 1.
Організація Північноатлантичного договору:
зміст і характер діяльності
1.1. Особливості еволюції та організаційна структура
НАТО
Г.В. Коваль
В.Т.Шатун,
С.П. Тимофєєв
протидії
В.Т.Шатун
В.М. Гладенко
РОЗДІЛ 2.
1.2. Роль НАТО у запобіганні конфліктам у світі та
міжнародному тероризмові
1.3. Гуманітарна політика НАТО та участь у ліквідації
наслідків стихійних лих
1.4. Співробітництво України з Альянсом: проблеми та
перспективи
Європейський Союз: історія формування, проблеми та
перспективи розвитку на сучасному етапі
Ю.В. Палагнюк 2.1. Заснування і етапи становлення Європейського
Співтовариства
В.В. Дерега
2.2. Характерні риси і особливості розширення ЄС
Н.А. Громадська,
В.В. Дерега
2.3. Основні напрямки політики Європейського Союзу
С.В. Сорока
2.4. Правова та інституційна система Європейського Союзу
134
і проблеми прийняття Конституції
С.В. Сорока,
Р.В. Волчецький 2.5. Еволюція взаємовідносин України з Європейським
Союзом
РОЗДІЛ 3.Тенденції сучасних інтеграційних процесів у світі
Т.Є. Богданова
О.В. Шевчук
О.М. Гайдай
Ю.О. Седляр
3.1. Інтеграційні перспективи у Північній та Південній
Америці
3.2. Особливості розвитку інтеграційних процесів в
Азійсько-Тихоокеанському регіоні
3.3. Регіональні інтеграційні об’єднання в Африці
3.4. Інтеграційні процеси в Євразійському просторі та
Україна
Серія науково-методичних рекомендацій для
вчителів
135
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕҐРАЦІЇ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО “ЗНАННЯ” УКРАЇНИ
Серія “Уроки про НАТО”:
Науково-методичні рекомендації
для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів
136
Миколаївської області
Випуск 1
ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ
ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ
Миколаїв – 2009
УДК 327.5
ББК 66.4
В 54
Редакційна колегія та укладачі:
Багмет М.О., доктор історичних наук, професор (голова);
Палагнюк Ю.В., кандидат політичних наук (секретар); Ємельянов В.М.,
кандидат технічних наук, доцент, державний службовець І рангу;
Гайдай О.М., кандидат історичних наук, доцент; Громадська Н.А., кандидат
політичних наук; Дерега В.В., кандидат політичних наук; Ляпіна Л.А.,
кандидат політичних наук, доцент; Сорока С.В., кандидат політичних наук;
Шатун В.Т., доцент; Гладенко В.М., аспірант; Головата В.А., аспірант;
Брунарський В.П., вчитель вищої категорії; Євтушенко Л.Е., вчитель вищої
категорії, лауреат Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року”; Бешевець О.М.,
Бочкарьова
Т.Ю.,
Вовчук Л.А.,
Зебницька М.О.,
Маковенко В.П.,
Стадник О.В., Чернишов В.І. (студенти).
137
Витоки становлення Північноатлантичного Альянсу. Науково-методичні
рекомендації для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів
Миколаївської області. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. –
24 с. (Серія “Уроки про НАТО”. Вип. 1)
Запропоновані
науково-методичні
рекомендації
можуть
використовуватися як урок за вибором, а також як матеріал для
факультативів та організації позакласної роботи з учнями загальноосвітніх
навчальних закладів.
Урок містить приклад теоретично-практичного заняття, метою якого є
інформування учнівської молоді про історію створення та стратегічну
концепцію Північноатлантичного Альянсу, а також про структуру та робочі
органи цієї організації.
До уроку додаються методичні рекомендації, матеріали для розробки
заняття, розгляду його питань та домашні завдання.
УДК 327.5
ББК 66.4
ЧДУ імені Петра Могили, 2009
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕҐРАЦІЇ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО “ЗНАННЯ” УКРАЇНИ
Серія “Уроки про НАТО”:
138
Науково-методичні рекомендації
для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів
Миколаївської області
Випуск 2
ТРАНСФОРМАЦІЯ НАТО
В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Миколаїв–2009
УДК 327.5
ББК 66.4
Т 65
Редакційна колегія та укладачі:
Багмет М.О., доктор історичних наук, професор (голова);
Палагнюк Ю.В., кандидат політичних наук (секретар); Ємельянов В.М.,
кандидат технічних наук, доцент, державний службовець І рангу;
Гайдай О.М., кандидат історичних наук, доцент; Громадська Н.А., кандидат
політичних наук; Дерега В.В., кандидат політичних наук; Ляпіна Л.А.,
кандидат політичних наук, доцент; Сорока С.В., кандидат політичних наук;
Шатун В.Т., доцент; Гладенко В.М., аспірант; Головата В.А., аспірант;
Брунарський В.П., учитель вищої категорії; Євтушенко Л.Е., учитель вищої
139
категорії, лауреат Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року”; Бешевець О.М.,
Бочкарьова Т.Ю., Вовчук Л.А., Зебницька М.О., Маковенко В.П.,
Стадник О.В., Чернишов В.І. (студенти).
Трансформація НАТО в сучасних умовах. Науково-методичні рекомендації
для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області. –
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 24 с. (Серія “Уроки про
НАТО”. Вип. 2)
Запропоновані
науково-методичні
рекомендації
можуть
використовуватися як урок за вибором, а також як матеріал для
факультативів та організації позакласної роботи з учнями загальноосвітніх
навчальних закладів.
Урок містить приклад теоретично-практичного заняття, метою якого є
інформування учнівської молоді про цивільний вимір діяльності НАТО,
участь Альянсу в міжнародних миротворчих місіях та військових операціях,
а також про відносини цієї організації з країнами СНД.
До уроку додаються методичні рекомендації, матеріали для розробки
заняття, розгляду його питань та домашні завдання.
УДК 327.5
ББК 66.4
ЧДУ імені Петра Могили, 2009
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ
ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕҐРАЦІЇ УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО “ЗНАННЯ” УКРАЇНИ
140
Серія “Уроки про НАТО”:
Науково-методичні рекомендації
для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів
Миколаївської області
Випуск 3
УКРАЇНА– НАТО:
ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН
Миколаїв – 2009
УДК 327.5
ББК 66.4
У 45
Редакційна колегія та укладачі:
Багмет М.О., доктор історичних наук, професор (голова);
Палагнюк Ю.В., кандидат політичних наук (секретар); Ємельянов В.М.,
кандидат технічних наук, доцент, державний службовець І рангу;
Гайдай О.М., кандидат історичних наук, доцент; Громадська Н.А., кандидат
141
політичних наук; Дерега В.В., кандидат політичних наук; Ляпіна Л.А.,
кандидат політичних наук, доцент; Сорока С.В., кандидат політичних наук;
Шатун В.Т., доцент; Гладенко В.М., аспірант; Головата В.А., аспірант;
Брунарський В.П., учитель вищої категорії; Євтушенко Л.Е., учитель вищої
категорії, лауреат Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року”; Бешевець О.М.,
Бочкарьова Т.Ю., Вовчук Л.А., Зебницька М.О., Маковенко В.П.,
Стадник О.В., Чернишов В.І. (студенти).
Україна – НАТО: трансформація відносин // Серія “Уроки про НАТО”:
Науково-методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх навчальних
закладів Миколаївської області. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,
2009. – 20 с. (Серія “Уроки про НАТО”. Вип. 3)
Запропоновані
науково-методичні
рекомендації
можуть
використовуватися як урок за вибором, а також як матеріал для
факультативів та організації позакласної роботи з учнями загальноосвітніх
навчальних закладів.
Урок містить приклад теоретично-практичного заняття, метою якого є
інформування учнівської молоді про історію відносин Україна – НАТО,
напрями співпраці між нашою державою та Альянсом, а також про
перспективи відносин з Північноатлантичним альянсом.
До уроку додаються методичні рекомендації, матеріали для розробки
заняття, розгляду його питань та домашні завдання.
УДК 327.5
ББК 66.4
ЧДУ імені Петра Могили, 2009
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Головне управління державної служби України
Школа вищого корпусу державної служби
Інститут державного управління
Чорноморського державного університету імені Петра Могили
142
Юлія Глухова
Дмитро Сай
Юліана Палагнюк
Сергій Пономарьов
Світлана Сорока
АНГЛІЙСЬКА МОВА
Навчально-методичний посібник для навчання фахівців
у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції
(длядержавних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування)
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний
посібник для студентів вищих навчальних закладів
Миколаїв – 2011
143
Main Department of Civil Service in Ukraine
School of High Corps of Civil Service
Institute of Public Administration
PetroMohylaBlack SeaStateUniversity
Yulia Glukhova
Dmytro Say
Yuliana Palagnyuk
Serhiy Ponomaryov
Svitlana Soroka
ENGLISH
EUROPEAN AND EUROATLANTIC INTEGRATION
A Textbook for Civil Servants and Local Government Employees
Mykolayiv, 2011
144
УДК 811.111 (075.8)
ББК 81.2 Англ
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для
студентів-фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (лист Міністерства
освіти і науки України № 1.4/18-14.1 від 09 січня 2010 року)
Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені
Петра Могили (протокол №4 від 17 грудня 2009 року)
Рецензенти:
Грицяк І. А., доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри
європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України
Гришкова Р.О., доктор педагогічних наук, професор кафедри філології Відкритого
міжнародного університету розвитку людини «Україна»
Липовська Н.А., доктор наук з державного управління, професор кафедри державної
служби та митної справи Дніпропетровського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управлінняпри Президентові України
Ю. Глухова, Ю. Палагнюк, С. Пономарьов, Д. Сай, С. Сорока. Англійська мова.
Навчально-методичний посібник для навчання фахівців у сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції (длядержавних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування). – Миколаїв: ЧДУ ім. П.Могили, 2011. – 300 с.
Навчально-методичний посібник з англійської мови для фахівців в сфері європейської та
євроатлантичної інтеграції, розроблений авторським колективом Інституту державного управління
Чорноморського державного університету імені Петра Могили для навчаннядержавних службовців та
посадових осіб місцевого самоврядування. Він може використовуватися для викладання англійської мови
студентам за напрямом підготовки “Державне управління”, “Міжнародні відносини”, “Політологія”, в
процесі
підвищення
мовної
кваліфікації
державних
службовців
та
посадових
осіб
місцевого
самоврядування. Посібник розрахований на використання в навчальному процесі, який повинен тривати не
менш як 144 академічні години і складається з двох модулів: перший з європейської інтеграції, другий з
євроатлантичної інтеграції.
Для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також слухачів системи
підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого
самоврядування.
УДК 811.111 (075.8)
ББК 81.2 Англ
145
ISBN 978-966-336-239-7
146
CONTENTS
INTRODUCTION
MODULE 1. EUROPEAN INTEGRATION
PART 1. THE HISTORY OF THE EU AND THE CHALLENGES OF THE EUROPEAN
ENLARGEMENT
1.1. Reconstruction and Integration in 1945-1957
1.2. Constructing the Community in 1958-1972
1.3. Towards a Single Market, 1973-1992
1.4. Europe after Maastricht, 1993-present
1.5. Four Enlargements in the 20th century
1.6. Eastern Enlargements in the 21st century
PART 2. EUROPEAN INSTITUTIONS
2.1. The European Commission
2.2. The European Council
2.3. The Council of Ministers
2.4. The European Parliament
2.5. The European Court of Justice
2.6. Specialized EU Institutions
PART 3. EUROPEAN LAW AND POLICY
3.1. European Union Law
3.2. General Principles of the EU Law
3.3. EU Social and Employment Policy
3.4. Common European Security and Defence Policy
PART 4. UKRAINE-EU RELATIONS
4.1. History of Relations: Ukraine in the Politics of European Integration
4.2. Spheres of Contemporary Cooperation between Ukraine and the EU and Prospects for
the Future
MODULE 2. EURO-ATLANTIC INTEGRATION
PART
1.
HISTORY
OF
NATO
INTEGRATION
1.1. The Evolution of NATO (1)
1.2. The Evolution of NATO (2)
AND
STRATEGY
OF
EURO-ATLANTIC
147
1.3. NATO’s Strategic Concept
PART 2. NATO: INSTITUTIONAL STRUCTURE AND COMPOSITION
2.1 The North Atlantic Council
2.2 The Defence Planning Committee
2.3 The Nuclear Planning Group
2.4 Consensus decision-making at NATO
PART 3. NATO POLICY
3.1 Participation of Alliance in the International Peacekeeping Missions and Military
Operations
3.2 Civilian Activities of the North Atlantic Treaty Organization
3.3 NATO’s relations with the United Nations
3.4. NATO’s relations with the EU
PART 4. UKRAINE-NATO RELATIONS
4.1. Developing NATO-Ukraine relations and cooperation
4.2. Perspectives of Ukraine-NATO Relations
GLOSSARY
GRAMMAR REFERENCE
IRREGULAR VERBS
VOCABULARY
REFERENCES
148
Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine
National Agency of Ukraine on Civil Service
PetroMohylaBlack SeaStateUniversity
ENGLISH
EUROPEAN AND EUROATLANTIC INTEGRATION
Textbook for Training Professionals in the Field of
European and Euro-Atlantic Integration
2nd edition, updated
Mykolayiv
Publisher Yemelyanova T.V.
149
2012
УДК 811.111 (075.8)
ББК 81.2 Англ
Group of authors:
Yulia Glukhova
Dmytro Say
Yuliana Palagnyuk
Serhiy Ponomaryov
Svitlana Soroka
Reviewers:
Hrytsyak I. A., Doctor of Public Administration, Professor, head of the Department of European
Integration of the National Academy of Public Administration
under the Office of the President of Ukraine.
Gryshkova R.O., Doctor of Education, Professor of the Department of Philology of the
OpenInternationalUniversity of Human Development "Ukraine".
Lypovska N. A., Doctor of Public Administration, Professor of the Department of Civil Service
and Customs Affairs of the Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the
NationalAcademy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine.
Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine as a textbook for students who
specialize in the field of European and Euro-Atlantic integration (letter of the Ministry of
Education and Science of Ukraine № 1.4/18-14.1 dated January 9, 2010)
Recommended for publication by the Academic Council of the Petro Mohyla Black Sea State
University (protocol № 4 dated December 13, 2012)
English : textbook / Y. Glukhova, Y. Palagnyuk, S. Ponomaryov, D.Say, S. Soroka. - 2nd ed.,
updated. - Mykolayiv: Yemelyanova T.V., 2012. – 480 p.
ISBN 978-966-2650-11-2
The Textbook English for professionals in the Field of European and Euro-Atlantic integration is
developed by the team of authors from the Institute of Public Administration of the
PetroMohylaBlack SeaStateUniversity to be used for training of civil servants and local
government employees. It can be used for teaching English to students who specialize in “Public
Administration”, “International Relations”, “Political Science” as well as for improving foreign
language skills of civil servants and local government officials. The textbook is designed to be
used in the educational process which should last at least 144 academic hours and consist of two
modules: the first – European integration, the second – Euro-Atlantic integration.
For teachers, graduate and PhD students, university students, and individuals that undergo
training, retraining and advanced training for civil servants and local government officials.
150
УДК 811.111 (075.8)
ББК 81.2 Англ
ISBN978-966-2650-11-2
МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ
ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ПРО ЄВРОПЕЙСЬКІ
СТАНДАРТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
151
Аналіз соціологічних досліджень з
інтеграційних проблем на Миколаївщині
Випуски 1-2
152
Міністерство освіти і науки України
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Навчально-науковий центр з європейської
та євроатлантичної інтеграції України
Центр політичних досліджень
Центр соціологічних досліджень
Багмет М.О., Ляпіна Л.А,
Аналіз соціологічних досліджень з інтеграційних проблем на Миколаївщині
153
Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили
Миколаїв – 2009
* ЧДУ *
ВИДАВНИЦТВО
УДК 316.4.063.4(477.73)
ББК 60.55 Б 14
Багмет М.О., Ляпіна Л.А.
Б 14
Аналіз соціологічних досліджень з інтеграційних проблем
на Миколаївщині. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. - 32 с.
У брошурі наводиться аналіз результатів соціологічних досліджень, які
проводилися представниками ЧДУ імені Петра Могили у 2007-2008 роках
відповідно до замовлень та договорів про співпрацю з Міністерством освіти і
науки України, Міністерством закордонних справ України, Центром інформації та
документації
НАТО
в
Україні,
Інститутом
трансформації
суспільства,
Громадською лігою «Україна - НАТО».
Видання розраховане на державних службовців, науковців, викладачів, студентів,
громадських і політичних діячів, широке коло читачів.
УДК 316.4.063.4(477.73)
ББК 60.55
154
© Багмет М.О., Ляпіна Л.А., 2009
© ЧДУ ім. Петра Могили, 2009
ЗМІСТ
Передмова ………………………………………………………………………..4
Ставлення різних верств населення м. Миколаєва до євроатлантичної
інтеграції України (аналіз соціологічного дослідження 2007 р.)…………….5
Вивчення громадської думки щодо сучасних орієнтирів зовнішньої політики
України (вересень-жовтень 2008 р.)……………………………………………..8
Результати
Всеукраїнського
соціологічного
дослідження
ставлення
українських громадян до євроатлантичної інтеграції України (листопад
2008р.)
………………………………………………………………………………….11
Висновки ................................................ ………………………………………..14
Додатки………………………………………………………………………..….15
155
Міністерство освіти і науки України
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Програма Жана Моне
ГРОМАДСЬКА ДУМКА
ПРО ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ
156
Відповідальні за випуск:
Багмет М.О. – керівник проекту Жана Моне, доктор
історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки
України, проректор ЧДУ імені Петра Могили;
Ляпіна Л.А. –
політичних
наук,
декан факультету соціології, кандидат
доцент,
директор
Центру
соціологічних
досліджень ЧДУ імені Петра Могили.
Миколаїв - 2013
Рекомендована до друку вченою радою Чорноморського державного
університету імені Петра Могили (протокол № 7 від 14 березня 2013 р.).
Брошура підготовлена за результатами соціологічного дослідження, яке
проводилося у грудня 2012 – січні 2013 р. студентами факультету соціології
за ініціативою Центру соціологічних досліджень та Центру політичних
досліджень на замовлення проекту програми Жана Моне.
Анкетування проводилося відповідно до передбачених заходів проекту
програми Жана Моне по темі: «Європейська інтеграція: впровадження
європейських стандартів та принципів в Україні».
157
ЗМІСТ
Передмова………………………………………………………………………...4
Козачук М. Прогностичність відносин України та ЄС в контексті підписання
угоди про Асоціацію ……………..........................................................................5
Мельничук
В. Вивчення громадської думки щодо євро інтеграції
України………………………………………………………………………..….13
Ступак М. Ставлення різних верств населення Миколаївщини до проблеми
європейських орієнтирів України (аналіз соціологічного дослідження у
грудні 2012 р. – січні 2013 р.).…………………………………………………..23
Висновки………………………………………………………………………...35
158
ПРОГРАМИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ
УНІВЕРСИТЕТУ
159
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Пегра
Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"
160
ПРОГРАМА
міжнародної наукової конференції
"Україна і франкомовний світ: формування нового мислення"
У рамках місячника французької культури в Україні 'Французька весна" (1-30 квітня 2004 року)
22-24 квітня 2004 року
Миколаїв
Міністерство освіти і науки України
Посольство Франції в Україні
Управління освіти і науки облдержадміністрації
Миколаївська міська рада
Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили
Франкофонна асоціація України
Генеральне представництво "Альянс Франсез" Парижа в Україні
161
Миколаївська обласна асоціація ''Альянс Франсез"
Миколаївський художній музей ім. В.В. Верещагіна
ПРОГРАМА
міжнародної наукової конференції
«Україна і франкомовний світ: формування нового мислення»
У рамках місячника французької культури в Україні ''Французька весна" (1-30 квітня 2004 року)
22-24 квітня 2004 року
м. Миколаїв - 2004
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
У процесі об'єднання Європи та створення єдиного Європейського
інтелектуального та культурного простору, коли змінюється канонічне
162
визначення націй, коли відбуваються лінгвістичні зміни, взаємозапози- чення
лексики
та
понять,
їх
філософського
значення,
коли
йде
процес
реформування вищої освіти та розбудова єдиного наукового й освітнього
простору, виникає необхідність формування особистості, людини єдиного
європейського культурного простору, спроможної в умовах сучасної Європи
успішно виконувати професійну, суспільну діяльність, розвивати особисті
відносини.
Французька мова - це одна з провідних мов європейської цивілізації, яка
у сукупності з іншими європейськими мовами та культурами є основою
нової спільної міжнаціональної європейської культури. Зберігаючи свою
власну мову та культуру, ми хочемо зрозуміти і активно взяти участь у цих
цивілізаційних перетвореннях.
Головна мета міжнародної конференції - розгляд стану й актуальних
проблем розвитку з метою досягнення рівня сучасної європейської ментальності, сприяння прилученню України до європейського життя, висвітлення
та розуміння основних процесів, які відбуваються у сучасному європейському інтелектуальному і культурному просторі, розвиток теоретичних знань у галузі філології і комунікативної лінгвістики та випрацювання нових форм і змісту навчання, які являють собою сплав новітніх і
традиційних підходів та технологій викладання.
Конференція сприятиме підготовці наукових кадрів, дасть молодим
дослідникам можливість у майбутньому брати участь у французьких проектах наукового та ділового співробітництва.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФРЕНЦІЇ
163
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили.
Голова оргкомітету - Клименко Леонід Павлович, ректор МДГУ імені
Петра Могили.
Тел. (0512) 500-333. E-mail: [email protected]
Заступники голови оргкомітету:
Мещанінов Олександр Павлович, перший проректор, проректор з наукової
роботи МДГУ імені Петра Могили.
Тел. (0512) 500-332. E-mail: [email protected]
КаіроваТетянаСергіївна,завідувачкафедрисучаснихмовікласичноїфілології,
співголоваКоординаційноїради,
ПрезидентМиколаївськоїобласноїасоціації
"АльянсФрансез".
Тел. (0512) 242-371. Fax: (0512) 500-069.
Секретар оргкомітету - Андреев В'ячеслав Іванович.
Тел. (0512) 551-823. Fax: (0512) 500-069. E-mail: [email protected]
164
ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
Андрєєв Вячеслав Іванович, науковий співробітник МДГУ ім. Петра Могили
Булаховська Юлія Леонідівна, доктор філологічних наук, професор,
академік АН ВШ України, провідний співробітник-консультант ІЛ НАНУ ім.
Т.Г. Шевченка, м. Київ
Завірюха Юлія Павлівна, зав. кабінетом кафедри сучасних мов і класичної
філології МДГУ ім. Петра Могили
Каірова Тетяна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент, в.о.
професора, завідувач кафедри сучасних мов і класичної філології МДГУ ім.
Петра Могили, президент Миколаївської обласної асоціації "Альянс
Франсез", президент Миколаївського відділення Франкофонної асоціації
України - заступник голови оргкомітету
Клименко Леонід Павлович, доктор технічних наук, професор, ректор
МДГУ ім. Петра Могили - голова оргкомітету
Крючков Георгій Георгійович, доктор філологічних наук, професор, зам.
директора. Інституту філології, завідувач кафедри французької філології
КНУ імені Тараса Шевченка, кавалер ордена Французької Республіки
«Академічні Пальми», президент Франкофонної асоціації України, м. Київ
Лапченка Віктор Олександрович, проректор з адміністративної роботи
МДГУ ім. Петра Могили
Макарову Тамара Терентіївна, кандидат філологічних наук, доцент
Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, кавалер
ордена Французької Республіки "Академічні Пальми", президент «Альянс
Франсез», м. Горлівка
165
Мегела Іван Петрович, доктор філологічних наук, професор Інституту
журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, член Спілки письменників
України, м. Київ
Мещанінов Олександр Павлович, кандидат технічних наук, професор,
проректор з наукової роботи МДГУ ім. Петра Могили - заступник голови
оргкомітету
Науменко Анатолій Максимович, доктор філологічних наук, професор
МДГУ імені Петра Могили
Павлова Світлана Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, в.о.
професора Південнослов'янського інституту Київського славістичного
університету
Ромакін Володимир Вікторович, завідувач кабінету міжнародних
відносин МДГУ ім. Петра Могили
Росляков Сергій Миколайович, кандидат мистецтвознавства, доцент,
директор Обласного художнього музею імені В.В. Верещагіна
Сидоренко Сергій Петрович, в.о. доцента кафедри сучасних мов і класичної
філології МДГУ імені Петра Могили, віце-президент Миколаївської
обласної асоціації «Альянс Франсез»
Трунов Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, професор,
проректор з навчальної та виховної роботи МДГУ ім. Петра Могили
Фуртатов Віктор Софронович, проректор з розвитку МДГУ ім. Петра
Могили
166
ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
22 квітня 2004 року (четверг)
9.00 - 10.00 - реєстрація учасників (Центр Франкофонії, 2-302).
10.00 - 11.15 - пленарне засідання (зал засідань Вченої ради, 5-104).
11.30- 14.00- засідання секцій (зал засідань Вченої ради, 5-104,
Центр Франкофонії) 14.00 - 14.40 - екскурсія по МДГУ ім. Петра.
Могили 14.30-16.00- перерва на обід.
Культурна програма
підготовлена Миколаївською обласною асоціацією "Альянс Франсез".
16.00- 16.15 - нагородження переможців конкурсу художнього читання
(актова зала).
16.15 - 17.00 - поетична вистава "Емалі та камеГ (режисер-постановник
В.М. Пак, актова зала).
17.00 - 19.00 - прийом Миколаївської обласної асоціації "Альянс Франсез" з
нагоди 10-річчя (12-річчя де-факто) її існування та проведення місячника
культури Франції в Україні «Французька весна» (Центр Франкофонії,
Галерея мистецтв, зал їдальні університету для викладачів).
23 квітня 2004 року (п'ятниця)
10.15 - 14.00 - послідовна робота секцій (зал засідань Вченої ради, 5-104).
14.00-15.00 - перерва на обід.
167
Культурна програма
9.30 - 10.00 - творча зустріч "Європейський культурний простір та
бібліотека"(Центральна
бібліотека
ім.
М.Л.
Кропивницького).
11.00 - 15.00 - круглий стіл "Французька культура крізь античність" (музейзаповідник, стародавнє місто Ольвія, Дім Вахтових).
15.30- 16.30- вистава "Ladispute" затвором Маріво. Режисер- постановник
Анатолій Нікіфоров, ролі виконують актори театру "LeGraal".
16.30 - 19.00 - літератур но-музич ний салон "Берліоз - письменник" (Галерея
мистецтв МДГУ).
24 квітня 2004 року (субота)
9.00 - 13.00 - екскурсії по місту Миколаєву, прогулянка на яхті (при наявності
сприятливих умов), екскурсії в музеї міста, відвідування водно-спортивного
комплексу «Водолей».
168
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
Пленарне засідання:
1. доповідь - 10-15 хвилин
2. обговорення - до 10 хвилин
Секційне засідання:
3. доповідь -7-10 хвилин
4. обговорення - до 10 хвилин
Робочі мови конференції:
5. українська
6. французька
7. російська
Інформаційні засоби для доповідачів:
8. відеопроектор
9. відеомагнітофон, телевізор
10. апарат для проектування слайдів (розмір А4, 297x210 мм)
169
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
Ми чуємо подих космічних коней,що тягнуть невидиму колісницю.(Віктор
Гюго. Споглядання)
22 квітня, 10.00 - 11.15, зал засідань Вченої ради, 5-104
1.
Клименко Леонід Павлович, доктор технічних наук, професор,
ректор МДГУ ім. Петра Могили, депутат міської ради.
Відкриття конференції
2.
Гаркуша Олексій Миколайович, доктор економічних наук,
професор, голова облдержадміністрації. Вітальне слово.
3.
Чайка Володимир Дмитрович, кандидат економічних наук, доцент, Миколаївський міський голова. Вітальне слово.
Оголошення привітань
4.
Філіп де Сюрмен, Надзвичайний та Повноважний Посол
Франції в Україні. Вітальне слово. Оголошення Привітання
Президента Французької Республіки пана Жака Шірака.
5.
Олів'є Гійом, Радник з питань культури та співробітництва
Посольства Франції в Україні. Вітальне слово "Французька
весна" в Україні як розквіт міжкультурного та інтелектуального
співробітництва в європейському просторі".
170
6.
Жак Лорансан, доктор наук, почесний професор університетів
Франції.Вітальне слово.
7.
Евелін Туайон, Голова департаменту по туризму мерії м. Безансона (Франція), віце-президент асоціації "Відродження Старого
Безансона", почесний член Миколаївської обласної асоціації
"Альянс Франсез", журналіст, письменниця. Вітальне слово.
8.
Жан-Марі Грамбер, Почесний голова колегії адвокатів ФраншКонте, письменник. Вітальне слово.
Виступи
9.
Багмет Михайло Олександрович, доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, членкореспондент Української академії політичних наук, декан факультету політичних наук МДГУ ім. Петра Могили. Україна і
Франція в новому тисячолітті: геополітичні проблеми.
10.
Крючков Георгій Георгійович, доктор філологічних наук, професор, замісник директора Інституту філології, завідувач
кафедри французької філології КНУ імені Тараса Шевченка,
кавалер ордена Французької Республіки "Академічні Пальми",
президент Франкофонної асоціації України, м. Київ. Болонський
процес і реформування вищої освіти Франції.
11.
Лоскутніков
Віталій
Сергійович,
Заслужений
працівник
культури України. Стан та перспективи розвитку культурних
зв'язків Миколаєва з Францією.
12.
Мельніченко Валерій Володимирович, кандидат педагогічних
наук, доцент, голова Управління освіти і науки облдержад-
171
міністрації. Реформування освіти в Україні в світлі Болонського
процесу.
Мещанінов Олександр Павлович, кандидат технічних наук,
13.
професор, проректор з наукової роботи МДГУ ім. Петра Могили.
Формування нового мислення: єдність у різноманітті.
Повідомлення та дискусія
Перерва на каву
СЕКЦІЯ
Ідентифікація європейського міжкультурного простору
Ці довгі, прямі, як натягнуті струїш, рядки, відкрили мені раптом відчуття
простору. Наші європейські міста будуються таким чином, щоб
відмежувати нас від нього...(Жан-Поль Сартр. Ситуації, III, 1949)
22 квітня, 11.30 - 12.00, зал засідань Вченої ради, 5-104.
Керівники секції: доктор філологічних наук, професор кафедри сучасних мов
і класичної філології МДГУ ім. Петра Могили Анатолій Максимович
Науменко;
лектор Французького культурного центру в Україні, науковий співробітник,
журналіст Борис Енгельсом (Швейцарія).
Секретар секції: зав. кабінетом кафедри сучасних мов і класичної філології
Юлія Павлівна Завірюха
172
14.
Андрєєв В'ячеслав Іванович, науковий співробітник МДГУ ім.
Петра Могили. Наукові дослідження вчених МДГУ ім. Петра
Могили.
15.
Виноградова
Агнеса
України,
Вікторівна,
Заслужений
журналіст
м. Миколаїв. Роздуми про духовність (на
прикладі життя лейтенанта П.П.Шмідта).
16.
Губська Тетяна Миколаївна, ст. науковий співробітник
Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Французи в
Миколаєві. Століття XIX.
17.
Міцкевич Неоніла Василівна, заступник декана факультету
політичних
наук.
Соціальний
захист
населення
Франції:
економічні проблеми сьогодення.
18.
Науменко Анатолій Максимович, доктор філологічних наук,
професор кафедри сучасних мов і класичної філології МДГУ ім.
Петра Могили. Україна та [...]: до проблеми національної ідентифікації
19.
Опанюк
Людмила
іноземних
мов
університету.
Володимирівна,
Миколаївського
Співробітництво
викладач
державного
України
та
кафедри
аграрного
Франції
в
економічному просторі.
20.
Фуртатов Віктор Софронович, проректор з розвитку МДГУ ім.
Петра Могили. Україна і Свропейський Союз.
Повідомлення та дискусія
Перерва на каву
173
СЕКЦІЯ. Міжкультурна комунікація
Не існує, не може існувати світова цивілізація у тому абсолютному
розумінні, яке часто відзначають цим терміном, бо вона передбачає
співіснування культур у величезному різноманітті і в цьому співіснуванні й
міститься.(Клод Леві-Стросс. Раса і історія, 1908)
22 квітня, 12.15 - 13.00, зал засідань Вченої ради, 5-104.
Керівник секції: доктор філологічних наук, професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, член Спілки письменників України
Іван Петрович Мегела (м. Київ).
Секретар секції: зав.кабінетом кафедри сучасних мов і класичної
філології Юлія Павлівна Завірюха.
174
21.
Бугаєнко Борис Васильович, кандидат технічних наук, доцент
кафедри
охорони
праці
Національного
університету
кораблебудування ім. адмірала С.О. Макарова. Особливості
підготовки спеціалістів з вищою освітою у франкомовних
країнах Магрибу (Марокко, Алжир, Туніс).
22.
Завірюха Юлія Павлівна, зав. кабінетом кафедри сучасних мов
і класичної філології. Взаємовплив інтелектуальних просторів
Франції та Англії у добу Просвітництва.
23.
Золотухін
Анатолій
Пушкінського
клубу
Іванович,
м.
краєзнавець,
Миколаєва,
голова
письменник.
Ганна
Ярославівна як символ української жінки: влада та святість.
24.
Каірова Тетяна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент,
в.о. професора, завідувач кафедри сучасних мов і класичної
філології МДГУ ім. Петра Могили, президент Миколаївської обласної асоціації "Альянс Франсез", президент Миколаївського
відділення Франкофонної асоціації України. Відгук епістолярної
спадщини Франції доби Просвітництва в процесах формування
європейського
інтелектуального
простору
початку
XXI
століття.
25.
Краюшкін
Альберт
Васильович,
ст.
викладач
кафедри
теоретичних основ електротехніки Національного університету
кораблебудування ім. адмірала С.О. Макарова. Особливості
розуміння та перекладу термінології суднобудівництва в
професійному спілкуванні.
26.
Крючков Юрій Семенович, доктор технічних наук, професор
Національного університету кораблебудування ім. адмірала С.О.
Макарова, академік АН суднобудування України, член Національної спілки журналістів України, Здслужений працівник
175
культури України, Державний стипендіат України з 1997 по 2003
роки, Почесний громадянин м. Миколаєва. Французький вплив на
розвиток раннього Миколаєва та Чорноморського флоту.
27.
Ржепецький
Леонід
Андрійович,
завідувач
кафедри
українознавства Миколаївського муніципального колегіуму,
відмінник освіти України, голова правління Миколаївського
відділення
Українського
фонду
культури,
письменник.
Українсько-французькі історично-культурні зв 'язки: погляд
через тисячоліття.
28.
Ромакін
Володимир
Вікторович,
завідувач
кабінету
міжнародних відносин МДГУ ім. Петра Могили. Етика освіти:
аспект міжнародного спілкування.
29.
Евелін Туайон, Голова департаменту по туризму мерії м.
Безансо- на (Франція), віце-президент асоціації "Відродження
Старого Без- ансона", почесний член Миколаївської обласної
асоціації "Альянс Франсез", журналіст, письменниця. Традиції
та сучасність в європейському культурному просторі.
30.
Щупак Леслав, в.о. доцента кафедри сучасних мов і класичної
філології
МДГУ
ім.
Петра
Могили,
Польща.
Польсько-
французькі зв 'язки: традиції та перспективи.
Повідомлення та дискусія
Перерва на каву
СЕКЦІЯ
Література в контексті культури
Література віддзеркалює суспільство, як слово віддзеркалює людину.(Луї де
Бональд (1754-1840). Максими та роздуми)
176
22 квітня, 13.15 - 14.30, зал засідань Вченої ради, 5-104.
Керівники секції: доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ
України, провідний співробітник-консультант ІЛ НАНУ ім. Т.Г. Шевченка
Юлія Леонідівна Булаховська (м. Київ);
кандидат філологічних наук, доцент Горлівського державного педагогічного
інституту
іноземних
мов,
кавалер
ордена
Французької
Республіки
"Академічні Пальми", президент "Альянс Франсез" Тамара Терентіївна
Макарова (м. Горлівка).
Секретар секції: зав. кабінетом кафедри сучасних мов і класичної філології
Юлія Павлівна Завірюха
31.
Булаховська Юлія Леонідівна, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, провідний співробітникконсультант ІЛ НАНУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ. Декілька
думок про переклад (на матеріалі "французьких зацікавлень "
Максима Рильського і Леоніда Вишеславського).
32.
Кремінь Дмитро Дмитрович, член Спілки письменників України. Французька поезія в українських перекладах.
33.
Купріянова
Марія
Олександрівна,
координатор
програм
Миколаївської обласної асоціації "Альянс Франсез" у м. Києві.
Культ образів у творчому доробку Іва Боннфуа: зв 'язок між
поезією та живописом.
34.
Макарова Тамара Терентіївна, кандидат філологічних наук,
доцент Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, кавалер ордена Французької Республіки "Академічні
Пальми", президент "Альянс Франсез" м. Горлівки. Особливості
французького сучасного філософського роману.
177
35.
Мінченко
Наталія
літератури
Одеського
Мечникова,
викладач
Сергіївна,
аспірант
національного
кафедри
кафедри
університету
іноземних
мов
світової
ім.
І.ї.
Одеського
державного медичного університету, м. Одеса. До питання про
інтерпретацію правосла- в 'я Ф. М. Достоєвським.
36.
Мегела Іван Петрович, доктор філологічних наук, професор Інституту журналістики КНУ ім. Тараса Шевченка, член Спілки
письменників України, м. Київ. Краса і сила середньовічного
образу (на матеріалі романів Кретьєна де Труа та Вольфрама
фон Еменбаха).
37.
Неймет Оксана Іванівна, ст. викладач кафедри французької
мови і зарубіжної літератури Ужгородського національного
університету,
президент
"Альянс
Франсез"
м.
Ужгород.
Літературна ономастика Франсуа Моріака й адаптація в
українських перекладах.
38.
Піскурьов Сергій Євгенович, член Спілки журналістів України,
член Спілки театральних діячів України, літератор. Постмодерн
і ст- ські тенденції в художньому перекладі.
39.
Сагіян Юлія Вікторівна, ст. викладач кафедри іноземної
філології,
зав.
кабінетом
Миколаївської
філії
Київського
національного університету культури. Творчість В. Міняйла в
контексті літературного "шестидесятництва
Повідомлення та дискусія.
Перерва на каву.
178
СЕКЦІЯ
Методичний аспект формування нового мислення
Немає єдиного методу для дослідження сутності речей (Аристотель.
Трактат про душу. 1.1.2; іу-є до Р.Х.)
22 квітня, 12.15 - 13.00, Центр франкофонії, 2-302.
Керівники секції: кандидат філологічних наук, доцент, професор, завідувач
кафедри лінгвістики Національного університету кораблебудування ім.
адмірала
С.О.
Макарова
Ніна
Михайлівна
Філіппова;
кандидат
педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри англійської мови МДГУ ім.
Петра Могили Раїса Олександрівна Гришкова.
Секретар секції: викладач-асисгент кафедри сучасних мов і класичної
філології Валентина Михайлівна Отращенко.
40.
Отращенко
Валентина
Михайлівна,
викладач-асистент
кафедри сучасних мов і класичної філології. Проблеми сучасної
лексикології у європейському просторі.
41.
Гришкова Раїса Олександрівна, кандидат педагогічних наук,
доцент, завідувач кафедри англійської мови МДГУ ім. Петра Могили. Полілог культур як шлях до миру й стабільності в світі.
42.
Ковалевський Михайло Тимофійович, кандидат педагогічних
наук, професор Миколаївського навчально-наукового центру
Одеського національного університету ім. І.ї. Мечникова, член
Спілки письменників Росії. Проблеми методики формування
вмінь та навичок практичного оволодіння іноземним мовленням.
43.
Куріченко Альона Юріївна, аспірант Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. Управління процесом
формування нового мислення студентів-філологів.
179
44.
Сидоренко Сергій Петрович, в.о. доцента кафедри сучасних мов
і класичної філології МДГУ ім. Петра Могили. Досвід проведення
практичних занять за методикою "Французька мова через відео
45.
Суткевич Ганна Олександрівна, ст. викладач, аспірант МДГУ
ім.
Петра
Могили.
Формування
готовності
студентів-
політологів до полілогу культур.
46.
Россі Сара, лектор Французького центру документації та освіти
м. Одеса, Швейцарія. Викладання французької мови як іноземної
в умовах сучасної європейської комунікації.
47.
Філіппова Ніна Михайлівна, кандидат філологічних наук, доцент, професор, завідувач кафедри лінгвістики Національного
університету кораблебудування ім. адмірала С.О. Макарова. Нові
програми з мовної освіти - інтеграція України в Європу.
Повідомлення та дискусія.
Перерва на каву.
Творча зустріч.
Європейський культурний простір та бібліотека: 10 років партнерства
Миколаївської обласної асоціації "Альянс Франсез" та Центральної
бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького
23 квітня, 9.30- 10.00, Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького.
Творчу зустріч для учасників конференції з інших міст проводять:
48.
Северин
Людмила
Степанівна,
директор
бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького.
49.
Тверда Тетяна Василівна, заступник директора
Центральної
180
СЕКЦІЯ
Невербальна комунікація: мова сучасного мистецтва
Простір, в якому рухається життя, є дане, якому воно подкорюється,
художній простір є пластична матерія, яка змінюється постійно.
(Анрі Фосійон. Життя форм, II)
22 квітня, 10.10- 11.00, зал засідань Вченої ради, 5-104.
Керівник секції: кандидат мистецтвознавства, доцент, директор обласного
художнього музею ім. В.В. Верещагіна Сергій Миколайович Росляков (м.
Миколаїв).
Секретар секції: зав. кабінетом кафедри сучасних мов і класичної філології
Юлія Павлівна Завірюха.
50.
Долженко Валентина Ахнафівна, член літературознавчого
товариства "Стапель", дослідник творчості О.С. Пушкіна.
Французькі образи у творі О.С. Пушкіна " Пікова дама".
51.
Зінченко
Юрій
Іванович,
віце-президент
Фонду
Чорноморського регіону, директор театру-студії пластичного
образу "Імідж". Культурна взаємодія Чорноморського регіону в
європейському просторі.
52.
Леонова Світлана Миколаївна, майстер народної творчості,
лауреат Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів. Візуальна
комунікативна роль художнього різьблення по кістці й рогу в
мистецтві.
53.
Леонова Лідія Іванівна, майстер народної творчості. Візуальне
сприйняття мистецтва як невербальна комунікація автора й аудиторії.
181
54.
Пак Ірина Олексіївна, лауреат конкурсу балету у Берліні
(1981), керівник лауреата міжнародних конкурсів, фестивалів,
багаторазовий володар Гран-прі, премії ім. Миколи Аркаса
дитячо- юнацького Театру танцю "Ритми планети". Особливості
використання пластичних символів у хореографії як засіб
невербального спілкування: історичний огляд.
55.
Пак Василь Миколайович, Заслужений працівник культури
України, директор лауреата міжнародних конкурсів, фестивалів,
багаторазовий володар Гран-прі, премії ім. Миколи Аркаса
дитячо- юнацького Театрутанцю "Ритми планети". Семіотика
танцю як невербальний аспект міжнаціональної комунікації.
56.
Росляков Сергій Миколайович, кандидат мистецтвознавства,
доцент, директор Обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна. Французький період творчості В.В. Верещагіна.
57.
Усатюк
Олена
Володимирівна,
завідуюча
художньо-
методичним відділом Обласного будинку художньої творчості
управління освіти і науки облдержадміністрації. Естетична
функція мистецтва і художня свідомість сучасного суспільства.
58.
Хижняк Олена Едуардівна, балетмейстер Миколаївського академічного українського театру драми та музичної комедії. Діалог
думки та пластики: вплив мимів Франції на розвиток театрального мистецтва.
Повідомлення та дискусія.
Перерва на каву.
182
Круглий стіл
"Французька культура крізь античність"
23 квітня, 11.00- 15.00, Ольвія, Ольвійський музей-зановідник, Дім Вахтових
В дискусії беруть участь:
Бахтов Володимир Олександрович, член національної Спілки художників
України; заслужений художник України, Людина року 2003 в номінації
"Мистецтво" м. Миколаєва.
Вахтова Тетяна Олександрівна, член національної Спілки художників
України.
Губська Тетяна Миколаївна, ст. науковий співробітник Миколаївського
обласного краєзнавчого музею.
Енгельсон Борис, лектор Французького культурного центру в Україні,
науковий співробітник, журналіст (Швейцарія).
Каірова Тетяна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент, в.о.
професора, завідувач кафедри сучасних мов і класичної філології МДГУ ім.
Петра Могили, президент Миколаївської обласної асоціації "Альянс
Франсез", президент Миколаївського відділення Франкофонної асоціації
України.
Макарова Тамара Терентіївна, кандидат філологічних наук, доцент
Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, кавалер
183
ордена Французької Республіки "Академічні Пальми", президент "Альянс
Франсез" м. Горлівки.
Мегела Іван Петрович, доктор філологічних наук, професор Інституту
журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, член Спілки письменників
України, м. Київ.
Росляков Сергій Миколайович, кандидат мистецтвознавства, доцент,
директор Обласного художнього музею ім. В.В. Верещагіна.
Фесенко Михайло Васильович, завідувач літературної частини Російського
драматичного театру.
СЕКЦІЯ
Сучасні стратегії і тактики світової лінгвістики
Мова є соціальним простором для роздумів.(Габріель Тард. Соціальна логіка)
23 квітня, 11.15- 12.30, зал засідань Вченої ради, 5-104.
Керівник
секції:
кандидат
філологічних
наук,
доцент
Горлівського
державного педагогічного інституту іноземних мов, кавалер ордена
Французької Республіки "Академічні Пальми", президент "Альянс Франсез"
Тамара Терентіївна Макарова (м. Горлівка)
Секретар секції: зав.кабінетом кафедри сучасних мов і класичної філології
Юлія Павлівна Завірюха.
59.
Абрамов Олександр Григорович, декан Хмельницького гуманітарного педагогічного інституту, м. Хмельницький. Фонетикографічні особливості запозичених слів.
60.
Андрієвська
Ольга
Денисівна,
ст.
викладач
Південно-
слов'янського інституту Київського славістичного університету.
Сучасні
мови:
мовна
лінгвістичний аспект).
агресія
чи
інтерференція?
(соціо-
184
61.
Білоус Оксана Вікторівна, аспірант кафедри французької
філології
Одеського
національного
університету
ім.
1.1.
Мечникова, м. Одеса.Концептуалізація світу молоддю через
метафори у текстах народних пісень французькою, англійською,
італійською, російською та українською мовами.
62.
В'єнцко Василь Іванович, в и клад ач-асистент Миколаївського
державного
університету
ім.
В.О.
Сухомлинського.Ідентифікація спільних граматичних структур
в європейській міжкультурній комунікації.
63.
Енгельсон Борис, лектор Французького культурного центру в
Україні, науковий співробітник, журналіст (Швейцарія). Чи
треба приватизувати французьку мову, щоб її врятувати?
64.
Коржаєва Юлія Вячеславівна, викладач-асистент кафедри сучасних мов і класичної філології МДГУ ім. Петра Могили.
Суб'єктивність як засіб вираження текстових просторових
відношень у французькій мові.
65.
Марінашвілі Мальвіна Джангізівна, кандидат філологічних наук,
доцент
кафедри
французької
філології
Одеського
національного університету ім. І.І. Мечникова, м. Одеса.
Інтенсифікація процесуальної ознаки й оцінки (на матеріалі
франг\узьких адвербіальних інт єн сиф і кат ор ів).
66.
Павлова Світлана Анатоліївна, кандидат філологічних наук,
доцент,
в.о.
професора
Південнослов'янського
інституту
Київського славістичного університету. Сучасні стратегії і
тактики світово ї л інгв іст ики.
67.
Ползікова Тамара Іванівна, ст. викладач кафедри сучасних мов і
класичної філології МДГУ ім. Петра Могили. Плюрилінгвізм як
політичне та лінгвістичне явище кінця XX століття,
185
68.
Юрченко
Тетяна
Валеріївна,
методист
Інституту
вдосконалення вчителів, директор "Альянс Франсез" м. Одеси.
Особливості усного та письмового висловлювання в європейській
міжкультурній комунікації (на матеріалі французької мови).
Повідомлення та дискусія.
Перерва на каву.
Секція молодих дослідниківта Малої академії наук
Молодь відчуває неймовірне задоволення, коли їй починають довіряти та
залучають її до серйозних справ. (Франсуа де Саліньяк де Ля Мот Фенелон).
1. вітня, 12.45 - 14.30, зал засідань Вченої ради, 5-104.
Керівники секції: в.о. доцента кафедри сучасних мов і класичної філології
МДГУ ім. Петра Могили Сергій Петрович Сидоренко; завідуюча
художньо-методичним відділом Обласного будинку художньої творчості
управління освіти і науки облдержадміністрації Олена Володимирівна
Усатюк.
Секретар секції: зав. кабінетом кафедри сучасних мов і класичної філології
Юлія Павлівна Завірюха
186
1.
Ващук Дмитро Володимирович, слухач Малої академії наук, м.
Миколаїв. Французький автомобіль в європейському просторі:
історичний аспект.
2.
Гумецько Вікторія Володимирівна, слухач Малої академії наук,
м. Миколаїв. Уявлення Версалю епохи Людовика XIV.
3.
Жуковська Ганна Анатоліївна, студентка МДГУ ім. Петра Могили. Мовний взаємовплив Франції та Англії ХУІІІ-Х1Х століття
(на лексичному матеріалі).
4.
Задоян Віктор Петрович, студент МДГУ ім. Петра Могили. Методики викладання іноземних мов на початку XXI ст.
5.
Купріянова Марія Олександрівна, студентка Київського
національного університету ім. Тараса Шевченка, м. Київ.
Створення
європейського
простору
співпраці:
програми
міжкультурних обмінів.
6.
Кухаренко Світлана Вадимівна, студентка МДГУ ім. Петра
Могили. Естетика Бодлера у сучасному контексті.
7.
Матіюк Леся Миколаївна, бакалавр МДГУ ім. Петра Могили.
Україна
на
шляху
до
європейської
єдності:
проблеми
інтеркульту- рної комунікації.
8.
Міцкевич Дмитро Ігоревич, учень І Української гімназії м. Миколаєва ім. М.М. Аркаса. Рід Аркасів. Сторінки життя у
Франції Микол и А р кас а-мол од ш ого.
9.
Нертик
Андрій
Юрійович,
студент
Національного
університету кораблебудування ім. адмірала С.О. Макарова.
Перспективи
молодіжного
співробітництва
франкомовними країнами в галузі економіки.
України
з
187
1.
Ползікова
Ірина
Ігорівна,
студентка
Київського
національного лінгвістичного університету (м. Київ).
Український студент у сучасному європейському просторі.
2.
Царьова Людмила Андріївна, слухач Малої академії
наук, м. Миколаїв. Сучасні проблеми молоді у Франції.
3.
Чуб Євгенія Геннадіївна, студентка МДГУ ім. Петра
Могили.
Образ жінки-переможниці у французькій літературі (на прикладі роману
Жорж Санд "Анжеліка ").
4.
Чумак Олена Олександрівна, студентка МДГУ ім. Петра
Могили.
Запозичення
французьких
символістів
з
англійської літератури кінця XIX - початку XX століття.
5.
Шевченко
Олександра
Анатоліївна,
слухач
Малої
академії наук, м. Первомайськ. Роль казки у формуванні
нового мислення молодого покоління європейців.
6.
Шкурат Аліна Сергіївна, студентка МДГУ ім. Петра
Могили.
Взаємовплив
французької
та
шотландської
культур (на матеріалі творчості Ронсара).
Повідомлення та дискусія.
Перерва на каву.
У культурній програмі та круглих столах беруть участь:
7.
Александрова Надія Олександрівна, завідуюча відділом
культури Миколаївської міської ради.
8.
Бахтов Володимир Олександрович, член національної
Спілки
художників
України,
заслужений
художник
188
України, Людина року 2003 в номінації "Мистецтво" м.
Миколаєва.
9.
Бахтова
Тетяна
Олександрівна,
член
національної
Спілки художників України.
10.
Бугаєнко Таміла Іванівна, заступник Миколаївського
міського голови.
11.
Григор'єва Ольга Варленівна, ст. викладач кафедри
англійської філології МДГУ ім. Петра Могили.
12.
Гур'єва Юлія Валеріївна, член національної Спілки
художників України.
13.
Єлісєєва Людмила Миколаївна, член спортивного клубу
"Спарта".
14.
Єсіна
Лариса
Львівна,
викладач
Миколаївського
державного вищого музичного училища.
15.
Жадик Надія Григорівна, завідуюча відділом народнохорових дисциплін Миколаївського вищого державного
училища культури, лауреат конкурсу французької пісні
"Французька весна - 2004".
16.
Жадик Сергій Михайлович, викладач Музичної школи №
1
ім.
М.А.
Римського-Корсакова, лауреат
конкурсу
французької пісні "Французька весна - 2004".
17.
Купцова Тетяна Михайлівна, член національної Спілки
художників України.
18.
Леонова
Світлана
Миколаївна,
творчості,
лауреат
Всеукраїнських
майстер
та
народної
Міжнародних
конкурсів.
19.
Леонова Лідія Іванівна, майстер народної творчості.
189
20.
Лісовенко Ірина Іванівна, завідувач літературної частини
Миколаївського академічного українського театру драми
та музичної комедії.
21.
Локтіонов
Михайло
Вікторович,
провідний
консультант.
22.
Мегела Іван Петрович, доктор філологічних наук,
професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса
Шевченка, член Спілки письменників України, м. Київ.
23.
Мяло Інна Олегівна, художник, член Спілки дизайнерів.
24.
Нікіфоров Анатолій Миколайович, директор театру
"Ікар",
ре-
жисер-постановник
молодіжного
франкомовного театру "Ге вгаа!".
25.
Пак
Василь
культури
Миколайович,
України,
директор
Заслужений
лауреата
працівник
міжнародних
конкурсів, фестивалів, багаторазовий володар Гран-прі,
лауреат премії ім. Миколи Арка- са дитячо-юнацького
Театру танцю "Ритми планети".
26.
Пак Ірина Олексіївна, лауреат конкурсу балету в Берліні
(1981),
керівник
лауреата
міжнародних
конкурсів,
фестивалів, багаторазового володаря Гран-прі, премії ім.
Миколи Аркаса дитячо- юнацького Театру танцю "Ритми
планети".
27.
Папушенко
Наталія
Іванівна,
акомпаніатор
Миколаївського державного вищого музичного училища.
28.
Рошет
Мелані,
директор
Французького
центру
документації та освіти у м. Одеса, Франція.
29.
Фесенко Михайло Васильович, завідувач літературної
частини Російського драматичного театру.
190
30.
Філоненко Олександра Геннадіївна, мистецтвознавець
приватної художньої галереї "На Спасской, 45".
31.
Хижняк Олена Едуардівна, актриса Миколаївського
академічного українського театру драми та музичної
комедії.
32.
Хижняк
Сергій
Леонідович,
заступник
директора
Миколаївського академічного українського театру драми
та музичної комедії.
33.
Переможці конкурсу художнього читання "Французька
весна -
2004":
Арутюнян Вікторія, студентка МДГУ ім. Петра Могили;
Дегтярь Інна, учениця СШ № 3;
Дидаліна Тамара, студентка МДГУ ім. Петра Могили;
Харькова Ярослава, учениця гімназії № 22:
Черно Дарина, учениця Гуманітарної гімназії № 2 м. Миколаєва.
34.
Переможці конкурсу французької пісні "Французька весна
-2004":
Бендер Юлія, студентка Миколаївського державного університету ім. В.О.
Сухомлинського;
Бутовська Катерина, учениця І Української гімназії;
Коваль Аліна, студентка МДГУ ім. Петра Могили;
Красних Маргарита, студентка Миколаївського державного університету
ім. В.О. Сухомлинського;
Монахова Олена Володимирівна, художній керівник Мистецького центру
МДГУ ім. Петра Могили;
Пекалюк Олена, студентка МДГУ ім. Петра Могили;
191
Петросян Олена, студентка Миколаївського державного університету ім.
В.О. Сухомлинського;
Скарлат Алла, студентка Південнослов'янського інституту Київського
славістичного університету;
Стрецкул Оксана, студентка Миколаївського державного університету ім.
В.О. Сухомлинського;
Театр французької пісні "Les vagabonds"МДГУ ім. Петра Могили;
Туркоман Лариса, студентка МДГУ ім. Петра Могили;
Ульяницька Ксенія, студентка Миколаївського державного вищого
музичного училища;
Шавокшина Наталія, студентка МДГУ ім. Петра Могили.
АЛФАВІТНИЙ СПИСОК УЧАСНИКІВ
Порядок виступу
Абрамов Олександр Григорович ........................ 59
Александрова Надія Олександрівна ................... 84
Андреєв В'ячеслав Іванович ................................ 14
Андрієвська Ольга Денисівна ... ......................... 60
Багмет Михайло Олександрович .......................... 9
Бахтов Володимир Олександрович .......... ........ 85
Вахтова Тетяна Олександрівна ........................... 86
Білоус Оксана Вікторівна .................................... 61
Бугаєнко Борис Васильович ................................ 21
Бугаєнко Гаміла Іванівна ..................................... 87
Булаховська Юлія Леонідівна ............................. 31
Вагцук Дмитро Володимирович ......................... 69
192
В'єнцко Василь Іванович ..................................... 62
Виноградова Агнеса Вікторівна .......... ............. 15
Гаркуша Олексій Миколайович ............................ 2
Гійом Олів'є........................... ................................. 5
Грамбер Жан-Марі ................................................. 8
Григор'єва Ольга Варленівна .............................. 88
Гришкова Раїса Олександрівна ........................... 41
Губська Тетяна Миколаївна ................................ 16
Гумецько Вікторія Володимирівна .................... 70
Гур'єва Юлія Валеріївна ...................................... 89
Долженко Валентина Ахнафівна ........................ 50
Енгельсон Борис ................................................... 63
Єлісєєва Людмила Миколаївна.... ..................... 90
Єсіна Лариса Львівна ........................................... 91
Жадик Надія Григорівна ...................................... 92
Жадик Сергій Михайлович ................................. 93
Жуковська Ганна Анатоліївна ............................ 71
Завірюха Юлія Павлівна .................... ................. 22
Задоян Віктор Петрович ...................................... ^2
Зінченко Юрій Іванович ......................... ............
Золотухін Анатолій Іванович .............................. 23
Каірова Тетяна Сергіївна ..................................... 24
Клименко Леонід Павлович .................................. 1
Ковалевський Михайло Тимофійович ............... 42
Коржаєва Юлія Вячеславівна ............................. 64
Краюшкін Альберт Васильович.......................... 25
Кремінь Дмитро Дмитрович ............................... 32
Крючков Георгій Георгійович ............................Ю
Крючков Юрій Семенович .................................. 26
193
Купріянова Марія Олександрівна ................. 33, 73
Купцова Тетяна Михайлівна ........................... .. 94
Куріченко Альона Юріївна ................................. 43
Кухаренко Світлана Вадимівна . . ....................... 74
Леонова Лідія Іванівна ................................... 53, 96
Леонова Світлана Миколаївна ...................... 52, 95
Лісовенко Ірина Іванівна ..................................... 97
Локтіонов Михайло Вікторович ......................... 98
Лорансан Жак ......................................................... 6
Лоскутніков Віталій Сергійович......................... 11
Макарова Тамара Терентіївна ............................. 34
Марінашвілі Мальвіна Джангізівна ................... 65
Матіюк Леся Миколаївна .................................... 75
Мегела Іван Петрович .................................... 36, 99
Мельніченко Валерій Володимирович .............. 12
Мещанінов Олександр Павлович ....................... 13
Мінченко Наталія Сергіївна ................................ 35
Міцкевич Дмитро Ігоревич ................................. 76
Міцкевич Неоніла Василівна .............................. 17
Мяло Інна Олегівна ............................................ 100
Науменко Анатолій Максимович ....................... 18
Неймет Оксана Іванівна....................................... 37
Нертик Андрій Юрійович.................................... 77
Нікіфоров Анатолій Миколайович ................... 101
Опанюк Людмила Володимирівна ..................... 19
Отращенко Валентина Михайлівна .................... 40
Павлова Світлана Анатоліївна ............................ 66
Пак Василь Миколайович ........................... 55, 102
Пак Ірина Олексіївна ................................... 54, 103
194
Пагтушенко Наталія Іванівна............................ 104
Піскурьов Сергій Євгенович ............................... 38
Ползікова Ірина Ігорівна ..................................... 78
Ползікова Тамара Іванівна .................................. 67
Ржепецький Леонід Андрійович ......................... 27
Ромакін Володимир Вікторович ......................... 28
Росляков Сергій Миколайович ........................... 56
Россі Сара .............................................................. 46
Рошет Мелані ....................................................... 1
Сагіян Юлія Вікторівна ....................................... 39
Сидоренко Сергій Петрович ............................... 44
Суткевич Ганна Олександрівна .......................... 45
Сюрмен Філіп де .................................................... 4
Трунов Олександр Миколайович ...........................
Туайон Евелін ................................................... 7, 29
Усатюк Олена Володимирівна ..... ..................... 57
Фесенко Михайло Васильович ......................... 106
Філіппова Ніна Михайлівна ................................ 47
Філоненко Олександра Геннадіївна ................. 107
Фуртатов Віктор Софронович............................. 20
Хижняк Олена Едуардівна .......................... 58, 108
Хижняк Сергій Леонідович ............................... 109
Царьова Людмила Андріївна .............................. 79
Чайка Володимир Дмитрович .......................... …З
Чуб Євгенія Геннадіївна ...................................... 80
Чумак Олена Олександрівна ............................... 81
Шевченко Олександра Анатоліївна ................... 82
Шкурат Аліна Сергіївна ...................................... 83
Щупак Леслав ....................................................... 30
195
Юрченко Тетяна Валеріївна ................................ 68
О. Шатун, О. Шємнук.
Молодший редактор А.Млеко.
Технічний редактор, комп'ютерна верстка І. Тереитієва.
Друк, фальцювально-палітурні роботи С.Волинець.
Здано до набору 19.04.2004 р. Підписано до друку 21.04.2004 р.
Папір офсетний. Формат 60х84,/16. Гарнітура "Таймс".
Обл.-вид. арк. 1,05. Умовн. друк. арк. 2. Наклад 150 прим. Зам. № 944-к.
Видавництво МДГУ ім. Петра Могили.
Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 1175 від 25.12.2002 р.
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.
Educational-scientific centre
of the European and Euroatlantic integration of Ukraine
of the Mykolayiv State Humanitarian University
of Petro Mohila.
196
THE PROGRAMME OF EXECUTION OF
ROUND WORK TABLE AT ISSUE:
"The youth of south about NATO: the history and the present"
June 6-8, 2007 Yalta, Crimea, Ukraine
TERM OF EXECUTION: June, 6-8, 2007
ORIGINATORS: Educational-scientific centre of the Europian and Eu- roatlantic
integration of Ukraine, which operates in the Mykolayiv State Humanitarian
University of Petro Mohila.
PLACE OF EXECUTION: Ukraine, the Autonomous Republic of Crimea,
Sympheropol - Yalta.
197
PURPOSE OF EXECUTION: the attraction of young people who live and work
in southern Ukraine to the acquaintance with the history and the present issues of
the EU & NATO activity, and also stimulation of Myko- laiv and Crimean higher
educational establishments students' to looking for new knowledge and to
analysing information about values and quality life standards in the countries
which are members of the Alliance and about utility of Ukrainian integration to
the international Northern - Atlantic structures of the co-operation and safety.
SCENARIO OF ACTIVITY:
1. June, 6y 2007.
The arrival of Mykolayiv students and the other participants of the activity to
Yalta and setting in the sanatorium "Kurpaty", the department "Druzhba".
2. June, 7, 2007.
Opening of the Round work table in the form of plenary session conducting
together with the representatives of the International scien- tific-and- practical
conference "The Olvia's Forum - 2007: strategies of Ukraine in geopolitical
space". Time of execution: 10.00-16.00.
Place of execution: the assembly hall of sanatorium "Kurpaty", the department
"Druzhba". Number of participants: 150
SCHEDULED REPORTS:
1.
The representative of the Ministry of Education and Science of
Ukraine.
2.
The leaders of the Autonomaus Republic of Crimea and Mykolayiv
region, and also the representatives of the community (Sympheropol
and Mykolayiv).
3.
The representatives of the Embassies.
4.
Kiymcnko L.P. the Rector of the Mykolayiv State Humanitarian University of Petro Mohila.
198
5.
Michel Dyure the Director of the N ATO information and documentation Centre in Ukraine.
6.
George S.F. : the representative of the Coordination Council of the
Civil League of Ukraine-NATO (Kyiv).
7.
Soskin O.l. the Director of the Society Transformation institute
(Kyiv).
3. June, 2007.
Conducting of the Round work table in Sympheropol in the one of a number of the
Crimean higher educational establishments.
Place of execution: the assembly half
Time of execution: 10.00- 17.00.
Number of participants: 400
MODERATORS OF ACTIVITY:
Klymenko L. - the Rector of the Mykolayiv State Humanitarian University of
Petro Mohila.
1.
Meschaninov O. the pro-rector of scientific work of the Mykolayiv
State Humanitarian University of Petro Mohila.
2.
Bagmet M. - the Director of the European and Euroatlantic
Integration
Centre,
the
pro-rector
of
the
Mykolayiv
State
Humanitarian University of Petro Mohila.
3.
Proshkina T. - the Head of the Republic Charitable Fund of European
and Euroatlantic Integration and development of the Crimea.
4.
Boychenko L. - the Head of the students' council of the Mykolayiv
State Humanitarian University of Petro Mohila.
Scheduled reports within the discussion:
199
4. The representatives of the Mykolayiv Centre of European and Euroatlantic
Integration of Ukraine.
5. The representatives of the Sympheropol Centre of the European and
Euroatlantic Integration.
6. The students of the specialties "politology",
-'international affairs'*,
"sociology", "jurisprudence1', "economics". "foreign philology" and
audience of the Institute of Public administration and government of the
Mykolayiv State Humanitarian University of Petro Mohila.
7. The students of different departments of the Crimean higher educational
establishments.
8. The aspirants and students of the Mykolayiv State University of V.
Suchomlynsky and Mykolayiv State Agricultural University.
The information about the stay in the NATO headquarters in Brussels
Reporter:
Klymenko L. - the Rector of the Mykolayiv State Humanitarian University of Petro
Mohila, Doctor of technical science, professor.
SPECIFIC ISSUES OF DISCUSSION AND REPORTERS:
1.
The history of NATO origin.
Reporters:
Vovchuk L., Chernishov I. - the students of the "International affairs" department
of the Mykolayiv State Humanitarian University of Petro Mohila.
2.
The fundamental documents of the Alliance.
Reporter:
Shpyta Y. - the student of the "International affairs" department of the Mykolayiv
State Humanitarian University of Petro Mohila.
200
3.
The structure and working institutions of NATO.
Reporter:
K. Chernyatinska - the student of the "International affairs" department of the
Mykolayiv State Humanitarian University of Petro Mohila.
4.
NATO in 1950-1980s.
Reporters:
Nadraga Ch., Popova S., Sosonna A. - the students of the "International affairs"
department of the Mykolayiv State Humanitarian University of Petro Mohila.
1.
The relationships between NATO and the Commonwealth
of Independent States.
Reporters:
Bochkaryova T., Duchova 1., Stadnik O. - the student of the "International affairs"
department of the Mykolayiv State Humanitarian University of Petro Mohila.
2.
NATO - Ukraine: partner relations.
Reporters:
Musharenko V., Filyarova T. - the student of the "International affairs" department
of the Mykolayiv State Humanitarian University of Petro Mohila.
8. The civil measuring of NATO activity.
Reporters:
Lyapina O., Tatochenko 1. - the student of the "Jurisprudence" department of the
Mykolayiv State Humanitarian University of Petro Mohila.
9. The issues of Euroatlantic integration of Ukraine on pages of youth
editions.
Reporter:
201
Ivanova D. - the student of the "Foreign philology" department of the Mykolayiv
State Humanitarian University of Petro Mohila.
10. Public opinion about NATO in southern region.
The results of Gallup poll "The level of information awareness about NATO in
Mykolayiv region"
Research manager:
Lyapina L. - the dean of the Sociology department, candidate of political science,
docent. Executors:
Bichkova K.. Butenko O., Voloschuk O., Emets K., Endzevich Y., Logodina D.,
Rudakova O., Forostyana L.. Tsikalo 1., Shalotyuk O. - the students of the
"Sociology" department of the Mykolayiv State Humanitarian University of Petro
Mohila.
1.
The level of information awareness about NATO in
Mykolayiv region.
Reporter:
Lisovsky R. - the student of the History and Law Institute of the Mykolayiv State
University of V. Suchomlynsky.
2.
The
information
about
the
scientific-and-practical
conference at NATO issues in the Mykolayiv State
Humanitarian University of Petro Mohila in September,
2006.
Reporters:
Gladenko V. - the Head of the software and organization ensuring department of
the educational-scientific centre of the Europian and Euroatlantic integration of
Ukraine of the Mykolayiv State Humanitarian University of Petro Mohila.
202
Shatun V. - the docent of the state politics and management sub- faculty of the
Institute of Public administration and government of the Mykolayiv State
Humanitarian University of Petro Mohila.
3.
The attitude to NATO of the Mykolayiv State
Agricultural University students'.
Reporter:
Bogdanov O. - the student of the "Economics" department of the Mykolayiv State
Agricultural University.
4.
The cooperation of Mykolayiv civil society organizations
at is- sues of NATO - Ukraine interaction.
Reporter:
Bogdanova N. - the head of the educational-organizational department of
Mykolayiv region centre of retraining.
15. The information of International contest winner "Aliante 2006 - Ukraine'1.
Reporter:
Dgerdg I. - the pupil of the Katerinivska secondary school of Veselinivskiy region;
the winner of International contest "Aliante 2006 ~ Ukraine".
16. About the participation of Mykolayiv youth in the new International contest
"Aliante 2007 - Ukraine".
Reporters:
Michel E)m. the deputy director of the educational-scientific centre of the
Europian and Euroatlantic integration of Ukraine of the Mykolayiv State
Humanitarian University of Petro Mohila. Vigerych A., Duchova 1., Polyakova M.
203
- the students of the "International affairs" department of the Mykolayiv State
Humanitarian University of Petro Mohila.
The demonstration and presentation of electronic students' works of the computer
science department of the Mykolayiv State Humanitarian University of Petro
Mohila about NATO.
Research manager:
Reporter:
Zvezdova O. - the student of the "International affairs" department of the
Mykolayiv State Humanitarian University of Petro Mohila.
Meschaninov O. - the pro-rector of scientific work of the Mykolayiv State
Humanitarian University of Petro Mohila, Doctor of pedagogical science,
professor.
Reporter:
Kretsu N. Hmelnytskyj O. - the students of the "Computer science" department of
the Mykolayiv State Humanitarian University of Petro Mohila.
The presentation and distribution printed bulletin JV«1 of educa- tional-scientific
centre of the Europian and Euroatlantic integration of Ukraine, which operates in
the Mykolayiv State Humanitarian University of Petro Mohila.
Reporter:
Podayenko Y. - the press secretary of the Mykolayiv State Humanitarian
University of Petro Mohila.
Kostenyuk O.. Yakovleva Y. - the student of the "Political science" department of
the Mykolayiv State Humanitarian University of Petro Mohila,
By the end the resolution, the appeal to the youth of Ukraine and the expressed in
verse generalization about "Round work table" functioning will be adopted.
204
Reporters:
Yevtushenko O. - the deputy dean of the Political science department, candidate of
political science, docent.
Gul A. the student of the "Political science" department of the Mykolayiv State
Humanitarian University of Petro Mohila.
Matyag S. - the director of cabinet of the state politics and management sub-faculty
of the Institute of Public administration and government of the Mykolayiv State
Humanitarian University of Petro Mohila.
Міністерство освіти і науки України
Державний комітет телебачення і радіомовлення України
Громадська Ліга "Україна - НАТО"
ВГО "Демократична дія"
Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили
Навчально-науковий центр з європейської та євроатлантичної інтеграції
України
205
проведення Інформаційного дня на тему:
"ЄВРОПЕЙСЬКА ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНА ІНТЕГРАЦІЯ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ
ВИРІШЕННЯ"
Миколаїв – 2007
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ:
9.
Доповіді - 10 хвилин;
10. Інформація - 3 хвилини;
11. Відповіді на запитання - 5 хвилин;
12. Участь у дискусії - 3 хвилини.
ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ: 30 жовтня 2007 р.
206
МІСЦЕ
ПРОВЕДЕННЯ:
Миколаївський
державний
гуманітарний
університет імені Петра Могили (м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10,
читальна зала).
ЧАС ПРОВЕДЕННЯ: 1400 - 1700.
МОДЕРАТОРИ ЗАХОДУ:
13. Багмет М.О. - директор навчально-наукового центру з європейської та
євроатлантичної інтеграції України МДГУ імені Петра Могили, доктор
історичних наук, професор.
14. Джердж С.Ф. - голова Координаційної ради Громадської Ліги "Україна НАТО"
207
НЕЗАЛЕЖНІ ЕКСПЕРТИ:
15. Мішель Дюре - директор Центру інформації і документації НАТО в
Україні.
16. Атілла Сеп - політичний радник Посольства Республіки Словаччини в
Україні.
17. Лі С.Д. - Державний комітет телебачення і радіомовлення України
18. Кокошинський O.A. - Віце-президент Атлантичної Ради України.
19. Кальниш Ю.Г. - доктор наук з державного управління, Національний
центр з питань Євроатлантичної інтеграції України.
ПРОГРАМА ІНФОРМАЦІЙНОГО ДНЯ
1.
частина заходу - науково-навчальний семінар
2.
частина заходу - студентські та молодіжні дебати "Відносини
Україна - НАТО".
208
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ
Ознайомлення з літературою про НАТО і Євросоюз та стендовими
фотовиставками, присвяченими круглому столу на тему: "Молодь півдня
України про НАТО: історія та сучасність", який проводився 6-8 червня 2007
року в Ялті та Севастополі і діяльності Центру європейської інформації
МДГУ імені Петра Могили.
ВІДПОВІДАЛЬНІ:
20. директор наукової бібліотеки університету Заковоротна A.B.;
21. завідуючий науковим відділом Андреев В.І.;
22. прес-секретар університету Подаєнко Ю.Л.;
23. студентка факультету політичних наук Яковлева Ю.В.;
. студентка факультету економічних наук Демко І.О.
І ЧАСТИНА ЗАХОДУ
24.
Відкриття круглого столу:
Клименко Л.П. - ректор МДГУ імені Петра Могили, доктор технічних наук,
професор.
209
25.
Вітальне слово Мішеля Дюре - директора Центру інформації і
документації НАТО в Україні.
26.
Привітання від Соскіна О.І. - директора Інституту трансформації
суспільства, кандидата економічних наук, професора.
Виступ начальника відділу Миколаївського обласного центру перепідготовки
та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади та місцевого
самоврядування Богданової И.О. щодо подальшого зміцнення співпраці
громадських
організацій
Миколаївщини
з
проблем
європейської
та
євроатлантичної інтеграції.
1.
Виступ Джерджа С.Ф. - "Сучасні методики інформаційної
підтримки неурядовими громадськими організаціями державної
політики євроатлантичного вибору України на регіональному і
місцевому рівнях".
2.
Презентація Навчально-наукового центру з європейської та
євроатлантичної інтеграції України МДГУ імені Петра Могили.
ВІДПОВІДАЛЬНІ:
27. Багмет М.О. - проректор з науково-педагогічної роботи та питань
розвитку;
28. Боровльов В.Д. - начальник інформаційно-комп'ютерного центру
університету;
29. Міхель Д.О. - начальник відділу зв'язків з громадськістю.
1.
Інформація Центру соціологічних досліджень МДГУ імені Петра
Могили щодо вивчення громадської думки серед мешканців
Миколаївщини відносно НАТО/ЄС.
ВІДПОВІДАЛЬНІ:
30. Ляпіна Л.А. - декан факультету соціології, кандидат політичних наук,
доцент;
31. Бутенко О.І. - керівник студентської дослідницької групи.
210
1.
Ставлення політичних партій до проблем європейської та
євроатлантичної інтеграції.
Виступи і відповіді на запитання:
32. Ємельянов В.М. - народний депутат України І-ІІ скликання, державний
службовець І рангу, голова Миколаївської обласної організації НДП,
кандидат технічних наук, професор, проректор МДГУ імені Петра
Могили.
33. Шубін С.П. - депутат Миколаївської міської ради, обраний за списком
Прогресивної соціалістичної партії, кандидат політичних наук, доцент
МДУ імені В.О. Сухомлинського.
1.
Виступи і відповіді на запитання переможців міжнародних
конкурсів "Аліанте-2006" і "Аліанте-2007" про закордонне
перебування в країнах НАТО і Євросоюзу:
34. Джердж І.М. — студентка факультету соціології;
35. Полякова М.Є.- студентка факультету політичних наук.
1. Інформація та відповіді на запитання студентки факультету
економічних наук Демко І.О. про діяльність Центру європейської
інформації МДГУ імені Петра Могили.
Виступи незалежних експертів.
ПЕРЕРВА НА КАВУ-БРЕЙК (15 хвилин)
ВІДПОВІДАЛЬНІ:
36. Абрамова О.М. - керівник харчового комплексу;
37. Ляпіна О.С. і Таточенко І.В. - студентки юридичного факультету.
211
II ЧАСТИНА ЗАХОДУ
Проведення дебатів двох студентських команд у вигляді виступів та
відповідей на контраверсійні запитання з метою викладення власних
аргументів та позицій.
ТЕМИ ДЕБАТІВ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ:
38. Як можна характеризувати нинішній стан відносин України і НАТО:
мотиви, перспективи і переваги.
39. Вплив сучасної внутрішньополітичної ситуації на євроатлантичний курс
України після проведення позачергових виборів 2007 р.: за і проти.
У дебатах беруть участь дві команди студентів факультету політичних наук
спеціальностей "Міжнародні відносини" і
Лідер 1-ої команди
Бочкарьова
Т.Ю.
Члени команди:
1. ВовчукЛ.А.
Лідер 2-ої команди Маковеєнко В.П. Члени команди:
2. Стадник О.В.
Гросул І.С.
3. Звездова О.О.
СосоннаГ.В.
4. Ковтун Є.Ю.
Надрага Х.М.
5. Жовнерик Д.М.
Духова І.Ю.
Поліщук О.С.
Команди представляють і підтримують:
Шевченко Н.В. - декан факультету політичних наук, кандидат історичних
наук, доцент;
Гайдай О.М. - заступник декана факультету політичних наук, кандидат
історичних наук, доцент;
Тригуб П.М. - завідувач кафедри міжнародних відносин та зовнішньої
політики, доктор історичних наук, професор;
212
Пронь C.B. - завідувач кафедри всесвітньої історії, доктор історичних наук,
професор.
Співучасники дебатів:
Мещанінов О.П. - доктор педагогічних наук, професор;
Іванов М.С. - доктор політичних наук, професор;
Андріяш В.І. - кандидат політичних наук, доцент;
Євтушенко О.Н. - кандидат політичних наук, доцент;
Сорока C.B. - кандидат політичних наук, старший викладач;
Седляр Ю.В. - кандидат політичних наук, старший викладач;
доценти Фуртатов B.C. і Шатун В.Т. та інші представники Інституту
державного управління, слухачі магістеріуму вказаного інституту зі
спеціальності "Світова та європейська інтеграція", а також аспіранти
Гладенко В.М., Громадська H.A., Кербаль М.О., Коваль Г.В., Корицька В.О.,
Лісовський В.М., Палагнюк Ю.В., Сергатюк Д.А., Чупрін Р.В. та інші.
Підведення підсумків роботи науково-навчального семінару, виступи
незалежних експертів та відзначення активних учасників студентських
дебатів
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Міжнародна науково-практнчна конференція
"ОЛЬВІЙСЬКИЙ ФОРУМ 2007:
стратегії україни в геополітичному просторі"
Миколаївський державний гуманітарний університет
імені Петра Могили,
вул. 68 Десантників, 10 м. Миколаїв,
54003, Україна.
Тел.: (+038 0512) 50-03-33 8
(0152) 50-03-32 8
213
(0152) 46-41-24
Факс: 8 (0512) 50-00-33 / 500-00-69
E-mail: [email protected], [email protected], [email protected]
WEB: http://wwvv.kma.niik.ua
Міністерство освіти і науки України
Координаційна Рада Громадської Ліги "Україна - НАТО"
Інститут трансформації суспільства
Навчально-науковий центр з європейської та євроатлантичної
інтеграції України Миколаївського державного гуманітарного
університету імені Петра Могили
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО СЕМІНАРУ
на тему:
"Шляхи посилення інформування громадян з проблем євроатлантичної
інтеграції України: досвід та співпраця неурядових організацій і
аналітичних центрів"
214
5-7 червня 2008 р.
Ялта, Крим, Україна
215
ТЕРМІН ПРОВЕДЕННЯ
5-7 червня 2008 р.
МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ
Україна, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, санаторій "Курпати",
відділення "Дружба".
МЕТА ПРОВЕДЕННЯ
16. обмін досвідом керівників та активістів неурядових організацій і
аналітичних центрів, які здійснюють інформування громадян у різних
регіонах України з проблем євроатлантичної інтеграції;
17. окреслення шляхів та механізмів посилення ефективності об'єктивної
поінформованості різних категорій громадян України про історію та
сьогодення діяльності НАТО;
18. визначення форм залучення активістів організацій та центрів, і зокрема
студентської молоді, до широкого висвітлення серед учнів та інших
верств населення цінностей і стандартів якості життя в країнах - членах
Альянсу, доцільності роз'яснення необхідності посилення активності
України
у
міжнародних
євроатлантичних
структурах
по
співробітництву і безпеці;
19. вироблення проекту проірами співпраці неурядових організацій та
аналітичних центрів по об'єднанню зусиль з підтримки намірів
керівництва держави по приєднанню України до плану дій щодо
членства в НАТО.
216
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ
1.
червня
12:00 - 24:00 - прибуття, реєстрація та поселення учасників
Інтерактивного семінару.
2.
червня
9:00 - початок спільного пленарного засідання із учасниками
Міжнародної науково-практичної конференції "Ольвійський форум 2008: стратегії України в геополітичному просторі".
9:10 - 10:00- вступні слова організаторів заходу:
1.
Леонід Клименко - ректор Миколаївського державного
гуманітарного університету імені Петра Могили.
2.
Мішель Дюре - керівник Центру інформації та
документації НАТО в Україні.
3.
Сергій Джердж - голова Координаційної Ради Громадської
Ліги "Україна - НАТО".
4.
Олег Соскін
суспільства.
-
директор
Інституту
трансформації
10:00 - 11:00 - виступи послів країн-членів НАТО та представників
міжнародних організацій.
11:00 -11:15 - кава-брейк.
217
РОБОТА ІНТЕРАКТИВНОГО СЕМІНАРУ
11:15 – 11:30 – презентація двотомного видання “Поляки на півдні України:
історія та сьогодення”.
Відповідальні:
Юрій Котляр - завідувач кафедри історії Миколаївського державного
гуманітарного університету імені Петра Могили.
Дмитро Міхель - начальник відділу зв'язків з громадськістю Миколаївського
державного гуманітарного університету імені Петра Могили.
11:35 -13:00 - виступи модераторів та експертів:
Михайло Багмет - директор Навчально-наукового центру з європейської та
євроатлантичної
інтеграції
України
Миколаївського
державного
гуманітарного університету імені Петра Могили, проректор.
Омелян
Сухолиткий
директор
департаменту
міжнародного
співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки
України.
Світлана Лі - заступник директора департаменту інформаційної політики
та інтеграції Державного комітету телебачення і радіомовлення України.
Олег Кокошинський - віце-президент Атлантичної Ради України.
Володимир Ємельянов - народний депутат України І-І1 скликання, голова
Миколаївської обласної організаціїНДП, проректор Миколаївського
державного гуманітарного університету імені Петра Могили.
Юрій Кальниш - завідувач відділом стратегії політичної системи
Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України.
13:00 -14:00 - обід.
218
ПРОДОВЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО СЕМІНАРУ
14:00 - 15:15 - інформація про напрямки діяльності Навчальнонаукового центру з європейської та євроатлантичної інтеграції України
Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра
Могили.
І. Перебування у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі.
Леонід Клименко - ректор Миколаївського державного гуманітарного
університету імені Петра Могили.
ІІ. Особливості здійснення інформаційної діяльності з проблем
євроінтеграції серед громадян південного регіону.
Валентина Головата - голова політичної ради Миколаївської обласної
організації "Наша Україна"
Дмитро Міхель - заступник директора Навчально-наукового центру з
європейської та євроатлантичної інтеграції України Миколаївського
державного гуманітарного університету імені Петра Могили.
Віктор Гладенко - завідувач відділу програм но-орг ані- заційного
забезпечення Навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної
інтеграції України Миколаївського державного гуманітарного університету
імені Петра Могили, аспірант МДУ ім. В.О. Сухомлинського.
ІІІ. Визначення ступеня поінформованості про НАТО серед мешканців
Миколаївської області.
Людмила Ляпіна - декан факультету соціології Миколаївського
державного гуманітарного університету імені Петра Могили.
1.Про підготовку магістрів державної служби спеціалізації "Світова та європейська інтеграція
Віктор Фуртатов - директор Інституту державного управління
Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили,
2. Презентація інформаційних матеріалів щодо євроатлантичної інтеграції видавництва
Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили.
Світлана
Матяж
аспірант
Миколаївського
гуманітарногоуніверситету імені Петра Могили.
державного
219
3. Співпраця неурядових організацій та аналітичних центрів Миколаївщини з питань
євроатлантичної інтеграції України.
Володимир Шатун - доцент кафедри державної політики та менеджменту
Інституту державного управління Миколаївського державного гуманітарного
університету імені Петра Могили,
Наталя Богданова - начальник відділу Миколаївського обласного центру
перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та
організацій.
4. Про перебування в країнах НАТО та ЄС переможців міжнародних конкурсів "Аліанте".
Ірина Джердж, Марія Полякова - студенти Миколаївського державного
гуманітарного університету імені Петра Могили.
5. Проекти електронних інтерактивних спецкурсів з проблем Україна - НАТО.
Геннадій Чуйко - професор Миколаївського державного гуманітарного
університету імені Петра Могили.
Надія Болюбаш - старший викладач Інституту державного управління
Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра
Могили.
6.
Досвід проведення школи дебатів "Миколаїв - НАТО: точки зору та майбутнє",
Ігор Степанець голова Миколаївського відділення Всеукраїнської
молодіжної організації «Демократичний Альянс» студент Миколаївського
державного гуманітарного університету імені Петра Могили.
15:15 - 15:45 - кава-брейк.
РОБОТА У ФОРМАТІ КРУГЛОГО СТОЛУ
15:500-17:00-обговорення досвіду Навчально-наукового центру з
європейської та євроатлантичної інтеграції України Миколаївського
державного гуманітарного університету імені Петра Могили та
ознайомлення із різноплановими здобутками й проблемами в ході
інформування громадян з євроатлантичних питань у різних регіонах
України.
І. Виступи учасників семінару про розгортання інформаційної
діяльності у центральному та північному регіонах України.
Модератор: Микола Іванов, доктор політичних наук, професор.
220
ІІ. Інформування про інформаційну діяльність у західному регіоні
України.
Модератор: Світлана Сорока, кандидат політичних наук.
ІІІ. Обговорення особливостей роботи у східному регіоні України.
Модератор: Олександр Євтушенко, кандидат політичних наук.
IV.Виступи представників про інформаційну діяльність у південному
регіоні України.
Модератори: Віра Дерега, кандидат політичних наук, Юліана Палагнюк,
аспірант Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра
Могили.
19:00 - 22:00 - урочиста вечеря. 7 червня
9:00 - 11:30 - підведення підсумків роботи, прийняття рішень та
рекомендацій.
11:30 - 12:00 - від'їзд учасників Інтерактивного семінару з Ялти до регіонів.
221
Проект
РЕКОМЕНДАЦІЇ
учасників Інтерактивного семінару на тему:
"Шляхи посилення інформування громадян з проблем
євроатлантичної інтеграції України: досвід та співпраця
неурядових організацій та аналітичних центрів"
1. Висловити подяку за плідну роботу всім учасникам заходу та
організаторам проведення Інтерактивного семінару: Координаційній Раді
Громадської Ліги "Україна - НАТО", Інституту трансформації суспільства,
Навчально-науковому центру з європейської та євроатлантичної інтеграції
України Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра
Могили, а також керівництву Центру інформації та документації НАТО в
Україні, в особі директора п. Мішеля Дюре.
2. Схвалити досвід роботи Навчально-наукового центру з європейської та
євроатлантичної
інтеграції
України
Миколаївського
державного
гуманітарного університету імені Петра Могили щодо здійснення
інформування громадян південного регіону України з проблем
євроатлантичної інтеграції України.
3. Рекомендувати керівникам та активістам неурядових громадських
організацій та аналітичних центрів скористатися матеріалами даного
Інтерактивного семінару з метою посилення інформованості різних верств
населення України з проблем НАТО/ЄС.
4. Вийти з пропозицією перед Міністерством освіти і науки України щодо
організаційно-фінансової підтримки учасників Інтерактивного семінару, які
беруть участь у реалізації заходів Цільового плану Україна - НАТО.
Рекомендувати організаторам Інтерактивного семінару практикувати в
подальшому організації щорічних подібних заходів з обміну досвідом
інформаційної роботи з проблем євроатлантичної інтеграції в усіх регіонах
України.
222
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Миколаївський державний гуманітарний університет
імені Петра Могили,
вул. 68 Десантників, 10
м. Миколаїв, 54003, Україна.
Тел.: (+38 0512) 50-03-33
8 (0152) 50-03-32
8 (0152) 46-41-24
Факс: 8 (0512) 50-00-33 / 500-00-69
E-mail: [email protected], [email protected] [email protected]
WEB: http://www.kma.mk.uа
http://moodle.krna.mk.ua
Підписано до друку 22.05,2008 р.
Папір офсетний. Формат 60x801/16«. Гарнітура "Таймc".
Обл.-вид. арк. 0,18. Умови, друк. арк. 0,5.
Наклад 80 прим. Зам. № 2350.
Видавництво МДГУ ім. Петра Могили. Свідоцтво про державну реєстрацію
ДК № 1175 від 25.12.2002 р. 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.
223
Міністерство закордонних справ України
Міністерство освіти і науки України
Посольство Словацької Республіки в Україні
(Контактне посольство НАТО в Україні)
Фонд сприяння демократії Посольства США в Україні
Миколаївська обласна державна адміністрація
Громадська Ліга "Україна-НАТО"
Навчально-науковий центр з європейської та євроатлантичної інтеграції
України
Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили
Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Миколаївська обласна організація товариства "Знання"
ПРОГРАМА ПРОВЕДЕННЯ ІНТЕРАКТИВНОГО СЕМІНАРУ
"Політичні, економічні та безпекові
переваги євроатлантичної інтеграції України:
регіональний вимір
(на прикладі Миколаївської області)"
224
17 жовтня 2008 р. м. Миколаїв
Термін проведення: 17 жовтня 2008 р.
Місце
проведення:
м.
Миколаїв,
Миколаївський
державний
гуманітарний університет імені Петра Могили, читальна зала наукової
бібліотеки.
Аналітичний матеріал щодо проведення інтерактивного семінару з
метою
реалізації
виконання
Державної
програми
інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 20082011 роки:
5. обмін досвідом керівників та активістів неурядових організацій і
аналітичних центрів, які здійснюють інформування громадян у різних
регіонах України з проблем євроатлантичної інтеграції;
6. окреслення шляхів та механізмів посилення ефективності об'єктивної
поінформованості різних категорій громадян України про історію та
сьогодення діяльності НАТО;
7. визначення форм залучення активістів організацій і центрів, і зокрема
студентської молоді, до широкого висвітлення серед учнів та інших
верств населення цінностей і стандартів якості життя у країнах-членах
Альянсу, доцільності роз'яснення необхідності посилення активності
України у міжнародних євроатлантичних структурах з співробітництва
і безпецки;
8. вироблення програми інформаційно-просвітницьких заходів з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України для впровадження
в районах Миколаївської області, співпраця державних і неурядових
організацій та аналітичних центрів по об'єднанню зусиль з підтримки
намірів керівництва держави по приєднанню України до плану дій
щодо членства в НАТО.
225
Робочі мови круглого столу: українська, англійська, російська.
Регламент роботи конференції:
9. Доповідь -8-10 хвилин
10. Виступ - 5-7 хвилин
11. Обговорення - до 5 хвилин
Технічні інформаційні засоби:
12. Комп'ютерне проекційне обладнання, відео проектор
13. Апарат для проектування слайдів (розмір А4(297х210 мм))
14. Персональний комп'ютер
ПОРЯДОК РОБОТИ
10:00 - 11:00 — прибуття та реєстрація учасників інтерактивного
семінару.
11:00 - ознайомлення з літературою про ООН, НАТО і Євросоюзом у
науковій бібліотеці МДГУ імені Петра Могили.
11:00 - 12:20 - І частина заходу - вітальні виступи та доповіді з
теоретичних аспектів євроатлантичної інтеграції.
12:20 —12:50 - перерва на каву-брейк.
12:50 - 14:30 - II частина заходу - обговорення доповідей та вироблення
практичних рекомендацій для представників районів Миколаївської
області.
14:30 - 14:40 - закриття семінару і прийняття рішень.
14:40 - 15:20 - обід у їдальні МДГУ імені Петра Могили.
226
15:20 -16:00 - від'їзд учасників заходу.
МОДЕРАТОРИ ЗАХОДУ
1.
Багмет М.О. - доктор історичних наук, професор, проректор
Миколаївського державного
гуманітарного університету
імені Петра Могили.
2.
Малахов A.A. - начальник управління внутрішньої політики
та
зв'язків
з
громадськістю
Миколаївської
обласної
державної адміністрації.
3.
Джердж С.Ф. - голова Координаційної ради Громадської Ліги
"'У країна-НАТО".
4.
Огренич Н.М. - кандидат педагогічних наук, директор
Миколаївського
обласного
інституту'
після
дипломної
педагогічної освіти.
5.
Пономаренко A.C. - голова правління Миколаївської обласної
організації товариства "Знання".
6.
Мещанінов О.П. - доктор педагогічних наук, професор,
проректор з наукової роботи Миколаївського державного
гуманітарного університету імені Петра Могили.
7.
ІІронь C.B. - доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри всесвітньої історії Миколаївського державного
гуманітарного університету імені Петра Могили.
8.
Ляпіна Л.А. кандидат політичних наук, доцент, декан
факультету
соціології
Миколаївського
державного
гуманітарного університету імені Петра Могили.
9.
Шевченко Н.В. - кандидат історичних наук, доцент, декан
факультету політичних наук Миколаївського державного
гуманітарного університету імені Петра Могили.
227
10.
Фуртатов B.C. - в.о. доцента, директор інституту державного
управління
Миколаївського
державного
гуманітарного
університету імені Петра Могили.
11.
Коваль Г.В. - кандидат політичних наук, заступник директора
Інституту
державного
управління
Миколаївського
державного гуманітарного університету імені Петра Могили.
12.
Міхель Д.О. - заступник директора Навчально-наукового
центру з європейської та євроатлантичної інтеграції України
Миколаївського державного
гуманітарного університету
імені Петра Могили.
І ЧАСТИНА ЗАХОДУ
Відкриття інтерактивного семінару
Вітальні слова:
Клименко
Л.П.
доктор
-
технічних
наук,
професор,
ректор
Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра
Могили.
Оборонько Д.М. - заступник голови, керівник апарату Миколаївської
облдержадміністрації.
Джердж С.Ф. - голова Громадської Ліги "Україна-НАТО".
Доповіді:
15.
представник
Міністерства
закордонних
справ
України;
представник Посольства Словацької Республіки в Україні;
16.
представник наукової установи з м. Києва;
17.
представник навчального закладу з м. Києва.
228
Матяж C.B. - аспірант Миколаївського державного іуманітарного
університету імені Петра Могили.
Основні етапи в історіїНАТО.
Шевчук О.В. - кандидат політичних наук, доцент, завідувач кафедри
політології
Миколаївського
державного
університету
імені
В.О.
Сухомлинського.
Україна-ЄС: сучасний стан та перспективи.
Ємельянов В.М. - народний депутат України І-ІІ скликання, кандидат
технічних
наук,
доцент,
проректор
Миколаївського
державного
гуманітарного університету імені Петра Могили.
Десятирічні відносини України з НА ТО: що далі?
Каймаразов М.Д. - голова Миколаївської обласної ради національних
товариств, заслужений діяч культури України.
Економічні складові євроатлантичної інтеграції України: плюси та
мінуси.
Іванов М.С. - доктор політичних наук, професор, завідувач кафедри
державної служби Інституту державного управління Миколаївського
державного гуманітарного університету імені Петра Могили.
Процес
світової
інтеграції
і
питання
збереження
національної
ідентичності та державного суверенітету України.
Півень Г.Г. - заступник директора з наукової роботи Миколаївського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Європейські студії в післядипломній і педагогічній освіті.
Чуйко Г.П. - доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач
кафедри медичних приладів і систем Миколаївського державного
гуманітарного університету імені Петра Могили.
229
Підготовка навчально-електронного курсу з питань взаємовідносин
Україна-НАТО.
Перерва на каву-брейк
II ЧАСТИНА ЗАХОДУ
Доповіді та виступи:
Багмет
М.О.
-
доктор
історичних
наук,
професор,
проректор
Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра
Могили.
Розроблення програм для районів Миколаївської області щодо посилення
інформаційно-просвітницьких заходів з євроатлантичної інтеграції.
Стецька В.В. - начальник інформаційно-аналітичного відділу управління
внутрішньої політики та зв'язків з громадськістю Миколаївської
обласної державної адміністрації.
Роль та місце органів державної влади в системі інформування
громадськості з питань євроатлантичної інтеграції (регіональний
аспект).
Пономаренко A.C. - голова правління Миколаївської обласної організації
товариства "Знання".
Участь лекторів товариства "Знання" в інформаційній роботі з проблем
НАТО/ЄС.
Головата В.А. - керівник обласного виконавчого комітету Миколаївської
обласної організації "Народний Союз "Наша Україна".
Діяльність Миколаївської обласної організації "Народний Сотз "Наша
Україна" з проведення громадської компанії "НАТО-ТАК".
230
Петруня Т.М. - завідуюча відділом наукової інформації та бібліографії
Миколаївської державної обласної універсальної наукової бібліотеки ім.
О. Гмирьова.
Розгортання інформаційної роботи з євроатлантичної інтеграції через
систему Інтернет.
Богданова Н.О. - начальник відділу Миколаївського обласного центру
перепідготовки
та
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій.
Шатун В.Т. - доцент кафедри державної політики та менеджменту
Інституту
державного
управління
Миколаївського
державного
гуманітарного університету імені Петра Могили.
Співпраця державних і неурядових організацій та аналітичних центрів
південного регіону України в ході проведення інформаційної роботи з
інтеграційних проблем.
Степанець І.В. - голова Миколаївського відділення Всеукраїнської
молодіжної
організації
"Демократичний
Альянс",
студент
Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра
Могили.
Досвід проведення шкиїьних дебатів "Миколаїв-НАТО: точки зору та
майбутнє".
***
Представлення кураторів по районах Миколаївщини від Навчальнонаукового центру з європейської та євроатлантичної інтеграції України
Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра
Могили та окреслення шляхів подальшої співпраці.
231
Підведення
підсумків
роботи
та
прийняття
необхідних
рішень
і
рекомендацій.
Обід
РІШЕННЯ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
учасників інтерактивного семінару на тему:
«Політичні, економічні та безпекові переваги
євроатлантичної інтеграції України: регіональний вимір
(на прикладі Миколаївської області)»
1.
Висловити подяку за плідну роботу всім' учасникам заходу та
організаторам проведення Інтерактивного семінару.
2.
З метою здійснення системної роботи по інформуванню
громадян Миколаївщини з питань історії і сьогодення НАТО
доручити Навчально-науковому центру з європейської та
євроатлантичної інтеграції України Миколаївського державного
гуманітарного університету імені Петра Могили розробити
проекти Програм для кожного району області щодо проведення
інформаційно-просвітницьких
заходів
з
євроатлантичної
інтеграції.
3.
Рекомендувати керівництву Навчально-наукового центру з
європейської
та
євроатлантичної
інтеграції
України
Миколаївського державного гуманітарного університету імені
Петра Могили виступити ініціатором створення представництв у
районах і містах Миколаївськоїобласті, які б забезпечили
координування всіх заходів з проблем НАТО/ЄС.
232
4.
Схвалити попередній досвід роботи по вивченню соціологічних
думок на Миколаївщині відносно НАТО/ЄС і рекомендувати й
надалі проводити моніторинги в усіх районах і містах області та
розміщувати
відповідну
інформацію
у
засобах
масової
інформації та бюлетенях і вісниках.
5.
Рекомендувати Навчально-науковому центру з європейської та
євроатлантичної інтеграції України Миколаївського державного
гуманітарного університету імені Петра Могили черговий номер
Вісника присвітити висвітленню інформації про всі країни, які
входять до складу Альянсу.
6.
З метою реалізації Цільового плану Україна-НАТО покласти
відповідальність на організаторів даного заходу за підготовку
випуску матеріалів за наслідками роботи семінару у вигляді
наукового збірника, а також за опублікування і поширення в
районах:
- науково-популярної книги під назвою "Світова і європейська інтеграція";
18.
брошури з тематикою проведення факультативних уроків з проблем
НАТО;
19.
довідника, присвяченого актуальним питанням НАТО/ЄС.
20.Рекомендувати
учасникам
семінару
з
числа
культурно-освітніх
представників із районів і міст Миколаївщини організовувати та
постійно оновлювати куточки і виставки літератури з проблем НАТО,
ЄС і ООН.
21.Підтримати
ініціативу
Миколаївського
відділення
всеукраїнської
молодіжної організації "Демократичний Альянс" з організації у
районах і містах регіону шкільних дебатів під назвою "Миколаївська
молодь - НАТО: точки зору та майбутнє".
233
Міністерство освіти і науки України
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Центральна бібліотека ім, М.Л. Кропивницького м. Миколаєва
Миколаївський міський благодійний фонд МЕТА «Від спільного
бачення -до спільних дій» за підтримки Міжнародного фонду
«Відродження»
234
ПРОГРАМА
науково-практичної конференції
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ПРИЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ:
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КОНТЕКСТ
27 жовтня 2009 року
Миколаїв 2009
►МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
Визначити можливості та перспективи Причорноморського регіону та
Миколаївщини у реалізації курсу України на європейську інтеграцію.
Конференціяпроходить за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»
в рамках реалізації проекту «Інформаційно-просвітницька кампанія
«Відкрите світу європейське місто Миколаїв».
►АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
Україна, 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10, Чорноморський
державний університет ім. Петра Могили Тел.: (0512) 500-333, факс:
(0512) 500-069.
За додатковою інформацією звертатися:
Шевченко Наталія Володимирівна - декан факультету політичних наук
235
22.
23.
24.
за телефонами: 8(0512) 76-55-53, 50-03-32, 50-00-69 (факс), 50-03-33,
76-55-94;
поштою за адресою: Чорноморський державний університет імені
Петра Могили, вул. 68 Десантників, м. Миколаїв, 54003, Україна;
e-mail: [email protected]; [email protected];
К-5 5 5 5 [email protected]
►ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ
25. Клименко Л.П. - д.т.н., професор, ректор Чорноморського державного
університету ім. Петра Могили, голова оргкомітету;
26. Тверда Т.В. - директор Центральної бібліотеки ім. M.JI. Кро- пивницького
м. Миколаєва, голова правління Миколаївського міського благодійного
фонду МЕТА «Від спільного бачення - до спільних дій», заступник
голови оргкомітету;
27. Мещанінов О.П. - д.пед.н., професор, проректор Чорноморського
державного університету ім. Петра Могили, заступник голови
оргкомітету;
28. Багмет М.О. - д.і.н., професор, проректор Чорноморського державного
університету ім. Петра Могили;
236
29. Верланов Ю.Ю. - к.е.н., професор, декан факультету екнономічних наук
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили;
30. Тригуб П.М. - д.і.н., професор, завідувач кафедри міжнародних відносин
та зовнішньої політики Чорноморського державного університету ім.
Петра Могили;
31. Шульга Д.І. - магістр міжнародних відносин, старший менеджер
Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження»;
32. Пронь C.B. - д.і.н., професор, завідувач кафедри всесвітньої історії
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили;
33. Котляр
Ю.В.
д.і.н.,
-
професор,
завідувач
кафедри
історії
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили;
34. Шевченко Н.В. - к.і.н., доцент, декан факультету політичних наук
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили;
35. Варюхіна Л.M.- заступник директора Центральної бібліотеки ім. M.JI.
Кропивницького м. Миколаєва;
36. Ярошенко
В.М.
-
к.політ.н.,
доцент
кафедри
політичних
наук
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили - секретар
конференції.
►РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
37.
привітання - 3 хвилини;
38.
доповідь - 15 хвилин;
39.
обговорення - до 10 хвилин.
СЕКЦІЙНЕ ЗАСІДАННЯ
40.
доповідь - 10 хвилин;
41.
обговорення - до 10 хвилин.
ІНФОРМАЦІЙНІ ЗАСОБИ ДЛЯ ДОПОВІДАЧІВ
237
42.
відеопроектор (Power Point);
43.
апарат для проектування слайдів (розмір А4, 297x210 мм).
►СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
РЕЄСТРАЦІЯ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ
21 жовтня 2009 року, 9:00-10:00
ПРЕЗЕНТАЦІЯ ХУДОЖНЬОЇ ВИСТАВКИ «Розмова з
янголом-охоронцем» Інни Мяло (член Національної Спілки
художників України, Спілки дизайнерів України та
«Морского собрания», м. Миколаїв)
21 жовтня 2009 року, 10:00 - 13:00, галереямистецтв університету
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
21 жовтня 2009 року13:00, читальна зала університету
13:00 - 14:00 - обідня перерва
Секція 1. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЄВРОПІ
21 жовтня 2009року, 14:00, ауд. 4-107
Керівники секції: Тригуб П.М. - д.і.н., професор, завідувач кафедри
міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного
університету ім. Петра Могили
Пронь C.B. - д.і.н., професор, завідувач кафедри всесвітньої історії
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили.
Секретар секції:
238
Богданова Т.Є. - к.і.н., доцент Чорноморського державного університету ім.
Петра Могили.
Секція 2. ЕКОНОМІЧНИЙ ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК
ПРИЧОРНОМОР'Я У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ
21 жовтня 2009 року, 14:00, ауд. 4-104
Керівники секції: Котляр Ю.В. - д.і.н., професор, завідувач кафедри історії
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили;Верланов
Ю.Ю.
-
к.е.н.,
професор,
декан
факультету
економічних
наук
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили.
Секретар
секції:
Шарова
A.M.-
завідувач
кабінету,
Чорномор-
сякийдержавний університет ім. Петра Могили.
Секція
3.
ДЕРЖАВНА
ПОЛІТИКА
І
ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА: СВІТОВИЙ ДОСВІД
ТА УКРАЇНА
21 жовтня 2009 року, 14:00, ауд. 4-110
Керівники секції: Багмет М.О. — д.і.н., професор, завідувач кафедри
державної політики та менеджменту Інституту державного управління
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили; Коваль Г.В. к.політ.н., в.о. доцента кафедри державної політики та менеджменту
Інституту
державного
управління
Чорноморського
державного
університету ім. Петра Могили.
Секретар секції: Седнєва Н.О. - завідувач кабінету, Чорноморський
державний університет ім. Петра Могили.
239
Секція 4. МИКОЛАЇВЩИНА У КОНТЕКСТІ
РЕАЛІЗАЦІЇ
ПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
21 жовтня 2009року, 14:00, ауд. 5-105
Варюхіна Л.М. - заступник директора Центральної бібліотеки ім. М.Л.
Кропивницького м. Миколаєва;
Михайловська Т.О. - завідувач інформаційно- бібліографічним відділом
Центральної бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва.
Секція
5.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА
АВТОНОМІЯ,АКАДЕМІЧНІ
СВОБОДИ, НАУКА ТА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
21 жовтня 2009 року, 14:00, ауд. 4-209
Керівники
секцій:
Клименко
Л.П.
-
д.т.н.,
професор,
ректор
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили;Мещанінов
О.П. - д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи Чорноморського
державного університету ім. Петра Могили.
Секретар секції: Коваль Н.В. — відділ інтелектуальної власності
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили.
ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ
21 жовтня 2009 року, 10:00, читальна зала університету
Вітання учасникам конференції:
44. Чайка В.Д. - к.е.н., доцент, міський голова м. Миколаєва;
240
45. Клименко Л.П. - д.т.н., професор, ректор Чорноморського державного
університету ім. Петра Могили;
46. Шульга Д.1. - магістр міжнародних відносин, старший менеджер
Європейської програми Міжнародного фонду «Відродження».
Доповіді:
1.
Тригуб П.М. (д.і.н., професор, завідувач кафедри міжнародних
відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного
університету
ім.
Петра
Могили).
Витоки
європейської
інтеграції.
2.
Шевченко Н.В. (к.і.н., доцент, декан факультету політичних наук
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили).
Європейська інтеграція України і проблеми цивілізаційної
ідентичності українців.
3.
Верланов
Ю.Ю.(к.е.н.,
професор,
декан
факультету
економічних наук). Економічний розвиток Причорноморського регіону України: стратегічні орієнтири.
4.
Димитров М.Ф. (к.філос.н., начальник управління культури
Миколаївської облдержадміністрації). Культура Миколаївщини: інтеграція до європейського співтовариства.
5.
Клименко Л.П. (д.т.н., професор, ректор Чорноморського
державного
університету
ім.
Петра
Могили).
Стратегії
університету у світовому науково-освітньому просторі.
6.
Шульга
Д.І.(магістр
міжнародних
відносин,
старший
менеджер Європейської програми Міжнародного фонду
«Відродження»).Європейська програма Міжнародного фонду
«Відродження»: сприяння європейській інтеграції шляхом
підтримки громадських ініціатив.
241
7.
Тверда Т.В. (директор Центральної бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького
м.
Миколаєва).
Використання
технологій
соціального партнерства в міській громаді на прикладі
інформаційно-просвітницької
кампанії
«Відкрите
Корпусу
Миру
світу
європейське місто Миколаїв».
8.
Чарльз
МакКонелл(волонтер
США
в
Україні).Парадокси закритого міста.
Секція 1. ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ В ЄВРОПІ
21 жовтня 2009 року, 14:00, ауд. 4-107
Керівники секції: Тригуб П.М. - д.і.н., професор, завідувач кафедри
міжнародних відносин та зовнішньої політики Чорноморського державного
університету ім. Петра Могили;Пронь С.В. - д.і.н., професор, завідувач
кафедри всесвітньої історії ЧДУ ім. Петра Могили.
Секретар секції: Богданова Т. Є. - к.і.н., доцент, Чорноморський
державний університет ім. Петра Могили.
Бугров
Р.В.
(к.полит.н.,
доцент
кафедры
мировой
политики
и
международного права Нижегородского государственного университета им.
Н.И. Лобачевского). Европейская интеграция в системе международных
отношений: наднациональный уровень анализа.
Шевчук О.В. (д.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики Чорноморського державного університету ім. Петра
Могили). Безпекові структури ЄС та АТР: порівняльний аналіз.
Тригуб О.П. (к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої
політики Чорноморського державного університету ім. Петра Могили).
Євроінтеграційні прагнення України.
Богданова Т.Є. (к.і.н., доцент кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики Чорноморського державного університету ім. Петра
242
Могили). Відносини МЕРКОСУР-ЄС: сучасний стан та перспективи
розвитку.
Седляр Ю.О. (к.політ.н., доцент кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики Чорноморського державного університету ім. Петра
Могили). Гуманітарний вимір у зовнішній політиці ЄС.
Погромський В.О. (магістр, здобувач кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики Чорноморського державного університету ім. Петра
Могили). Відносини Аргентини з ЄС.
Плетенчук
A.B.
(магістрант
факультету
політичних
наук
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Територіальні
суперечності між Україною та Румунією в контексті євроатлантичної
інтеграції.
Стадник О.В. (магістрант факультету політичних наук Чорноморського
державного університету ім. Петра Могили). Оцінка Європейської
політики сусідства в контексті розширення Європейського Союзу.
Подаєнко Ю.Л. (аспірант кафедри політичних наук Чорноморського
державного університету ім. Петра Могили). Європа як космополітичний
проект.
Морозова
О.С.
(к.і.н.,
доцент
кафедри
історії
Чорноморського
державного університету ім. Петра Могили). Європейська інтеграція ключовий пріоритет зовнішньої політики України.
Юськів
Б.М.
(к.е.н.,
професор
кафедри
міжнародної
інформації
Рівненського інституту слов'янознавства). Міжнародна трудова міграція в
Європі на початку XXI століття.
Норд Г.Л. (к.е.н., доцент, директор Інституту післядипломної освіти
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили), Черненок К.П.
(аспірант кафедри фінансів, обліку і аудиту Чорноморського державного
університету ім. Петра Могили). Порівняльний аналіз функціонування
багаторівневих систем пенсійного забезпечення в Україні та країнах ЄС.
243
Секція 2. ЕКОНОМІЧНИЙ
ТА КУЛЬТУРНИЙ РОЗВИТОК ПРИЧОРНОМОР'Я
У КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІСТОРІЇ
21 жовтня 2009 року, 14:00, ауд. 4-104
Керівники секції: Котляр Ю.В. - д.і.н., професор, завідувач кафедри
історії Чорноморського державного університету ім. Петра Могили;
Верланов Ю.Ю. - к.е.н., професор, декан факультету економічних наук
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили.
Секретар секції: Шарова A.M.- завідувач кабінету Чорноморський
державний університет ім. Петра Могили.
Толмачова
О.І.
(ст.
викладач
кафедри
історії
Чорноморського
державного університету ім. Петра Могили). Ранні землероби Північного
Причорномор'я.
Матвієнко
JI.B.(ст.
викладач
Національного
університету
кораблебудування ім. адмірала Макарова). Населення Степового Побужжя
в історичних походах «народів моря».
Ципліцька
О.О.
(к.е.н.,
доцент
кафедри
економічної
теорії
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Процес
первісного нагромадження капіталу в античні часи у Північному
Причорномор'ї.
Котляр
Ю.В.
Чорноморського
(д.і.н.,
державного
професор,
завідувач
університету
ім.
кафедри
Петра
історії
Могили).
Південноукраїнська ментальність в контексті ведичного пізнання.
Николаев Н.И. (к.т.н., краевед, лауреат премии им. H.H. Аркаса в
номинации «Исторические исследования»). Греки в Причор- номорье: о
воссоединении фрагментов надписей ольвийских мульпов V в. до н. э.
244
Тхоржевська Т.В. (к.і.н., доцент кафедри історії та етнографії України
Одеського національного політехнічного університету). До питання про
опозицію «свій» - «чужий»: «ляхи» та «мужики» на території Степового
Побужжя.
Махова О.Ю. (аспірант кафедри історії Чорноморського державного
університету ім. Петра Могили). Білоруський етнос у соціокультурному
розвитку Причорномор'я.
Якиминська
Л.
(аспірант
кафедри
історії
України
Одеського
національного політехнічного університету, викладач Перво- майського
інституту Одеського національного університету імені І.І. Мечникова).
Актуалізація індивідуалістичних потенцій українського народу за
матеріалами фольклорної традиції Степового Побужжя в ХІХ-ХХІ ст.
Кульчицька
О.В.(к.і.н.,
доцент
кафедри
історії
Чорноморського
державного університету ім. Петра Могили). Роль громадських організацій
кінця XIX - початку XX ст. в культурному житті південного регіону.
Миронова І.С. (к.і.н., доцент, докторант кафедри історії України
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова). Роль поштових
зв'язків в європейській інтеграції України XVIII- XIX ст.
Волос
О.В.
(старший
викладач
кафедри
суспільних
дисциплін
Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти).
Виставково-просвітницька діяльність земств Степового Побужжя другої
половини XIX ст.
Козирєва
М.Є.
(к.і.н.,
ст.
викладач
кафедри
історії
України
Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлин- ського).
Німецькі національні райони Півдня України як адміністративнотериторіальні одиниці 20-30-х років XX ст.
Боган С.М.(к.і.н., Одеський національний університет ім. І.І.
Мечникова). Стан початкової освіти в окупованій румунськими
загарбниками Південній Україні у 1941-1944 роках.
245
Шевченко Н.В. (аспірант кафедри історії України Миколаївського
державного університету ім. В.О. Сухо- млинського). Сценічне мистецтво
на території Причорномор'я в окупаційний період (1941-1944 рр.).
Пронь Т.М. (к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії, докторант
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Діяльність
партійних, радянських і місцевих органів влади південно-східних і
західних областей України щодо облаштування українців, переселених з
Польщі у 1944- 1947 рр.: порівняльний аналіз.
Шпак Д.О.(аспірант кафедри історії Чорноморського державного
університету ім. Петра Могили). Кримсько-татарська проблема на
Півдні України в другій половині 70-х років XX ст. у світлі діяльності
міжнародних інституцій.
Малышева
Чорноморського
М.В.
(магістрант
державного
факультету
університету
ім.
політичних
Петра
наук
Могили).
Причорноморський регіон у зовнішній політиці Іспанії.
Мельник М.О. (начальник відділу інформації і використання документів
національного архівного фонду державного архіву Миколаївської області).
Підготовка анотованого реєстру документів «Німецьке населення на
Миколаївщині у 20-30-х роках XX ст.».
Сінкевич Є.Г. (к.і.н., проф. кафедри міжнародних відносин та зовнішньої
політики Чорноморського державного університету ім. Петра Могили).
Співпраця науковців Півдня України та зарубіжжя у дослідженні історії
Чорноморсько-Балтійського регіону.
Петренко О.М. (к.мист.н., доцент кафедри музичного мистецтва
Миколаївського державного університету ім. В.О. Су- хомлинського).
Композиторська школа Південної України у контексті європейського
постмодернізму.
Фертікова Т.М. (к.е.н., в.о. доцента кафедри економічної теорії
Чорноморського
державного
університету
імені
Петра
Могили).
246
Вимірювання
добробуту
населення
на
прикладі
України
та
Миколаївської області.
Смірнов О.Ю. (викладач кафедри економічної теорії Чорноморського
державного університету ім. Петра Могили). Заощадження населення і
формування конкурентоспроможності регіонів Причорномор'я.
Астапенко Т. С.(заступник директора з наукової роботи Миколаївської
обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова). Висвітлення
питань економічного та культурного розвитку Півдня України через
джерела вторинної інформації: історико-джерелознавчий та бібліографічний аспекти.
Слугин О.М.(генеральный директор туристической фирмы «Славянский
Дом - Россия»). Социокультурний контекст Северного Причерноморья в
научно-познавательном туризме.
Вербицький В.А.(ст. викладач кафедри фізичного виховання та спорту
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Матеріальнотехнічне забезпечення процесу фізичного виховання в середніх школах
Півдня України (друга половина XIX - початок XX ст.).
247
Секція 3. ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА І ФОРМУВАННЯ
ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА:
СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА
21 жовтня 2009 року, 14:00, ауд. 4-110
Керівники секції: Багмет М.О. - д.і.н., професор, проректор з науковопедагогічної роботи та питань розвитку, завідувач кафедри державної
політики та менеджменту Інституту державного управління
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, Коваль Г.В. к.політ.н., в.о. доцента кафедри державної політики та менеджменту
Інституту
державного
управління
Чорноморського
державного
університету ім. Петра Могили.
Секретар секції: Седнєва Н.О. - завідувач кабінету, Чорноморський
державний університет ім. Петра Могили.
Багмет М.О. (д.і.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
та питань розвитку, завідувач кафедри державної політики та менеджменту
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Сучасні
Конституційні аспекти реформування публічної влади в Україні.
Коваль Г.В. (к.політ.н., в.о. доцента кафедри державної політики та
менеджменту Чорноморського державного університету ім. Петра Могили).
Нова стратегія членства в НАТО та перспектива вступу для України.
Дерега В.В. (к.політ.н., в.о. доцента кафедри державної політики та
менеджменту Чорноморського державного університету ім. Петра Могили).
Особливості процесу співробітництва України з НАТО на сучасному
етапі.
Сорока C.B. (к.політ.н., в.о. доцента кафедри державної політики та
менеджменту Чорноморського державного університету ім. Петра Могили).
Конституційна криза та альтернатива основному Закону.
Палагнюк Ю.В. (к.політ.н., в.о. доцента кафедри державної політики та
менеджменту Чорноморського державного університету ім. Петра Могили).
248
Діяльність Національної експертної комісії з питань захисту суспільної
моралі та свободи слова в Україні.
Лутченко
Н.В.
(в.о.
доцента
кафедри
державної
політики
та
менеджменту Чорноморського державного університету ім. Петра Могили).
Концептуальні засади стабільності фінансового сектора України в
контексті глобалізації.
Шатун В.Т. (в.о. доцента, кафедри державної політики та менеджменту
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Вплив
громадської думки на визначення проблем національної безпеки
України.
Глухова Ю.Б. (ст. викладач кафедри державної політики та менеджменту
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Професійна
англомовна
компетентність
як
важлива
риса
фахівця
в
сфері
управління.
Седнєва Н.О. (завідувач кабінету кафедри державної політики та
менеджменту Чорноморського державного університету ім. Петра Могили).
Мовна політика як складова формування світового політичного іміджу
України.
Пономарьов C.B. (викладач кафедри державної політики та менеджменту
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Місце і роль
політики позитивних дій в контексті боротьби з дискримінацією.
Богданова Н.О. (аспірант кафедри державної політики та менеджменту
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Регіональні
управлінські
кадри
як
учасники
трансформаційних
процесів:
професіоналізм або загрози некомпетентності.
Донченко Т.О. (аспірант кафедри державної політики та менеджменту
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Функції
центру зайнятості щодо працевлаштування молоді: світовий досвід та
Україна.
249
Головата В.А. (аспірант кафедри державної політики та менеджменту
Чорноморського
державного
університету
ім.
Петра
Могили).
Удосконалення владних повноважень вУкраїні в контексті реалізації
програми європейської інтеграції.
Кравченко В.О. (аспірант кафедри державної політики та менеджменту
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Вплив
політичного міфу на формування масової свідомості в умовах
глобалізації.
Личко Т.М. (аспірант кафедри державної політики та менеджменту
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Розв'язання
конфліктів
між
органами
державного
управління
та
місцевого
самоврядування.
Остапюк O.A. (аспірант кафедри державної політики та менеджменту
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Залучення
молоді до процесів державотворення в Україні.
Матяж C.B. (аспірант кафедри державної політики та менеджменту
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Деякі аспекти
сучасних дискусій щодо державного регулювання меценацтва.
Горчаков Л.О. (полковник, ст. викладач кафедри військової підготовки
Миколаївського
державного
університету ім. В.О.
Сухомлинського).
Військово-патріотичне виховання молоді як один з основних напрямків
військово-політичної стратегії держави.
Лісовський В.М. (к.політ.н., полковник, доцент кафедри військової
підготовки
Миколаївського
державного
університету
ім.
В.О.
Сухомлинського). Політичні аспекти діяльності Україна - НАТО.
Кербаль
М.О.
(аспірант
кафедри
Миколаївського
державного
університету ім. В.О. Сухомлинського). Законодавство України про роль
молоді в становленні громадянського суспільства.
250
Медведчук М.М. (аспірант кафедри державної політики та менеджменту
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Основні
різновиди мережевих засобів масової інформації.
Молчанова
O.E.
(к.філос.н.,
доцент
Миколаївського
державного
аграрного університету). Чинник довіри у взаємодії громадянського
суспільства і держави.
Міхель Д.О. (магістр державного управління, заступник директора
Навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеграції
України Чорноморського державного
університету
ім.
Петра
Могили).
Проблеми
впровадження
європейських стандартів в сучасній Україні.
Ханстантинов В.О. (к.філос.н., доцент, докторант кафедри державної
політики та менеджменту Чорноморського державного університету ім.
Петра Могили). Ідеї толерантності
в суспільно-політичній думці
Стародавнього Сходу.
Ковальова О. О. (аспірант кафедри державної політики та менеджменту
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Форма
правління як основа політичного ідеалу.
Гайдай О.М. (к.і.н., доцент кафедри всесвітньої історії Чорноморського
державного університету ім. Петра Могили). Інститут омбудсмена:
європейська історія та українська сучасність.
Ташкова Ю.К. (аспірант кафедри історії Чорноморського державного
університету ім. Петра Могили). Духовний і науковий комунізм: вектори
суспільного розвитку.
Чаплінська
Т.М.
(здобувач
кафедри
політології
Миколаївського
державного університету ім. В.О. Сухомлинського). Національна ідея в
проекті Конституції М.І. Міхновського: європейський контекст.
Ярошенко
В.М.
(к.політ.н.,
доцент
кафедри
політичних
наук
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили). Через
251
громадянську компетентність до зміцнення Конституції в незалежній
Україні.
Крет О.В. (аспірант кафедри міжнародної інформації Рівненського
інституту слов'янознавства). Транспарентність влади: польський досвід.
Захаренко К.В. (здобувач кафедри політичних наук Волинського
національного університету ім. Лесі Українки). Особливості структуризації
молодіжних організацій як передумова забезпечення європейської
інтеграції України.
СЕКЦІЯ 4. МИКОЛАЇВЩИНА У КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
21 жовтня 2009 року, 14:00, ауд. 5-105
Керівник секції: Варюхіна Л.М. - заступник директора Центральної
бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького м. Миколаєва.
Секретар секції: Михайловська Т.О. — завідувач інформаційнобібліографічного відділу Центральної бібліотеки ім. М.Л. Кропивницького м.
Миколаєва.
Руденко-Кардаш
Л.Ю.
(координатор
Миколаївського
обласного
підрозділу впровадження проекту «Місцевий розвиток, орієнтований на
громаду»). Миколаївська область - партнер проекту ЄС та ПРООН
«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду».
Любарська О.М. (к.пед.н., доцент кафедри соціальної педагогіки та
соціальної роботи Миколаївського державного університету ім. В.О.
Сухомлинського, радник голови облдержадміністрації з тендерних питань).
Впровадження тендерної політики в Причорноморському регіоні (з
досвіду Швеції).
252
Моісеєва Н.В. (заст. директора з автоматизації бібліотечних процесів
Миколаївської обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова).
Інформування
громадськості
Миколаївського
регіону
в
аспекті
євроінтеграційних питань (досвід ОУНБ ім. О. Гмирьова).
Січко С.М. (к.і.н., доцент, заслужений працівник освіти України,
директор
Миколаївського
муніципального
колегіуму).
Європейська
інтеграція України і сучасна школа: проблеми, досвід, перспективи.
Сємілєт Н.В. (директор Центральної міської бібліотеки для дітей ім. Ш.
Кобера і В. Хоменка), Гречко Г.С. (заступник директора Центральної міської
бібліотеки для дітейім. Ш. Кобера і В. Хоменка). Відкриваємо бібліотечний
світ через європейську інтеграцію.
Каймаразова Л.М. (голова міського центру національних культур,
головний спеціаліст Ради національних товариств Миколаївської області).
Діяльність Ради національних товариств Миколаївської області у контексті
реалізації міжнародних прав захисту національних меншин.
Конотопенко Я.І. (виконавчий директор Миколаївського регіонального
відділення «Асоціації міст України та громад»). Миколаївщина у контексті
реалізації програми європейської інтеграції України.
Гуцалова М.В. (аспірант кафедри політичних наук Чорноморського
державного університету ім. Петра Могили). Участь молоді у місцевому
самоврядуванні на Миколаївщині.
Секція
5.
УНІВЕРСИТЕТСЬКА
АВТОНОМІЯ,
АКАДЕМІЧНІ
СВОБОДИ, НАУКА ТА ОСВІТА ДЛЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
21 жовтня 2009 року, 14:00, ауд. 4-209
Керівники
секції:
Клименко
Л.П.
-
д.т.н.,
професор,
ректор
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, Мещанінов
253
О.П. - д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи Чорноморського
державного університету ім. Петра Могили.
Секретар секції: Коваль Н.В. — відділ інтелектуальної власності
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили.
Клименко Л.П. (д.т.н., професор, ректор Чорноморського державного
університету ім. Петра Могили), Мещанінов О.П. (д.пед.н., професор,
проректор з наукової роботи Чорноморського державного університету ім.
Петра Могили). Хартія університетів України як взаємодоповнення
Великої Хартії університетів Європи.
Клименко Л.П. (д.т.н., професор, ректор Чорноморського державного
університету ім. Петра Могили), Пронкевич О.В. (к.філол.наук, доцент,
декан
факультету
іноземної
філології
Чорноморського
державного
університету ім. Петра Могили). Асоціація Університетів України у
взаємодії із Радою Американських Університетів.
Багмет М.О. (д.і.н., професор, проректор з науково-педагогічної роботи
та питань розвитку Чорноморського державного університету ім. Петра
Могили). Асоціація Університетів України у взаємодії із Асоціацією
Університетів Прикарпатського регіону.
Мещанінов О.П. (д.пед.н., професор, проректор з наукової роботи
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили, Кіосак Д.В.
(к.і.н.,
старший
науковий
співробітник
Одеського
державного
археологічного музею). Чорноморський державний університет ім. Петра
Могили і Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова та
університет Са Foscary(Італія).
Копчак С.М. (директор центру міжнародних стажувань, помічник
проректора з наукової роботи Чорноморського державного університету ім.
Петра
Могили).
Міжнародна
програма
стажування
студентів
254
Чорноморського державного університету ім. Петра Могили в Америці
«WorkandTravel».
Бабкова Н.В. (ст. викладач кафедри англійської мови, керівник Центру
практика
«CampAmerica»).Міжнародна
студентів
Чорноморського
державного університету ім. Петра Могили в Америці «CampAmerica».
Коваль
Н.В.
(відділ
інтелектуальної
власності
Чорноморського
державного університету ім. Петра Могили). Подібність та національна
відмінність Статуту Асоціації Університетів України та Статуту
Європейської Асоціації Університетів.
Матіюк
Л.М.
(аспірант
університету
м.
Саарленд
(ФРН),
Палагнюк Ю.В. (к.політ.н., в.о. доцента кафедри державної служби
Інституту державного управління Чорноморського державного університету
ім. Петра Могили), Подаєнко Ю.Л. (аспірант кафедри політичних наук
Чорноморського
державного
Компанієць
(студентка
О.
університету
391
групи
ім.
Петра
Чорноморського
Могили),
державного
університету ім. Петра Могили). Чорноморський державний університет
ім. Петра Могили та університет м. Саарленд (ФРН) із програмою
«Європаїкум».
Машура
X.
(міжнародний
відділ
Чорноморського
державного
університету ім. Петра Могили). Організаційні структури Асоціації
університетів Європи та Америки.
Редактор Я. Засядько, Я Савич.
Технічний редактор, комп'ютерна верстка Я Караман.
Друк С. Волинець. Фальцювально-палітурні роботи А. Грубкіна.
Підп. до друку 16.10.2009 р. Формат 60x84. Папірофсет.
Гарнітура«Times New Roman». Друк ризограф.
Ум. друк. арк. 1,39. Обл.-вид. арк. 0,71.
Тираж 100 пр. Зам. № 2808.
255
Видавець і виготовлювач: ЧДУ ім. Петра Могили.
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.
Тел.: 8 (0512) 50-03-32, 8 (0512) 76-55-81, e-mail: [email protected]
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 3460 від 10.04.2009 р.
18TH ANNUAL CONFERENCE
8 – 12 June, 2011
(Yalta, the Crimea, Ukraine)
Host institution:
PetroMohylaBlack SeaStateUniversity
CENTRAL THEME OF THE CONFERENCE: “EXPANSION OF
PRIORITIES IN THE ACRU CONNECTIONS WITH UNIVERSITIES AND
ORGANIZATIONS OF VARIOUS COUNTRIES”
256
Program of Event
8 June, 2011
800 – 2400 – arrival of participants, registration and accommodation in the
sanatorium “Kurpaty”, branch “Druzhba” (city of Yalta).
9 June, 2011
930 – 1100 – participation in a joint session of the Association of Ukrainian
Universities. Note address by the President of the ACRU.
1100 – 1115 – coffee break.
1115 – 1300 – participation in the joint plenary session of the International
scientific-practical conference “Olbian Forum – 2011: Geopolitical Strategies of
Ukraine”.
1300 – 1400 – lunch.
1400 – 1700 – signing the official documents about joining the Association of the
Ukrainian Universities, which statute presupposes membership of foreign
Universities and organizations, by the heads and participants of the ACRU
documents in the Livadia palace (city of Yalta).
257
1900 – 2200 – formal dinner.
10 June, 2011
7.30 – 8.45 Breakfast
9.00 - 9.30 Official Opening - Welcome Adresses
ACRU President, Prof. Paul-Serban Agachi
9.30 - 10.30 Report of the ACRU President
Financial Report of The Secretary General
1.
– 11.30Coffee break
11.00 – 12.30 Presentation of new network possibilities by the three working
groups of ACRU
13.00 - 14.00Lunch
14.00 – 16.00 Higher Education Presentations
"Recent Developments in Higher Education in Ukraine" –Prof.
Oleksandr Ivashchuk
“PhD Situation in Hungary” –Prof. Mihaly Dobroka
”New Higher Education trends in Slovakia” – Professor Jana Mojzisova
16.00 – 16.30 Coffee brake
16.30 – 18.00 Higher Education Presentations
”Engineering education in Poland” – Professor Jerzy Lis
“Strategic Programs in Higher Education in Romania” –Prof. Paul-Serban Agachi
19.00 – 21.00 Dinner
11 June, 2011
1.
– 8.45 Breakfast
9.00 – 10.00New adjustments in the ACRU Constitution
258
10.00 – 12.00The election of the new ACRU President
12.00 – 12.30 Coffee Break
12.30 – 13.30 Future directions and further lines of development for ACRU. The
newly elected president’s program
13.30 – 14.30 Conference Closing. Conclusions
12 June, 2011
till 1200 – cultural program of excursions (by participants’ choice)
Departure of participants.
Working languages of the conference.
Ukrainian, English, Russian.
Synchronic translation from the European languages to Ukrainian and English.
Regulations of work:
Plenary speech – max 30 minutes.
Report – 8 – 10 minutes.
Speech – 5 – 7 minutes.
Participation in the discussion of the documents and topics of work sessions
– max 5 minutes.
General expenditures:
Organizational payment:
for the participants of the conference – 300 UAH.;
for the accompanying person (if planned) – 100 UAH.
259
Organizational payment includes: publication and distribution of the conference
program and certificates; coffee, tea, cookies; program of “Olbian forum”,
additional and other materials.
Accommodation in the hotel (sanatorium) costs 1600 UAH.
Accommodation payment includes:
47.
Booking of the room, accommodation for four nights in the double room
(for 2 people in case of standard accommodation) from 8:00 on the 8th of
June till 8:00 of the 12th of June, 2011;
48.
Three meals a day (Cost of meals is calculated by the sanatorium “Kurpaty”
for the date of the 1st October, 2010. Some insignificant changes might
happen for the time of the conference – June, 2011).
General payment for the standard accommodation:
for the participants of the conference – 1900 UAH;
for the accompanying person – 1700 UAH.
There is also a possibility (as an alternative to the standard accommodation for the
additional payment) for the international participants to accommodate in luxury
rooms in hotel “PalmiraPalace” with payment of 1240 UAH for 24 hours.
260
Миколаївська обласна державна адміністрація
Миколаївська обласна рада
Відділ у справах національностей
Миколаївської обласної державної адміністрації
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили
Рада національних товариств Миколаївської області
261
Круглий стіл
до Міжнародного дня боротьби за ліквідацію расової дискримінації
«МІЖНАЦІОНАЛЬНА ЗГОДА В КОНТЕКСТІ ДІАЛОГУ ВЛАДИ І
ГРОМАДИ»
Програма
21 MARCH
20 березня
2012 р. м.
Миколаїв
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КРУГЛОГО СТОЛУ
Ініціатори проведення:
49. Миколаївська обласна державна адміністрація;
50. Миколаївська обласна рада;
51. Відділ у справах національностей Миколаївської облдержадміністрації;
262
52. Чорноморський державний університет імені Петра Могили;
53. Рада національних товариств Миколаївської області.
Місце проведення: Чорноморський державний університет імені Петра
Могили, зал засідань Вченої ради.
Термін проведення: 20 березня 2012 року.
Час проведення: 14.00 - 16.00.
Регламент виступів:
54. доповіді- 10хв,;
55. відповіді на запитання - 5 хв.;
56. участь в обговореннях - 3 хв.
ОРГКОМІТЕТ КРУГЛОГО СТОЛУ
Рукоманов В.М. - заступник голови - керівник апарату Миколаївської
облдержадміністрації, голова Ради представників громадських організацій
національних меншин області при голорі облдержадміністрації.
Жук М.В. - начальник управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської
облдержадміністрації, депутат Миколаївської обласної ради.
263
Каськова Г.Л. - заступник начальника управління освіти і науки
Миколаївської облдержадміністрації;
Чебатарьов В. О. - в.о. начальника відділу у справах національностей
Миколаївської облдержадміністрації.
Шаталюк С. Д. - начальник Головного управління юстиції в Миколаївській
області.
Клименко Л. П. - д.т.н., професор, ректор Чорноморського державного
університету імені Петра Могили.
Трунов О. М. — к.т.н., доцент, перший проректор, проректор з навчальновиховної роботи Чорноморського державного університету імені Петра
Могили.
Багмет М. О. - д.і.н., професор, проректор з науково- педагогічної роботи та
питань розвитку Чорноморського державного університету імені Петра
Могили.
Шевчук О, В. - д. політ, н., професор, декан факультету політичних наук
Чорноморського державного університету імені Петра Могили.
Каймаразов ОМ. Д. - голова Ради національних товариств Миколаївської
області, заслужений працівник культури України.
Гольденберг М. Д. - перший заступник голови Ради національних товариств
Миколаївської області, голова Миколаївської обласної єврейської громади.
Куланова А. О. - заступник голови Ради національних товариств
Миколаївської області з молодіжних програм.
Програма круглого столу
Модератори: Каймаразов С-М. Д., Шевчук О.В.
Напрями роботи круглого столу:
1.
Нормативне - правове регулювання прав національних
меншин.
264
2.
Державна політика підтримки національних меншин в
Миколаївській області.
3.
Стан взаємодії громадських об'єднань національних меншин з
закладами освіти, науки і культури.
4.
Стан міжетнічних відносин у Миколаївській області.
5.
Прояви ксенофобії та расизму.
6.
Участь молоді в реалізації державної політики з формування
міжкультурного діалогу в суспільстві.
Відкриття круглого столу:
Рукоманов
В.
М.
-
заступник
голови
-
керівник
апарату
облдержадміністрації, голова Ради представників громадських організацій
національних меншин області при голові облдержадміністрації;
Жук М.В. - начальник управління у справах сім'ї та молоді Миколаївської
облдержадміністрації, депутат Миколаївської обласної ради;
Каськова Г.Л. - заступник начальника управління освіти і науки
Миколаївської облдержадміністрації;
Чебатарьов В.О. - в.о. начальника відділу у справах національностей
Миколаївської облдержадміністрації;
Багмет М.О. - д.і.н., професор, проректор з науково- педагогічної роботи та
питань розвитку Чорноморського державного університету імені Петра
Могили;
Трунов О. М. - к.т.н., доцент, перший проректор, проректор з навчальновиховної роботи Чорноморського державного університету імені Петра
Могили.
265
Доповідач
Основні питання
Головне управління
Нормативно-правове
юстиції в Миколаївській регулювання функціонування
області, головний
ентічних громад та діяльності
спеціаліст сектору
національно-культурних
державної реєстрації
товариств
юридичних осіб,
легалізації об'єднань
громадян та реєстрації
друкованих засобів
масової інформації
Павленко 0. В.
Факультет політичних
Проблематика захисту прав
наук Чорноморського
національних меншин в
державного університету
контексті європейського
імені Петра Могили, Рада
досвіду.
національних товариств
Миколаївської області
Миколаїв: від
Управління культури
мультикультурної рівноваги
Миколаївської
до інтеркультурного
облдержадміністрації
розвитку.
Державний архів
Миколаїв: діалог історії,
Миколаївської області
сучасності й майбутнього.
Роль музейних установ у
Миколаївський обласний
міжкультурному діалозі.
краєзнавчий музей
Кращі практики.
Миколаївський обласний
інститут післядипломної
педагогічної освіти
Факультет соціологічних
наук Чорноморського
державного університету
імені Петра Могили
Коледж преси та
телебачення
Роль освітніх установ у
формуванні українського
суспільства з толерантним
ставленням до національних
меншин як громадян України.
Презентація емпіричного
соціологічного аналізу,
проведеного в рамках
Інституту соціології наук
України, що розкриває
національну палітру
етнонаціонального складу
держави.
Особливості формування
міжетнічних стереотипів на
території Миколаївської
області (за результатами
моніторингу ЗМІ).
266
Голова Молодіжної колегії
Миколаївської
облдержадміністрації
Маломуж Д.В.
Миколаївська філія
приватного вищого
навчального закладу
«Європейський
університет»
В.о. начальника відділу у
справах національностей
Миколаївської
облдержадміністрації
Голова Ради національних
товариств Миколаївської
області
Каймаразов С.-М. Д.
Факультет соціологічних
наук Чорноморського
державного університету
імені Петра Могили
Факультет соціологічних
наук Чорноморського
державного університету
імені Петра Могили
Миколаївський
міжрегіональний інститут
розвитку людини ВНЗ
"Відкритий міжнародний
університет розвитку
людини "Україна", к. пед.
н., професор Михайлик А.
Г.
Миколаївська філія
Київського національного
університету культури і
мистецтв
Південнослов 'янський
інститут Київського
славістичного університету
Миколаївський
національний університет
ім. В.О. Сухомлинського
Культурна дипломатія.
Відмінності розвитку
українського суспільства за
вектором Схід-Захід.
Міжнаціональна взаємодія на
Миколаївщині - досягнення і
завдання.
Проблеми формування
міжетнічної толерантності на
поліетнічних територіях.
Діалог і політична культура в
умовах глобалізації. Умови
формування євразійської
ідентичності.
Програми розвитку
міжкультурного діалогу:
український підхід.
Управління культурним
розмаїттям в поліетнічних
суспільствах.
Сумісність етнокультурних
традицій та інновацій, криза
ідентичності і діалог культур.
Культурологічне та
психологічне обґрунтування
ефективних форм
міжкультурної взаємодії.
Стан та проблеми
полікультурної освіти
студентської молоді.
267
Миколаївський комплекс
Національного університету
«Одеська юридична
академія», викладач
кафедри гуманітарних
дисциплін Власов В. Г.
Екстремізм як загроза
кримінологічної безпеки.
Рада національних
Діяльність інформаційно товариств Миколаївської
аналітичного та культурно області. Заступник голови з освітнього центру етнічних
культурно-освітніх
громад в Миколаївському
програм, головний
муніципальному колегіумі.
спеціаліст Каймаразова Л. Ефективність використання
С-М.
досвіду в інших освітніх
закладах.
Управління у справах преси Практичні рекомендації для
посадовців місцевих органів
та інформації
влади та журналістів ЗМІ
Миколаївської
щодо використання
облдержадміністрації
принципів міжетнічної
толерантності в професійній
діяльності.
Управління освіти і науки Міжсекторний підхід у сфері
міжетнічних взаємин: роль
Миколаївської
закладів освіти і науки,
облдержадміністрації
громадських організацій,
ЗМІ.
Управління Міністерства
Про стан роботи з
внутрішніх справ України в попередження та розкриття
Миколаївській області:
злочинів, учинених
57. старший
іноземцями і стосовно них,
оперуповноважений
заходи з профілактики
управління карного
правопорушень з боку
розшуку Жмуцький Р. В.;
радикально налаштованих
58. заступник начальника неформальних молодіжних
управління
організацій. Проблема
профілактики
расизму та ксенофобії в
правопорушень
Україні.
Климик 0. Г.;
59. начальник відділу
охорони громадського
порядку Ковальчук В.
М.
Головне управління юстиції Діяльність правоохоронних
в Миколаївській області
органів з протидії торгівлі
людьми.
268
Головне управління юстиції Нормативна та
в Миколаївській області
інституціональна діяльність в
Миколаївській області з
питання протидії торгівлі
людьми, основні втілені
заходи.
Рада національних
Прояви ксенофобії на
товариств Миколаївської расистському або етнічному
області. Перший заступник ґрунті.
голови Ради, голова
Миколаївської обласної
єврейської громади
Гольденберг М.Д.
Миколаївський комплекс Міжнародна координація
Національного університету боротьби з незаконною
«Одеська юридична
міграцією: український
академія»
контекст
Миколаївський
Духовна культура
міжрегіональний інститут національної самосвідомості
розвитку людини ВНЗ
як фактор розвитку
"Відкритий міжнародний толерантних відносин.
університет розвитку
людини "Україна"
Управління з питань
Проблеми в діяльності
внутрішньої політики та
органів державної влади з
зв'язків 3
протидії проявам
громадськістю
націоналізму та релігійного
Миколаївсько ї
екстремізму.
облдержадміністрації
269
Обговорення виступів та відповіді на запитання
Оголошення резолюції
У рамках Європейського тижня протидії расизму, ксенофобії та
дискримінації 17-25 березня також відбудуться:
60.
21.03 о 15.00 год. в бібліотеці Миколаївського державного аграрного
університету («Агрономічний факультет», вул. Генерала Карпенка, 73)
- «Жива бібліотека» за участю національних товариств та громадських
організацій Миколаївщини.
61.
22.03 о 14.00 год. в Миколаївському міжрегіональному інституті
розвитку
людини
вищого
навчального
закладу
«Відкритий
міжнародний університет розвитку людини «Україна» (вул. Котельна,
2) - презентація грузинського та азербайджанського національнокультурних товариств Миколаївщини.
62.
23.03. о 12-30 год. в Миколаївському муніципальному колегіумі
зустріч-діалог «Особи кавказької національності»: хто вони?» за
участю представників обласної організації азербайджанської молоді
Миколаєва та переглядом фільму «Україна- Азербайджан: про дружбу
з перших вуст».
270
63.
24.03 о 14.30 год. в БК «Молодіжний» святкування Дня грузинської
культури за участю зразкового ансамблю грузинського танцю
«Сакартвело» (м. Одеса).
Проект
Резолюція круглого столу «Міжнаціональна згода в контексті діалогу
влади і громади»
1.
Створити робочу групу з підготовки остаточної редакції
резолюції та реалізації на практиці рекомендацій круглого столу.
2.
Дотримання державою своїх обов'язків по відношенню до її
громадян, в т.ч. законів та інших нормативно- правових актів, що
захищають людину та її права.
3.
Рекомендувати Верховній Раді України прийняти Концепцію
етнонаціональної політики України.
4.
Удосконалити систему фінансування програм та заходів з
розвитку національних меншин.
5.
Рекомендувати Верховній Раді України удосконалити ЗУ „Про
об'єднання
громадян"
в
частині
процедури
реєстрації
громадських організацій та об'єднань та їх закриття.
6.
Органам влади Миколаївської області вживати заходи щодо
належного законодавчого регулювання діяльності організацій
національних меншин.
7.
Громадським формуванням національних меншин у своїй
діяльності дотримуватись норм Закону України «Про об'єднання
громадян».
8.
Направити пропозиції до Верховної Ради України про прийняття
Міграційного кодексу України, куди включити й розділ
„Біженці".
271
9.
Вживати відповідні інформаційні заходи щодо міграційної
політики в Україні та Миколаївській області: виступи в ЗМІ,
підготовка та поширення інформаційних матеріалів (в тому числі
іноземними мовами) про норми українського міграційного
законодавства; створення телефонів довіри.
10.
Керуючись Розпорядженням Президента України" № 252/2001рп від 21.09.2001 «Про заходи щодо підтримки діяльності
національно-культурних товариств», місцевим та державним
органам влади забезпечити виконання п. 2 цьогорозпорядження,
а саме «розглянути можливість безоплатного надання будівель і
споруд...
для
проведення
національно-культурними
товариствами культурологічних, освітніх... та інших заходів;
...здійснити в установленому порядку заходи щодо встановлення
відповідно до законодавства мінімального розміру плати за
оренду державного та комунального майна, що використовується
для забезпечення своєї діяльності».
11.
Формувати культуру міжетнічного спілкування, починаючи з
дитячих садочків. Для цього проводити ознайомлення дітей з
елементами культури різних народів, у тому числі етносів, що
мешкають в Україні; у школах запровадити спеціальні уроки
толерантності, уроки з історії та культури народів України,
організовувати
Дні
національних
культур,
зустрічі
з
представниками етнічних громад; відкривати в загальноосвітніх
школах інформаційно-аналітичні та культурно-освітні центри
етнічних громад.
12.
Забезпечити
підготовку
кадрів
для
навчальних
закладів
національних меншин та розширити витрати на фінансування
видання книжок для потреб етнічних громад, у тому числі й на
національних мовах.
272
13.
Підготувати та направити до Миколаївської обласної ради
програму «Розвиток освіти національних меншин Миколаївської
області».
14.
Запровадити в загальноосвітніх школах та ВНЗ факультативів з
вивчення мов національних меншин.
15.
Забезпечення державою фінансування діяльності шкіл етнічних
спільнот, курсів, факультативів з вивчення національних мов.
16.
Сприяти вільному здобуттю освіти на рідній мові для
національних меншин, проведенню різноманітних фестивалів,
з'їздів народів України; створенню музеїв з історії та культури
певного етносу.
17.
Місцевим органам влади сприяти громадським організаціям
національних меншин у вивченні мов етнічних громад України.
18.
Забезпечити належне виконання ЗУ „Про національні меншини в
Україні" та ЗУ „Про мови в Українській PCP" в частині вільного
функціонування та використання мов національних меншин.
19.
Державним та місцевим органам влади сприяти реалізації на
практиці Європейської хартії регіональних мов або мов
національних меншин.
20.
Забезпечити об'єднання зусиль державних та місцевих органів
влади, громадських організацій, правоохоронних органів з
раннього попередження міжнаціональних конфліктів та їх
профілактики.
21.
Здійснювати моніторинг ситуації, що склалася в молодіжному
середовищі, цілеспрямовано виявляти прихильників неонацизму,
расизму,
скінхедівського
документування
організацій
(груп)
руху
протиправної
та
прийняття
тощо.
діяльності
Забезпечувати
молодіжних
процесуальних
Зазначену категорію ставити на профілактичні обліки.
рішень.
273
22.
З
метою
недопущення
порушень
громадського
порядку,
своєчасного впливу на розвиток подій, упередження загострення
оперативної обстановки під час підготовки та проведення заходів
за участю вказаної категорії громадян здійснювати збір, аналіз та
обмін
інформацією
щодо
їх
діяльності
з
іншими
правоохоронними органами.
23.
Уживати
заходів
щодо
забезпечення
правопорядку
та
недопущення правопорушень на ґрунті екстремізму та расизму в
місцях
компактного
проживання
й
перебуванняіноземних
громадян. Організовувати постійну взаємодію з лідерами й
представниками етнічних меншин з питань забезпечення їх
захисту від радикальних проявів расизму та ксенофобії.
24.
Проводити зустрічі з учнями та студентами навчальних закладів
з метою формування їх світогляду на основі етнічної та
релігійної толерантності. Організувати проведення з членами й
прихильниками
угрупувань
радикально-націоналістичної
і
расистської спрямованості роз'яснювальної роботи за місцем
проживання та навчання, їх своєчасне інформування про
відповідальність, передбачену чинним законодавством України
за вивчення правопорушень.
25.
Здійснювати
моніторинг
Інтернет-ресурсів,
телеканалів
та
друкованих ЗМІ на наявність проблемних матеріалів стосовно
злочинів у сфері міжнаціональних відносин, вживати заходів
щодо профілактики та недопущення скоєння цих злочинів та
правопорушень.
26.
Організувати висвітлення у ЗМІ питання протидії расизму і
ксенофобії
27.
Проводити різноманітні профілактичні заходи: інформаційні
кампанії, концерти, фестивалі, зустрічі, лекції, семінари тощо з
274
попередження расизму, ксенофобії, антисемітизму, расової та
релігійної дискримінації.
28.
Створити
сторінки
„Миколаївщина багатонаціональна"
на інформаційних сайтах відповідних державних управлінь та
відомств, які б освітлювали життя, історію та культуру етнічних
спільнот області, законодавчу база стосовно національних
меншин.
29.
Не допускати політизації релігії та релігієзації політики.
Реформувати систему освіти на основі моральних цінностей особистості:
приділяти велику увагувихованню в учнів і студентів високих моральних
якостей.
30.
31. Забезпечити виконання законодавчих актів та нормативноправових документів України про повернення культових споруд
релігійним організаціям. Робочій групі взяти на контроль
повернення міською владою Мусульманській релігійній громаді
м.Миколаєва території колишньої мусульманської мечеті на вул.
Котельній, 3.
275
ГІМН РАДИ НАЦІОНАЛЬНИХ ТОВАРИСТВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ ТА ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ФЕСТИВАЛЮ
НАЦІОНАЛЬНИХ КУЛЬТУР «ДРУЖБА»
Музика Євгена Долгова
Слова Лариси Матвєєвої
В том краю, где впадает Ингул в Южный Буг,
Тишину сторожат тополя,
Где поля золотые и степи вокруг,
Всех навек породнила земля.
Нас судьба швартовала к твоим берегам,
Николаев - надёжный причал.
Пусть мы верим и молимся разным богам Общей родиной город стал.
Припев:
Мы братья, мы друзья, единая семья, Благословен будь, край
хлебов и гордых кораблей. Наш добрый отчий дом, всем хватит
места в нём, Нет в целом мире Николаева родней.
276
Мы друг другу поможем, поймём и простим В самый трудный
отчаянный миг. На одном языке мы всегда говорим - Это
добрососедства язык. В том краю, где акации в белой фате Льют
на город чарующий свет, Нашей дружбе и братству, любви и
мечте Нет границ и препятствий нет.
Припев.
Програма
ІНТЕРАКТИВНОГО СЕМІНАРУ
по темі:
Напрями та ресурси впровадження європейських стандартів та
принципів в Україні
Кількість учасників: 47 осіб.
Місце проведення: Чорноморський державний університет імені
Петра Могили (Україна, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників 10, приміщення
Вченої ради, 5 корпус, каб. 108).
277
Дата проведення: «11» вересня 2012 року.
Час проведення: 10:00 – 17:00.
Регламент роботи:
1.
виступи – 20 хвилин;
2.
відповіді на запитання – 7 хвилин;
3.
участь в обговоренні – 10 хвилин.
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ:
Клименко Леонід – ректор Чорноморського державного університету
імені Петра Могили, доктор технічних наук, професор.
Багмет Михайло – керівник проекту,проректор з науково-педагогічної
роботи та питань розвитку Чорноморського державного університету імені
Петра Могили, доктор історичних наук, професор.
Беглиця Володимир – проректор з наукової роботи Чорноморського
державного університету імені Петра Могили, доктор наук з державного
управління, доцент.
Палагнюк Юліана – кандидат політичних наук, докторант,завідувач
кафедри програми Жана Моне.
Бочкарьова Тетяна – викладач, аспірант,методист кафедри програми
Жана Моне.
План роботи заходу
10: 00 – 10: 30– реєстрація учасників.
278
10:30 – 11:00– ознайомлення з літературою про країни Європейського
Союзу, про діяльності представництва ЄС в Україні, програм TempusTacis,
Еразмус Мундус і Жана Моне.
11:00 –12:30 –І
частина заходу
Вітальні виступи у зв’язку з перемогою університету у 2012 році
проекту за програмою Жана Моне по темі: «Європейська інтеграція:
впровадження європейських стандартів та принципів в Україні». Доповіді з
питань життєдіяльності визначного державного і громадського діяча та
підприємця Жана Моне та вшанування його пам’яті. Інформація про
утворення в 64 країнах світу і, зокрема, у 740університетах кафедр і курсів за
програмою Жана Моне.
12:30 – 13:00 – перерва на каву – брейк.
13:00 – 17:00 -ІІ
частина заходу
13:00 – 14:30- Обговорення доповідей та окреслення мети, завдань,
методології та інших науково-практичних параметрів проекту за програмою
Жана Моне.
14:30 – 16:00 – затвердження виконавців проекту та залучення
викладачів,
аспірантів
і
студентів
до
викладання
та
дослідження
європейських студій в ЧДУ імені Петра Могили.
16:00 – 16:40 – ухвалення етапів реалізації проекту.
16:40 – 17:00
– підведення підсумків інтерактивного семінару.
Закриття заходу.
СПИСОК УЧАСНИКІВ ІНТЕРАКТИВНОГО СЕМІНАРУ:
1. Леонід Клименко – ректор ЧДУ імені Петра Могили, доктор
технічних наук, професор.
279
2. Михайло Багмет – керівник проекту, доктор історичних наук,
професор, завідуючий кафедри державної політики та менеджменту,
проректор з науково-педагогічної роботи та питань розвитку, директор
навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеграції
України.
3. Володимир Беглиця – доктор наук з державного управління, доцент,
проректор з наукової роботи ЧДУ імені Петра Могили.
4. Юліана
Палагнюк
–
заступник керівника проекту,
кандидат
політичних наук, докторант, завідувач кафедри програми Жана Моне.
5. Михайло Золотухін – незалежний експерт, радник Миколаївського
міського голови, голова правління Фонду розвитку міста Миколаєва –
регіонального партнера Фонду Стефана Баторія.
6. Микола Рибачук – незалежний експерт, доктор філософських наук,
професор, перший проректор Українського гуманітарного університету.
7. Анатолій
Пономаренко
–
незалежний
експерт,
керівник
Миколаївської обласної громадської організації «Товариство Знання» в
Україні.
8. Наталія Богданова – незалежний експерт, кандидат політичних наук,
керівник відділу Миколаївського обласного Центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації кадрів державних органів, органів місцевого
самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
9. Олександр Шевчук – доктор політичних наук, професор, член
кафедри програми Жана Моне, декан факультету політичних наук ЧДУ імені
Петра Могили.
10. Людмила Ляпіна – кандидат політичних наук, доцент, член кафедри
програми Жана Моне, декан факультету соціології.
11. Світлана Сорока – кандидат політичних наук, докторант кафедри
політичної аналітики, член кафедри програми Жана Моне.
280
12. Віра Дерега – кандидат політичних наук, доцент кафедри державної
політики та менеджменту, член кафедри програми імені Жана Моне.
13. Юлія Подаєнко – кандидат політичних наук, старший викладач
кафедри політичних наук, член кафедри програми Жана Моне, голова
Миколаївського осередку Асоціації європейських студій,
14. Володимир Шатун – кандидат політичних наук, старший викладач
кафедри державної політики та менеджменту, член кафедри програми Жана
Моне, заступник директора навчально-наукового центру з європейської та
євроатлантичної інтеграції України.
15. Дмитро Міхель – аспірант, член кафедри програми Жана Моне,
заступник директора навчально-наукового центру з європейської та
євроатлантичної інтеграції України.
16. Тетяна Бочкарьова – аспірант кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики, методист кафедри програми Жана Моне.
17.Олена Руденко – головний бухгалтер університету.
18. Олександра Палагнюк – викладач кафедри державної політики та
менеджменту, аспірант, член кафедри програми Жана Моне.
19. Марина Гуцалова – аспірант кафедри політичних наук, провідний
фахівець, член Миколаївського осередку Асоціації європейських студій, член
кафедри програми Жана Моне.
20. Дмитро Сай – аспірант факультету соціології, член кафедри програми
Жана Моне.
21. Світлана Матяж – кандидат наук з державного управління, старший
викладач, член кафедри програми Жана Моне.
22. Тетяна Жолонко – кандидат політичних наук, старший викладач
кафедри політичних наук, член кафедри програми Жана Моне.
23. Коваль Ганна – кандидат політичних наук, докторант, доцент, член
кафедри програми Жана Моне.
281
24. Віктор Погромський – кандидат історичних наук, старший викладач,
заступник декана факультету політичних наук.
25. Мінц Микола – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології.
26. Олександр Штирьов – кандидат наук з державного управління,
старший викладач кафедри політичної аналітики.
27. Сергій Тимофєєв - кандидат наук з державного управління, старший
викладач кафедри політичної аналітики.
28. Катерина Глубоченко - кандидат наук з державного управління,
старший викладач кафедри державного управління.
29. Юліана Ташкова – кандидат політичних наук, старший викладач
кафедри філософії.
30. Наталія Сєднєва – аспірант, викладач кафедри державної політики та
менеджменту.
31.Наталія Рожанська– старший викладач кафедри соціології.
32.Аліна
Іовчева–
аспірант
кафедри
політичних
наук,
секретар
Миколаївського осередку Асоціації європейських студій.
33. Борис Бондарець – аспірант кафедри соціології.
34. Максим Козачук - голова студентської ради ЧДУ імені Петра
Могили.
35. Лілія Недбай – студентський декан факультету політичних наук.
36. Юлія Бандура – студентка факультету політичних наук.
37. Кристина Кряжевських – студентка факультету політичних наук.
38. Юлія Маєвська – студентка факультету політичних наук.
39. Аріна Норик – студентка факультету політичних наук.
40. Дар’я Фрич – студентка факультету політичних наук.
41. Дар’я Черно - студентка факультету політичних наук.
42. Володимир Приз – студент факультету політичних наук.
43. Корделія Дикун – студентка факультету політичних наук.
44. Ірина Тихоненко – студентка факультету політичних наук.
282
45. Уляна Башинська – студентка факультету політичних наук.
46.Олена Ляпіна – аспірант Інституту державного управління.
47.Олександр Орленко – студент факультету політичних наук.
VІ КОНГРЕС
Української асоціації європейських студій
"Сучасні методики викладання і дослідження європейських студій:
міжнародний та український досвід"
м. Миколаїв
18-19 жовтня 2012 року
Програма
18 жовтня
Заїзд та розміщення учасників конгресу в готель
12.15 – 12.30
Урочисте відкриття Конгресу (Читальна зала ЧДУ ім. П. Могили)
283
1.
2.
3.
4.
Роман Петров - Президент Української Асоціації Європейських Студій (УАЄС)
Леонід Клименко - Ректор Чорноморського державного університету м. Петра Могили
Христина Одді – колишній депутат Європейського парламенту
почесні гості
12.30 – 13.00
Лекція Христини Одді (колишній депутат Європейського парламенту,
викладач європейських студій університету Варвік (Великобританія)) "Європейські студії
як складова Європейського освітнього простору"
13.00 – 13.30
Лекція Валеріо Трабанта (викладач європейських студій Фундації Боша
(Німеччина)"Сучасні методики викладання і дослідження європейських студій. Погляд з
ЄС"
13.30 – 14.00 Лекція професора Черновецького національного університету ім. Ю.
Федьковича Анатолія Круглашова "Сучасні методики викладання і дослідження
європейських студій. Погляд з України"
14.00 – 15.00
Обід (Їдальня ЧДУ ім. П. Могили)
15.00 – 18.00
Круглий стіл "Перспективи викладання і дослідження європейських
студій в світлі реформи вищої освіти України"
Модератори:
Михайло Багмет, проф., проректор Чорноморського державного університету ім. П. Могили
Юліана Палагнюк, докторант Інституту державного управління ЧДУ ім. П. Могили, завідувач
кафедри Жана Моне на базі ЧДУ ім. П. Могили
Анатолій Круглашов (Черновецький національний університет ім. Ю. Федьковича, завідувач
кафедри політології та державного управління)
2.
Ніна Діденко (Донецький державний університет управління, декан факультету
менеджменту)
3.
Володимир Токар (Київський національний економічний університет ім. Вадима
Гетьмана, кафедра європейської інтеграції)
4.
Олександр Полторацький (Дипломатична академія України при МЗС України)
5.
Оксана Головко-Гавришева (Львівський національний університет ім. Івана Франка, доцент
кафедри європейського права)
Дискусія
1.
Дружня вечеря
18.00
19 жовтня
9.00 – 9.30
Відвідування галереї ЧДУ ім. Петра Могили
09.30 – 12.30 Круглий стіл"Викладання і дослідження європейських студій в Україні.
Найкращі методологічні здобутки" (Приміщення Вченої ради ЧДУ ім. П. Могили)
Обговорення сучасного стану і перспектив викладання і дослідження європейських студій в
світлі реформи вищої освіти в Україні та тренінг з активних методик викладання
європейських студій
Модератори:
Олександр Шевчук, проф., декан факультету політичних наук ЧДУ ім. Петра Могили
Світлана Сорока, докторант Інституту державного управління ЧДУ ім. Петра Могили
Максим Яковлєв (Національний університет «Києво–Могилянська Академія (НаУКМА), кафедра
політології)
Якоб Мішке (координатор проекту "Німецькі та Європейські студії" НаУКМА з Університетом ім. Ф.
Шиллера у м. Єна (Німеччина)
Дискусія
284
10.30 – 10.45
Кава
Обговорення найкращого досвіду і практик викладання і дослідження європейських студій в
Україні і за кордоном (гості конгресу і представники локальних осередків УАЄС).
Презентація програми ім. Жана Моне для українських науковців і викладачів
Модератор - Роман Петров (Президент Української Асоціації Європейських Студій (УАЄС))
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Михайло Багмет (проректор ЧДУ ім. Петра Могили)
Ніна Діденко (Донецький державний університет управління, декан факультету
менеджменту)
Анатолій Круглашов (Черновецький національний університет ім. Ю. Федьковича, завідувач
кафедри політології та державного управління)
Валентина Покотилова (ректор Херсонського економічно-правового інституту)
Володимир Токар (Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана,
завідувач кафедри європейської інтеграції)
Володимир Стрельцов (Харьківський регіональний інститут державного управління)
Ольга Ярош (Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, кафедра
міжнародної економіки)
Антон Шинкарюк (Рівненський інститут слов'янознавства, кафедра міжнародної інформації)
Дискусія
12.30 – 14.00
Обід
14.00 – 15.30
Звітня конференція УАЄС (Приміщення Вченої ради ЧДУ ім. П. Могили)
14.
15.
16.
17.
Звіт про діяльність УАЄС за 2011/12 – Роман Петров (Президент УАЄС)
Звіти голів секцій УАЄС та секретаріату УАЄС
Вибори керівництва УАЄС
Дискусія
15.30
Закриття Конгресу (Приміщення Вченої ради ЧДУ ім. П. Могили)
15.30 – 18.30
Культурна і історична екскурсія м. Миколаєвом
18.30
Від’їзд учасників
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Програма Жана Моне
Програма студентського
285
круглого столу
«Молодь півдня України про європейську інтеграцію:
історія та сучасність».
Миколаїв – 2013 р.
Оргкомітет студентського круглого столу:
Голова:
Леонід Клименко – ректор Чорноморського державного університету імені
Петра Могили, доктор технічних наук, професор.
Заступники голови:
Михайло Багмет – керівник проекту програми Жана Моне, проректор ЧДУ
імені Петра Могили, доктор історичних наук, професор.
Максим Козачук – голова студентської колегії ЧДУ імені Петра Могили.
Члени оргкомітету:
286
Олександр Шевчук – декан факультету політичних наук, доктор політичних
наук, професор ЧДУ імені Петра Могили.
Людмила Ляпіна – декан факультету соціології, кандидат політичних наук,
доцент, директор Центру соціологічних досліджень ЧДУ імені Петра
Могили.
Юліана Палагнюк – завідувач кафедри програми Жана Моне, кандидат
політичних наук, докторант ЧДУ імені Петра Могили.
Володимир Новгородський – директор Херсонської середньої
загальноосвітньої школи № 31, депутат Херсонської міської ради.
Віктор Погромський - кандидат історичних наук, заступник декана
факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили.
Неоніла Міцкевич – кандидат економічних наук, заступник декана
факультету економічних наук ЧДУ імені Петра Могили.
Віктор Гладенко – директор Центру з євроатлантичної інтеграції
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.
Дмитро Сай - аспірант ЧДУ імені Петра Могили.
Володимир Шатун – кандидат політичних наук, старший викладач ЧДУ
імені Петра Могили.
Лілія Недбай - студентський декан факультету політичних наук ЧДУ імені
Петра Могили.
Марія Ступак – студентський декан факультету соціології ЧДУ імені Петра
Могили.
Катерина Сіра – студентка Миколаївського відділення Національної
академії внутрішніх справ України.
Відповідальні секретарі оргкомітету:
Тетяна Бочкарьова – член кафедри програми Жана Моне.
Марина Гуцалова - член кафедри програми Жана Моне.
Олександра Палагнюк - член кафедри програми Жана Моне.
Регламент роботи Молодіжного Форуму:
Ініціатори проведення: Навчально-науковий Центр з європейської
інтеграції України та кафедра програма Жана Моне Чорноморського
державного університету імені Петра Могили.
Місце проведення: Чорноморський державний університет імені Петра
Могили, 54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.
Дата проведення: 18 січня 2013 р.
Регламент виступів:
доповіді – 20 хв.;
інформація – 10 хв.;
287
відповіді на запитання – 5 хв.;
участь у обговоренні та диспуті – 5 хв.
Учасники Заходу
Члени кафедри програми Жана Моне, викладачі, аспіранти та студенти
Миколаївської і Херсонської областей в кількості 60 осіб.
1.
Чорноморський державний університет імені Петра Могили (м.
Миколаїв);
2.
Національний університет кораблебудування імені адмірала С.О.
Макарова (м. Миколаїв);
3.
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського;
4.
Миколаївський національний аграрний університет;
5.
Миколаївське відділення Національного університету внутрішніх справ
України;
6.
Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій;
7.
Херсонський економіко-правовий інститут;
8.
Херсонська середня загальноосвітня школа № 31.
Сценарій Форуму
18 січня 2013 р.
8 30 – 9 00
Реєстрація учасників, кава-чай.
9 00 – 9 30
Відвідування картинної галереї та ознайомлення із матеріалами виставки про
історію і сьогодення країн, які входять до Європейського Союзу.
288
9 30 – 10 05
Пленарне засідання. (Вчена рада університету).
10 10 – 12 05
Сесія І. (Корпус 3, ауд. 204).
12 10 – 13 00
Обід.
13 00 – 15 00
Сесія ІІ. (Вчена рада університету).
15 10 – 17 00
Сесія ІІІ. (корпус 10, ауд. 305).
17 10 – 18 00
Прийняття рішень і звернення до молоді України. Закриття Круглого столу.
Програмові заходи
9 30 – 10 05 - Пленарне засідання (приміщення Вченої ради університету).
Вітальні слова:
289
Леонід Клименко – ректор Чорноморського державного університету імені
Петра Могили, доктор технічних наук, професор, президент Асоціації
університетів України.
Михайло Багмет – керівник проекту програми Жана Моне, проректор
ЧДУ імені Петра Могили, доктор історичних наук, професор.
Валентина
Покотилова
–
ректорХерсонського
економіко-правового
інституту, керівник проекту Жана Моне «Економічна конвергенція України
та ЄС».
Володимир Беглиця – проректор з наукової роботи ЧДУ імені Петра
Могили, доктор наук з державного управління.
Михайло Золотухін – голова правління Фонду розвитку міста Миколаєва.
Юрій
Сірий
–
полковник,
начальник
Миколаївського
відділення
національної академії Внутрішніх справ України.
Максим Козачук – голова студентської колегії ЧДУ імені Петра Могили.
Лілія Недбай – студентський декан факультету політичних наук ЧДУ імені
Петра Могили.
10 10 – 12 05 Сесія І. (корпус 3, ауд. 204)
Тема: Історія та сучасні виклики в Європейському Союзі.
290
Модератори:
Олександр Шевчук – доктор політичних наук, професор, декан факультету
політичних наук.
Лілія Недбай – студентський декан факультету політичних наук ЧДУ імені
Петра Могили
Виступи:
Тетяна Пшенична – студентка факультету політичних наук ЧДУ імені
Петра Могили.
Тема: «Україна – ЄС: втрати і здобутки».
Лілія Недбай - студентський декан факультету політичних наук ЧДУ імені
Петра Могили.
Тема: «Перспективи підписання Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС».
Олександра Копалова - студентка факультету політичних наук ЧДУ імені
Петра Могили.
Тема: «Британська модель розвитку ЄС: перспективи для України».
Дмитро Дума - студент факультету політичних наук ЧДУ імені Петра
Могили.
Тема: «Проблема формування іміджу міст України в інформаційному
просторі ЄС».
Катерина Білотіл - студентка факультету політичних наук ЧДУ імені Петра
Могили.
Тема: «Позиція ядерних країн ЄС у підтриманні міжнародного миру та
безпеки».
Ірина Тихоненко - студентка факультету політичних наук ЧДУ імені Петра
Могили.
Тема: «Досвід ЄС у врегулюванні міжнародних конфліктів».
Катерина Волинець - студентка факультету політичних наук ЧДУ імені
Петра Могили.
Тема: «Наслідки світової кризи та її вплив на політичні відносини країн ЄС».
Анна Гац - студентка факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили.
Тема: «Політика розширення ЄС як фактор внутрішньополітичних світових
трансформацій».
291
Дар’я Фоміна - студентка факультету політичних наук ЧДУ імені Петра
Могили.
Тема: «Вдосконалення та розвиток співпраці з ЄС в контексті
зовнішньополітичних відносин».
Катерина Сіра - студентка Миколаївського відділення Національної академії
внутрішніх справ України.
Тема: «Досвід країн Європейського Союзу по удосконаленню діяльності
відділення психологічного забезпечення вищого навчального закладу МВС».
13 00 – 15 00 Сесія ІІ. (Вчена рада університету).
Тема:
292
«Участь студентської молоді Чорноморського державного університету
імені Петра Могили у здійсненні освітніх програм європейських студій».
Модератори:
Михайло Багмет – керівник проекту програми Жана Моне, проректор
університету, доктор історичних наук, професор.
Юліана Палагнюк – завідувач кафедри програми Жана Моне, кандидат
політичних наук, докторант університету.
Виступи:
Юліана Палагнюк – завідувач кафедри програми Жана Моне, кандидат
політичних наук, докторант університету.
Тема: «Залучення студентської молоді до реалізації проекту Жана Моне в
Чорноморському державному університеті імені Петра Могили».
Юлія Подаєнко – кандидат політичних наук, старший викладач, член
кафедри програми Жана Моне, Інна Юріна – студентка факультету
політичних наук ЧДУ імені Петра Могили.
Тема: «Європейський вимір культурної дипломатії: досвід Іспанії».
Віктор Гладенко – директор Центру з євроатлантичної інтеграції
Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського.
Тема: «Висвітлення євроінтеграційної політики в засобах масової
інформації».
Світлана Сорока – кандидат політичних наук, докторант, член кафедри
програми Жана Моне; Світлана Матяж – кандидат наук з державного
управління, старший викладач ЧДУ імені Петра Могили; член кафедри
програми Жана Моне.
Тема: «Освітньо-інформаційний обмін студентів ЧДУ імені Петра Могили із
студентами Університету імені Адама Міцкевича м. Познань (Республіка
Польща)».
Юрій Сірий - начальник Миколаївського відділення Національної академії
внутрішніх справ, полковник міліції.
Тема: «Шляхи перетворення міліції України в правоохоронне відомство
європейського зразку, спроможного надавати якісні послуги населенню».
293
Юлія Подаєнко – кандидат політичних наук, старший викладач ЧДУ імені
Петра Могили, Олександра Палагнюк – аспірант ЧДУ імені Петра Могили,
Тетяна Бочкарьова – методист кафедри Жана Моне, аспірант ЧДУ імені
Петра Могили.
Тема: «Презентація веб-ресурсу програми Жана Моне на сайті ЧДУ імені
Петра Могили».
Марина Гуцалова – аспірант кафедри політичних наук ЧДУ імені Петра
Могили, член кафедри програми Жана Моне, Олександр Орленко - студент
факультету політичних наук ЧДУ імені Петра Могили.
Тема: «Участь молоді України у євроінтеграційних процесах (на прикладі
ЧДУ імені Петра Могили)».
Тетяна Донченко – член кафедри програми Жана Моне.
Тема: «Співпраця України та країн ЄС в освітньо-науковій сфері».
Володимир Шатун – кандидат політичних наук, старший викладач ЧДУ
імені Петра Могили, член кафедри програми Жана Моне.
Тема: «Залучення студентів до підготовки спеціалізованого «Вісника» з
європейських студій».
Віра Дерега – кандидат політичних наук ЧДУ імені Петра Могили, член
кафедри програми Жана Моне.
Тема: «Проблеми формування сімейної політики в Європейському Союзі».
Дмитро Міхель – заступник директора Центру євроатлантичної та
європейської інтеграції ЧДУ імені Петра Могили, член кафедри програми
Жана Моне.
Тема: «Процес, проблеми та вироблення шляхів щодо адаптації
законодавства України до європейських стандартів».
15 10 – 17 00Сесія ІІІ.(корпус 10, ауд. 305).
294
Дискурс на тему:
«Молодіжний погляд на вивчення громадської думки у сфері
євроінтеграційних процесів»
Модератори:
Людмила Ляпіна – кандидат політичних наук,доцент, декан факультету
соціології ЧДУ імені Петра Могили.
Марія Ступак – студентський декан факультету соціології ЧДУ імені Петра
Могили.
Виступи:
Максим Козачук - голова студентської колегії ЧДУ імені Петра Могили
Тема: «Зовнішньополітичні орієнтири України: сучасний стан та тенденції».
Василь Мельничук – студент факультету соціології ЧДУ імені Петра
Могили.
Тема: «Досвід здійснення соціологічних досліджень з вивчення громадської
думки про євроінтеграційні процеси».
Аліна Підручна - студентка факультету соціології ЧДУ імені Петра Могили.
Тема: «Євроінтеграція України: «за» і «проти»: аналіз громадської думки
мешканців Миколаївщини (загальний аспект)».
Катерина Домінська - студентка факультету соціології ЧДУ імені Петра
Могили.
Тема: «Думки молоді з приводу взаємодії України з європейською
спільнотою».
Галина Поторока - студентка факультету соціології ЧДУ імені Петра
Могили.
Тема: «Мешканці села та міста про євроінтеграційні процеси України:
порівняльний аспект».
Владислава Круглова - студентка факультету соціології ЧДУ імені Петра
Могили.
Тема: «Україна в контексті взаємовідносин з європейською спільнотою».
Марія Радзінська - студентка факультету соціології ЧДУ імені Петра
Могили.
Тема: «Європейська практика культурної дипломатії».
295
Олена Ляпіна – аспірантка Інституту державного управління ЧДУ імені
Петра Могили.
Тема: «Специфіка участі студентів державного управління у освітянських
програмах європейських студій»
Тетяна Мехдієва – аспірантка інституту філології ЧДУ імені Петра Могили.
Тема: «Вплив європейської культури на сучасну українську феміністичну
літературу».
17
10
– 18
00
- Підведення результатів Круглого столу. (Вчена рада
університету).
Юліана Палагнюк – завідувач кафедри програми Жана Моне, кандидат
політичних наук, докторант ЧДУ імені Петра Могили
– підсумки заходу і прийняття рішення.
Марина Гуцалова, Тетяна Бочкарьова, Олександра Палагнюк –
аспірантки ЧДУ імені Петра Могили
– обговорення звернення учасників Круглого столу до молоді України.
Михайло Багмет – керівник проекту програми Жана Моне, проректор ЧДУ
імені Петра Могили, доктор історичних наук, професор
– оголошення про закриття сесії і висловлення побажань на подальшу плідну
й творчу реалізацію проекту на тему: «Європейська інтеграція: впровадження
європейських стандартів та принципів в Україні».
296
PetroMohylaBlack SeaStateUniversity
Jean Monnet Program
Program of the students’ round table on the topic:
«Youth of the Southern Ukraine
about the European Integration:
History and Modernity»
Mykolayiv - 2013
297
ORGANISING COMMITTEE:
The head of the committee:
Leonid Klymenko – Rector of PetroMohylaBlack SeaStateUniversity, Doctor of
Technical Sciences, Professor.
Deputy heads:
Mykhaylo Bagmet – project manager, Vice-rector on Scientific and Pedagogical
work and Development of Petro Mohyla Black Sea State University, Doctor of
Historical Sciences, Professor.
Maksim Kozachuk – Chairman of the Student Council of PetroMohylaBlack
SeaStateUniversity.
Members of the committee:
Oleksandr Shevchuk – Professor, Doctor of Political Science, Member of the
Jean Monet Program Department, Dean of School of Political Science at Petro
Mohyla Black Sea State University.
Lyudmila Lyapina – PhD in Political Science, Associate Professor, Member of
the Jean Monet Program Department, Dean of the School of Sociology.
Yuliana Palagnyuk – PhD in Political Science, Postdoctoral student, Head of the
Jean Monnet Program Department.
Volodymyr Novgorodskiy – Director of Kherson secondary school number 31, a
deputy of Kherson City Council.
Victor Pogromskiy – PhD in History,Deputy Dean of the Faculty of Political
Sciences at PetroMohylaBlack SeaStateUniversity.
Neonila Mitskevich – PhD in Economics, Deputy Dean of the Faculty of
Economic Sciences at PetroMohylaBlack SeaStateUniversity.
Victor Gladenko – Director of the Centre for Euro-Atlantic integration of the
MykolayivNationalUniversity named after Sukhomlinskiy.
Dmytro Say – PhD student of the Faculty of Sociology, Member of the Jean
Monet Program Department.
Volodymyr Shatun – PhD in Political Science, Seniour Lecturer, Member of the
Jean Monet Program Department, Head of the Educational and Research Center
for European and Euro-Atlantic Integration of Ukraine.
Liliya Nedbay – Student Dean of the Faculty of Political Science.
Maria Stupak – Student Dean of the Faculty of Sociology.
Katerina Sira – Student of the Mykolayiv Department of the NationalUniversity
of Internal Affairs of Ukraine.
298
Executive secretary of the organizing committee:
Tetiana Bochkarova – Methodist of the Jean Monnet Program Department.
Maryna Gutsalova – Memberof the Jean Monnet Program Department.
Oleksandra Palagnyuk - Memberof the Jean Monnet Program Department.
Work plan of the Event:
The initiators of the event:Educational and ResearchCenter for European and
Euro-Atlantic Integration of Ukraine and Jean Monnet Program Department at
PetroMohylaBlack SeaStateUniversity.
Place of event:PetroMohylaBlack SeaStateUniversity (68 Desantnikiv Str., 10,
Mykolayiv, Ukraine).
Date: January 18, 2013.
Regulations:
9.
speeches – 20 minutes;
10. information – 10 minutes;
11. answers to questions – 5 minutes;
12. participation in the discussion – 5 minutes.
Participants of the Event:
Membersof the Jean Monnet Program Department, professors, PhD students and
students from Mykolayiv and Kherson region (60 participants).
13. PetroMohylaBlack SeaStateUniversity (Mykolayiv);
14. NationalShipbuildingUniversity named after admiral Makarov (Mykolayiv);
15. MykolayivNationalUniversity named after Sukhomlinskiy (Mykolayiv);
16. MykolayivNationalAgrarianUniversity;
17. Mykolayiv Department of the NationalUniversity of Internal Affairs of
Ukraine;
18. MykolayivStateCollege of Economics and Food Technology;
19. Kherson Economics and Law Institute;
20. KhersonSecondary School № 31.
299
Scenario of the Event:
January 18, 2013
8 30 – 9 00
Registration of the participants, coffee, tea.
9 00 – 9 30
Visiting art gallery and acquaintance with the materials of the exhibition on the
history and present of countries belonging to the European Union.
9 30 – 10 05
Plenary Session (Conference room of the Academic Council).
10 10 – 12 05
Session І. (Building 3, room 204).
12 10 – 13 00
Lunch
13 00 – 15 00
Session ІІ. (Conference room of the Academic Council).
15 10 – 17 00
Session ІІІ. (Building 10, room. 305).
17 10 – 18 00
Summing -up of the results. Closing of the event.
300
Program Events:
9 30 – 10 05 – Plenary Session (Conference room of the Academic Council).
Congratulatory speeches:
Leonid Klymenko – Rector of PetroMohylaBlack SeaStateUniversity, Doctor of
Technical Sciences, Professor.
Mykhaylo Bagmet – project manager, Doctor of Historical Sciences, Professor,
Vice-rector on Scientific and Pedagogical work and Development, Head of the
Educational and ResearchCenter for European and Euro-Atlantic Integration of
Ukraine.
Valentina Pokotilova – Rector of Kherson Economics and Law Institute, Head of
the Jean Monnet Project « Economic convergence of Ukraine and the EU ».
Volodymyr Behlytsya – Vice-Rector on Scientific work of PetroMohylaBlack
SeaStateUniversity, Doctor of Sciences in Public Administration, Associate
Professor.
Mykhaylo Zolotukhin – Independent expert, Advisor of Mykolayiv city head,
Chairman of the Board of Mykolayiv Development Foundation – regional partner
of Stefan Batory Foundation.
Yuriy Siriy - colonel, the Head of the Mykolayiv Department of the National
University of Internal Affairs of Ukraine.
Maksim Kozachuk – Chairman of the Student Council of PetroMohylaBlack
SeaStateUniversity.
Liliya Nedbay – Student Dean of the Faculty of Political Sciences.
301
10 10 – 12 05 Session І. (room # 3-204)
Topic: History and Modern Challenges in the European Union
Moderators:
Oleksandr Shevchuk – Professor, Doctor of Political Sciences, Member of the
Jean Monet Program Department, Dean of School of Political Science at Petro
Mohyla Black Sea State University.
Liliya Nedbay – Student Dean of the Faculty of Political Science at
PetroMohylaBlack SeaStateUniversity.
Reports:
Tetyana Pshenychna – Student of the Faculty of Political Science of
PetroMohylaBlack SeaStateUniversity.
Topic: ‘Ukraine – the EU: losses and gains’.
Liliya Nedbay – Student Dean of the Faculty of Political Science at
PetroMohylaBlack SeaStateUniversity.
Topic: ‘Prospects of signing of the Association Agreement between Ukraine and
the EU’.
Oleksandra Kopalova – Student of the Faculty of Political Science of
PetroMohylaBlack SeaStateUniversity.
Topic: ‘British model of the development of the EU: Prospects for Ukraine’.
Dmytro Duma - Student of the Faculty of Political Science of PetroMohylaBlack
SeaStateUniversity.
Topic: ‘The problem of image formation of cities in Ukraine in cyberspace of the
EU’.
Kateryna Bilotil – Student of the Faculty of Political Science of
PetroMohylaBlack SeaStateUniversity.
Topic: ‘Position of nuclear states of the EU in maintaining international peace and
security’.
302
Iryna Tykhonenko - Student of the Faculty of Political Science of
PetroMohylaBlack SeaStateUniversity.
Topic: ‘The EU's experience in resolving international conflicts’.
Kateryna Volynets - Student of the Faculty of Political Science of
PetroMohylaBlack SeaStateUniversity.
Topic: ‘The consequences of the global financial crisis and its impact on the
political relations in the EU’.
Anna Gats – Student of the Faculty of Political Science of PetroMohylaBlack
SeaStateUniversity.
Topic: ‘The EU’s enlargement policy as a factor in domestic global
transformations’.
Dar’ya Fomina – Student of the Faculty of Political Science of PetroMohylaBlack
SeaStateUniversity.
Topic: ‘Improvement and development of cooperation with the EU’.
Kateryna Sira – Student of Mykolayiv Department of the NationalAcademy of
Internal Affairs of Ukraine.
Topic: ‘The experience of the European Union on the improvement of activity of
Psychological Department of the higher education institution of Ministry of
Internal Affairs of Ukraine’.
303
13 00 – 15 00 Session ІІ. (The Academic Council of the University).
Topic:
‘Participation of the students of Petro Mohyla Black Sea State University in
the implementation of educational programs for European Studies’
Moderators:
Mykhaylo Bagmet – project manager, Vice-rector on Scientific and Pedagogical
work and Development of Petro Mohyla Black Sea State University, Doctor of
Historical Sciences, Professor.
Yuliana Palagnyuk – PhD in Political Science, Postdoctoral student, Head of the
Jean Monnet Program Department of Petro Mohyla Black Sea Stare University.
Reports:
Yuliana Palagnyuk – PhD in Political Science, Postdoctoral student, Head of the
Jean Monnet Program Department of Petro Mohyla Black Sea Stare University.
Topic: ‘Attracting students to the Jean Monnet project in PetroMohylaBlack
SeaStateUniversity’.
Yuliya Podayenko – PhD in Political Science, Seniour Lecturer; Inna Yurina –
Student of the Faculty of Political Science of Petro Mohyla Black Sea State
University.
Topic: ‘The European dimension of cultural diplomacy: the experience of Spain’.
Viktor Gladenko – Director of the Centre for Euro-Atlantic integration of the
MykolayivNationalUniversity named after Sukhomlinskiy.
Topic: ‘The integration policy of the EU in the Mass Media’.
Svitlana Soroka – PhD in Political Science, Postdoctoral student;
SvitlanaMatyazh – PhD in Public Administration, Senior Lecturer of Petro
Mohyla Black Sea Stare University.
304
Topic: ‘Education and information exchange of the students of PetroMohylaBlack
seaStateUniversity with the students of AdamMickiewiczUniversity, Poznan
(Poland).
Yurij Siryj – colonel, the Head of the Mykolayiv Department of the National
University of Internal Affairs of Ukraine.
Topic: ‘Ways of turning Ukrainian police into a police law enforcement agency of
European standards, capable to provide quality services to the public’.
Yuliya Podayenko – PhD in Political Science, Seniour Lecturer of Petro Mohyla
Black Sea Stare University; Oleksandra Palagnyuk – PhD student of Petro
Mohyla Black Sea Stare University; Tetiana Bochkarova – Lecturer, Ph.D.
candidate, Methodist of the Jean Monnet Program Department of Petro Mohyla
Black Sea Stare University.
Topic: ‘Presentation of a web resource of the Jean Monnet program on the web
site of PetroMohylaBlack SeaStateUniversity’.
Marina Gutsalova – PhD student of Political Science Department, Olexander
Orlenko – Student of the Faculty of Political Science of Petro Mohyla Black Sea
Stare University.
Topic: ‘Participation of the youth of Ukraine in the European integration processes
(on the example of PetroMohylaBlack SeaStateUniversity).
Tetiana Donchenko – Member of the Jean Monnet Program Department.
Topic: ‘Cooperation between Ukraine and the EU in educational and research
fields’.
Volodymyr Shatun – PhD in Political Science, Seniour Lecturer of Petro Mohyla
Black Sea State University, member of the Jean Monnet Program Department..
Topic: ‘Involving students into the preparation of specialized ‘Bulletin/Visnyk’ of
European Studies’.
Vira Derega – PhD in Political Science, Associate Professor of Petro Mohyla
Black Sea State University, Member of the Jean Monnet Program Department.
Topic: ‘Challenges of family policy formation in the European Union’.
Dmytro Mihel – PhD student, Member of the Jean Monet Program Department,
Deputy Director of the Educational and scientific Center for European Integration.
Topic: ‘Process, problems and developing ways of adapting legislation of Ukraine
according to the European standards’.
305
15 10 – 17 00Session ІІІ.(building 10, room # 305).
Discourse on:
‘Youth view on the study of public opinion in the European integration
processes’
Moderators:
Lyudmila Lyapina – PhD in Political Science, Associate Professor, Member of
the Jean Monet Program Department, Dean of the Faculty of Sociologyof Petro
Mohyla Black Sea State University
Maria Stupak – Student Dean of the Faculty of Sociology at PetroMohylaBlack
SeaStateUniversity.
Reports:
Maksim Kozachuk – Chairman of the Student Council of PetroMohylaBlack
SeaStateUniversity.
Topic: ‘Foreign policy orientation of Ukraine: current state and tendency’.
Vasyl Melnychuk – Student of the Faculty of Sociology of PetroMohylaBlack
SeaStateUniversity.
Topic: ‘Experience of sociological polls on public opinion about European
integration processes’.
Alina Pidruchna – Student of the Faculty of Sociology of PetroMohylaBlack
SeaStateUniversity.
Topic: ‘European integration of Ukraine: "pros" and "cons": a survey of public
opinion of the residents of Mykolayiv oblast’.
Kateryna Dominska – Student of the Faculty of Sociology of PetroMohylaBlack
SeaStateUniversity.
306
Topic: ‘The views of young people about the interaction between Ukraine and the
European Community’.
Galyna Potoroka – Student of the Faculty of Sociology of PetroMohylaBlack
SeaStateUniversity
Topic: ‘Residents of villages and cities about the European integration process of
Ukraine: comparative aspect’.
Vladyslava Kruglova – Student of the Faculty of Sociology of PetroMohylaBlack
SeaStateUniversity.
Topic: ‘Ukraine in the context of relations with the European Community’.
Maria Radzinska – Student of the Faculty of Sociology of PetroMohylaBlack
SeaStateUniversity.
Topic: ‘European practice of cultural diplomacy’.
Olena Lyapina - PhD student at the Institute of Public Administration of Petro
Mohyla Black Sea State University.
Topic: ‘Specificity of participation of students in public administration in the
educational programs of the European Studies’.
Tetiana Mekhdiyeva – PhD student at the Institute of Philology of
PetroMohylaBlack SeaStateUniversity.
Topic: ‘The influence of European culture on the contemporary Ukrainian feminist
literature’.
17
10
– 18
00
- Summing up the results of the round table (the Academic
Council of the University)
Yuliana Palagnyuk – PhD in Political Science, Postdoctoral student, Head of the
Jean Monnet Program Department.
– conclusions and decisions.
Marina Gutsalova, Tetiana Bochkarova, Oleksandra Palagnyuk – PhD
students of Petro Mohyla Black Sea State University, members of the Jean Monnet
Program Department.
307
– discussion of addresses of the participants of the Round Table to the youth of
Ukraine.
Mykhaylo Bagmet – Vice-rector on Scientific and Pedagogical work and
Development of Petro Mohyla Black Sea State University, Doctor of Historical
Sciences, Professor.
– announcement of the closing of the session and expressing wishes for further
fruitful and creative realization of the project on the topic ‘European integration:
implementation of European standards and principles in Ukraine’.
ЗВЕРНЕННЯ
учасників студентського круглого столу, який відбувся 18 січня 2013 року у
Чорноморському державному університеті імені Петра Могили
за проектом програми Жана Моне
до активної та небайдужої молоді України, студентських і молодіжних
організацій
Дорогі друзі, колеги!
Звертаємося до Вас із закликом підтримати нашу ініціативу щодо
дослідження та вивчення питань європейської інтеграції та пропагування
європейських цінностей і стандартів серед молоді України, шляхом:
21.
Проведення моніторингів громадської думки та сприяння обізнаності
населення щодо євроінтеграційних перспектив нашої держави;
22.
Організації круглих столів, інтерактивних семінарів, інформаційних
днів, дискурсів, тренінгів з євроінтеграційної проблематики;
23.
Зосередження зусиль по підготовці доповідей, рефератів, курсових,
дипломних робіт; кандидатських та докторських дисертацій, присвячених
вивченню історії та сьогодення євроінтеграційних процесів;
308
24.
Опанування
електронних
та
друкованих,
всеукраїнських
та
регіональних ЗМІ, що висвітлюють історичні процеси залучення України до
європейських інтеграційних процесів.
25.
Започаткування
періодичного
видання
наукових
студентських
публікацій (студій) за тематикою програми Жана Моне.
ПРОГРАМА
науково-практичної конференції
«Європейська інтеграція: імплементація
європейських стандартів і принципів в Україні»
ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
Співголови:
Клименко Леонід –ректор Чорноморського державного університету імені
Петра Могили, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і
техніки України.
Глузман Олександр – ректор Кримського державногогуманітарного
університету, доктор педагогічних наук, професор, Заслужений працівник
освіти України.
Заступники співголів:
Багмет Михайло – проректор Чорноморського державного університету
імені Петра Могили, керівник проекту програми Жана Моне, доктор
історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.
Беглиця Володимир – проректор з наукової роботи Чорноморського
державного університету імені Петра Могили, доктор наук з державного
управління.
Члени оргкомітету:
309
Андрєєв В’ячеслав –начальник наукового відділу ЧДУ ім. Петра
Могили, кандидат технічних наук, доцент.
Дерега Віра –кандидат політичних наук, доцент.
Котляр Юрій – завідувач кафедри історії України, доктор історичних
наук, професор.
Шевчук Олександр – декан факультету політичних наук, доктор
політичних наук, професор.
Ляпіна Людмила – декан факультету соціології, кандидат політичних
наук, доцент.
Матяж Світлана –кандидат наук з державного управління.
Міхель Дмитро –заступник директора навчально-наукового Центру з
європейської інтеграції ЧДУ ім. Петра Могили.
Палагнюк Юліана –завідувач кафедри програми Жана Моне, кандидат
політичних наук, доцент, докторант.
Подаєнко Юлія –начальник міжнародного відділу ЧДУ ім. Петра
Могили, кандидат політичних наук.
Сорока Світлана –кандидат політичних наук, доцент.
Шатун Володимир –кандидат політичних наук, доцент кафедри
державної політики та менеджменту ЧДУ ім. Петра Могили.
Сай Дмитро –аспірант факультету соціології ЧДУ ім. Петра Могили.
Відповідальні секретарі оргкомітету:
Бочкарьова Тетяна –член проекту програми Жана Моне.
Гуцалова Марина –член проекту програми Жана Моне.
Палагнюк Олександра –член проекту програми Жана Моне.
РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Мета проведення:
Узагальнення досвіду дослідження та пропаганди євро-інтеграційних
проблем, і зокрема, запровадження європейських стандартів й принципів в
Україні.
Ініціатори проведення:
Навчально-науковий Центр з європейської та світової інтеграції України та
кафедра програми Жана Моне Чорноморського державного університету
імені Петра Могили.
Місце проведення:
Кримський державний гуманітарний університет.
98635, Автономна Республіка Крим, м. Ялта, вул. Севастопольська, 2.
310
Дата проведення: 7-8 червня 2013 року.
Регламент виступів:
доповіді – 20 хв.;
інформація – 10 хв.;
відповіді на запитання – 5 хв.;
участь у обговоренні та диспуті – 5 хв.
Учасники Заходу:
1. Представники міністерств і відомств та політичні діячі України,
активісти державних і громадських організацій півдня України.
2. Провідні науковці ЧДУ ім. Петра Могили, вітчизняних та зарубіжних
вищих навчальних закладів і науково-дослідних установ.
3. Учасники проекту програми Жана Моне Чорноморського державного
університету імені Петра Могили.
4. Представники євроінтеграційних Центрів із Криму, Києва, Львова,
Одеси, Донецька, Вінниці, Дніпропетровська, Чернігова, Луцька, Сум,
Херсону та інших регіонів України.
ПРОГРАМОВІ ЗАХОДИ:
5 червня 2013 року
Від’їзд учасників із м. Миколаїв. Збір біля головного корпусу ЧДУ ім.
Петра Могили.
9.00-20.00 – прибуття до м. Ялта і розселення у Санаторії «Курпати»,
відділення «Дружба» за адресою: м. Ялта, п/о, Курпати, Алупкінське шосе,
4а.
6 червня 2013 року
8.30-9.30 – реєстрація учасників конференції.
9.30-11.30 – початок першого пленарного засідання разом із
представниками Міжнародної науково-практичної конференції «Ольвійський
форум – 2013: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному
просторі».
311
11.30-12.00 – кава-брейк.
12.00 – 13.00 – продовження першого спільного пленарного засідання.
13.00-14.30 – обід.
14.30-15.30 – друге спільне пленарне засідання.
16.00-16.50 – диспут та обговорення.
17.00-18.00 – урочисте підписання офіційних документів про залучення
представників європейських студій та інших учасників конференції до
роботи в Асоціації українських університетів з метою активізації подальшого
співробітництва з питань інформаційної та науково-дослідної діяльності у
сфері впровадження європейських стандартів в Україні.
7 червня 2013 року
9.00-10.00 – Виставка та презентація літератури з проблем європейської
інтеграції, яку підготували учасники проекту за програмою Жана Моне та
відповідно до тематики Міністерства освіти і науки України проекту на тему:
«Наукове забезпечення впровадження європейських соціальних стандартів у
південному регіоні України».
Ознайомлення з євроінтеграційними матеріалами учасників конференції,
які надруковано у фахових виданнях ЧДУ ім. Петра Могили в серіях з
політології, державного управління, історії, соціології, економіки, екології,
комп’ютерних технологій, педагогіки і техногенної безпеки.
Відповідальні:
Багмет Михайло – керівник проекту програми Жана Моне, проректор
ЧДУ ім. Петра Могили, доктор історичних наук, професор.
Палагнюк Юліана – завідувач кафедри програми Жана Моне, кандидат
політичних наук, доцент, докторант.
Сорока Світлана – кандидат політичних наук, доцент, докторант.
10.00-10.45 – презентація телевізійного відеозапису, здійсненого
Миколаївським телевізійним каналом ТАК-ТВ про виконання проекту за
програмою Жана Моне.
Відповідальний:
Шатун Володимир – кандидат політичних наук, в. о. доцента.
312
10.45-11.00 – кава-брейк.
11.00-13.00 – початок роботи 3-х секцій.
13.00-14.00 –обід.
14.00-16.00 –продовження роботи секцій.
313
СЕКЦІЯ 1
Тема: Європейський Союз: етапи та поточні тенденції розвитку (історія,
досягнення та проблеми)
Модератори:
Сорока Світлана – кандидат політичних наук, доцент ЧДУ ім. Петра
Могили (м. Миколаїв).
ШатунВолодимир – заступник директора Навчально-наукового центру з
європейської та світової інтеграції, кандидат політичних наук, в. о. доцента
ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
ВИСТУПИ:
1. Lisiak Michalina – Lector from University of Silesia (Poland).
Polish Experience of European Integration.
2. Schmidt Anja –Lector from Robert Bosch Stiftung (Germany).
German Experience of European Integration: Political Transformations.
3. Шайгородський Юрій –доктор політичних наук, головний науковий
співробітник Інституту політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса НАН України, президент Українського центру політичного
менеджменту (м. Київ).
Політичні інститути та інститути громадянського суспільства:
проблеми взаємодії: світовий досвід та Україна.
4. Гюнтер Вальценбах – доктор наук Університету Західної Англії (м.
Брістоль, Велика Британія).
Благодійна гегемонія? Німеччина і Європейський Союз.
5. Ковальова Світлана –кандидат юридичних наук, доцент, декан
факультету юридичних наук ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Литовсько-руське право як складова європейського середньовічного
права.
6. Рибачук Микола – доктор політичних наук, професор, Заслужений діяч
науки і техніки України (м. Київ).
Державно-церковні відносини: європейський досвід та Україна.
7. Тодоров Ігор – доктор історичних наук, професор (м. Донецьк).
Угода про асоціацію між Україною та ЄС: безпековий вимір.
8. Шатун Володимир – кандидат політичних наук, в. о. доцента кафедри
державної політики та менеджменту ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
314
Досвід інформаційної політики країн Центрально-Східної Європи щодо
інтеграційних питань для України.
9. Брежнєва Тетяна –кандидат історичних наук, старший науковий
співробітник, провідний науковий співробітник Регіонального філіалу
Національного інституту стратегічних досліджень, директор Центру
євроатлантичної інтеграції (м. Дніпропетровськ).
Стратегічне партнерство ЄС та НАТО: військово-оборонний аспект.
10. Куроп’ятник Наталя –магістрант Інституту державного управління
ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Інтеграційний процес: засади правового регулювання.
11. Ніколенко Дмитро, Гриньків Анастасія –магістранти Інституту
державного управлінняЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Перспективи розвитку інституційної системи ЄС у зв’язку з введенням
у дію Лісабонської угоди.
1. Косматенко Тетяна, Шевчук Анатолій –магістранти Інституту
державного управління ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Принцип пріоритету права Європейського Союзу над національним
правом країн-членів.
2. Подаєнко Анна, Марченко Ганна –магістранти Інституту
державного управління ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Європейське громадянство як феномен об’єднаної Європи.
3. Зоткіна Олена –магістрант Інституту державного управління ЧДУ ім.
Петра Могили (м. Миколаїв).
Особливості п’ятого розширення Європейського Союзу.
15. Сорока Світлана –кандидат політичних наук, доцент ЧДУ ім. Петра
Могили (м. Миколаїв).
Зона вільної торгівлі з Європейським Союзом або Митний союз –
перспективи для України.
16. Фуртатов Віктор –доцент кафедри державної служби Інституту
державного управлінняЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Особливості
реформування
державної
служби
України
за
європейськими стандартами.
17. Гороян Ані, Сичова Олександра–студенти Інституту державного
управлінняЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Досвід іноземних країн для інтеграції України в Європейський Союз:
на прикладі Польщі та Чехії.
315
18. Манзюк Наталя, Недвиженко Тетяна, Оруджев Самір–магістранти
Інституту державного управлінняЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Особливості реалізації принципу розподілу влади в Європейському
Союзі.
19. Філіпова Марія, Кривко Наталя –магістранти Інституту державного
управлінняЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Трансформація системи управління Європейського Союзу у зв’язку із
прийняттям Лісабонського договору.
20. Іванова Катерина, Яковлева Альбіна–магістранти
державного управління ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Бюджет та бюджетний процес у Європейському Союзі.
Інституту
21. Сінкевич Євген – доктор історичних наук, професор кафедри
міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧДУ ім. Петра Могили
(м. Миколаїв).
Інтеграційні процеси країн Балто-Чорноморського регіону на початку
ХХІ ст.
22. Шевчук Олександр –доктор політичних наук, професор, декан
факультету політичних наук ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Відносини США – ЄС за президенства Б. Обами.
23. Тригуб Олександр –доктор історичних наук, професор, завідувач
кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧДУ ім. Петра
Могили (м. Миколаїв).
Основні напрями діяльності Представництва РПЦ в ЄС (2002-2012
рр.).
24. Антонова Людмила –доктор наук з державного управління, професор
ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Досвід європейских країн у сфері державного регулювання інвестиційної
політики.
25. Андрєєв В’ячеслав –кандидат технічних наук, доцент, завідувач
науково-дослідною частиною ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Мотивація аспірантів ЧДУ ім. Петра Могили щодо європейських
стандартів навчання.
26. Подаєнко Юлія –кандидат політичних наук, начальник міжнародного
відділу ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
316
Культурна дипломатія: східноєвропейський контекст.
27. Бочкарьова Тетяна –аспірант кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Шведські компанії на території України.
28. Шаповалова Валентина – кандидат економічних наук, доцент
Херсонського економічно-правового інституту (м. Херсон).
Конвергенція інвестиційних процесів країн ЄС та України.
29. Кузьменко Людмила –кандидат технічних наук, доцент Херсонського
економічно-правовий інституту (м. Херсон).
Конвергенція ринку праці в країнах ЄС.
30. Бараннік Вячеслав – кандидат економічних наук, старший науковий
співробітник, старший науковий співробітник Регіонального філіалу
Національного інституту стратегічних досліджень у м. Дніпропетровськ,
заст. директора Центру євроатлантичної інтеграції, Дніпропетровська гірнича
академія, викладач (м. Дніпропетровськ).
Енергетична безпека держави: основні сучасні тенденції та принципи
забезпечення.
317
СЕКЦІЯ 2
Тема: Європейські стандарти та принципи: проблеми реалізації в
південному та інших регіонах України
Модератори:
Багмет Михайло – керівник проекту програми Жана Моне, проректор,
доктор історичних наук, професор ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Палагнюк Юліана –завідувач кафедри програми Жана Моне, кандидат
політичних наук, доцент, докторант ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
ВИСТУПИ:
1. Olhoft Rayk –Lector from DAAD (Germany).
German Experience of European Integration: Social Transformations.
2. Chzhou Tsyatsya – Lector from Shihezi University (China).
Chinese Cooperation with European Union Countries.
3. Пронь Сергій –доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри
всесвітньої історії ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Європейська інтеграція: концепції «м’якого» та «жорсткого» права
(рекомендації щодо міжнародно-правових засад зовнішньої політики
України).
4. Котляр Юрій –доктор історичних наук, професор, завідувач кафедри
історії ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Південь України в геополітичних планах ХІХ-ХХ століть.
5. Кальниш Юрій –доктор наук з державного управління, старший
науковий співробітник, завідувач кафедри державного управління та
політичної аналітики ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Проблеми та перспективи соборності України в контексті
інтеграції до ЄС.
6. Головко-Гавришева Оксана –кандидат юридичних наук, доцент
кафедри європейського права Львівського національного університету ім.
Івана Франка (м. Львів).
Правові аспекти співробітництва між Європейським Союзом та
Причорноморськими країнами.
318
7. Кондратенко Юрій –доктор технічних наук, професор, Кондратенко
Галина – кандидат технічних наук, доцент (кафедра інтелектуальних
інформаційних систем) ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Інформаційні технології для підвищення ефективності дослідницьких
інтеграційних процесів у рамках міжнародних наукових програм і
проектів ЄС.
8. Палагнюк Юліана – кандидат політичних наук, доцент, докторант ЧДУ
ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Євроінтеграційний досвід держав Центральної та Східної Європи.
9. Міхель Дмитро –науковий співробітник ЧДУ ім. Петра Могили (м.
Миколаїв).
Роль держави в подальшому стимулюванні розвитку демократичних
ініціатив та незворотності демократичних перетворень на шляху
досягнення європейських цінностей.
10. Урбан Оксана –доцент кафедри економічної теорії та міжнародної
економіки Луцького національного технічного університету, керівник
Навчально-наукового центру з європейської та євроатлантичної інтеграції
України (м. Луцьк).
Вплив транскордонної співпраці на розвиток інтеграційних процесів
Європейського Союзу.
11. Багмет Михайло –доктор історичних наук, професор, Палагнюк
Олександра – аспірант кафедри державної політики та менеджменту
Інституту державного управління ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Реформування державної міграційної політики України відповідно до
загальноєвропейських стандартів.
12. Гуцалова Марина –провідний фахівець ЧДУ ім. Петра Могили (м.
Миколаїв).
Європейський досвід діяльності молодіжних організацій у політичних
процесах.
13. Максак Геннадій – президент Поліського фонду міжнародних та
регіональних досліджень, член керівногокомітету Форуму громадянського
суспільства «Східне партнерство» (м. Чернігів).
Політика енергетичної безпеки України у відносинах з країнами ЄС.
14. Михайличенко Ірина –магістрант Інституту державного управління
ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
319
Сутність регіональної політики ЄС: принципи, передумови та напрямки
реалізації.
15. Скиба Тетяна – аспірант кафедри державної політики та
менеджментуЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Місце вищої освіти України у європейському просторі: основні етапи
подальшого реформування.
16. Cай Дмитро –аспірант кафедри соціологіїЧДУ ім. Петра Могили (м.
Миколаїв).
Соціальні стандарти у галузі спеціальної освіти для дітей з
інвалідністю в Європейському Союзі: уроки для України.
17. Лебідь Світлана –кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
екології та природокористування, декан факультету еколого-медичних наук
ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Освіта для сталого розвитку: європейський досвід та Україна.
18. Горлачук Валерій –доктор економічних наук, професор, завідувач
кафедри економіки підприємства та землеустрою ЧДУ ім. Петра Могили
(м. Миколаїв).
Особливості економічного співробітництва України з країнами
Єврозони.
19. Кузьменко Олександр – доктор економічних наук, в. о. професора
кафедри економіки підприємства та землеустрою ЧДУ ім. Петра Могили (м.
Миколаїв).
Органічне землеробство в країнах ЄС як фактор сталого розвитку.
20. Ляховець Олена – кандидат економічних наук, доцент, декан
факультету економічних наук ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Особливості економічної освіти в країнах ЄС та імплементація їх
досвіду в Україні.
21. Міцкевич Неоніла –кандидат економічних наук,доцент кафедри
економіки підприємства та землеустрою ЧДУ ім. Петра Могили (м.
Миколаїв).
Перспективи працевлаштування молоді в країнах ЄС.
22. Коваль Ганна –кандидат політичних наук, доцент, докторант ЧДУ ім.
Петра Могили (м. Миколаїв).
Професійна орієнтація молоді в країнах ЄС.
320
23. Погромський Віктор –кандидат історичних наук, старший викладач
кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики ЧДУ ім. Петра
Могили (м. Миколаїв).
Відносини провідних країн Латинської Америки з ЄС на сучасному
етапі.
24. Верба Світлана –голова профспілкового комітетуЧДУ ім. Петра
Могили (м. Миколаїв).
Розвиток державної служби України в контексті європейських
принципів державного управління.
25. Іовчева Аліна –провідний фахівець ЧДУ ім. Петра Могили (м.
Миколаїв).
Гендерна рівність в українському політикумі як необхідна складова
євроінтеграційних процесів.
26. Лебедєв Віталій – декан загальноосвітнього факультету Українського
гуманітарного університету (м. Київ).
Релігійне та релігієзнавче навчання: вітчизняний та міжнародний
досвід.
27. Бойко Олеся, Настусенко Олег, Шийка Денис –магістранти
Інституту державного управління ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Європейська інтеграція України – шлях до розвитку?
28.Загороднюк
Сергій
–
начальник
управління
організації
фундаментальних та прикладних досліджень НАДУ при Президентові
України (м. Київ).
Психолого-педагогічні передумови організації навчального процесу в
системі
підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації
державних службовців.
29. Асанова Аліме – виконавчий директор Української асоціації
європейських студій (м. Київ).
Готовність інститутів громадянського суспільства до демократії
участі.
30. Сулімова Світлана – кандидат наук з державного управління,
директор Вінницького міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді (м. Вінниця).
321
Освіта для сталого розвитку України: впровадження інноваційних
практик світу.
31. Гладенко
Віктор
–
керівник
Євроінтеграційного
центру
Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухо-млинського (м.
Миколаїв).
Поєднання інформаційних та просвітницьких зусильгромадськості,
державних установ і міжнародних організацій щодо євроінтеграційних
процесів в Україні.
32. Хоржевська Інна – кандидат психологічних наук, доцент
Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухо-млинського (м.
Миколаїв).
Імплементація
європейських
норм
в
Україні
відносно
профдеформальних особистостей.
СЕКЦІЯ 3
Тема: Соціальна відповідальність університетів: соціальні виміри в
контексті європейських цінностей
Модератори:
Мейжис Ірина – доктор педагогічних наук, професор ЧДУ ім. Петра
Могили (м. Миколаїв).
Мінц Микола – кандидат історичних наук, доцент ЧДУ ім. Петра
Могили (м. Миколаїв).
ВИСТУПИ:
1. Головаха Євген –доктор філософських наук, професор, заступник
директора з наукових питань Інституту соціології НАН України (м. Київ).
Академічна несвобода науки та освіти та шляхи її подолання в Україні.
2. Шульга Микола – доктор соціологічних наук, професор, членкореспондент НАН України, заступник директора з наукових питань
Інституту соціології НАН України (м. Київ).
Держава і громадянин: проблеми взаємовідповідальності.
3. Партицький Славомір –професор Люблінського католицького
університету ім. Іоана Павла ІІ (Республіка Польща, м. Люблін).
Запровадження європейських стандартів у вищих навчальних закладах.
4. Коробов Володимир –кандидат соціологічних наук, доцент кафедри
соціології ЧДУ ім. Петра Могили (м. Херсон).
322
Приднестровская дилемма
председательства в ОБСЄ.
Украины
в
контексте
украинского
5. Хижняк Лариса –доктор соціологічних наук, професор, професор
кафедри прикладної соціології Харківського націо-нального університету ім.
В. Н. Каразіна (м. Харків).
Стратегія розділеної відповідальності в модернізації вищої школи.
6. Добровольський Валерій – кандидат технічних наук, доцент кафедри
екології та природокористування ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Роль классического университета в обеспечении устойчивого развития
региона: социоэкологический подход.
7. Кулаженко Анастасія –кандидат психологічних наук, старший
викладач кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки ЧДУ ім. Петра
Могили (м. Миколаїв).
Закордонний досвід дослідження посттравматичних стресових
розладів.
8. Ляпіна Людмила –кандидат політичних наук, доцент кафедри
соціології, декан факультету соціології ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Мукльтикультуралізм як соціальний феномен у контексті
європейських цінностей.
9. Нагорний Борис –доктор соціологічних наук, професор, завідувач
кафедри соціології Східноукраїнського національного університету ім. В.
Даля (м. Луганськ).
Університети у ХХІ столітті: чи знайдемо відповіді на нові виклики
часу та нові ризики?
10. Чорна Вікторія –аспірант кафедри соціології ЧДУ ім. Петра
Могили (м. Миколаїв).
Соціально-трудова міграція українського села як одна з основних
проблем міграційних процесів.
1. Березянська
Анастасія
–магістрант
факультету
соціології
ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Міжнародний досвід у сфері мотивації до трудової діяльності.
2. Бондарець Богдан – аспірант, викладач-асистент каф. соціології
ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Соціокультурні фактори формування ціннісних орієнтацій сучасної
молоді.
323
3. Броннікова Лариса – кандидат філософських наук, доцент каф.
філософії, Броннікова Дар’я – студентка V курсу факультету юридичних
наук ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Наука і право – про деякі точки перетину.
4. Васильєв Ярослав – доктор психологічних наук, професор, завідувач
кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки ЧДУ ім. Петра Могили
(м. Миколаїв).
Про перспективи формування діяльності майбутнього соціального
працівника.
5. Гавеля Володимир –доктор філософських наук,професор, завідувач
кафедри філософії ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Теория ноосферы» В. И. Вернадского как феномен глобального мышления.
6. Гоманюк Микола – кандидат соціологічних наук, старший викладач
кафедри соціології ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Репрезентация субкультур, маргинальных сообществ и политической
оппозиции в современном документальном театре.
7. Дрожанова Оксана – кандидат соціологічних наук., доцент кафедри
соціології ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Регіональні особливості відтворення робітничих кадрів.
18. Каневський Віктор –кандидат психологічних наук, в.о. доцента
кафедри соціальної роботи, психології та педагогіки ЧДУ ім. Петра Могили
(м. Миколаїв).
Личностные корреляты парасуицидального поведения.
19. Костєва Тетяна –викладач-асистент кафедри соціальної роботи,
психології та педагогіки ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Якість рівня професійних знань майбутніх соціальних працівників.
20. Кучеренко Олександра –аспірант кафедри соціології ЧДУ ім. Петра
Могили (м. Миколаїв)
Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі.
21. Лозко Галина –доктор філософський наук, професор кафедри
соціології ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Відповідальність як соціально-етична категорія.
324
22. Маргеліс Наталія –старший викладач кафедри філософії ЧДУ ім.
Петра Могили (м. Миколаїв)
Познавший себя – собственный палач.
23. Матяж Світлана – кандидат наук з державного управління, старший
викладач каф. соціальної роботи, психології та педагогіки ЧДУ ім. Петра
Могили (м. Миколаїв)
Організаційні засади здійснення соціального інспектування в Україні.
24. Мейжис Ірина –доктор педагогічних наук, професор, завідувач
кафедри соціології ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Соціальні зміни в Україні і завдання соціології.
25. Мінц Микола – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології
ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Соціологія освіти: інноваційні процеси.
26. Рожанська Наталія – кандидат соціологічних наук, старший викладач
кафедри соціології ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Місія гуманітарного університету в сучасному суспільстві.
1. Олійник Анатолій – кандидат філософських наук, старший викладач
кафедри соціології ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Інноваційний характер інформаційних технологій.
28. Парамонов Євген –старший викладач кафедри соціальної роботи,
психології та педагогіки ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Трансформація центральних органів виконавчої влади, відповідальних
за додержання прав дітей в Україні.
29. Попова Тетяна –кандидат педагогічних наук, доцент кафедри
соціальної роботи, психології та педагогіки ЧДУ ім. Петра Могили (м.
Миколаїв).
Соціальна відповідальність у системі цінностей сучасного
студентства.
30. Ташкова Юліана –старший викладач кафедри соціальної роботи,
психології та педагогіки ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Суперечливість природи соціального захисту населення.
31. Осипов Анатолій –доктор філософських наук, професор кафедри
філософії ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
325
Наслідування як первинний акт духовності й підґрунтя моральнохудожнього ставлення до світу.
32. Файчук Олена –викладач кафедри соціальної роботи, психології та
педагогіки ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Вплив способу життя на збереження репродуктивного здоров’я
жіночої молоді.
33. Фесенко Артур – кандидат історичних наук, доцент кафедри соціології
ЧДУ ім. Петра Могили (м. Миколаїв).
Мотивації діяльності молодих спеціалістів, основні фактори
формування та управління.
34. Хижняк Володимир – кандидат медичних наук, доцент кафедри
судової медицини, медичного правознавства.
Роль
медичного
правознавства
у
формуванні
соціальної
відповідальності студентської молоді.
16.00-17.00 – Підведення результатів конференції.
Інформація модераторів секцій про обговорення проблем та ухвалення
відповідних рішень.
Висловлення пропозиції щодо доцільності створення координаційного
центру, який би узагальнював інформаційну та науково-дослідну діяльність в
Україні, за проектами програми Жана Моне.
Ухвалення резолюції про необхідність окремого студентського видання за
програмою Жана Моне, де б популяризувались знання про європейську
інтеграцію, в тому числі і у сфері впровадження європейських стандартів і
принципів у різних регіонах Україні.
Обговорення звернення учасників конференції до науковців, викладачів і
студентів відносно об’єднання зусиль для подальшого поглиблення відносин
України і ЄС у рамках укладання Угоди про асоціацію з Європейським
Союзом.
Опублікування даного звернення та інформації про науково-практичну
конференцію на веб-сторінці проекту Жана Моне офіційного сайту ЧДУ ім.
Петра Могили.
8 червня 2013 року– від’їзд учасників конференції.
326
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Чорноморський державний університет імені Петра Могили
Навчально-науковий центр з європейської та світової інтеграції
Кафедра Жана Моне
ПРОГРАМА
семінару на тему:
«Імплементація європейських стандартів і
принципів в Україні:
результати реалізації проекту»
327
30 серпня 2013 року
Миколаїв
Організаційний комітет семінару:
Голова:
Клименко Леонід – ректор Чорноморського державного університету
імені Петра Могили, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч
науки і техніки України.
Заступник:
Багмет Михайло – проректор Чорноморського державного університету
імені Петра Могили, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч
науки і техніки України.
Відповідальний секретар:
Бочкарьова Тетяна – аспіранткафедри міжнародних відносин та зовнішньої
політики ЧДУ імені Петра Могили.
Члени оргкомітету:
Покотилова Валентина – ректор Херсонського економічно-правового
інституту, кандидат економічних наук, професор.
Беглиця Володимир – проректор з наукової роботи Чорноморського
державного університету імені Петра Могили, доктор наук з державного
управління.
Андрєєв В’ячеслав – начальник наукового відділу ЧДУ імені Петра
Могили, кандидат технічних наук, доцент.
Палагнюк Юліана – завідувач кафедри програми Жана Моне, кандидат
політичних наук, доцент, докторант ЧДУ імені Петра Могили.
Шевчук Олександр – декан факультету політичних наук, доктор
політичних наук, професор ЧДУ імені Петра Могили.
Ляпіна Людмила – декан факультету соціології, кандидат політичних
наук, доцент ЧДУ імені Петра Могили.
328
Сорока Світлана – доктор наук з державного управління, доцент ЧДУ
імені Петра Могили.
Матяж Світлана – кандидат наук з державного управління, старший
викладач ЧДУ імені Петра Могили.
Шатун Володимир – кандидат політичних наук, доцент кафедри
державної політики та менеджменту ЧДУ імені Петра Могили.
Хоржевська Інна – кандидат психологічних наук, доцент Миколаївського
національного університету ім. В.О. Сухомлинського.
Кузьменко Людмила – кандидат технічних наук, доцент Херсонського
економічно-правового інституту.
Шаповалова Валентина – кандидат економічних наук, доцент
Херсонського економічно-правового інституту.
Дерега Віра – кандидат політичних наук, доцент ЧДУ імені Петра
Могили.
Гладенко Віктор – представник Центру європейської та світової
інтеграції Миколаївського національного університету ім.. В.О.
Сухомлинського.
Гуцалова Марина – провідний фахівець ЧДУ імені Петра Могили,член
Миколаївського осередку Асоціації європейський студій.
Палагнюк Олександра – аспірант кафедри державної політики та
менеджменту ЧДУ імені Петра Могили.
Регламент роботи семінару:
Місце проведення:
Чорноморський державний університет імені Петра Могили.
54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників 10, приміщення Вченої ради
університету.
Дата проведення: 30 серпня 2013 року.
Час проведення: 10.00 – 16.00
Кількість учасників: 36 осіб.
Регламент виступів:
доповіді – 20 хв.;
інформація – 10 хв.;
відповіді на запитання – 5 хв.;
участь у обговоренні та дискусії – 5 хв.
329
Мова проведення: українська, російська, англійська.
Учасники Заходу:
1. Представники Навчально-наукового центру з європейської та світової
інтеграції і кафедри Жана Моне ЧДУ імені Петра Могили.
2. Викладачі, аспіранти та студенти факультетів політичних і економічних
наук та соціології університету.
3. Молоді науковці, які представляють Наукові центри ЧДУ імені Петра
Могили.
4. Члени євроінтеграційних Центрів Південного регіону України.
Програмові заходи:
10.00 – 10.45 – реєстрація учасників.
Представлення підсумкових друкованих доробок та відеоматеріалів
учасників проекту Жана Моне і науково-дослідної євроінтеграційної теми,
яка реалізується в ЧДУ імені Петра Могили згідно наказу №56 Міністерства
освіти і науки України від 25.01.2013.
11.00 – 13.30 – перше засідання семінару. Сесія І.
13.30 – 14.30 – перерва.
14.30 – 15.00 – друге засідання. Сесія ІІ.
15.10 – 16.00 – прийняття підсумкових рішень та закриття семінару.
Сесія І.
Круглий стіл:
Обговорення звітів учасників проекту Жана Моне на тему:
«Європейська інтеграція: впровадження європейських стандартів та
принципів в Україні»
Модератори:
330
Багмет Михайло – д.і.н., професор, проректор ЧДУ імені Петра Могили.
Палагнюк Юліана – к.політ.н., доцент, докторант,завідувач кафедри
програми Жана Моне ЧДУ імені Петра Могили.
Вступні слова:
Клименко Леонід – д.т.н., професор, ректор ЧДУ імені Петра Могили.
Беглиця Володимир – д. наук з держ. управління. проректор з наукової
роботи ЧДУ імені Петра Могили.
Виступи:
Сорока Світлана – доктор наук з державного управління, доцент ЧДУ
імені Петра Могили.
Ляпіна Людмила – декан факультету соціології, кандидат політичних
наук, доцент ЧДУ імені Петра Могили.
Матяж Світлана – кандидат наук з державного управління, старший
викладач ЧДУ імені Петра Могили.
Подаєнко Юлія – кандидат політичних наук, старший викладач,
начальник міжнародного відділу ЧДУ імені Петра Могили.
Шатун Володимир – кандидат політичних наук, доцент кафедри
державної політики та менеджменту ЧДУ імені Петра Могили.
Бочкарьова Тетяна – аспірант кафедри міжнародних відносин та
зовнішньої політики ЧДУ імені Петра Могили.
Гуцалова Марина – провідний фахівець ЧДУ імені Петра Могили, член
Миколаївського осередку Асоціації європейський студій.
Палагнюк Олександра – аспірант кафедри державної політики та
менеджменту ЧДУ імені Петра Могили
Сай Дмитро – аспірант факультету соціології ЧДУ імені Петра Могили.
Міхель Дмитро – заступник директора навчально-наукового Центру з
європейської інтеграції ЧДУ імені Петра Могили.
Рибачук Микола – доктор політичних наук, професор, перший проректор
Українського гуманітарного університету (м. Київ).
Золотухін Михайло – незалежний експерт, радник Миколаївського
міського голови, голова правління Миколаївського Фонду розвитку регіональний партнер Фонду Стефана Баторія.
Богданова Наталя – кандидат політичних наук,начальник навчальноорганізаційного відділу Миколаївського обласного центру перепідготовки та
підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів
місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій.
Пономаренко Анатолій – голова Миколаївської організації товариство
«Знання» України.
331
Диспут і відповіді на запитання.
Підбиття підсумків та прийняття рекомендацій Сесії І.
Сесія ІІ.
Модератори:
Багмет Михайло – д.і.н., професор, проректор ЧДУ імені Петра Могили.
Палагнюк Юліана – к.політ.н., доцент, докторант,завідувач кафедри
програми Жана Моне.
Андрєєв В’ячеслав – к.т.н., доцент,начальник наукового відділу ЧДУ
імені Петра Могили.
І частина:
Дебати по представленому варіанту звіту по проекту Жана Моне для
Освітньої, Аудіовізуальної, Культурної виконавчої Агенції (м. Брюссель,
Бельгія).
ІІ частина:
Дискусія відносно наукового забезпечення впровадження європейських
стандартів у південному регіоні України.
Рішення про виконання проекту Жана Моне та направлення відповідного
звіту до Брюсселю на адресу Освітньої, Аудіовізуальної, Культурної
виконавчої Агенції (м. Брюссель, Бельгія).
Ухвалення резолюції про доцільність опублікування за результатами
конференції спеціалізованого видання українською та англійською мовами
332
про історію і сьогодення ЄС та імплементації європейських стандартів і
принципів в Україні.
VI. ЛІТЕРАТУРА
333
Основна література
1.
Вісник. Видання Центру європейської інтеграції та кафедри
програми Жана Моне Чорноморського державного університету імені Петра
Могили. Додаток до студентської газети «Вагант» ЧДУ імені Петра Могили.
1 (5) 25 грудня 2012. – 4с.
2.
Громадська думка про впровадження європейських стандартів у
південному регіоні України. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,
2013. – 32 с.
3.
Громадська думка про європейські процеси в Україні. – Вид-во
ЧДУ ім. Петра Могили. Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013 – 35
с.
4.
Діяльність кафедри Програми Жана Моне. Проект програми
Жана Моне у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили.
2013. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 0,5 д.а.
5.
Звіт про реалізацію проекту та практичні рекомендації для
впровадження європейських стандартів і принципів в Україні. Миколаїв. –
Серпень 2013. – 113 с.
334
6.
Імплементація європейських соціальних стандартів в Україні. –
Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2013. – 0,5 д.а.
7.
Кафедра Програми Жана Моне. Проект Програми Жана Моне у
Чорноморському державному університеті імені Петра Могили. – Миколаїв :
Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – 2013, 0,5 д.а.
8.
Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 200. Т.212.
Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 168 с.
Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 202. Т.214. Державне
управління. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 144 с.
9.
Палагнюк Ю. В. Державне регулювання аудіовізуальних засобів
масової комунікації: європейський досвід та Україна : [монографія] /
Ю. В. Палагнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 236 с.
10.
Програма інтерактивного семінару на тему «Напрями та ресурси
впровадження європейських стандартів і принципів в Україні». 11 вересня
2012 р. Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – Миколаїв. – 2012. –8 с.
11.
Програма
міжнародної
науково-практичної
конференції
«Європейська інтеграція: імплементація європейських стандартів і принципів
в Україні». 5-9 червня 2013 р. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. –
24 с.
12.
Програма семінару на тему: «Імплементація європейських
стандартів і принципів в Україні: результати реалізації проекту». 30 серпня
2013 р. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 6 с.
13.
Програма студентського круглого столу «Молодь півдня України
про європейську інтеграцію: історія та сучасність». 18 січня 2013. –
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – 11 с.
14.
Студентські наукові студії : Молодіжний науковий журнал. –
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск 2 (33). – 116 с.
335
15.
Сорока С.В. Взаємодія уряду і парламенту в процесі реалізації
функцій державного управління: досвід країн ЄС для України / С. В. Сорока.
– Миколаїв: Вид-во ТОВ Ємельянов Т.В. – 2012 – 412 с.
Додаткова література
16.
Англійська мова. Навчальний посібник для навчання фахівців у
сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (для державних службовців
та посадових осіб місцевого самоврядування) / Ю. Глухова, Ю. Палагнюк,
С. Пономарьов, Д. Сай, С. Сорока. – 2-ге вид., оновл. – Миколаїв : ЧДУ ім. П.
Могили, 2012. – 480 с.
17.
Андріяш
В.І.
Державна
етнополітика
України
в
умовах
глобалізації [монографія] / В. І. Андріяш. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра
Могили, 2013. – 328 с.
18.
Багмет М.О. Викладання і дослідження європейських студій –
головне завдання кафедри програм Жана Моне // Наукові праці: науковометодичний журнал. – Вип. 192. Том 204. Політологія. – Миколаїв: Вид-во
ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С.133-135.
19.
Багмет М.О. Викладання і дослідження європейських студій –
головне завдання кафедри програми Жана Моне / М. О. Багмет // Наукові
праці: Науково-методичний журнал. Серія «Політологія». Вип. 192. Том 204.
– Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили. – 2012. – С. 133.
20.
Багмет М.О. Передумови для відкриття Центру Представництва
ЄС у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили (м.
Миколаїв). Внутрішні й зовнішні аспекти євроінтеграційної політики
України: матеріали конгрес за між нар. Участю / М. О. Багмет / За заг. ред.
Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, І.А. Грицяка, С.В. Загороднюка. – К.: НАДУ,
2013. – С. 10-12.
336
21.
Багмет М.О., Ляпіна Л.А. Аналіз соціологічних досліджень з
інтеграційних проблем на Миколаївщині. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім..
Петра Могили. – 2009. – 32 с.
22.
Багмет М.О., Ляпіна Л.А., Гуцалова М.В. Основні складові
частини проекту Програми Жана Моне в ЧДУ ім. Петра Могили //
Перспективні напрямки української науки: Збірник статей учасників
двадцятої всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційний
потенціал української науки – ХХІ сторіччя» (20-28 квітня 2013 р.). – Том 2.
Природничі та точні науки; Соціально-економічні науки. –– Запоріжжя :
Видавництво ПГА, 2013. – С. 62-65.
23.
Багмет М., Міхель Д. Діяльність Навчально-наукового центру з
європейської та євроатлантичної інтеграції України МДГУ імені Петра
Могили по реалізації навчальних та інформаційно-просвітницьких заходів з
інтеграційних питань у Миколаївській області / М. Багмет, Д. Міхель //
Взаємодія громадських організацій та державних установ у здійсненні
стратегічного євроатлантичного інтеграційного курсу України. Доповіді
науково-практичної конференції. – К.: Вид-во «СИНОПСИС». – 2007. – С.2028.
24.
Багмет
М.О.,
Палагнюк
О.В.
Пріоритети
реформування
державної міграційної політики України в умовах загальноєвропейського
співробітництва / М. О. Багмет, О. В. Палагнюк //Наукові праці: Науковометодичний журнал. – Вип. 202. Т. 214. Державне управління. – Миколаїв:
Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 42-45.
25.
Бадалова
О.С.
Сучасний
зарубіжний
досвід
структури
виконавчого впровадження / О. С. Бадалова // Стратегії України в
геополітичному
просторі.
Матеріали
міжнародної
науково-практичної
конференції «Ольвійський форум - 2013», м.Ялта, Крим, Україна 5-9 червня
2013. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили.
337
26.
Байдикова
К.
Франко-турецькі
відносини
в
площині
міждержавного та регіонального співробітництва / К. Байдикова //
Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Видво ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск 2 (33). – С. 61-64.
27.
Білотіл К. Позиція Великої Британії та Франції в підтриманні
ядерної безпеки / К. Білотіл // Студентські наукові студії: Молодіжний
науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск
2 (33). – С. 65-67.
28.
Богданова Т.Є. Африканська політика Великобританії на сучасному
етапі / Т.Є. Богданова // Філософія та політологія в контексті сучасної культури :
Науковий журнал. – Випуск 4. – Дніпропетровськ, ДНУ ім. О. Гончара, 2012.
29.
Богданова Т.Є. Кашмірська проблема в контексті безпекової
політики Пакистану / Т.Є. Богданова// Наукові праці : науково-методичний
журнал. – Т 207. Вип. 195. Історія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім.. Петра Могили,
2012. – С. 46-50.
30.
Богданова Т.Є. Форум ІБСА в розвитку співробітництва південь-
Південь / Т.Є. Богданова // Міжнародна науково-практична конференція
«Ольвійський форум – 2013: Стратегії України в геополітичному просторі».
Ялта, Крим, Україна, 6-10 червня 2013 р. – Тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.
Петра Могили, 2013.
31.
Бочкарьова Т. Кафедра Жана Моне у ЧДУ імені Петра Могили /
Т. Бочкарьова // Вісник Центру європейської інтеграції та кафедри програми
Жана Моне ЧДУ імені Петра Могили. – Миколаїв. – 2012. – № 1 (5).
32.
Бочкарьова Т.Ю. Торговельно-економічне співробітництво між
Україною та Королівством Швеція (2000-2011 рр.) / Т. Ю. Бочкарьова // Наукові
праці: науково-методичний журнал. – Вип.200. Т.212. Політологія. – Миколаїв :
Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – С.53-55.
33.
Брежнєва Т.В. Стратегічне партнерство НАТО та ЄС: військово-
оборонні аспекти / Т. В. Брежнєва // Наукові праці: науково-методичний
338
журнал. – Вип. 200. Т. 212. Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра
Могили, 2013. – С. 107-112.
34. Бронніков В.Д., Нефедова О.В. Місце марго-міграційної складової у
внутрішній політиці Німеччини на початку ХХІ століття /В.Д.Бронніков,
О.В. Нефедова //Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 200.
Т.212. Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім Петра Могили. – С.43-47
35.
Власов В.Г. Субнаціональні регіони і міжнародні відносини:
альтернатива співробітництву національних держав / В.Г. Власов // Наукові
праці: науково-методичний журнал. – Вип.200. Т.212. Політологія. – Миколаїв :
Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – С.82-86.
36.
Войтенко І.-Х.Р. Регуляторні механізми у сфері виробництва і
споживання продовольчих товарів в умовах інтеграційних процесів /І.Х.Р.Войтенко
//
Перспективні
напрями
європейського
реформування
державного управління в Україні: тези Всеукр. відкр. форуму, м. Київ, 26 травня
2012 р. – К.: Зоря, 2012. – С.23-26.
37.
Волинець К. Світова фінансова криза та її наслідки для країн ЄС /
К. Волинець // Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал. –
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск 2 (33). – С. 68-70.
38.
Гайдай О.М. Місце та роль курсу «Інтелектуальна історія
Європи» у фаховій підготовці істориків /О.М. Гайдай // Наукові праці:
науково - методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,
2012. – Вип. 168. Т.180. Історія. – С.136-139.
39.
Гайдай О.М. Участь Торгового Дому «І.Г. Харитоненко з сином»
у Всесвітній виставці в Парижі 1900 року / О.М. Гайдай // Міжнародна
науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2013: стратегії країн
Причорноморського регіону в геополітичному просторі». Конференція
форуму «Політичні трансформації в перехідних суспільствах: світ і Україна»:
тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. – Т. 4. – С.32-34.
339
40.
Гончаренко Н. Геополітична складова європейського вибору
України / Н. Гончаренко // Студентські наукові студії: Молодіжний науковий
журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск 2 (33). –
С. 13-16.
41.
Гуцалова М.В. Європейський досвід реалізації молодіжної
політики / М.В.Гуцалова // Наукові праці: науково-методичний журнал. –
Вип.200. Т.212. Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,
2013. – С. 97-106.
42.
Дерега
государственной
В.
Научные
семейной
исследования
политики
в
теории
Украине
/
и
практики
В.Дерега
//
ŚrodkowoeuropejskieStudiaPolityczne. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu. – 2012. - № 3. – С. 313-324. [Електроннийресурс]. –Режимдоступу:
http://www.wnpid.amu.edu.pl/ssp-aktualny-numer.html
43.
Дерега В.В. Вплив демографічних факторів на формування
сімейної політики в Європейському Союзі / В.В.Дерега // Наукові праці:
науково-методичний журнал. – Вип.193. Т.205. Державне управління. –
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С.49-55.
44.
Дерега В.В. Демографічна ситуація та формування сімейної
політики в країнах Європейського Союзу / В.В.Дерега // Соціальноекономічні реформи в контексті інтеграційного вибору України : матеріали
VIII Міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 листоп. 2012 р.: В 2 т. Т.1. – К.-Д.:
Біла К.О., 2012. – С.13-15.
45.
Джердж С.Ф. Укріплення безпеки держави та реформування
суспільства як наслідок 20-річного співробітництва України з НАТО / С.Ф.
Джердж // Наукові праці: науково-методичний журнал. Вип. 192. Т.204.
Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім Петра Могили, 2012. - С.112-117
46.
Донченко Т., Кутельвас Т. Міжнародні стандарти щодо питань
зайнятості молоді: досвід для України / Т.Донченко, Т.Кутельвас //
340
Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Видво ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск 2 (33). – С. 17-22.
47.
Дума Д. Проблема формування іміджу міст України в
інформаційному просторі ЄС // Студентські наукові студії: Молодіжний
науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск
2 (33). – С. 9-12.
48.
Жолонко Т.В. Європейська політика України: основні засади і
перспективи / Т.В. Жолонко // Дослідження світової політики: Зб. Наук. Праць.
– Вип. 2 (63) / К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН
України, 2013. – С. 146-152.
49.
Жолонко Т.В. Українсько-кубинські відносини: політичний діалог /
Т.В. Жолонко // Матеріали Другої всеукраїнської наукової конференції з
міжнародною участю «Сучасні соціально-гуманітарні дискурси». – 20 жовтня
2012 р. – ДНУ ім. Олеся Гончара, Дніпропетровськ. – С. 42-44.
50.
Жолонко Т.В. Українсько-кубинські відносини: сучасний стан та
перспективи / Т.В. Жолонко // Філософія і політологія в контексті сучасної
культури. – 2012. – Вип. 4 (1). – С. 74-79.
51.
Жук М.В. Місце курсів з євроінтеграційної проблематики у
формуванні європейського типу політичної культури української молоді / М.
В. Жук // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 200. Т. 212.
Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С.136-140.
52.
Калачова О. Британська модель розвитку Європейського Союзу:
перспективи для України / О. Калачова // Студентські наукові студії:
Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,
2013. – Випуск 2 (33). – С. 71-74.
53.
Картузов К. Покращення якості надання послуг бібліотеками
шляхом оптимізації пошуку в електронних каталогах з урахуванням зарубіжного
досвіду / К. Картузов // Ольвійський форум – 2012 : стратегії України в
341
геополітичному просторі : тези міжн.наук-практ. конф. (6-10 червня 2012 р.). –
Том 6. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – C. 15–17.
54.
Кафедра програми Жана Моне. Миколаїв : СПД Румянцева Г.В,
2013.
55. Коваль Г.В. Міжнародна практика формування та реалізації
державної молодіжної політики суспільства / Г. В. Коваль // Наукові праці:
Науково-методичний журнал. – Т.186. Вип.174. Державне управління. –
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2012. – С. 30-33
56.
Козачук М. Напрями співпраці України та ЄС в рамках угоди
«Про асоціацію» / М. Козачук // Студентські наукові студії: Молодіжний
науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск
2 (33). – С. 26-28.
57.
Козлов С. Была Европа и Россия, а станет Евроссия / С. Козлов //
Вечерний Николаев. – 2013. – 17 августа.
58.
Котляр
Ю.
Польща
–
Армія
УНР
–
aнтибільшовицьке
повстанство: реалії 1919-1923 pр. / Ю. Котляр // Polska-Ukraina. Dziedzictwo i
współczesność / redaktor: Roman Drozd, Tadeusz Sucharski. – Słupsk, 2012. –
С.39-44.
59.
Кравець
А.
Династичні
зв’язки
в
Європі
як
прототип
інтеграційних процесів (на прикладі Київської Русі) / А. Кравець //
Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Видво ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск 2 (33). – С. 75-77.
60.
Кузьменко Л.В. Конвергенція ринку праці в країнах ЄС / Л. В.
Кузьменко // Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Вип. 202. Т. 214.
Державне управління. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С.
70-73.
61.
Кукарцев О.В. Підходи до розуміння глобального управління / О.
В. Кукарцев // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 200. Т.
342
212. Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 131135.
62.
Куліченко О. Пріоритети формування української геостратегії:
сучасний стан та перспективи / О. Кулічко // Студентські наукові студії:
Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,
2013. – Випуск 2 (33). – С. 29-31.
63.
Кульчицька О.В. Вступ Української РСР до ООН як крок до
визнання міжнародною спільнотою / О. В. Кульчицька // Актуальні проблеми
всесвітньої
історії:
аксіологічні
засади
державотворення:
матеріали
міжнародної наукової конференції. – К.: ПП «Фоліант», 2012. – С.76-79.
64.
Кульчицька О.В. Вступ УРСР до ООН як доленосне рішення
Ялтинської конференції / О. В. Кульчицька // Матеріали I Міжнародної
наукової конференції. – Ялта, 2013. – № 45.
65.
Кульчицька О.В. Діяльність Української РСР по стримуванню
міжнародної напруги в роки “холодної війни” / О. В. Кульчицька //
“Ольвійський форум – 2013: стратегії країн Причорноморського регіону в
геополітичному просторі”: Конференція форуму “Політичні трансформації в
перехідних суспільствах: світ і Україна”: тези. – Миколаїв-Ялта, 5-9 червня
2013. – Т.4. – С.38-41.
66.
Кульчицька О.В. Зовнішньополітичні пріоритети Радянської
України на сесіях Генеральної Асамблеї ООН / О. В. Кульчицька // Наукові
праці : науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра
Могили, 2012. – Вип. 186. Т. 198. Історія. – С.13-17.
67.
Кульчицька О.В. Інноваційність у вищій школі як потреба часу /
О. В. Кульчицька // Міжнародний науковий вісник . – Вип.6 (25). – УжгородКошице-Мішкольц, 2013. – С.240-244.
68.
Кульчицька О.В. Міжнародна співпраця України з ЮНЕСКО у
сфері освіти: досвід, проблеми, пошуки рішень / О. В. Кульчицька //
Науково-педагогічні студії. – 2012. – №3. – С.92-97.
343
69.
Кульчицька О.В. Міжнародна співпраця України з ЮНЕСКО у
сфері освіти: досвід, проблеми, пошуки рішень / О. В. Кульчицька //
Міжнародна співпраця в освіті в умовах глобалізації: матеріали міжнародної
науково-практичної конференції. – Сімферополь: Квітень, 2012. – С.193-200.
70.
Кульчицька О.В. Співпраця України та МАГАТЕ в контексті
екологічної безпеки / О. В. Кульчицька // Наукові праці : науковометодичний журнал. - Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. –
Вип. 168. Т. 180. Історія. – С.48-52.
71.
Кульчицька О.В. Участь Української РСР в Генеральній
Асамблеї ООН в повоєнні часи / О. В. Кульчицька // Актуальні проблеми
міжнародних відносин і зовнішньої політики країн світу: матеріали
міжнародної науково-практичної конференції. – Луцьк: Східноєвропейський
національний ун-т ім. Лесі Українки, 2012. – С.46-50.
72.
Лакутіна
Н.
Російсько-китайське
військово-політичне
співробітництво у 2001-2009 рр.: проблеми та перспективи / Н. Лакутіна //
Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Видво ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск 2 (33). – С. 78-81.
73.
Левченко Л.Л. Деякі аспекти науково-технічного опрацювання та
комплектування архівних інституцій США документами сучасної епохи / Л.
Л. Левченко // Архіви України. Науково-практичний журнал. – Випуск 3
(279): травень-червень, 2012. – С.112-130.
74.
Левченко
Л.Л.
Законодавчо-нормативне
регулювання
засекречування і розсекречування документів у США / Л. Л. Левченко//
Архіви України. Науково-практичний журнал. – Випуск 2 (278): березеньквітень 2012. – С.181-241.
75.
Левченко Л.Л. Сучасний досвід підготовки фахівців у галузі
архівної справи в університетах США / Л. Л. Левченко// Міжнародна
науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2013: стратегії країн
Причорноморського регіону в геополітичному просторі». Конференція
344
форуму «Політичні трансформації в перехідних суспільствах: світ і Україна»:
тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. – Т. 4. – С.14-20.
76.
Левченко Л.Л. Теоретичний і практичний внесок видатних
американськх вчених-архівістів до розвитку архівної справи в Сполучених
штатах Америки та заснуванні Національного архіву США / Л. Л. Левченко//
Наукові праці: Науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.
Петра Могили, 2012. – Вип.168. Т.180. Історія. – С.100-109.
77.
Лимар М.Ю. Еволюція трансатлантичних відносин на початку ХХІ
століття / М. Ю. Лимар // Наукові праці: науково-методичний журнал. –
Вип.200. Т.212. Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – С.
87-91.
78.
Ляпіна Л.А. Мультикультуралізм як соціальний феномен:
теоретичний і практичний виміри / Л. А. Ляпіна // Наукові праці: науковометодичний журнал. – Вип. 172. Т. 184. Соціологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ
імені Петра Могили, 2012. – С. 129-132.
79.
Мельничук В. Здійснення соціологічних досліджень з вивчення
громадської думки про євро інтеграційні процеси / В. Мельничук //
Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Видво ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск 2 (33). – С. 37-40.
80.
Міхель Д. Проблеми адаптації законодавства України до
європейських стандартів / Д. Міхель // Студентські наукові студії:
Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,
2013. – Випуск 2 (33). – С. 32-36.
81. Міхель Д.О. Дискурс щодо формування середнього класу, як
гарантія «європеїзації» України / Д. О. Міхель// Наукові праці: Науковометодичний журнал. – Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра
Могили, 2012.
82. Міхель Д.О. Політологічний вимір сучасного стимулювання
українських демократичних ініціатив та європейських цінностей / Д. О.
345
Міхель
//
Матеріали
Міжнародної
науково-практичної
конференції
“Ольвійський форум – 2012: стратегії України в геополітичному просторі. –
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012.
83.
Морозова О.С. «Українське питання» у польській періодиці / О.
С. Морозова // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський
форум – 2013: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному
просторі». Конференція форуму «Політичні трансформації в перехідних
суспільствах: світ і Україна»: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра
Могили, 2013. – Т. 4. – С.35-37.
84.
Морозова О.С. Аграрні відносини в Україні в дослідженнях
польських істориків / О. С. Морозова // Міжнародна науково-практична
конференція «Ольвійський форум – 2012: стратегії України в геополітичному
просторі». Землеробські цивілізації світу: історія, археологія, етнологія,
екологія, економіка, політика, право: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені
Петра Могили, 2012.
85.
Морозова
О.С.
Дослідник
спільної
польсько-української
минувшини Тадеуш Срогош (до ювілею вченого) / О. С. Морозова //
Чорноморський літопис. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. –
Вип.6. – С. 185-188.
86.
Морозова О.С. Дослідник українсько-польських відносин Євген
Сінкевич (до ювілею вченого) / О. С. Морозова // Наукові праці: Науковометодичний журнал. Т. 207. Вип.195. Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во
МДГУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 126-129.
87.
Морозова О.С. Етичні проблеми в наукових дослідженнях:
польський досвід та шляхи його застосування в українських реаліях / О. С.
Морозова // Харківський історіографічний збірник. – Х.: ХНУ імені
В.Н. Каразіна, 2012. – Вип. 11. – С.163-169.
88.
Морозова О.С. Історія України на шпальтах наукового збірника
«Варшавські українознавчі записки» / О. С. Морозова // Наукові праці:
346
Науково-методичний журнал. – Т. 125. – Вип. 108. – Історичні науки. –
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С.57-61.
89.
Морозова О.С. Південно-східний науковий інститут – як
дослідницький центр з історії українсько-польських відносин / О. С.
Морозова // Історичний архів. Наукові студії: Збірник наукових праць . –
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 8. – С. 145-149.
90.
Морозова О.С. Становлення і розвиток українознавчих наукових
періодичних видань в Польщі / О. С. Морозова // Історико-культурна
спадщина
Дніпровського
Лівобережжя,
Курського
Посем’я
та
Слобожанщини: минуле і сучасність: Зб. матер. ДругоїМіжнар. наук.-практ.
конф.,
присв.
95-
річчюобранняПавлаСкоропадськогогетьманомУкраїнськоїдержави
(1
бер.
2013 р., м.Глухів) /редкол.: О.І.Курок (гол.), В.П.Зінченко (заст. гол.),
Я.М.Гирич (відп. ред.). – Глухів; Ніжин: ВидавецьППЛисенкоМ.М. – С. 9799.
91.
МорозоваО.С. Українсько-польськадискусіякрізьпризмужурналу
«НоваУкраїна» / О. С. Морозова // Дослідженнясвітовоїполітики: Зб. наук.
праць. Вип. 2 (63) / Гол. ред. Ю.М. Пахомов / К.: Інститут світової економіки
і міжнародних відносин НАН України, 2013. – С. 161-170.
92.
Морозова О.С. Чорноморський державний університет імені
Петра Могили: польський напрямок наукових відносин / О. С. Морозова //
Наукові праці: Науково-методичний журнал. Т. 198. Вип.186. Історичні
науки. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 88-90.
93.
Мосійчук О. Україна – Росія: проблемні питання «стратегічного
партнерства» / О. Мосійчук // Студентські наукові студії: Молодіжний
науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск
2 (33). – С. 82-84.
94.
Московець
В.
Стратегічне
партнерство
в
американсько-
турецьких відносинах / В. Московець // Студентські наукові студії:
347
Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,
2013. – Випуск 2 (33). – С.85-87.
95.
Музиченко Г.В. Вплив світових тенденцій розвитку на зміст
державної політики сучасних країн пострадянського простору // Наукові
праці: науково-методичний журнал. – Вип. 192. Т.204. Політологія. –
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С.118-121.
96.
Національний Темпу-офіс в Україні[Електронний ресурс]. –
Режим доступу : http://tempus.org.ua/uk/news/79/-vitajemo-peremozhciv.
97.
«Наша сила – це внутрішня єдність у прагненні до змін» // Голос
України. – 2013. – 28 серпня.
98.
Недбай Л. Українсько-німецькі відносини в контексті євро
інтеграційних прагнень України / Л. Недбай // Студентські наукові студії:
Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,
2013. – Випуск 2 (33). – С. 88-91.
99.
Нелін М.В. Відносини Італії з країнами Близькосхідного регіону
та лідерами АТР у 2001-2011 роках / М. В. Нелін // Наукові праці: науковометодичний журнал. – Вип. 200. Т. 212. Політологія. – Миколаїв: Вид-во
ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 141-145.
100.
Олександрів С. Угода про асоціацію стає реальністю / С.
Олександрів // Голос України. – 2013. – 23 серпня.
101.
Олійник Ю. Співробітництво США та Мексики у сфері боротьби
/ Ю. Олійник // Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал. –
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск 2 (33). – С. 92-94.
102.
Палагнюк
О.
TheGeopoliticalChallengeoftheEuropean
“EnergySecurityPolicy” / О. Палагнюк // Студентські наукові студії:
Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,
2013. – Випуск 2 (33). – С. 95-97.
103.
Палагнюк Ю. В. Концептуальні засади та підходи до аналізу
державної політики у сфері євроінтеграції / Ю. В. Палагнюк // Наукові праці :
348
Науково-методичний журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,
2012. – Вип. 193. Т. 205. Державне управління. – С. 43–48.
104.
Палагнюк
Ю.
В.
Механізми
формування
державної
євроінтеграційної політики України / Ю. В. Палагнюк // Наукові записки
Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2013. – № 4. – C. 141–
146.
105.
Палагнюк Ю. В. Механізми формування державної політики
України на європейську інтеграцію / Ю. В. Палагнюк // Державне управління
в Україні: історія державотворення, виклики та перспективи : матеріали IV-ої
Міжн. наук. конф. аспірантів та докторантів з державного управління (14
червня 2013 р.). – [Електронний ресурс]. – Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. – C.
131– 134.
106.
Палагнюк Ю. В. Необхідність подальшої реалізації інституційних
реформ в ЄС у зв’язку з новітніми викликами / Ю. В. Палагнюк //
Модернізація державного управління та європейська інтеграція України :
матеріали щоріч. Всеукр. наук-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт.
2013 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, С. В.
Загороднюка. – К. : НАДУ, 2013. – Т. 1. – С. 51–52.
107.
Палагнюк Ю. В. Особливості європейської інтеграції держав
Центральної та Східної Європи / Ю. В. Палагнюк // Ольвійський форум – 2013 :
стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі : тези. –
Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Том 6.– C. 29–31.
108.
Палагнюк Ю. В. Особливості формування договірно-правового
механізму співробітництва України та ЄС / Ю. В. Палагнюк // Наукові праці :
Науково-методичний журнал. – Вип. 202. Т. 214. Державне управління. –
Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 93–97.
109.
Палагнюк Ю. В. Політика ЄС щодо України на етапі реалізації
Україною євроінтеграційної стратегії / Ю. В. Палагнюк // Наукові праці :
349
Науково-методичний журнал. – Вип. 174. Т. 186. Державне управління. –
Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. –– С. 18–22.
110.
Палагнюк Ю. В. Про виконання проекту за програмою Жана
Моне / Ю. В. Палагнюк // Вісник. 2012. - № 1 (5).
111.
Палагнюк Ю. В. Формування договірно-правових механізмів
інтеграції України до ЄС / Ю. В. Палагнюк // Інноваційний потенціал
української науки – ХХI сторіччя : матер. XX Всеукр. наук.-практ. конф. (20-28
квіт.
2013
р.
[Електроний
ресурс].
Режим
доступу.
–
http://nauka.zinet.info/20/palagnyuk-u.php або
112.
Погромський В.О. Дореволюційна історіографія про зв’язки
українських етнічних земель з Аргентиною / В. О. Погромський // Гілея:
науковий вісник. збірник наукових праць / гол. ред. В.М. Вашкевич. – К.: ВІР
УАН, 2012. – Випуск 59 (№4). – С.241–248.
113.
Подаєнко Ю. Культурна дипломатія як засіб реалізації стратегії
«м’якого» впливу: американський та європейський контекст / Ю. Подаєнко //
Матеріали
Міжнародної
наукової
конференції
«Актуальні
проблеми
всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення» (21 листопада 2012
року). – Київ. – 2012. – С. 106-109.
114.
Подаєнко
Ю.,
Гордієнко
А.
Досвід
реалізації
політики
мультикультуралізму в Бельгії / Ю.Подаєнко, А. Гордієнко // Матеріали
щорічної науково-методичної конференції «Могилянські читання-2012:
Досвід та тенденції розвитку суспільства в Україні: глобальний, національний
та регіональний» (29 жовтня – 2 листопада 2012 року). – Миколаїв : Вид-во
ЧДУ ім. П.Могили. – 2012.
115.
Подаєнко
Ю.,
Юріна
І.
Образ
мігранта
в
сучасних
західноєвропейських ЗМІ / Ю.Подаєнко, І. Юріна // Вісник Харківського
національного університету імені В. Каразіна. - № 1007. – Серія «Питання
політології». – Випуск № 20. – Харків, 2012. – С. 205-211.
350
116.
Подаєнко Ю.Л., Новокшанова О.С. Ісламський чинник як
невирішене питання західноєвропейської політики мультикультуралізму / Ю.
Л. Подаєнко, О.С. Новокшанова // Наукові праці: науково-методичний
журнал. – Вип. 170. – Т. 182. Політологія. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ
імені Петра Могили, 2012. – С. 74-80.
117.
Присяжнюк Ю.І., Романюк О.О. Дестабілізаційна проблема
центрів сили у світовій політиці /Ю.І.Присяжнюк, О.О. Романюк // Наукові
праці: науково-методичний журнал. – Вип. 200. Т.212. Політологія. –
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 160-163.
118.
Програма
науково-практичної
конференції
«Європейська
інтеграція: імплементація європейських стандартів і принципів в Україні». –
Миколаїв : – Вид-во ЧДУ імені Петра Могили. – 2013. – 26 с.
119.
Пшенична Т. Україна-ЄС: втрати та здобутки / Т. Пшенична //
Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Видво ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск 2 (33). – С. 41-43.
120.
Рогатин В.Н. Исследование сект во Франции и Украине,
исторический аспект / Н. В. Рогатин // Альманах Сектоведение – Жировичи:
Издательство Минской духовной семинарии, 2012. – Т.2 – С.99-111.
121.
Рубан В. Дитячі дошкільні навчальні заклади як інститут
соціалізації дитини в Україні та країнах ЄС / В. Рубан // Студентські наукові
студії: Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра
Могили, 2013. – Випуск 2 (33). – С. 44-48.
122.
Савета К. Освітній європейський простір: досвід для України / К.
Савета // Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал. –
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск 2 (33). – С. 49-51.
123.
Сайт проекту програми Жана Моне[Електронний ресурс]. –
Режим доступу :http://www.chdu.edu.ua/
124.
Сінкевич Є.Г.
«Схід»
і
«Захід»
у
науковій
проблематиці
представників краківської історичної школи / Є.Г. Сінкевич // Історичний архів.
351
Наукові студії: Зб. наук. праць / Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили; ІУАД
ім. М. С. Грушевського НАН України. – Миколаїв, 2012. – Вип. 9. – С. 130-134.
125. Соловйова А.С. Авторитарне підкорення особи владному впливу у
західній політичній думці 30-70-х років ХХ століття / А.С. Соловйова :
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата політичних
наук. – Миколаїв, 2012. – 16 с.
126.
Сорока С. В. Делеговане законодавство як форма участі уряду в
законодавчому процесі у країнах Європейського Союзу / С. В. Сорока //
Наукові праці : Науково-методичний журнал. – Серія : Державне управління.
– 2012. – Т. 181. – Вип. 169. – С. 54-62.
127.
Сорока С. В. Механізми впливу уряду на законодавчий процес в
країнах ЄС : особливості застосування та аналіз ефективності / С. В. Сорока
// Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012.
– № 2. – С. 176-181.
128.
Сорока С. В. Парламентські розслідування як форма контролю за
діяльністю уряду в країнах ЄС / С. В. Сорока // Актуальні проблеми
європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України :
матеріали ІХ регіон. наук.-практ. конф., 17 травня 2012 р., Дніпропетровськ /
за заг. ред. Л. Л. Прокопенка. – Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2012. – С.
223-225.
129.
Сорока С.В. Взаємодія вищих органів державної влади в процесі
реалізації управлінських функцій/ С. В. Сорока : Автореферат на здобуття
наук. ступеня д.н. з держ.упр. 25.00.02 по спеціальності «Механізми
державного управління». – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. –
38 с.
130.
Сорока С.В. Делеговане законодавство як форма участі уряду в
законодавчому процесі у країнах Європейського Союзу / С. В. Сорока //
Наукові праці: Науково-методичний журнал. Державне управління. – Т. 181.
Вип.169. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С. 54-62.
352
131.
Сорока С.В. Механізми взаємодії уряду і парламенту в процесі
державного управління: досвід країн Європейського Союзу та українська
практика : монографія / С. В. Сорока. – Миколаїв: Видавництво ЧДУ імені
Петра Могили, 2012. – 421 с.
132.
Сорока С.В. Механізми впливу уряду на законодавчий процес в
країнах ЄС: особливості застосування та аналіз ефективності / С. В. Сорока //
Наукові записки Інституту законодавства Верховної Ради України. – 2012. № 2. – С.176-181.
133.
Сорока С.В. Парламентські розслідування як форма контролю за
діяльністю уряду в країнах ЄС / С. В. Сорока // Актуальні проблеми
європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України:
матеріали 9-ї регіон. наук.-практ. конф. 17 трав. 2012 р., м. Дніпропетровськ /
за заг. ред. Л.Л. Прокопенка. – Д.: ДРІДУ НАДУ, 2012. – С. 223-225.
134.
Сустова
Ю.
Роль
України
у
формуванні
регіональної
чорноморської системи колективної безпеки / Ю. Сустова// Студентські
наукові студії: Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.
Петра Могили, 2013. – Випуск 2 (33). – С. 98-102.
135.
Тихоненко І. Досвід ЄС у врегулюванні міжнародних конфліктів
в Азійському регіоні (Ірак, Афганістан, Кашмір) / І. Тихоненко // Студентські
наукові студії: Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.
Петра Могили, 2013. – Випуск 2 (33). – С. 103-105.
136.
Тригуб О.П. Миротворчість РПЦ у вирішенні арабо-ізраїльського
конфлікту (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) / О. П. Тригуб // «Ольвійський форум –
2013: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі».
Конференція форуму «Політичні трансформації в перехідних суспільствах: світ і
Україна»: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім.Петра Могили, 2013. – Т.4. – С.8-9.
137.
Тригуб
П.М.
Навчально-методичний
Історія
посібник
Рум’янцева Г.В., 2012. – 164 с.
міжнародних
/
О.
П.
відносин
Тригуб//
(1789-1945 рр.):
Миколаїв:
СПД
353
138.
Тригуб П.М. Празький договір 2010 р. між США і Росією про
скорочення стратегічних наступальних озброєнь СНО-ІІІ та перспективи його
реалізації / О. П. Тригуб // Гуржіївські історичні читання. Вип. 5. – Черкаси,
2012. – С.314-316.
139.
Тригуб П.М. Проблема ПРО у Східній Європі у російсько-
американських відносинах / О. П. Тригуб// Наукові праці. – Т.207. – Вип.195.
Історичні науки. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С.63 -68.
140.
Тригуб П.М., Тригуб О.П. Ялтинська європейська стратегія:
перспективи євроінтеграції України / М. П. Тригуб, О. П. Тригуб // Історичний
архів. Наукові студії: збірник наукових праць. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ
ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 10. – С.114-122.
141.
Тригуб П.М., Тригуб О.П. Ялтинська європейська стратегія:
перспективи євро інтеграції України / М. П. Тригуб, О. П. Тригуб // Історичний
архів: Наукові студії. – Вип. 10. – Миколаїв, 2013. – С.114-122.
142.
Тригуб П.М.Міжнародні відносини і світова політика. Навчально-
методичний посібник / М. П. Тригуб. – Миколаїв: СПД Рум’янцева Г.В., 2012. –
198 с.
143.
Угода про Асоціацію з ЄС залишається нашим пріоритетом//
Голос України. – 2013. – 24 липня.
144.
Угода про Асоціацію Україна – ЄС: дороговказ реформ.
Аналітична доповідь підготовлена під керівництвом Олександра Сушка: К.,
KasPolicyPapes 20. – 2013. – С.1-109.
145.
Урбан О.А. Вплив транскордонної співпраці на розвиток
інтеграційних процесів Європейського Союзу / О.А.Урбан // Наукові праці:
науково-методичний журнал. – Вип. 200. Т. 212. Політологія. – Миколаїв:
Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 119-122.
146.
Фоміна Д. Розвиток співпраці України з ЄС у контексті
зовнішньоекономічних процесів / Д. Фоміна // Студентські наукові студії:
354
Молодіжний науковий журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили,
2013. – Випуск 2 (33). – С. 52-55.
147. Фролова І.-Х.Р. Механізм взаємодії європейських інституцій /І.-Х.
Р. Фролова // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип.190. Т.202.
Державне управління. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – С.
93-97.
148. Фролова
І.-Х.Р.
Механізми
адаптації
системи
державного
управління України до інституційних принципів міждержавної співпраці в
Європейському Союзі /І.-Х. Р. Фролова : Автореферат дисертації на здобуття
наукового ступеня кандидата наук з державного управління. Спеціальність
25.00.02 «Механізми державного управління». – Миколаїв, 2013. – 20 с.
149.
Хмель А.О. Середиземноморська політика Іспанії в 2000-х роках
/ А.О. Хмель // Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський
форум – 2013: стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному
просторі». Конференція форуму «Політичні трансформації в перехідних
суспільствах: світ і Україна»: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра
Могили, 2013. – Т. 4. – С.57-59.
150.
Черната Д.В. Проблемні аспекти енергетичних відносин Росії і
Європейського Союзу / Д.В. Черната // Наукові праці: науково-методичний
журнал. – Вип.200. Т.212. Політологія. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра
Могили, 2013. – С. 91-96
151.
Шаповалова В.М. Конвергенція інвестиційних процесів країн ЄС
та України / В.М. Шаповалова //Наукові праці: Науково-методичний журнал.
– Вип. 202. Т. 214. Державне управління. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра
Могили, 2013. – С. 102-105.
152.
Шатун В.Т. Державна інформаційна політика країн Центрально-
Східної Європи у процесі євроатлантичної та європейської інтеграції / В. Т.
Шатун // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Вип. 200. Т. 212.
Політологія. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – С. 123-130.
355
153.
(Україна)
Шатун В.Т. Ставлення студентів Івано-Франківська і Миколаєва
та
Тбілісі
(Грузія)
до
питань
національної
безпеки
та
євроатлантичної інтеграції своїх країн / В. Т. Шатун //Кавказ и Мир :
Международный научный журнал. – Тбилиси : Кавказский международный
центр исследования геоистории и геополитики, 2012. – № 13. – С. 9–13.
154.
Шевченко Н.В. «Загублений континент Дніпровія» у дослідженні
американського славіста Едварда Кінана /Н.В. Шевченко // Матеріали
науково-методичного семінару Україна і Білорусь: історія та сучасність. –
Миколаїв, 2013. – С.48-52.
155.
Шевченко Н.В. Медіатор між Україною і Заходом: Український
науковий інститут Гарвардського університету (США) / Н.В. Шевченко //
Міжнародна науково-практична конференція «Ольвійський форум – 2013:
стратегії країн Причорноморського регіону в геополітичному просторі».
Конференція форуму «Політичні трансформації в перехідних суспільствах:
світ і Україна»: тези. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2013. –
Т. 4. – С.21-25.
156.
Шевчук
О.В.
Американо-китайские
отношения
в
контексте
формирования военной стратегии администрации Б. Обамы /О.В. Шевчук //
Актуальные проблемы международных отношений и дипломатии (вторая
половина ХХ – начало ХХІ в.): материалы международной конференции,
Витебск, 25 – 26 апреля 2013 г. / Вит. гос. ун-т; редкол.: А.П. Косов (отв. ред.) [и
др.]. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2103 – С.89-92
157.
Шевчук О.В. Американсько-китайські взаємовідносини в умовах
формування поліцентричної системи міжнародних відносин / О.В. Шевчук //
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми
новітньої історії зарубіжних країн» (до 105-річниці з дня народження д.і.н.,
проф. В.Я. Тарасенка та 20-річчя встановлення дипломатичних відносин між
Україною та Державою Ізраїль): Збірник наукових статей. – К.: Вид-во
«ЛОГОС», 2013 – С. 233 – 242.
356
158.
Шевчук О.В. Американсько-китайські взаємовідносини на початку
ХХІ століття: асиметрія взаємодії / О.В. Шевчук // Дослідження світової
політики: Зб. наукових праць / Інститут світової політики та міжнародних
відносин НАН України, редкол.: Ю.М. Пахомов (гол.ред.) та ін. – Вип. 3 (60),
2012.– С. 26-34.
159.
Шевчук О.В. Американсько-китайські відносини у військовій сфері:
еволюція динаміки / О.В. Шевчук // Наукові праці: науково-методичний журнал.
– Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – Вип. 192. – Т. 204. Політологія,
2012 – С. 122-126.
160.
Шевчук О.В. Військово-стратегічні пріоритети США у контексті
формування нового виміру американсько-китайських відносин/ О.В. Шевчук //
Дослідження світової політики: Зб. наукових праць / Інститут світової політики
та міжнародних відносин НАН України, гол. ред. Ю.М. Пахомов. – Вип. 2 (63). –
2013 - С. 26-32.
161.
Шевчук О.В. Зовнішньополітичні пріоритети адміністрації Б.
Обами/ О.В. Шевчук // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв:
Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили. – Вип. 200. – Т. 212. Політологія, 2013 – С. 9-13.
162.
Шевчук
О.В.
Китайсько-американські
відносини
в
умовах
модернізації архітектоніки глобальної та регіональної систем міжнародних
відносин: визначальні тенденції та детермінуючі чинники/ О.В. Шевчук // США
і світ ХХІ століття: монографія. – К. : Центр вільної преси, 2013 – С. 262-273.
163.
Шевчук О.В. Проблема взаємовідносин з КНР у передвиборчих
програмах і політичній практиці президентів тайванської адміністрації / О.В.
Шевчук // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ
ім. Петра Могили. – Вип. 185. – Т. 197. Політологія, 2012 – С. 118-122.
164.
Шевчук О.В. Співробітництво Грузії з НАТО: 2004 – 2008 роки/О.В.
Шевчук // Наукові праці: науково-методичний журнал. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ
ім. Петра Могили, 2013 – Вип. 195. – Т. 207. Історія. – С. 58-62.
357
165.
Шевчук О.В., Маєвська Ю.В. Стратегія «м’якої сили» КНР у
відносинах з країнами Центральної Азії / О.В. Шевчук, Ю. В. Маєвська //
Аркасівські
читання
:
матеріали
ІІ
Міжнародної
науково-практичної
конференції. – Миколаїв: МНУ ім. В.О. Сухомлинського, 2012. – С. 377-379.
166.
Шевчук О.В. Вибори президента тайванської адміністрації у
контексті американсько-китайських відносин / О.В. Шевчук // Актуальні
проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. – Вип. 107. – Частина
І (у двох частинах). – К.: Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, Інститут міжнародних відносин, 2012 – С. 72-79.
167.
Шостак А. «Концепція миру» у зовнішній політиці Ватикану А.
Шостак // Студентські наукові студії: Молодіжний науковий журнал. –
Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Випуск 2 (33). – С. 106-109.
168.
Щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС // Голос України.
– 2013. – 8 травня.
169.
Palagnyuk O. Reforming State Migration Policy of Ukraine at the
Times of Whole European Cooperation / O.Palagnyuk // Public Policy and
Economic Development: scientific and production journal. – Issue 4. – Mykolaiv:
Publisher Yemelyanova T.V., 2013. – P.30-33.
170.
Palagnyuk Y. Legal Foundations of Cooperation between Ukraine and
the European Union / Y.Palagnyuk // Public Policy and Economic Development:
scientific and production journal. – Issue 4. – Mykolaiv: Publisher Yemelyanova
T.V., 2013. – P.5-10.
171.
Palagnyuk Yuliana. State Policy towards European Integration:
Theoretical Analysis / Y.Palagnyuk // Środkowoeuropejskie Studia Polityczne. –
2012. – № 3. – P. 249-262.
172.
Podayenko Y. Global Political Processes of XXI Century. Course
Syllabus / Y. Podayenko. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. П. Могили. – 2012. –
Вип. 136. – 32 с.
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа