close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

код для вставкиСкачать
1
Ізюмська міська рада
відділ освіти
Ізюмський дошкільний навчальний заклад (ясла – садок) № 13
компенсуючого типу (санаторний)
Ізюмської міської ради Харківської області
Ізюм
2013
2
ЗМІСТ
Витяг із протоколу засідання педагогічної ради _________________3
Витяг із протоколу засідання ММО ___________________________ 4
Витяг із протоколу засідання методичного кабінету _____________ 5
Подання керівника _________________________________________ 6
Рецензія на досвід _________________________________________ 7
Подання - характеристика ___________________________________ 8
План роботи завідувача ____________________________________ 10
План роботи по педагогічному проекту _______________________ 15
План роботи педагога ______________________________________ 16
План роботи педагога ______________________________________ 18
ВСТУП___________________________________________________________ 19
РОЗДІЛ 1. Актуальність обраної теми на сучасному етапі_________________19
1.1. Визначення поняття здоров’я___________________________________19
1.2. Аналіз захворюваності_________________________________________20
1.3. Причини, що впливають на стан здоров ‘я_________________________21
1.4. Вирішення проблеми оздоровлення_______________________________21
1.5. Історичний аспект проблеми_____________________________________21
1.6. Проблема здоров’ я є державною проблемою_______________________22
РОЗДІЛ 2. Обгрунтовування обраної методичної проблеми________________23
2.1. Мета методичної проблеми_______________________________________23
2.2. Теоретичне обґрунтовування методичної проблеми___________________24
2.3. Практичне обґрунтовування методичної проблеми____________________24
2.4. Теоретичні завдання_____________________________________________24
2.5. Практичні завдання______________________________________________24
2.6. Робота з батьками_______________________________________________25
2.7. Робота з колегами_______________________________________________25
РОЗДІЛ3. Інноваційні оздоровчі технології_____________________________25
3.1. Арт-терапія – форма корекції емоційного стану______________________25
3.2. Види арт-терапії_________________________________________________26
3.3. Нетрадиційна медицина__________________________________________26
ВИСНОВКИ_______________________________________________________27
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ____________________________ 28
ДОДАТКИ_________________________________________________________29
3
Витяг
із протоколу №2 засідання педагогічної ради
Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла - садок)№ 13
компенсуючого типу (санаторний) Ізюмської міської ради Харківської
області
від 27.01.2014р.
1.
Порядок денний:
Про узагальнення досвіду роботи вихователя Шабленко Г.І. з проблеми
«Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі»
СЛУХАЛИ: вихователя – методиста Кириченко В.О.проінформувала про
досвід роботи вихователя Шабленко Г.І., яка працює над
методичною проблемою на тему «Інноваційні оздоровчі
технології в освітньому процесі». Рекомендувала затвердити його
на педраді.
ВИСТУПИЛИ: вихователь Шабленко Г.І., носій досвіду, яка представила
основні положення свого досвіду.
Вихователь Дементьєва С.В., схвалила досвід роботи
Шабленко Г.І. і відмітила, що надання дітям знань про
здоров'я та здоровий спосіб життя, становлення їх фізичного,
психічного, соціального і духовного здоров'я є необхідним,
важливим завданням кожного дошкільного навчального
закладу і родин. Досвід роботи вихователя заслуговує на
увагу.
УХВАЛИЛИ:
1. Схвалити досвід роботи вихователя Шабленко Г.І. з проблеми
«Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі».
2. Забезпечити пропаганду досвіду серед педагогів дошкільного закладу.
3. Матеріали досвіду роботи Шабленко Г.І. з проблеми «Інноваційні
оздоровчі технології в освітньому процесі» узагальнити у методичному
кабінеті закладу.
Голова педагогічної ради ІДНЗ №13: ___________ /О.О. Польова /
Секретар: ___________ /Г.С. Кобець /
4
Витяг
із протоколу№ 3 засідання міського методичного об’єднання
для вихователівсередніх вікових груп
від 28.01.2014р.
Порядок денний:
1. Апробація досвіду роботи вихователя Шабленко Г.І. з проблеми
«Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі»
СЛУХАЛИ: керівника секційного засідання Степанкіну О.О. проінформувала,
що протягом 2013 – 2014н.р. в ІДНЗ №13 в середній групі №2
проходив апробацію досвід роботи вихователя Шабленко Г.І., на
тему «Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі».
ВИСТУПИЛИ: Вихователь Дементьєва С.В., схвалила досвід роботи
Шабленко Г.І. і відмітила, що надання дітям знань про
здоров'я та здоровий спосіб життя, становлення їх фізичного,
психічного, соціального і духовного здоров'я є необхідним,
важливим завданням кожного дошкільного навчального
закладу і родин. Досвід роботи вихователя заслуговує на
увагу. Значно підвищився рівень компетентності дітей
дозмісту освітньої лінії «Особистість дитини». Протягом 2011
– 2012 н. р. високий рівень сформованості знань дітей
збільшився на 50 %, а низький рівень відсутній зовсім, а
протягом 2012 – 2013н.р. високий рівень збільшився на 21%.
УХВАЛИЛИ:
1. Вважати апробацію досвіду роботи вихователя Шабленко Г.І. з проблеми
«Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі» в середній групі
успішною.
2. Рекомендувати досвід роботи вихователя Шабленко Г.І. для
використання в практичній діяльності вихователів дошкільних
навчальних закладів міста.
Керівник ММО: ___________ /О.О. Степанкіна/
Секретар: _________ /Максименко Л.І. /
5
6
ПОДАННЯ
досвіду роботи вихователя Ізюмського дошкільного навчального закладу
(ясла – садок) № 13 компенсуючого типу (санаторний) Ізюмської міської
ради Харківської області
Шабленко Галини Іванівни
Шабленко Галина Іванівна – вихователь Ізюмського дошкільного
навчального закладу (ясла – садок) № 13 компенсуючого типу (санаторний)
Ізюмської міської ради Харківської області.
Працює з 1983 року, має стаж педагогічної роботи - 30 років.
Працює над проблемою «Інноваційні оздоровчі технології в освітньому
процесі».
Досвід роботи Шабленко Галини Іванівни вивчався адміністрацією
дошкільного навчального закладу протягом 3 років 2011 – 2014 років,
узагальнений на педагогічній раді дошкільного закладу в січні 2014 року.
Розглянувши поданий матеріал, який відповідає змісту освітньої лінії
«Особистість дитини», згідно Базового компонента дошкільної освіти,
педагогічною радою ІДНЗ № 13 було прийнято рішення про узагальнення
педагогічного досвіду роботи вихователя Шабленко Г.І. на тему: «Інноваційні
оздоровчі технології в освітньому процесі» та рекомендувати даний досвід для
вивчення та впровадження в роботу вихователів педагогічного колективу.
Мета подання досвіду – Шабленко Галина Іванівна, відповідає раніше
присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» і
педагогічному званню «Вихователь – методист» та вивчення досвіду її роботи
методичним кабінетом відділу освіти, і затвердження його на засіданні Ради
методичного кабінету відділу освіти Ізюмської міської ради.
Витяги з протоколів додаються.
Завідувач ІДНЗ № 13: _________________ О.О. Польова
7
Рецензія
на методичну розробку, укладену
вихователем Ізюмського дошкільного навчального закладу
(ясла – садок) № 13 компенсуючого типу (санаторний)
Ізюмської міської ради Харківської області
Шабленко Галиною Іванівною
«Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі»
Головна цінність суспільства – життя і здоров’я людини. Безпека і
здоровий спосіб життя – це не просто сума засвоєних знань, а стиль життя,
адекватна поведінка в різних ситуаціях. Збереження і зміцнення здоров’я,
формування здорового способу життя дітей дошкільного віку – це один із
найактуальніших і найперспективніших напрямків роботи дошкільних
навчальних закладів.
Актуальність даної проблеми полягає в тому, що діти усвідомивши
змалку цінність і значення здоров’я для повноцінного гармонійного розвитку,
знаючи фактори, що формують здоров’я, оволодівши практичними навичками
контролю і збереження власного здоров’я, первинної профілактики
захворювань закладуть надійну основу для реалізації власних можливостей і
талантів, зроблять своє життя яскравим і радісним для себе, корисним для
народу і країни.
Цей досвід, закріплений систематичним використанням сучасних і давніх
методик фізичного, психічного, духовного і соціального оздоровлення, є
найефективнішим методом формування дбайливого ставлення до власного
здоров’я, розвитку практичних умінь у дітей дошкільного віку та здобуття
основ знань здорового способу життя.
Практична значущість отриманих результатів полягає в розробці
методичних рекомендацій для вихователів дошкільного закладу.
Вважаємо, що представлені матеріали мають теоретичне і практичне
значення, відповідають вимогам оформлення робіт, а автор, Галина Іванівна
Шабленко відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст
вищої категорії» і педагогічному званню «Вихователь – методист».
Завідувач ІДНЗ № 13: __________ О.О. Польова
8
Подання - характеристика
на вихователя Ізюмського дошкільного навчального закладу (ясла садок)№ 13 компенсуючого типу (санаторний) Ізюмської міської ради
Харківської області
Шабленко Галину Іванівну
Шабленко Галина Іванівна має повну вищу освіту, яку отримала у
Слов’янськомудержавному педагогічному інституті за кваліфікацією
«Дошкільна педагогіка та психологія», спеціальність - викладач дошкільної
педагогіки та психології, методист по дошкільному вихованню.
У ІДНЗ № 13 на посаді вихователя працює з 1983р.
У2013 р. Шабленко Г.І. підвищила кваліфікацію при Комунальному
вищому навчальному закладі «Харківської академії неперервної освіти» на
очно - заочних курсах за напрямом «Вихователі дошкільних навчальних
закладів».
За час роботи у навчальному закладі Шабленко Галина Іванівна
зарекомендувала себе як відповідальний, компетентний педагог. Вона добре
володіє ситуацією у дитячому колективі, враховує у роботі індивідуальні
особливості своїх вихованців. Під час проведення різних видів роботи з дітьми
перевагу надає ігровим методам і прийомам, що сприяє невимушеному
отриманню кожною дитиною необхідних знань, умінь, навичок, створює умови
для повноцінного розвитку дітей.
Поглиблено працювала над педагогічним проектом «Про себе треба знати,
про себе треба дбати». Має змістовне напрацювання з даної теми, яке
відзначено дипломом III ступеня XIV Харківської обласної виставки – ярмарок
педагогічних ідей та технологій 2007 року.
Постійно вивчає досягнення педагогів міста, області, впроваджує їх в
роботу з дітьми. Бере активну участь у методичних заходах дошкільного
закладу, колективних переглядах, семінарах – практикумах: у жовтні 2010р.
підготувала виступ на семінар «Впровадження в практику роботи Базової
програми розвитку «Я у Світі»»; у січні 2011р. презентувала нетрадиційне
фізкультурне обладнання на педраді «Здоро’язбережувальні технології в
умовах організованого дитинства»; у жовтні 2010р. приймала участь у діловій
грі «Судова справа» для педагогічної практики організованої для слухачів
курсів вихователів при КВНЗ «ХАНО»; у січні 2014р. під час ММО для
вихователів середніх груп зі своїми дітьми показала розвагу на тему:
«Дослідницька лабораторія «Еврика»».
Додержується педагогічної етики, поважає гідність дитини.
Постійно вдосконалюється в педагогічній майстерності. Відзначається
високим рівнем загальної і професійної культури. Принципова, відповідальна,
старанна в роботі.
9
Надає дієву допомогу батькам з питань виховання та навчання дітей.
Нагороджена грамотами відділу освіти, 2001року, 2002року, 2003року;
грамотами Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної
адміністрації, 2004року, 2012року, Подякою Ізюмського міського голови у
2013році.
Шабленко Г.І. має кваліфікаційну категорію «Спеціаліст вищої категорії» і
педагогічне звання «Вихователь – методист».
Шабленко Г.І. відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії
«Спеціаліст вищої категорії» і педагогічному званню «Вихователь – методист».
Завідувач ІДНЗ№ 13:___________О. О. Польова
10
План роботи
завідувача ІДНЗ № 13 по вивченню, узагальненню
та впровадженню передового педагогічного досвіду
вихователя Шабленко Галини Іванівни
«Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі»
на 2011 – 2014 роки
№
з/п
1.
Зміст роботи
Розпочати вивчення
педагогічного досвіду вихователя
Шабленко Г.І. з проблеми
«Інноваційні оздоровчі технології
в освітньому процесі».
І етап: 2011 – 2012 н. р.
1.1.
Провести співбесіду з
вихователем з теми: «Сучасні
підходи та вимоги щодо
впровадження інноваційних
оздоровчих технологій» з метою
виявлення відношення інтересу у
вихователя до дослідження
проблеми.
1.2. Видати наказ про вивчення,
узагальнення та впровадження
передового педагогічного досвіду
вихователя Шабленко Г.І.
1.3. Відібрати й вивчити науково
– методичну літературу та
матеріали напрацьованого
досвіду з проблеми.
1.4. Провести з вихователем
обговорення вивченої науково –
методичної літератури та
матеріалів напрацьованого
досвіду з проблеми.
Визначення мети і завдань
досвіду, складання плану роботи.
1.5. Уточнити рівень навчально –
матеріальної бази з проблеми.
1.6. Ознайомитися з планами
роботи, системами занять,
дидактичних ігор та вправ,
посібниками, які
використовуються вихователем в
практичній роботі.
1.7. Зібрати відомості про носія
педагогічного досвіду
Шабленко Г.І.
Термін
виконання
Відповідальні
2011 – 2014 р.
Завідувач
Польова О.О.,
вихователь – методист
Кириченко В.О.
Вересень
2011 р.
Вересень
2011 р.
Жовтень
2011 р.
Листопад
2011 р.
Грудень
2011 р.
Протягом року
Грудень
2011 р.
Завідувач
Польова О.О.,
вихователь – методист
Кириченко В.О.
Завідувач
Польова О.О.
Завідувач
Польова О.О.,
вихователь – методист
Кириченко В.О.
Завідувач
Польова О.О.,
вихователь – методист
Кириченко В.О.
Вихователь
Шабленко Г.І.
Вихователь – методист
Кириченко В.О.
Вихователь
Шабленко Г.І.
Завідувач
Польова О.О.,
вихователь – методист
Кириченко В.О.
Вихователь – методист
Кириченко В.О.
Примітка
11
1.8. Підготувати педраду
«Здоров’язбережувальні
технології в умовах
організованого дитинства».
1.9. Надання методичної
допомоги вихователю.
Провести консультації:
- «Усвідомлення структури та
шляхів реалізації завдань
ліній і фізичного розвитку»;
- «Нетрадиційні технології
збереження здоров’я»;
- «Формування у дошкільників
навичок саморегуляції
поведінки, спрямованих на
розвиток функцій збереження
та зміцнення свого здоров’я».
1.10. Аналіз стану
захворюваності дітей групи № 2.
ІІ етап: 2012 – 2013 н. р.
2.
Вивчення передового
педагогічного досвіду вихователя
Шабленко Г.І.
2.1. Проводити обговорення
вивченої літератури:
- Закон України «Про
дошкільну освіту» № 2628 –
ІІІ від 11.07.2011 р.;
- Методичні рекомендації
«Фізичний розвиток дітей в
умовах дошкільного
навчального закладу» № 1/9 –
563 від 16.08.10 р.;
- Базовий компонент
дошкільної освіти (нова
редакція), 2012;
- Коментар до Базового
компонента дошкільної освіти
в Україні. – К.: Ред. Журн.
2003;
- Базова програма розвитку
дитини дошкільного віку «Я у
Світі». – К.: Видавництво
«Світич», 2008;
- Даниленко Г.М., Волкова І.В.,
Покроєва Л.Д. Медико –
педагогічна оцінка
здоров’язберігаючої
діяльності загальноосвітнього
навчального закладу.
Січень
2012 р.
Лютий
2012 р.
Завідувач
Польова О.О.,
вихователь – методист
Кириченко В.О.
Вихователь – методист
Кириченко В.О.
Березень
2012 р.
Квітень
2012 р.
Завідувач
Польова О.О.
Завідувач
Польова О.О.
Травень
2012 р.
Вихователь – методист
Кириченко В.О.
Вихователь
Шабленко Г.І.
Протягом року
Завідувач
Польова О.О.
12
Навчально – методичний
посібник – Х., 2011;
- Денисенко Н.Ф., Шевцова
Л.Г., Музирова В.О., Мельник
Л.Д. Малятко – здоров’ятко.
Комплексна програма – З.,
2004;
- Калуська Л.В. Бережемо
здоров’я змалку. Видавництво
«Ранок – НТ», 2007;
- Калуська Л. Здоров’я дитини
в садку та родині. – Х.: Ранок,
2005;
- Шахненко В.І. Абетка
здоров’я. Посібник – К., ВВФ
«Котигорошко» Лтд, 1996;
- Організація оздоровчої
роботи в ДНЗ/Упорядник
Л.А.Швайка – Х: Вид. група
«Основа»,2011;
- Бігунець.Здоров’я
(валеологія). Стандарт
навчального українознавчого
інтегративного курсу для
дітей дошкільного віку//
Освіта, - 1995, - № 30(154).
2.2.Скласти картотеку фахової
літератури з даної
педагогічної проблеми
2.3. Вивчення документації
вихователя Шабленко Г.І. з даної
проблеми
Жовтень
2012 р.
Вересень,
грудень, 2012 р.
Травень 2013 р.
2.4. Відвідати 15 – 25 групових
та індивідуальних занять,
тематичних заходів з дітьми,
режимних моментів.
Протягом року
Вихователь – методист
Кириченко В.О.
Завідувач
Польова О.О.
Вихователь – методист
Кириченко В.О.
Завідувач
Польова О.О.
Вихователь – методист
Кириченко В.О.
13
2.5. Проаналізувати:
- використання нетрадиційних
форм і методів оздоровлення з
дітьми, їх відмінність і перевагу
над загальноприйнятними;
- вплив використаних матеріалів і
прийомів на підвищення
результативності роботи щодо
зниження захворюваності та
формуванню у дітей мотивації
здорового способу життя;
- шляхи забезпечення єдності в
роботі вихователя з іншими
педагогами;
-творчі елементи в роботі
вихователя;
-вивчення роботи педагога з
батьками.
2.6. Провести відкритий показ
для вихователів валеохвилинок.
2.7. Провести аналіз якості знань
та практичних вмінь дітей з
оздоровлення в різних видах
навчально – ігрової, побутової
діяльності.
ІІІ етап: 2013 – 2014 н. р.
3.
Узагальнення педагогічного
досвіду вихователя Шабленко Г.І.
3.1. Систематизувати зібрані
матеріали, проаналізувати їх.
3.2. Описати досвід вихователя
Шабленко Г.І.
3.3. Підготувати матеріали до
ХХІ обласної виставки –
презентації педагогічних ідей та
технологій по педагогічному
досвіду вихователя Шабленко Г.І.
«Інноваційні оздоровчі технології
в освітньому процесі».
3.4. Оформити в методкабінеті
папку з робочими матеріалами:
перспективні та календарні
плани, конспекти занять, системи
ігор та вправ, фотографій, зразки
використовуваного дидактичного
матеріалу, авторські ігри,
посібники, сценарії, плани
спільної роботи з вихователями,
батьками, консультації, виступи,
статті тощо.
3.5. Обговорити матеріали
досвіду на педагогічній раді
дошкільного закладу.
Протягом року
Протягом року
Завідувач
Польова О.О.
Вихователь – методист
Кириченко В.О.
Протягом року
Протягом року
Протягом року
Березень
2013 р.
Травень
2013 р.
Протягом року
Лютий
2014 р.
Січень
2014 р.
Вихователь
Шабленко Г.І.
Завідувач
Польова О.О.
Вихователь – методист
Кириченко В.О.
Завідувач
Польова О.О.
Вихователь – методист
Кириченко В.О.
Завідувач
Польова О.О.
Вихователь – методист
Кириченко В.О.
Вихователі
Вихователь – методист
Кириченко В.О.
Вихователі
Протягом року
Січень 2014 р.
Завідувач
Польова О.О.
Вихователь – методист
14
Кириченко В.О.
3.6. Матеріали узагальненого
досвіду подати на розгляд до
методичного кабінету відділу
освіти.
3.7. Розробити та видати
методичний посібник –
парціальну програму
«Інноваційні оздоровчі технології
в освітньому процесі».
Видати наказ про впровадження
педагогічного досвіду
«Інноваційні оздоровчі технології
в освітньому процесі»
вихователя Шабленко Г.І. в
дошкільному закладі.
Лютий 2014 р.
Завідувач
Польова О.О.
Квітень 2014 р.
Травень 2014 р.
Завідувач
Польова О.О.
Завідувач ІДНЗ № 13: ______________ О.О. Польова
15
«Погоджено»
вихователь – методист
В.О. Кириченко
ПЛАН
роботи по педагогічному проекту
на тему:«Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі»
Зміст
Навчальний рік
Розробка інтегрованих занять,
підбір ілюстративного
матеріалу, дидактичних ігор,
оздоровчих заходів для дітей
середнього віку
2013 – 2014
Розробка інтегрованих занять,
підбір ілюстративного
матеріалу, дидактичних ігор,
оздоровчих заходів для дітей
старшого віку
2014 – 2015
Презентації дидактичних ігор
2015 – 2016
16
«Погоджено»
вихователь – методист
В.О. Кириченко
На 2013 – 2014 навчальний рік
План роботи вихователя: Шабленко Галини Іванівни
Тема: «Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі»
Мета:
Розвивати зорову, слухову, тактильну, смакову види пам’яті.
Створювати умови для їх розвитку у дидактичних іграх та вправах,
повсякденному житті. Виховувати бажання вести здоровий спосіб
життя. Дати знання про значення та вплив домашніх тварин, комах на
здоров’я людини. Поповнити матеріальну базу з обраної теми.
№
Зміст роботи
Форма роботи
з/п
Термін
виконання
1.
I.
Опрацювання науково – методичної літератури
Програма виховання і навчання дітей від двох до семи
Опрацювання
років «Дитина».
Протягом
року
2.
В.І. Шахненко «Азбука здоров’я», В.І. Шахненко «Абетка
здоров’я»
Опрацювання
Протягом
року
3.
Л.В. Калуська «Бережемо здоров’я змалку»
Опрацювання
Протягом
року
4.
Т.Є. Бойченко «Бережи себе, малюк!»
Опрацювання
Протягом
року
5.
Л.В. Лохвицька, Т.К. Андрющенко «Дошкільникам про
основи здоров’я», Л.В. Лохвицька,
Т.К. Андрющенко«Веселка здоров’я» (Хрестоматія)
Опрацювання
Протягом
року
1.
II.
Створення бази
Інтегрованні заняття «Без кота – дім сирота», «Бджола
Розробити серію
мала і та працює», «Лікарські рослини знаю – про своє
дидактичних ігор,
здоров’я дбаю»
вправ, тверджень
2.
«Свійські тварини», «Комахи», «Кондитерські вироби»
Розділ «Ілюстрації»
Протягом
року
3.
«Склади з частин ціле», «Обережно – комахи!», «Кухарі»
Розділ «Дидактичні
ігри»
Протягом
року
4.
Підготувати матеріал для фото шоу
Презентація
фотошоу
Протягом
року
1.
«Калачі»
2.
«Острів Горіховий»
III.
Робота з дітьми
Психогімнастика
Масаж волоськими
горіхами
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Відмітка
17
3.
«Чарівні сни»
4.
Розповідь про апітерапію
Релаксація
Протягом
року
Смакотерапія,
естетотерапія
Протягом
року
Консультація
Листопад
ІV. Робота з батьками
1.
«Медитації»
2.
«Лікувальний міні – масаж»
Інформація на
батьківський стенд
Грудень
3.
«Сміхотерапія»
Інформація на
батьківський стенд
Квітень
V. Завершення проекту
1.
«Здорова родина – здорова дитина»
Фоторепортаж
Травень
18
«Погоджено»
вихователь – методист
В.О. Кириченко
На 2012 – 2013 навчальний рік
План роботи вихователя: Шабленко Галини Іванівни
Тема: «Валеологічне виховання дітей молодшого віку 3 – 4р.ж.”
Мета:
розвивати зорову, слухову, тактильну, смакову види пам’яті.
Створювати умови для їх розвитку у дидактичних іграх та вправах,
повсякденному житті. Виховувати бажання вести здоровий спосіб
життя. Вчити чітко визначати органи людини, їх назви, значення,
призначення у житті людини, залучати до культури споживання їжі,
дотримуючись правил.
№
з/п
Зміст роботи
I.
1.
2.
3.
Форма роботи
Опрацювання науково – методичної літератури
«Дошкільникам
про
основи
здоров’я»
Лохвицька, Андрющенко
«Усі розробки ігор та вправ до базової
програми «Я у Світі»» Гладченко, Дикань
«Бережемо здоров’я змалку” Калуська
1.
Валеологічний куточок «Здоров’ячків»
2.
Куточок «Безпека руху»
3.
Театралізована казка – гра «Пригоди у місті
Чистоти»
Опрацювання
Опрацювання
1.
2.
«Вітаночка»
«Морські хвилі»
Доповнити
Вересень
Оновити
Жовтень
Розробити серію
дидактичних ігор з
культурно – гігієні.
навичок
Листопад,
грудень
Психогімнастика
Пальчикова
гімнастика
Релаксація. Вправи
3.
«Засмагаємо»
4.
5.
6.
7.
«Острів Сміхотун»
«Портрети казкових героїв»
«Фоторобот «Казкові герої»»
 «Ось які гостинці – дірка в серединці»
 «Діти гарно смакували «Колобочків» у
сметані»
IV.
Сміхотерапія
Гра - розмальовка
Гра - міркування
Смакотеріпія.
Естетотерапія
Прот. року
Протягом
року
Протягом
року
Прот. року
Прот. року
Прот. року
Вересень,
Жовтень
Робота з батьками
1.
«Спортивний куточок Вашої дитини вдома»
2.
3.
«Адаптація до дитячого садка»
«Шкідливі звички»
4.
Емоційний комфорт вдома та в дитсадку
V.
Протягом
року
Протягом
року
Протягом
року
Робота з дітьми
III.
«Здоровому все здорово»
Опрацювання
Створення бази
II.
1.
Термін
виконання
Інформація на
батьківськ. стенд
Консультація
Консультація
Інформація на
батьківськ. стенд
Грудень
Вересень
Січень
Березень
Завершення проекту
Фоторепортаж
«Здоров’ячок»
Листопад
Відмітка
19
«Що є головним в освіті? В освіті головною є не освіта. В освіті головною
є наука про те, як бути здоровим. І здоровою передусім повинна бути
краща частина людства, найбільш людяна частина людства діти.
Причому діти у той період, коли все формується – тобто, дошкільнята»
Б.М. Жебровський
ВСТУП
РОЗДІЛ 1. АКТУАЛЬНІСТЬ ОБРАНОЇ ТЕМИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Проблема здоров‘я з давніх часів хвилювала людство. Ще у Стародавній
Греції богиню здоров’я Гігею зображували молодою, красивою, здоровою
дівчиною. А древні римляни віталися: «Вале!», що означало «Будь здоровим!».
На Україні традиційно: «Будьте здорові! Доброго Вам здоров’я!». Турбота про
здоров’я – обов’язок кожного. Здоров’я - найцінніший скарб людини. «Бережи
одяг, доки новий, а здоров’я, доки молодий». Кожна людина на землі повинна
народжуватися здоровою, жити в злагоді та любові в сім’ї, родині, державі,
підтримувати та оберігати здоров’я рідних і близьких, бути готовою передати
дітям набуті вікові знання, мудрі закони вічного єднання душі й тіла. Здоров’я
дітей – головна мета суспільства.
Саме діти визначають майбутнє благополуччя країни, подальший
економічний, духовний розвиток, рівень життя, культури, науки. Здоров’я дітей
- найгостріша, найболючіша проблема.
Проблема здоров’я, життя без хвороб турбує батьків, педагогів, медиків,
психологів, є державною проблемою.
1.1. Визначення поняття здоров‘я
У психолого-педагогічній літературі зустрічаються різні тлумачення
поняття «здоров’я», їх існує понад 200 видів. Поняття здоров’я цікавлять
соціологів, письменників, філософів.
Звернемось до Вікіпедії.
Здоров’я — стан живого організму, при якому організм у цілому і всі
органи здатні виконувати свої життєві функції. Охорона здоров’я громадян —
одна з функцій держави. У світовому масштабі охороною здоров’я займається
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ). В Україні державним органом,
що опікується здоров’ям громадян є Міністерство охорони здоров’я України.
Однозначного, прийнятного для всіх визначення поняття «здоров’я» поки що
не існує. У преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)
говориться, що здоров’я — це не тільки відсутність хвороб або фізичних
дефектів, а стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя.
Проте повне фізичне і душевне благополуччя може визначати лише ідеальне
здоров’я, яке практично не зустрічається. Чому актуальнее це питання?
20
1.2. Аналіз захворюваності
Медична статистика свідчить, що в цілому по Україні захворюваність
населення залишається високою. Україна посіла 99 місце серед 145 країн у
рейтингу стану здоров'я своїх громадян. У цьому рейтингу Україна
розмістилася між Іраком і Пакистаном. Найбільш здоровою країною, за даними
агентства, є Сінгапур. Серед лідерів - Італія, Австралія, Швейцарія, Японія. У
десятці рейтингу також Ізраїль, Іспанія, Нідерланди, Швеція, Німеччина. При
складанні рейтингу враховувалися тривалість життя, дитяча захворюваність і
смертність, причини смертності, поширення шкідливих звичок, екологічна
ситуація. (2012 р.)
Нагадаємо, що за прогнозами експертів, через 10 років в Україні
проживатимуть 36 - 38 млн. чоловік, а якщо негативна демографічна динаміка
збережеться, то через 50 років українців залишиться тільки 8 - 12 млн. Про це
наприкінці минулого року заявляла голова Комітету Верховної Ради з питань
охорони здоров’я Тетяна Бахтєєва.
За словами Т. Бахтєєвої, за останні 15 років населення України скоротилося
майже на 7 млн. чоловік – з 52,2 млн. до 45,6 млн., що порівнюється з
населенням таких країн, як Данія, Грузія, Фінляндія або Норвегія.
Сучасний стан здоров'я населення України свідчить, що існує реальна
загроза вимирання нації.
Майже 90% дітей, учнів і студентів мають відхилення у здоров'ї, понад
50% - незадовільну фізичну підготовку.
Щороку до лав Збройних сил України за станом здоров'я не призивається
кожний четвертий юнак призивного віку.
Стан здоров'я сучасної людини залежить не тільки від зовнішніх умов,
але й від власного ставлення до нього. Однак, щоб стати володарем свого
здоров'я, слід знати, що таке здоров'я і що саме забезпечує нормальний процес
життєдіяльності. Тільки так можна навчитися керувати своїм здоров'ям.
Здоров'я не існує саме по собі, воно не дається на все життя, не є постійним і
незмінним. Воно потребує турботи протягом усього життя людини. Значний
відсоток виникнення хвороб залежить від шкідливих звичок самої людини,
порушення санітарно-гігієнічних норм, від не правильного харчування,
відсутності режиму праці й відпочинку.
Давньоримський філософ Сенека стверджував, що люди не помирають,
вони вбивають самі себе. Часто діти хочуть стати дорослими, а дорослість свою
вбачають у тому, щоб закурити цигарку, випити пива на людях, як це
показують у фільмах, у рекламах і як це роблять батьки.
Такі діти попробують викурити цигарку із наркотичною травкою, чи
нанюхатися різних речовин, щоб «зловити кайф». Вони знищують не тільки
своє здоров'я, а й здоров'я своїх майбутніх дітей. Коли людина здорова, вона
може все здолати, про все мріяти в своєму житті, добиватись намічених цілей.
21
1.3.Причини, що впливають на стан здоров’я
Вчені світу дійшли спільної думки: здоров’я людини залежить в
основному від чотирьох факторів: системи охорони здоров’я (10%), генетичної
спадковості (20%), стану зовнішнього середовища (20%) та способу життя
(50%).
На стан здоров’я впливає падіння рівня життя, соціальні потрясіння,
погіршення загальнодоступної медичної допомоги, які відзначаються останнім
часом, і не дають підстави чекати позитивних зрушень в стані здоров'я
дорослих і дітей. На організм людини впливають різноманітні природні
фактори: атмосферний тиск, коливання температури, вологість, рівень сонячної
радіації, хмарність, опади, вітер, землетруси.
Серед таких глобальних проблем людства, що загрожують його безпеці,
можна виділити такі: вичерпання запасів корисних копалин та джерел енергії;
зміну якісних характеристик глобальних геосфер (атмосфери, гідросфери,
літосфери); неконтрольоване зростання населення; урбанізацію міст;
утилізацію виробничих і побутових відходів; кометно-астероїдну загрозу; гонку
озброєнь, випробування ядерної зброї.
1.4. Вирішення проблеми оздоровлення
І тому як більшість дітей відвідують освітні заклади педагоги, медики,
психологи несуть серйозну відповідальність за розвиток, виховання, навчання
підростаючого покоління, дають основи валеологічних знань. З такого
складного становища є ефективний засіб виходу. Як показав досвід передових
країн світу, важливою та необхідною є медико - педагогічна освіта населення як
в сім ї так і в освітніх закладах. Тому на Україні у 1994 році ввели новий
навчальний предмет «Основи валеології та медичних знань»
1.5. Історичний аспект проблеми
З’ясуємо поняття «валеологія». Валеологія - сучасна інтегральна наука
про фундаментальні закони духовного, психічного,фізичного здоров’я як
окремої особи так і всього суспільства в цілому на новому етапі його духовнотворчої еволюції. Вперше цей термін запропонував професор І.І. Брехман ,
засновник науки про здоров’я людини в сучасному її розумінні. ( 1980р.
Владивосток). Саме він сформулював методологічні основи збереження та
зміцнення здоров’я практично здорових осіб. І. І. Брехман назвав це
"валеологією" (від лат. valeo — бути здоровим) і 1987 р. видав монографію
"Введення до валеології — науки про здоров’я". В книзі автор стверджував, що
наука про здоров’я не може обмежуватися тільки медициною, а повинна
формуватися також на основі екології, біології, психології та інших наук, тобто
бути інтегративною. Другим після Владивостока центром розвитку валеології
став Київ, де формування валеологічного напряму було пов’язано із
спортивною медициною,тут вперше було представлено модель для оцінки рівня
соматичного здоров’я індивіда (Г. Л. Апанасенко)
Кожен з видатних вчених вніс вагомий вклад у розвиток валеології : О.О.
Александров, В.П.Куліков , Ю.П. Лисицин,. І.В. Мурав та багато інших.
22
Проблеми валеології цікавлять психологів, педагогів, батьків, медиків,біологів,
дієтологів, народних умільців, духовних учителів. Усі вони ставлять здоров’я у
центр науки і практики.На становлення вибору моєї методичної проблеми
вплинули ідеї авторів Ш.О. Амоношвілі, Л. В. Калуської, Л.Д. Мельник, Л.Г.,
В.І. Шахненка, Л.Г.Шевцової.
Та як же бути осторонь , якщо існують такі проблеми. Данні просто
шокують. Сумні показники по країні, в області, моєму місті .
На жаль, за даними аналізу наукових джерел, наприкінці дошкільного
дитинства стійкі нервові розлади фіксуються приблизно в кожної п’ятої, а
функціональні – у кожної третьої дитини, що викликає серйозні
занепокоєння.Тому нам треба вчитися, вдосконалюватись, набувати нових
знань, умінь, досвіду у цьому напрямку. Ось чому для себе вирішила, що буду
займатися впровадженням у практику роботи різноманітних оздоровчих
заходів. Мене занепокоїть стан здоров’я малечі як жінку, матусю, педагога.
Просто людину небайдужу, творчу, схильну до інновацій.
Що треба зробити, щоб стабілізувати, підвищити показники здоров’я, як
допомогти дошкільнятам бути здоровими, веселими, розумними?
На думку більшості учених, громадськості потрібні нові радикальні заходи по
охороні здоров'я дітей. Необхідний новий підхід до цієї проблеми.
1.6. Проблема здоров’я є державною проблемою
Тому звернемося до
прийнятих нормативно - правових документів:
Конституції України, Закону України «Про освіту», Закону України «Про
дошкільну освіту, Закону України «Про охорону дитинства», Конвенції
Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 р.,
наказів, листів про медичне обслуговування, організацію харчування у
дошкільних навчальних закладах.
Закон України «Про освіту» відзначає, що мета освіти є всебічний
розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства,
забезпечення здорових умов навчання та праці у навчально - виховних
закладах.
Пріоритетність виховання здорового покоління визначається на
сучасному етапі як загальнодержавна проблема, важливість розв'язання
якої передбачено Конституцією України та низкою нормативних
документів, таких як: Конвенція ООН про права дитини, Державна
національна програма «Діти України», Закон України «Про дошкільну
освіту». Базовий компонент (нова редакція) розкриває різні поняття здоров’я у
формуванні здорової, життєздатної компетентної особистості.
У Базовому компоненті дошкільної освіти (нова редакція) у освітній
лінії «Особистість дитини» визначено, що головна цінність суспільства –
життя і здоров'я людини. Безпека і здоровий спосіб життя – це не просто сума
засвоєних знань, а стиль життя, адекватна поведінка в різних ситуаціях.
Збереження і зміцнення здоров ‘я формування здорового способу життя дітей
дошкільного віку – це один із найактуальніших і найперспективніших напрямків
23
роботи дошкільних навчальних закладів. Нині перед людством стоять дуже
складні проблеми, від вирішення яких залежить наше майбутнє.
РОЗДІЛ 2. ОБГРУНТУВАННЯ ОБРАНОЇ МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ
Отже, педагоги, медики несуть правову та моральну відповідальність за
здоров‘я дітей. Тому педагогічний колектив нашого ДНЗ компенсуючого типу
(санаторний)
пріоритетним
напрямком
роботи
обрав
«Створення
здоров’язбережувального освітнього простору». Обрана мною методична
проблема, «Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі», є
продовженням думки моїх колег, тому що ця тема тісно пов‘язана з напрямком
над яким працює наш заклад.
2.1. Мета методичної проблеми
Створити серію змістовних, цікавих інтегрованих занять та заходів для
різновікових груп з впровадженням інноваційних технологій в освітній процес.
Дати дітям знання про лікувальні властивості, надзвичайні психотерапевтичні
здібності собак, котів, птахів, дельфінів, риб, про лікувальні властивості меду,
винограду, рослин, про те, що арт-терапія є найбільш давньою та природною
формою корекції . Підготувати фонограми, відео, дитячу літературу, енциклопедії,
ілюстративний матеріал за визначеними темами. Скласти належну матеріальну
базу.
Сконцентрувати увагу педагогів, медпрацівників, психологів, батьків, дітей,
що необхідно жити в гармонії з собою, з навколишнім, як важливе фізичне,
соціальне, психологічне здоров я.
Розвивати зорову, тактильну, смакову,слухову види пам’яті, рухову,
емоційну, образну, словесно-логічну; уміння висловлювати свої роздумиміркування, спостерігати, відстоювати власну точку зору.
Виховувати культурно – гігієнічні навички, бережне ставлення до
здоров‘я, бажання вести здоровий спосіб життя, берегти навколишнє.
Дати дітям науково достовірні факти про себе,свій організм, враховуючи дитячі
пізнавальні можливості, вікові особливості.
Мету конкретизую у завданнях. Проводжу дослідницько експериментальну перевірку (бесіди, спостереження), щоб взнати чи цікаво
дітям знати про себе, чи хочуть взнати більше, чи знають про надзвичайні
здібності собак, котів,коней, дельфінів, птахів, риб, лікувальні властивості
меду, винограду, арт – терапію. На основі отриманих результатів складаю
перспективний, календарний плани, заняття, заходи, рекомендації, які будуть
спрямовані на поліпшення навчально-oсвітнього процесу.
Визначилась з темою, розглянула поняття з інновацій, нетрадиційних
оздоровчих технологій, естетотерапії, склала план роботи, розробила
перспективне, календарне планування, різновиди інтегрованих занять,
дидактичні ігри і вправи, творчі завдання,твердження , роздуми – міркування,
оздоровчі заходи.
24
Роботу розпочала з теоретичного обґрунтовування. Методи збору
інформації. Опрацьовування медико – педагогічної літератури, підписних
видань журналів «Дошкільне виховання», «Джміль», «Розкажи онуку».
Ознайомлення з роботою колег на Україні (Куп’янськ, Ніжин, Суми, Харків)
Склала план дій, намітила цілі його поступової реалізації. Ознайомилась з
історією виникнення нетрадиційних видів терапій, їх значенням, практичним
застосуванням. Класифікація матеріалу за обраними темами: аромотерапія,
апітерапія, ампелотерапія, анімалотерапія, дельфінотерапія, іпотерапія, арттерапія.
2.2.Теоретичне обґрунтовування методичної проблеми
Вивчення історії з використання різновидів терапій у різні періоди
становлення суспільства. Ознайомлення з дослідженнями стародавніх,
сучасних вітчизняних та зарубіжних авторів, з становленням, розвитком,
труднощами, які були на шляху становлення нетрадиційного оздоровлення.
Опрацювала документи з дозволу нетрадиційного оздоровлення, з
нетрадиційними видами оздоровлення на Україні та за її межами.
2.3. Практичне обґрунтування методичної проблеми
Залучати до самостійних розповідей про побачене, відчуте, пережите
дитиною. Використовувати художнє слово, антоніми, синоніми, прислів’я,
приказки, заклички, мнемосхеми. Створювати ігрові ситуації з наданням дітям
практичних навичок, алгоритму дій. Розробити різні види занять, дидактичні
ігри, вікторини, ігри – міркування, твердження,КВК, спортивні свята, пам’ятки
та анкети для батьків, педагогів. Працюючи над методичною проблемою
поступово створила належну матеріальну базу з відеоматеріалів, фонограм,
презентацій, електронних, механічних іграшок та настільних ігор, складені
авторські заняття було апробовано у ДНЗ.
2.4.Теоретичні завдання
Вивчити нормативно-правові документи з питань дошкільної освіти,
історію питання з валеології, нетрадиційного оздоровлення. Визначити рівень
підготовленості дітей до сприяття інноваційних оздоровчих технологій в
освітньому процесі.
2.5. Практичні завдання
Розробити дидактичні ігри та вправи, зробити підбірку оздоровчих
заходів згідно тем занять, скласти заняття для різновікових груп з
нетрадиційного оздоровлення, впроваджувати в практику роботи модель з
валеокорекції (додаток № 1), заняття з апітерапії «Бджола мала, а й та працює»
(додаток № 2), сміхотерапія «Портрети кумедних клоунів» (додаток № 3),
«Інформаційне заняття «І линуть в сині голубій, пташки чудові – голуби»
(Додаток № 6).
25
2.6. Робота з батьками
Ознайомити батьків з нетрадиційними видами оздоровленняя. Розробити
анкети, теки, рекомендації. Залучати брати активну участь у сімейних святах.
Спортивних Олімпіадах, КВКа.
«Валеологічний КВКа» (додаток № 4), «Малі олімпійські ігри» (додаток № 5).
2.7. Робота з колегами
Залучити до вивчення питання та впровадженні його в освітній процес
своїх колег, музкерівника, інструктора з фізкультури, практичного психолога,
медпрацівників.
Об’єкт педагогічного дослідження – діяльність дітей молодшого та
старшого дошкільного віку охвачених пізнавальною діяльностю з валеології у
навчально – виховнім закладі.
Предмет педагогічного дослідження – вплив інноваційних оздоровчих
технологій на дошкільнят у освітньому процесі .
На основі аналізу наукових джерел з теми розкриваю сутність понять з
інновації, нетрадиційної медицини, народної медицини, арт-терапії. У науковопедагогічному розумінні арт-терапія розглядається як метод розвитку та змін
особистості, групи, колективу за допомогою різних видів і форм мистецтва та
творчості. Хоча творчі цілі й мають велике значення, перше місце в арт –
терапії все ж таки відводиться терапевтичним цілям.
РОЗДІЛ 3. ІНОВАЦІЙНІ ОЗДОРОВЧІ ТЕХНОЛОГІЇ
3.1. Арт-терапія – форма корекції емоційного стану
Арт – терапія є найбільш давньою та природною формою корекції емоційного
стану, якою можна користуватись для зняття накопиченої психічної напруги,
для того, щоб заспокоїтись, просто зосередитись. Ефективність застосування
мистецтва в контексті лікування ґрунтується на тому, що цей метод дозволяє
експериментувати з почуттями, досліджувати і виражати їх на символічному
рівні. Завдання арт-терапії: лікування, зцілення, психокорекція, реабілітація,
психопрофілактика, розвиток, діагностика, вираження почуттів , розкриття
творчого потенціалу, розвиток навичок включення в колективну діяльність.
Мистецтво – невидимий місток, що поєднує два протилежні світи: світ фантазії
та реальності. Часто таємні бажання, підсвідомі почуття та емоції легше
викласти у творчості, ніж виразити у словесній формі. Тому останнім часом
великої популярності набуває метод лікування за допомогою художньої
творчості, або арт-терапія. Не маючи протипоказань, арт -терапія може бути
використана не лише у психотерапії, а й у педагогіці та соціальній роботі,
допомагаючи дізнатись більше як про самих себе, так і про оточуючих.
26
3.2. Види арт-терапії
Види арт – терапії, представлення у психології та медицині, відповідають
існуючим видам мистецтв. Виділяють: музикотерапію, танцювальну терапію,
драмотерапію, казкотерапію, бібліотерапію, маскотерапію, етнотерапію,
ігротерапію, кольоротерапію, фототерапію, лялькотерапію, оригамі тощо. Крім
того, кожен із цих видів має безліч арт-терапевтичних технік, які
застосовуються для вирішення внутрішніх і міжособистісних розладів тощо.
Уперше цей термін був використаний Андріаном Хілом у 1938 р.
3.3. Нетрадиціна медицина
Нетрадиційна медицина сьогодні - це вже великий пласт наукових
досліджень. За останні роки в Україні проведено значний обсяг робіт щодо
впровадження нетрадиційних , немедикаментозних методів у практику охорони
здоров’я.
Наприклад, нетрадиційне лікування, як анімалотерапія, аромотерапія,
апітерапія, ампелотерапія, кольоротерапія, музикотерапія, казкотерапія,
сміхотерапія, арт – терапія тощо.
Використання методів нетрадиційної медицини пробуджують у людині
закладені від природи можливості саморегуляції та контролю свого фізичного
та психічного стану.
В системі охорони здоров’я такі методи сьогодні застосовуються
недостатньо.
Тому обрана методична проблема спрямована на використання
нетрадиційної медицини у освітньому процесі дошкільного закладу, де дітям
надаються наукові, достовірні знання адаптовані до їх розуміння згідно вікових
категорій.
27
ВИСНОВКИ
Працюючи над методичною проблемою з інноваційних оздоровчих
технологій в освітньому процесі було вивчено питання з дозволу, розвитку та
наукових досліджень з пріоритетних напрямів народної та нетрадиційної
медицини, впровадження в практику охорони здоров‘я досягнень народної і
нетрадиційної медицини.
Вивчалась історія досліджень, аналіз впливу на психічне та фізичне
здоров’я методів народної та нетрадиційної медицини.
Було створено банк даних по вивченню досвіду
зарубіжних країн.
Ознайомились з матеріалами, роботами вітчизняних фахівців.
На основі чого були розроблені оздоровчі заходи адаптовані для дітей
дошкільного віку. Впроваджувались в практику роботи нові, оригінальні,
цікаві, змістовні інтегровані заняття з використанням основ нетрадиційного
оздоровлення, була проведена просвітницька діяльності серед батьків, колег.
Виявлено, що діти з задоволенням проводять час в спортивному,
креативному, музичному, театральному, валеологічному куточках, куточку
пісочної терапії.
Щоб діти краще запам‘ятовували, залучались до дії усі аналізатори. В
основі занять наочні матеріали та мудре китайське прислів'я: «Скажи мені - і я
забуду, покажи мені - і я запам'ятаю, залучаючи мене - і я навчуся». Ось чому
кожне заняття побудоване на залученні
дітей у процес пізнання,
запам’ятовування, використання усіх аналізаторів . Відчути на дотик, за
смаком, понюхати, побачити на власні очі – все важливо малому науковцю.
Налаштовуючись на роботу з малюками, брались за основу вихідні
положення гуманістичної педагогіки самореалізації особистості. Кожна дитина
здібна, кожна дитина повинна пізнати себе, знайти свої нахили, здібності.
Досконало вивчались індивідуальні особливості кожної дитини, її нахили,
здібност, щоб діти самовдосконалювались, саморозвивались,
самоутверджувались.
Діти вміють розповідати про побачене, відчуте, пережите. Називають
різновиди терапій, знають практичне використовування, навчились берегти
навколишнє, цінують власне здоров’я. Впевнена, що набуті знання засвоїли
якісно, на все життя.
Плідно працювалось під девізом: «Твори, придумуй, пробуй, але не
зашкодь дитині.» Тому основне завдання по впровадженню досвіду з
інноваційних технологій в освітньому процесі досягнуте - створені
оптимальні, комфортні та безпечні умови для розвитку та реалізації
природного потенціалу особистості.
Працюючи над обраною проблемою, відчула професійне зростання,
уміння знаходити оригінальні нестандартні рішення, почуття новизни ідей.
З задоволенням працювала як автор, розробітник, дослідник і користувач,
пропагандист інноваційних технологій в освітньому процесі. На основі вище
сказаного ще раз підкреслю, що діти, здоров’я, життя – наші найдорожчі
28
скарби. Будемо працювати і надалі, щоб мелодії мудрості, віри, любові, надій
звучали у наших серцях та серцях вихованців.
Дана методична проблема апробована у ДНЗ.
Можна використовувати педагогам, музкерівникам, психологам,
інструкторам з фізичного виховання, батькам, усім, хто не байдужий до
власного здоров’я, хто
хоче знайти власний рецепт здоров’я.
Може бути доцільно використана під час організації гурткової роботи та
як порціальна програма.
29
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
Нормативно-правові документи
1.Конституція України (ст. 3,27,48,49)
2.Закон України «Про освіту»
3.Закон України «Про дошкільну освіту»
4.Закон України «Про охорону дитинства»
5.Концепція державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на
період до 2017 року.
6. Конвенція ООН про права дитини.
7. Державна національна програма «Діти України»
8. Базовий компонент дошкільної освіти України.
9. Вільчковський Е.С., Курок О.І. Теорія і методика фізичного виховання
дітей дошкільного віку. - Суми: ВТД, 2004. - 428 с.
10.Калуська Л.Г. Здоров’я дитини в садочку та родині. - Харків: Ранок, 2005.190 с.
11. Григоренко Г.І., Денисенко Н.Ф., Коваленко Ю.О., Маковецька Н.В.
Нетрадиційні методи оздоровлення дітей дошкільного віку. - Запоріжжя :
ЗНУ, 2006. – 116 с.
12.Григоренко Г.І., Денисенко Н.Ф., Коваленко Ю.О., Маковецька Н.В.
Оздоровча робота в дошкільному навчальному закладі .- Запоріжжя : ЗНУ,
2006. – 99 с.
13. Швайка Л.А. Організація оздоровчої роботи в дошкільному навчальному
закладі. - Харків: Основа, 2008. - 253 с.
14.Шахненко В.І. Абетка здоров ‘я. Київ ВВФ «Котигорошко» Лтд , 1996.-3
15.Шахненко В.І. Азбука здоров ‘я молодшого школяра. Київ Центр «Магістр
- S» 1998.- 136
ru.wikipedia.org/wiki/ Здоров'я
/http://www.medportal.ru
30
ДОДАТОК 1
Орієнтовний розподіл занять
для дітей молодшого дошкільного віку (4-й рік життя)
№
Зміст програмового матеріалу
з.п.
1
2
1.
Смакотерапія.
Д.гра «Улюблені борошняні вироби»
2.
Д.в «Замісимо тісто»
3.
Д.г « Впізнай за смаком»
4.
«Ось які гостинці-дірка в серединці»
5.
Слухання казок про борошняні вироби
6.
Настільний театр «Колобок»
7.
Казкова вікторина «Борошняні вироби»
Відеоматеріал «Хліб всьому голова»
8.
«Діти гарно смакували «Колобочків» у
сметані»
9.
Музичні ігри та танці про Кицюню
10. Жартівливі пісні, потішки про Кицюню
11. Фотовиставка «Мій котик»
12. Пет-терапія.
Розвага «Котячий концерт»
13. Виставка іграшкових котиків. «Звіряча
аеробіка»
14. Спостереження за котом.
Аудіофелінотерапія – слухання мурчання
кота.
15. Сміхотерапія.
Слухання фонограм «Дитячий сміх»
16. Вправи на релаксацію
«Острів Сміхотун»
Жартівливі вірші та потішки.
17. Сендплей – пісочна терапія. Ігри з піском.
Фонограма «Море»
18. Фотовиставка «Найкраща у світі матуся
моя!» Колискова «Котику сіренький»
Класична музика «Колискова для малюка»
19. Нетрадиційне малювання:
сонце, дерево, ягоди.
20. Відео «Великодень. Вербна неділя»
21. Фотосесія. «Маленькі моделі»
22. Розповідь про театр.
Гра-драматизація «Снігурушка та Лисичка»
23. Психогімнастика «Дикі тварини»
24. Масаж з волоськими горіхами. Вправи на
профілактику плоскостопу.
Медитації.
25. Співання звуків.
Слухання класичної музики.
Усього
хвилин
3
Теорія
Практика
4
5
20
5
15
20
20
20
20
20
5
5
10
10
10
15
15
10
10
10
20
5
15
20
10
10
20
20
20
10
10
10
10
10
10
20
5
15
20
5
15
20
10
10
20
10
10
20
5
15
20
5
15
20
10
10
20
5
15
20
20
5
10
15
10
20
5
15
20
5
15
20
5
15
20
10
10
31
ДОДАТОК 2
Орієнтований розподіл занять
для дітей дошкільного віку (5 рік життя)
№
з.п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Зміст
програмового
2
Кольоротерапія.
Відео «Райдуга»
«Кольори пані Осені»
Апітерапія
Відео
«Апітерапія»
«Бджола мала, а й та працює».
Посиденьки.Чаювання
Данс - терапія.
Жартівливі танці, ігри.
Відео про Новий рік.
Арт-терапія. Складання портретів
казкових героїв.
Відео «Веселі мавпочки»
Іпотерапія. Мульфільм «Спіріт»
(Уривок)
Презентація «Ілюзії Дональда
Раста»
Клоунотерапія. Нетрадиційне
образотворче мистецтво
«Портрети клоунів»
Каністотерапія. Фотовиставка
«Вуха-лапи-хвіст»
Уривок з мультфільму «101
долматинець»
Відео «Собаки-помічники»
Подорож до театру на виставу
«Пригоди мудрих Гномичів»
Оздоровчі заходи
«На морському узбережжі»
Вітамінотерапія. Смакотерапія.
Презентація «Лічі» , «Карамболь»
Відео на вибір про фіники,
лимони, гранат, ківі, банани.
Усього
хвилин
3
Теорія
Практика
4
5
5
5
10
10
20
5
15
20
5
15
20
5
15
20
10
10
10
20
20
5
15
20
10
10
20
5
15
20
10
10
Примітки
Використо
вувати стопкадр
для
милування
пейзажами
Провести
гімнастику
для очей
Фонограма
«Море»
Використо
ву-вати
стоп-кадр
для
милування
32
11.
Космічна музика. Відео «Зіркова
подорож»
Цілюща музика Блаво.
20
15
5
ДОДАТОК 3
Орієнтовний розподіл занять
для дітей старшого дошкільного віку (6 рік життя)
№
з.п.
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Зміст програмового
матеріалу
Усього
хвилин
Теорія
Практика
Примітки
2
Фітотерапія. «Лікарські
рослини знаю – про своє
здоров ‘я дбаю»
«Посадимо калину коло
серця, хай цвіте вона в
душі»
Відео: «Комарикидзюбрики» , «По малину»
Уривки відеофільму про
дельфінів.
Гра-твердження
«Дельфіни»
3
4
5
6
25
15
10
«В шоколаді помічаю
переконливий ефект:
неймовірно розвиває
хитрість, силу,інтелект!»
Студія дитячої акторської
майстерності.
Режисерські ігри.
Ампелотерапія.
«Кожен з нас відчути рад
духмяний ягід аромат»
Герб рідного міста
Гра-твердження «Сонце
гріє, сонце
сяє – вся природа
воскресає!»
Відео «Космос»
Орнітотерапія – лікування
за допомогою пташиного
співу.
«І линуть в сині голубій
пташки чудові – голуби!»
Розмальовки.
Слухання фонограм.
Відео «Голуби»
25
15
10
25
15
10
25
10
15
25
10
15
25
10
15
20
10
10
25
10
15
Використов.
Стоп-кадр для
милування
Досліди з
шоколадом
33
9.
10.
11.
12.
Вода в природі.
Водолікування. « А вода
– це справжнє диво! Як
прожити без води?»
Роздуми - міркування.
Відео про море, морських
мешканців.
Оздоровчі заходи.
Сендплей. Конкурс- гра
«Казкові замки».
Арт – терапія.
«Цибуляна Петриківка»
25
10
15
20
10
10
20
10
10
20
10
10
В куточку
сендплею
34
ДОДАТОК 4
ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі
Молодший дошкільний вік. ( 3 – 4 р.ж.)
Вересень
Естетотерапія.
Смакотерапія.
Арт – терапія – лікування мистецтвом.
1. Д.г. «Улюблені борошняні вироби».
Вивчення віршів про борошняні вироби.
2. Д.в. «Замісимо тісто».
3. Д.г .«Впізнай за смаком».
4. Інтегроване заняття «Ось які гостинці – дірка в серединці».
Відеоматеріал «Хліб всьому голова»
Жовтень
Казкотерапія.
Арт – терапія.
1.Слухання казок про борошняні вироби.
2.Настільний театр «Колобок».
3. Казкова вікторина (про борошняні вироби).
4. Інтегроване заняття «Діти гарно смакували «Колобочків» у сметані».
Відео «Хліб всому голова»
Листопад
Музикотерапія. Данс – терапія. Сміхотерапія.
1.Музичні ігри, танці «Кицюня».
2. Слухання жартівливих пісень, потішок про кицю.
3.Фотовиставка «Мій котик».
Фотошоу про котів «Бася»
Грудень
35
Пет – терапія – лікування домашніми тваринами.
Фелінотерапія – лікування котами.
1. Розвага «Котячий концерт».
Підбірка віршів,пісень, танців,ігор, потішок, загадок про кицьку.
2. Виставка іграшкових котиків. «Звіряча аеробіка».
3. Спостереження за котиком.
Аудіофелінотерапія – слухання мурчання кота.
Січень
Сміхотерапія.
1. Слухання фонограм «Дитячий сміх».
Впр. На релаксацію «Острів Сміхотун» .
2. Слухання жартівливих віршиків, потішок.
З. Обігрування жартівливих потішок та віршиків.
Відео «Іграшки», «Новий рік»
Лютий
Сендплей – пісочна терапія.
1. Ігри з піском у куточку з сендплею.
2.Слухання фонограм «На морському узбережжі».
3. Вправи на релаксацію: «Струсимо водичку», «Хвилі».
Березень
Мамотерапія – присутність мами.
1.Фотовиставка «Найкраща у світі – матуся моя!»
Розглядання колисок.
Вивчення «Колискова. Котику сіренький…».
Фотошоу «Колискова»
2. Слухання класичної музики «Колискова для малюка».
Обігрування колискових.
Квітень
Ізотерапія – лікування малюнком.
1. Нетрадиційні техніки малювання.
36
2. Малювання сонечка, ягід.
Прикрашаємо паски, писанки, крашанки, вербу.
Відео « Вербна неділя. Великодень»
Травень
Фототерапія – лікування за допомогою фотоапарата.
1. Ми – маленькі моделі.
Фотосесія. Фотошоп. Виставка робіт.
Червень
Драмотерапія – лікування за допомогою театру.
1.Розповідь про театр. Розгляд ілюстрацій.
2. Показ гри – драматизації «Снігурушка та Лисичка».
3.Психогімнастика «Дикі тварини»
Липень
Оздоровчі заходи.
1. Масаж за допомогою волоських горіхів.
2. Вправи на профілактику плоскостопу.
3. Медитації.
Серпень
Звукотерапія. Музикотерапія.
1. Співання різних звуків.
2. Ефект Моцарта.
3. Слухання класичної музики.
Молодший вік ( 4 – 5 р. ж.)
Вересень
Кольоротерапія – лікування кольором.
1. Райдуга. Презентація.
Виставка дитячих робіт «Мій кольоровий світ».
2.Кольори в українському віночку.
3. Твій улюблений колір.
4. Кольори пані Осені. Складемо ікебани.
37
Відео «Осінні листя», «Золота моя осінь», «Веселка».
Жовтень
Апітерапія – лікування бджолами та продуктами бджільництва.
1. Використання продуктів бджільництва людиною. Креативний розвиток
«Бджілка».
2.Фотошоу «Апітерапія»
3.Інтегроване заняття «Бджола мала, а й та працює». Посиденьки. Чаювання.
Листопад
Фелінотерапія - лікування котами.
Виставка дитячих робіт «Мій улюбленець котик маленький».
Арт – терапія.
2. Фотовиставка «День кота у дитсадку».
3. Сюжетне заняття «Затишно мені у хаті – буду з котиком дрімати».
4. «Без кота - дім сирота». Міркування – роздуми дітей.
5.Креативні коти. Коти у живописі.
6. Виставка іграшкових котиків.
Грудень
Сміхотерапія. Данс – терапія.
1. Слухання та виконання жартівливих пісень.
2. Жартівливі танці з предметами. Придумування власних танців. Данс –
терапія.
3.Роздуми – міркування «Зима – добре, тому що …»
4.Емоції. Д.в. «Зустрічі з казковими героями».
Відео « Гра. Дід Мороз та потяг», «Рік коня», «Свято наближається»,
«Святий Миколай» .
Січень
Сміхотерапія.
Гумор Вашої родини.
1. Сімейні фото «Сміх – здоров ‘я!»
2. Д.г. «Мій портрет», «Склади портрет казкового героя». Арт – терапія.
38
3.Підбірка «Портрет». Домальовки «Портрет».
Лютий
Іпотерапія – лікування кіньми та верховою їздою.
1. Мультфільм «Спіріт». Роздуми – міркування. Твердження.
2. Сюжетне заняття «Я на конику сиджу, я із коником дружу».
Презентація «Ілюзії Дональда Раста»
3.Креативні роботи «Коні». Коні в живописі.
4.Казкові коні. Фантастичні коні. Розмальовки «Коні, поні» .
5. Відео»Коні».
6.Виставка іграшкових коників.
Березень
Клоунотерапія.
1. Слухання фонограм: «Сміх»
2.Нетрадиційне образотворче мистецтво «Портрет Клоуна ».
3.Розвага «В гостях у Тіпа і Топа»
4. Фотошоу «Іграшки» , «Цирк. Клоун»
Квітень
Анімалотерапія – вид терапії, який використовує тварин і їх образи для
надання психотерапевтичної допомоги.
Каністотерапія – лікування собаками.
1.Виставка сімейних фото «Вухо – лапи – хвіст», присвячена собакам.
Огляд мультфільму «101 долматинець». Роздуми – міркування дітей.
Гра – твердження за змістом мультфільму.
2. Виставка іграшкових собак. Милування.
Розмальовки до мультфільму «101 долматинець».
3.Розвага «Мій веселий песик Шарік»
Вірші,пісні, ігри,танці , загадки, потішки про собак.
4.Відео про самовідданість тварин «Собаки – помічники»
5.Жартівлива підбірка «Собачий вальс»
6.Фоторепортаж.
39
Травень
Драмотерапія – лікування за допомогою театру.
Студія дитячої акторської майстерності.
1. Пантоміма.
2. Мої емоції.
3.Різновиди вітань.
4.Подорож до театру на виставу «Пригоди мудрих Гномичів».
5.Фотошоу «Секрет» , «Плакала девчонка»
Червень
Оздоровчі заходи «Здоров’ячків» «Відпочинок на морському узбережжі»
1. Вітанки.
2. Релаксація «Чарівні сни».
3. Релаксація «Капітани».
4. Фотошоу «Море. Релакс.»
Липень
Вітамінотерапія. Смакотерапія.
1.Приготування креативних блюд.
2. Вітамінні коктейлі.
3.Бестінг-висловлення мрій та побажань.
4.Відео» Король фруктів – гранат», «Фіники», «Ківі»,»Клубника»,
«Натюрморти» Презентації «Лічі», «Карамбола»
Серпень
Оздоровчі заходи.
1.Слухання космічної музики.
Розгляд ілюстрацій про Космос.
2.Цілюща музика у нашому житті.
Музика Блаво.
3.Музика та знаки Зодіаку.
4.Фотошоу «Зіркова подорож»
Старший вік ( 5 – 6 р. ж.)
40
Вересень
Фітотерапія.
Лікарські рослини.
1. Назви рослин.
2.Особливості використання.
3. Розмальовки.
4. Заняття «Лікарські рослини знаю – про своє здоров ‘я дбаю».
Жовтень
Фітотерапія.
Лікарські рослини.
1. Бесіда «Калина. Малина». «Лікарські властивості»
2. Хороводні ігри. Калина в живописі. Калина та малина в кулінарії.
З. Нетрадиційне заняття – концерт у дитячому кафе «Посадимо калину коло
серця, хай цвіте вона в душі».
4.Креатив «Малина». Розмальовки ягід.
5. «Комарики – дзюбрики», «Калинка – малинка», «По малину в сад підем»
- відео.
Листопад
Дельфінотерапія - лікування за допомогою дельфінів.
1. Відеофільм про дельфінів. Слухання фонограм: «На морі», «Дельфіни».
2. Фотошоу «Дітям про море», «Море та дельфіни»
3. Гра – твердження «Дельфіни»
4. День відкритих дверей. Мамотерапія « Колискова пісня, колискова – то
найперша материна мова»
Грудень
Смакотерапія. Естетотерапія.
1. Виставка «Улюблені солодощі малючків».
2. Одягнемо цукерку. Розмальовка фантиків.
3.Нетрадиційне заняття – фантазія «В шоколаді помічаю переконливий
ефект: неймовірно розвиває хитрість, силу, інтелект!».
41
4.Відео « Торти», «Сюрприз»
Січень
Драмотерапія.
Студія дитячої акторської майстерності.
1 .Костюми. Декорації. Маскотерапія.
2.Провести серію режисерських ігор: «Компліменти», «Карнавал», «Парад
казкових героїв».
Лютий
Ампелотерапія – лікування виноградом.
1. Відео «Ампелотерапія»
2. Використання винограду людиною.
Виставка дитячих робіт. Милування.
3.Дегустація винограду, соків.
4. Герб рідного міста.
Нетрадиційне заняття з використанням ейдетики «Кожен з нас відчути рад
духмяний ягід аромат».
Березень
Музикотерапія.
1.Слухання космічної музики. Космічні фантазії.
2. Фотошоу «Зіркова подорож», «Абетка К»
3. Гра – твердження «Сонце гріє, сонце сяє – вся природа воскресає».
4. Сміхотерапія. Відео «Граючись, навчаємось» .
Квітень
Орнітотерапія - лікування за допомогою пташиного співу.
Психоголубетерапія – вплив голубів на фізичне та психологічне здоров ‘я
людини.
1. Слухання фонограм.
Розгляд птахів.
Впізнавання їх за описом.
Розмальовки про птахів.
42
2.Інформаційне заняття - виставка «І линуть в сині голубій пташки чудові –
голуби»
3. Фотошоу «Орнітотерапія», «Білі голуби».
4. Голуб – символ миру. Голуби – листоноші.
Травень
Водолікування.
1. Реклама води. Різновиди мінеральної води. Виставка – дегустація.
2. Фонограма «Вода в природі». Презентація «Природні катаклізми».
3. Вода в твоєму житті. Роздуми – міркування дітей.
4. Нетрадиційне заняття «А вода – це справжнє диво. Як прожити без води?»
5. Відео «Акваріуми», «Вода», «Млин», «Вітрище»
Червень
Оздоровчі заходи.
1.Оздоровчі заходи «На морському узбережжі».
2.Відео «Жовта субмарина», «Маяки», «Перлини», «Морська»,
«Підводний мир», «Клоун», «Цирк»
Липень
Сендплей - пісочна терапія.
1. Ігри з піском та водою. Конкурс – гра «Казкові замки».
Фоторепортаж з місця події.
2. Відео «Найкрасивіші замки світу», «Дизайн»
Серпень
Арт – терапія.
1. Відеоподорож «Україна –рідний край» , «Кераміка»
2. Цибуляна Петреківка.
3. Сміхотерапія. Емоції. «Цирк», «Веселі мавпочки» , «Метелики»
4. Конкурс «Враження фантастичні відображу незвично»
5. «Різновиди терапій вивчаю про своє здоров ‘я дбаю!» відео.
43
ДОДАТОК 5
Інтегроване заняття
«Ось які гостинці – дірка в серединці»
(молодша група 3 - 4 р. ж.)
Склала:
Вихователь Шабленко Г.І.
ІДНЗ № 13
2012
44
Мета. Розвивати зорову, тактильну види пам ‘яті, дрібну моторику рук.
Виховувати бережне ставлення до продуктів харчування. Вчити називати
правильно колір, форму, величину, узгоджувати іменники з прикметниками.
Вчити обігрувати малі форми дитячого фольклору.
Словник.
Іменники: кондитер, кондитерська, тісто.
Прикметники: медові, запашні, рум ‘яні.
Граматика: клична форма іменників.
Зв ‘язне мовлення: вступання в розмову з дорослим, відповідь на запитання.
Демонстраційний матеріал. Підбірка ілюстрацій «Борошняні вироби»,
«Кондитерські вироби», «Професії», «Казки».
Інгридієнти для замішування тіста: мед, молоко, яйце.
Калач, бублики.
Ляльки – кондитери.
Роздатковий матеріал. Солоне тісто, дошки для ліплення, серветки.
Художній матеріал. Загадки, заклички, утішання, звертання, подяка,
фразеологізми.
ТЗН. Магнітофон. Диски з фонограмами музики.
Оздоровчі заходи.
Дихальні вправи.
Пальчикові вправи.
Фізкультхвилинка.
Фітотерапія.
Апітерапія.
Музикотерапія.
Фототерапія.
Індивідуальна робота. Відповіді на запитання – Владислав, Варвара.
Попередня робота. Розповідь казок: «Колобок», «Колосок».
Розігрування ситуацій «Мамині помічники».
Хоровод «По малину в сад підем».
Таці .
Карлсон.
Самовар.
Святковий стіл казкової кондитерської.
Медалі юним кондитерам.
Хід заняття.
Організаційний момент.
Створена атмосфера емоційно насиченого, естетично приємного середовища
45
казкової кондитерської.
Діти – кондитери та вихователь – кондитер одягнені у фартушки та ковпаки.
Вихователь – кондитер: Любі мої малята! Сьогодні у нас особливий день!
Відкривається «Казкова кондитерська»!
(Діти розглядають кондитерську, запрошуються на стільці, які стоять
півколом на килимку).
Вихователь: Кондитер – людина, яка виготовляє кондитерські
вироби,солодощі.
В гості приходять ляльки – кондитери.
Дидактична вправа «Назви вироби з тіста» (Іменники).
Ілюстрації розмістити на мольберті.
Розповісти, що кекси, торти, рулети, тістечка – кондитерські вироби.
(Узагальнення).
В нашій кондитерській настав час згадати казки!
Давайте згадаємо назву казки про двох ледачих мишенят т а працьовитого
півника.
Що випік півник?
А ще що спекла бабуся для дідуся, коли наскребла борошна?
Давайте згадаємо казку про хитру Марійку. Що спекла дівчинка?
(Роздуми – міркування дітей).
Виставити ілюстрації на мольберті.
Вихователь: Тепер нам, казковим кондитерам, пора замісити тісто.
Проводжу дидактичну гру «Замісимо тісто».
Давайте згадаємо, що треба додати до борошна, щоб тісто було духмяне,
запашне, солодке. (Згадайте, як це робить матуся на кухні).
Досвід дітей.
На столі каструля з борошном. Діти називають, дають компоненти для
замішування тіста. (Клична форма іменників).
Тісто! Це яйце! Його дає курочка!
Тісто! Це молоко! Його дає корова!
Тісто! Це мед! Його дає бджола!
Вихователь: Що додали в каструлю до борошна?
(Відповіді дітей).
Давайте покажемо як замішують тісто. (Імітуються рухи замішування).
Замішу тісто!
Вже йому тісно!
Час його вийматиЧастування випікати!
(Пропоную сісти до столу, де на дошках розложене тісто).
46
Лялька – кондитер загадує загадку:
«Мене навколо об їси - серединки не проси.
Ми такі гостинці: дірка в серединці».
(Роздуми – міркування дітей) .
(Бублики).
Гарно думали!
Чаклую: 1, 2,3! Бублички! З’ явіться!
Розглядаємо бублики.
Зразок з солоного тіста.
Колір, форма, величина.
Показ ліплення вихователем.
Пальчикові вправи. Розминка.
(Згинання, розгинання пальчиків - дрібна моторика. Розкачування прямими
рухами матеріалу між долоньок . Згортання видовженої форми в кільце.
З ‘єднати краї, міцно притискаючи їх).
В мене десять пальчиків!
Всі вони мої!
Захочу зроблю ковбаску!
Захочу і зігну її!
З ‘єднаю краї !
Вийшов бублик!
Показ ліплення дитиною.
Звучить тиха, спокійна музика. Діти ліплять бублики.
Самостійна робота.
Індивідуальна робота.
Заохочування, допомога.
Лялька – кондитер милується роботами дітей.
Красиві, гарні бублички! Молодці!
Діти розповідають кондитеру. Що ліпили? Покажи як робив ковбаску?
Покажи великий бублик. Покажи маленький бублик? Бублик круглий?
(Зв ‘язне мовлення).
Діти милуються виробами.
Вихователь: Молодці кондитери! Старались! Поставимо бублики в духовку,
хай випікаються!
А щоб тісто було смачне, не підгоріло давай те згадаємо закличку про
сонечко.
Сонечко! Сонечко!
Полети на небо!
Принеси нам хліба!
47
Чорного!
Білого!
Тільки не горілого!
(Емоційне реагування).
Поки наші бублички випікаються давайте згадаємо про родичів бубликів, про
калачі!
Фізкультхвилинка «Калачі».
Виконуємо рухи згідно тексту.
Я печу, печу,п ечу,
Діткам всім по калачу,
Зверху маком потрушу,
В піч гарячу посаджу.
Випікайтесь, калачі,
У натопленій печі!
Буду Васю, буду Нату
Калачами частувати!
(Т. Девиченко).
Літературна хвилинка.
Згадаємо вірш «Бублики».
Ой, смачні!
Ой, смачні!
Бублики у Ані.
Медяні!
Запашні!
З маком!
Ще й рум ‘яні!
(Інтонаційно виразне декламування)
Вихователь: Які ароматні запахи! Ах! Відчуваємо запахи шоколаду,
мармеладу. Духмяний аромат медяних бубличків.
Дихальна вправа « Солодощі».
Смачно пахне шоколад!
Смачно пахне мармелад!
Смачні бублички рум ‘яні у нашої Ані!
(Короткий легкий вдих, тривалий плавний видих.
Вдих: одна рука на животі, друга рука на грудях, втягуємо животики.
Видих: опускаються груди, надуваємо живіт ).
Фразеологізми.
Що ми скажемо, якщо страва дуже смачна?
- Смачно! Пальчики оближеш!
48
А якщо ти дуже голодний?
- Голодний як вовк!
Якщо дитина плаче, то як ти втішиш?
– Цить! Не плач! Дасть мати калач!
( -Тс-с-с! )
(Обіграти сюжет.)
Звертання.
Як звертаються до Антошки, який швидко їсть?
Антошка! Їж потрошку! Не з ‘їж ложку!
(Сварити).
Подяка.
Є різні слова подяки. Ми кажемо: «Дякую!»
А ще як можна сказати?
– Благодареники за вареники!
(Погладити животик).
Вихователь: Хліб – наше багатство! Він святий! Бережімо його!
Сьогодні ви стали кондитерами. Гарно працювали! Я вам вдячна!
У злагоді працювали очі, руки,вушка , ми теж їм вдячні. Погладимо їх!
Наші гості дарують вам медалі «Юний кондитер!» Я вам їх урочисто вручу!
Наші бублички готові! Ось вони!
Самовар кипить, гукає,
Пригощу вас чудо-чаєм,
А до чаю дітворі
Частування на столі!
(Миємо рученята).
Діти переходять за столи з чаєм, частуванням.
Ляльок пригощаємо випічкою з солоного тіста.
Для них накритий стіл.
Використовуємо саморобки в іграх.
Фото з гостями на добру згадку .
49
ДОДАТОК 6
Нетрадиційне заняття
«Дітки гарно смакували «Колобочків» у сметані»
Склала:
вихователь 2 гр. ( 3 – 4 р. ж.)
Шабленко Г.І.
ІДНЗ № 13
м . Ізюм
50
Заняття (нетрадиційне образотворче мистецтво + мовленнєве спілкування +
валеологія + художня література).
Мета. Розширити знання дітей про кондитерські вироби, їх складові,
продовжувати формувати уявлення дітей про різновиди солодощів, про
працю кондитера. Розвивати дрібну моторику рук, емоційну чутливість,
естетичний смак. Виховувати інтерес до професії кондитера, бережне
ставлення до власного здоров ‘я, життя, розуміння вживання солодощів в
міру. Вчити використовувати елементарні навички в роботі з пензликами,
олівцями, фломастерами. Вчити узгоджувати іменники з прикметниками,
називати кольори,форму, величину,залучати до виразного читання віршів.
Словник. Іменники: кондитер, кондитерська, тісто, ласощі, солодощі.
Прикметники: медовий, рум ‘яний, запашний, духмяний, смачний,
маленький, гладенький, солодкий, круглий, теплий, гарячий.
Граматика: клична форма іменників.
Зв’ язне мовлення: будування простих та поширених речень.
Художній матеріал: казка «Колобок», загадка, звертання. Фразеологізми.
Вірш.
Матеріал: набір ілюстрацій «Ласощі», дидактичні ігри, спецодяг кондитера
для дітей та вихователя, інгредієнти для замісу тіста,знаряддя для праці
кондитерів. Лялька – кондитер.
Матеріал для образотворчого мистецтва: неоновий пластилін,солоне тісто,
клей,кольорові нитки, олівці, фломастери, диски для створення різних
емоційних образів колобочків.
Випічка: «Колобок». Чаювання.
ТЗН: магнітофон, фонограми.
Сюжет: створити атмосферу лісу, кондитерської.
Попередня робота.Ілюстрації «Ласощі», «Професія - кондитер».
Казки «Колосок», «Дівчинка та Ведмідь».
Д. ігри: «Відгадай ласощі», «Впізнай за описом», «Впізнай на смак»,
«Впізнай на дотик», «Знаряддя кондитера», «Одяг кондитера», «Їстивне –
неїстівне».
Презентація «На кондитерській фабриці».
Розігрування ситуацій: «Моя допомога бабусі», «У кондитерській «Ласощі».
«Складові тіста».
Оздоровчі заходи. Дихальні вправи, музикотерапія, смакотерапія,
естетотерапія, арт – терапія, казкотерапія, сміхотерапія,психогімнастика,
фізкультхвилинка, чаклування – перевтілення, пальчикові вправи,вітанканастрій до плідної роботи.
Інд. роб: прикраса колобка – Віка, виразне читання вірша – Руслан.
51
Хід заняття. Звучить фонограма «У лісі». Створена казкова атмосфера
«Лісова галявина».
Гра – вітанка.
Доброго ранку, трави росисті!
Доброго ранку, квіти душисті!
Доброго ранку, сонечко ясне!
Доброго ранку, дітки прекрасні!
Запрошення дітей у казку. Звучить чарівна музика. Чаклування –
перевтілення.
«1,2,3, в казочці
ми!»
Звучить фонограма тихої, спокійної музики. Музикотерапія.
Загадати загадку про Колобка. (Роздуми – міркування дітей ).
Хто тікав від діда й баби,не усидів на вікні?
Зустрічався із звірами та співав пісні свої?(Колобок).
Показати настільний театр «Колобок».
Прошу вашої уваги! Діти розміщуються на стільцях – пеньочках.
Ведучий
Ні, не в царстві,
Не у теремі й палаці,
Не у граді, не у місті,
А в звичайному селі
Проживали дід і баба
В хаті з дерева старій.
Дружно жили, не тужили.
В ліс ходили по гриби,
По малину, по дровця,
Пироги смачні пекли.
Бабця – добра господиня,
Та старенька – все болить,
А дідусь працює з малку,
Та зістаривсь... Що ж робить?
От зібралися уранці
Дід і баба їсти щось.
Дід у бабці просить...
Дід
Бабцю, ну спечи, спечи хоч щось!
Ведучий
Бабця в засік вже ходила,
Тільки знає, що біда –
52
Пусто в засіку, й граминки
Борошна у них нема!
Дід наш дуже засмутився –
Що ж робити, як же буть?
І до бабці...
Дід
Стара, чуєш,
Де ж нам борошна добуть?
Баба
Добре, діду,
От піду я у засік –
Може, трішки назмітаю
Та й спечу тобі пиріг.
Ведучий
Трішки борошна бабуся
Назмітала і спекла,
Як ви всі вже здогадались,
Рум’яного Колобка.
Дідусь радий, баба рада, От сніданок на вікні
Примостила, щоб схолонув,
Самі ж пішли чай попить.
Колобок лежав недовго –
Скік з віконця, на поріг
Й покотивсь у ліс по стежці,
Щоб пізнати більше світ.
Лиш до лісу прикотився,
А до нього зайчик – плиг!
На пеньочок умостився
І – до Колобка.
Зайчик
Друже, круглий, рум’яненький,
Чом так швидко покотився?
Звідки і куди зібрався?
Ти ж хоч вихолонь! Постій!
Ведучий
Усміхнувся Колобочок
І дав відповідь просту.
53
Колобок
Я по засіку метений,
Я на сонечку печений,
Я від діда утік, я від баби утік
І від тебе втечу!
Ведучий
І побіг по стежці хутко.
Пил за ним услід летів.
Зайчик тільки оглянувся –
Колобка уже нема!
А той котиться по стежці,
Пісню весело співа.
От назустріч біжить вовчик.
Вовк
Ти куди? – до Колобка.
Ведучий
Той всміхнувся, покрутився
Й повторив свої слова...
Колобок
Я від баби утікаю,
І від діда я утік,
І від Зайчика утік я
І від тебе утечу!
Ведучий
Вовчик вирячив очиська –
Ну, й хвалько, ну й знахабнів!
Тільки Колобок рум’яний
І від нього вже утік.
Покотив він поміж квіти
По галяві – й на пеньок
Скочив, щоби відпочити
Й підрум’янити бочок.
Тільки виліз, примостився,
Навкруг себе подивився,
Як не відомо і звідки
Ведмідь бурий появився.
Ведмідь
О, кого я тут побачив,
Та це ж – хліб, це ж Колобок,
54
Що втікав од діда й баби!
Гей, куди спішиш, дружок?
Ведучий
Колобок наш подивився:
Ну, й великий цей ведмідь!
Страшно стало, він і скочив
Й по стежині знов побіг.
І бурчав собі під носик
пісеньку оту просту...
Колобок
Я по засіку метений,
Я на яйцях печений,
Я від діда утік,
Я від баби утік
І від тебе ось утік!
Ведучий
Ось назустріч Колобочку
Лиска йде – уся руда,
Хвіст пухнастий, хитра морда, Така зроду ця сестра!
Лапки склала, стала боком,
Мов не бачить Колобка,
І до себе ніби мовить.
Лисиця
Яка ж добра я душа!
Ведучий
Колобок наш зупинився,
Бо здивований він був...
А та боком, боком, боком
І хвостом рудим мете,
Ще й питає мимоходом...
Лисиця
Як твоє життя тепер?
Чим живеш? Куди це мчишся?
Як живуть бабуся й дід?
Ведучий
Колобок наш сторопівши
Каже...
Колобок
55
В світ широкий мчусь.
Ведучий
Лиска – хитра…
Лисиця
Щось не чую,
Щось із слухом вже не те,
Сядь мені сюди, на носик,
Моє золотко смачне.
Ведучий
Колобочок умостився
І взявсь пісеньку співать.
Ну, а лисонька-хитрюга
Хап! – та й швидко так жувать.
Похрумтіла Колобочком,
Обітерлася хвостом
І пішла до вовка в гості,
Щоб вечеряти вже вдвох.
Ось і казка закінчилась.
Отаке життя було…
В Колобка, що всіх не слухав
І робив усе на зло.
Нащо утікав із дому,
Засмутивши там усіх?
Чом помчав у ліс густющий?
Чом був неслух отакий?
Тож і діточкам наука:
Не рівнятись з Колобком,
Бути послухом й ніколи
Не ходить одинаком!
Психогімнастика «Я - Колобок».
«Я – Колобок!Я круглий, гладенький,смачненький. Я запашний. Я
маленький. Я маю ніжки, ручки. Мене спекли. Я рум’яний, привітний. Я
гарячий. Я медовий. Всім малятам я відомий».
Д.г. “Так? Ні?” (Роздуми- міркування дітей про збереження життя. ОБЖД).
* Казка вчить нас бути слухняними?
* Ми повинні бути такими, як Колобок? Чому?
*Потрібно з кожним, кого зустрінеш, починати розмову?
*Потрібно завжди вітатися з тим, кого
зустрінеш?
56
* Хто ще з казкових героїв ходив сам до лісу?
(Червона шапочка, сірий козлик, Марійка).
* Ти ходиш до лісу сам?
* Ти не слухаєш своїх батьків.
Д.г. «Покажи малюнок – відповідь». Розвиток зорової пам’ яті, логіки.
Здивований, сумний, сердитий, спокійний, веселий, замріяний.
Свої відповіді діти підтверджують показом малюнка.
Розглянути ілюстрації різних емоційних станів героя нашої казки.
Д.г. «Назви який?». Словникова робота. Підбір слів для характеристики
головного героя: задавака, хвастун, пустунець, неслух.
За смаком: рум ‘яний, медовий,смачний, добрий,солодкий,
золотистий,сметанний.
Д.г. «Опиши Колобка». Опис зовнішнього вигляду Колобка (з використанням
схеми).
Ігрова ситуація: «Увага! Загубився Колобок!»
*Хто загубився?
*Прикмети Колобка. Особливі прикмети.
*Який Колобок?
*Який він за розмірами?
* Якого кольору?
*Чи має він ручки, ніжки?
*Де він загубився?
*Вороги Колобка.
Д.г. «Склади з частин ціле» ( Пазли.Колобок). Розвиток зорової пам ‘яті.
Д.г. «Мої улюблені ласощі».
Розвиток фантазії за казкою. Розвиток зорових,смакових аналізаторів.
*Що ти любиш із ласощів найбільше? Чому?
*Ти вживаєш дуже багато ласощів?
* Що ти випік би з борошна?
*Назви свій кондитерський виріб. Придумай назву.
Д.г. «Як ти думаєш?». Розвиток логіки, зв ‘язного мовлення.
Продовжи речення, яке я почала.
*Надумав зліпити Колобка …
*Якби не було дідуся, то не було б і …
*Бабуся була гарна господиня і зробила дідусеві … з ….
*Колобок утік від …
*Я теж ходжу у ліс з …
*Я боюсь у лісі ….
Фізкультхвилинка «Колобок» з елементами сміхотерапії.
57
У країні казочок
Жив веселий Колобок!
Хі-хі-хі! Сміявся дзвінко!
Ха-ха-ха! Сміливий я!
Разом з ним усі звірятка
Шикувались на зарядку.
Гарно вправи всі робили
І ніколи не хворіли!
Раз – притупнули ногою,
Два – вгору руки підняли,
Три – ними швидко потрясли.
Нахилились вліво - вправо,
Всі присіли, піднялись.
Головою покачали,
Працювати плідно стали!
Д.в. «Як би я обдурив Лисичку?». Розвиток уяви.
*Я у пилюці і Лисичка не …
*Я в ялинкових голках…
*Я не смачний …
*Я гіркий…
*Заховався за пеньок…
*Одяг шапку – невидимку…
Роздуми – міркування, порівняння. Креатив.
Д.в. «Що в тебе є, що нагадує тобі Колобка?»
«Що є в Сніговика?»
« В ляльки – неваляйки?»
Ми з вами найрозумніші, найкращі. Ми вміємо думати. В нас розумні голови.
Очі, які нам допомагають бачити усе навкруги, носики, які відчувають
запахи, ротики, які можуть підказати різні смаки. Ручки, які вміють вправно
працювати і створювати справжні красиві роботи!Зараз ми це доведемо!
Музикотерапія. Звучить чарівна музика.Чаклуємо. « 1,2,3! В кондитерській
малюки!».
Зараз ви не просто малята, а чарівники – кондитери!
Одягаємо спецодяг. Арт – терапія. Створимо незвичайні образи Колобків.
Ліплення з солоного тіста, розмальовки, олівці, фломастери, пластилін, клей,
диски, використання кольорових ниток.
Звучить тиха музика.
Пальчикові вправи «В мене 10 пальчиків, всі вони мої!»
Діти працюють. Індивідуальна робота, поради.
58
Виставка дитячих робіт. Милування.
Вірш про Колобка. Поетичне сприяття образу. Розкажи вірш весело, сумно.
Клична форма.
Які гарні роботи ви зробили. Молодці! Справжні умільці!
Прикрасимо нашу кондитерську.
Хто придумав назву нашої кондитерської,оглянувши наші роботи?(Варіанти
відповідей).
Звичайно, я б назвала «Колобок». Найкращою, фірмовою стравою будуть
«Колобки».
Будь ласка, мийте рученята. Займайте місця.
Пригощайтесь! Смачного!
Дітям пропонують кондитерський виріб «Колобок».
Дихальні вправи «Смачно пахнуть гарячі «Колобки». Фразеологізми.
Пальчики оближеш.
Чаювання. Смакотерапія. Естетотерапія.
Ігри з героями казки «Колобок».
59
ДОДАТОК 7
Конспект інтегрованого заняття
(з мовленнєвої діяльності, валеології, малювання)
«Бджола мала, а й та працює»
Склала:
вихователь 2 групи
Шабленко Г. І. ( 4 - 5 р. ж.)
ІДНЗ № 13
м. Ізюм 2012
60
Мета.Розвивати фонематичний слух, інтонаційну виразність, чіткість, силу
голосу. Виховувати бережне ставлення до навколишнього, до власного
здоров 'я. Вчити називати комах, їх дії, будувати прості поширені речення,
вживати кличну форму іменників.
Створити умови, щоб в різних видах образотворчої діяльності діти
відображали набуті навички володіння олівцем,фломастером, пензлем.
Словник. Тема: «Комахи» . Іменники. Дієслова. Прикметники .
Прислів" я. Бджола мала, а й та працює.
Граматика. Клична форма іменників.
Звукова культура. Вимова звуків «Ж», «ДЗ», «ДЖ», «ЖУ».
Зв'язне мовлення. Будувати прості поширені речення із
сполучником І, часткою НІ.
Інд. роб. Будування речень з Русланом.
Матеріал. Малюнки, книги, енциклопедія, презентація «Бджоли», іграшка бджілка,Вінні, іграшковий вулик, загадки, вірші, розповідь «Бжділки у
розвідці» К.Д. Ушинського.
Креативні малюнки «Бджілки».
Ілюстрації про мед.
Набір завдань з образотворчого мистецтва - розмальовки. Олівці.
Фломастери. Пензлі та фарби.
Посуд до чаювання.
ТЗН. Магнітофон. Фонограми гудіння бджілок, пісеньки про бджілок. Маски
до ігор.
Хід заняття.
Орг. момент.
Діти сидять півколом на килимку.
Пропоную прислухатись, хто співа пісеньку? (Пісня Вінні з м. ф.)
Вислухати припущення, роздуми - міркування дітей.
З'являється Віінні. Вітається. Загадує загадку про бджілку.
Прилітає в гості бджілка Майя.
Гра «Вітанка». Психологічний настрій до роздумів, гри.
Пропонує д.г. «Назви, что це?» (Словникова робота. Назви комах).
Вправи «Він? Вона? Воно?».( Стать).
«Розкажи, вони які?» (Прикметники). (Крихітні, красиві)
Д.в. «Більше - менше» (Порівняння комах за величиною).
Д.г. «Назвемо дії» (Дієслова).
Д.г. «Що це? Для чого це?» (Іменники. Дієслова). (Крильце, лапки, черевце).
Д. в. «Скільки має крил, лапок...» (Іменники з числівниками).
Граматика. Клична форма іменників.
Фізкультхвилинка «Бджілка».
Звукова культура. ДЗ - дзижчить оса. З- 3 - комар. ДЖ-джміль. Ж - Ж - муха.
Ж У - бджілка.
Слухання фонограм.
Зв' язне мовлення. Прості поширені речення із сполучником І, часткою НІ.
61
Обігрування ситуацій.
«Яких комашок ти бачив на прогулянці, в енциклопедії...», «Кого ти не бачив
на клумбі?»
Креативні малюнки з серії «Комашки».
Психогімнастика «Я - весела Бджілка».
Розповідь Майї про своє життя у вулику, про збирання меду.
Описові загадки « Мед, бджілка, ведмідь, вулик, пасіка ».
Читання уривку з твору Ушинського про бджіл.
Міркування - роздуми: чому ми бережемо комашок?
Д.г. «Можна? Ні?» (ОБЖД). Розгляд ігрових ситуацій.
Розповідання закличок, віршів про бджілку Майю.
Ігротерапія. Маскотерапія.
Рухлива гра «Ведмідь та бджілки». «Бджілки та квіти». (За вибором, розподіл
ролей, масок.)
Арт - терапія. Кольоротерапія. ( Значення жовтого кольору - мед)
Пропонувати в художній майстерні розфарбувати за власним вибором:
бджілку, соти, чашки змедом, вулики, ілюстрацій до м/ф про Війні.
Звучить фонограма «У лісі». Музикотерапія.
Діти працюють самостійно. Поради.
Інд. роб. - якісне розфарбовування з Варею.
Виставка дитячих робіт. Милування.
З участю казкових героїв скласти альбом про бджілку-трудівницю.
Подарувати героям або показати своїм батькам. Подякувати очам, голові,
пальчикам, які допомагали нам сьогодні працювати.
Згадати прислів ' я про мед, бджіл.
Запросити до столу на чаювання з медом. Згадати лікувальні властивості
меду. Герої дарують дітям пам 'ятку про апітерапію - лікування продуктами
бджільництва. Фото на згадку. Фототерапія, ігри з Вінні, Майєю,
іграшковим посудом.
62
ДОДАТОК 8
Конспект сюжетного заняття
«Затишно мені у хаті – буду з котиком дрімати»
Склала:
вихователь 2 групи
Шабленко Г. І. ( 4 - 5 р. ж.)
ІДНЗ № 13
м. Ізюм 2012
63
Мета. Розвивати мовленнєву активність дітей , викликати бажання
вступати до діалогу, передавати казкові діалоги чітко, голосно, змінювати
силу голосу. Виховувати емоційне сприяття казки, загадки, прислів ‘їв,
віршів. Вчити пізнавати казки за змістом загадки, за ілюстраціями, за
уривками, за піснями героїв казок, мультфільмів.
Словник. Поповнити словник на тему «Котя - коточок» ( іменники,
прикметники, дієслова) Ввести узагальнююче слово «Свійські тварини».
Розуміти різне значення слів – омоніми.
Граматика. Відмінювання іменників.
Звукова культура. Вимова звуку « Р»
Зв ‘язне мовлення. Складати поширені речення, діалоги.
Попередня робота. Розгляд ілюстрації. Спостереження за котиком.
Вивчення віршів. Читання творів К. Д. Ушинського.
Матеріал.
Чарівний клубочок.
Загадки про кота.
Ілюстрації котиків та ілюстрації до твору Маршака «Вусатий - смугастий»
Прислів я’ та вірші про котів.
Маски до ігор.
Т.З.Н. Магнітофон, фонограми запису муркотіння котика
(аудіофелінотерапія), пісні котів з м.ф.
Сеанс зцілюващої музики Рушеля Блаво. DVD для огляду уривків з м. ф.
Інд. роб.
Вчити емоційно передавати діалоги казкових героїв Ярослава, Ніку.
Будування поширених речень - Валерія.
Хід заняття.
(Протягом всього заняття – гри звучить сеанс зцілюващої музики Блаво.
Музикотерапія).
Орг. момент. Діти сидять півколом на стільцях. Стукіт у двері.
Прихід в гості Бабусі – Казкарки .
Гра «Вітаночка».
Психологічний настрій.
Б – К: Закінчилась люта зима. Прийшла тепла весна.
Перше березня настало – це
Всесвітній день котів.
Ось знайомтесь - мій улюбленець кіт Маркіз.
Дарую вам клубок чарівний. Хай котиться він з рук у руки. До кого він в
рученята попадає, той швидко своє ім’ я називає.
Граємо в гру «Знайомка».
64
Клубочок довго мандрував в казковий світ нас закликав.
Казкотерапія.
Пограємо в гру «Впізнайте героїв мультфільмів за піснями».
Звучать фонограми з м.ф.( Використати DVD) «Простоквашино».
Пісня кота Матроскіна.
Пісня кота Леопольда з м.ф. «Леопольд та Миші». Казкові герої разом з
дітьми співають пісні.
Підвести до розуміння, що треба жити дружно так, як просив кіт Леопольд,
як дружно жили герої в Простоквашино, ми в групі, всі ви вдома.
Сміхотерапія. «Пісня про кота». Оцінити вчинки.
Психогімнастика «Я – маленьке кошеня»
Далі гра.
«Згадаємо, в яких казках герой кіт?»
(Відповіді дітей)
(«Кіт у чоботях», «Бременські музики» , «Пан Коцький», «Ріпка», «Срібне
копитце»)
До вашої уваги гра – роздум.
«Впізнаємо казку за уривком».
Бабуся розповідає уривок « Вусатий – смугастий »
Діти доводять чому саме це цей твір.
Фізкультхвилинка « Котик – муркотик »
Давайте вирушати в подорож.
Прислухайтесь, хтось плаче? З ‘являється котик. Розповідає про свої
негаразди. (Загадка).
(Діти відгадують казку).
Наступна казка «Бременські музики»
Шановні гості, відпочиньте. А ми вам покажемо свій улюблений уривок з
казки.
Гра-драматизація.
Маскотерапія. (Діалоги, імітація рухів, голосу)
Б. – К: Дуже я люблю свого Маркіза.
Розкажіть нам вірші про кота.
Скоромовки про кота. Вимова звука «Р».
У Маринки два коти Повна хата муркоти.
Скоромовки «Мурлика муркоче», «Костик та кошенята».
Згадайте прислів’я про котика.
Молодці, малята!
Котик, пограй в ігри:
65
«Хто у кого є?»
У кішки… У кошенят… - У кота…«Кого немає…-» (Відмінювання іменників)
«Кого годую… -»
«Що вміє робити котик?» (Дієслова)
«Який я, друже, розкажи» (Прикметники)
«Що це? Для чого це?» (ОБЖД)
Аудіофелінотерапія . Слухання мурчання кота.
Розглядання креативних фото «Коти» .
Милування.
Омоніми «Котики» ( Морські , вербові). Розгляд ілюстрацій.
Пам’ ятка «Гарні вчинки роблю, дуже я котів люблю».
(Розмістити інформацію в куточку для батьків).
Підсумок.
Фототерапія.
Фото на згадку про свято Всесвітній день котів з іграшками котів,
кошенят.
66
ДОДАТОК № 9
Сюжетне заняття
«Я на конику сиджу, я із коником дружу»
Склала:
Вихователь групи №2 (4–5 р. ж.)
Шабленко Г. І.
ІДНЗ № 13
м. ІЗЮМ
67
Мета. Розвивати уміння розповідати емоційно, чітко, послідовно, змінюючи
силу голосу, темп мовлення. Виховувати інтерес до свійських тварин,
бажання піклуватися про них, допомагати дорослим, розуміти значення
використанні свійських тварин людиною. Вчити використовувати іменники,
дієслова, прикметники,розуміти зміст узагальнення , «Свійські тварини»,
підбирати слова протилежного значення,називати тварин залежно від статі,
описувати тварин за схемою.
Словник. «Свійські тварини» (іменники, прикметники, дієслова).
Узагальнення «Свійські тварини». Омоніми. Коник морський. Коник –
стрибунець. Коник – свійська тварина.
Граматика.Відмінювання іменників,утворення дієслів від
звуконаслідувальних слів.
Звукова культура. Вимова звука «з». Інтонація. Сила голосу.
Зв’ язне мовлення.Описування тварин за схемою.
Методичні прийоми.
Наочні: розглядання іграшок, відео, енциклопедії, ілюстрацій.
Практичні:погладжування, годування, катання.
Словесні: опис.
Ігрові: обігрування змісту віршів, уривків з казок. Виступ на телебаченні.
Прихід в гості коника Ігогоші з Клоуном.(Сміхотерапія).
Попередня робота.
Огляд відео, мультфільмів, енциклопедії, ілюстрацій про коней.
Вивчення віршів.
Малювання та ліплення конячки.
Розмальовки: зебра, поні, коні, лоша.
Розмальовки: кінь, коник – стрибунець, морський коник.
Читання Б.Житкова «Де я був» (про зоопарк).
Читання казок. Розгляд ілюстрацій до казок про коней. «Казкові
коники».(Казкотерапія).
Розгляд фото «Я у зоопарку».
Рухлива гра «Конячки».
Слухання пісень про поні, коней з мультфільмів.
Фонограма «У конюшні». «Свійські тварини».
Розглядання презентації «Коники».
Відео «Коні у живописі». «Поні». «Зебри».
Розгляд ілюстрацій «Фантастичні коники».
Ілюзії Дональда Руста «Коні».
68
Креативні фото про коней.
Дидактичні ігри: «Хто як кричить?». «Назви дитинча». «Знайди матусю».
«Один - багато». «Склади з частин»
Матеріал.
Іграшки – коники.
Їжа для конячки.
Маски до обігрування віршів, уривків.Мікрофон.
ТЗН. Магнітофон, фонограми, пісні про конячку. Відео DVD. (Уривки).
Відеоенциклопедії.
Інд. роб. Опис за схемою – Іринка. Звук «з» - Валерія.
Оздоровчі заходи протягом заняття.
Арт - терапія.
Іпотерапія.
Музикотерапія.
Маскотерапія.
Сміхотерапія.
Казкотерапія.
Психогімнастика.
Фізхвилинка.
Фототерапія.
Хід заняття. Орг. момент. Діти сидять півколом на килимочку.
Звучить фонограма «У цирку».
Пропоную поміркувати: хто ж до нас поспішає у гості?
(Роздуми – міркування дітей).
З’ являється Клоун.
Клоун вітається з дітьми.
Загадує загадку про конячку.
Пропонує покликати Ігогошу. Милування.
Сміхотерапія. Цирковий номер «Ігогоша ».
Протягом всього заняття діти звертаються з розповідями до Клоуна та
Ігогоші.
Д.г. «Як ти думаєш, хто я?»
(Дітям треба довести свої думки). (Будування речень).
Ігри: «Назви моїх друзів» (Іменники). (Узагальнення).
«Хто як кричить, озвуч?» ( Звуконаслідування).
«Назви діїї» (Утворення дієслів від звуконаслідування. Гав – гавкати…).
«Подивись та назви дії». (Дієслова. За змістом ілюстрацій).
Розповісти, що сьогодні у нас мова піде про коней.
Пропоную психогімнастику «Я – конячка…».
«Назвемо залежно від статі» (Кінь, кобила, лоша). (Іменники).
69
«Він, вона. Воно?». (Стать).
«Один - багато» (Іменники з числівниками).
«Яка? Який? Яке? Які?»( Прислівники).
«Відгадай, кого немає?». «Розкажи, кого годую?» (Відмінювання іменників).
Фізхвилинка «Коник Ігогоша».
Ігри: «Назви мене ласкаво!» (Пестливі форми іменників).
«Що це? Для чого?» (Іменники з числівниками).
Роздуми – міркування дітей «Що було б, якби … не було…б».
Опис конячки, лошати, зебри за схемо.( Зразок).
Виступ по СІАТу. Хто краще розповість про коня, лоша, зебру, Ігогошу.
(Використати мікрофон).
Обігрування віршиків про конячку.
Уривків з казок. (Маскотерапія).
Звукова культура.
Вимова звука «з».
Скоромовка про зоопарк, Зою, зебру.
Слухання фонограми.
Імітувати цокання копит.
Рухлива гра «Коники».
Д.в. «Роздивись та поясни».
Омоніми. Кінь – свійська тварина. Морський коник. Коник – стрибунець.
Розповідь про іппотерапію.
Легенда про підкову.
Обігрування: погладжування, годування, катання на коникові.
Згадати накази: «Но!», «Тпру!» (Обіграти у парі).
Міркування: «Я на конику скакав та про небезпеку дбав!» (ОБЖД).
Арт - терапія.
Розгляд. Ілюзії Дональда Руста.
Креативні фото коней.
Казкові фото коней.
Фантастичні фото коней.
Скласти фантастичного казкового коника.
Казкотерапія.
Згадати казки, де є герой коник.
(Єршов «Коник - горбоконик», казка «Сивка - бурка»).
Д.і:. «Назви казку за ілюстрацією».
«Згадай казку за прослуханим уривком».
«Назви казку за обіграним уривком»
Роздуми – мрії: «Твій кінь…». «Поні…». «Якби я мав коника, то…».
70
«Подорож з морським коником…»
Підсумок. Роздуми: навіщо люди вирощують, дбають про коней?
Ігри з іграшками кониками, лошатами.
Фототерапія. Фото на згадку з Клоуном та Ігогошею.
71
ДОДАТОК 10
Конспект заняття
(нетрадиційне малювання, ліплення)
«Портрети кумедних клоунів»
Склала:
вихователь 2 групи ( 5 - 6 р. ж.)
Шабленко Г. І.
ІДНЗ № 13
м. Ізюм
2012
72
Мета.Розвивати мілку моторику пальчиків, кольоросприймання, уміння чітко
обстежуватиформи, мислити креативно. Виховувати інтерес до різних видів
образотворчого мистецтва, до професії клоуна, любов до цирку. Вчити якісно
розфарбовувати портрети клоунів, відпрацьовувати техніку володіння олівцем,
пензликом, фломастером, володіння ножицями. Закріпити в ліпленні прийом
розплющування.
Словник. Прикметники. Кумедний, доброзичливий, талановитий, веселийіщ
яскравий, незабутній.
Іменники. Клоун, клоунеса. Визначити поняття слова «портрет».
Омоніми. Рибка - клоун. Артист цирку - клоун (ілюстрація).
Матеріал. Портрети - розмальовки кумедних клоунів, фото видатних клоунів,
іграшкові клоуни, вірші про клоуна, загадка.
Зразки для показу.
Медалі« За самий дзвінкий сміх».
Альбом ілюстрацій з серії «У цирку».
Енциклопедія для маленьких вундеркіндів.
« Азбука дитячого дозвілля».
Лялька Діана.
Набори олівців, фломастерів, пластиліну, кольорових ниток та паперу, диски,
ножиці, серветки, дошки для ліплення, клей з пензликом.
Пальчикові вправи.
Психогімнастика «Я - клоун!»
Сміхотерапія.
Клоунотерапія.
ТЗН Магнітофон, мікрофон. Диски з записами дитячого сміху, твору
Дмитра Кобалевського «Клоуни». Фанфари. Спокійна фонова музика
прогом заняття. Фотоапарат.
Мольберт для виставки портретів.
Інд. роб. Розплющування округлих форм - Денис. Техніка володіння олівцем - Влад.
Попередня робота. Розгляд ілюстрацій «Цирк»
Д. г.« Імена для клоунів».
Сюжетно - рольова гра «Цирк».
Мультфільм про Фунтіка.
Циркові номера дітей.
Хід заняття.
Звучить спокійна, тиха музика.
В гості до дітей прийшла лялька Діана. Вона загадує загадку про цирк.
(Роздуми - міркування дітей).
Відгадку кажуть по секрету на вушко вихователю.
Діана знайомить з дітьми клоунів Тьопу та Стьопу.
Разом з Тьопою показати портрети відомих клоунів: Нікуліна, Куклачова, Попова.
Тьопа пропонує дітям розглянути портрети і його друзів, розфарбувати їх,
прикрасити за власним бажанням.
(Розгляд зразків).
73
Показати дітям грим.
Нагадати, як їх гримирували до опери «Найкраща мама».
Запитує, чи хотіли б діти бути клоунами?
(Відповіді дітей).
Тоді перетворимося на клоунів та клоунес.
Проводе психогімнастику клоун Стьопа.
Я - клоун!
Дивіться, який я роззява!
Яка чудернацька у мене є шляпка!
І ніс, як картопля!
І вуха, як груші!
І щічки червоні!
Костюм кольоровий!
Стьопа та Тьопа, Діана запрошують дітей - художників у циркову
гримерну, щоб створити яскраві та незабутні портрети клоунів.
Діти розглядають портрети своїх клоунів. Милуються
розмальовками.
Виконують пальчикові вправи. Розминка перед роботою.
Розтирання долоньок.
В мене 10 пальчиків.
Всі вони мої!
(Згинання та розгинання пальчиків).
Захочу розмалюю клоуна олівцем або фломастером ось так.
(Показ штрихування олівцем, імітація).
Прикрасю шляпу клоуну кольоровими кульками.
(Розкачування між долоньками, імітація).
Приплюсну кульки.
(Показати рухами пальчиків).
Захочу приклею ниточки. Це буде перука.
(Показати рухами рук).
Вийде чудовий клоун!
Гості бажають творчої праці та натхнення. Нагадують, що клоуни
люблять яскраве!
Робота над портретами.
1. Олівці та пластилін.
2. Фломастери та пластилін.
3.Диск та аплікація, нитки. (Креативний варіант). Клоунеса.
4.Нитки та фломастери, пластилін. (Креативний варіант). Клоунеса.
5.Серветки, фломастери, пластилін.
Самостійна робота дітей.
Тим, хто швидко впорався з роботою пропонувати розфарбувати рибку
- клоуна, клоуна - артиста цирку ще один портрет.
Давати поради, слідкувати за технікою володіння олівцем, пензлем, ножицями.
Слідкувати за поставою.
74
Гра - інтерв’ю «Розкажи, який твій клоун?» (Словникова робота)
Відкриття виставки!
Діти проходять між рядів, розглядають роботи.
Милування портретами клоунів.
Які гарні, яскраві портрети!
Мо-лод-ці!
Тьопа, Стьопа, Діана вдячниі за роботу!
Діти дякують своїм очам, рукам, голові, які допомагали у роботі.
Тьопа пропонує послухати твір Д .Кобалевського «Клоуни».
Гра «Твердження». Інтерв/'ю: Це весела музика?
Під цю музику хочеться спати чи марширувати?
Це ритмічна музика?
( Роздуми - міркування дітей).
Стьопа пропонує пограти в смішинки.
(Сміхотерапія).
Я клоун!
Я усіх звеселяю!
Хай сльози у вас лиш від сміху поллються!
Я дуже люблю, коли діти сміються!
ХІ- ХІ – ХІ!
ХА – ХА – ХА!
ХЕ – ХЕ – ХЕ!
ХО – ХО – ХО!
(Діти повторюють смішинки)
Хай сміх переможе!
Хай згине все зло!
Слухання фонограми «Дитячий сміх», яку Тьопа записав у цирку.
(Діти ведуть себе так, як би вони себе поводили у цирку, сміються, плескають у
долоні, радіють).
Пропоную нагадати нашим гостям девіз групи «Здоров"ячок »:
«Смійся веселіш – будеш здоровіш!»
Розповідь про клоунотерапію у лікарні.
Показ фото «Клоун в гостях у дітей на дні народження».
Звучить циркова барабанна дроб або урочисті фанфари!
(Діти імітують грою пальчиків).
Відкрити портретну галерею кумедних клоунів та клоунес!
Розмістити роботи на мольберті!
Діти виходять до мольберту.
Інтерв"ю: «Як звати твого клоуна, клоунесу?
Читають на звороті смішні імена клоунів та клоунес.
Залишають роботу на мольберті. Займають свої місця.
Інтерв"ю з дітьми: « Який матеріал ти використовував у своїй роботі, назви його?»
Інтерв"ю: Як ви розумієте слово «портрет»?
Розповісти про рибку - клоуна.
75
Показати картинку «Клоун - артист цирку. Рибка - клоун». Омоніми.
Радісний, задоволений роботами дітей Тьопа вручає кожному медаль
«За самий дзвінкий сміх».
Можна портрети подарувати Тьопі. Він їх розмістить у цирковій
гримерній, щоб клоуни так гримувалися для виступів.
Фото з виставки «Портрети кумедних клоунів» на згадку.
Фото дітей з гостями.
Ігри з клоунами.
Розглядання «Енциклопедії для маленьких вундеркіндів»
76
ДОДАТОК 11
Екзотичні фрукти
«Подорожі в теплі країни»
Склала:
вихователь Шабленко Г.І.
ІДНЗ № 13
м. Ізюм
2014
77
Мета. Розвивати темп мовлення, силу голосу, мовленнєве дихання, зорову,
слухову, тактильну види пам’яті. Виховувати інтерес до екзотичних
фруктів, бажання вживати їх, розуміти роль вітамінів у житті людини. Вчити
послідовно розповідати, вживати прості та складні речення, відстоювати
власну точку зору, обстежувати та впізнавати фрукти на дотик, за запахом,
за смаком, ввести в словник антоніми. Ознайомити з омонімами.
Словник. «Екзотичні фрукти». «Тропічні фрукти»
Іменники. Однина та множина. Банан – банани. Лимон – лимони. Багато
лимонів, бананів.
Дієслова. Прикрашаємо.
Прикметники. Д. в. «Які вони?» Гладенькі, маленькі, великі, соковиті,
смачні, кислі, солодкі, круглі, поспілі. Запашний, медовий, спілий, м‘який.
Омоніми. Ківі – фрукт, ківі – птах.
Антоніми. Д. в. «Скажи навпаки» Солодкий - кислий. Великий - малий.
Однакові – різні. Теплі краї – холодні краї.
Граматика. Відмінкові закінчення іменників. (Лимона, банана)
Зв. мовл. Опис за схемою.
Зв. к-ра. Вправляти у вимові приголосних: [ н ], [ в]
Ан - спілий банан. Он - кислий лимон. Ві - смачне ківі. Нів - багато бананів.
Матеріал. Схема опису фруктів.
Вірші, загадки про фрукти.
Фрукти: лимони, ківі, банани.
Чай з лимоном. Фруктові страви.
Літак, корабель, штурвал для подорожей, підзора труба, парео.
Іграшки: слоник, зебра, мавпочка.
Дидактичні ігри про фрукти.
ТЗН. Фотошоу «Екзотичні фрукти».
Інд. роб. Опис фруктів за схемою з Варварою.
Попередня робота.
Вивчення віршів про фрукти, про мавпочок.
Д. ігри: «Овочі та фрукти», «Країна Лимонія», «Ківі фрукт і ківі пташка»,
«Відгадай!», «Мавпочки та бананчики»
«Навіщо нам фрукти?» Джем, компот, кисіль, варення, коктейлі, прикраси
для торту, тістечок, фруктового салату, морозива.
Розгляд ілюстрацій про фрукти.
Чистомовки.
Мімічні вправи. Показати задоволення від запаху бананів.
Передати емоційне задоволення: солодкий банан, кислючий лимон.
Показати свій стан в ситуаціях: на тебе впав лимончик.
78
Оздоровчі заходи.
Вправа «Вітанка». Психологічний настрій.
Вправи для очей.
Вгору – вниз. «Небо – Земля»
Вліво – вправо. «Місяць – Зірки»
Блимання.
Вправи на профілактику плоскостопу. Трап на кораблі.
Гра «Веселі мавпочки»
Сміхотерапія «Острів Сміхотун».
Розслаблення м’ язів: «Капітани», звукотерапія.
Естетотерапія. Смакотерапія. Вітамінотерапія.
Хід заняття.
Вихователь – турист:
- Діти, сьогодні ми з вами подорожуємо до теплих країн.
Приготували рюкзаки! Взули кросівки! Вперед! Нас чекають нові пригоди!
Вправа «Вітанка» Психологічний настрій до праці.
Отримання листа від Мавпочки . Запрошення відвідати теплі країни, де
ростуть екзотичні фрукти лимон, банан, ківі.
Подорож на літакові до Індії. Знайти на карті Індію.
Наш Боінг відправляється у політ!
Завели мотори! Пристебнули ремні!
В: Вирушити в подорож. Україна - Індія.
Загадка про лимон.
В: Бік жовтенький, на смак кисленький, на сонечку спинку грів, для діток
поспів, з ним чаї вживають, вітаміни запасають.
Роздуми – міркування дітей.
(Протягом подорожі діти усі свої відгадки кажуть на вушко вихователю).
Опис лимона за мнемосхемою. Зразок вихователя. Опис дитиною.
В: Поради для дітей.
З Лимон Лимоновичем чай вживайте,
Про своє здоров’ я дбайте!
Чистомовки. «Скажи тихо, голосно»
Он – кислий лимон. Ни – жовті лимони. Нів – багато лимонів.
Приземляємось! Літак іде на посадку! Отримуємо дарунки від жителів Індії.
Слоник Бімбо доставив лимони на борт літака.
Смакотерапія. Естетотерапія.
Д. ігри.
Дітям зав’язують очі хусточкою.
« Впізнай на дотик»
79
«Впізнай за смаком»
Гарний зір потрібен усім! А особливо пілотам! Давайте зробимо вправи для
очей!
Вправи для очей.
В: Продовжуємо подорож на літакові до Африки.
Знайти на карті.
Маршрут: Індія – Африка.
Завели мотори! Пристебнули ремні! На старт!
А щоб ви в подорожі не сумували давайте відгадаємо загадку!
Загадка про банан .
В: Я ваш дружок, схожий на рожок!
М‘якенький, пухкенький, жовтенький, з морозивом, тортом смачненький!
Люблять мене малята і шкодливі мавпенята!
Роздуми – міркування дітей.
Гра «Веселі мавпочки» .
Я - веселий Чарівник!
Перетворювать всіх звик!
Раз! Два! Три!
Веселі мавпочки ви!
Узгоджено виконуємо рухи гри.
«Три банани горила посадила»
В: Вірш про банан.
В теплих країнах банани ростуть,
Там клімат тропічний.
Банан – фрукт екзотичний!
Вітамінний, корисний, смачненький!
В коктейлі, з соком, в фруктовім салаті люблять його малята!
Чистомовки. «Хто скаже краще?»
Ан – вітамінний банан. Нів – багато спілих бананів. Ни – три банани.
Д. г: «Склади з частин ціле»
(Розрізані ілюстрації: банан, ківі, лимон, треба їх скласти, назвати фрукти).
В: Приземляємось! Отримуємо дарунки від жителів Африки.
Мавпочка і Жираф на борт літака передають дітям банани!
В: Наша подорож продовжується….
Маршрут: Африка – Китай.
Подорожуємо на кораблі до Китаю.
Коробель діти збудували з будівельного матеріалу. На кораблі штурвал,
карта, підзора труба, парео.
Підйом по трапу. Вправи на профілактику плоскостопу.
80
В: Зайняти свої місця в каютах. Віддати швартови!
Послухали уважно загадку.
У Китаї він росте,
Фрукт цей екзотичний.
Він для нас незвичний,
Це і пташка, це і фрукт,
Хто відгадку знає,
Нам скоріш відповідає!
Роздуми - міркування дітей.
В: Послухайте вірш про ківі.
Соковитий, зелений, зернистий,
Ніжний, солодкий, м’ясистий!
Вітамінний, корисний для вас –
Це ківі, він просто клас!
В: Бачу в підзору трубу прямо по курсу «Острів Сміхотун»!
«Острів Сміхотун» Сміхотерапія.
Хто сьогодні невеселий?
В подорожі хто похмурий?
Хто сміятися не може?
Острів Сміхотун поможе!
ХІ – ХІ – ХІ!
ХА – ХА – ХА!
ХЕ – ХЕ -ХЕ!
Здоровий сміх понад усе!
(Над дітьми кружляє парео, діти сміються).
В:
«Корабель казковий є…»,
Виконуємо рухи згідно тексту. Розслаблення м 'язів, звукотерапія.
Корабель казковий є!
В мандри капітан веде!
Не зупинять урагани (Звукотерапія, звуки: ш-ш-ш-, у-у-у)
Ми відважні капітани!
У-у-у!
Кличе гудок - повертаємось в садок!
До побачення, моря!
Нас чека рідна земля!
Ми на дно морське пірнали –
Зграї рибок роздивлялись!
Краб утік!
81
Дельфін пливе!
Як цікаво нам усе!
1, 2, 3!
Подорож у нас!
3, 2, 1!
Повертаємось!
Клас!
Повернення у дитсадок.
В: Пришвартовуємось! Діти – туристи сходять на берег по трапу. Вправи на
профілактику плоскостопу.
Маршрут: Китай – Україна завершено! З щасливим поверненням!
Зебра передає дітям від жителів Китаю ківі!
В: З далеких теплих країн, з цікавих подорожей привезли ми екзотичні
фрукти.
Д. гра «Твердження».
Давайте уважно слухати, вчитися відповідати!
Треба відповідати: так чи ні.
Лимон - кислий. Банан - жовтий. Ківі – волохатий. Банан – солодкий. Лимон
схожий на Місяць. Лимон – солодкий. Ківі – червоний.
Омоніми. Д. гра «Запам’ятайте! Що це?» Ківі – птах. Ківі – фрукт.
Антоніми. Д. гра «Навпаки» Кислий – солодкий. Великий – малий. Теплі
краї – холодні краї.
В: Шановні туристи, запрошую вас до відеостудії.
Для вас фільм «Банани».
Огляд відео.
Роздуми - міркування дітей: банан дерево чи трава. Яке стебло у банана?
Які листя?
Вітамінотерапія.
В: Запрошую до дитячого кафе «Лимончики» на чаювання.
Пригостити чаєм з лимоном, ківі, бананами.
Фрукти корисні усім!
І дорослим !
І малим!
Пийте фруктові соки!
Будуть рум‘яні щоки!
Фототерапія. Фото на згадку про подорож у теплі краї.
82
ДОДАТОК 12
Конспект інтегрованого заняття
(з мовленнєвої діяльності, валеології, нетрадиційного
образотворчого мистецтва)
«Лікарські рослини знаю, про своє здоров’я дбаю»
Склала:
вихователь Шабленко Г.І.
м. Ізюм
2012
83
Мета. Розвивати темп мовлення, силу голосу, інтонаційну виразність.
Виховувати інтерес та бережне ставлення до природного довкілля, бажання
вести здоровий спосіб життя, допомагати у приготуванні лікарських чаїв.
Створити умови, щоб в різних видах образотворчої діяльності діти
відображали набуті навички з техніки малювання, володіння олівцем,
навички користування пензликами. Закріпити знання про рослини, їх
лікарські властивості, уміння надавати поради з використання лікарських
чаїв.
Словник. Збагачувати словник на тему «Лікарські рослини» (іменники,
дієслова, прикметники).
Омоніми. Чайник.
Граматика. Відмінкові форми іменників. Клична форма іменників.
Звукова культура. Вправляти у вимові звука «Ж» , «Ш», «С», «ДЗ», «ДЖ»
Зв'язне мовлення. Вчити складати речення з однорідними членами.
Описувати лікарські рослини. Розповідати про корисне вживання лікарських
чаїв.
Попередня робота. Розгляд ілюстрацій. Екскурсія до аптеки.
Сюжетні ігри: «Лікарня», «Аптека» Приготування чаїв.
Рекомендації батькам «Улюблені чаї Вашої родини».
Вивчення віршів «Бережімо природу!», «Ромашка», «М 'ята».
Прислів 'я про здоров 'я.
Матеріал. Лісова фея, бабуся Вітамінуся, Гноми.Мнемосхема.
Силуети чашок, розмальовки до теми «Чаювання».
Кольорові ниточки - чаїнки, клей, кольорові олівці, лікарські рослини (за
власним вибором).
Лісова галявина, лікарські рослини, схема-опис рослин.
Ілюстрації до теми «Чаї». Коробки з лікарськими рослинами.
ТЗН. Магнітофон, фонограма «У лісі».
Оздоровчі заходи.
Психогімнастика
Аромотерапія
Релаксація
Кольоротерапія
Пальчикові вправи
Фізкультхвилинка
Інд. роб. Опис лікарських рослин, лікарські властивості чаю - Влад.
Хід заняття.
Орг. мом. Отримання листа-запрошення від бабусі - Вітамінусі.
84
«Приходьте, будь ласка, в гості до лісу. Пройдіться стежинкою Здоров 'я!»
Прийти з дітьми на лісову галявину.
Милування. Слухання співу пташок. Вдихання аромату лісу.
Гра «Лісові звуки»
(Звуконаслідування )
Загадки від Гнома.
Гра «Відгадайте!»
(Про ромашку, м' яту, медок).
Ігри:
«Що це за лікарська рослина?»
«Один - багато»
«Де росте?»
«Назви частини рослини»
«Якого кольору квіти»
«Можна - Ні?»
«Твоє запрошення до чаю!»
Фізкультхвилинка « Лісовою стежинкою »
Слухання віршів про лікарські рослини.
Психогімнастика « Я – ромашка…»
Знайти творчі завдання від Лисички, їжачка, Білочки.
1. Опис дітьми рослин за схемою.
2. Розповіді дітей про лікарські властивості рослин. Поради.
3. Кольорові чаї.
Лісова фея дарує дітям лікарські рослини, сеанс аромотерапії.
Впізнавання рослин по запаху.
Аромотерапія. Розповідь Гнома про аромотерапію, надання практичних
порад. Подарунки Гнома.
Діти згадують приспів 'я про здоров 'я.
Герої казок пропонують дітям відкрити рекламне агентство, щоб створити
реклами для всіх дітей, дорослих з використання лікарських чаїв, надання
допомоги хворим, використання рекламок - пояснювалок в аптеках, в
мультиках, казках, дитсадочках.
Розглядають зразки.
Діти повертаються з лісу в художню майстерню.
Пальчикові вправи.
1. Діти розмальовують силуети чашок в яких м 'ятний - зелений чай,
жовтий - ромашковий чай.
Наклеюють відповідні рослини на чашку.
85
Клеють ниточки - чаїнки на чашках відповідно обраного чаю (зеленого та
жовтого кольору).
Кольоротерапія. (Жовтий -... Зелений - ...)
2. Діти розмальовують частування до чаю до теми «Чаювання» (тістечка,
торти).
3. Діти розмальовують чайнички.
Самостійна робота. Індивідуальна допомога. Поради.
Виставка робіт. Милування. Аналіз дитячих робіт.
Подякувати нашим рученятам, очам, вушкам, голові за те, що вони нам
завжди допомагають.
Пропоную казковим героям занести наші роботи до аптек, бібліотек, до
інших груп нашого дитсадка, щоб всі знали про вживання чаїв, берегли себе,
допомагали іншим!
Омоніми. Чайник.
Підсумок.
Фото на згадку.
Частування дітей лікарськими чаями з медком.
86
ДОДАТОК 13
Нетрадиційне заняття - концерт
«Посадимо калину коло серця, хай цвіте вона в душі»
Склала:
вихователь 2 гр. (5 – 6 р. ж.)
Шабленко Г.І.
ІДНЗ № 13
м. Ізюм
87
Мета. Розвивати інтонаційну виразнісить, темп мовлення, силу голосу.
Виховувати культуру поведінки, бажання вести здоровий спосіб життя,
розуміти значення здоров’ я в житті людини. Вчити розповідати емоційно
про побачене, почуте, пережите, вживати прислів ‘я, скоромовки, приймати
участь в творчих завданнях.
Словник. Тема «Ягоди». «Кущі». Порівняння, образні вирази, прислів ‘я,
скоромовки.
Граматика. Засвоєння ласкаво – лагідних форм звернення (Галинку,
Маринку).
Звукова культура. Відпрацьовувати вміння говорити з різною інтонацією.
Зв ‘язне мовлення. Розвивати монологічне, діалогічне мовлення.
Матеріал. Лялька – шоколатьє, натюрморти, дитячі роботи, рушники, тарілі,
вази.
ТЗН. Магнітофон, фонограми хороводів, пісень, музика для творчих завдань.
Сюжет: святкова атмосфера дитячого кафе «Ягідка».
Попередня робота. Дитячі роботи з образотворчого мистецтва, вивчення
прислів їв,cкоромовок, читання казок, легенд, віршів за темою, розучування
хороводів, пісень, рухливих ігор. Знайомство з ягідними стравами. Розгляд
реклам . Слухання дитячих пісень . Підбірка дидактичних ігор «Впізнай на
смак, дотик», «Кольорове меню». Презентація «Ягоди». Розігрування
ситуацій: «У лісі», «У садку», «Мої улюблені ягідні страви». Оздоровчі
заходи. Чаклування – перевтілення, музикотерапія, арт – терапія, гра –
вітання для настрою на плідну працю, ігротерапія, слухання малинового
дзвону.
Інд. роб. Скоромовки – Варя.
Хід заняття.
В гості приходе лялька – шоколатьє. Вітається. Запрошує до дитячого кафе
«Ягідка».
Ш: Давайте згадаємо назви ягід.
Гра «1,2, 3 – ягоди скоріш назви!» (Роздуми – міркування дітей). (Іменники).
Пропонує відгадати загадки про його улюблені ягоди.
Гра «Калина - малина». (Іменники). Розгляд ягід.
Чаклування. Пересування у часі.
Розгляд кафе. Звучить укр. музика. Музикотерапія. Арт – терапія.
Натюрморти. Дитячі роботи з образотворчого мистецтва. Рушники. Тарілі.
Вази з калиною та малиною. Звернути особливу увагу на калину, малину в
роботах. Милування.
Хлопчики супроводжують дівчаток.
Гостей радо зустрічають дівчатка Калинка та Малинка. Гра «Вітаночка».
Дітям пропонують прийняти участь у «Калино – малиновому святі».
Концерт – гру проводять шоколатьє П’ єр, Калинка, Малинка.
88
Програма свята.
1.Медитація « Я –калинонька…»
2.Прислів ‘я про калину та малину.
*Пишна та красива,
мов червона калина.
*Молода дівчина гарна,мов калина.
*Який кущ, така й калина, яка мати, така й дитина.
* Любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте.
* Калина – одвічний символ України.
* Червона калина – символ України.
* Весною калина білим цвітом квітує, а восени червоним.
*У лузі калина з квіточками, неначе мати з діточками.
* Гарна дівчина, як у лузі калина.
* Вбралась в біле плаття, як калина в білий цвіт.
*Щічки червоні, як кетяги калинові.
* Без верби і калини нема України.
* Любиш Україну – посади калину.
* Дівчинка у вінку - мов калина у цвіту.
* Коли влітку по малину не ходив, узимку вже пізно.
*Не життя – малина.
*Чужина – калина, Батьківщина – малина.
* Не бувати калині малиною.
3.Скоромовки.
- Ви малину мили?
- Мили!
- Тільки не милили.
Гукала по малину Маринка Галинку.
Галинка Маринку гукала по калинку.
Біля вікна калина. Біля калини Ната, Ніна, Мила.
ФХ. «Ми вправні кондитери…»
4.Вірші. Римування.
5.Казки. 6. Легенди.
7.Хороводи: «По малину в сад підем», «Ой, у лісі калина».
8.Виконання пісень про калину та малину. Танок «Калинка».
9.Слухання пісень про калину та малину.
10.Рухливі ігри «Ведмідь та діти», «Знайди свій колір», «Хто більше
зібрав?».
11.Лікарські властивості ягід. Розповідь Калинки та Малинки.
12.Знайомтесь: «Ягідне меню». Розповіді дітей. Милування. Роздуми –
міркування дітей.
(Кисіль, джем, компот, варення, напій, сироп, пастила, фруктовий салат,
морозиво, пиріжки – калинники, начинка для цукерок, тортів, сушена,
заморожена,свіжа ягода).
13.Рекламування страв з калини та малини. Творчі завдання.
89
14. Слухання малинових дзвонів. (Терапія).
15. Куштування страв. Естетотерапія. Смакотерапія.
Коровай з калиною. Чаювання з малиною.
Рухлива гра «Коровай» з Калинкою та Малинкою.
Чаклування. Повернення. Ігри з гостями.
Фото на довгу та добру згадку.
90
ДОДАТОК 14
Гра - твердження
«Дельфіни»
Склала:
вихователь 2 групи (5 – 6 р.ж.)
Шабленко Г.І.
ІДНЗ № 13
м. Ізюм
91
Мета. Розвивати зорову пам’ ять, уміння емоційно ділитися побаченим,
пережитим. Виховувати інтерес до життя морських мешканців, бережне
ставлення до них, розуміння значення дельфінів у нашому житті. Вчити
відповідати на запитання, розповідати простими, поширеними реченнями.
Словник. Тема «Морські мешканці» . Іменники. Прикметники. Слова –
родичі.
Граматика. Утворення дієслів минулого, теперішнього,майбутнього часу.
Зв’ язне мовлення. Діалоги. Вести діалог на запропоновану тему.
1.Дельфін – риба? Дельфін – кит?
2. Що їдять дельфіни?
3.Поясни слово «дельфінарій».
4. Дельфінів дресирують.
5. Дельфіни живуть у морі по одному? Зграйками? Цілими суспільствами?
6. Дельфіни розумні.
7. Розумні дельфіни, слони, мавпи.
8.У дельфіна є зуби.
9. У дельфіна обтічна форма тіла.
10. У дельфінів загострена мордочка.
11. Дельфін має спинний плавник.
12. Дельфіни їдять рибу, молюсків, ракоподібних, можуть напасти на своїх
дельфінів - родичей. Дельфін – хижак.
13. Дельфіни добре відносяться до людей.
14. Дельфіни плавають швидко.
15. Чи люблять пливти за кораблем?
16. Слово «дельфін» означає «новороджений», « малюк».
17. Крик дельфіна схожий на крик дитини.
18. Дельфіни завжди свистять однаково.
19. Дельфіни лікують дітей.
20. Люди бережуть дельфінів.
21. 2007 – 2008 роки «Рік дельфінів». Поясни чому.
22. Дельфінотерапія - це спілкування людини з дельфіном. Це ігри, вправи
під наглядом спеціаліста.
23. Чи є бойові дельфіни?
24. Дельфінарій – це спеціальний акваріум для демонстрації глядачам
дресированих дельфінів.
25.В океанаріумах показують дельфінів, вистави з їх участю.
26. Океанаріум , океанарій, басейн з морською водою, призначений для
вмісту морських тварин: риб, плазунів, ссавців.
27. Океанаріум має декілька басейнів різного об'єму.
28. У невеликих басейнах містять дрібних риб.
29. Одну з бічних стінок океанаріуму роблять прозорою для спостереження
92
за мешканцями. 30.У великих басейнах поміщають великих риб, черепах,
ластоногих, сирен, китоподібних.
31.У стінах є оглядові вікна, збоку у вигляді амфітеатру розташовані місця
для глядачів.
32. В океанаріумах владнують вистави за участю дресированих дельфінів і
ластоногих.
33. У океанаріумах ведуться наукові дослідження (наприклад, океанаріум на
Гавайських островах). Знайди на карті Гаваї.
34.Океанаріуми мають велике значення як культурні та туристичні центри.
Поясни це так чи ні?
35. Океанаріуми є в Севастополі, Батумі і біля Карадага. Показати на карті.
36. Я хочу побувати на морі.
37. Я був у дельфінарії.
38. Я мрію, щоб мені придбали дельфіна.
39. Я бачив фільм про Фліппера.
40.Мої улюблені казки про дельфінів.
41. Я знаю мультфільм «Дівчинка та дельфін».
42. Ми вивчили пісню про дельфінів.
43. Коли я виросту я буду берегти дельфінів.
44. Я знаю вірш про дельфіна.
45.Я хотів би працювати в дельфінарії.
46. В мене є фото з дельфіном.
47. Дельфіни добре бачать,чують.
48. Дельфіни викидаються на берег.
49. Дельфінарій це добре.
50. Дельфінарій це погано.
51. Дельфіни мають свою «розмовну мову», за допомогою якої можуть
спілкуватися один з одним, передавати потрібну інформацію.
52. Дельфіни – ссавці. Маленький дельфін харчується перший час молоком
матері.
53. Дельфін – цар морських просторів.
54. З «дихала» дельфін випускає фонтан бризок.
56. Розкажи цікавинки про дельфінів.
57. Ти хотів би подорожувати з дельфіном?
58. Твій улюблений номер з виступом дельфінів.
59.Скільки років живе дельфін?
60. Дельфіни прекрасні.
93
ДОДАТОК 15
Нетрадиційне заняття – фантазія
«В шоколаді помічаю переконливий ефект:
неймовірно розвиває хитрість, спритність, інтелект»
Склала:
вихователь 2 групи (5 – 6 р.ж.)
Шабленко Г.І.
ІДНЗ № 13
м. Ізюм
94
Мета.Розвивати інтонаційну виразність, чіткість, силу голосу. Виховувати
інтерес до професії шоколатьє, бажання допомагати, підтримувати гарний
настрій, розуміти вплив шоколаду на стан здоров’ я. Вчити використовувати
фразеологізми, прислів‘я, підбирати слова протилежного значення,
створювати діалоги.
Cловник. Поповнити словник на тему «Професії», «Кондитерські вироби»,
поповнити словник фразеологізмами. Ввести в словник прислів’я, вчити
добирати слова протилежного значення (антоніми).
Граматика. Вправляти в утворенні спільнокореневих слів.
Шоколад – шоколадочка, шоколадний. Вправляти у вживанні прикметників,
прийменників на, в, коло.
Зв ‘язне мовлення. Розвивати діалогічне мовлення. Складати поширені
речення.
Методичні прийоми.
Наочні: розглядання шоколадних виробів, відео, енциклопедії, ілюстрації.
Практичні: діти – шоколатьє асистенти в експериментах з шоколадом, діти –
художники в майстерні.
Словесні: вказівки.
Ігрові: створення атмосфери майстерні шоколадних справ, шоколадного
ярмарку, художньої майстерні, дитячого кафе.
Попередня робота.Огляд мультфільму «Солодка казка», солодощів,
ілюстрацій. Вивчення віршів про солодощі. Вивчення прислів ‘їв.
Розмальовки, ліплення тортів, цукерок, морозива.Читання казок про
солодощі. Слухання реклам, пісень про шоколад.
Матеріал. Лялька - шоколатьє, Дракоша, загадки про солодощі, ілюстрації
солодощів, презентація, енциклопедія, спецодяг, набір інструментів для
роботи з шоколадом, сундучки майстрів солодких чудес. Набори для
чаювання.
ТЗН. Магнітофон, відео, фонограми реклам, пісні про шоколад.
Інд. роб. Прислів’я, фразеологізми – Руслан та Ярослав.
Хід заняття – фантазії.
Орг. момент. Звучить спокійна, тиха музика. Музикотерапія.
Діти сидять півколом на стільцях, на килимі. Запропонувати дітям
заплющити очі і трішечки пофантазувати. Релаксація.
Далі пропоную вдихнути повітря і розповісти, які асоціації – запахи діти
відчули?
(Розкрити коробку шоколаду).
(Роздуми – міркування дітей).
Свої догадки діти кажуть вихователю по секрету на вушко.
95
В гості до дітей приходе лялька - шоколатьє. Вітається, знайомиться.
Роздуми дітей: що це за професія - шоколатьє, яке слово нагадує, що є
підказкою?
(Відповіді дітей).
Ігротерапія.
Дидактичну гру проводе лялька – шоколатьє П’єр « Солодощі ви знаєте –
загадки всі відгадаєте».
Діти відгадують загадки про солодощі і на мольберті виставляються
ілюстрації – відгадки.
Милування.
Арт – терапія.
В:Розповісти дітям про шоколад та професію шоколотьє.
Звернути увагу на спеціальний одяг.
Набір інструментів для роботи з шоколадом.
Шокола́д —це продукт харчування, кондитерський виріб, що
виготовляється з використанням плодів какао.
Шоколад — цукровий кондитерський виріб із шоколадної маси.
Молочний шоколад - це солодкий шоколад із додаванням молока,
а "білий шоколад" не містить какао-порошку.
Для багатьох людей шоколад не просто вкусняшка, а ціла релігія. Тисячі
гурманів, солодкоїжок й просто любителів солодкого відчувають справжній
трепет від самої згадки про шоколад!
Шоколад - це і витончена елегантність, і насолода для гурманів!
Шоколатьє – шоколадних справ майстер.
Гра «Пояснялка». Я починаю речення, а діти продовжують.
Шоколад – це…
Шоколатьє – це…
Діти згадують фразеологізми.
Фразеологізми.
Майстер на всі руки.
Золоті руки.
Приходе в гості Дракоша, герой мультфільму «Солодка казка».
Вітається. Знайомиться.
Д: - Чи любите ви шоколад?
Якщо Ваша відповідь «Безсумнівно!» — тоді дозвольте запросити вас до
кондитерської фабрики на екскурсію.
Чаклування. Фантазії -- перевтілення. Пересування у часі.
Показати дітям презентацію «Шоколадна країна чудес».
Чаклуємо.
96
Повернення назад в « Шоколадних справ майстерню».
Діти розповідають нашим гостям про різні виду шоколаду.
(Гіркий, чорний, білий, молочний, пористий, плитка, кусок – розвісний).
Показують зразки.
Діти демонструють прикраси для тортів, морозива, коктейлів, тістечок.
Розповідають про призначення та значення прикрас.
Фізкультхвилинка «Шоколатьє».
Провести ігри – експерименти «Властивості шоколаду».
(Діти – шоколатьє в спеціальному одязі асистенти).
1. Шоколад – твердий?
2. Шоколад може розтанути?
3. Шоколад гарячий?
4. Шоколадний фондю.
5. Тертий шоколад.
6.Шоколадні форми.
7.Шоколадні вироби, різновиди.
8.Гіркий шоколад, білий шоколад та незвичайні вироби з нього. (Ілюстрації).
9. Шоко – скульптури (Ілюстрації).
Запрошення на шоколадний ярмарок.
Огляд виробів з шоколаду. Естетотерапія.
*Музичні та театральні виступи на шоколадну тематику.
*Римування про шоколад.
*Дегустація шоколаду.
Гра «Скажи навпаки» (Антоніми).
*Реклама шоколаду. (Слухання).
*Творче завдання. Придумати власну рекламу.
*Придбати на ярмарку книжку «Фантазії із солодощів».
Майстер – клас.
*Зробити з участю дітей «Потяг з солодощів».
Прислів ‘я.
*Для всякого діла потрібні знання.
*Не хитруй, не мудруй, а добре працюй.
*Не будь солодким – бо розлижуть, не будь гірким – бо розплюють.
В: Шановні діти любителі шоколаду!
Запрошуємо вас до нашої «Художній майстерні» створити різні
кондитерські вироби з шоколадної тематики. Прикрасити торти, морозиво,
цукерки тістечка, коктейлі.
Відкрийте свої сундучки майстрів солодких чудес !
(Блискучий клей, гелеві блискучі фломастери, неоновий яскравий пластилін).
97
Створіть яскраві та незабутні вироби, які будуть прикладом для роботи на
кондитерських фабриках для кондитерів, шоколатьє!
Такі солодкі та смачні, красиві та привабливі для дорослих та дітей!
Діти займають місця.
Розглядають розмальовки.
Милуються.
Пальчикові вправи.
Бажаємо вам творчої праці та натхнення!
Створення книги в подарунок кондитерській фабриці.
Нетрадиційне образотворче мистецтво.
Арт – терапія. Музикотерапія.
1. Фломастери та пластилін.
2. Фломастери гелеві блискучі та кольорові нитки,кольоровий клей.
3. Аплікація – серветки та фарби.
Самостійна робота дітей. Поради. Звертати увагу на техніку володіння
олівцем, пензлем, ножицями. Слідкувати за поставою.
Гра – інтерв ‘ю «Розкажи, що у тебе? Яке на смак?»
(Словникова робота. Іменники. Прикметники).
Відкриття виставки. Огляд дитячих робіт. Милування.
Лялька – шоколатьє, Дракоша вдячні дітям.
Діти дякують своїм очам, рукам, голові, які увесь час допомагали їм у роботі.
В:Увага! Виставка « Пан Шоколад» починає свою роботу! Розмістити
роботи! Милування роботами. Розповіді дітей.
Прочитати на зворотній сторінці назви шоколадних тортів, цукерок,
морозива, коктейлів, тістечок.
Гості дарують дітям на добру згадку пісню – презентацію «Шоколад»
Пригощають шоколадними медальками.
Фото на згадку з гостями.
98
ДОДАТОК 16
Нетрадиційне заняття
з використанням ейдетики
(з мовленнєвої діяльності, валеології, народознавства)
«Кожен з нас відчути рад Духмяний ягід аромат»
Склала: вихователь 2 гр. (5 - 6 р. ж.)
Шабленко Г.І.
ІДНЗ № 13
м. Ізюм
99
Мета. Розвивати уміння послідовно розповідати про побачене, почуте,
відчуте, розвивати образне мислення, творчу уяву, фантазію, інтелект.
Виховувати бажання вести здоровий спосіб життя, вживати вітаміни,
доглядати за садовиною. Вчити мислити асоціативно, орієнтуватись на
пропоновані образи – символи, розповідати про своїх помічників –
аналізатори чутливості: нюх, смак, дотик, зір, слух. Формувати знання про те,
що аналізатори є сигналізаторами небезпек.
Словник. Тема «Фрукти і ягоди» (іменники, прикметники, дієслова). Ввести
узагальнення «Фрукти, ягоди, садовина». Синоніми: поспілі, достиглі,
маленькі, дрібні.
Граматика. Спільнокореневі слова (сад ). Різні форми складних
прикметників. Кольори та відтінки.
Звукова культура. Інтонаційна властивість голосу. Удосконалювати
звуковимову «с», «в».
Зв’ язне мовлення. Описові загадки. Діалогічне мовлення.
Попередня робота. Спостереження за фруктами та ягодами. Презентації,
енциклопедії, ілюстрації за темою. Читання казок, легенд, вивчення віршів,
прислів’ їв. Геральдика. Креативний виноград. Ювелірні вироби. Виноград у
живописі.
Образотворча діяльність. Ліплення, аплікація, малювання садовини.
Підбірка дидактичних ігор «Фрукти та ягоди». Дидактична вправа «Що
можна, а що ні?» (ОБЖД).
Рухливі ігри. «Знайди свій колір». «Пташки та виноград».
Музична діяльність. Підготовка до свята «Золотої осені», вивчення пісень
про фрукти, ягоди.
Матеріал. Іграшка Містер Виноград, набір фруктів та ягід, ілюстрації
садовини, «Чарівна скринька», схеми, таблиці.
Саджанець винограду.
Одяг кухаря. Кухарське знаряддя.
ТЗН. Магнітофон, фонограми дитячих пісень.
Інд. роб. Будування діалогів.
Звучить пісня про фрукти. Діти прислухаються. Пропоную здогадатися
про що ми сьогодні поведемо розмову. (Слухові аналізатори).
Роздуми – міркування дітей.
В гості до дітей приходе лялька Містер Виноград .
Вітається. Знайомиться.
Задає проблемне запитання: Як можна здогадатися , що я Містер Вино град? Вислуховує відповіді дітей. Розвивати увагу, спостережливість.
Розповідає про себе.
100
Проводе гру «Послухай - відгадай».
Містер Виноград загадує загадки про фрукти та ягоди.
На мольберті виставляю фрукти – відгадки (силуети). Роблю помилки,
слідкую, щоб діти своєчасно їх виправляли. Словник. Іменники.
Розвивати уміння співвідносити .( Аналізатори слух, зір).
А тепер відгадайте мою загадку.
В:Тут всі ростуть, як кажуть , душа в душу,
Малина, абрикоси, виноград,
Горіхи, сливи, яблука і груші.
А це все разом зветься просто -…(сад).
Ігри:
«Розкажи, що ти бачив у садку?»(Будувати поширені речення).
«На деревах ростуть…».
«На кущах ростуть…».
« На маленьких та низеньких кущиках росте…»
«Назви схожі слова - родичі» (Спільнокореневі слова).
Сад – садок, садівник, садовина, саджанець.
«Кольори та відтінки» (Різні форми складних прикметників).
Темний і синій – темно – синій виноград,
світлий і зелений – світло - зелені грона винограду,
червоний бік – червонобоке яблучко.
Звукова культура. Інтонаційна властивість голосу.
Розповісти з різним настроєм (весело, сумно).
Удосконалювати звуковимову «в».
Медові грона винограду виблискують з височини.
«Ти загадай, а ми відгадаємо»
Описові загадки про фрукти. (Він, вона, воно, вони).
«Розповідь за допомогою рухів, звуків,поз (про виноград)».
Розвиток образної пам’яті.
«Інтерв’ ю». Розвиток діалогічного мовлення. Обігрування ситуацій: «Які
фрукти тобі до вподоби?». «Твоя улюблена страва». «Фруктове асорті». «Що
найголовніше у компоті?».
Фізкультхвилинка.
Встали рівно!
Потягнулись!
Виноград зриваємо!
У кошики складаємо!
Гарно присідаємо - полуниці шукаємо!
Фрукти, ягоди помили, компот зварили!
101
Наїлися, напилися!
Стали сильні та веселі, підросли аж до стелі!
Дидактична вправа «Кольорові асоціації» (Зір).
На мольберті ілюстрації фруктів та ягід : слива, виноград, ожина,
смородина.
*Про який колір ви подумали?
*Що об’ єднає ці фрукти та ягоди?
Роздуми – міркування дітей.
Дидактична вправа «Смакові асоціації».
На мольберті ілюстрації фруктів та ягід: вишня, лимон, груша, яблуко.
*Який смак ви відчули, дивлячись на вишню, лимон, грушу,
яблуко?
Роздуми – міркування дітей.
(Словник.Іменники, прикметники. Кислі, солодкі).
Дидактична гра «Впізнай за смаком».
Дітям з зав’ язаними очима дають спробувати фрукти.
Вони називають, що спробували.
Дидактична гра «Впізнай на дотик».
Діти з чарівного мішечка дістають фрукти, на дотик називають їх.
(Гладеньке, кругленьке). (Тактильні відчуття).
Дидактична вправа «Впіймай звук». (Слухові аналізатори).
Назвати слова: синій, солодкий, кислий. Виділити звук «С».
Ми будемо вчитися правильно вимовляти звук [С] .
Звук [С] позначається літерою С.
На мольберті прикріплюється літера С.
Розвиток мовленнєвого дихання.
Вправа «У садку».
Кожен з нас відчути рад
Духмяний ягід аромат.
Діти глибоко вдихають аромат фруктів, ягід і сильно видихають через рот.
Аромотерапія. Діти нюхають гроно винограду.
Дидактична гра « Впіймай звук [С]».
Пропоную дітям уважно послухати слова і плеснути в долоні, коли почують
у слові звук [ С].
Сад,садівник, салат,слива, сметана, смородина, фрукти, сосна, абрикоса.
Назвати, де стоїть звук (на початку, в середині, в кінці слова). Скільки разів
повторюється у слові?
Дидактична гра «Врожай фруктів збираємо, про звук [С]
пам’ ятаємо».
102
Діти класифікують предметні картинки із зображенням ягід та фруктів.
Відбирають лише ті, в назвах яких є звук [С].
Закріплення зв’язку між звуком та літерою С.
Графічні трансформації. Дидактична вправа «Завдання добре пам’ ятаю,
літеру С впевнено я шукаю».
На мольберті розміщені ілюстрації: бублик, виноград, ковбаса, свиня
,салют,скакалка, сом, слива.
Діти
шукають у предметах- назвах літеру С.
Класифікують предмети.
Розвиток мислення.
Дидактична гра «Гроно винограду маю, вірші, казки, легенди та прислів
‘я вам розповідаю».
Атмосфера телестудії дитячого телебачення. Мікрофон. Виступи дітей.
Діти по черзі розповідають про виноград. (Вірш, казка, легенда, прислів’я,
герб).
Розвиток зв‘язного мовлення, інтонаційна виразність.
Нагадати про пригоди у вірші «Гном, ізюм, виноград».
Розглянути герб нашого рідного міста.
Розвиток зорової пам’ яті, уваги.
Тематичні таблиці. Дидактична гра « Колір, смак».
Кольоротерапія. Смакотерапія.
Діти накривають фішками плоди:
*синього кольору,
*солодкі,
*кислі,
*великі,
*малі,
*дрібні.
Розвиток зорової пам’ яті, уваги.
Приходе лялька – кухар.
Запрошує до дитячого кафе «Ласунка».
Дидактична вправа «Різновиди винограду ». Реклама. Дегустація.
Діти вибирають різні гроно винограду, роблять опис за схемою.
Розвиток зв’язного мовлення.(Прикметники: гладенькі, маленькі, соковиті,
смачні, медові, рум яні, неспілі,запашні, тверді, м’ які, солодкі, круглі, спілі).
Дидактична гра «Фруктове асорті ». Естетотерапія. Аромотерапія.
Смакотерапія.
З участю дітей – кухарів зробити салат з фруктів та ягід.
103
Діти одягають фартушки та ковпаки.
Кухарське знаряддя. Готові миті фрукти та ягоди, креманки.
Дидактична вправа «Здоров’ я гарне май - соки вживай!». Дегустація
салату, соку.
Дітям пропонують спробувати виноградний сік, салат.
Діти розповідають, які вітаміни має виноград.
Фрукти корисні нам всім І дорослим і малим!
Пийте смачні соки!
Будуть рум ‘яні щоки!
Підсумок.
Підвести дітей до розуміння, що завдяки нашим органам чуття ми вживаємо
чисті фрукти, свіжу садовину, тому що вони нам сигналізують про небезпеку.
На прогулянці посадити саджанець винограду.
104
ДОДАТОК 17
Інформаційне заняття - виставка
«І линуть в сині голубій птахи чудові - голуби»
Склала: вихователь 2 гр. (5 - 6 р. ж .)
Шабленко Г. І.
ІДНЗ № 13
м. ІЗЮМ
2012
105
Мета. Розвивати уміння емоційно ділитися спогадами, розповідати про
побачене, почуте, те, що схвилювало дитину, запам’яталось, використовуючи
різний темп мовлення, інтонацію, силу голосу. Виховувати інтерес до наших
пернатих друзів, бажання піклуватися про них, допомагати дорослим,
співчувати. Вчити розповідати послідовно, логічно, чітко, використовуючи
слова до теми «Птахи», звертати увагу на вживання синонімів, присвійних
прикметників, прислів’ їв, приказок, народних прикмет, вчити демонструвати
свої артистичні данні у виконанні віршів, під час інтерв’ ю.
Cловник. Слова до теми «Птахи». Збірний іменник: птах – птахи – птаство –
пернаті. Вживання синонімів. Голуб – гуля – голубок. Горличка – лісова
пташка з породи голубів. Прислів’я, приказки, народні прикмети.
Граматика. Слідкувати за умінням відмінювати закінчення іменників, у
вживанні іменників – назв дитинчат птахів, спільнокореневих з назвами
дорослих: голубка – голуб’ята, у вживанні присвійних прикметників:
голубиний, голуб’ячий, в умінні утворювати іменники – назв малят із
пестливими суфіксами – голубенятко,голубочок.
Звукова культура. Удосконалення звуковимову звука «г». Скоромовки.
Зв ‘язне мовлення. Складання описових загадок, описових розповідей,
розповідей – міркувань, діалогів.
Попередня робота. Спостереження за пташками на прогулянці. Годування
птахів. Спостереження за креативними будиночками, годівничками для
птахів. Розгляд пір’ їнок. Розгляд малюнків художників, виконаних на пір ‘ї.
Провести тиждень птахів. Огляд презентації,енциклопедії, ілюстрацій,
мультфільмів, казок про птахів. Вивчення віршів, колискової, забавлянки,
скоромовок, прислів’ їв, приказок, народних прикмет.
Ілюзії до теми «Пташки». Відео «Пташки у живописі». Альбом «Пташки
України».
Образотворча діяльність. Ліплення, аплікація, малювання пташок.
Конструювання з паперу птахів. Розмальовки з домальовками про птахів,
обведення пташки по контуру з домальовуванням ( небо, сонце, зерно, трава),
прикрашання силуету пташки кольоровими прищепками, використання пір’ я
в роботі для прикрас птахів. Ліплення з солоного тіста.
Підбір матеріалу для заняття - виставки.
Читання твору Л. М. Толстого «Пташка».
Легенда про голуба.
Різновиди голубів. Ілюстрації.
Розгляд фото «Зоопарк». «Цирк». «На площі». «Весілля».
Рухливі ігри: «Переліт птахів». «Знайди своє гніздо». «Пташки та кіт».
«Сова та птахи». «Пташки та яструб».
106
Музична діяльність. Слухання, вивчення пісень про птахів.
Пояснювання значення слів: гід, екскурсовод, екскурсанти. Орнітолог.
Орнітотерапія – лікування співом пташок.
Фонограми «Ранок у лісі». «Соловейко».«Голуби».
Відео: «Креативний голуб».
Серія дидактичних ігор: «Птаство». «Твердження». «Роздуми – міркування
про значення птахів у нашому житті». «Складання діалогів». «Інтерв’ ю».
Обігрування епізодів. Твоя улюблена пташка. Пташка в твоїй родині.
Пташка у клітці. Павич, папуга,голуб. Життя без пташок.
З’ ясувати, яка у групі найулюбленіша пташка, хто з дітей має високий рівень
знань про птахів, кого обрати гідом під час проведення інформаційного
заняття - виставки.
Матеріал. Казкова пташка з лялькового театру. Маски для ігор. Іграшковий
мікрофон.
Створити атмосферу виставки дитячих робіт «Наші друзі - пташки».
Медалі для дітей «Друзі птахів». Корм для пташок.
ТЗН. Магнітофон, фонограми пташиного співу, пісні про птахів. Відео.
Інд. роб. Звуковимова звуку «г» - Руслан, Варя.
Оздоровчі заходи.
Орнітотерапія.Психогімнастика.Фізхвилинка.Пальчикові вправи. Арт –
терапія. Сміхотерапія.Маскотерапія.Фототерапія.
Хід заняття – виставки. Орг. момент. Діти сидять півколом на килимі.
Звучить тихо фонограма «Ранок у лісі».
Орнототерапія.
В гості до дітей завітала пташка.
П: Я дуже рада вас бачити, діти! Ви слухаєте пташині співи моїх подружок.
Заплющить очі. Помрійте, пофантазуйте під час слухання чарівних звуків.
(Діти слухають фонограму).
Відповіді дітей.
( Я був (ла) у парку, сквері, у лісі, у садку, у казці, у мультфільмі….
В:Нам дуже сподобались перетворення, фантазії, уяви. Мені хочеться
розповісти тобі, наша гостя, що у нас був тиждень птахів. Назвали ми його
«Годівничка». За цей час ми багато отримали знань про ваше життя,
зимування, важкі перельоти. Знаємо ваших ворогів, вміємо вам допомагати.
А ще наші татусі зробили годівнички для вас. Сьогодні ми будемо
розповідати все, що ми про вас знаємо. Запрошуємо тебе на нашу виставку.
Протягом всього заняття діти звертаються до пташки.
Відкриваємо виставку!
Я представлю гідів.
107
Кожен розділ нашої виставки ведуть діти – гіди.
Ми будемо екскурсанти.
Кожен гід веде розповідь згідно свого номеру розділу.
Гід виходе до мольберту, свої розповіді супроводжує ілюстраціями.
Перший розділ «Відгадайка!». Загадки про голубів.
Психогімнастика «Голуб ‘ята»
Ми виявили, що найулюбленіший птах дітей нашої групи голуб.
Другий розділ виставки. «Зовнішній вигляд птаха». Опис голуба. Милування.
Третій розділ « Зір голуба».
Четвертий розділ. «Голубина сім’ я». (Синоніми. Пестливі суфікси
іменників).
Обіграти в
парах:воркування, знайомство, догляд за голуб’ ятами ,ч истка
пір’ я.
П’ ятий розділ «Як гніздяться птахи».
Шостий розділ «Голуб’ ята». Милування.
Сьомий розділ. «Вокалізація». Слухання фонограми.
Орнототерапія.
Фізхвилинка «Голуби».
Восьмий розділ «Харчування».
Дев ‘ятий розділ «Різновиди голубів». ( Прикметники).
Десятий розділ «Пернаті хижаки». (Збірний іменник).
Рухлива гра «Голуби та яструб».
Маскотерапія.
Одинадцятий розділ «Позитив». (Площі, цирк. Зоопарк).
Легенда про голуба.
Голуб – птах миру.
Народні прикмети.
Дванадцятий розділ. «Негативні сторони». (Пам’ ятки архітектури).
Тринадцятий розділ. «Поетична сторінка». Гра з екскурсантами.
Забавлянки.Скоромовки. Колискові. Прислів ‘я. Приказки. Вірші. Омоніми.
Сміхотерапія. «Зайве слово».
Гра з екскурсантами «Твердження».
Відео «Голуби в живописі». Милування. Арт – терапія.
Огляд дитячої виставки «Наші друзі - пташки». Арт – терапія.
Інтерв’ ю «Чому ти бережеш пташок?» Роздуми – міркування.
Вручення дітям медалей «Друзі птахів».
Вручення грамот, дипломів , медалей татам за участь у конкурсі
«Годівничка».
Підсумок.
108
Фото на добру згадку. Фототерапія.
Ігри з пташками.
Годування пташок на прогулянці.
109
ДОДАТОК 18
Конспект заняття
(ОБЖД, валеологія, мовленнєвий розвиток)
«А вода це справжнє диво!
Як прожити без води?»
Склала:
Шабленко Г. І. вихователь
гр. № 2 ( 5 - 6 р. ж.)
ІДНЗ № 13
2011
110
МЕТА. Розвивати силу голосу, темп мовлення, інтонаційну виразність.
Виховувати бережне ставлення до власного життя, бажання надавати першу
медичну допомогу в різних життєвих ситуаціях. Вчити дітей встановлювати
причинно - наслідкові зв 'язки, дати поняття про властивості води в різних її
проявах та можливу небезпеку від неї в природі, вправляти у вмінні надавати
корисні поради, першу медичну допомогу.
Словник. Збагачувати словник на тему «Вода». Ввести в словник приспів 'я.
Граматика. Клична форма іменників. Вправляти у вживанні прийменників
-на, в, за, біля.
Звукова культура. Закріпити уміння володіти силою голосу, темпом
мовлення, інтонаційною виразністю.
Зв'язне мовлення. Вчити будувати діалог на запропоновану тему,
запитувати, відповідати на запитання.
Інд. роб. Збагачування словника дітей на тему «Вода» - Денис, Ігор, Даня.
Будування складних речень - Сергій.
Матеріал. Казкова бутиль. Ілюстрації до теми «Вода», «Стани води в
природі», загадки про воду, вірші про воду, скоромовка, прислів 'я,
римування, глобус, казкові герої, лялька - медсестра, набір ілюстрацій з
ОБЖД, розмальовки, наклейки з серії «Вода», альбом «Катаклізми в
природі».
Ігри: «Вітаночка», «Так чи не так?», «Відгадайте!», «Реклама води»,
«Продовжи речення».
Гра - порада «Перша допомога».
Роздуми - міркування «Кому потрібна вода?»
Фізкультхвилинка.
Психогімнастика.
ТЗН. Магнітофон, фонограми: грім, злива, дощик.
Попередня робота. Розгляд ситуацій з ОБЖД на ілюстраціях, оцінювання
поведінки героїв, читання «Мийдодір» Чуковського, читання Ушинського
«Умій почекати», обігрування першої допомоги в с-р грі «Лікарня», гра
«Накази діточкам».
Вихователь: Діти, щоб у нас був гарний настрій треба згадати гру « Вітаночка ».
(Проводжу гру).
Вихователь:
У вихідний день я була на річці. На березі знайшла казкову
незвичайну бутиль. Ось вона.
Відкрила її, побачила малюнки наших улюблених героїв.
Згадаємо їх.
Діти називають героїв: Русалочка, Немо, Водяний.
Де вони живуть? ( Відповіді).
Вірно, вони живуть у воді.
Наші друзі пропонують гру « Відгадайте! »
Діти слухають загадки і на вушко пошепки говорять відгадку.
Загадки про воду, сніг, льод, мороз, росу, бурульки, пару, туман, іній.
(Власний вибір).
111
Показую ілюстрації різних станів води. Милування.
Вихователь:
Тепер визначимо з вами поняття слова « вода » у твердженнях.
Вода - рідина. Вода безбарвна. Вода без запаху. Вода - це
життя. Кожного дня ви дивитесь реклами по телебаченню.
Тепер ви зробите рекламу води. Я називаю слова, а ви
підбираєте їх до слова « вода ».
( Прозора , чиста, кришталева, лікувальна, льодяна, холодна,
джерельна, як у казках: жива, молодильна, з церкви свята ).
Діти рекламують воду.
Психогімнастика : «Я - крапелька, я - сніжинка, я - градинка, я - бурулька».
Читання вірша « Вода - це справжнє диво! »
Визначити, колір яким означена вода на глобусі. Що означено синім
кольором на глобусі, на карті? Милування різновидами води у природі.
Роздуми - міркування : « Кому потрібна вода? »
(3 використанням ілюстративного матеріалу).
Фізкультхвилинка «Ось до річки ми йдемо». Подорож до літа.
Гра «Продовжи речення про відпочинок влітку на морі ».
Правила поведінки.
Поради: синці, опіки, сонячні удари.
Скоромовка «Їхав Грека ».
Обговорення: твоя поведінка.
Римування з ОБЖД.
Подорож до осені. Обговорення ситуацій: твоя парасолька, калюжі.
Поради: бережіть очі, ніжки. Твоя перша допомога.
Подорож до зимоньки.
Гра « Так чи не так? ».
Оцінка поведінки.
Ситуації та перша допомога.
Розгляд малюнків з ОБЖД.
Читання вірша «У півника горечко».
Обговорення: хворе горло, вушка, нежить.
Зустріч весни.
Ситуації: пускання корабликів, дощ, блискавка, стрибки льодини на
льодину.
Поради дітей з ОБЖД.
Пояснення змісту приспів 'я. Не знавши броду, не лізь у воду.
Вихователь:
Бережіть здоров 'я власне, Поки є на те ще час. Бо життя таке
прекрасне, І одне воно у нас!
Діти, бережіть себе! Бережіть воду! Не засмічуйте її!
Пам 'ятайте: там, де вода є життя ! Вода може бути і лихо...
Розгляд фото: велика повінь, дощова злива.
112
Слухання: злива, грім, дощик.
Підвести до розуміння: вода корисна, вода лихо.
Герої казок дарують дітям розмальовки «Вода», наклейки «Морські
жителі».
113
ДОДАТОК 19
Моніторинг
рівня умінь та навичок дітей з розділу «Смакотерапія. Естетотерапія»
Вікова група: молодший вік (4 р. ж.)
50
40
Високий
30
Середній
20
Низький
10
0
Початок року
Кінець року
Моніторинг
рівня умінь та навичок дітей з розділу «Пет - терапія. Фелінотерапія»
Вікова група: молодший вік (4 р. ж.)
60
Високий
40
Середній
20
Низький
0
Початок року
Кінець року
114
Моніторинг
рівня умінь та навичок дітей з розділу «Казкотерапія. Драмотерапія»
Вікова група: молодший вік (4 р. ж.)
60
Високий
40
Середній
20
Низький
0
Початок року
Кінець року
Моніторинг
рівня умінь та навичок дітей з розділу «Музикотерапія»
Вікова група: молодший вік (4 р. ж.)
80
60
Високий
40
Середній
20
Низький
0
Початок року
Кінець року
115
116
117
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа